Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul Economic Maria Teiuleanu

Disciplina: Bazele contabilității


Specializare: Economic
Clasa a 9-a

Examen pentru diferențe

Varianta 1

1. Explicați diferența dintre creanțe și datorii. Susțineți explicația cu câte un exemplu pentru fiecare.

2. Realizați corespondența dintre coloana (A) și coloana (B), alegând pentru fiecare structură
patrimonială din coloana A un exemplu corespunzător din coloana B.

Coloana (A) – Structuri patrimoniale Coloana (B) – Exemple structuri patrimoniale


1. Mijloace fixe a. 3 asociati aduc ca aport pentru inființarea unei
SRL 10 specialiști în domeniul IT.
2. Datorii b. se cumpără 1 kg făină pentru producția de
pâine.
3. Capitaluri proprii c. firma achiziționeaza 2 malaxoare pentru
eficientizarea producției.
4.Stocuri d. la finalul anului 2021, statul poate primi TVA de
la firmă
e. 3 asociati aduc ca aport pentru inființarea unei
SRL 20 000 euro.
Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Din oficiu se acordă 1p.

Prof. examinatori Președinte


Diaconescu Gabriela Dir. Ghindescu Melania
Vasile Aureliana
Colegiul Economic Maria Teiuleanu
Disciplina: Bazele contabilitatii
Specializare: Economic
Clasa a 9-a

Examen pentru diferențe

Varianta 2

1. Explicați diferența dintre materii prime și utilaje. Încadrați fiecare element în structura patrimonială
corectă.

2. Realizați corespondența dintre coloana (A) și coloana (B), alegând pentru fiecare structură
patrimonială din coloana A un exemplu corespunzător din coloana B.

Coloana (A) – Structuri patrimoniale Coloana (B) – Exemple structuri patrimoniale


1. Rezultatul exercitiului a. pentru lansarea noului sortiment din gama
produselor dezinfectanti, firma a cheltuit pentru
testarea in laborator peste 200 000 lei.
2. Active imobilizate necorporale b. firma a înregistrat pierdere pe anii 2020 si 2019
3. Trezorerie c. salariații primesc lunar echivalentul pentru
munca depusă
4.Datorii d. se incaseaza ordinul de plata primit in valoare
de 10 000 lei.
e. firma înregistrat profit de 2 000 000 000 lei la
finalul anului curent
Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Din oficiu se acordă 1p.

Prof. examinatori Președinte


Diaconescu Gabriela Dir. Ghindescu Melania
Vasile Aureliana
Disciplina Bazele contabilității
Clasa a 9-a

Barem de notare si evaluare

Examen pentru diferențe

Varianta 1

1. Se acordă 5 puncte astfel:

- 3 puncte pentru explicația teoretică

Creanțele sunt drepturi de primit ale firmei de la terțe persoane 1,5p

Datoriile sunt obligații de plătit ale firmei altor persoane exterioare firmei 1,5p

- 2 puncte - câte 1 punct pentru cele 2 exemple

Exemplu creanță este clientul de la care firma primește contravaloarea bunului vândut sau a serviciului
prestat 1p

Exemplu datorie este furnizorul căruia firma îi plătește echivalentul in bani pentru bunul sau serviciul
furnizat. 1p

2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare corespondență corectă:

1-c, 2-d, 3-e, 4-b. (1p x 4)

Din oficiu 1 punct


Total 10 puncte
Disciplina Bazele contabilității
Clasa a 9-a

Barem de notare si evaluare

Examen pentru diferențe

Varianta 2

1. 1. Se acordă 5 puncte astfel:

- 3 puncte pentru explicația teoretică

Materiile prime sunt produse cumpărate de firmă care se consuma integral, devin parte din produsul
finit și participă la un singur ciclu de producție,ele circulă către clienți, fiind prezente în marfurile
vândute acestora. 1,5 p

Utilajele sunt produse achizitionate de către o firmă pentru a realiza mai multe produse/mai multe
cicluri de producție, se consumă treptat pe o perioadă de 5-10 ani, ele sunt fixe deoarece rămân fizic în
firmă pentru a eficientiza mai multe producții in perioada de funcționare. 1,5 p

- 2 puncte - câte 1 punct pentru cele 2 încadrări corecte în structura patrimonială

Materiile prime sunt parte din structura de Activ – stocuri

Utilajele sunt parte din structura de Activ – active imobilizate corporale

2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare corespondență corectă:

1-e, 2-a, 3-d, 4-c. (1p x 4)

Din oficiu 1 punct


Total 10 puncte
Colegiul Economic Maria Teiuleanu
Disciplina: Contabilitate generală
Specializare: Economic
Clasa a 10-a

Examen pentru diferențe

Varianta 1

1. Precizați fiecare element al contului, unde este cazul explicați modul de calcul.

2. Se cumpără materii prime de la furnizor în valoare de 10 000 lei.

a. Analizați conturile care se modifică.

b. Scrieți formula contabilă

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Din oficiu se acordă 1p.

Prof. examinatori Președinte


Diaconescu Gabriela Dir. Ghindescu Melania
Vasile Aureliana
Colegiul Economic Maria Teiuleanu
Disciplina: Contabilitate generală
Specializare: Economic
Clasa a 10-a

Examen pentru diferențe

Varianta 2

1. Precizați regulile de functionare pentru conturile de Activ și pentru conturile de Pasiv.

2 . Se aduc ca aport pentru formarea capitalului social la înființare următoarele:

- un utilaj in valoare de 50 000 lei

- un teren in valoare de 200 000 lei

- un autoturism in valoare de 150 000 lei

a. Analizați conturile care se modifică.

b. Scrieți formula contabilă.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Din oficiu se acordă 1p.

Prof. examinatori Președinte


Diaconescu Gabriela Dir. Ghindescu Melania
Vasile Aureliana
Disciplina Contabilitate generală
Clasa a 10-a

Barem de notare si evaluare

Examen pentru diferențe

Varianta 1

1. Se acordă 5 puncte - câte 0,33 puncte pentru fiecare precizare si explicație corectă (0,33 x 15)

- denumirea contului sau titlul contului

- părțile contului (debit și credit)

- explicația operației economice

- soldul inițial al contului (debitor dacă este de Activ sau creditor dacă este de Pasiv)

-rulajele (debitoare si creditoare)

- total sume (debitoare si creditoare)

-soldul final (debitor dacă este de Activ sau creditor dacă este de Pasiv)

Explicații

RD = totalul sumelor din operațiuni atunci când contul se debitează

RC = totalul sumelor din operațiuni atunci când contul se creditează

TSD = RD + Si pentru cont de Activ

TSD = RD pentru cont de Pasiv

TSC = RC + Si pentru cont de Pasiv

TSC = RC pentru cont de Activ

Sfd = TSD - TSC pentru cont de Activ

Sfc = TSC – TSD pentru cont de Pasiv


2. Se acordă câte 2 puncte pentru rezolvarea corectă a celor 2 cerințe. (2p x 2)

a.

Materii prime A + D
Furnizori P+C

b. Materii prime = Furnizori 10 000 lei

Din oficiu 1 punct


Total 10 puncte
Disciplina Contabilitate generală
Clasa a 10-a
Barem de notare si evaluare

Examen pentru diferențe

Varianta 2

1. Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare rând (0,5px8)

- un cont de Activ incepe sa functioneze prin a se debita


- se debiteaza cu soldul initial si cu cresterile, majorarile
- se crediteaza cu scaderile, reducerile
- soldul final este debitor sau 0.
- un cont de Pasiv incepe sa functioneze prin a se credita
- se crediteaza cu soldul initial si cu cresterile, majorarile
- se debiteaza cu scaderile, reducerile,
- soldul final este creditor sau 0.
2. Se acordă 5 puncte

a. Câte 0,75 puncte pentru fiecare cont analizat (0,75 x 4)

Decontări cu acționarii sau asociații A-C


Utilaje A+D
Terenuri A+D
Mijloace de transport A+D
2 puncte – 1 punct pentru scrierea corectă a formulei contabile, 1 punct pentru scrierea corectă a
sumelor.

b.
% = Decontări cu acționarii sau asociații 400 000
Utilaje 50 000
Terenuri 200 000
Mijloace de transport 150 000

Din oficiu 1 punct


Total 10 puncte