Sunteți pe pagina 1din 180

NUMERE NATURALE MAI MICI SAU

EGALE CU 1 000 000
SCRIEREA ªI CITIREA NUMERELOR NATURALE
1. În pădure, pe scoarţa unui stejar,
Woody „scrie“ cel mai mic număr par
Mai mare decât trei mii doi.
L-aţi putea scrie şi voi?
(Liliana Diaconescu)
2. Descompuneţi numerele sub forma unor sume de produse:
359; 793; 3 542; 35 802; 128 123; 6 371; 29 309; 500 802.
Exemplu: 359 = 3 × 100 + 5 × 10 + 9
3. Scrieţi numărul corespunzător fiecărei sume:
a) 2 × 100 + 5 × 10 + 1 =
b) 4 × 1 000 + 3 × 100 + 2 × 10 + 7 =
c) 8 × 10 000 + 6 × 100 + 3 × 10 + 1 =
d) 5 × 100 000 + 1 × 1 000 + 8 × 100 + 9 × 10 + 5 =
e) 6 × 10 000 + 3 × 1 000 + 9 × 100 + 1 × 10 =
f) 4 × 100 000 + 4 × 100 + 7 =
4. Folosind o singură dată toate cifrele 9, 6, 7, 1, 2, 8, scrieţi:
a) cel mai mic număr impar;
b) cel mai mare număr par.
5. Scrieţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de cinci cifre
distincte de forma:
a) 7xyz2; b) 785ab; c) cde63; d) 16mnp.

6. La vestita şcoală de magie,


Harry Potter, micul vrăjitor,
Transformă numere mai mici decât o mie
Corect, în răsturnatul lor.
Şi, pentru că-i plac numerele pare,
L-a ales pe cel mai mare
Cu şapte sute în dotare.
După ce l-a transformat
Cu două mii l-a adunat
Apoi iar l-a răsturnat.

 5 
Poţi să spui ce-a rezultat?
(Liliana Diaconescu)
7. Scrieţi cinci numere pare consecutive, cel mai mic fiind răsturnatul
numărului 88 799.
8. Găsiţi patru numere impare consecutive, dacă cel mai mare este
431 001.
9. Citiţi cu atenţie următoarele enunţuri, apoi completaţi cu A (adevărat)
sau F (fals), stabilind astfel valoarea lor de adevăr:
a) Numărul 548 900 are cifra zecilor de mii egală cu 4.
b) Răsturnatul numărului 674 031 are cifra miilor egală cu 7.
c) Cifra sutelor de mii a numărului 835 664 este egală cu 6.
d) Cel mai mic număr impar scris cu şase cifre este 100 001.
e) Cel mai mare număr par scris cu şase cifre distincte este
987 654.
f) Suma cifrelor celui mai mic număr scris cu cinci cifre distincte
nenule este 18.
10. Aflaţi cel mai mare număr par scris cu şase cifre care îndeplineşte
simultan condiţiile:
a) numai cifra sutelor de mii este egală cifra unităţilor;
b) suma cifrelor numărului este egală cu 50.
11. Scrieţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de forma abcde,
unde a, b, c, d, e sunt cifre consecutive impare.

12. Scrieţi cel mai mic număr impar format din şase cifre distincte nenule
care are cifra sutelor de mii 7, iar cifra zecilor 5.

COMPARAREA ªI ORDONAREA NUMERELOR


NATURALE
DE LA 0 LA 1 000 000

13. Comparaţi următoarele perechi de numere, completând casetele cu


unul dintre semnele „>“, „<“ sau „=“:
a) 121 340 121 240 173 999 173 999
b) 487 500 590 402 290 408 288 408

 6 
c) 366 224 336 225 570 215 579 215
d) 889 302 889 299 777 717 777 787
e) 656 445 652 439 900 001 899 999
14. Completaţi casetele libere cu semnele potrivite: „<“, „>“ sau „=“:
3  100 000 + 4  10 000 + 9  100 + 6 340 906
7  10 000 + 6  1 000 + 3  10 + 2 76 302
4  100 000 + 3  10 000 + 8  1 000 + 9 438 090
9  10 000 + 4  1 000 + 6  10 + 5  100 94 460
15. Aflaţi pe „x“ şi „y“ astfel încât relaţiile următoare să fie adevărate:
43x y78  437 899; 87y 100  x 874 234;
28x 940  288 940; 1y4 285  1x4 2y5;
623 440  y23 x40; 326 49x  326 y92.
16. Ordonaţi crescător numerele:
76 809; 35 002; 400 899; 327; 1 006; 35 212; 407 800; 5 226; 12.
17. Ordonaţi descrescător numerele:
734 889; 180 900; 355 778; 6 558; 478; 180 902; 735 870; 600; 6 560.
18. Scrieţi în ordine crescătoare şi descrescătoare numerele de forma
aaaaaa.
19. Ordonaţi crescător, apoi descrescător numerele impare cuprinse în
intervalul 237 997 şi 238 019.
20. Ordonaţi descrescător, apoi crescător numerele pare cuprinse între
700 004 şi 699 988.
21. 2 400 12 588
366 1 836
760 239
231 12 571 12 488
1 838 4 840
343 48 700

Ordonaţi crescător, apoi descrescător numerele:


a) aflate în interiorul dreptunghiului;
b) aflate în exteriorul dreptunghiului;

 7 
c) aflate în interiorul triunghiului;
d) aflate în exteriorul triunghiului;
e) aflate în exteriorul triunghiului şi în interiorul dreptunghiului.
22. Se dau numerele:
a = [(336 : 3 – 6  2) : 10  9 + 5  6]  4
b = [(777 : 7 + 39)  2 – 400 : (2  8 – 4  3)]  3
Care dintre relaţiile următoare sunt adevărate:
a < b; a > b; a = b?
23. Se dau numerele:
m = [(3  8 + 5  5) : 7 + 2] : 3
n = {88 – [(2 377 – 2 373)  7 + 2]  2} : 4
p = {[(37 – 7  5)  9 + 24 : 2]  2 +4} : 8
Să se ordoneze crescător numerele:
pmnp; mmnp; nmpp; nnpm; npmp; mpnp; mpmp.

24. Alina scrie pe tablă cifrele: 3 8 7 1 2 6 3 9 4. Din greşeală, şterge unele


cifre. Cele rămase, fără a schimba ordinea, formează cel mai mare
număr par de forma abcdef. Care sunt cifrele pe care le-a şters?

25. Scrieţi în ordine descrescătoare numerele impare de forma abcde,


unde a = b = c = d = 4.
26. Ordonaţi crescător toate numerele de forma abcdef, care au:
a) cifra sutelor de mii 6;
b) cifra zecilor jumătate din cifra sutelor de mii;
c) cifra zecilor de mii egală cu restul împărţirii numărului 179 la 5;
d) cifra miilor egală cu cifra sutelor, egale cu câtul numerelor 54 şi 6.

SCRIEREA NUMERELOR CU CIFRE ROMANE


27. Scrieţi cu cifre romane următoarele numere naturale:
15; 77; 28; 94; 403; 606; 812; 1 315; 2 000; 2 006.

28. Scrieţi cu cifre romane:


a) anul naşterii voastre;
b) anul naşterii tatălui vostru;
c) anul în care a avut loc Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu,
1 821;

 8 
d) anul în care a murit Ştefan cel Mare, 1 504;
e) anul în care s-a înfăptuit Unirea Transilvaniei cu România, 1 918;
f) anul integrării României în Uniunea Europeană, 2 007.

29. Scrieţi cu cifre arabe numerele următoare:


a) XXV; b) XCIII;
c) CCCLXXIV; d) DCCXXXVIII;
e) MMCDLIX; f) MDCCCXLIV.

30. Scrieţi cu cifre romane:


– secolul al doisprezecelea; – mileniul al doilea;
– clasa a opta; – premiul al treilea;
– a noua lună dintr-un an.

31. Scrieţi cu cifre romane:


– a treia; – al cincizecilea;
– a douăzeci şi treia; – al nouăzeci şi patrulea.

32. Scrieţi cu cifre arabe numărul MMCDXXXII.

33. Scrieţi cu cifre romane anul naşterii marelui dramaturg Ion Luca
Caragiale.
34. Scrieţi pe caiete cu cifre romane numerele:
– de la 23 la 32; – de la 89 la 103;
– de la 1 702 la 1 719; – de la 989 la 1 001.

35. Câţi ani a trăit Ion Creangă, dacă s-a născut în anul MDCCCXXXVII
şi a murit în anul MDCCCLXXXIX?

Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

36. Scrieţi cel mai mare număr par format din şase cifre distincte care
are cifra zecilor de mii egală cu 3.

37. Scrieţi în ordine crescătoare toate numerele de forma abcdef, ştiind că:
– cifra sutelor de mii este câtul numerelor 63 şi 9;
– cifra zecilor de mii este egală cu cifra sutelor;

 9 
– cifra miilor este restul împărţirii numărului 97 la 3;
– cifra sutelor este cu 3 mai mică decât cifra sutelor de mii;
– numerele sunt divizibile cu 5 (se împart exact la 5).
38. Să se afle numerele de forma abcde, ştiind că a, b, c, d, e sunt
numere pare şi suma lor este 20.
39. Scrieţi în ordine descrescătoare numerele de forma abcdef, ştiind că:
– se împart exact la 100;
– cifra zecilor de mii este câtul numerelor 32 şi 4;
– cifra sutelor de mii este cu 5 mai mică decât cifra zecilor de mii;
– cifra sutelor este dublul cifrei sutelor de mii.
40. Determinaţi numărul de cinci cifre care se împarte exact la 10 şi
îndeplineşte condiţiile:
– cifra zecilor de mii este dublul cifrei sutelor;
– cifra sutelor este triplul cifrei zecilor;
– cifra miilor este cu 1 mai mică decât cifra zecilor de mii;
– suma cifrelor este egală cu 15.

41. Găsiţi cel mai mare număr natural de 6 cifre care îndeplineşte
condiţiile:
– este mai mare decât 899 999;
– cifra zecilor este de 3 ori mai mică decât cifra sutelor de mii;
– cifra zecilor de mii este dublul cifrei zecilor;
– numărul se împarte exact la 5.
42. Determinaţi cel mai mic număr scris cu cinci cifre distincte:
– cifra sutelor este dublul cifrei zecilor;
– cifra miilor este cu 3 mai mare decât cifra sutelor.
43. Folosind 6 beţişoare, puteţi forma cifre romane. Scrieţi cel puţin
10 numere diferite, folosind aceste beţişoare.
44. Dănuţ formează numărul MXX, folosind 8 beţişoare. Eliminaţi 5 beţi-
şoare şi veţi afla vârsta surorii lui Dănuţ, ştiind că el are 10 ani şi
sora lui este mai mică decât el.
45. O culegere de matematică are 120 de pagini. De câte ori s-a folosit
cifra 1 în numerotarea paginilor?

Testul nr. 1
 10 
1 Scrieţi numerele mai mari sau egale cu 2 002 şi mai mici decât 2 019.

2 Completaţi următoarele şiruri cu încă 3 termeni:


a) 1 997; 1 998; 1 999; ______; ______; _______;
b) 13 409; 13 406; 13 403; ______; ______; _______.
3 Scrieţi mai mare număr de şase cifre cu cifra zecilor de mii egală cu 4.
4 Comparaţi numerele folosind unul dintre semnele „<“, „>“ sau „=“:
125 420 125 520 45 555 45 555
17 980 17 380 37 812 57 912
366 499 366 480 763 839 763 830
20 008 19 998 69 970 69 980

5 Puneţi cifre în casetele libere, astfel încât relaţiile următoare să fie


adevărate:
24 312 < 245 312 127 42 = 1 7 942
799 340 > 799 40 315 87 < 315 872
642 21 = 642 721 94 559 > 948 559.
6 Ordonaţi crescător şi descrescător numerele:
367 888; 230; 2 780; 14 850; 366 888; 11 200; 33 900.
7 Scrieţi cu cifre romane numerele:
37  _____________ 459  _____________
2 487  _____________ 1 835  _____________

Testul nr. 2
1 Scrieţi cel mai mare număr de forma abcde cu cifra sutelor 2, ştiind
că se împarte exact la 5.
2 Descoperiţi regula şi completaţi şirurile cu încă 3 termeni:
a) 94 997; 94 987; 94 977; ______; ______; _______;
b) 1 234; 2 345; 3 456; ______; ______; _______.
3 Ordonaţi crescător şi apoi descrescător numerele:
192 012; 97 486; 799; 10 001; 193 012; 9 999; 97 489.

 11 
4 Puneţi cifre în casete, astfel încât relaţiile următoare să fie adevărate:
2 4 529 < 254 529 58 377 = 589 3 7
776 366 > 776 66 240 21 > 240 218
14 242 > 14 24 721 563 < 72 563
994 36< 994 836 10 02 > 10 026

5 Să se determine toate numerele de forma abcdef, ştiind că:


– cifra miilor este 7;
– cifra sutelor de mii este triplul cifrei zecilor;
– cifra zecilor este restul împărţirii numărului 167 la 5;
– cifra zecilor de mii este cu 3 mai mică decât cifra miilor;
–cifra sutelor este egală cu cifra miilor.

6 Scrieţi cu cifre romane numerele:


75  ______________
199  ______________
2 836  ______________
1 542  ______________

7 Străbunica s-a născut în anul MCMXXV şi a murit în anul


MCMXCVIII. Câţi ani a trăit străbunica?

 12 
Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.

1 Numărul trei sute şapte mii cinci este ............... . 5 p.

2 Predecesorul numărului 600 000 este ............... . 5 p.

3 Cel mai mare număr natural scris cu cinci cifre pare distincte este ... .
5 p.
4 Dintre numerele 931 435 şi 913 435 cel mai mare este ............... .
5 p.
5 Cel mai mic număr de forma abcdef cu cifra zecilor de mii 3 este ... .
5 p.
6 Ordinea crescătoare a numerelor 5 703, 5 073, 5 370, 5 037 este ... .
5 p.
7 Numerele naturale impare mai mari decât 199 997 şi mai mici sau
egale decât 200 009 sunt ............... . 5 p.

8 Numărul 2 025 se scrie cu cifre romane astfel: ............... . 5 p.

9 Rotunjit la numărul sutelor, numărul 374 296 este ............... . 5 p.

Partea a II-a (45 de puncte)


Scrieţi rezolvările complete.

1 Câte numere de forma 29ab73 există?


Scrieţi cel mai mare şi cel mai mic număr.

15 p.

 13 
2 Precizaţi care sunt următorii trei termeni ai şirului: 112, 123,
134, ................................. . 15 p.

3 Să se determine numerele de forma abcdef, ştiind că:


a) Sunt mai mari decât 399 999 şi mai mici decât 500 000.
b) Cifra zecilor de mii se împarte exact la 5.
c) Cifra zecilor este dublul cifrei unităţilor.
d) Cifra sutelor este egală cu cifra miilor.
e) Suma cifrelor este mai mare decât 18 şi mai mică decât 24.
f) Cifra miilor este restul împărţirii numărului 993 la 5.

15 p.

Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
FB – cel puţin 85 de puncte
B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte

 14 
ADUNAREA ªI SCÃDEREA NUMERELOR
NATURALE
MAI MICI DECÂT 1 000 000

ADUNAREA ªI SCÃDEREA FÃRÃ TRECERE PESTE ORDIN

1. Calculaţi apoi faceţi proba:


594 515 + 105 123 = 463 873 + 12 125 =
924 115 – 313 014 = 15 427 – 314 =
712 694 + 183 103 = 873 + 18 116 =
662 002 – 522 000 = 97 569 – 35 008 =
177 889 + 121 100 = 2 085 + 17 104 =
399 018 – 185 003 = 347 + 256 652 =

2. Găsiţi numere cu 123 060 mai mari decât:


714, 3 428; 16 624; 75 727; 366 915; 846 104.

3. Calculaţi suma numerelor, apoi verificaţi folosind comutativitatea adu-


nării:
345 163 + 122 436 = 271 488 + 123 501 =
274 092 + 415 206 = 366 + 139 412 =
164 931 + 725 048 = 15 + 759 464 =
936 418 + 43 351 = 18 836 + 161 =
717 555 + 201 320 = 367 848 + 2 140 =

4. Completaţi tabelul:
x 29 456 244 670 823 472 45 637
y 10 031 31 231
x+y 347 980 935 793
x–y 23 407 13 426

5. Din suma numerelor 354 947 şi 212 032 scădeţi diferenţa numerelor


995 487 şi 673 164.
6. Micşoraţi cu 324 034 suma numerelor 145 315, 302 134 şi 452 320.

7. Măriţi cu 412 345 diferenţa numerelor 776 895 şi 542 682.

 15 
8. Suma a două numere este 785 497. Aflaţi al doilea număr, dacă
primul este cel mai mic număr de forma abcdef scris cu cifre
distincte nenule.

9. Descăzutul este cel mai mare număr de forma abcdef cu cifra


zecilor de mii egală cu 5. Aflaţi scăzătorul, dacă restul este 425 789.

10. Aflaţi descăzutul, dacă scăzătorul este 543 514, iar restul este
456 282.

11. Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 69 958 şi 27 130 decât cel
mai mic număr de forma abcde cu suma cifrelor 7?

12. Scrieţi semnul potrivit („<“, „>“ sau „=“) în casetele libere:
799 196 – (1 030 + 245 062) 144 920 + 255 030
(2 142 + 15 623) – 16 034 756 994 – 755 263
(583 390 – 582 180) + 4 578 2 364 + 3 424
6 638 + 21 261 196 677 – (3 211 + 2 354)

13. Puneţi cifre corespunzătoare în locul casetelor libere:


7 9 6 6 – 2 5 9 3 + 2 7 3 +
3 1 8 3 1 4 5 2 6 5 4 6
1 4 1 9 7 7 9 6 8 7 7 8
6 3 9 – 9 7 5 5 – 6 3 7 +
4 5 2 2 3 4
5 2 0 1 1 7 2 0 3 4 1 3 5 9 6 8 1 7

14. Completaţi casetele libere cu numere potrivite:

22 456
+ 54 677

+ –

34 566

 16 
15. Completaţi casetele libere cu numere potrivite:
12 040 +

123 150 + – 50 230

+ +
578 978

16. La triplul numărului 212 201, adăugaţi produsul numerelor 120 şi 2.

17. Un fermier a obţinut o recoltă de 993 788 t de porumb. El a vândut


unei societăţi comerciale 993 188 t. Cantitatea rămasă a fost pusă în
saci de câte 100 kg. Câţi saci s-au folosit?

18. Suma a trei numere este 85 889. Suma primelor două numere este
52 769, iar suma ultimelor două este 43 322. Aflaţi cele trei numere.

19. La construirea unei piramide au lucrat 9 799 de oameni, dintre care


6 231 erau muncitori, sculptori cu 5 120 mai puţini, pictori cu 1 000
mai puţini decât sculptori, iar restul cărau blocurile de piatră. Câţi
oameni cărau blocurile de piatră?

20. La concursul „Kangourou“ au participat 345 676 de copii din toată


ţara. 203 570 au fost copii din clasele primare, cu 102 470 mai puţini
au fost copii din clasele gimnaziale, iar restul au fost elevi de la liceu.
Câţi elevi de liceu au participat la Kangourou?

21. În anul 2004 un autor de muzică rock a vândut 12 311 discuri, în


anul 2005 a vândut cu 1 200 mai puţine decât în 2004, iar în 2006 a
vândut cu 10 345 mai multe decât în 2005. Câte discuri a vândut în
ultimii trei ani?

22. La o fabrică de confecţii s-au produs 547 987 articole de îmbrăcă-


minte, dintre care 131 665 sunt tricouri, fuste cu 30 654 mai puţine
decât tricouri, iar restul sunt bluze. Câte bluze s-au confecţionat?

 17 
ADUNAREA ªI SCÃDEREA CU TRECERE PESTE ORDIN
23. Calculaţi:
163 745 + 294 649 = 168 004 – 99 355 =
70 366 – 14 487 = 264 887 + 137 895 =
654 164 + 287 466 = 309 196 + 186 947 =
266 388 – 195 493 = 960 900 – 145 818 =
670 012 – 393 208 = 125 000 – 36 876 =
24. Puneţi semnele corespunzătoare („<“, „>“ sau „=“) în casetele libere:
(225 480 + 39 576) – 175 894 188 360 + 96 845
499 004 – (42 566 + 239 677) 117 768 + 98 993
814 063 – 739 977 + 2 196 12 488 + 84 863
300 660 – 284 510 936 000 – (445 883 + 486 289)

25. Calculaţi mai uşor, folosind comutativitatea adunării:


Exemplu: 236 488 + 165 241 + 42 512 + 11 759 =
= (236 488 + 42 512) + (165 241 + 11 759) = 279 000 + 177 000
= 456 000
a) 288 155 + 173 093 + 12 + 276 845 + 9 107 =
b) 530 632 + 45 820 + 220 + 16 660 + 189 368 =
c) 62 123 + 167 521 + 14 876 + 55 479 + 1 001 =

26. Aflaţi numerele necunoscute:


24 870 + a = 51 626 b – 157 936 = 287 499
c + 675 368 = 700 409 806 203 – d = 639 877
12 636 – 4  m = 12 600 n  7 + 71 481 = 71 502
663 249 + p  5 = 663 274 77 875 – 77 269 = 101  r

27. Puneţi cifre corespunzătoare în locul casetele libere:


2 4 + 6 7 – 2 7 9 +
7 9 4 8 5 8 9 5 5 8 6
9 1 5 3 6 2 2 1 6 8 0 5 6 8 7 7 8
9 5 3 0 – 5 4 3 – 4 5 2 +
8 9 6 5 8 9 6 8 9
2 0 2 5 3 2 3 5 6 0 6 9 8 3 9 0
 18 
28. Din triplul numărului 129 083, scădeţi dublul numărului 147 789.

29. Măriţi cu 326 809 diferenţa numerelor 600 201 şi 536 899.

30. Micşoraţi cel mai mic număr impar de şase cifre, cu cifra sutelor de
mii egală cu 5, cu suma numerelor 43 067 şi 289 478.

31. Suma este 350 631 şi unul dintre termeni este 288 745. Aflaţi celălalt
termen.

32. Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 931 063 şi 185 996 decât
suma numerelor 227 498 şi 198 636?

33. Să se completeze tabelul:


a 326 787 639 566 500 889 802 001
b 148599 148 979 425 321 139 775
a–b 522 141 739 578
a+b 828 012 700 332

34. Descăzutul este 721 402, iar restul este 487 593. Care este scăză-
torul?

35. Descăzutul este 802 531, iar restul este cel mai mare număr par de
forma abcde cu cifra miilor 3. Aflaţi scăzătorul.

36. Din cel mai mic număr de forma abcdef cu cifra sutelor de mii egală
cu 3, luaţi cel mai mare număr de forma abcde cu cifra zecilor de mii
egală cu 7.

37. Aflaţi suma a trei numere, dacă primul număr este 23 564, al doilea
este cu 6 775 mai mic decât primul, iar al treilea este egal cu suma
celorlalte două.

38. Scăzătorul este cel mai mare număr par de forma abcde cu cifra
sutelor egală cu 8, iar restul este cu 4 853 mai mare decât scăză-
torul. Să se afle descăzutul.

 19 
39. În trei zile, la o fermă s-au obţinut 115 700 l de lapte. În primele două
zile s-au colectat 112 334 l de lapte, iar în ultimele două zile, 67 764.
Câţi litri de lapte s-au obţinut în fiecare zi?

40. Într-o seră sunt 157 099 de garoafe, trandafiri cu 8 344 mai mulţi
decât garoafe, crini cu 12 786 mai puţini decât trandafiri, iar frezii,
câte garoafe şi crini împreună. Câte flori sunt în seră?

41. Dintr-o livadă s-au cules 76 487 kg de caise, cu 2 596 mai multe
kilograme de piersici, iar perele ar fi cântărit cât piersicile, dacă s-ar
mai fi cules 487 kg. Câte kilograme de fructe s-au cules?

42. Un autoturism fabricat în Germania costă cu 10 351 euro mai puţin


decât alt autoturism fabricat în Franţa şi cu 7 481 euro mai mult
decât un autoturism fabricat în SUA. Ce preţ are fiecare autoturism,
dacă cel fabricat în Franţa costă 43 990 euro?

43. Andreea scrie pe tablă trei numere. Ea constată că primul număr


este cu 5 730 mai mare decât al doilea şi cu 15 494 mai mare decât
al treilea. Aflaţi cele trei numere, dacă al treilea număr este cel mai
mare număr de forma abcd cu cifra miilor egală cu 2.

44. La un centru de colectare a fierului vechi s-au adus în trei zile


945 670 kg de fier vechi. În prima zi s-au adus cu 718 790 kg mai
puţin decât în cele trei zile, iar a doua zi, cu 426 kg mai puţin decât
în prima zi. Câte kilograme de fier s-au adus în fiecare zi?

45. La Şcoala Bascov s-au strâns 2 340 kg de soc în trei zile. În primele
două zile s-au strâns 1 744 kg, iar în ultimele două zile s-au strâns
1 541 kg. Câte kilograme de soc s-au strâns în fiecare zi?

46. La un concurs sportiv s-au oferit celor mai buni elevi premii în
valoare de 4 376 lei. Elevii care s-au clasat pe locul I au primit
obiecte în valoare de 2 398 lei, cei care s-au clasat pe locul al doilea
au primit obiecte cu 1 079 lei mai ieftine decât ale celor clasaţi pe
locul I. Ce valoare au obiectele primite de elevii clasaţi pe locul
al treilea?

47. Completaţi cu numere corespunzătoare:

12 694 30 007 – 17 889


 20 
+ +


9 788 + 135 006
48. Completaţi săgeţile cu semnele „+“, „−“, „=“, iar casetele libere cu
numere corespunzătoare:
148 999 150 000

59 000 63 391

49. Citiţi cu atenţie tabelul: Să se afle:


Planeta Diametrul a) cu cât este mai mare diametrul
Pluto 2 278 km lui Jupiter faţă de cel al planetei
Pluto;
Marte 6 794 km b) diferenţa dintre diametrul Terrei
Saturn 120 536 km şi cel al lui Marte;
Jupiter 142 984 km c) suma diametrelor lui Uranus,
Terra 12 756 km Pluto şi Marte;
Uranus 51 118 km d) cu cât este mai mic diametrul
Terrei faţă de cel al lui Jupiter.

 21 
AFLAREA NUMÃRULUI NECUNOSCUT

50. Să se afle termenul necunoscut:


25 487 + a = 41 006 f + 26 312 + 4 707 = 41 332
b – 27 836 = 36 947 67 248 + 136 456 + g = 240 212
600 426 – c = 459 547 h – 428 713 + 6 995 = 12 346
175 402 + d = 300 236 60 256 – i + 36 827 = 39 718
e + 488 513 = 510 341 478 355 + 215 461 – j = 500 311

51. Suma a două numere este 123 526 şi unul dintre termeni este
89 668. Aflaţi celălalt număr.

52. Suma a trei numere este 721 634. Primul număr este 345 363, iar al
doilea este cu 97 798 mai mic decât primul. Aflaţi al treilea număr.

53. Descăzutul este 403 212, iar restul 159 845. Care este scăzătorul?

54. Restul este cu 53 606 mai mare decât scăzătorul. Aflaţi descăzutul,
dacă scăzătorul este 188 737.

55. Scăzătorul este cel mai mic număr de 5 cifre scris cu cifre pare
diferite, iar restul este cel mai mare număr de forma abcde cu cifra
zecilor 1. Care este descăzutul?

56. Mă gândesc la un număr pe care îl adun cu 5 387, scad 4 636 şi


obţin 9 021. La ce număr m-am gândit?

57. Din 402 601 scad un număr, iar din rest mai scad 36 486 şi obţin
245 779. Ce număr am scăzut?

1 3
58. La un număr mă gândesc,
Cu şase mii îl măresc,
Apoi scad patru sute trei

2
Şi obţin nouă mii doi.
Nu-i nevoie să-l ghiceşti,
Poţi şi tu să socoteşti!
(Liliana Diaconescu)

 22 
59. O fundaţie umanitară a strâns pentru copiii sinistraţi din Lunca
Dunării 56 387 de lei. Din aceşti bani, s-au cumpărat medicamente,
după care s-au mai colectat 12 086 de lei, astfel încât s-a obţinut
suma de 63 000 de lei. Câţi lei s-au cheltuit pentru medicamente?
60. La un restaurant s-a consumat într-o lună carne de pui, de porc şi de
vită. S-au consumat 16 344 kg de carne de pui, carne de vită cu 596 kg
mai puţin şi carne de porc cu 744 kg mai mult decât carne de vită.
Câte kilograme de carne s-au consumat într-o lună la restaurant?

61. Completaţi cu numere potrivite:


+ 50 483
71 820
– 36 453
– 4 999

+ 27 400 + 3 496

62. Găsiţi valorile lui „m“ astfel încât relaţiile să fie adevărate:
Exemplu: m – 23 436 < 948
m < 23 436 + 948
m < 24 384
Deoarece „m“ este descăzutul, trebuie să fie mai mare sau egal
decât 23 436. Prin urmare, „m“ nu poate avea valori mai mici decât
23 436. Deducem că „m“ va avea valori de la 23 436 până la 24 383.
Exerciţii propuse:
a) m – 224  5 b) m – 175 < 7
c) 1 279 + m < 1 286 d) m + 54 687  54 700

63. Să se afle numerele „a“, „b“, şi „c“ ştiind că:


20 546 – a = 14 977
a + b = 42 000
c – a = 3 744

 23 
64. Aflaţi numerele „x“, „y“, „z“, ştiind că:
x + y – z = 5 526
x+y = 12 530
y – 4 772 = 2 499

65. Să se afle „x“, „y“ şi „z“, dacă:


2x + y + z = 423 554
x + y + z = 409 773
y – 15 500 = 194 924

Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

PROBLEMĂ
Ana are cu 1 233 mai multe timbre decât Mihai şi cu 900 mai multe
decât Elena.
a) Cu câte timbre are mai puţine Mihai faţă de Elena?
b) Câte timbre ar trebui să-i dea Ana lui Mihai şi câte Elenei, astfel
încât cei trei copii să aibă acelaşi număr de timbre?

Soluţie:
Reprezentăm grafic numărul de timbre ale celor trei copii:
Mihai
1 233 timbre
Ana
Elena
333 timbre 900 timbre
Se observă că Mihai are cu 1 233 – 900 = 333 timbre mai puţine
decât Elena.
Cei trei copii ar avea acelaşi număr de timbre, dacă diferenţele dintre
numerele lor de timbre ar fi împărţite în mod egal:
1 233 + 333 = 1 566; 1 566 : 3 = 522
Fiecare copil ar avea o parte şi încă 522 de timbre. Prin urmare, Ana
trebuie să împartă celor doi copii 1 233 – 522 = 711 timbre. Evident,
Mihai va primi 522 de timbre, iar Elena 711 – 522 = 189 de timbre. Acum,
Elena are şi ea o parte şi încă 333 + 189 = 522 de timbre.

 24 
66. Jack a strâns ouăle de aur făcute de Gâsca Fermecată în trei
camere. În a doua cameră sunt cu 6 600 mai puţine ouă decât în
prima cameră şi cu 2 400 de ouă mai puţine decât în a treia cameră.
Câte ouă ar trebui să ia Jack din prima cameră şi să le pună în
celelalte două camere, astfel încât în cele trei camere să fie acelaşi
număr de ouă?
67. Dintr-un siloz se iau 53 486 q de grâu şi se pun în alt siloz şi astfel
avem aceeaşi cantitate de grâu în ambele silozuri. Câte chintale de
grâu au fost iniţial în fiecare siloz, dacă în primul siloz au fost de
două ori mai multe chintale de grâu decât în al doilea?
68. Într-un depozit sunt de 3 ori mai multe kilograme de portocale decât
în al doilea depozit. După ce se iau din primul depozit 14 000 kg de
portocale şi se pun în al doilea, cantităţile de portocale din cele
două depozite devin egale. Câte kilograme de portocale erau iniţial
în fiecare depozit?
69. Într-un sit arheologic de la Orăştie s-au găsit de 5 ori mai multe
monede de aur decât de argint. După ce se duc la muzeu 5 300 de
monede de aur, numărul monedelor de argint reprezintă un sfert din
numărul celor de aur. Câte monede de fiecare fel s-au găsit la
Orăştie?
70. Un bătrân astronom îi spune nepotului său:
– Am studiat în viaţa mea un număr de stele egal cu cel mai mare
număr de 6 cifre divizibil cu 5 care are cifra sutelor 3 şi suma
cifrelor 36.
– Adică cu 990 706 mai multe decât numărul timbrelor colecţionate
de mine, socoti băiatul.
Câte timbre a colecţionat nepotul?
71. Să se afle numerele „x“, „y“, „z“, ştiind că:
3x + y + z = 89 236
x + y + z = 65 236
x+y = 16 000
72. Aflaţi numerele „m“, „n“ şi „p“, dacă:
m – n + p = 74 041
m– n = 11 245
n + 315 = 7 000
73. Să se afle suma 53 999 + m, ştiind că m – 12 369  7.

divizibil = se împarte exact

 25 
74. Într-o bibliotecă şcolară formată din trei rafturi se găsesc 19 267 de
cărţi. Se distribuie elevilor cărţi astfel: din primul raft 199, din al
doilea raft de două ori mai multe, iar din al treilea raft 70 de cărţi,
astfel încât pe cele trei rafturi rămâne acelaşi număr de cărţi. Câte
cărţi erau la început pe fiecare raft al bibliotecii?

Testul nr. 1
1 Efectuaţi adunările şi scăderile şi comparaţi rezultatele, completând
cu unul dintre semnele „<“, „>“ sau „=“:
530 601 – 488 795 20 532 + 18 788
703 667 + 154 887 426 756 + 537 844
900 421 – 355 582 366 844 + 177 995

2 Aflaţi numerele necunoscute:


x – 175 489 = 124 536 + 245 676
72 560 – 39 471 = y + 12 989
487 240 – z = 903 483 – 788 596

3 Din cel mai mic număr de forma abcdef, scris cu cifre distincte
nenule, scădeţi dublul numărului 56 488.

4 Suma a trei numere este 980 182. Aflaţi numerele, dacă suma
primelor două numere este 494 415, iar suma ultimelor două este
850 700.

 26 
Testul nr. 2
1 Calculaţi:
272 480 + 359 549 =
840 002 – 295 644 =
700 600 – 355 499 =
126 581 + 688 656 =
344 779 + 7 886 =

2 Aflaţi numerele necunoscute:


248 672 + m = 506 701
p – 325 699 = 698 743
67 040 – n = 32 959

3 Din suma numerelor 35 804 şi 69 639 scădeţi cel mai mare număr
abcde cu cifra miilor 6.

4 Într-o livadă s-au plantat 2 780 de meri, cu 964 mai mulţi pruni, iar
caişi cu 1 087 mai puţini decât pruni. Câţi pomi s-au plantat în total?

 27 
Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.
1 Suma a două numere este 73 987. Dacă unul dintre termeni este
12 561, atunci celălalt termen este ............... . 5 p.

2 Dacă descăzutul este 4 873, iar diferenţa este 2 352, atunci scă-
zătorul este ............... . 5 p.

3 Dacă x – 27 947 = 30 021, atunci x = ............... . 5 p.

4 Dacă 4 556 + 1 444 = a + 4 853, atunci a = ............... . 5 p.

5 Numărul 2010 scris ca o sumă de trei numere distincte de forma


abc este ............... . 5 p.

6 Numărul 12 485 este mai mare decât suma dintre cel mai mic
număr impar de forma abcd şi cel mai mare număr par scris cu
patru cifre cu ............... . 5 p.

7 Dacă scăzătorul se micşorează cu 168, atunci diferenţa se ...............


cu ............... . 5 p.

8 Suma a două numere de forma abcd este 6 023. Dacă mărim


primul termen cu 58 şi îl micşorăm pe celălalt cu 29, atunci suma
lor se ....................... cu ............... . 5 p.

9 Dacă un număr de forma abcd este suma a două numere de trei


cifre, atunci a = ............... . 5 p.

Partea a II-a (45 de puncte)


Scrieţi rezolvările complete.
1 Să se afle numerele x, y şi z, ştiind că:
x + y + z = 2 010

 28 
x + y + 5 996 = 7 102
8 029 – (z + y) = 6 578

15 p.
2 În parc sunt 701 fire de lalele albe, galbene şi roşii, dintre care 483
nu sunt roşii, iar 367 nu sunt galbene. Câte lalele sunt de fiecare
culoare?

15 p.
3 Dacă adunăm un număr cu predecesorul şi cu succesorul său,
obţinem cel mai mic număr de patru cifre cu cifra sutelor 2. Aflaţi
numărul.

15 p.

Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
FB – cel puţin 85 de puncte
B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte

 29 
ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE
ÎNMULȚIREA CÂND UNUL DINTRE FACTORI ESTE O SUMÃ
1. Efectuaţi:
5  (4 + 7) = (12 + 3)  3 =
6  (5 + 9) = (23 + 5)  2 =
7  (8 + 9) = 5  (11 + 6) =
9  (10 + 6) = 4  (21 + 2) =
2. Calculaţi în două moduri:
Exemplu: 2  (11 + 5) =
I. 2  (11 + 5) = 2  11 + 2  5
= 22 + 10
= 32
II. 2 (11 + 5) = 2  16

= 16 + 16
= 32
4  (10 + 3) = (12 + 9)  4 =
3  (9 + 5) = 9  (10 + 3) =
(7 + 8)  2 = (6 + 24)  2 =
(23 + 8)  3 = (31 + 9)  5 =
3. Scrieţi unul dintre factori ca o sumă, apoi calculaţi:
37  4 = 7  53 =
123  5 = 234  4 =
28  6 = 324  3 =
9  25 = 187  4 =
8  47 = 2  465 =
Indicaţie: 123  5 = (100 + 20 + 3)  5
= 100  5 + 20  5 + 3  5
= 615
4. Puneţi semnele corespunzătoare („<“, „>“ sau „=“) în casetele libere:
(3 + 9)  6 7  (11 + 7) 22  (4 + 2) 10  ( 8 + 5)
15  (10 + 2) (35 + 55)  2 124  6 19  (10 + 2)
4  258 (300 + 80 + 9)  3 (6 + 35)  4 12  ( 7 + 9)

5. Se dă: a = 4, b = 7 şi c = 12. Să se afle:


a) a  (b + c) = b) b  (a + c) = c) c  (a + b) =

 30 
6. Să se afle numerele necunoscute:
a  (12 + 4) = 32
(35 + 25)  b = 240
(200 + 4)  m = 816
n  (100 + 30 + 2) = 396

7. Aflaţi numerele necunoscute din relaţiile:


(12 + x)  4 = 56
9  (10 + y) = 144
200 – 11 = 7  (20 + z)
1 000 – 146 = (400 + 20 + t)  2
2 006 – 824 = 6  (7 + n + 100)
Exemplu:
(12 + x)  4 = 56
Aplicăm distributivitatea înmulţirii faţă de adunare:
(12 + x)  4 = 12  4 + x  4
Aşadar: 12  4 + x  4 = 56  x  4 = 56 – 48
 x4=8  x=8:4  x=2

8. Aflaţi produsul dintre cel mai mic număr scris cu două cifre identice
şi suma numerelor 7 şi 8.

9. Aflaţi un număr de 5 ori mai mare decât suma numerelor 77 şi 23.

10. La un concurs de matematică, Andreea a obţinut 56 de puncte,


Elena 77 şi George de 2 ori mai multe decât Andreea. Câte puncte
au obţinut cei trei copii în total?

11. Pe o plajă, trei copii strâng scoici. Primul strânge 36, al doilea dublu
faţă de primul, iar al treilea de 3 ori mai multe decât primii doi la un
loc. Câte scoici au strâns cei trei copii?

12. Compuneţi câte o problemă după fiecare dintre următoarele exerciţii:


a) 4  (100 + 20) =
b) 300  5 + 90  5 + 7  5 =
c) 7  12 + 9  12 + 8  12 =

 31 
ÎNMULȚIREA UNUI NUMÃR DE DOUÃ CIFRE CU UN
NUMÃR DE O CIFRÃ

13. Efectuaţi prin adunare repetată:


18  3 = 48  2 =
27  2 = 97  3 =
64  4 = 134  4 =
26  6 = 237  3 =
37  7 = 456  5 =

14. Calculaţi produsele


14  15  28  64  36  78 
8 9 6 9 5 3

29  66  98  47  88  34 
8 5 4 3 7 9

15. Aflaţi numerele de 6 ori mai mari decât fiecare dintre numerele:
12, 27, 39, 15, 46, 59, 93.

16. Puneţi semnele potrivite („<“, „>“ sau „=“):


37  4 12  5 23  8 2  92
16  3 6 8 6  66 56  7
42  9 4  97 83  9 97  7
7  15 25  4 – 5 39  4 3  44

17. Produsul este 120, iar unul dintre factori este 20. Care este celălalt
factor?

18. La cel mai mic număr scris cu trei cifre pare distincte, adăugaţi
produsul numerelor 74 şi 5.

19. Din produsul numerelor 95 şi 3, scădeţi cel mai mare număr scris cu
trei cifre, care are cifra sutelor 1.

20. Din diferenţa numerelor 273 şi 184, scădeţi produsul numerelor 15 şi 4.

 32 
21. Dănuţ rezolvă în fiecare zi câte 4 probleme dintr-o culegere. După
două săptămâni, constată că a rezolvat a şaptea parte din numărul
problemelor.
a) Câte probleme conţine culegerea?
b) Câte probleme mai are de rezolvat?

22. La o librărie s-au adus 28 de pachete cu caiete dictando a câte


9 caiete fiecare şi 35 de pachete cu caiete de matematică a câte
8 caiete fiecare.
a) Câte caiete s-au adus în total?
b) Din care fel s-au adus mai multe caiete şi cu câte?

23. În satul lui Păcală sunt 29 de case, iar în fiecare casă sunt câte
2 paturi. Sub fiecare pat sunt câte 3 pisici şi fiecare pisică prinde
zilnic câte 3 şoareci. Câţi şoareci prind zilnic pisicile în satul lui
Păcală? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.)

24. Un castel are 12 turnuri şi în fiecare turn sunt câte 7 ostaşi. Fiecare
ostaş are în tolbă câte 10 săgeţi. Castelul este atacat de Prinţul
Negru care conduce 1 000 de ostaşi. Care este numărul minim de
duşmani care ar putea intra în castel?

25. Un biciclist pleacă din Constanţa spre Bucureşti mergând cu viteza de


18 km/h. În acelaşi timp, din acelaşi loc, pleacă un automobil care se
deplasează cu viteza de 74 km/h.
a) Ce distanţă este între cei doi după două ore de mers?
b) Câţi kilometri mai are de parcurs fiecare, dacă distanţa dintre
Constanţa şi Bucureşti este de 270 km?

26. Compuneţi probleme după următoarele expresii matematice:


a) 34  9 + 25  7 =
b) 370 – (12  4 + 19  4) =

 33 
ÎNMULȚIREA UNUI NUMÃR DE TREI CIFRE CU
UN NUMÃR DE O CIFRÃ
27. Efectuaţi:
236  3 = 203  8= 241  10 =
144  5 = 340  9= 346  100 =
125  4 = 150  6= 56  1 000 =
332  7 = 629  2= 100  180 =

28. Completaţi tabelul:


m 231 344 587 701 249 830
n 6 5 2 3 8 9
m7
nm

29. Calculaţi:
123  (57 + 43) = 150  (488 + 512) =
28  (154 + 846) = (65 + 35)  754 =
(359 + 641)  36 = (355 + 645)  86 =
(78 + 22)  691 = (672 + 328)  501 =

30. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:


356  6 – 1 739 =
6 736 – 963  5 =
1 256 + 324  7 – 183  5 =
656  2 + 378 – 489  3 + 230  10 =
6 001 – 756  4 – 106  6 + 1 248 =
(3 032 – 2 844)  8 – 945 + 506  7 =
(1 402 – 999)  9 – 356  2 + 3 057  10 =

31. Verificaţi dacă sunt adevărate egalităţile:


502  8 = 225  10 + 1 766
4 356 – 146  9 = 1 500  2 + 942
248  8 – 579 = 179  5 + 486  6
652 – 125  4 = 209  4 – 799

32. Se dă: x + y = 573, z = 6, t = 8, x = 297. Calculaţi:


a) (x + y)  z = b) x + t  y =

c) t y – 878 = d) z  y – x =
e) x  z + y  3 = f) 7  y + x  5 =

 34 
33. Calculaţi suma dintre produsul numerelor 533 şi 6 şi diferenţa nume-
relor 12 456 şi 11 598.

34. Măriţi de 4 ori suma numerelor 137 şi 708.

35. Găsiţi numărul de 7 ori mai mare decât cel mai mic număr impar
scris cu 3 cifre diferite.

36. Aflaţi produsul dintre cel mai mare număr par de forma abc, cu cifra
zecilor 3 şi restul împărţirii numerelor 39 şi 10.

37. Răzvan a primit de la bunicul său o carte de poveşti cu 798 de pagini.


În prima săptămână citeşte 103 pagini, iar în a doua săptămână
citeşte de 5 ori mai multe pagini. Câte pagini mai are de citit?

38. Un bazin este umplut cu ajutorul a două robinete. Primul robinet are
un debit de 87 l/minut, iar al doilea de 139 l/minut. După 6 minute,
bazinul se umple pe jumătate. Ce capacitate are bazinul? (Rezolvaţi
problema în două moduri.)

39. Într-un parc s-au plantat 7 rânduri de petunii, câte 135 de petunii pe
fiecare rând şi 8 rânduri de panseluţe, câte 213 panseluţe pe fiecare
rând. Câte flori s-au plantat? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma
unui exerciţiu.)

40. Compuneţi câte o problemă după fiecare dintre următoarele exerciţii:


a) 275  6 – 312  5 =
b) 2 706 – 423  4 =
c) 4 256 – (615  3 + 528  4) =

ÎNMULȚIREA NUMERELOR DE DOUÃ CIFRE

41. Efectuaţi:
23  45 = 39  78 =
38  12 = 93  14 =
45  63 = 15  70 =
75  44 = 30  83 =
68  72 = 29  62 =

 35 
42. Aflaţi numerele de 36 de ori mai mari decât: 18, 29, 47, 53, 61, 90, 38.

43. Măriţi de 14 ori produsul numerelor 9 şi 6.

44. Aflaţi diferenţa dintre produsul numerelor 15 şi 36 şi produsul nume-


relor 11 şi 24.

45. Din produsul numerelor 69 şi 12 scădeţi cel mai mare număr de


forma abc, scris cu cifre pare, care are cifra zecilor egală cu 2.

46. Măriţi cel mai mare număr par de forma abcd cu produsul numerelor
77 şi 58.

47. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:


37  42 – 1 086 + 16  17 =
2 006 – 11  12 – 12  13 – 13  14 + 2 007 =
689  6 – 3 719 + 24  25 – 499 =
(7 224 – 7 195)  43 – 756 + 36  100 =
35  63 + 65  63 – 12  24 – 5 486 =

48. Puneţi cifre în locul casetelor:


2 9  6  8  9 
7 5 4 4
5 4 4 0 3 9 6
8 1 2 6 2 8
7 5 6 0 6

49. Un motociclist merge cu viteza de 85 km/h. După 13 ore, el observă


că a parcurs jumătate din drum şi încă 18 km. Câţi kilometri parcurge
în total?

50. Tata plăteşte pentru centrala termică de apartament o rată lunară de


120 lei timp de 2 ani. Câţi lei costă centrala termică?

51. Un fermier aduce la piaţă 25 de lăzi cu mere a câte 45 kg fiecare şi


37 de lăzi cu pere a câte 39 kg fiecare. El a vândut zilnic câte 89 kg
de fructe. Câte kilograme de fructe mai rămân nevândute după
2 săptămâni?
52. Un câine urmăreşte un iepure care fuge cu viteza de 400 m/min.

 36 
a) Ce distanţă va fi între ei după un sfert de oră, dacă viteza câinelui
este de 348 m/min şi iniţial distanţa dintre ei era de 250 m? (Rezolvaţi
în două moduri.)
b) Are şanse câinele să prindă iepurele? (Justificaţi răspunsul.)

53. Compune câte o problemă care se rezolvă folosind următoarele


exerciţii:
a) (75 + 59)  14 + 37 =
b) 938 – (25 + 56)  11 =

ÎNMULȚIREA NUMERELOR DE TREI CIFRE CU


UN NUMÃR DE DOUÃ CIFRE

54. Calculaţi:
352  14 = 729  19 = 38  107 =
108  18 = 815  36 = 255  49 =
230  32 = 638  87 = 17  606 =
624  22 = 956  73 = 480  27 =
427  65 = 307  58 = 56  830 =

55. Verificaţi dacă următoarele egalităţi sunt adevărate:


63  125 – 3 458 = 426  21 – 4 529
124  87 + 876  87 – 1 700 = 93 566 – 56  948

56. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:


4  127 + 15  127 – 1 989 + 7  (60 001 – 59 947) =
13 487 – 289  36 – 2 899 + 26 + 177 =
(83 456 – 83 287)  73 – 8 990 + 18  536 =
(3 887 – 2 998)  (6 000 – 5 973) – 14537 + 254  35 =

57. Completaţi tabelul:


x 150 289 840 607 365 126
y 35 12 43 19 87 75
xy
x  51

58. Aflaţi-l pe „a“ din egalităţile:


15  256 – a = 3 200 a – 485  25 = 9 899

 37 
a + 936  25 = 80 000 126  64 + a = 9 001
2  a + 169  17 = 3115

59. Aflaţi numărul de 16 ori mai mare decât:


261, 403, 178, 639, 740, 309, 585.

60. Determinaţi numărul de 96 de ori mai mare decât diferenţa nume-


relor 7 506 şi 6 938.

61. Găsiţi un număr cu 149 mai mare decât produsul numerelor 87 şi


266.

62. La cel mai mare număr par de forma abcde, scris cu cifre identice,
adăugaţi produsul numerelor 28 şi 645.

63. Bibliotecara unei comune a aşezat cărţile primite de la o fundaţie pe


14 rafturi, câte 123 pe fiecare raft. Câte cărţi sunt în total, dacă,
iniţial au fost 5 784 de cărţi?

64. Patronul unui atelier de croitorie a cumpărat 15 baloturi de stofă a


câte 73 m fiecare şi 15 baloturi de mătase a câte 45 m fiecare. În
prima lună, s-au croit 480 m de stofă şi 339 m de mătase. Câţi metri
au rămas din ambele materiale? (Scrieţi rezolvarea problemei sub
formă de exerciţiu.)

65. Pentru cantina unui liceu s-au cumpărat 253 kg de cartofi cu 2 lei/kg,
140 kg de carne cu 17 lei/kg, 95 kg de preparate din carne cu
21 lei/kg şi 39 kg brânză cu 13 lei/kg. Câţi lei s-au plătit în total?
(Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.)

66. Într-un depozit sunt 81 de lădiţe cu cireşe a câte 14 kg fiecare şi 128 de


lădiţe cu vişine a câte 12 kg fiecare. Puneţi întrebarea şi rezolvaţi
problema.

67. Compuneţi o problemă după următoarea expresie matematică:


a  b+a  c=d

 38 
ÎNMULȚIREA NUMERELOR CÂND FACTORII AU
CEL MULT TREI CIFRE

68. Efectuați înmulțirile:

358  124 = 209  427 = 591  107 =


456  219 = 632  358 = 514  225 =
196  547 = 719  563 = 948  125 =
708  194 = 194  402 = 625  302 =
874  345 = 807  203 = 921  148 =

69. Aflați produsele:

251  204 = 242  133 = 634  114 =


578  302 = 725  531 = 287  305 =
399  124 = 621  209 = 724  412 =
512  109 = 325  154 = 226  619 =
304  456 = 625  129 = 428  506 =

70. Calculați și puneți unul din semnele: ,,>”, ,,<” sau ,,=”.

(1045 – 595)  319 (567+149)  105


(14895 – 14583)  4 245 159  (345126 –
344839) 4
(24643 – 24399)  277 423  (1071 – 10194)
(97109 – 96942)  4 273 (40900 – 40627)  157
4
71. Aflați produsul dintre cel mai mare număr par de trei cifre cu cifra
sutelor 2 și diferența numerelor 123500 și 122789.
R: 211878

72. Aflați numerele de 458 de ori mai mari decât: 106, 236, 319, 436,
287, 504, 612, 788.

73. Completați tabelul:

a 127 301 495 626 119 509


b 386 424 271 196 345 745
a b

 39 
(a – 69)  b
(b + 87)  a

74. Calculați:
a) (12248 – 11999)  125 – 39  246 = R: 21531
b) (7860 – 6975)  306 + (204158 – 198389) = R: 276579
c) 283  (17000 – 16845) – 9945 + 171  368 = R: 96848
d) 909418 – 178  (144 + 247) – 205  167 = R: 805585

75. Scrieți toate numerele naturale formate din trei cifre pare
consecutive, apoi aflați numerele de 163 de ori mai mari decât acestea.
R: numerele sunt: 246, 420, 468, 642, 864.
produsele sunt: 40098, 68460, 76284, 104646, 140832.

76. Triplați produsul dintre cel mai mic număr impar de trei cifre a căror
sumă este egală cu 6 și succesorul numărului 189.
R: 59850
77. Aflați numărul de 289 de ori mai mare decât diferența dintre
răsturnatul numărului 541007 și cel mai mare număr par cu cifra sutelor de mii
egală cu 6.
R: 42483
78. Din cel mai mic număr natural de șase cifre cu suma lor egală cu 8,
luați produsul numerelor 276 și 281.
R: 22451
79. La un concurs sportiv internațional 98 de copii au obținut premiul I,
112 copii premiul al II-lea, iar restul, premiul al III-lea și mențiune. Pentru
premiul I fiecare copil primește 850 euro, pentru premiul al II-lea 420 euro,
pentru premiul al III-lea 200 euro, iar pentru mențiune 90 euro.
Câți copii au obținut premiul al III-lea dacă fondul de premiere este de
143080 euro și numărul lor a fost de două ori mai mare decât al celor care au
obținut mențiune?
R: 52 copii
80. La o fabrică de confecții s-au realizat 145 de fuste, 248 de rochii și
467 de bluze în valoare totală de 110560 lei.
Câți lei costă o bluză, dacă o fustă costă 120 lei și o rochie costă 225 lei?
Transformați rezolvarea problemei în exercițiu.
R: 80 lei
81. Un număr este de 132 de ori mai mare decât un al doilea număr și de
8 ori mai mare decât un al treilea număr.

 40 
Aflați suma numerelor știind că al doilea număr este egal cu 408.
R: 60996
82. Suma a patru numere naturale este egală cu 155869. Primul număr
este de 214 ori mai mare decât al doilea număr, iar al patrulea număr este de 25
de ori mai mic decât al treilea număr.
Să se afle diferența dintre al treilea număr și al patrulea număr știind că
numărul al doilea este cel mai mare număr natural de forma abc care se poate
scrie folosind cifrele 3, 1 și 5.
R: 38496

ÎNMULȚIREA CU MAI MULȚI FACTORI


PROPRIETÃȚI ALE ÎNMULȚIRII
83. Folosind asociativitatea şi comutativitatea înmulţirii, calculaţi în două
moduri.
Exemplu:
7  8  9 = (7  8)  9 sau 7  (8  9) = 7  72
= 56 9 = 504
= 504
69 4= 66  3  5 =
35  5  18 = 7  39  48 =
48  6  47 = 104  6  62 =
164  7  2 = 19  40  23 =
84. Grupaţi convenabil termenii şi calculaţi:
25  4  36 = 125  36  4 =
8  15  10 = 2  94  500 =
4  12  5 = 125  86  8 =
85. Puneţi semnele corespunzătoare („<“, „>“ sau „=“):
231  4  12 15  2  426 740  12  10 6  3  149
250  4  10 5  8  250 14  5  9 3  5  42
86. Se dau: m = 24, n = 7, p = 12. Calculaţi produsul numerelor. Ce ob -
servaţi?
m  n  p= n  m p=
p  m  n= p  n  m=

m p n=  n  p  m=

 41 
87. Completaţi tabelul:
a 18 23 15 67 84
b 24 6 43 11 9
c 5 17 2 4 6
abc
b  c  10
a  b  100

88. Faceţi produsul numerelor 19, 40 şi 8.


89. Din diferenţa numerelor 17 836 şi 12 987, scădeţi produsul nume-
relor 6, 28 şi 27.
90. Aflaţi produsul dintre cel mai mic număr par scris cu trei cifre identice
şi produsul numerelor 3 şi 10.
91. Din cel mai mare număr de forma abcde cu cifra miilor egală cu 4,
scădeţi produsul numerelor 7, 81 şi 100.
92. La etajul I al şcolii noastre sunt 6 săli de clasă, cu câte 12 bănci
fiecare. Câţi copii învaţă la etajul I, dacă în fiecare bancă stau câte
doi elevi?
93. Bunica are în cămară 9 borcane cu dulceaţă de gutui, de 4 ori mai
multe borcane cu dulceaţă de căpşuni şi de 3 ori mai multe borcane
cu dulceaţă de prune decât cele cu căpşuni. Câte borcane cu
dulceaţă are bunica în cămară?
94. La o librărie s-au adus 10 pachete cu creioane colorate. În fiecare
pachet sunt câte 34 de cutii şi în fiecare cutie sunt câte 12 creioane
colorate. Câte creioane colorate s-au adus în total la librărie?
95. Codruţ are 27 de lei, iar sora lui 38 de lei. Un calculator performant
costă de 100 de ori mai mult decât au cei doi fraţi împreună. Ce
sumă de bani mai este necesară pentru a cumpăra calculatorul?
96. Andrei scrie unui prieten o scrisoare care are 23 de propoziţii.
Fiecare propoziţie are 7 cuvinte: 3 cu câte 2 silabe şi 4 cu câte
3 silabe. Câte silabe au cuvintele folosite de Andrei în textul
scrisorii? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.)

 42 
Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

97. Scrieţi următoarele sume sub forma unor produse, astfel încât unul
dintre factori să fie o sumă de numere consecutive, apoi calculaţi:
a) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99 =
b) 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 + 56 + 64 + 72 =
c) 110 + 165 + 220 + 275 + 330 + 385 + 440 =
Indicaţie:
11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99 = 1  11 + 2  11 + 3 
 11 + 4  11 + 5  11 + 6  11 + 7  11 + 8  11 + 9  11 = 11  (1
+ + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
98. Produsul a două numere este 861. Dacă mărim al doilea număr cu
3, produsul lor va fi 1 230. Aflaţi numerele.
Rezolvare:
Notăm cu „a“ şi „b“ cele două numere.
a  b = 861
a  (b + 3) = 1 230
Aplicăm distributivitatea înmulţirii faţă de adunare în a doua relaţie:
a  (b + 3) = a  b + a  3
Prin urmare, avem a  b + a  3 = 1 230
Dar a  b = 861.
Putem scrie că: 861 + a  3 = 1 230  a  3 = 1 230 – 861
a  3 = 369  a = 369 : 3  a = 123
Al doilea număr se poate afla mai uşor din a doua relaţie:
a  (b + 3) = 1 230
123  (b + 3) = 1 230  b + 3 = 10  b = 10 – 3 = 7

99. Produsul a două numere este 9 191. Dacă mărim al doilea număr cu
9, obţinem produsul 10 100. Aflaţi cele două numere.

100.Produsul a două numere consecutive este 156. Aflaţi cele două


numere, ştiind că dacă înmulţim unul dintre ele cu el însuşi, obţinem
144.

101.Doi turişti au plecat unul spre celălalt, în acelaşi timp din două oraşe
diferite la ora 800. Primul avea o viteză de 83 m pe minut, iar al

 43 
doilea, o viteză de 64 m pe minut. Câţi metri are distanţa dintre cele
două oraşe, dacă ei s-au întâlnit la ora 11 00?

102.Un fermier a plantat 15 rânduri de pomi, câte 120 de pomi pe fiecare


rând. Din numărul total al pomilor, 1 650 sunt pruni, iar restul sunt
nuci şi gutui. Câţi nuci şi câţi gutui a plantat, dacă numărul nucilor
este de 9 ori mai mic decât cel al gutuilor?

103.10 piraţi au găsit într-o peşteră o ladă cu diamante. După ce le-au


numărat, şeful lor a spus:
– Mie-mi revine a 7-a parte din numărul total al diamantelor, iar voi
împărţiţi restul în mod egal.
– În acest caz, nouă ne revin câte 48 de diamante, a socotit repede
unul mai isteţ.
Câte diamante au găsit piraţii în peşteră?

Testul nr. 1
1 Calculaţi:
7  34 = 127  12 =
25  14 = 69  28 =
167  36 = 335  43 =
208  9 = 160  32 =

2 Efectuaţi, respectând ordinea operaţiilor:


6  15 + 419 – 12  13 =
9 536 – 12  27 – 2 808 =
135  100 – 198  24 + 695 =

3 Măriţi de 5 ori produsul numerelor 28 şi 16.

4 Din cel mai mic număr impar de 4 cifre, luaţi produsul numerelor 27
şi 24.

 44 
5 La piaţă se vând zilnic câte 204 kg de mere şi de 3 ori mai multe
kilograme de struguri. Câte kilograme de fructe se vând într-o
săptămână? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.)

Testul nr. 2
1 Calculaţi:
125  4 = 420  56 =
32  94 = 98  132 =
106  15 = 66  244 =
250  100 = 508  63 =
2 Aflaţi-l pe „x“ din relaţiile:
356  11 – x = 3200
x – 18  509 = 499
370  45 + x = 20000

3 Din cel mai mare număr scris cu 5 cifre distincte, luaţi produsul
numerelor 59 şi 326.

4 Oana citeşte în vacanţă 148 de pagini dintr-o carte de poveşti, iar


sora ei de 3 ori mai multe pagini decât ea. Câte pagini mai are de
citit fiecare, dacă, în total, cartea avea 610 pagini?

 45 
5 Compuneţi o problemă care să se rezolve prin exerciţiul:
72  48 – 3 100 =

Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.

1 Produsul numerelor 6 şi 9 este ............... . 5 p.

2 Rezultatul calculului 8  (14 – 5) este ............... . 5 p.

3 Rezolvând exerciţiul 7  (287 – 199) – 15  4, obţinem rezultatul ... .


5 p.
4 Dacă a = 9  (149 + 82) şi b = (564 – 395)  6, atunci a + b = .........
şi a – b = ............... . 5 p.

5 Calculând produsele p1 = 59  24 şi p2 = 72  12, observăm că


p1 este mai ............... decât p2. 5 p.

6 Dacă mărim de 16 ori suma numerelor 178 şi 149, obţinem rezul-


tatul ............... . 5 p.

 46 
7 Cel mai mic număr impar de patru cifre, cu cifra sutelor 8, este ........
mai ............... decât produsul numerelor 435 şi 17. 5 p.

8 Adrian rezolvă în fiecare zi câte 6 probleme. În nouă săptămâni el


va rezolva ............... probleme. 5 p.

9 Un stilou costă 15 lei, iar o carte este de 3 ori mai scumpă. Pentru
două stilouri şi două cărţi mama plăteşte ............... . 5 p.

Partea a II-a (45 de puncte)


Scrieţi rezolvările complete.
1 Ana a calculat produsul numerelor 156 şi 34. Din rezultat a scăzut
4 şi a obţinut un număr de 100 ori mai mare decât „x“. Cât este „x“?

15 p.
2 Un kilogram de vinete costă cât două kilograme de mere, iar un
kilogram de mere costă cât trei kilograme de cartofi. O gospodină a
cumpărat 6 kg de cartofi, 3 kg de mere şi 2 kg de vinete. Cât a
plătit ea în total, dacă un kilogram de cartofi costă 2 lei?

15 p.
3 Doi biciclişti se iau la întrecere. Primul parcurge 2 km în 5 minute,
iar al doilea parcurge 500 dam în 10 minute. După 3 ore, câştigă-
torul ajunge la destinaţie.
a) Care dintre biciclişti a câştigat cursa?

 47 
b) Câţi kilometri are drumul?

15 p.
Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu.

FB – cel puţin 85 de puncte


B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte

ÎMPÃRȚIREA NUMERELOR NATURALE


MAI MICI SAU EGALE CU 1 000

ÎMPÃRȚIREA PRIN CUPRINDERE:


ÎMPÃRȚIREA CU REST; RELAȚIA DINTRE DEÎMPÃRȚIT,
ÎMPÃRȚITOR, CÂT; CONDIȚIA RESTULUI

Împărţirea cu rest:
D : Î = C (R), unde R < Î
D = Î  C + R; Î = (D – R) : C

1. Aflaţi câtul şi restul următoarelor împărţiri, apoi faceţi proba:


34 : 8 = 57 : 8 = 49 : 5 =
67 : 3 = 89 : 9 = 32 : 10 =
99 : 2 = 65 : 7 = 50 : 7 =
67 : 9 = 38 : 9 = 79 : 8 =

 48 
2. Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 9 dau câtul 6.
Indicaţie:
Dacă se cer toate numerele, exerciţiul se referă la o împărţire cu
rest: (0  R < Î)
În cazul acesta: R = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3. Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 7, dau câtul 8.

4. Găsiţi toate numerele naturale care împărţite la 10, dau câtul egal cu
restul.

5. Aflaţi împărţitorul, dacă deîmpărţitul este 95, câtul 10 şi restul 5.

6. Care este deîmpărţitul, dacă împărţitorul este cel mai mic număr
scris cu 2 cifre pare, câtul este 7, iar restul 3?

7. Reconstituiţi împărţirea, ştiind că deîmpărţitul este diferenţa nume-


relor 12 000 şi 11 873, iar împărţitorul şi restul sunt numere
consecutive care au suma egală cu 7.

8. Aflaţi-l pe „n“:
a) n : 8 = 9 (rest 2) b) 78 : n = 11 (rest 1)
c) n : 5 = 12 (rest 4) d) 149 : n = 7 (rest 2)
e) n : 38 = 25 (rest 15) f) n : 23 = 154 (rest 19)

9. Aflaţi-l pe „x“:
a) 28 : (x + 1) = 3 (rest 1) b) (x + 354) : 4 = 100 (rest 3)
c) 79 : (2x + 1) = 11 (rest 2) d) (3x + 33) : 4 = 32 (rest 1)
e) 368 : (4x + 1) = 40 (rest 8) f) (7x + 8) : 5 = 29 (rest 3)

10. Să se afle cel mai mic şi cel mai mare număr care împărţit la 8 dă
câtul 159.
Indicaţie: Folosiţi condiţia restului : R < Î
În cazul acesta R < 8  R = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

11. Dacă împărţiţi lungimea unui dreptunghi la lăţimea sa, obţinem câtul
9 şi restul „a“. Aflaţi perimetrul minim şi perimetrul maxim, dacă
lăţimea are 146 m.

 49 
12. Un ţăran aduce la piaţă 6 lădiţe cu piersici, a câte 14 kg fiecare. El
vinde câte 9 kg fiecărui cumpărător. Câte persoane cumpără
piersici? Câte kilograme i-au rămas nevândute?

13. Bunica împarte mere nepoţilor săi astfel: primului nepot îi dă


10 mere, al doilea primeşte 9 mere, al treilea primeşte 8 mere, al
patrulea 7 mere, şi aşa mai departe, ultimul primeşte un măr. Dacă
bunica ar fi împărţit merele în mod egal, câte mere ar fi primit fiecare
nepot şi câte mere i-ar fi rămas neîmpărţite?

ÎMPÃRȚIREA UNUI NUMÃR DE DOUÃ CIFRE LA UN


NUMÃR
DE O CIFRÃ, CÂND RESTUL ESTE ZERO
14. Calculaţi:
66 : 3 = 55 : 5 = 96 : 2 =
78 : 2 = 62 : 2 = 81 : 3 =
90 : 5 = 70 : 5 = 84 : 7 =
93 : 3 = 99 : 9 = 96 : 8 =

15. Aflaţi numerele de 3 ori mai mici decât: 27, 33, 60, 84, 72, 36, 99.
16. Micşoraţi de 6 ori suma numerelor 58 şi 32.

17. La triplul numărului 145 adăugaţi câtul numerelor 38 şi 2.

18. Din produsul numerelor 14 şi 28, scădeţi câtul numerelor 60 şi 5.

19. Aflaţi deîmpărţitul, dacă împărţitorul este cel mai mare număr par
scris cu o cifră şi câtul este produsul numerelor 3 şi 4.

20. Câtul a două numere este 15. Aflaţi deîmpărţitul, dacă împărţitorul
este de 5 ori mai mic decât câtul.

21. Completaţi tabelul:


a 28 50 66 42 48 78
b 4 7 3 6
a:b 2 6 13 3
ab 99 96

 50 
22. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:
a) 19 – 36 : 2 + 18  3 + 5 =
b) 69 : 3 – 7  3 + 12 – 77 : 7 =
c) (2 006 – 1 984) : 2  34 + 152 – 98 : 2 =
d) 6  145 – 799 + 56 : 4 – 9 + 5  (1 000 – 893) =
e) 144  23 – 2 779 – 64 : 4 + (367 – 319) : 6 + 109 =

23. La un magazin de jucării s-au adus 96 de păpuşi, de 6 ori mai puţine


maşinuţe, ursuleţi de 5 ori mai mulţi decât maşinuţe, iar iepuraşi de
4 ori mai puţini decât ursuleţi. Câte jucării s-au adus în total?

24. La un concurs de şah au participat 84 de băieţi, iar fetele reprezintă


un sfert din numărul băieţilor. Numărul fetelor care au obţinut locul I
reprezintă a şaptea parte din numărul candidatelor. Câte puncte au
obţinut aceste fete în total, dacă fiecare a obţinut 66 puncte?

25. Perimetrul unui pătrat este de 60 m. Aflaţi perimetrul unui triunghi


echilateral care are latura egală cu cea a pătratului.

26. Suma a două numere este 66, iar câtul lor este 5. Aflaţi cele două
numere.
Indicaţie:
a + b = 66
a : b = 5  a = b  5 („a“ este de 5 ori mai mare decât „b“)
a
66
b

27. Diferenţa a două numere este 36, iar câtul lor este 4. Aflaţi cele două
numere.
ÎMPÃRȚIREA UNUI NUMÃR DE DOUÃ CIFRE LA
UN NUMÃR DE O CIFRÃ, CÂND RESTUL ESTE DIFERIT DE
ZERO
28. Aflaţi câtul şi restul următoarelor împărţiri:
37 : 9 = 43 : 3 = 99 : 5 =
51 : 7 = 97 : 2 = 87 : 6 =
65 : 8 = 57 : 4 = 69 : 7 =
87 : 9 = 77 : 3 = 46 : 4 =

 51 
29. Efectuaţi operaţiile de împărţire, apoi faceţi proba:
37 : 6 = 50 : 8 =
93 : 2 = 39 : 4 =
47 : 9 = 79 : 7 =
65 : 3 = 94 : 9 =
30. Din câtul numerelor 48 şi 3 scădeţi restul împărţirii numerelor 69 şi 5.
31. La câtul numerelor 69 şi 3 adăugaţi triplul restului împărţirii nume-
relor 98 şi 9.

32. Măriţi de 7 ori dublul restului împărţirii numărului 59 la 10.

33. Micşoraţi de trei ori câtul numerelor 48 şi 4.

34. Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 7, câtul este 15, iar restul
este 2.
35. Care este împărţitorul, dacă deîmpărţitul este răsturnatul lui 39, câtul
este de 3 ori mai mic decât 15, iar restul este jumătatea lui 6.
36. Care este predecesorul celui mai mare număr par care împărţit la 8
dă câtul 37?

37. Aflaţi numărul necunoscut:


97 : (4x + 1) = 10 (rest 7)
(4m + 7) : 7 = 7 (rest 6)
65 : (10 + 3y) = 4 (rest 1)
(100 – 5n) : 9 = 8 (rest 3)
75 : (15 – 2a) = 10 (rest 5)

38. Mă gândesc la un număr pe care-l înmulţesc cu 3. Produsul obţinut îl


adun cu 16, suma obţinută o împart la 4 şi obţin câtul 17 şi restul 2.
La ce număr m-am gândit?

39. Lavinia împarte mere la colegi. Ea dă fetelor câte 2 mere, iar băieţilor
câte 3 mere şi constată că i-au mai rămas 4 mere. Câţi băieţi şi câte
fete sunt în clasa Laviniei, dacă în total a avut 66 de mere, iar numărul
băieţilor şi cel al fetelor reprezintă numere consecutive?
Indicaţie:
Notăm cu „a“ numărul fetelor şi cu „b“ numărul băieţilor.
Putem scrie: 2  a + 3  b + 4 = 66

 52 
În continuare, se rezolvă prin încercări, ţinând cont că „a“ şi „b“ sunt
numere consecutive.

ÎMPÃRȚIREA UNUI NUMÃR NATURAL DE TREI CIFRE LA


UN NUMÃR DE O CIFRÃ

40. Calculaţi:
542 : 2 = 217 : 7 = 328 : 8 =
123 : 3 = 522 : 3 = 450 : 5 =
235 : 5 = 819 : 9 = 726 : 6 =
704 : 4 = 624 : 4 = 637 : 7 =

41. Aflaţi câtul şi restul împărţirilor, apoi faceţi proba:


309 : 9 = 149 : 5 =
627 : 4 = 327 : 8 =
729 : 8 = 488 : 6 =
668 : 3 = 514 : 7 =
905 : 9 = 810 : 4 =
42. Găsiţi cel mai mic şi cel mai mare număr care împărţite la 9, dau câtul
125.

43. Scrieţi toate numerele care împărţite la 8 dau câtul 376.

44. Triplaţi restul împărţirii numărului 375 la 7.

45. Din produsul numerelor 15 şi 18, scădeţi câtul numerelor 455 şi 5.

46. Micşoraţi de 6 ori suma numerelor 186 şi 306.

47. Micşoraţi câtul numerelor 549 şi 9 cu diferenţa dintre produsul


numerelor 15 şi 3 şi restul împărţirii numerelor 187 la 8.

48. Dublaţi produsul dintre câtul numerelor 355 şi 5 şi restul împărţirii


numerelor 736 la 9.

49. La cel mai mic număr scris cu trei cifre pare diferite nenule, adăugaţi
câtul dintre produsul numerelor 29 şi 8 şi restul împărţirii numărului
29 la 5.

 53 
50. Radu scrie un număr pe tablă pe care îl înmulţeşte oral cu 6. El
observă că a obţinut cel mai mic număr de trei cifre pare identice.
Înmulţind acest număr cu 3, veţi putea afla numărul scris de colegul
lui Radu. Aflaţi produsul numerelor scrise pe tablă de cei doi copii.

51. Mă gândesc la un număr pe care-l înmulţesc cu 8. Produsul îl împart


la 5, iar câtul obţinut îl adun cu 137. Împart suma la 4 şi obţin câtul
40 şi restul 1. La ce număr m-am gândit?
Rezolvare:
(x  8 : 5 + 137) : 4 = 40 (rest 1)
40  4 + 1 = 161, 161 – 137 = 24, 24  5 = 120
120 : 8 = 15

52. În grădina lui Chirilă


Vine Rilă Iepurilă
Cu anume intenţie
Să facă o „inspecţie“.
Cei şase fii îl ajută
Furând morcovi pentru supă.
Fiecare duce-n spate
Câte douăzeci şi şapte
Iar Rilă, o noime din cât iau ei
Să facă supă cu tăiţei.
Câţi morcovi duc cu toţii
Furişându-se ca hoţii?
(Liliana Diaconescu)

53. Determinaţi două numere a căror sumă este 942, ştiind că, dacă
împărţiţi primul număr la al doilea, obţineţi câtul 6 şi restul 4.
Rezolvare:
Notăm cu „m“ şi „n“ cele două numere.
Problema ne spune că:
a + b = 942
a : b = 6 (rest 4)  a = b  6 + 4
Reprezentăm grafic cele două numere:
b
942
b b b b b b 4
a
942 – 4 = 938
Observăm că 7  b = 938  b = 938 : 7  b = 134
 54 
Acum îl putem afla şi pe „a“:
a = 134  6 + 4 = 804 + 4 = 808
sau
a = 942 – 134 = 808

54. Diferenţa a două numere este 843. Dacă împărţim primul număr la al
doilea, obţinem câtul 8 şi restul 3. Aflaţi cele două numere.
Rezolvare:
a : b = 8 (rest 3)  a = 8  b + 3
a – b = 843
843 – 3 = 840
7  b = 840  b = 840 : 7  b = 120
a = 120  8 + 3 = 960 + 3 = 963

AFLAREA NUMÃRULUI NECUNOSCUT


55. Deîmpărţitul este 193, câtul este 8, iar restul 1. Aflaţi împărţitorul.

56. Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este succesorul lui 53, câtul este
răsturnatul lui 97, iar restul este egal cu 12.
57. Reconstituiţi împărţirea, ştiind că împărţitorul este câtul numerelor 96
şi 3, restul reprezintă un sfert din cât şi suma dintre rest şi cât este 60.
58. Produsul a două numere este egal cu suma numerelor 542 şi 166.
Care este al doilea factor, dacă primul este 4?
59. Reconstituiţi înmulţirea, dacă unul dintre factori este câtul numerelor
280 şi 7, iar produsul este suma numerelor 144 şi 256.
60. Aflaţi numerele necunoscute:
72 : (m + 1) = 6
(640 – n) : 8 = 79
296 + 488 = y  4
(700 – 2x) : 5 = 144 : 2
(426 − 7  34) : (3  b + 4) = 5 (rest 3)
(894 – 9  c) : (259 – 127  2) = 110 (rest 2)
61. Completaţi tabelul:

 55 
a 280 355 150 490 750 300 705 540
n 7
a:n 71 49 3 3 9
n  12 36 1200
a:5
62. :8 75
 150

..
..

+

 :
891 3 483

63. Ce număr trebuie înmulţit cu 7, astfel încât, dacă se împarte pro-


dusul la 9, să se obţină câtul 35?

64. Mă gândesc la un număr pe care-l împart la 5. Câtul obţinut îl


înmulţesc cu 3 şi din produsul obţinut scad 119, apoi înmulţesc
diferenţa cu 2 şi obţin 410. La ce număr m-am gândit?

65. Laurenţiu scrie pe tablă un număr. Îl înmulţeşte cu 10, împarte


produsul obţinut la 9, apoi adună câtul cu cel mai mare număr par
scris cu trei cifre diferite şi scade din suma obţinută 876. Ce număr a
scris Laurenţiu pe tablă, dacă în final a obţinut numărul 200?

66. Aflaţi numărul necunoscut din relaţiile de mai jos.


Exemplu:
(x : 3  4 + 76) : 100  7 = 28
(x : 3  4 + 76) : 100 = 28 : 7 = 4
x : 3  4 + 76 = 4  100 = 400
x : 3  4 = 400 – 76 = 324
x : 3 = 324 : 4 = 81
x = 81  3 = 243  x = 243
a) [(549 : x – 3) : 9 + 264] : 4 + 249 = 320
b) [(x  75 – 345)  2 : 3 + 325] : 5 + 211 = 330
c) [(642 : x  27 + 156 + 7) : 10  3 + 130]  3 = 561
d) [(980 – 4  x) : 10  4 – 44] : 3 + 537 = 645

 56 
e) [(7  x + 22)  6 – 750] : 2  4 + 220 = 1 000

67. Exerciţii rezolvate:


Aflaţi-l pe „a“ din relaţiile de mai jos.
 a  7  77
Aflăm toate soluţiile posibile, astfel încât expresia a  7  77 să fie
adevărată:
0  7  77 4  7  77

1 7  77 5  7  77
2  7  77 ….

3 7 77 10  7  77
11  7  77

Observăm că a = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

 75 : a > 1

Înlocuim pe „a“ cu valori corespunzătoare:


75 : 1 > 1  75 > 1
75 : 3 > 1  25 > 1
75 : 5 > 1  15 > 1
75 : 15 > 1  5 > 1
75 : 25 > 1  3 > 1
75 : 75 = 1

Observăm că se pot da lui „a“ următoarele valori: a = 1, 3, 5, 15, 25.


Exerciţii propuse:
 48 : a  24
a:8<7

ÎMPÃRȚIREA UNUI NUMÃR NATURAL DE TREI CIFRE LA


UN NUMÃR DE DOUĂ CIFRE

68. Efectuați împărțirile:

240 : 12 = 480 : 24 = 990 : 18 =


225 : 15 = 360 : 36 = 598 : 23 =
306 : 17 = 407 : 37 = 980 : 35 =

 57 
432 : 24 = 405 : 27 = 546 : 14 =

69. Efectuați împărțirile și apoi faceți proba:

540 : 12 = 319 : 29 =
468 : 18 = 925 : 37 =
360 : 24 = 798 : 19 =
826 : 59 = 945 : 27 =

70. Găsiți numerele de 15 ori mai mici decât numerele: 225, 255, 315,
345, 390, 450, 525, 600.

71. Triplați suma dintre câtul numerelor 312 și 24 și diferența numerelor


40008 și 39999.

72. Din produsul numerelor 17 și 23, scădeți dublul câtului numerelor


169 și 13.

73. Micșorați de 23 de ori diferența numerelor 123001 și 122541.

74. Aflați deîmpărțitul, dacă împărțitorul este câtul numerelor 480 și 16,
iar câtul este răsturnatul diferenței numerelor 564002 și 563975.

75. Măriți cu răsturnatul numărului 23481 produsul dintre câtul


numerelor 408 și 17 și dublul lui 136.

76. Un fermier a cules din livada sa o cantitate de piersici pe care a


așezat-o în lădițe de câte 18 kg. Știind că 1 kg de piersici costă 7 lei
și că întreaga cantitate de piersici valorează 2016 lei, să se afle câte
lădițe a folosit fermierul.
R: 16 lăzi
77. Aflaţi deîmpărțitul dacă împărțitorul este 29 iar câtul este 18.

78. Aflaţi împărțitorul, dacă deîmpărțitul este 675 și câtul este 27.

79. Care este diferența dintre deîmpărțit și împărțitor, dacă deîmpărțitul


este sfertul lui 624, iar câtul este jumătatea lui 52?

80. Mă gândesc la un număr pe care-l înmulțesc cu 14, adun produsul


cu 154, împart suma la 10 și obțin 77. La ce număr m-am gândit?

 58 
81. La o librărie s-au adus 18 pachete de caiete de matematică cu câte
25 de exeplare fiecare. Aceste caiete sunt cumpărate de 30 de
persoane în mod egal. Cât plătește fiecare persoană pentru caietele
cumpărate dacă un caiet costă 12 lei? Transformați problema într-un
exercițiu.

82. Un biciclist parcurge 625 km în 25 de ore. La ce distanță de un


autoturism se va afla el după 6 ore dacă autoturismul rulează cu o
viteză de 80 km/h și pleacă în același timp și din același loc ca și
biciclistul? Transformați problema într-un exercițiu.
R: 330 km
83. Un comerciant vinde roșii în trei zile astfel: în prima zi 121 kg, în a
doua zi de două ori mai multe, iar în a treia zi de 11 ori mai puține
decât în a doua zi. Câți lei încasează comerciantul pe întreaga
cantitate de roșii dacă 1 kg de roșii costă 3 lei? Transformați
problema într-un exercițiu.
R: 1155 lei
84. Setilă poate să bea în 14 ore 210 litri de apă iar Prâslea cel Voinic,
în 8 ore, bea de 5 ori mai puțin. Câți litri de apă beau ei împreună
16 ore?

ÎMPÃRȚIREA NUMERELOR MAI MICI DECÂT 1000000 LA


UN MUMĂR DE DOUĂ CIFRE
85. Efectuați împărțirile:

2050 : 25 = 6300 : 90 = 1260 : 21 = 81120 : 39 =


1725 : 15 = 1020 : 51 = 4824 : 24 = 571256 : 56 =
4050 : 50 = 7248 : 24 = 49630 : 70 = 157828 : 68 =
1870 : 17 = 4590 : 45 = 11024 : 53 = 303992 : 37 =

86. Efectuați, apoi faceți proba folosind exemplul:


Exemplu:
a) 37826 : 34 = 1112 rest 18
Proba: 1112  34 +18 = 37808 + 18 = 37826

 59 
b) 45697 : 74 = f) 36786 : 29 =
c) 97011 : 86 = g) 164002 : 81 =
d) 158040 : 99 = h) 31650 : 29 =
e) 720812 : 65 = i) 57986 : 34 =

87. Aflați numerele de 15 ori mai mici decât: 225, 1410, 1815, 2220,
64350, 30540, 77955.

88. Aflați deîmpărțitul dacă împărțitorul este egal cu 23 și câtul este egal
cu 3021.

89. Aflați cel mai mare număr care împărțit la 36 dă câtul egal cu 1999.
R: 1999  36 + 35 = 71999
90. Care este deîmpărțitul, dacă împărțitorul este dublul lui 27, câtul este
răsturnatul lui 2463, iar restul este sfertul lui 60?
R: 196683
91. Aflați împărțitorul, dacă deîmpărțitul este succesorul lui 164744,
câtul este jumătatea lui 176, iar restul este r cu r < 10 și este de forma r = a  a.
R: a = 3; Î = 1872
92. Completați tabelul:

D 2878 73468 445872 72486 916785


Î 15 69 43 98
C 70 2935 36 38071 83
R 8 6 12 17 50

93. Din câtul numereler 48024 și 12 scădeți răsturnatul diferenței


numerelor 57243 și 55092.
R: 2490
94. Din anul care reprezintă începutul domniei lui Ștefan cel Mare luați
triplul restului împărțirii numerelor 728504 și 86.
R: 1205
95. Sorina este pasionată de numere care reprezintă evenimente istorice.
Ea înmulțește numărul care arată anul Marii Uniri cu 27, apoi adună produsul cu
1044, împarte suma obținută la 90, apoi înmulțește câtul cu 17. Ce număr a
obținut?
R: 9979
96. Paul alege un număr pe care-l înmulțește cu 32, adună produsul cu
812, împarte apoi suma la 12 și obține un număr cu 110 mai mic decât cel mai
mare număr natural de trei cifre. Ce număr a ales Paul?

 60 
R: 308
97. Pentru a câștiga lupta cu zmeul, Împăratul Verde i-a împărțit pe cei
123900 de ostași în 25 de cete. În fiecare ceată soldații care poartă săgeți sunt de
două ori mai mulți decât cei care poartă sabie. Câți soldați poartă săgeți?
R:82600 soldați
98. O firmă de construcții obține un venit anual de 804096 euro. Pentru
plata salariilor sunt alocați lunar de trei ori mai puțini bani decât pentru
achiziționarea materialelor de construcții și de două ori mai puțini bani decât
pentru promovarea firmei. Câți bani a alocat lunar conducerea firmei pentru
promovarea firmei?
R: 22336 euro
99. Bunicul a obținut 3564 kg de mere de la cei 27 de meri din livada sa
și 9156 kg de pere. Știind că un măr este mai productiv cu 48 kg decât un păr, să
se afle câți peri avea bunicul în livadă? Transformați problema în exercițiu.
R: 109 peri
100. Alexandru a colecționat 3700 de timbre. El le așază într-un album;
câte 25 de timbre pe fiecare pagină punând pe unele pagini numai timbre străine
și pe celelalte numai timbre românești. Câte timbre străine are el, dacă numărul
paginilor completate cu astfel de timbre este cu 4 mai mare decât jumătatea
numărului de pagini completate cu timbre românești?

Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

101.Problemă rezolvată:
5 lăzi cu mere cântăresc cu 65 kg mai mult decât 5 lăzi cu struguri.
Cât cântăresc 8 lăzi cu mere şi cât cântăresc 3 lăzi cu struguri, dacă
o ladă cu mere şi una cu struguri cântăresc împreună 93 kg?
Rezolvare:
 Cu cât cântăreşte mai mult o ladă cu mere decât una cu struguri?
65 : 5 = 13 kg
o ladă cu struguri
93 kg 13 kg
o ladă cu mere

 Cât ar cântări cele 2 lăzi împreună, dacă ar avea aceeaşi masă?


93 – 13 = 80 kg
 Cât cântăreşte o ladă cu struguri?

 61 
80 : 2 = 40 kg
 Cât cântăreşte o ladă cu mere?
40 + 13 = 53
 Câte kilograme au 8 lăzi cu mere?
8  53 = 424 kg
 Câte kilograme au 3 lăzi cu struguri?
40  3 = 120 kg
102.9 păpuşi Barbie costă cu 108 lei mai mult decât 9 ursuleţi (de acelaşi
fel). Cât costă 19 păpuşi Barbie şi cât costă 15 ursuleţi, dacă o
păpuşă şi un ursuleţ costă la un loc 24 de lei?

103.4 culegeri de matematică şi 4 culegeri de fizică costă împreună


112 lei. Cât costă 25 de culegeri de matematică şi câţi lei costă
43 de culegeri de fizică, dacă o culegere de matematică este cu 6 lei
mai scumpă decât una de fizică?

104.Într-o clasă, numărul fetelor se împarte exact la numărul băieţilor.


Ştiind că sunt 18 fete, să se afle câţi elevi ar putea avea această
clasă. Câte variante există?

105.Aflaţi valorile lui „n“, n < 20, astfel încât suma: 1 + 2 + 3 + … + n să


se împartă exact la 5.

106.Suma a trei numere este un număr de forma aaa, care se împarte


exact la 5. Aflaţi cele trei numere, ştiind că sunt consecutive impare.

107.Diferenţa a două numere este un număr de forma xx0, care se


împarte exact la 3. Ştiind că primul este de 6 ori mai mic decât al
doilea, să se afle cele două numere.
Indicaţie:
Diferenţa numerelor poate fi: 330, 660, 990. Pentru fiecare variantă,
aflaţi valorile celor două numere.

108.Problemă rezolvată:
Numerele 79 şi 95 se împart la acelaşi număr „n“ obţinându-se
resturile 2, respectiv 4. Care este numărul?
Rezolvare:
79 : n = c1 rest 2  79 = n  c1 + 2
95 : n = c2 rest 4  95 = n  c2 + 4

 62 
Dacă primul număr ar fi mai mic cu 2 şi al doilea cu 4, cele două
numere s-ar împărţi exact la „n“. Prin urmare, 77 şi 91 se împart
exact la „n“.
Putem scrie că:
77 = 11  7 şi 91 = 13  7
Se observă uşor că ambele numere se împart exact la 7. Aşadar, n = 7.
Verificăm soluţia:
79 : 7 = 11 rest 2 (A) şi 95 : 7 = 13 rest 4 (A)
109.Dacă împărţim numerele 86 şi 98 la acelaşi număr, „a“, obţinem
resturile 1 şi 3. Aflaţi valoarea lui „a“.

110.Dacă împărţim vârsta mamei la vârsta fiicei, obţinem câtul 4 şi restul 2.


Câţi ani are fiecare, dacă peste 6 ani, vor avea 49 de ani împreună?

111. Karla a primit la test


Patru împărţiri cu rest.
Împărţind numerele la şapte,
Obţine acelaşi cât şi resturile:
Trei, patru, cinci şi şase.
Poţi să spui şi tu corect
Ce fel de numere a-mpărţit la test?
(Liliana Diaconescu)

112.Să se găsească un număr cuprins între 118 şi 130, care împărţit pe


rând la numerele 3, 4 şi 5 să dea de fiecare dată restul 2.

Testul nr. 1
1 Calculaţi, apoi faceţi proba:
93 : 3 = 132 : 2 =
75 : 5 = 402 : 3 =
68 : 4 = 150 : 5 =
96 : 8 = 369 : 9 =

 63 
2 Aflaţi câtul şi restul împărţirilor:
328 : 5 = 526 : 5 =
721 : 9 = 816 : 9 =
307 : 3 = 188 : 8 =
674 : 4 = 299 : 7 =
3 Efectuaţi respectând ordinea operaţiilor:
315 + 12  15 – 495 : 9 =

387 – 106  3 + 549 : 9 + 19 =

4 Micşoraţi produsul numerelor 57 şi 83 cu câtul numerelor 192 şi 4.

5 La un concurs Oana a obținut 270 de puncte, Alina a obținut de 15


ori mai multe puncte decât ea și Ionel de 25 de ori mai puține decât
Alina. Câte puncte au obținut cei trei copii împreună?

Testul nr. 2
1 Calculaţi câtul şi restul împărţirilor, apoi faceţi proba:
135 : 5 = 289 : 2 =
725 : 4 = 347 : 7 =
199 : 8 = 911 : 9 =

 64 
751 : 3 = 560 : 6 =

2 Efectuaţi, respectând ordinea operaţiilor:


504 – 186 : 6 + 144 – 12  9 =

638 : 2 + 73  (2 006 – 1 999) + 77 =

3 Aflaţi numerele necunoscute:


m : 25 + 5  12 – 96 : 8 = 52

368 : n + 125  4 + 8 = 600

4 La cel mai mic număr scris cu 3 cifre impare distincte, adăugaţi câtul
numerelor 729 şi 3 şi dublul restului împărţirii numărului 458 la 9.

5 În urmă cu 9 ani, tatăl şi fiul aveau împreună 37 de ani. Câţi ani are
fiecare, dacă în prezent vârsta fiului reprezintă un sfert din vârsta
tatălui?

 65 
Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.
1 Numărul 75 este de ............... ori mai mic decât 10425. 5 p.

2 Câtul împărţirii numărului 8704 la 68 este ............... . 5 p.

3 Dacă împărţitorul este 7 şi câtul este cel mai mare număr par scris
cu 2 cifre, atunci deîmpărţitul este ............... . 5 p.

4 Deîmpărţitul este cel mai mic număr de forma abc cu cifra unităţilor
7, câtul este 53, iar restul este 1. Împărţitorul este ............... . 5 p.

5 Cel mai mare număr care împărţit la 29 dă câtul 345,


este ............... . 5 p.
6 Laura are 85 de bomboane de ciocolată. Numărul maxim de
bomboane pe care îl poate împărţi în mod egal la cei 6 prieteni ai
săi este ............... . 5 p.

7 Pe un gard s-au aşezat vrăbii şi rândunele. Dacă numărul rându-


nelelor reprezintă un sfert din numărul vrăbiilor, atunci numărul
rândunelelor reprezintă a ...... parte din numărul total al păsărelelor.
5 p.
8 Andra are 9 cutii cu câte 16 bile colorate. Dacă împarte bilele în
mod egal la 8 copii, atunci fiecărui copil îi revin ............... bile. 5 p.

 66 
9 La un concurs sportiv, Oana a obţinut 460 de puncte, Mihai de 5 ori
mai puţine, iar Sorin de 4 ori mai puţine decât Mihai. În total, cei trei
copii au obţinut ............... puncte. 5 p.

Partea a II-a (45 de puncte)


Scrieţi rezolvările complete.
1 Suma a patru numere pare consecutive este cel mai mic număr de
forma abc. Aflaţi cele 4 numere.

15 p.
2 Dănuţ are într-un coş 208 alune şi nuci. El face grămezi de câte 7
alune şi grămezi de câte 5 nuci. Câte alune şi câte nuci are Dănuţ,
dacă grămezile de alune sunt de 3 ori mai multe decât cele de
nuci?

15 p.
3 O minge costă cât două cărţi. Pentru premierea unor elevi, o şcoală
a cumpărat 5 mingi şi 9 cărţi în valoare de 285 de lei. Cât costă o
carte? Dar o minge?

15 p.

Notă:

 67 
Se acordă 10 puncte din oficiu.
FB – cel puţin 85 de puncte
B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte

 68 
ORDINEA EFECTUÃRII OPERAÞIILOR
ORDINEA EFECTUÃRII OPERAÞIILOR ÎN EXERCIÞII
FÃRÃ PARANTEZE
1. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:
a) 325 : 5 – 12  5 + 112 – 96 =
b) 826 – 6  70 – 13 × 12 + 309 =
c) 6  245 + 1 095 – 728 : 8 – 939 : 3 =
d) 520 : 10 + 350 : 7 + 455 – 25  15 =
e) 288 : 4 + 149 – 40  5 + 197 – 39  5 =
2. Efectuaţi:
240 : 8  15 – 158 – 27  10 =
948 – 5  13  6 – 7  14 – 3 600 : 100 =
14 : 2  115 – 69 – 9  59 + 44 =
427 : 7 + 70 + 186 : 3 – 190 + 19  15 =
200 : 100  87  3 – 450 + 279 : 3 : 3 =
3. Calculaţi mai uşor:
Exemple:
 24  5 + 24  6 + 24  7 – 24  15 – 19 =
Se observă că fiecare produs conţine factorul comun 24. Astfel
putem scrie:
24  (5 + 6 + 7 – 15) – 19 =
24  (18 – 15) – 19 =
24  3 – 19 = 72 − 19 = 53
 264 : 4 – 100 : 4 – 48 : 4 + 60 : 4 + 119 =
(264 – 100 – 48 + 60) : 4 + 119 =
(164 – 48 + 60) : 4 + 119 =
(116 + 60) : 4 + 119 =
176 : 4 + 119 = 44 + 119 = 163
Exerciţii propuse:
a) 150 : 3 – 36 : 3 – 12 : 3 + 72 : 3 + 12  9 + 77 =
b) 601 + 18  5 + 12  5 + 6  5 – 35  5 – 15  15 =
c) 289  8 + 230  8 + 481  8 – 6 493 – 457  3 =
d) 525 : 5 – 435 : 5 + 180 : 5 + 125 : 5 + 13  42 + 13  58 =
e) 769 + 254 : 9 + 205 : 9 – 183  4 + 559 =

4. Puneţi semnele corespunzătore „>“, „<“ sau „=“:

 69 
425 : 5 + 12  4 + 8 200 : 4  3 – 9
123  3 + 11 – 20  7 18  15 – 90 : 3
600 : 5 + 45  7 – 193 37 + 19  19 + 19  31
14 + 17  141 – 17  99 246 : 6  3 + 328

5. Efectuați:
a) 18800 : 25 + 168 : 21 – 14  12 + 1024 =
b) 26042 – 228  48 + 29484 : 26 – 1009 =
c) 174  289 – 2772 : 28  100 – 240 : 60 + 21048 =
d) 699099 – 124  361 – 188564 + 18  109 =
e) 956000 : 100 + 17  407 – 169026 : 13 + 1250 =
f) 770  92 – 49587 – 1055 : 5 + 5184 : 36 + 96  181 =
6. Aflaţi numerele necunoscute din relaţiile:
a + 1 250 – 6  123 = 600
366 : b + 190 : 5 + 76 = 480 : 4
432 : 2 + 72  5 + 2  c = 7 000 : 10
345 : d – 165 : d + 432 + 465 : 5 = 1 000 – 455
e : 8 – 16  15 + 17  18 – 23 = 25  25 – 102
144024 : m + 128 – 15  7 + 41 = 76
181  63 – 235  n – 105  n + 1860 : 15 = 8127
7. Într-o curte sunt 162 de găini, de trei ori mai puţine gâşte şi raţe de 9 ori
mai puţine decât gâşte. Câte păsări sunt în curte? (Rezolvaţi pro-
blema printr-un singur exerciţiu cu mai multe operaţii.)
8. La o florărie sunt 595 de crini, de 5 ori mai puţine garoafe şi trandafiri
de 6 ori mai mulţi decât garoafe. Câte flori sunt în total? (Scrieţi
rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu cu mai multe operaţii.)
9. La un concurs de matematică, Laurenţiu a obţinut 124 de puncte,
Radu a obţinut de 4 ori mai puţine decât Laurenţiu, iar Dorel cu
30 de puncte mai multe decât Radu. Câte puncte a obţinut Dorel?
(Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.)
10. Pentru cantina unui cămin studenţesc s-au adus 5 saci cu cartofi a
câte 123 kg fiecare, 4 saci cu ceapă a câte 65 kg fiecare şi 7 saci cu
mere a câte 95 kg fiecare. Câte kilograme de provizii s-au adus în
total? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu cu mai
multe operaţii.)

 70 
11. La o librărie s-au adus 976 de caiete: 10 pachete cu caiete de
matematică a câte 25 de caiete fiecare, 8 pachete cu caiete speciale
de limba română a câte 32 de caiete fiecare, 9 pachete cu caiete de
desen a câte 20 de caiete în pachet, iar restul sunt caiete de
biologie. Câte caiete de biologie s-au adus? (Scrieţi rezolvarea pro-
blemei sub forma unui exerciţiu cu mai multe operaţii.)
12. Compuneţi o problemă după următorul exerciţiu:
125 + 125  2 + 125  2 : 10 =
13. Compuneţi o problemă, folosind expresia matematică:
a  b+c  d=

14. Pornind de la următoarea expresie matematică, compuneţi o problemă:


x:y+x:z+x=

ORDINEA EFECTUÃRII OPERAȚIILOR ÎN EXERCIȚII CU


PARANTEZE

15. Calculaţi, efectuând mai întâi operaţiile din parantezele rotunde:


(369 : 3 + 7) : 5 – 11 + 287 : 7 =
1 031 – 24  (525 : 5 – 5) : 10 – 6  48 + 91 =
(637 : 7 – 248 : 4)  3 – 12  7 + 368 =
2 007 – (252 : 3 + 450)  3 + 150 : (2 006 – 1 996) =
(174  12 + 826  12 – 11 451) : 9 – 12  4 =
(728 : 91 + 12  84) : (153  18 – 2246) =
(1305 : 87 + 2025) : 6 + 726  104 =

16. Calculaţi, efectuând mai întâi operaţiile din paranteze:


a) [(402 : 2 + 5  4)  2 + 8] : 10 + 93 =
b) [187 – (183 : 3 + 3) : 8]  3 – 500 + 280 : 5 =
c) 100 – [60 – (370 : 5 – 2) : 9] : 2 + 49 : (2 001 – 1 994) =
d) 500 – [(24  12 – 8) : 7 + 16  5] : 4  7 + 9 =
e) [(630 – 585) : 9 + 211] : (10 000 – 9 998) + 154 – 630 : 7 =
f) 244 : 4 + 211 – [900 – (3  14 + 7)  9] : 3 + 15  17 =
g) [(571 : 5 – 486 : 5 – 1) : 8  240] : 6 – 29 + 606 : 6 =
h) (124  3 – 90 : 3)  (25  6 – 15  2  5) + 4  129 – 399 =
i) {[(744 : 4 – 6) : 30  140] : (245  104 – 25010 – 25  16} : 4 – 2
j) [(145 : 5 – 625 : 25)  120 : 8 – 11] : {[(17909 – 17399) : 17 – 2] :
14 + 5} =
k) 1724 – {[(624 – 1002 : 3) : 10 – 48 : 12]  5 + 19  3}  9 =

 71 
l) {[(3260 – 3148)  5 + 8  15] : 10 + 240 : 60} : 36  1009 =

16. Verificaţi dacă sunt adevărate următoare egalităţi:


a) [(135 – 102) : 3 + 19] : 5  21 = 18  (300 : 100 + 5) : 2 + 54
b) 16 + [(747 : 9 – 6) : 7 + 15] : 2 = (567 : 7 + 3) : 7 + 34 : 2
c) [(369 – 4  55 + 1) : 5 + 6]  12 – 140 =
= 800 – (130 + 7  21 – 3  9)  2
d) [(263 – 8  30)  15 – 125] : 4 = [17 + (71  9 – 9) : 10] : 8 + 45
e) [(343  107 – 123  107) : 10 + 46] : 100 =
= {[1107 : (15026 – 14999) + 8] : 7 + 13} : 4 + 19
f) 100 – {[(217 : 31 + 18) : 5 + 91] : 8 + 15}  3 =
= [(1501 – 1486)  15 + 45] : 10
18. Completaţi tabelul:
a 245 540 720 125
b 5 7 100 9 10 5
n 12 53 2 7 23
a:b+n 164 30 94 83
a  n–b 1053 245

19. Aflaţi numerele necunoscute:


[100 – (72 : a + 2) : 5]  3 + 6 = 300
23  [20 – (624 : b – 24) : 5] – 52 = 40
100 – [400 – (28  c – 2)  7] + 3  15 = 123
241 – [88 – (d : 6 – 1) : 3]  2 + 311 = 396
11 + [17 – (e  9 + 2) : 100] : 3  18 + 20 = 121
{1475 : [(1210 : f + 40) : (183 : 3 – 56) – 455 : 91] – 244 : 61} : 11 = 5
{[1640 : (248 : g  5 + 2019 : 2019)] + 648 : 81} : 16  186 = 558
{[(2436 : 12 + 134  142) – 19001] : 10  h + 55} : 80 = 5
20. Marius se gândeşte la un număr. Îl înmulţeşte cu 100, din produs
scade 145, împarte diferenţa obţinută la 5, adună câtul cu 263 şi
obţine numărul 354. La ce număr s-a gândit Marius? (Scrieţi
rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu cu mai multe operaţii
şi paranteze.)
21. Eliza alege un număr. Împarte acest număr la 8, adună 351 la câtul
obţinut, împarte suma la 3, micşorează noul cât cu 54, diferenţa o
măreşte de 6 ori şi obţine jumătatea numărului 840. Ce număr a ales
Eliza? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu cu mai
multe operaţii folosind paranteze rotunde şi pătrate.)

 72 
22. Bunicul îi spune lui Matei:
– Dacă împarți anul în care am construit eu casa la 25, apoi aduni
câtul cu împătritul lui 38 și dublezi suma, vei obține a 5-a parte a
numărului 2310.
În ce an a construit bunicul casa?
R: 1975

23. La produsul numerelor 12 şi 12 se adună sfertul unui număr, se


împarte suma obţinută la 2, se măreşte câtul cu 178, se măreşte de
3 ori această sumă, iar produsul se micşorează cu 526 şi se obţine
374. Aflaţi numărul şi scrieţi rezolvarea problemei într-un exerciţiu cu
mai multe operaţii folosind paranteze rotunde şi pătrate.
24. Mircea triplează un număr, adună rezultatul cu cel mai mic număr
impar de forma abc cu cifra sutelor 4, din sumă scade produsul
numerelor 78 şi 7, măreşte de 10 ori diferenţa obţinută, micşorează
produsul cu jumătatea numărului 54 şi obţine 563. Aflaţi numărul şi
scrieţi rezolvarea problemei într-un exerciţiu cu mai multe operaţii
folosind paranteze.
25. Un autoturism merge 2 ore cu viteza de 120 km/h, după care îşi
micşorează viteza de 2 ori pentru următoarele 4 ore. Cu ce viteză a
mers în ultimele 6 ore, dacă a parcurs în total 930 km? (Scrieţi
rezolvarea problemei într-un exerciţiu folosind paranteze.)

26. La un depozit s-au adus 445 kg de mere în lăzi de diferite mărimi:


9 lăzi de câte 29 kg, 6 lăzi de câte 24 kg şi câteva lăzi de câte 10 kg
fiecare. Câte lăzi de câte 10 kg s-au adus în depozit? (Scrieţi rezol-
varea problemei într-un exerciţiu folosind şi paranteze.)
27. Un atelier de croitorie a primit 2 baloturi de stofă de calitatea I a câte
43 m fiecare şi 3 baloturi de stofă de calitatea a II-a, a câte 35 m
fiecare. S-au confecţionat 49 de costume bărbăteşti folosindu-se
câte 3 m pentru fiecare costum şi din stofa rămasă s-au confecţionat
compleuri pentru adolescente. Câte compleuri s-au fabricat dacă
pentru fiecare compleu s-au folosit 2 m de stofă? (Scrieţi rezolvarea
problemei sub forma unui exerciţiu.)

28. Puneţi operaţii şi paranteze pentru a obţine relaţii adevărate:


70 50 2 4 8 200 = 208
381 4 50 3 56 2 10 = 36
 73 
29. Compuneţi o problemă care se rezolvă folosind expresia matematică:
[e – (a  b + c  d)] : f =

Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

30. Exerciţiu rezolvat:


Aflaţi-l pe „x“ din relaţiile:
[300 – (27 : x + 51 : x + 4)  7]  7 = 630
Rezolvare:
În paranteza rotundă, observăm că avem două împărţiri la acelaşi
număr „x“. Se dă factor comun „x“:
27 : x + 51 : x = (27 + 51) : x = 78 : x
Prin urmare, putem scrie astfel exerciţiul dat:
[300 – (78 : x + 4)  7]  7 = 630
300 – (78 : x + 4)  7 = 630 : 7 = 90
(78 : x + 4)  7 = 300 – 90 = 210
78 : x + 4 = 210 : 7 = 30
78 : x = 30 – 4 = 26
x = 78 : 26
x=3
Exerciţii propuse:
a) [(x  7 + x  34 + x  26 – 74) : 4 + 6] : 3  10 = 70
b) [(89  x + 11  x – 20) : 8 + 3] : 9  13 + 137 = 228
c) [291 – (338 : x – 289 : x + 124)  2]  4 + 4 = 120
31. Aflaţi-l pe „y“ din relaţiile:
15 – [(81 : y – 25 : y – 17 : y)  7 – 1] : 10 = 6
151 – (y + 2  y + 3  y + … + 15  y) : 4 = 91

32. Puneţi semnele operaţiilor învăţate şi paranteze pentru a obţine


relaţii adevărate:
1 2 3 4 5 6 = 18
1 2 3 4 5 6 7 = 23
1 2 3 4 5=1

33. La sfertul unui număr natural adăugaţi dublul său. Din suma obţinută
luaţi câtul numerelor 250 şi 2, măriţi de 9 ori diferenţa, din produs

 74 
luaţi restul împărţirii numărului 178 la 10 şi veţi obţine 82. Care este
numărul? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.)
Indicaţie:
Sfertul numărului şi dublul său formează nouă sferturi ale numărului
dat.

34. Alexandra alege un număr, apoi calculează oral: la triplul numărului


adaugă jumătatea sa, împarte suma obţinută la 4, micşorează câtul
cu 20, înmulţeşte diferenţa cu 6 şi obţine 132. Ce număr a ales
Alexandra? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.)

35. Compuneţi o problemă care se rezolvă prin următoarea expresie


matematică:
(a + a  b + a  b : c) : d =

Testul nr. 1
1 Efectuați:
(127  315 – 4104 : 38 + 3) : 100 =

915863 – 166  214 + 17  254 =

2 Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:


[(364 : 4 – 7  3) : 10 + 29]  9 – 293 =

 75 
{5000 – [(134  24 – 1889) + 4575 : 15] : 2}  3 =

3 Mă gândesc la un număr pe care îl înmulțesc cu 46. Din produsul


obținut scad 829, triplez rezultatul și obțin răsturnatul numărului
1554. La ce număr m-am gândit?

4 Micșorați produsul numerelor 573 și 489 cu câtul numerelor 312816


și 399.

Testul nr. 2
1 Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:
10 – [(843 : 3 + 19) : 6 + 4] : 9 + 17  12 =

 76 
1 300 – [17 – (256 : 8 + 64 : 8) : 5]  125 + 136  3 =

2 Aflaţi numărul necunoscut:


140 – [(24 : x + 12  13) : 4 + 353] : 3 – 6 = 3

3 Andra alege un număr. După ce îl triplează, îl adună cu cel mai mare


număr scris cu 3 cifre impare distincte, scade din sumă 405, împarte
diferenţa obţinută la 100 şi obţine numărul 9. Ce număr a ales
Andra? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu cu mai
multe operaţii, folosind paranteze.)

4 Puneţi semnele operaţiilor şi paranteze pentru a putea obţine egali-


tatea:
1 2 3 4 5 6 = 31

 77 
Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.
1 Dacă a = 24 : (200 – 194) + 15  17 – 145, atunci 3  a = ............... .
5 p.
2 Dacă m = 748 : 4 – 25  5 + 129 şi n = 1 248 – 5  97 +
+ 385 : 7, atunci m + n = ............... . 5 p.

3 Mărind numărul 42 de 9 ori, scăzând 288 din produs şi micşorând


diferenţa de 10 ori, obţinem numărul ............... . 5 p.

4 Rezultatul calculului (79  6 – 15  15) – 94 + 12  8 este ............... .


5 p.
5 Dacă x = [(6 706 – 5 999) : 7 – 1] : 100 şi y = [(945 – 25  25) : 8 +
+ 2] : 7, atunci 14  x – 2  y = ............... . 5 p.

6 Propoziţia „[(3 668 – 720  4) : 4 – 15  7] – 45 2 = 2“ este .......... .


5 p.
7 Propoziţia „Dublul produsului numerelor 79 şi 45 micşorat cu 500
este mai mare decât triplul împătritului succesorului numărului 399.“
este ............... . 5 p.

8 Dacă 100 – [(324 : x + 111) : 6 + 4] : 8 = 97, atunci x = ............... .


5 p.
9 Monica se gândeşte la un număr. Ea împarte acest număr la 5,
înmulţeşte câtul obţinut cu 7, măreşte produsul cu 160 şi obţine cel
mai mic număr de trei cifre cu cifra sutelor 3.

5 p.

 78 
Partea a II-a (45 de puncte)
Scrieţi rezolvările complete.

1 Aflaţi restul împărţirii la 8 a numărului:


a = (2 010 – 2 009) + (2 009 – 2 008) + ( 2 008 – 2 007) + ... + (3 –
– 2) + (2 – 1) + 1 – 0.

15 p.
2 Arătaţi că egalitatea următoare este adevărată:
n = 1 + 2 + 3 + ... + 2 009 + 2 010 = 2 011  1 005.

15 p.
3 Aflaţi-l pe „x“ din relaţia:
2 011 – {160 – [(x : 27 + 18) : 5  200 – 1] : 9} : 7 = 2 004.

15 p.
Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
FB – cel puţin 85 de puncte
B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte

 79 
PROBLEME

PROBLEME CARE SE REZOLVÃ PRIN


CEL MULT TREI OPERAÞII

1. Marian are 18 porumbei gri şi de 3 ori mai mulţi porumbei albi. El îi


dă Elenei a opta parte din porumbeii săi. Câţi porumbei primeşte
Elena?

2. La o conferinţă de presă au participat 16 politicieni şi mai mulţi


jurnalişti. Fiecare jurnalist a pus 4 întrebări. Câte persoane au
participat la conferinţă, dacă au fost puse 128 de întrebări în total?

3. La un concurs sportiv au participat 252 de elevi din clasa a IV-a, de


3 ori mai puţini elevi din clasa a III-a şi cu 79 mai mulţi decât cei de
clasa a III-a, au fost elevii de clasa a II-a. Câţi elevi au participat la
acest concurs?

4. Un motociclist merge cu viteza de 120 km/h. După o jumătate de


oră, reduce viteza la jumătate timp de 3 ore, după care face un
popas. Câţi kilometri a parcurs motociclistul până la popas?

5. Nicoleta citeşte o carte. În prima zi citeşte 46 de pagini şi a doua zi


de 4 ori mai mult. Ea constată că a citit jumătate din numărul total al
paginilor. Câte pagini are cartea?

6. Dănuţ a primit de ziua sa 126 de SMS-uri pe telefonul mobil. A noua


parte din mesaje sunt de la rudele sale, cu 39 mai multe au fost
mesajele de la colegi, iar restul sunt mesaje trimise de colege. Câte
mesaje a primit Dănuţ de la colege?

7. Mama a cumpărat 7 kg de struguri plătind 56 de lei. Câţi lei a plătit


vecina, dacă a cumpărat de 2 ori mai multe kilograme de struguri
decât mama?

8. Andrei are 20 de monede de 50 de bani şi 4 bancnote de 5 lei. Câţi


lei are Andrei?

 80 
9. La o cursă de cămile participă cei 2 fii ai unui şeic. Cămila primului
fiu aleargă cu viteza de 28 km/h, iar cămila celui de-al doilea merge
cu viteza de 34 km/h. Ce distanţă va fi între cei doi fii ai şeicului după
4 ore de la start? (Rezolvaţi problema în două moduri. Scrieţi
problema sub forma unui exerciţiu.)

10. Bunicul îi dă lui Mihai câteva bancnote de 5 lei şi 30 de monede de


50 de bani, în total 40 de lei. Câte bancnote a primit Mihai de la
bunicul?

11. La o brutărie se coc în fiecare dimineaţă 560 de pâini, care sunt


distribuite în mod egal la 4 magazine. Cât plăteşte fiecare magazin
pentru pâinea primită, dacă o ladă cu pâine costă 12 lei şi fiecare
ladă conţine câte 20 de pâini?

12. Compuneţi o problemă care se rezolvă prin următorul exerciţiu:


(935 – 30  30) : 7 =

13. Compuneţi o problemă folosind următoarea expresie matematică:


(a + a  b) : c =

PROBLEME CARE SE REZOLVÃ PRIN


MAI MULT DE TREI OPERAÞII

14. La un magazin sunt 18 cutii cu globuleţe a câte 12 globuleţe fiecare.


Globuleţele roşii reprezintă un sfert din numărul total al acestora,
cele galbene sunt cu 15 mai multe, iar restul sunt albastre. Câte
globuleţe albastre sunt?

15. De Anul Nou, bunica cumpără pentru fiecare nepot câte un fular, o
pereche de mănuşi şi o pereche de ghete, plătind în total 282 de lei.
Un fular costă 10 lei, o pereche de mănuşi costă 4 lei şi o pereche
de ghete costă de 8 ori mai mult decât un fular. Câţi nepoţi are
bunica? Cât costă 9 fulare şi 6 perechi de ghete?

16. Pentru dotarea unei şcoli, s-au cumpărat 2 televizoare a câte 850 lei
fiecare, un calculator de 5 ori mai scump decât un televizor, un xerox
de 10 ori mai ieftin decât calculatorul şi 56 de bănci a câte 68 de lei
fiecare. Câţi lei s-au plătit în total?

 81 
17. Un beduin parcurge 680 km prin deşert. În prima zi parcurge a zecea
parte din drum, a doua zi a şasea parte din drumul rămas, iar a treia
zi, a treia parte din noul rest şi încă 15 km. Câţi kilometri mai are de
parcurs?

18. Un fermier cumpără 60 de găini, 28 de raţe şi 59 de gâşte. Câţi lei a


plătit pentru aceste păsări, dacă o găină costă 35 de lei, o raţă 43 de
lei şi o gâscă 54 de lei?

19. 9 mese costă cu 378 de lei mai mult decât 9 scaune. Cât costă
7 mese şi 16 scaune, dacă o masă şi un scaun costă 142 de lei?

20. 10 m de stofă costă cu 180 de lei mai mult decât 10 m de mătase.


Mama cumpără 2 m de stofă şi 2 m de mătase, plătind în total 276 de
lei. Cât costă un metru de stofă? Dar un metru de mătase?

21. Pentru a cumpăra un casetofon de 456 de lei, Ionel cere de la tatăl


său 6 bancnote de 50 de lei şi 3 bancnote de 10 lei. Ce sumă i-ar
mai fi necesară, dacă în puşculiţă mai are a şasea parte din preţul
casetofonului?

22. Perimetrul unui dreptunghi este egal cu perimetrul unui pătrat cu


latura de 124 m. Care este lăţimea dreptunghiului, dacă lungimea
are 150 m? (Scrieţi rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.)

23. Când a deschis lada, fata moşului a găsit 840 de pietre preţioase:
a zecea parte din ele sunt smaralde, un sfert din rest sunt rubine,
a şaptea parte din noul rest sunt diamante, iar restul sunt turcoaze.
Câte turcoaze a găsit?

24. Un atelier de croitorie a primit 6 cupoane de stofă cu câte 35 m


fiecare pentru confecţionarea unor costume bărbăteşti şi a 30 de
compleuri pentru adolescente. Câte costume bărbăteşti s-au confec-
ţionat, dacă pentru un compleu sunt necesari 2 m de stofă, iar pentru
un costum bărbătesc, 3 m de stofă?

25. Compuneţi o problemă care să se rezolve folosind exerciţiul:


[360 – (45  2 + 6  30)] : 5 =

26. Compuneţi o problemă folosind expresia matematică:


[a  (b + c) – d] : e =

 82 
Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

27. Problemă rezolvată:


Victor are de rezolvat un număr de probleme. Îşi propune să rezolve
câte 5 pe zi într-un număr de zile. Dacă ar rezolva cu 7 probleme
mai mult pe zi, ar termina problemele cu 14 zile mai devreme. Câte
probleme are de rezolvat Victor şi în câte zile le-a terminat?
Rezolvare:
 Câte probleme rezolvă în 14 zile?
14  5 = 70 (probleme)
 În câte zile ar rezolva problemele, dacă ar rezolva cu 7 mai multe
zilnic?
70 : 7 = 10 (zile)
 În câte zile a rezolvat problemele?
10 + 14 = 24 (zile)
 Câte probleme are de rezolvat?
24  5 = 120 (probleme) sau 10  (7 + 5) = 120 (probleme)

28. Un biciclist parcurge distanţa dintre două oraşe mergând cu viteza


de 27 km/h. Dacă ar rula cu o viteză de 18 km/h, ar ajunge cu 3 ore
mai târziu la destinaţie. Care este distanţa dintre cele două oraşe şi
în câte ore a parcurs-o biciclistul?

29. O veveriţă a strâns pentru iarnă un număr de alune. Ea mănâncă


câte 16 pe zi. Dacă ar mânca câte 24 pe zi, le-ar termina cu 10 zile
mai devreme. Câte alune a strâns veveriţa şi în câte zile le-a
terminat?

30. Bunicul a săpat câte 10 pomi pe zi, terminând într-un număr de zile.
Unchiul a săpat şi el acelaşi număr de pomi, dar a terminat cu 3 zile
mai devreme. Câţi pomi a săpat bunicul şi în câte zile i-a terminat,
dacă unchiul a săpat cu 5 pomi mai mulţi pe zi decât bunicul?

PROBLEME CARE SE REZOLVÃ PRIN ÎNCERCÃRI

 83 
31. Să se afle toate numerele pare de forma abcd care se împart exact
la 5 şi au cifrele miilor, sutelor şi zecilor egale.
32. Găsiţi toate numerele de forma abcde care îndeplinesc condiţiile:
– cifra zecilor de mii este câtul numerelor 400 şi 100;
– cifra miilor este jumătate din cifra zecilor de mii;
– cifra sutelor este triplul cifrei zecilor (d  0);
– cifra unităţilor este cu 3 mai mare decât cifra zecilor.
33. Să se afle numerele de forma abc, ştiind că a, b şi c sunt numere
consecutive şi suma lor este cel mult egală cu 21.
34. Suma dintre vârsta tatălui şi a fiului este 36 de ani. Câţi ani are
fiecare, dacă vârsta tatălui se împarte exact la vârsta fiului? Câte
posibilităţi există?
35. Suma dintre triplul unui număr şi sfertul altui număr este 14. Care
sunt numerele? Câte posibilităţi există?
36. Să se afle câte mere sunt într-un coş, ştiind că numărul acestora
este cuprins între 80 şi 100 şi se împarte exact la 4 şi la 6.
37. Un croitor foloseşte 2 m de stofă pentru a confecţiona o bluză şi 3 m de
stofă pentru a confecţiona o rochie. Câte bluze şi câte rochii poate
confecţiona croitorul din 25 m de stofă? Câte posibilităţi există?
38. Peste 6 ani, suma vârstelor a trei fraţi va fi egală cu 29 de ani. Ce
vârstă are fiecare, dacă cei mici sunt gemeni? Câte variante aţi găsit?
39. Produsul vârstelor a doi fraţi este 18. Vârsta celui mic este un număr
impar. Ce vârstă are fiecare? Câte posibilităţi există?
40. Aflaţi numerele „a“ şi „b“, ştiind că:
5  a + 3  b = 47.
41. Să se afle perimetrul unui dreptunghi, ştiind că lungimea este triplul
lăţimii şi suma dintre lungime şi lăţime este mai mică decât 17.
42. Mihaela citeşte o carte. Câte pagini poate avea cartea, dacă numărul
paginilor se împarte exact la 8 şi este cuprins între 200 şi 300?

PROBLEME CARE SE REZOLVÃ PRIN METODA


FIGURATIVÃ

 84 
– Probleme cu suma şi diferenţa numerelor –
43. Suma a două numere este 359, iar diferenţa lor este 17. Care sunt
cele două numere?

44. Aflaţi două numere, dacă suma lor este 1 346 şi primul număr este
cu 458 mai mic decât al doilea. (Rezolvaţi în două moduri.)

45. Suma a trei numere impare consecutive este cel mai mare număr de
forma abc cu cifra sutelor 3. Aflaţi numerele.

46. Dacă împărţim suma a trei numere la 5, obţinem câtul 38 şi restul 2.


Diferenţa dintre primul şi al doilea este egală cu diferenţa dintre al
doilea şi al treilea. Care sunt cele trei numere, dacă diferenţa dintre
primul şi al treilea este 32?

47. Suma sferturilor a trei numere naturale este 25. Dacă la primul
adunăm 46, la al doilea 54, iar la al treilea 10, obţinem acelaşi
număr. Să se afle cele trei numere.

48. Suma a trei numere este 529. Dacă micşorăm primul număr cu 16,
al doilea cu 43 şi al treilea cu 50, obţinem acelaşi număr. Aflaţi cele
trei numere.

49. Diferenţa a doua numere este egală cu câtul împărţirii numerelor 960
şi 8, iar suma lor este egală cu răsturnatul numărului 473. Aflaţi cele
două numere.

50. În urmă cu patru ani,


Elena, Alin şi Mihai
Aveau cu toţii zece ani.
Câţi ani are fiecare,
Dacă Elena spune că are
Cu doi ani mai mulţi decât Alin
Şi, faţă de Mihai, cu şase mai puţin?

(Liliana Diaconescu)

 85 
51. Andreea are cu 19 bomboane mai multe decât Traian şi cu
12 bomboane mai puţine decât George. Câte bomboane are fiecare,
dacă împreună au 131 de bomboane?

52. Dorina, Ileana şi Radu au strâns bani în puşculiţele lor. Ileana a


strâns cu 56 de lei mai mulţi decât Dorina şi cu 29 de lei mai mulţi
decât Radu. Câţi lei a strâns fiecare, dacă împreună au 224 de lei?

– Probleme cu suma şi câtul numerelor –

53. Suma a două numere este 162. Dacă împărţim primul număr la al
doilea, obţinem câtul 5. Aflaţi cele două numere.

54. Dacă împărţim un număr „a“ la alt număr „b“, obţinem câtul 6 şi
restul 3. Să se afle cele două numere, ştiind că diferenţa lor este
878.

55. Dacă împărţim lungimea unui dreptunghi la lăţimea sa, obţinem câtul
3 şi restul 9. Aflaţi dimensiunile dreptunghiului exprimate în metri,
dacă perimetrul său are 138 m.

56. În urmă cu 5 ani, Maria avea vârsta de 5 ori mai mică decât mama
ei. Ştiind că suma vârstelor lor în prezent este de 40 ani, să se afle
ce vârstă are fiecare în prezent.

57. Suma a trei numere este 212. Dacă împărţim al doilea număr la
primul, obţinem câtul 3 şi restul 5, iar dacă împărţim al treilea număr
la al doilea, obţinem câtul 2 şi restul 7. Aflaţi cele trei numere.

58. Suma a trei numere este 98. Al doilea număr este dublul primului
număr, iar al treilea este cu 7 mai mare decât dublul celui de-al
doilea. Care sunt numerele?

59. Să se afle trei numere, dacă primul număr este dublul celui de-al
doilea, al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea, iar suma lor este
253.

60. Din sacul cu o mie de jucării

 86 
Moş Crăciun împarte bucurii:
Păpuşi de patru ori mai multe
Decât ursuleţi şi maşinuţe.
Câte a adus din fiecare,
Dacă Moşul spune că are
Cu zece maşinuţe-n plus
Decât ursuleţii de pluş?
(Liliana Diaconescu)

61. În junglă, când soarele pleacă la culcare


Vin în păşune şaizeci şi şase de animale.
Sunt de trei ori mai multe girafe
Decât zebre şi căprioare în total.
Dacă patru căprioare pleacă să se-adape,
Zebre şi căprioare rămân în număr egal.
– Câte sunt de fiecare, domnule hipopotam?
Căci vin cu afaceri, spuse un leu african.
– Mie nu-mi pasă. Sunt vegetarian.
(Liliana Diaconescu)

62. La un festival naţional de teatru au participat 834 de elevi cu vârste


cuprinse între 7 şi 18 ani. Elevii din clasele primare au fost cu 114
mai puţini decât a treia parte a elevilor din gimnaziu, iar liceenii au
fost de două ori mai mulţi decât elevii din clasele primare. Aflaţi câţi
elevi au participat la fiecare categorie de vârstă.

– Probleme cu diferenţa şi câtul numerelor –

63. Diferenţa a două numere este 261. Aflaţi cele două numere, dacă
primul număr reprezintă un sfert din al doilea număr.

64. Diferenţa a două numere este egală cu răsturnatul numărului 952.


Aflaţi cele două numere, dacă al doilea este cu 9 mai mare decât
triplul primului număr.

65. Dacă împărţim diferenţa a două numere la 5, obţinem câtul 26 şi


restul 2. Care sunt numerele, dacă primul este de 7 ori mai mare
decât al doilea?

 87 
66. Dacă împărţim lungimea unui dreptunghi la lăţimea sa, obţinem câtul
5 şi restul 3. Aflaţi perimetrul dreptunghiului, dacă lungimea este mai
mare cu 155 m decât lăţimea.

67. Diferenţa a două numere este 80. Dacă împărţim jumătăţile lor,
obţinem câtul 2 şi restul 10. Aflaţi cele două numere.
Indicaţie:
Se dă factor comun numărul 2. Obţinem:
x : 2 – y : 2 = (x – y) : 2 = 80 : 2 = 40.
Aşadar, diferenţa jumătăţilor celor două numere este 40.

68. Se dau trei numere. Dacă împărţim al doilea număr la primul,


obţinem câtul 3 şi restul 2. Dacă împărţim al treilea număr la al
doilea, obţinem câtul 2. Care sunt cele trei numere, dacă diferenţa
dintre al treilea număr şi primul este 319?

69. O rochie costă de 5 ori mai mult decât un tricou şi o cămaşă este de
3 ori mai scumpă decât un tricou. Câţi lei costă fiecare articol de
îmbrăcăminte, dacă rochia este cu 36 de lei mai scumpă decât
cămaşa?
70. Raluca are de 4 ori mai multe timbre decât Alexandra şi de 3 ori mai
puţine decât Mircea. Câte timbre are fiecare, dacă Mircea are cu
176 de timbre mai multe decât Raluca.
71. O ţestoasă, un arici şi un iepure au plecat în acelaşi timp de la
marginea unei păduri spre oraş, care se află la o distanţă de 560 m.
Ţestoasa avea viteza de 2 ori mai mică decât viteza ariciului, iar
iepurele fugea de 7 ori mai repede decât ariciul. În câte minute a
parcurs fiecare distanţa, dacă într-un minut, iepurele parcurge cu
240 m mai mult decât ariciul?

72. Astăzi, pe stradă, trecătorii pesimişti


Sunt de trei ori mai puţini decât cei optimişti,
Dar farmecul primăverii este molipsitor
Şi doisprezece dintre cei morocănoşi
Se simt acum în largul lor.
Şi, iată, trecătorii optimişti
Sunt cu o mie mai mulţi decât cei trişti.
Poţi să afli cu răbdare
Câţi oameni trec azi pe Strada Mare?
(Liliana Diaconescu)

 88 
– Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers –

73. Problemă rezolvată:


Georgică are de citit o carte de poveşti. În prima zi, citeşte un sfert
din numărul paginilor şi încă 2, a doua zi, citeşte a şaptea parte din
rest şi încă 5 pagini, a treia zi citeşte a cincea parte din noul rest.
Ştiind că i-au mai rămas de citit 44 de pagini, să se afle câte pagini
are cartea.
Rezolvare:
p3 2 p3 p3 p3

Prima zi p2 5 p2 p2 p2 p2 p2 p2
R1
A doua zi p1 p1 p1 p1 p1
R2
A treia
zi R3
44
Notăm cu R1, R2 şi R3, resturile paginilor rămase.
Din grafic se observă că: 4  p1 = 44  p1 = 44 : 4 = 11
Aşadar R2 = 11  5 = 55
55 + 5 = 60; 6  p2 = 60  p2 = 60: 6 = 10
Acum îl putem afla pe R1 = 10  7 = 70.
70 + 2 = 72, deci 3  p3 = 72  p3 = 72 : 3 = 24.
Prin urmare, cartea are în total 24  4 = 96 de pagini.

74. O vânzătoare vinde un balot de stofă astfel: în prima zi vinde a


şaptea parte din lungimea lui, a doua zi vinde jumătate din ce-a mai
rămas şi încă 4 m, iar a treia zi, ultimii 23 m. Câţi metri măsoară
stofa din balot?

75. În cadrul unui turneu de şah s-au susţinut trei baraje. După primul
baraj au fost eliminaţi o treime din candidaţi. După al doilea baraj au
fost eliminaţi o şeptime din cei rămaşi şi 10 elevi au renunţat, iar
după al treilea baraj au fost eliminaţi o cincime din cei rămaşi şi încă
5 elevi. După cele trei baraje au mai rămas 35 de elevi. Câţi elevi au
fost înscrişi iniţial la concurs?

 89 
76. Cu trei sferturi din banii pe care-i are, Adina plăteşte o excursie. Cu
a cincea parte din banii rămaşi, cumpără o carte de 10 lei. Câţi lei
costă excursia?

77. Georgiana are o sumă de bani. Jumătate din sumă o cheltuieşte


pentru caiete. Cu a cincea parte din rest plăteşte o datorie, iar cu a
treia parte din noul rest cumpără o trusă de geometrie. Ştiind că i-au
mai rămas 8 lei, să se afle câţi lei a avut Georgiana la început. Câţi
lei costă trusa de geometrie?

78. Răzvan are de rezolvat un număr de probleme în trei săptămâni. În


prima săptămână rezolvă a şasea parte din numărul lor şi încă
3 probleme, a doua săptămână rezolvă a şaptea parte din rest şi
încă 4 probleme, iar în a treia săptămână rezolvă ultimele 62 de
probleme. Câte probleme a rezolvat Răzvan în cele trei săptămâni?

79. Dintr-o carte de poveşti,


Într-o zi poţi să citeşti
Dintre pagini o cincime,
Iar a doua zi, o optime
Din numărul ce rămâne.
Câte pagini are cartea în total,
Dacă mai ai de lecturat
Cincizeci şi şase de pagini dublat?
(Liliana Diaconescu)

80. La un circ s-au adus mai multe animale. Jumătate din ele sunt lei, a
şasea parte din rest sunt tigri. A treia parte din noul rest sunt elefanţi,
iar restul sunt câini. Ştiind că s-au adus 10 câini, să se afle câte
animale s-au adus la circ.

81. Tata împrejmuieşte cu gard un teren cumpărat care are lungimea


mai mare decât lăţimea cu 20 m. El procedează astfel: în prima zi
construieşte un sfert din lungimea totală, a doua zi a cincea parte din
rest, a treia zi a treia parte din noul rest, iar a patra zi, ultimii 32 m.
Aflaţi dimensiunile terenului.

82. Alin vine acasă încântat.

 90 
– Ia spune, ce-ai cumpărat?
Întreabă tata cam supărat.
– Un sfert din bani l-am dat
Pe caiete şi ghiozdan.
Cu trei cincimi din ce-a rămas
Am luat hartă şi compas.
– Bine, dar câţi lei mai ai în buzunar?
– Dacă mai aveam patru, luam şi dicţionar.
Poţi să afli câţi lei avea Alin iniţial,
Dacă treizeci şi patru costă un dicţionar?
(Liliana Diaconescu)

– Probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi –


83. Problemă rezolvată
Mama are 27 de ani, iar fiicele sale au 4, respectiv 2 ani. Peste câţi
ani mama va avea dublul sumei vârstelor fiicelor sale?
În prezent:
27 de ani
vârsta mamei
4
2 vârsta fiicelor

Notăm cu „n“ numărul anilor care vor trece.


În viitor:
27 de ani n vârsta
mamei

12 n n n n dublul sumei
vârstelor
Din grafic, se observă că 3  n = 27 – 12 fiicelor
3  n = 15  n = 15 : 3 = 5, n = 5.

84. Tatăl are 29 de ani, iar fiul său are 5 ani. Peste câţi ani tatăl va avea
triplul vârstei fiului său?

85. Peste 3 ani, mama, tatăl şi fiica vor avea împreună 76 de ani. Câţi
ani are fiecare, dacă tatăl are cu 4 ani mai mulţi decât mama, iar
vârsta fiicei lor reprezintă un sfert din vârsta mamei?

 91 
86. În urmă cu 6 ani, mama, tatăl şi bunicul aveau împreună 117 ani. Ce
vârstă are fiecare acum, dacă vârsta tatălui reprezintă jumătate din
vârsta bunicului, iar mama este cu 5 ani mai tânără decât tatăl?

87. În urmă cu 9 ani, mama avea de 7 ori vârsta fiicei. Câţi ani are
fiecare, dacă în prezent ele au împreună 50 de ani?

88. Peste 2 ani, mama, tatăl, fiul şi fiica vor avea împreună 81 de ani.
Fiica are cu 2 ani mai mulţi decât fratele ei, mama are de două ori
mai mulţi ani decât cei doi copii împreună, iar tatăl are câţi ani va
avea mama peste 3 ani. Câţi ani are fiecare în prezent?

89. Problemă rezolvată


Într-o clasă, fetele sunt cu 6 mai multe decât băieţii. După ce se
transferă 3 băieţi la altă clasă, fetele sunt de 2 ori mai multe decât
băieţii. Câte fete şi câţi băieţi au fost în clasă iniţial?
Înainte de transferul celor 3 băieţi:
băieţii
6
fetele
După transferul celor 3 băieţi:
3
băieţii
3 6
fetele
Din a doua figură se observă că:
O parte: 3 + 6 = 9 (băieţi rămaşi în clasă). Acum putem afla câte fete
şi câţi băieţi au fost iniţial în clasă:
9 + 3 = 12 băieţi şi 12 + 6 = 18 fete.
90. Într-o ladă sunt cu 26 kg de pere mai mult decât în altă ladă. După
ce se vând 6 kg de pere din prima ladă, în a doua ladă vor fi
jumătate din kilogramele din prima ladă. Câte kilograme au fost în
fiecare ladă?
91. La un magazin de jucării sunt cu 36 mai multe maşinuţe decât
păpuşi. Într-o zi s-au vândut 4 maşinuţe şi 8 păpuşi şi au rămas de
5 ori mai multe maşinuţe decât păpuşi. Să se afle câte jucării din
fiecare fel au fost la început în magazin.

 92 
92. Un beduin se lăuda astfel:
– Eu am de trei ori mai multe cămile decât tine, îi spunea el fratelui
său.
Dar fratele îi răspunse:
– Dacă-mi dai 4 cămile, eu voi avea cu 40 de cămile mai puţin decât
tine.
Câte cămile are fiecare beduin?

93. Lavinia are de 8 ori mai multe timbre decât George. Dacă George ar
primi de la fetiţă 24 de timbre, ea ar avea de 2 ori mai multe timbre
decât băiatul. Câte timbre are fiecare copil?

94. Bianca are de şapte ori mai mulţi porumbei decât Cosmin. Fata îi dă
lui Cosmin 9 porumbei, iar acum ea are de 3 ori mai mulţi porumbei
decât băiatul. Câţi porumbei avea fiecare la început?

95. Cristina îl roagă pe Ionuţ:


– Dă-mi şi mie 4 mere ca să am jumătate din merele tale!
Dar Ionuţ îi spune:
– Mai bine dă-mi tu mie 6 mere ca să am de 3 ori mai multe decât
tine!
Câte mere are fiecare copil?

– Probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente –


96. Problemă rezolvată
Într-o clasă, elevii stau câte doi în bancă şi rămâne
o bancă liberă. Dacă se aşază câte trei în bancă,
rămân 7 bănci libere. Câţi elevi şi câte bănci sunt în
clasă?
Rezolvare:
Pentru reprezentarea grafică folosim dreptunghiuri
pentru bănci şi cercuri pentru elevi. Desenăm la
întâmplare un număr de bănci cu câte 2 copii şi una
liberă.
În cazul în care aşezăm elevii câte 3, rămân 7 bănci
libere, adică încă 6 faţă de primul caz.
Prin urmare, elevii care erau aşezaţi în cele 6 bănci
(6  2 = 12 elevi) au fost aşezaţi câte unul în celelalte

 93 
bănci cu câte doi elevi. Astfel avem acum 12 bănci cu câte 3 elevi şi
7 bănci libere. Am aflat că sunt: 12 + 7 = 19 bănci şi 12  3 = 36 elevi.

97. La un concurs de cultură generală, elevii se aşază câte doi în bancă,


astfel încât rămân 4 bănci libere. Dacă se aşază câte unul în bancă,
rămân 7 elevi în picioare. Câte bănci sunt şi câţi elevi participă la
concurs?

98. Un grup de tineri pleacă la o petrecere cu maşinile. Dacă ar urca


4 tineri în fiecare maşină, doi ar rămâne pe jos. Dacă ar urca în
fiecare maşină 5 tineri, în una dintre maşini ar fi numai 3 tineri. Câte
maşini şi câţi tineri pleacă la petrecere?

 94 
99. Bunica împarte nuci nepoţilor săi. Dacă împarte câte 10 nuci
fiecăruia, îi rămân 15 nuci în coş. Dacă împarte câte 15 nuci, unul
dintre nepoţi primeşte numai 5 nuci. Câţi nepoţi are bunica şi câte
nuci sunt în coş?

100.Albă-ca-Zăpada coace prăjituri cu nuci


Zilnic pentru cei şapte pitici.
Dar cine intră pe ferestrele deschise?
Prietenele ei, gingaşele porumbiţe.
Dacă dă câte trei prăjituri la fiecare,
Mai rămân opt pentru căprioare.
Dacă dă porumbiţelor câte şapte,
Una primeşte cinci şi zece pleacă nemâncate.
Câte porumbiţe sunt şi câte prăjituri împarte?
(Liliana Diaconescu)

101. „–Vor mai fi zile friguroase;


Ar fi bine să număr alunele
rămase.“
Îşi spuse veveriţa îngrijorată
Că primăvara nu se mai arată.
„– Dacă mănânc zilnic câte
şapte,
Pot să dau două şi la surate.
Dacă mănânc doisprezece pe
zi
Patru zile voi flămânzi.“
Câte alune mai are Riţa în cămară
Şi câte zile mai stă nemiloasa iarnă?
(Liliana Diaconescu)

102.Problemă rezolvată:
Suma de 56 de lei a fost plătită cu 1 leu
bancnote de 1 leu şi de 5 lei. Banc-
notele de 1 leu sunt de 2 ori mai multe 1 leu 5 + 2 = 7 lei
decât cele de 5 lei. Câte bancnote 5 lei
sunt de fiecare fel?
Din textul problemei rezultă că la o bancnotă de 5 lei, avem două
bancnote de 1 leu. Acest grup de trei bancnote are valoarea de 7 lei.
 Cu câte astfel de grupuri s-a plătit suma de 56 de lei?

 95 
56 : 7 = 8 (grupuri)
 Câte bancnote de 1 leu s-au folosit?
8  2 = 16 (bancnote de 1 leu)
 Câte bancnote de 5 lei s-au folosit?
8  1 = 8 (bancnote de 5 lei)
Verificăm soluţia găsită: 5  8 + 16  1 = 40 + 16 = 56 (A)

103.Alexandru cumpără rechizite în valoare de 92 de lei. El a plătit cu


bancnote de 10 lei, de 5 lei şi de 1 leu. Câte bancnote de fiecare fel
a folosit, dacă bancnotele de 1 leu sunt de 5 ori mai puţine decât
cele de 5 lei şi de 2 ori mai puţine decât cele de 10 lei?

104.Mihai a primit de la bunicul său 24 de lei în bancnote de 5 lei şi


1 leu. Bancnotele de 1 leu sunt de 3 ori mai multe decât cele de
5 lei. Câte bancnote de fiecare fel a primit?

105.Un fermier are de 3 ori mai puţine oi decât găini. Câte oi şi câte găini
are fermierul, dacă, în total, sunt 200 de picioare?

106.Într-un laborator de cofetărie s-au produs de 4 ori mai multe eclere


decât savarine. Aceste prăjituri s-au vândut cu preţul de 360 de lei.
Câte eclere şi câte savarine s-au vândut, dacă 1 ecler costă 1 leu
şi o savarină 2 lei?

107.Monica desenează pe tablă de 2 ori mai multe triunghiuri decât


pătrate. Câte triunghiuri şi câte pătrate sunt pe tablă, dacă figurile
desenate au în total 80 de laturi?

108.Denisa culege mere în lăzi de câte 20 kg, respectiv 15 kg. Ea a


cules în total 280 kg. Câte lăzi de fiecare fel a umplut Denisa, dacă
lăzile de 15 kg sunt de 8 ori mai multe decât cele de 20 kg?

– Metoda falsei ipoteze sau metoda presupunerii –


109.Problemă rezolvată:
Într-o curte sunt iepuri şi găini. În total sunt 29 de capete şi 70 de
picioare. Câţi iepuri şi câte găini sunt în curte?
Presupunem că în curte sunt numai găini.
 Câte picioare ar fi în total?
29  2 = 58 (picioare)

 96 
 Câte picioare am neglijat?
70 – 58 = 12 (picioare)
 Câte picioare am neglijat la fiecare iepure?
4 – 2 = 2 (picioare)
 Câţi iepuri sunt?
12 : 2 = 6 (iepuri)
 Câte găini sunt?
29 – 6 = 23

Verificăm soluţia găsită.


23  2 + 6  4 = 46 + 24 = 70 (picioare) şi 23 + 6 = 29 (capete)

110.La un concurs de teatru au participat 8 trupe de teatru: unele cu câte


3 elevi, iar altele cu câte 8 elevi. Ştiind că, în total, au participat 54
de elevi, să se afle câte trupe aveau 3 actori şi câte trupe aveau 8
actori.

111. La un magazin de jucării, vânzătoarea a aşezat pe un raft 37 de


păpuşi în valoare de 10 lei, respectiv 8 lei. Câte păpuşi de fiecare
fel sunt pe raft, dacă toate păpuşile costă 340 de lei?

112. Într-un magazin, pe un raft sunt 32 de bidoane de ulei de un litru,


respectiv trei litri. În total sunt 66  de ulei. Aflaţi câte bidoane de
trei litri şi câte de un litru sunt pe raft?

113. Olguţa desenează pe un caiet 24 de figuri geometrice: triunghiuri şi


dreptunghiuri. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri a desenat ea,
dacă în total sunt 77 de laturi?

114. Dănuţ a strâns în vacanţă 117 lei în bancnote de 5 lei şi de 1 leu. Câte
bancnote de fiecare fel are Dănuţ, dacă în total sunt 33 bancnote?

115. Pe un câmp aleargă miei, iezi şi copii. În total sunt 36 de capete şi


134 de picioare. Câţi iezi, câţi miei şi câţi copii sunt pe câmp, dacă
iezii sunt cu 3 mai puţini decât mieii?

116. Într-o curte sunt gâşte, găini şi miei. În total sunt 27 de capete şi
64 de picioare. Numărul gâştelor este cu 6 mai mic decât cel al
găinilor. Câte gâşte, câte găini şi câţi miei sunt în curte?

 97 
117. Prietenul meu, Andrei,
Are găini şi purcei.
Şi ies zilnic la plimbare
Patruzeci de picioare.
Câte sunt de fiecare,
Dacă „ies“ la numărare
Treisprezece animale?
(Liliana Diaconescu)

– Probleme de mişcare –
118. Problemă rezolvată:
Din oraşul A pleacă spre oraşul B un automobil cu viteza de
60 km/h. După două ore, din oraşul A pleacă în urmărire un alt
automobil cu viteza de 100 km/h. În câte ore a reuşit al doilea
automobil să-l ajungă pe primul?
v2
A 2h B

v1
 Câţi kilometri a recuperat al doilea automobil într-o oră?
100 – 60 = 40 km
 Câţi kilometri a parcurs primul automobil în 2 ore?
60  2 = 120 km
 În câte ore recuperează al doilea automobil distanţa de 120 km?
120 : 40 = 3 h

119. Problemă rezolvată:


Doi biciclişti pleacă unul spre celălalt în acelaşi timp din două oraşe
aflate la o distanţă de 110 km unul de celălalt. După câte ore se
întâlnesc, dacă primul biciclist are o viteză de 30 km/h şi al doilea
biciclist se deplasează cu viteza de 25 km/h?
v2 v1
A B

 Cu câţi kilometri se apropie cei doi biciclişti unul de celălalt într-o


oră?
30 + 25 = 55 km

 98 
 După câte ore se întâlnesc?
110 : 55 = 2 ore
120.Două automobile pleacă unul spre celălalt în acelaşi timp cu vitezele
v1 = 80 km/h, respectiv v 2 = 90 km/h. La început distanţa dintre cei
doi este de 510 km. După câte ore se întâlnesc?
121. Un automobil pleacă din oraşul A în oraşul B cu viteza de 70 km/h.
După o jumătate de oră pleacă în urmărire un alt automobil cu
viteza de 77 km/h. După câte ore l-a ajuns al doilea automobil pe
primul şi la ce distanţă de oraşul A?
122.Un tren se deplasează cu viteza de 80 km/h. El pleacă la ora 7 00 din
Bucureşti. La ora 1000, pleacă din Bucureşti în aceeaşi direcţie cu
trenul un motociclist cu viteza de 140 km/h. După câte ore reuşeşte
motociclistul să prindă trenul şi la ce distanţă?
123.Un camion pleacă la ora 900 din Piteşti cu o viteză de 70 km/h, la o
carieră de piatră, aflată la 155 km distanţă. La ora 9 30, pleacă de la
cariera de piatră un alt camion spre Piteşti cu viteza de 50 km/h.
După câte ore se întâlnesc?
124.Calul lui Harap-Alb zbura cu o viteză de 180 km/h. El îl urmărea pe
Spân care se afla la o distanţă de 100 km şi călărea un armăsar
care alerga cu viteza de 130 km/h. După câte ore a reuşit calul lui
Harap-Alb să-l ajungă pe Spân?
125. Călare pe mătura sa năzdrăvană,
Potter zboară peste fantasticul ţinut
Atingând o viteză colosală
De zece kilometri pe minut.
Prietenul său încearcă să-l ajungă,
Dar este cu o mie de kilometri în urmă.
„– Dacă opt sute kilometri pe oră aş atinge,
În câte ore l-aş putea ajunge?”
(Liliana Diaconescu)
126.La îndemnul doamnei Mary
Tom aleargă după Jerry.
Şoricelul este tare speriat,
Că doar nouăzeci de metri îi despart.
În cinci secunde el parcurge patru
metri,
Iar Tom, şapte sute centimetri.
În câte secunde va reuşi
 99 
Tom să-l prindă pe Jerry?
(Liliana Diaconescu)

Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

127.Nicuşor şi Maria pleacă în acelaşi timp spre casa bunicilor, dar Maria
merge mai încet decât Nicuşor şi după o jumătate de oră distanţa
dintre ei este de 1 km. Ştiind că suma vitezelor celor doi copii este
de 10 km/h, să se afle ce viteză are fiecare copil.

128.O maşină parcurge o distanţă cu viteza de 60 km/h. Dacă maşina ar


avea o viteză de 100 km/h, ar ajunge la destinaţie cu 2 ore mai
devreme. Care este distanţa pe care o parcurge automobilul, şi în
cât timp o parcurge?
129.Răzvan are de rezolvat un test la matematică cu 6 probleme, primind
în total 34 de puncte. Pentru fiecare problemă rezolvată corect a
primit 10 puncte, iar pentru fiecare problemă greşită i s-au scăzut 3
puncte. Câte probleme a rezolvat corect şi câte a greşit?

130.Mama are 28 de ani, iar vârsta fiicei sale împarte exact vârsta
mamei. Peste câţi ani mama va avea de cinci ori vârsta fiicei? Câţi
ani are fiica, dacă nu depăşeşte vârsta de 10 ani?
Indicaţie:
Fiica poate avea 1, 2, 4 sau 7 ani. Se ia în considerare fiecare caz
în parte, care se rezolvă prin metoda figurativă. De pildă, pentru primul
caz, când mama are 28 de ani şi fiica 1 an, notăm cu x numărul anilor
care vor trece, dar constatăm că x nu este număr natural, deci fiica nu
poate avea 1 an. Aplicăm, în continuare, metoda figurativă pentru
celelalte variante şi vedem că există o singură posibilitate: fiica are 4 ani
şi peste 2 ani mama va avea de 5 ori mai mulţi ani decât ea.
131. Pe câmpia scăldată de soare,
Struţul iese cu puii la plimbare.
Un cangur îl priveşte invidios:
– Eşti fericit, că puii tăi merg pe jos!
Dar câţi ai? întreabă el curios.
– Dacă la numărul lor ai aduna
Un sfert din ei, apoi i-ai dubla
Ai obţine o sută zece pui moţaţi.

 100 
Voi, copii, ce răspuns puteţi să daţi?
(Liliana Diaconescu)
132. Moşul întinereşte de bucurie
Când vede atâta bogăţie;
La doi cai, are trei oi
La o oaie, patru boi.
Când le numără pe toate,
„Ies“ o sută optzeci şi şapte.
Cine află cu răbdare,
Câte sunt de fiecare?
(Liliana
Diaconescu)
133.Să se determine numărul natural care împărţit la 11 dă restul 7 şi
împărţit la 14 dă acelaşi cât şi restul 1.

Testul nr. 1
1 Un cioban are 280 de oi albe şi de 4 ori mai puţine oi negre. Câte oi
i-au rămas după ce a vândut 179 de oi? (Scrieţi rezolvarea pro-
blemei sub forma unui exerciţiu.)

2 Irina citeşte în două zile 76 de pagini dintr-o carte cu poveşti. Câte


pagini a citit în fiecare zi, dacă a doua zi a citit de 3 ori mai multe
pagini decât în prima zi?

 101 
3 Diferenţa a două numere este 187. Aflaţi cele două numere, ştiind că
dacă împărţim primul număr la al doilea, obţinem câtul 4 şi restul 1.

4 Compuneţi o problemă pornind de la următoarea schemă grafică:

181
5

Testul nr. 2
1 O gospodină cumpără fructe din piaţă în valoare de 57 de lei. Ea a
luat 5 kg de vişine a câte 3 lei kilogramul, 6 kg de cireşe a câte 4 lei
kilogramul şi câteva kilograme de piersici a câte 6 lei kilogramul.
Câte kilograme de piersici a cumpărat? (Scrieţi rezolvarea problemei
sub forma unui exerciţiu.)

 102 
2 Suma a trei numere este cel mai mare număr de forma abc cu cifra
sutelor 2. Primul număr este cu 19 mai mare decât triplul celui de-al
doilea număr şi cu 16 mai mic decât al treilea. Aflaţi cele trei numere.

3 Anca are de rezolvat un număr de probleme. În prima zi rezolvă un


sfert din numărul lor, a doua zi jumătate din problemele rămase, iar a
treia zi a cincea parte din noul rest. Câte probleme a rezolvat Anca,
dacă a patra zi rezolvă ultimele 24 de probleme?

4 Compuneţi o problemă după următoarea reprezentare grafică:


30
x
8 8 x x

 103 
Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.

1 Maria are 128 de lei, iar Irina de 4 ori mai puţin. Cele două fete au
împreună ............... lei. 5 p.

2 Pentru 9 kg de mere bunica plăteşte 54 lei. Dacă ar fi cumpărat


15 kg de mere, ar fi plătit ............... lei. 5 p.

3 Ramona citeşte zilnic acelaşi număr de pagini dintr-o carte, care


are 70 de file. Ea citeşte ............... pagini pe zi, terminând cartea în

4 săptămâni. 5 p.

4 Bunica şi bunicul au împreună 125 de ani. Bunica este cu 5 ani mai


tânără decât bunicul. Ea are ............... ani. 5 p.

5 Diferenţa a două numere este 426. Al doilea număr este de 7 ori


mai mare decât primul. Suma lor este ............... . 5 p.

6 Dacă din numărul ............... scădem 273, împărţim diferenţa la 8 şi


mărim câtul de 15 ori, obţinem numărul 75. 5 p.

7 Dacă 3 păpuşi şi 5 ursuleţi costă 100 de lei, iar 7 păpuşi şi 5 ursu-


leţi costă 180 de lei, atunci un ursuleţ costă ............... lei şi o
păpuşă costă ............... lei. 5 p.

8 Dacă Olguţa a primit de la bunica o sumă de bani care se împarte


exact la 6 şi care este cuprinsă între 120 şi 186, atunci suma
primită poate fi ............... . 5 p.

 104 
9 Suma a trei numere este 2 001. Dacă adun o treime din al doilea
număr la primul număr obţin al treilea număr mărit cu 9. Ştiind că
primul număr este de 6 ori mai mic decât al doilea, numerele
sunt: ............... . 5 p.

Partea a II-a (45 de puncte)


Scrieţi rezolvările complete.
1 Daniel împarte bomboane la prietenii săi. Dacă oferă la fiecare
copil câte 5 bomboane, atunci unul dintre ei rămâne fără bom-
boane, iar dacă dă la fiecare câte 3 bomboane, atunci îi mai rămân
9 bomboane. Câţi prieteni şi câte bomboane are Daniel?

15 p.
2 Pe o păşune sunt cai, oi şi gâşte. În total sunt 124 de capete şi 356 de
picioare. Câte animale sunt de fiecare fel, dacă oile sunt de 5 ori
mai multe decât caii?

15 p.
3 Un turist parcurge un traseu montan dus-întors în 6 ore. Dacă la
urcare a avut o viteză de 2 km/h, la coborâre a fost de 3 ori mai
rapid. Câţi kilometri are traseul parcurs?

15 p.
Notă:

 105 
Se acordă 10 puncte din oficiu.
FB – cel puţin 85 de puncte
B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte

 106 
FRACÞII
SCRIEREA ªI CITIREA FRACÞIILOR
1. Scrieţi fracţiile următoare cu cifre: trei pătrimi; două şesimi; trei
optimi; şase şeptimi; nouă zecimi; două noimi; şapte optimi; două
treimi.

3 4 7 17 6 9 10
2. Scrieţi în cuvinte fracţiile următoare: , , , , , , .
5 9 10 100 4 5 11

3. Aflaţi-l pe „x“ astfel încât fracţiile următoare să fie echiunitare:


2x  1
a)
5
12  3x
b)
3
18 : x  1
c)
2
x : 5  18
d)
43
[(123  x)  3  5] : 2
e)
19
175  [(x : 7  8) : 3  40] : 9
f)
4  20  30  3
9  3  [(3x  1) : 8  6  12]  2
g)
300 : (25  3  5  5)  12  12

4. Scrieţi fracţii echiunitare care au numitorul egal cu: 7, 9, 10, 21, 241,
485, 1 021, „a“.

5. Scrieţi fracţii echiunitare care au numărătorul egal cu: 6, 4, 2, 34, 27,


531, 2 007, „n“.

6. Găsiţi fracţii subunitare care au numărătorul egal cu: 2, 9, 5, 17,


1 009, 399 999, 50 999.

7. Găsiţi fracţii supraunitare cu numărătorul egal cu: 15, 10, 52, 137,
1 000, 1 003, 100 400, „x“, „y + 7“.
8. Aflaţi valorile lui „x“, astfel încât fracţiile următoare să fie supraunitare:

 107 
9  x 14  x 21 17
; ; ; . (Valorile lui „x“ se pot afla prin încercări.)
5 8 x9 2x

Exemplu:
9x
Fracţia  1  9  x  5. În cazul acesta, „x“ este scăzător, deci
5
x  9. Dând valori lui „x“, observăm că:
9 – 0 > 5 (A)
9 – 1 > 5 (A)
9 – 2 > 5 (A)
9 – 3 > 5 (A)
9 – 4 > 5 (F)
9x
Prin urmare, valorile lui „x“ pentru care fracţia este supra-
5
unitară sunt: 0, 1, 2 şi 3.

9. Să se afle valorile lui „y“, astfel încât fracţiile următoare să fie subuni-
tare:
y  3 11  y y  15 y  2 7 2007
; ; ; ; ; .
6 3 2 10 9  y 2012  y

FRACÞII EGALE. COMPARAREA FRACÞIILOR

10. Înlocuiţi steluţele cu numere corespunzătoare astfel încât relaţiile


următoare să fie adevărate:
* 1 5 10 6 * 4 36 12 4 5 *
 ;  ;  ;  ;  ;  ;
8 4 * 6 21 7 * 45 27 * 15 3
* 10 246 * 125 25
 ;  ;  .
80 8 600 100 * 80

11. Aflaţi-l pe „a“, astfel încât să aibă loc relaţiile:


a  7 1 64 8 6 a 9
 ;  ;  .
28 7 a  9 11 15 45

12. Aflaţi-l pe „n“, astfel încât să aibă loc următoarele relaţii:

 108 
2n  2 3 6 9  3n
 
16 4 4 32
5 35 124 31
 
8  5n 21 244 8n  3
13. Puneţi semnele „>“, „<“ sau „=“:
30 1 54 27 162 159
; ; ;
60 2 83 83 486 486
23 49 25 1 24 24
; ; ;
50 50 75 3 72 39
16 16 159 159 120 12
; ; ;
19 45 201 198 270 27
14. Comparaţi următoarele fracţii punând semnele corespunzătoare: „>“,
„<“ sau „=“. (m, n, p, x, y, z, a sunt numere naturale diferite de 0)
2m  7 2m  9 546 546
; ;
128 128 5n  1 5n
p  649 p 600  3x 600  7x
; ;
2007 2007 5326 5326
6999 6999 325 a
; ;
18y  5 18y 325 a
5 5 2006 158
; .
16  3  4z 43  4z 2006 158

15. Comparaţi cele două fracţii:


[(5  70  12  8)  2  7  6] : 10  11 (56 : 8  15)  9
.
[(372 : 6  2) : 8  15  39 : 13] : 3 164 : (3  120 : 9  36)

7 1 21 6 5 19 13
16. Scrieţi în ordine crescătoare fracţiile: ; ; ; ; ; ; .
19 19 19 19 19 19 19
5 1 12 7 4 3 2
17. Ordonaţi descrescător următoarele fracţii: ; ; ; ; ; ; .
7 7 7 7 7 7 7

18. Ordonaţi crescător şi descrescător următoarele fracţii:

 109 
17 17 17 17 17 17 17
; ; ; ; ; ; .
39 18 10 5 2 25 31
19. Scrieţi în ordine crescătoare fracţiile:
n  11 n  3 n  6 n  31 n  23 n  9 n
; ; ; ; ; ; .
n  23 n  23 n  23 n  23 n  23 n  23 n  23
20. Aflaţi-l pe „y“, astfel încât următoarele relaţii să fie adevărate:
[(3  y  5) : 8  18] : 5 (230  202) : 7
a)  ;
(639 : 9  1) : 2 500 : (12  5  8  5)  7
[(12  y  5) : 5  17] : 6  19 (999 : 9  13) : 4  5
b)  ;
829 829
3 263 3 263
c)  .
[(y  5  35) : 5  5] : 6 (248 : 4  1) : 7  6

AFLAREA UNEI FRACÞII DINTR-UN ÎNTREG


21. Ce fracţie reprezintă o secundă dintr-un minut?

22. Ce fracţie reprezintă 15 minute dintr-o oră?


4
23. Cât reprezintă fracţia din numărul 525?
5
6
24. Aflaţi din produsul numerelor 35 şi 32.
8
2
25. Aflaţi cât reprezintă din câtul numerelor 966 şi 2.
3
5
26. Cât reprezintă din suma numerelor 139 şi 341?
6

27. Dănuţ citeşte o carte de poveşti cu 240 de pagini. În prima zi citeşte


2 4
din numărul paginilor, iar a doua zi din numărul paginilor
10 6
rămase. Câte pagini mai are Dănuţ de citit?

 110 
28. Trei pescari au prins împreună 420 de peşti. Primul pescar a pescuit
2 4
din numărul total al peştilor, iar al doilea din numărul peştilor
7 5
rămaşi. Câţi peşti a prins al treilea pescar?

29. Tata împrejmuieşte cu gard de piatră un teren dreptunghiular cu


lungimea de 140 m şi lăţimea de 10 ori mai mică. În prima zi
1 4
construieşte din lungimea gardului, iar a doua zi din lungimea
4 7
totală a gardului. Câţi metri de gard mai are tata de construit?
30. – Bună ziua, trei mii de furnici!
Dădu bineţe un arici.
– Nu suntem chiar atâtea,
Răspunse în treacăt regina.
Dacă din numărul spus de tine
Ai mai scădea o zecime
Şi încă trei sutimi din rest,
Ai obţine numărul corect.
Cine-l ajută acum pe arici
Să afle numărul de furnici?
(Liliana Diaconescu)
31. Într-o sală de teatru cu 160 de locuri au venit să vizioneze un spec-
3
tacol elevi din clasele primare. Elevii claselor a IV-a ocupă din
8
4
numărul total al locurilor, elevii claselor a III-a ocupă din numărul
10
locurilor rămase, iar elevii claselor a II-a şi ai claselor I ocupă restul
locurilor în mod egal. Câţi elevi din clasa I au venit la spectacol?
32. Pentru a scăpa de stres,
Ţestoasa tocmai a ales
O căsuţă liniştită
Cu un număr de o cifră.
Dacă la el veţi aduna
Două treimi din el, l-aţi afla,
Pentru că astfel veţi obţine
Din treizeci, o doime.
(Liliana
Diaconescu)

 111 
ADUNAREA FRACÞIILOR CU ACELAªI NUMITOR
33. Efectuaţi:
3 1 24 23
a)   b)  
5 5 29 29
11 34 15 206 199 87
c)    d)   
131 131 131 545 545 545
32 4 15 5 53 12 13 1
e)     f)    
64 64 64 64 85 85 85 85

34. Calculaţi suma fracţiilor:


2 4 7 1
a)   b)  
3 6 21 3
1 2 4 5 25 10
c)    d)   
2 4 8 6 30 12
6 2 12 10 1 2 10 3
e)     f)    
9 3 18 15 17 34 170 51

7 2 5 9 14 35 n
35. Aflaţi fracţiile cu mai mari decât: ; ; ; ; 1; ; .
11 11 11 11 22 55 n

36. Faceţi suma fracţiilor:


1 2 3 4 5 30
     ...  
30 30 30 30 30 30

37. Calculaţi suma de mai jos:


35 22 105 1023 7561 a
     
35 22 105 1023 7561 a

1 2
38. Un tractor a arat din suprafaţa unui teren, iar altul cu mai mult
9 9
decât primul. Ce fracţie reprezintă suprafaţa nearată?

4
39. Un călător a mers cu trenul din drumul său, apoi şi-a continuat
13
2
drumul cu autobuzul mergând cu mai mult decât cu trenul, termi-
26
nând traseul cu bicicleta. Ce fracţie din drumul său reprezintă traseul
pe care îl parcurge cu bicicleta?

 112 
2
40. La o grădină zoologică, numărul urşilor reprezintă din numărul
41
3
animalelor, numărul zebrelor este cu mai mare decât al urşilor,
41
9
iar numărul maimuţelor este mai mare decât al zebrelor. Ce
123
fracţie din numărul total al animalelor reprezintă urşii, zebrele şi
maimuţele în total?

2
41. Sorin i-a vândut lui Dănuţ din numărul porumbeilor pe care-i avea
8
2
şi lui Victor cu mai mulţi porumbei. Ce parte din numărul porum-
16
beilor a vândut Sorin?

1
42. Adrian a rezolvat într-o zi din numărul exerciţiilor pentru vacanţă,
4
8
iar a doua zi cu mai mult. Câte exerciţii a rezolvat în total, dacă a
16
doua zi a rezolvat 54 de exerciţii?

SCÃDEREA FRACÞIILOR CU ACELAªI NUMITOR


43. Calculaţi diferenţa fracţiilor:
3 1 7 5 10 5
a)   b)   c)  
5 5 9 9 16 16
15 12 45 18 600 342
d)   e)   f)  
19 19 135 135 1 234 1 234

44. Efectuaţi scăderile:


10 5 21 5 48 2
a)   b)   c)  
25 25 18 6 72 9
54 4 15 1 46 23
d)   e)   f)  
81 9 24 8 8 4
160 9 99 7400 31
g)   h) 1   i)  
240 24 146 9100 91

 113 
3 7 8 24 15 56 44 66
45. Aflaţi fracţiile cu mai mici decât: ; ; ; ; ; ; ; 1.
9 9 18 36 45 72 44 54

46. Puneţi semnele „+“ sau „–“ pentru a obţine egalităţile de mai jos:
39 12 23 28 4 60
a)  ;
51 51 51 51 51 51
92 40 12 21 30 2 89
b)  ;
100 100 100 100 100 100 100
14 15 35 20 30 38
c)  1.
36 36 36 36 36 36

47. Aflaţi necunoscutele din relaţiile următoare:


3 7 26 15 72 12
a) x   ; c) z   ; e) n  ;
4 4 73 73 64 8
37 31 23 15
b) y ; d) 1  m  ; f) p  1  .
29 29 48 43

2
48. În clasa noastră, din numărul elevilor participă la olimpiada de
11
3
limba română, iar participă la olimpiada de matematică. Ce parte
11
a elevilor din clasa noastră nu participă la olimpiade?

49. Într-o pungă sunt bile negre, albe şi albastre. Cele albe reprezintă
3 2
din numărul total al bilelor, iar cele albastre sunt cu mai multe
16 16
decât cele albe. Ce parte din numărul bilelor o reprezintă bilele negre?

3
50. Tata vopseşte o ţeavă. În prima zi vopseşte din lungimea ţevii, iar
7
1
a doua zi a vopsit cu mai puţin. Ce lungime are ţeava, dacă au
7
mai rămas de vopsit 26 m?

 114 
51. Într-o sală de bal dansează prinţi şi prinţese. Numărul prinţeselor
4
reprezintă din numărul prinţilor, care sunt cu 9 mai mulţi decât
5
prinţesele. Câţi tineri dansau la bal?

4
52. Trei prieteni cumpără împreună un casetofon. Primul plăteşte din
9
6
preţul casetofonului, al doilea plăteşte cu mai puţin, iar al treilea
18
participă şi el cu suma de 108 lei. Câţi lei costă casetofonul?

1
53. În urma unei reduceri cu din valoarea sa, o bluză a fost
10
cumpărată cu 549 de lei. Câţi lei costa bluza înainte de reducere?

Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

3
54. Suma a două numere este 640, primul reprezentând din al doilea
5
număr. Aflaţi cele două numere.
6
55. Un biciclist, după ce a parcurs din drumul său şi încă 4 km,
10
27
constată că mai are 59 km până ajunge la din drum. Ce lungime
30
are drumul?
56. Brăduleţul de smarald
De copii e-nconjurat.
Şi este tare fericit,
Că multe globuleţe l-au împodobit.
Două şesimi dintre ele
Sunt ca nişte peruzele.
Iar, din rest, cinci optimi
Sunt cele rubinii.
Câte globuleţe sunt în total,
Dacă ultimele nouă par de opal?

 115 
(Liliana Diaconescu)
57. Mama îi cumpără Irinei o bluză şi o pereche de ghete plătind în total
1
125 lei. Dacă s-ar fi făcut o reducere la ghete cu din preţul lor,
5
mama ar fi plătit în total 107 lei. Câţi lei coastă bluza? Dar ghetele?
2
58. Vârsta Laviniei reprezintă din vârsta bunicii, iar vârsta mamei
9
2
reprezintă din vârsta bunicii. Câţi ani are fiecare în prezent, dacă,
3
peste 7 ani, vor avea împreună 140 de ani?
59. Într-o superbă dimineaţă, pe Nil,
Plutea spre mal un crocodil;
Urmărea un grup de căprioare
Ca să ia micul dejun la soare.
Dar trei cincimi dintre ele pleacă
Şi încă cinci şesimi din rest sunt
prevăzătoare.
Câte veniseră să bea apă,
Dacă-au rămas două căprioare?
(Liliana Diaconescu)
60. Bunicul îl întreabă pe Dănuţ:
– Câţi elevi sunteţi în clasă?
3
– Dacă am fi încă din câţi suntem, încă pe jumătate şi încă un
4
sfert şi cu doamna învăţătoare, am fi 61.
Ajutaţi-l voi pe bunicul să afle câţi elevi sunt în clasă.
61. Aflaţi-l pe „n“ astfel încât fracţia următoare să fie echiunitară:
350  349  348  347  346  ...  4  3  2  1
.
200  5  n
12
62. Determinaţi numărul natural „y“, astfel încât fracţia să fie
2 y 1
număr natural.
Indicaţie:

 116 
12
Pentru ca fracţia să fie număr natural, numărătorul trebuie
2  y 1
să se împartă exact la numitor. Numerele care-l împart exact pe 12 sunt:
1, 2, 3, 4, 6 şi 12.
Exemplu:
2 × y – 1 = 1  y   1  1  : 2  y  1. În continuare, se egalează
numitorul cu celelalte numere (2, 3, 4, 6 şi 12).

Testul nr. 1
25x78
1 Găsiţi valori pentru „x“ şi pentru „y“ astfel încât fracţia să fie:
y5478
a) echiunitară; b) supraunitară; c) subunitară.

2 Comparaţi fracţiile punând semnele potrivite („<“, „>“ sau „=“):


51 84 91 49
a) b)
62 62 70 70
9 9 18 18
c) d)
11 14 53 48
44 1 707 1
e) f)
88 2 707 3

3 Efectuaţi operaţiile:
5 3 7 9 7 4 13
a)    b)    
6 6 6 15 15 15 15
193 159 17 49 9 3 6
c)     d)   
408 408 408 408 18 2 4

2 4
4 Într-o cutie sunt 144 de bile. dintre ele sunt negre, din numărul
8 9
total al bilelor sunt albastre, iar restul sunt galbene.
Câte bile galbene sunt în cutie?

 117 
Testul nr. 2
10  2  n
1 Aflaţi-l pe „n“ astfel încât fracţia să fie:
4
a) echiunitară; b) supraunitară; c) subunitară.

2 Comparaţi următoarele fracţii:


3 4 19 1 99 99
a) ; b) ; c) ;
5 5 19 4 105 101
802 487 100 4 24 4
d) ; e) ; f) .
849 849 600 6 366 61

3 Aflaţi-l pe „x“ din relaţiile:


5 8 13 4 10 1
a) x   ; b) x   ; c) x  ;
9 9 17 17 30 6
12 51 x
d)  x  1; e) x   1; f) din 480 este 300.
48 102 8

4
4 Fetele din clasa noastră reprezintă din numărul băieţilor. Câte fete
7
şi câţi băieţi sunt în clasă, dacă fetele sunt cu 6 mai puţine?

 118 
Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.

3
1 Fracţia se citeşte ............... . 5 p.
100

2 Dacă numitorul unei fracţii este restul împărţirii numărului 287 la 5


şi numărătorul este câtul numerelor 154 şi 77, atunci fracţia este ... .
5 p.
2 010  n
3 Fracţia , cu n diferit de 0, este o fracţie ............... . 5 p.
2 010  n

6x  1
4 Dacă „ “ este o fracţie echiunitară, atunci x = ............... . 5 p.
11

283 14 170 585 169 5


5 Ordinea crescătoare a fracţiilor , , , , , şi 1
531 531 531 531 531 531
este ............... . 5 p.

5
6 din produsul numerelor 19 şi 32 este ............... . 5 p.
8

7 În raport cu ora, minutul reprezintă fracţia ............... . 5 p.

5 8 1 2
8 Rezultatul calculului:    este ............... . 5 p.
17 17 17 17

 119 
5
9 Doi elevi rezolvă acelaşi număr de probleme. Primul rezolvă din
11
2 1
numărul lor, iar al doilea cu mai puţin. Dacă din numărul
11 11
problemelor este 4, atunci al doilea elev a rezolvat ......... probleme.
5 p.
Partea a II-a (45 de puncte)
Scrieţi rezolvările complete.
2
1 Bunica cumpără 18 kg de prune, struguri cumpără cât din canti-
9
3
tatea de prune, iar mere din cantitatea de struguri. Câte kilo-
4
grame de mere a cumpărat? Câte kilograme de fructe a cumpărat?

15 p.
1 1
2 din elevii clasei noastre joacă tenis şi dintre ei joacă handbal.
5 3
Dacă 14 elevi nu joacă nici tenis şi nici handbal, să se afle câţi elevi
joacă tenis şi câţi joacă handbal. (Niciun elev nu practică două
sporturi.)

15 p.
3 Adrian scrie pe tablă trei numere. El constată că primul număr repre-
2
zintă din al doilea. Aflaţi cele trei numere dacă diferenţa dintre al
3
treilea şi al doilea număr este 261 și este egală cu diferența dintre
al doilea număr și primul.

15 p.

 120 
Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
FB – cel puţin 85 de puncte
B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte
MÃSURARE ªI MÃSURÃ
UNITÃÞI DE MÃSURAT LUNGIMEA
METRUL. MULTIPLII ªI SUBMULTIPLII. TRANSFORMÃRI
1. Efectuaţi transformările următoare:
6 hm = ? m 900 mm = ? cm
70 dam = ? hm 8 dm = ? mm
400 cm = ? m 7 000 cm = ? dm
3 500 dm = ? dam 13 hm = ? dam

2. Transformaţi şi calculaţi:
1 000 dm + 79 dam = ? dam
18 hm – 999 m =?m
6 km – 2 999 m =?m
70 000 cm + 2 hm = ? hm
300 000 mm + 14 dam = ? dam
850 mm – 3 dm = ? mm

3. Transformaţi convenabil şi efectuaţi:


800 dm – 34 m + 7 dam =
4 200 mm + 28 dm – 30 cm =
95 000 cm – 89 dam + 1 hm =
5 km – 243 m + 6 hm =
11 hm + 4 dam + 300 m =
81 mm + 55 cm – 6 dm =

4. Ce parte dintr-un metru reprezintă 7 mm?

5. Ce fracţie dintr-un hectometru reprezintă 3 dam? Dar 99 dm dintr-un


kilometru?

6. Scrieţi fracţia care reprezintă 436 cm într-un decametru.

 121 
7. Exprimaţi fracţiile în numere naturale:
75 366 1791 9
a) hm; b) km; c) dam; d) cm;
100 1 000 10 000 10
53 877 4
e) m; f) hm; g) dm.
100 1 000 10
5
8. Aflaţi perimetrul unui pătrat care are latura egală cu dam.
100

9. Perimetrul unui triunghi echilateral (cu toate laturile egale) este egal
cu 6 900 cm. Câţi metri are o latură?

10. Petrică pleacă la şcoală. Pasul lui are 45 cm şi după 1 000 de paşi
ajunge la şcoală. Tata a observat că băiatul şi-a uitat penarul acasă
şi s-a grăbit să i-l aducă. Câţi paşi face tata până la şcoală, dacă
pasul lui are 1 m?

11. Doi turişti pleacă unul spre celălalt, în acelaşi timp, din două oraşe
diferite. Primul are o viteză de 4 km/h, iar al doilea merge cu
100 m/minut. Câţi kilometri are distanţa dintre cele două oraşe, dacă
cei doi turişti se întâlnesc după 3 ore?

12. Pentru confecţionarea unor uniforme şcolare s-au folosit 5 800 cm


de stofă neagră şi 8 dam de stofă albastră. Câte uniforme s-au făcut,
dacă pentru fiecare uniformă s-au folosit 2 m de stofă?

13. Păsări-Lăţi-Lungilă, prietenul lui Harap-Alb putea să-şi lungească


2
braţul drept cu din lungimea sa iniţială la fiecare 4 secunde. Cu câţi
3
metri s-a lungit braţul său după 2 minute, dacă iniţial avea 75 cm?

14. O ţeavă de fier lungă de 12 dam este vopsită în două zile. În prima zi
5
s-a vopsit din cât s-a vopsit a doua zi. Câţi metri s-au vopsit în
7
fiecare zi?

15. Fata moşului avea mult de mers până la casa Sfintei Duminici. Când
3
s-a întâlnit cu căţeluşa, parcursese din drum şi încă 5 km. Când
10

 122 
4
s-a întâlnit cu părul plin de omizi, a constatat că a parcurs din
9
restul drumului şi încă 2 km. Câţi kilometri are drumul până la Sfânta
Duminică, dacă i-au mai rămas de parcurs 38 km?

UNITÃÞI DE MÃSURAT CAPACITATEA


LITRUL. MULTIPLII ªI SUBMULTIPLII. TRANSFORMÃRI

16. Efectuaţi transformările:


3 l = ? cl 12 l = ? ml
200 ml = ? dl 600 cl =?l
350 dal = ? hl 9 000 dl = ? hl
2 000 dl = ? dal 3 hl = ? ml
26 kl = ? dl 12 000 dal = ? kl

17. Transformaţi şi efectuaţi:


29 l + 1 500 cl = ? l
49 000 ml + 6 dl = ? dl
18 hl – 30 dal = ? hl
17 000 cl – 98 l = ? l
675 dal + 400 dl = ? dal
390 hl – 12 kl = ? kl
6 000 l + 83 kl = ? kl
210 l – 70 000 ml = ? l

18. Transformaţi convenabil şi efectuaţi:


538 dal – 1 999 l =?
9 000 l + 235 hl = ?
8 kl + 2 hl – 36 dal = ?
60 000 ml – 18 l + 5 dal = ?
2 l – 15 dl + 22 cl = ?
100 000 cl + 2 kl – 20 hl = ?
7 000 dl – 45 dal + 80 l = ?

19. Tony vrea să umple un bidon de 3 l cu apă folosind o cană de


250 ml. Câte căni pline toarnă el în bidon?

20. Tata vrea să toarne benzină dintr-o cisternă în bidoane de 1 dal.


Câte bidoane foloseşte el, dacă în cisternă sunt 6 hl de benzină?

 123 
21. Mama măsoară laptele pentru o prăjitură cu o ceaşcă de 15 cl. Câţi
mililitri de lapte foloseşte ea, dacă umple ceaşca de 2 ori şi a treia
2
oară numai din volumul ei?
3
22. Ce fracţie reprezintă:
a) 5 dal dintr-un hectolitru;
b) 63 ml dintr-un litru;
c) 456 dl dintr-un decalitru;
d) 389 cl dintr-un hectolitru;
e) 131 dal dintr-un kilolitru?

23. Într-o cisternă sunt 480 dal de benzină, iar în alta cu 3 000 dl mai
puţin. După ce s-au vândut 53 hl, benzina rămasă a fost turnată în
bidoane de 2 dal. Câte bidoane s-au folosit?

24. Într-un bazin curge apă prin două robinete. Din primul robinet, curg
4 dal/minut, iar din al doilea 38 l/minut. După un sfert de oră, apa
5
ocupă din capacitatea bazinului. Ce capacitate are bazinul?
11
Exprimaţi în litri.

25. Apa dintr-un bazin plin se scurge prin două supape. Într-o jumătate
de oră se scurg 9 hl prin fiecare supapă. Ce capacitate are bazinul,
6
dacă după 5 ore s-a scurs din volumul de apă iniţial? Exprimaţi
17
în kilolitri.

26. Un fermier umple cu lapte 2 bidoane de capacităţi diferite. Un sfert


2
din capacitatea primului vas este egală cu din capacitatea celui
7
de-al doilea. Ce capacitate are fiecare bidon, dacă în total sunt 30 l
de lapte?

27. În trei bidoane sunt 92 dl de ulei. După ce se consumă 30 cl de ulei


din primul, 400 ml din al doilea bidon şi 1 dl din al treilea bidon, în al
doilea bidon rămân de două ori mai mulţi decilitri decât în primul şi
de 2 ori mai puţini decât în al treilea. Câţi dl de ulei erau la început în
fiecare bidon?

 124 
28. Bunica pune sucul de roşii în 20 de sticle de 1 l, respectiv 2 l, în total
31 l de suc de roşii. Câte sticle de 1 l şi câte sticle de 2 l foloseşte
bunica?

29. Supărat pe profesorul Plesneală,


Potter pe loc l-a transformat
Într-o călimară cu cerneală
Pe care-a pus-o la păstrat.
Dar nu ştiu cum, într-o zi,
Profesorul Lupin o găsi
Şi, imediat, 50 de stilouri a-ncărcat
De câte doi mililitri, măsurat.
Câţi decilitri avea călimara cu
cerneală
În care s-a transformat Plesneală?
(Liliana Diaconescu)

UNITÃÞI DE MÃSURAT MASA CORPURILOR


KILOGRAMUL. MULTIPLII ªI SUBMULTIPLII.
TRANSFORMÃRI

30. Efectuaţi transformările:


550 dg = ? g 6 000 dag = ? kg
4 800 dag = ? kg 37 kg = ? dg
7 000 cg = ? g 1 300 hg = ? kg
180 000 mg = ? dag 50 000 dag =?q
60 hg = ? g 6t = ? hg
9 q = ? hg 89 000 kg =?q
148 t =?q 600 000 dag =?t

31. Transformaţi şi efectuaţi:


4 000 g + 4 kg = ? kg 27 000 kg + 29 t – 500 q = ? t
300 000 dg – 27 hg = ? hg 800 000 mg – 356 g + 6 dag = ? g
16 t – 12 000 kg =?t 118 cg + 90 mg + 1 dg = ? cg
600 kg + 5q =?q 15 000 dg – 89 dag – 460 g = ? dag
2 t – 1 959 kg = ? kg 3 t + 357 kg – 1440 hg = ? kg

32. Ce fracţie reprezintă:


a) 256 kg dintr-o tonă;

 125 
b) 7 dag dintr-un chintal;
c) 856 dg dintr-un hectogram;
d) 43 mg dintr-un decagram;
e) 126 cg dintr-un kilogram;
f) 1355 hg dintr-un chintal?
33. Pentru o prăjitură mama foloseşte 300 000 mg de zahăr, 4 hg de
făină, 5 dag cacao şi 10 000 cg miez de nucă. Câte grame au
ingredientele folosite de mama?

34. Dacă punem pe un taler al balanţei un coş cu fructe, iar pe celălalt


4 greutăţi de 250 g, 3 greutăţi de 1 kg şi 5 greutăţi de 2 hg, balanţa
se echilibrează. Câte kilograme cântăresc fructele, dacă masa
1
coşului reprezintă din masa totală?
5

35. Dintr-o livadă s-au cules 28 de lăzi cu mere a câte 300 hg fiecare,
15 lăzi cu pere a câte 2 000 dag fiecare şi 32 lăzi cu prune a câte
40 kg fiecare. Ce sumă s-a încasat pe întreaga cantitate de fructe, dacă
1 kg de pere costă 3 lei, 1 kg de mere 2 lei şi 1 kg de prune 1 leu?

36. Andra şi Emilia culeg ciuperci. Cantitatea de ciuperci culeasă de


5
Andra reprezintă din cantitatea de ciuperci culeasă de Emilia.
8
Câte kilograme de ciuperci a cules fiecare, dacă Emilia a cules cu
9 000 g mai mult decât Andra?

37. În trei lăzi sunt 70 kg de portocale. În prima ladă sunt cu 50 000 dg


mai multe decât în a doua ladă şi cu 90 hg mai multe decât în a treia
ladă. Câte kilograme de portocale sunt în fiecare ladă?

38. În două silozuri sunt 65 t de grâu. După ce se iau din primul siloz 20 q,
2
cantitatea din primul siloz reprezintă din cantitatea de grâu din al
7
doilea siloz. Câte kilograme de grâu erau la început în fiecare siloz?

39. Într-un depozit s-au adus de 5 ori mai multe chintale de cartofi decât
în altul. După ce s-au vândut 18 000 kg din primul depozit şi 2 t din
al doilea depozit, în cele două depozite au rămas cantităţi egale de
cartofi. Câte chintale de cartofi au fost la început în fiecare depozit?

 126 
40. Un agricultor a obţinut anul acesta o cantitate de porumb. El
2 2
foloseşte pentru animale din întreaga cantitate, apoi vinde din
9 3
3
rest şi opreşte din noul rest pentru viitoarele însămânţări. Câte
5
tone de porumb a obţinut în total agricultorul, dacă i-au rămas 28 q
de porumb?

41. Ioana vinde în piaţă de 6 ori mai multe lădiţe cu cireşe decât cu
vişine, în total 492 kg de fructe. Câte lădiţe de cireşe şi câte lădiţe
de vişine a vândut, dacă o lădiţă cu cireşe cântăreşte 12 kg şi una
de vişine 10 kg?

42. – Câte kilograme ai, Ileana? întreabă Marius.


1 3
– Masa mea reprezintă din masa pe care o are mama şi din
2 8
masa pe care o are tata. Împreună avem 170 kg.
Ajutaţi-l pe Marius să afle câte kilograme are Ileana.
Indicaţie:
Reprezentăm prin segmente masa mamei şi masa fiicei:
masa mamei

masa fiicei

Din textul problemei, aflăm că masa fiicei reprezintă jumătate din


3
masa mamei, dar şi din masa tatălui.
8
Refacem graficul împărţind segmentele care reprezintă masa mamei
1
şi masa fiicei în părţi egale cu din masa tatălui.
8
masa mamei

170 kg masa fiicei


masa
tatălui

43. Moş Miron vinde 21 kg de miere în borcane de 800 de grame,


respectiv 500 de grame. Câte borcane de fiecare fel vinde moş
Miron, dacă, în total, sunt 33 de borcane?

 127 
Indicaţie:
Aplicaţi metoda falsei ipoteze. Simplificaţi calculele, exprimând
datele problemei în hectograme.
UNITÃÞI DE MÃSURÃ PENTRU TIMP
ORA, MINUTUL, SECUNDA, ZIUA, SÃPTÃMÂNA

44. Transformaţi:
35 minute = ? secunde 46 săptămâni = ? zile
23 minute şi 16 secunde = ? secunde 48 ore = ? zile
3 ore = ? minute 840 secunde = ? minute
360 minute = ? ore 9 zile şi 6 ore = ? ore
720 secunde = ? minute 84 zile = ? săptămâni
51 săptămâni şi 5 zile = ? zile 17 zile = ? ore
3
92 de ore şi 32 minute = ? minute 29 ore şi ore = ? minute
4

45. Transformaţi şi efectuaţi:


364 secunde – 6 minute = ? secunde
25 ore – 600 minute = ? ore
489 minute + 4 ore = ? minute
660 secunde + 9 minute = ? minute
15 săptămâni + 72 ore = ? zile
540 minute – 3 ore + o zi = ? ore
480 ore – 14 zile + 1 440 minute = ? zile
5 ore + 654 minute – 540 secunde = ? minute

46. Ce fracţie reprezintă:


a) 35 minute dintr-o oră;
b) 48 secunde dintr-un minut;
c) 3 zile dintr-o săptămână;
d) 17 ore dintr-o zi;
e) 13 minute dintr-o oră;
f) 7 zile dintr-o săptămână;
g) 60 minute dintr-o oră;
h) o jumătate de oră dintr-o zi;
i) un sfert de minut dintr-o oră?

47. Bunica vine la Băile Felix pe 23 august pentru un tratament de


2 săptămâni. Pe ce dată pleacă bunica acasă?

 128 
48. Ionel pleacă la şcoală la ora 7 34. La ce oră ajunge, dacă merge
23 de minute?
5
49. Spiderman se antrenează zilnic timp de ore şi Batman se
4
1
antrenează cu ore mai mult.
2
a) Scrieţi fracţia care reprezintă timpul în care se antrenează
Batman?
b) Cu câte minute se antrenează mai mult Batman faţă de
Spiderman?

50. Un sportiv aleargă pe marginea unui teren timp de 840 de secunde


cu viteza de 300 m/minut, înconjurându-l de 2 ori. Care este peri-
metrul terenului?

51. Emisiunea preferată a mamei începe la ora 17 45 şi se termină la ora


1900.
a) Scrieţi fracţia care reprezintă timpul acordat acestei emisiuni.
b) Câte secunde durează emisiunea?

52. La Polul Nord, printre gheţari,


Se scufundau trei urşi polari.
Fiecare poate prinde
Cinci peşti în opt secunde.
Câţi peşti prind urşii în total,
În patru minute prin ocean?
(Liliana
Diaconescu)

53. Un automobil pleacă din Piteşti la ora 9 37 mergând cu viteza de


75 km/h. La ora 949, şoferul face un popas şi constată că a parcurs
3
din lungimea drumului. Ce lungime are drumul?
7
Indicaţie:
1
Până la popas merge 12 minute, reprezentând dintr-o oră.
5

54. Un tren pleacă din Bucureşti la ora 11 42, dar la ora 1157 cineva trage
semnalul de alarmă.

 129 
Un călător spune:
2
– Până aici am parcurs din drum.
11
5
– Iar eu mai am de parcurs din drum, spune alt călător.
9
a) Câţi kilometri parcurge fiecare călător cu trenul, dacă trenul
merge cu o viteză constantă de 80 km/h?
b) Care dintre cei doi călători coboară primul din tren şi cu câţi
kilometri înaintea celuilalt?

55. Liviu rezolvă în vacanţă câte 3 probleme zilnic. Un sfert din numărul
1
total al problemelor şi încă 6 sunt probleme de mişcare, din rest
8
sunt probleme de perspicacitate, iar restul problemelor se rezolvă
prin metoda figurativă. După câte săptămâni a terminat Liviu de
rezolvat problemele, dacă 105 probleme se rezolvă prin metoda
figurativă?

LUNA, ANUL, DECENIUL, SECOLUL ªI MILENIUL

56. Transformaţi şi efectuaţi:


3 ani + 6 luni = ? luni
18 luni – 1 an = ? luni
8 ani – 36 luni = ? ani
83 ani + 3 decenii = ? ani
16 decenii – 1 secol = ? decenii
18 secole + 1 mileniu = ? secole
2 milenii – 1 456 ani = ? ani

57. Transformaţi convenabil şi efectuaţi:


30 decenii + 80 ani + 1 secol =
700 ani – 2 secole + 40 decenii =
5 milenii + 20 secole – 6 000 ani =
8 000 ani – 3 milenii – 2 179 ani =
240 luni + 9 decenii – 45 ani =
7 200 ani – 56 secole + 400 ani =
9 luni + 15 ani – 1 deceniu =

 130 
58. Ce fracţie reprezintă:
a) 6 decenii dintr-un mileniu;
b) 91 ani dintr-un secol;
c) 7 luni dintr-un an;
d) 249 ani dintr-un mileniu;
e) 5 secole dintr-un mileniu;
f) 11 luni dintr-un deceniu;
g) 67 decenii dintr-un mileniu?

59. Mihai s-a născut pe 21 iunie 1997. Scrieţi data când va împlini
18 ani, 7 luni şi 6 zile.

60. Cristina s-a născut la 15 august 1993, Elena s-a născut pe


18 decembrie 1993, Marian pe 20 februarie 1992 şi Raluca pe
3 ianuarie 1992. Scrieţi numele copiilor în odinea crescătoare a
vârstei lor.

61. O familie a plecat în concediu pentru 3 săptămâni la data de 20 iulie.


La ce dată se vor întoarce acasă?

62. Revista „Convorbiri literare“, unde Eminescu şi-a publicat cele mai
valoroase poezii, s-a înfiinţat în 1864.
a) Câţi ani se împlinesc anul acesta de la înfiinţarea ei?
b) Câte decenii şi câţi ani se vor împlini în anul 2049?

63. Marin Preda s-a născut în anul 1922. În ce an ar fi împlinit scriitorul


92 de ani?

64. În anul 12000 î.e.n. s-a încheiat ultima eră glaciară din istoria
Pământului. Câte milenii au trecut de atunci?

65. Câte secole şi câţi ani au trecut de la încheierea ultimului război


daco-roman, din anul 106?

66. În urmă cu 2 decenii şi 3 ani, bunica avea de trei ori vârsta pe care o
am eu acum. Ce vârstă avem fiecare, dacă în prezent avem 63 de
ani împreună?

 131 
1 1
67. Sorin îşi petrece ziua astfel: din timpul zilei doarme, din restul
3 4
timpului şi-l petrece la şcoală, iar restul orelor şi le petrece efectuând
temele şi cu alte activităţi. Câte ore învaţă Sorin, dacă timpul acordat
1
temelor reprezintă din timpul liber?
3

68. Când s-a născut mama, tata avea 48 de luni, iar vârsta mea repre-
2
zintă din vârsta mamei. Ce vârstă avem fiecare, dacă împreună
7
avem 84 de ani?

MONEDE ªI BANCNOTE

69. Transformaţi în bani: 5 lei; 2 lei şi 10 bani; 10 lei şi 85 de bani; 50 de


lei şi 30 de bani; 100 de lei şi 90 de bani.

70. Transformaţi în lei: 800 de bani; 3 500 de bani; 4 lei şi 300 de bani;
10 000 de bani; 50 de lei şi 4 000 de bani; 900 000 de bani.

71. Ştiind că 1 euro valorează aproximativ 3 lei şi 60 de bani, aflaţi câţi


lei costă o cămaşă cumpărată cu 15 euro.

72. Nicuşor, Carmen şi Radu au plecat la cumpărături. Completaţi


tabelul:
Suma iniţială Suma cheltuită Restul
Nicuşor 45 lei 29 lei şi 75 bani
Carmen 38 lei şi 80 bani 15 lei şi 90 de bani
Radu 50 lei şi 60 bani 11 euro

73. Mama a plătit 60 de lei pentru 5 kg de cartofi, 4 kg de carne de pui,


2 kg de zahăr şi 4 kg de făină. Câţi lei costă 1 kg de făină, dacă 1 kg
de cartofi costă 2 lei, 1 kg de carne costă 9 lei şi 1 kg de zahăr, 3 lei?

74. Pentru un cămin de copii s-au cumpărat jucării în valoare de 981 lei.
S-au adus 10 ursuleţi, 12 maşinuţe, 9 bărcuţe şi 15 păpuşi. Aflaţi câţi
lei costă o bărcuţă, ştiind că un ursuleţ costă 12 lei, o maşinuţă
23 de lei şi o păpuşă 30 de lei.

 132 
75. Cu 6 bancnote de 5 lei, 3 bancnote de 10 lei, Viorel a cumpărat
caiete, o minge şi o carte de poveşti. Ştiind că mingea costă cât
caietele şi cartea de poveşti la un loc, aflaţi câţi lei a dat pe minge.

76. Tata a primit salariul în bancnote de 50 lei şi 100 lei, în total 1 000 lei.
Câte bancnote de fiecare fel a primit tata, dacă numărul bancnotelor
de 50 lei este de 3 ori mai mare decât numărul celor de 100 de lei?
Indicaţie:
La 3 bancnote de 50 lei, corespunde o bancnotă de 100 lei. Aflaţi
câte astfel de grupuri cuprinde suma de 1 000 lei.

77. Luiza a strâns pentru o excursie bancnote de 5 lei şi de 1 leu. În total


are 24 de bancnote în valoare de 60 de lei. Câte bancnote de fiecare
fel a strâns Luiza?
Indicaţie:
Aplicaţi metoda falsei ipoteze.

78. Bunica face cumpărături pentru onomastica nepotului său. Ea


plăteşte cadourile cu 7 bancnote de 10 lei, 8 bancnote de 5 lei şi
8 monede de 50 de bani, cumpărând un tricou, o pereche de pantofi
şi o minge. Câţi lei a dat bunica pe fiecare articol, dacă preţul
4
tricoului reprezintă din preţul pantofilor, iar preţul mingii repre-
10
1
zintă din preţul pantofilor?
2

1
79. Adrian are o sumă de bani. El cumpără o hartă cu din această
4
2
sumă, o revistă de matematică cu din restul banilor şi o minge de
7
volei pe care a dat ultimii bani, adică 45 de lei. Câţi lei a avut Adrian
la început?

80. O gospodină merge la piaţă. Cu banii pe care-i are ea poate


cumpăra 5 kg de cartofi sau 3 kg de piersici.
a) Câţi lei avea gospodina, dacă 1 kg de piersici este cu 2 lei mai
scump decât unul de cartofi?
b) Câţi lei costă 1 kg de piersici?

 133 
Indicaţie:
Reprezentăm prin segmente suma de bani pe care o avea gospo-
dina, notând cu „c“ preţul unui kilogram de cartofi şi cu „p“ preţul unui
kilogram de piersici.
c c c c c

p p p

Ştiind că p = c + 2, refacem graficul:


c c c c c
c 2 c 2 c 2

Continuaţi rezolvarea problemei, comparând cele două reprezentări


ale aceleiaşi sume de bani.

81. Bunica îi dă lui Matei


Opt bancnote de cinci lei
Şi încă şase de un leu
Să-şi ia caiete şi stilou.
Câţi lei a dat pe caiete,
Dacă preţul stiloului întrece
Patru cincimi din preţul lor cu 10?
(Liliana
Diaconescu)

Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

82. La olimpiada de matematică se acordă 2 ore pentru rezolvarea


subiectelor. După ce a rezolvat exerciţiile, Valentin constată că au
trecut de trei ori mai puţine minute decât cele care i-au rămas pentru
probleme. În câte minute poate rezolva Valentin problemele?

83. Într-un depozit sunt 880 kg de cireşe aşezate în lădiţe de 10 kg, 8 kg,
respectiv 12 kg. Câte lădiţe de fiecare fel sunt, dacă lădiţele de 10 kg
sunt de 3 ori mai multe decât cele de 8 kg şi de 2 ori mai puţine
decât cele de 12 kg?
 134 
84. O cantitate de vişine este pusă în lăzi. Dacă se pun câte 9 kg în
fiecare ladă, rămân 72 kg. Dacă în fiecare ladă s-ar pune câte 15 kg,
ar rămâne 2 lăzi goale. Câte lăzi şi câte kilograme de vişine sunt?
85. O gospodină pune în cămară 11 l de sirop cu căpşuni în sticle de
500 ml şi 75 cl. Câte sticle de 500 ml şi câte de 75 cl avea
gospodina, dacă în total sunt 18 sticle?
Indicaţie:
Pentru simplificarea calculelor, exprimaţi datele problemei în centilitri.
86. Pentru a ajunge pe Tărâmul Zmeilor, Făt-Frumos a străbătut cale
2
lungă. În prima zi, a mers din drum şi încă 50 hm, a doua zi a
9
3 1
mers din restul drumului şi încă 500 dam, a treia zi din ce a
8 4
mai rămas şi încă 2000 m, iar a patra zi a străbătut ultimii 28 km.
Câţi kilometri a mers Făt-Frumos până la Tărâmul Zmeilor?
87. Karla îi spune lui Michael:
– Dă-mi 4 euro ca să am de 3 ori mai mulţi decât tine!
– Mai bine dă-mi tu mie 10 euro ca să avem amândoi aceeaşi sumă,
îi răspunse Michael.
Câţi euro are fiecare copil?
88. În excursie, Cosmin o întreabă pe Dorina:
– Câţi lei ai la tine?
6
– Dacă aş avea încă pe atât, încă din câţi am acum şi încă 24 de
7
lei şi 500 de bani, aş avea 89 lei.
Ajutaţi-l voi pe Cosmin să afle câţi lei are Dorina!
89. În pădure printre frunze,
Pe o pistă circulară,
Din acelaşi loc plecară
Un iepure şi-o căprioară
În sensuri opuse.
După un sfert de oră,
Având viteză triplă,
Căprioara îl întâlni pe Iepurilă.
Cu ce viteză aleargă fiecare,
Dacă pista şase kilometri are?

 135 
(Liliana Diaconescu)
90. O cantitate de mere a fost pusă în saci de câte 100 kg şi astfel au
rămas 40 kg. Dacă merele ar fi fost puse în saci de câte 120 kg, ar fi
rămas 3 saci liberi şi unul cu numai 40 kg. Care este cantitatea de
mere şi câţi saci s-au folosit?

91. O gospodină are 2 bidoane de lapte. După ce din primul consumă o


anumită parte şi din al doilea dublul acestei părţi, în primul bidon
rămân 140 dl, iar în al doilea 4 800 cl. Câţi litri au fost la început în
fiecare bidon, dacă în cele două bidoane au fost în total 77 000 ml?

Testul nr. 1
1 Transformaţi şi efectuaţi:
34 dam + 250 m = ? dam 1 100 dl – 6 dal = ? dal
9 hg – 600 g = ? hg 4 t + 30 q = ? t
24 s + 4 minute = ? s 8 ore – 240 minute = ? ore
9 000 ani – 5 milenii = ? milenii 146 ani + 20 secole = ? ani

2 Ce fracţii reprezintă:
a) 1 hectometru dintr-un kilometru;
b) 27 ml dintr-un litru;
c) 138 cg dintr-un hectogram;
d) 9 secunde dintr-un minut;
e) 40 de bani dintr-un leu?

3 Dana pleacă la bunica ei. Ea merge 90 km cu trenul, 600 dam cu


autobuzul şi 20 hm pe jos. Câţi kilometri a mers Dana până la bunica ei?

4 Într-un depozit s-au adus cartofi şi morcovi. Cantitatea de cartofi


5
reprezintă din cantitatea de morcovi. Câte kilograme de morcovi
8
şi câte kilograme de cartofi s-au adus, dacă în depozit erau 26 q de
legume?

 136 
Testul nr. 2
1 Transformaţi şi efectuaţi:
5 q + 248 kg = ? kg 700 hm + 25 km = ? km
4 800 cl – 29 l = ? l 99 kl – 70 000 dl = ? kl
800 000 ml + 104 dal = ? dal 6 t – 499 hg = ? hg
31 s + 15 minute = ? s 48 luni + 11 ani = ? ani

2 Marcel are în buzunar bani de la bunica lui: 9 bancnote de 1 leu,


3 bancnote de 5 lei şi 8 monede de 50 de bani. El vrea să-şi
cumpere o minge de 43 de lei. Câţi lei mai sunt necesari?

4
3 După ce parcurs din drumul său şi încă 20 hm, un călător
16
constată că mai are de străbătut 4 600 dam până la destinaţie. Câţi
kilometri a străbătut în total călătorul?

 137 
4 Un pescar îl întreabă pe prietenul său:
– Câte kilograme de peşte ai prins?
2
– Dacă aş mai fi avut încă de două ori pe atât şi încă din câte
5
kilograme am acum, peştele ar fi cântărit 170 kg.
Formulaţi întrebarea şi rezolvaţi problema.

 138 
Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.
1 Un hectometru are ............... m. 5 p.

2 20 kilolitri au ............... dal. 5 p.

3 Trei minute au ............... secunde. 5 p.

4 În şase săptămâni sunt ............... zile lucrătoare. 5 p.

5 O cantitate de 4 tone de cartofi a fost pusă în lăzi de câte 20 kg.


S-au folosit ............... lăzi. 5 p.

6 Mama toarnă laptele dintr-un bidon de 5 l în sticle de 500 ml. Ea a


folosit ............... sticle. 5 p.

7 Alin merge la şcoală cu o viteză de 30 hm pe oră şi parcurge dru-


mul în 10 minute. Distanţa de acasă până la şcoală are ............. m.
5 p.
8 Ionel are 7 bancnote de 5 lei, 9 bancnote de 10 lei şi 6 monede de
50 de bani. El are în total ............... lei. 5 p.

9 Andrei s-a născut pe 29 februarie şi are 18 ani. El şi-a sărbătorit


ziua de naştere de ............... ori. 5 p.

Partea a II-a (45 de puncte)


Scrieţi rezolvările complete.
1 Un automobil merge pe un drum paralel cu calea ferată cu o viteză
de 90 km/h şi ajunge din urmă un tren care are o viteză de 60 km/h.
În cât timp reuşeşte automobilul să depăşească trenul, dacă lun-
gimea trenului este de 250 m?

 139 
15 p.
2 Suma de 90 de lei a fost plătită cu bancnote de câte 5 lei şi de câte

10 lei. Câte bancnote de 5 lei şi câte de 10 lei s-au folosit, dacă în


total au fost 11 bancnote?

15 p.
3 Victor avea 48 de luni când s-a născut fratele său, Dănuţ. Într-o zi
Victor îi spune lui Dănuţ: „Peste 2 ani vom avea împreună cu 2 ani
mai puţin decât triplul vârstei tale de acum.“. Câţi ani are fiecare
copil?

15 p.

Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
FB – cel puţin 85 de puncte
B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte

 140 
 141 
ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE

UNGHIURI. DREPTE PERPENDICULARE. DREPTE


PARALELE

1. Menţionaţi ce fel de unghiuri sunt în figura de mai jos:


1. _________________
1 2
3
2. _________________
3. _________________
7 4 4. _________________
5 5. _________________
6 6. _________________
7. _________________
2. Desenaţi:
a) trei drepte paralele; b) două drepte perpendiculare;
c) patru drepte concurente; d) un unghi obtuz;
e) două unghiuri drepte; f) trei unghiuri ascuţite.

3. Ordonaţi crescător unghiurile următoare scriind în caiete numerele


ce le corespund:

1 2 3

4 5 6

4. Desenaţi o linie frântă închisă.

5. Desenaţi o linie frântă închisă care are două unghiuri ascuţite şi


două unghiuri obtuze.

6. Desenaţi o linie frântă închisă cu două unghiuri drepte, un unghi


ascuţit şi unul obtuz.

7. Câte drepte pot trece printr-un singur punct?

 142 
8. Câte drepte paralele se pot duce printr-un singur punct la o dreaptă
dată?

9. Se poate determina lungimea unei drepte?

10. Desenaţi două drepte concurente, astfel încât să formeze două


unghiuri ascuţite şi două unghiuri obtuze.

11. Ordonaţi descrescător cifrele care reprezintă mărimea unghiurilor ur-


mătoare:
3
2

1 5
4

TRIUNGHIUL
12. Desenaţi un triunghi cu două unghiuri ascuţite şi unul drept.
13. Desenaţi un triunghi cu un unghi obtuz şi două unghiuri ascuţite.
14. Câte triunghiuri există în figura de mai jos?
A
D
E
F
G
H

C B
N M L K I

15. Câte triunghiuri observaţi în figura de mai jos?


A
P
M N
O
B C

 143 
16. Un triunghi ABC are lungimile laturilor egale cu 9 cm, 11 cm şi
„a“ cm. Ce valori poate avea „a“?
Indicaţie:
Folosim una dintre relaţiile care există într-un triunghi: suma lungi-
milor a două laturi este mai mare decât lungimea celei de-a treia
laturi.
În cazul nostru: a < 9 + 11; 9 < a + 11; 11 < a + 9

17. Observaţi figura alăturată: M


Q
a) Numiţi triunghiurile din interiorul
pătratului. A
b) Numiţi triunghiurile din exteriorul B
pătratului. O
c) Câte unghiuri drepte sunt în figura K
dată? C
d) Câte unghiuri ascuţite aţi observat? D S
N
P
2
18. În triunghiul ABC, lungimea unei laturi reprezintă din lungimea
3
celei de-a doua laturi, iar a treia latură este cu 2 cm mai mare decât
prima. Aflaţi laturile triunghiului, ştiind că perimetrul său are 212 cm.

5
19. Perimetrul unui triunghi cu laturile egale reprezintă din 108 m.
9
Aflaţi latura triunghiului.

3
20. Latura unui triunghi echilateral (cu toate laturile egale) reprezintă
7
din 105 dm. Aflaţi perimetrul triunghiul exprimat în decimetri.

21. Perimetrul unui triunghi este de 36 m. Lungimea celei de-a doua


laturi este cu 60 dm mai mare decât lungimea primei laturi şi cu
9 000 mm mai mare decât lungimea celei de-a treia laturi. Câţi metri
are fiecare latură?

 144 
DREPTUNGHIUL

22. Desenaţi un dreptunghi cu lungimea egală cu 8 cm şi lăţimea de


4 ori mai mică. Trasaţi cu linie punctată axele de simetrie.

23. Câte dreptunghiuri sunt în figura de mai jos?

24. Un sportiv aleargă pe marginea unui teren de formă dreptunghiulară,


înconjurându-l de 5 ori. Care este perimetrul acestui teren, dacă
sportivul a alergat 1 km în total?

25. Un fermier împrejmuieşte cu gard un teren în formă de dreptunghi cu


lungimea de 450 m, iar lăţimea de trei ori mai mică. Câţi decametri
are gardul care înconjoară terenul?

26. Problemă rezolvată:


De câte ori trebuie să fie mai mare lungimea unui dreptunghi decât
lăţimea lui, pentru ca perimetrul dreptunghiului să fie de 2 ori mai
mare decât perimetrul pătratului care are latura egală cu lăţimea
dreptunghiului?
Rezolvare:
A  P   D

  

B  N   C
P =P : 2 = 2 × (L + l) : 2 = L + l
Primul mod: P =L+l
P =4×l=l+L
3×l+l=l+LÞL=3×l
deci lungimea este de 3 ori mai mare decât lăţimea.
Al doilea mod: P = L + l = 4 × l.

 145 
L

Elevii vor observa că semiperimetrul dreptunghiului este egal cu


4 lăţimi. Privind figura cu atenţie, se constată că L = 3 × l.
27. Perimetrul unui dreptunghi este de 54 m. Lungimea este cu 700 cm
mai mare decât lăţimea. Să se afle câţi metri are lungimea şi câţi
metri are lăţimea.

28. Un dreptunghi poate fi „împărţit“ în opt pătrate identice, fiecare


având perimetrul de 64 m. Aflaţi perimetrul dreptunghiului. Există un
singur dreptunghi cu astfel de proprietăţi?
29. Lungimea unui teren dreptunghiular este de 4 ori mai mare decât
lăţimea. Acest teren se împrejmuieşte cu gard astfel: în prima zi
jumătate din lungimea gardului, a II-a zi 3/5 din lungimea rămasă, iar
a treia zi ultimii 8 m. Să se afle perimetrul şi dimensiunile acestui
teren.
30. Un teren dreptunghiular are perimetrul de 588 m, iar lungimea este
dublul lăţimii. La 1 m distanţă, spre exterior, se construieşte un gard.
a) Calculaţi lungimea gardului.
b) Aflaţi dimensiunile terenului.
31. Dacă împărţim lungimea unui dreptunghi la lăţimea sa, obţinem câtul
3 şi restul 6, iar lăţimea este mai mică de 10 m. Câţi metri poate
avea perimetrul dreptunghiului, dacă dimensiunile reprezintă numere
naturale?
Indicaţie:
L :  = 3 rest 6   > 6. Dar ştim că   10.
Deducem că 6    10   = 7, 8, 9.
Aşadar, L =   3 + 6  L1 = 7  3 + 6
L2 = 8  3 + 6
L3 = 9  3 + 6
Continuaţi voi rezolvarea problemei!
PÃTRATUL

 146 
32. Desenaţi un pătrat cu latura de 90 mm. Trasaţi cu linie punctată
axele de simetrie. Câte axe de simetrie are?
33. Desenaţi pe caiet un pătrat cu latura de 8 cm, apoi trasaţi cu linie
punctată o axă de simetrie, care să „împartă“ pătratul în două
dreptunghiuri identice. Calculaţi perimetrul unui dreptunghi. Comparaţi
perimetrul pătratului cu cel al dreptunghiului. Ce puteţi spune?
34. Desenaţi pe caiet un pătrat cu perimetrul de 24 cm. Trasaţi o axă de
simetrie, astfel încât pătratul să fie împărţit în două triunghiuri identice.
2
35. Latura unui pătrat reprezintă din perimetrul unui dreptunghi cu
5
lungimea de 15 cm şi lăţimea de 10 cm. Aflaţi perimetrul pătratului.
5
36. Perimetrul unui pătrat reprezintă din perimetrul unui triunghi
9
echilateral cu latura de 480 dm. Câţi decametri are latura pătratului?

37. Dacă micşorăm lungimile unui dreptunghi cu câte 14 cm, obţinem un


pătrat cu latura egală cu lăţimea dreptunghiului. Aflaţi perimetrul
pătratului şi al dreptunghiului, ştiind că lungimea dreptunghiului era
de 3 ori mai mare decât latura pătratului.

38. Se dă un pătrat cu latura de 3 hm. Dacă prelungim două laturi


opuse, obţinem un dreptunghi cu perimetrul de 4 ori mai mare decât
cel al pătratului. Aflaţi lungimea dreptunghiului.

7
39. Se dau două pătrate diferite. Perimetrul primului pătrat reprezintă
10
din perimetrul celui de-al doilea. Aflaţi latura fiecărui pătrat, ştiind că
diferenţa dintre perimetrele lor este egală cu 72 m. (Rezolvaţi în două
moduri.)

40. Aflaţi perimetrul unui pătrat care se poate „acoperi“ cu patru pătrate
identice, fiecare având perimetrul de 60 mm.
a) Aflaţi perimetrul pătratului mare exprimat în centimetri.
b) Puteţi compune un pătrat din 8 pătrate identice? Dar din 16 pătrate
identice? (Justificaţi oral răspunsurile date.)

 147 
41. Dacă mărim laturile unui pătrat cu câte 6 cm astfel încât să obţinem
tot un pătrat cu perimetrul de două ori mai mare, aflaţi latura
pătratului iniţial şi perimetrul acestuia.

ROMBUL
42. La care dintre următoarele întrebări se poate răspunde afirmativ?
a) Rombul este pătrat?
b) Pătratul este romb?
c) Pătratul este dreptunghi?
d) Dreptunghiul este paralelogram?
e) Rombul este paralelogram?
43. Observaţi cu atenţie următoarele poligoane şi completaţi tabelul dat:
A R
M N O
P S
P Q
C T T M
B
K L Z H D
O L B K
F O N L
I K
M P R N M P N

Triunghiuri Paralelograme Pătrate Dreptunghiuri Romburi

44. Desenaţi un romb cu latura de 40 mm. Trasaţi cu linie punctată axele


de simetrie. Ce figuri geometrice aţi obţinut? Câte axe de simetrie
are rombul?

45. Latura unui romb este de 3 ori mai mare decât latura unui pătrat cu
perimetrul de 612 m. Care este latura rombului?

 148 
3
46. Perimetrul unui romb reprezintă din perimetrul unui triunghi
4
echilateral cu latura de 800 dm. Câţi decametri are perimetrul
rombului?

47. Dacă mărim fiecare latură a unui romb cu 7 cm, obţinem un romb cu
perimetrul de 6 dm. Care este latura rombului iniţial?

48. Se consideră figura alăturată. A


a) Să se afle perimetrul triunghiului ABD, ştiind
că perimetrul rombului ABCD este 56 cm.
b) Să se afle latura pătratului care are perimetrul
de 10 ori mai mare decât perimetrul rombului. D 16 cm
B
c) Aflaţi perimetrul unui dreptunghi care are
4
lăţimea egală cu din latura rombului ABCD
7
şi lungimea de 9 ori mai mare decât lăţimea. C

49. Dacă împărţim lungimile laturilor a două romburi, obţinem câtul 8 şi


restul 3. Aflaţi perimetrul celor două romburi, ştiind că diferenţa
lungimilor laturilor lor este egală cu 87 mm.

TRAPEZUL
50. Desenaţi un trapez cu baza mare egală cu 10 cm şi baza mică de
6 cm.
51. Desenaţi un trapez cu baza mare egală cu 90 mm şi baza mică de
75 mm.
52. Desenaţi un trapez cu 2 unghiuri drepte.

53. Bifaţi întrebările la care răspunsul este afirmativ:


a) Trapezul este paralelogram?
b) Trapezul este poligon?
c) Trapezul poate avea trei unghiuri obtuze?
d) Poate avea trapezul două laturi egale?
e) Se poate desena un trapez cu două laturi perpendiculare?
f) Orice trapez poate avea axă de simetrie?
54. Desenaţi pe caiet figura de mai jos.

 149 
A 11 cm B

5 cm 5 cm
4 cm

4 cm
3 cm 3 cm
D C
M N
a) Câte trapeze aţi observat în figură? Citiţi-le.
b) Câte axe de simetrie poate avea trapezul ABCD? Trasaţi axa de
simetrie cu linie punctată.
c) Câţi milimetri are perimetrul trapezului ABCD?
d) Aflaţi perimetrul triunghiului AMD.
e) Aflaţi perimetrul patrulaterului ABCM. Ce fel de patrulater este?
55. Perimetrul unui trapez este egal cu produsul numerelor 35 şi 26.
5
Baza mică reprezintă din lungimea bazei mari, laturile neparalele
8
sunt egale, iar suma lor este 260 m. Să se afle lungimea fiecărei
laturi a trapezului, ştiind că perimetrul este exprimat în metri.

56. Se consideră figura alăturată.


a) AflaţiA perimetrul
36 m B trapezului
ABCD.
b) Comparaţi45 msegmentele [DR]
45 mşi [QC]. 45 m
c) Formulaţi o concluzie cu
privire la cerinţa anterioară.
D d) Aflaţi lungimea segmentuluiC
R Q
[DR].
e) Calculaţi108 m
perimetrul triun-
ghiului BCR.

57. Se consideră figura alăturată. M N


a) Precizaţi ce fel de patrulater este MNSQ.
b) Calculaţi perimetrul patrulaterului MNSQ.
80 m

100 m
c) Câţi decametri are perimetrul triunghiului
NPS.
d) Aflaţi perimetrul trapezului MNPQ. 60 m
Q P
S
FORME GEOMETRICE SPAÞIALE 104 m

 150 
CUBUL, PARALELIPIPEDUL DREPTUNGHIC, PIRAMIDA
58. Amalia a confecţionat cuburi la „abilităţi practice“, apoi a colorat toate
cele 48 de feţe. Câte cuburi a confecţionat Amalia?
59. Ionuţ şi Petrică confecţionează împreună corpuri geometrice: parale-
lipipede dreptunghice şi piramide care au baza un triunghi.
– Figurile noastre spaţiale au în total 128 de feţe, spune Petrică.
Câte piramide au confecţionat ei, dacă sunt 14 paralelipipede drep-
tunghice?
60. Un copil se joacă la cămin cu piramide cu baza un pătrat şi cu
cuburi. El observă că în total sunt 130 de vârfuri. Cu câte cuburi se
joacă el, dacă sunt 10 piramide?
61. Nicky realizează o construcţie din cuburi de carton ca în figură de
mai jos:

a) Aflaţi câte cuburi sunt în această construcţie.


b) Câte feţe colorează Nicky în total, dacă el colorează numai feţele
care se văd?

62. Câte cuburi lipsesc din interiorul construcţiei?

63. Observaţi cu atenţie paralelipipedul dreptunghic următor şi bifaţi numai


întrebările la care răspunsurile sunt negative:

 151 
A M B

D C
P

E F

H G
a) Dreapta EG este axă de simetrie pentru dreptunghiul EFGH?
b) Muchia AB este paralelă cu muchia EF?
c) Muchia AE este perpendiculară pe muchia EH?
d) Segmentul EG este perpendicular pe muchia FG?
e) Dreapta MP este axă de simetrie pentru faţa ABCD?
f) Muchia GH este paralelă cu muchia EF?
g) Faţa ABFE este pătrat?

64. Observaţi cu atenţie piramida alăturată şi V


marcaţi întrebările la care răspunsurile sunt
afirmative.
a) Baza piramidei este un triunghi?
b) Piramida are 4 vârfuri?
c) Această piramidă are trei feţe? A
d) Feţele VBC şi VBA au comună muchia
VB?
e) Faţa VAC şi baza ABC au comună C B
muchia BC?

65. Într-un cub, perimetrul unei feţe este de 360 mm. Câţi centimetri are
muchia cubului?

66. Confecţionaţi un cub care are muchia de 10 cm.

67. Pentru ora de geometrie, Victor confecţionează 9 corpuri geome-


trice: cuburi şi piramide cu baza în formă de triunghi. Sora lui mai
mică s-a jucat cu aceste corpuri şi a lipit câte un fluturaş pe fiecare
faţă (în total 48 de fluturaşi). Câte cuburi şi câte piramide a confec-
ţionat Victor?
Indicaţie: Aplicaţi metoda falsei ipoteze.

 152 
68. La o grădiniţă s-au adus cuboide şi piramide, în total 155 de corpuri
geometrice cu 920 de vârfuri. Câte piramide şi câte cuboide s-au
adus?

69. Tata i-a cumpărat Adinei corpuri geometrice să se joace cu ele. El a


cumpărat cuburi şi piramide cu baza în formă de pătrat, având în
total 176 de muchii. Fetiţa observă că la trei cuburi are o piramidă.
Câte cuburi şi câte piramide i-a cumpărat tata Adinei?
Indicaţie: Împărţirea la 2 cifre se poate efectua prin scădere
repetată.

Ai încredere în tine! Poţi fi şi tu un bun matematician!

70. Se dă un dreptunghi, ale cărui dimensiuni sunt exprimate în metri.


Dacă împărţim lungimea la lăţimea sa, obţinem câtul 7 şi restul „a“.
Aflaţi perimetrul maxim al acestui dreptunghi, ştiind că lăţimea are 16
m.

71. Dacă împărţim lungimea unui dreptunghi la lăţimea lui, obţinem câtul
8 şi restul „a“. Lăţimea dreptunghiului are 10 m, (dimensiunile drep-
tunghiului sunt exprimate prin numere întregi de metri). Să se afle:
a) valoarea lui „a“ astfel încât să putem împărţi dreptunghiul în
8 pătrate identice având latura egală cu lăţimea dreptunghiului şi
un dreptunghi cu perimetrul de 32 m;
b) perimetrul dreptunghiului iniţial, respectând condiţia de la primul
punct.

72. Diferenţa dintre perimetrul unui dreptunghi şi perimetrul unui pătrat


este de 8 m. Să se afle dimensiunile figurilor geometrice, ştiind că
latura pătratului este egală cu lăţimea dreptunghiului şi că drep-
tunghiul se compune din două pătrate identice.

73. Folosind trei triunghiuri echilaterale identice, decupate din carton,


obţineţi un trapez isoscel. Dacă perimetrul unui triunghi echilateral
este de 156 cm, care este perimetrul trapezului?
74. În mijlocul dreptunghiului se plasează un pătrat ca în figura de mai
jos. Vârfurile pătratului sunt situate la 4 cm distanţă de latura mai

 153 
lungă şi la 16 cm de latura cealaltă. Aflaţi cu cât este mai mare lun-
gimea dreptunghiului decât lăţimea sa.

75. Identificaţi trapezele şi triunghiurile care pot fi puse în evidenţă în


figura următoare:
D H C

A B
E F G
76. Dinu împreună cu prietenii săi au confecţionat 41 de corpuri geome-
trice: paralelipipede dreptunghice, cuburi şi piramide cu baza în
formă de pătrat, având în total 468 de muchii. Să se afle câte cuburi,
câte paralelipipede şi câte piramide au confecţionat băieţii, dacă
paralelipipedele sunt de 4 ori mai puţine decât cuburile.

77. Din cuburi se realizează construcţia alătu-


rată.
a) Câte cuburi sunt în această construc-
ţie?
b) Pentru vopsirea unei feţe a unui cub se
folosesc 4 g de vopsea. Câte grame de
vopsea s-au folosit pentru vopsirea
construcţiei?

78. Un cub de lemn cu latura de 10 cm are toate feţele vopsite. Fiecare


muchie a acestuia se împarte în segmente de 1 cm, iar cubul se taie,
conform acestor divizări, în cubuleţe cu muchia de 1 cm. Câte
cubuleţe complet vopsite se obţin? Câte cubuleţe au câte trei feţe
vopsite?

79. Câte pătrate cu latura de 2 m sunt necesare pentru a acoperi în


întregime feţele unui cub cu muchia de 8 m?
Testul nr. 1

 154 
1 Desenaţi:
a) două drepte paralele;
b) un unghi drept, un unghi obtuz, un unghi ascuţit;
c) un triunghi cu un unghi obtuz;
d) un pătrat cu latura de 5 cm;
e) un dreptunghi cu lungimea de două ori mai mare decât lăţimea.

2 Perimetrul unui triunghi cu toate laturile egale are 312 m. Câţi


decimetri are latura?

3 Latura unui pătrat este cu 180 cm mai mică decât perimetrul său.
Aflaţi perimetrul pătratului.

3
4 Lungimea unui dreptunghi are 95 cm, iar lăţimea reprezintă din
5
lungime. Aflaţi perimetrul dreptunghiului.

5 Câte muchii au în total 4 cuburi, 7 paralelipipede dreptunghice şi


9 piramide cu baza un triunghi?

Testul nr. 2
1 Se consideră figura alăturată. A H B
Identificaţi trapezele, triunghiurile şi
dreptunghiurile din figură şi completaţi
tabelul de mai jos.

D E F G C
Triunghiuri Dreptunghiuri Trapeze

2 Desenaţi un pătrat cu perimetrul de 16 cm.

 155 
3 Perimetrul unui dreptunghi are 1 dam. Aflaţi dimensiunile dreptun-
ghiului în metri, dacă lungimea este de 4 ori mai mare decât lăţimea.

4 Dacă prelungim două laturi opuse ale unui pătrat cu câte 36 cm,
obţinem un dreptunghi cu lungimea de 5 ori mai mare decât lăţimea,
care este egală cu latura pătratului. Aflaţi perimetrul dreptunghiului.

5 Liviu confecţionează 8 piramide cu baza în formă de pătrat, 6 cuburi


şi 5 paralelipipede dreptunghice, apoi începe să le coloreze feţele
5
fără bazele piramidelor. După ce colorează din numărul total al
7
feţelor, se plictiseşte şi pleacă la joacă. Câte feţe au rămas necolo-
rate?

Testul nr. 3
Nou în
educaţie!

Partea I (45 de puncte)


Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect.

1 Valoarea de adevăr a propoziţiei „Prin două puncte distincte poate


trece o dreaptă şi numai una.“ este ............... . 5 p.

2 Valoarea de adevăr a propoziţiei „Două drepte paralele formează


între ele unghiuri ascuţite.“ este ............... . 5 p.

3 Două drepte perpendiculare formează între ele unghiuri ............... .


5 p.
4 Într-un triunghi suma lungimilor a două laturi este mai ............ decât
lungimea celei de-a treia laturi. 5 p.

5 Un pătrat are perimetrul egal cu 264 m. Latura sa are ............... m.


5 p.
6 Un triunghi echilateral are latura egală cu câtul numerelor 171 şi 3.
Perimetrul său exprimat în metri este de ............... m. 5 p.

 156 
7 Un dreptunghi are lăţimea de 15 dm. Dacă lungimea este de 4 ori
mai mare, atunci perimetrul dreptunghiului are ............... m. 5 p.

8 9 cuburi şi 15 piramide cu baza un triunghi au împreună ...............


feţe şi ............... vârfuri. 5 p.

9 Pentru a acoperi în întregime feţele unui cub cu muchia de 12 m


sunt necesare ............... pătrate cu latura de 4 m. 5 p.

Partea a II-a (45 de puncte)


Scrieţi rezolvările complete.

2
1 Lăţimea unui dreptunghi reprezintă din lungime. Aflaţi dimensiu-
3
nile dreptunghiului dacă perimetrul său are 390 m.

15 p.
2 Dacă micşorăm lungimea unui dreptunghi, perimetrul său se micşo-
rează cu 30 cm şi se obţine un pătrat cu perimetrul de 24 dm.
a) Aflaţi perimetrul dreptunghiului.
b) Aflaţi dimensiunile dreptunghiului.

15 p.
3 Un cub cu muchia de 12 cm este vopsit cu verde, apoi este tăiat în
cubuleţe cu muchia de 3 cm. Să se afle:
a) Câte cubuleţe s-au obţinut?
b) Câte cubuleţe au numai o faţă vopsită? Dar numai două feţe
vopsite?
c) Câte cubuleţe au toate feţele nevopsite?

 157 
15 p.

Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
FB – cel puţin 85 de puncte
B – între 65 şi 84 de puncte
S – între 45 şi 64 de puncte
I – cel mult 44 de puncte

 158 
RECAPITULARE
1. Să se afle numerele de forma abcd, ştiind că: a este dublul lui b; b
este dublul lui c şi c este dublul lui d, unde d  0.

2. Găsiţi toate numerele de forma abcde, ştiind că numerele se împart


exact la 5 şi a + b = c + d = 3.

3. Scrieţi în ordine crescătoare numerele impare de forma abcde care


îndeplinesc condiţiile: d = 4; c = d  2; a = c +1 şi b = e.

4. Puneţi semnele corespunzătoare („>“, „<“ sau „=“) între numerele:


35 486 35 496 640 209 640 209
76 680 75 680 55 994 78 305
13 109 13 009 939 104 909 104
18 830 18 931 248 555 248 560

5. Puneţi cifre în locul literelor, pentru a obţine relaţii adevărate:


54960a  549607 b77099  877099 312c40  312740
42566d  42566e 90x430  90x430 6m836  6n336

6. Aflaţi termenii necunoscuţi:


445 207 – a = 439 196 b – 15 788 = 18 569
125 066 + c = 300 000 d + 377 940 = 401 103
701 326 = e + 175 988 936 480 = 999 000 – f
570 803 = g – 14 208

7. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:


12  10 + 11  34 – 399 + 7  14 + 280 =
755 : 5 + 124 – 38 + 408 : 8 – 15  3 =
6 084 – 17  17 – 25  25 – 2 400 : 100 + 901 =
384 : 4 – 255 : 3 + 178 – 19 + 200 : 5 =
475 – 93  3 + 12  41 – 399 + 1 936 =

 159 
8. Calculaţi, efectuând mai întâi operaţiile din paranteze:
[(720 : 6 – 5  4) : 100 + 83] : 7 + 18  15 =
[(175 + 145) : 8 – 5] : 5  9 + 157 =
549 – 9  [(252 : 3 – 81) + 110 : 10] + 19 =
1 000 – [36 : (420 : 7 – 51) + 5  3]  18 =
826 + 15  15 – [(355 : 5 + 1) : 8 + (231 : 3 + 3) : 10]  16 =
211 + [(945 – 870) : 3 + (700 – 651) : 7] : 4 – 5  22 =
476  54 – 382  39 + [570 : (2 550 – 2540) – 3] : 6 =
1890 + [3  (9 000 – 8 993) + (5 391 – 5 310) : 9] : 5 – 35  35 =
[(736 – 3  145 + 2) : 3 + 7  7] : 10 + 8  49 =
9. Calculaţi, folosind proprietăţile operaţiilor învăţate:
1 283 + 53 : 7 – 4 : 7 + 18  12 – 148 =
1 486 + 138  6 + 62  6 + 54 : 3 + 23 : 3 + 13 : 3 =
500 + 418  8 – 205  8 – 145  8 + 64 : 7 + 13 : 7 =
11  12 + (5 : 9 + 8 : 9 + 15 : 9 – 1 : 9)  188 – 2  188 =
6 449 – 731  4 + 89  4 + 180  4 + 356 : 5 + 4 : 5 =
(12 733 + 48 536 + 21 267 + 7 464) : 1 000 =
(21 + 22 + 23 + 24 + … + 46 + 47 + 48 + 49 +50)  100 =
10. Aflaţi numărul necunoscut din relaţiile următoare:
[(5 : x + 3 : x + 10 : x)  18 : 4 + 14] : 23 = 1
[(148  a – 136  a) + 9] : 3 + 2 – 22  2 = 1
[(78 : b + 5) : 2 + 40] : 7 – 300 : 50 = 1
100 – [50 – (38 – 5  c)  8 – 2] : 3 + 4 = 96
50 – [24 – (170 – d : 4) : 10]  2 – 9 = 7
[60 – (248 – 160 : e – 4) : 4] : 3 + 189 = 192
18 – [(7  m + 8) : 4 – 2] : 5 + 12  12 = 155
646 – 250 + [28 : (n  6 – 25  2) + 15] : 11 = 398
[(361 : p – 350 : p – 5 : p + 18) : 2 + 18] : 7 = 4
300 – (y + 2  y + 3  y + 4  y + … + 22  y) = 47
11. La triplul unui număr adun jumătatea sa şi încă 27 şi obţin 125. Aflaţi
numărul.
12. În trei lăzi sunt 136 kg de piersici. După ce se vând din prima ladă
5 kg, din a doua 3 kg şi din a treia 8 kg, în lăzi vor rămâne cantităţi
egale de piersici. Câte kilograme de piersici au fost la început în
fiecare ladă?

 160 
13. Să se afle numerele de forma abcd, ştiind că îndeplinesc urmă-
toarele condiţii: d este număr par (d ≠ 0); c = 2 × d; b = c + 1 şi a = b.
14. Bianca are de 7 ori mai multe timbre decât Andrei. Fata îi dă lui
Andrei 9 timbre. Acum ea are de 3 ori mai multe timbre decât băiatul.
Câte timbre avea la început fiecare copil?

15. Pinguinii au pornit


Hotărâţi la pescuit.
Trei optimi dintre ei
Preferă peşti mititei,
Iar ceilalţi, nouăzeci şi cinci
Pescuiesc în ape-adânci.
Spune, dac-ai calculat,
Câţi pinguini s-au scufundat?
(Liliana Diaconescu)
16. 6 muncitori lucrează în 5 ore 450 de piese.
Câte piese lucrează 2 muncitori în 9 ore?
17. Un bazin cu o capacitate de 10 kl este umplut de 2 robinete care au
fiecare un debit de 2 500 l/h. În cât timp reuşesc 6 robinete (cu
acelaşi debit) să umple bazinul?
18. Suma a trei numere este 930. Ştiind că jumătăţile lor sunt numere
consecutive, să se afle cele trei numere.
19. Suma a două numere este 189. Dacă împărţim primul număr la al
doilea obţinem câtul 2 şi restul 9. Să se afle cele două numere.

20. Suma a trei numere este 327. Dacă împărţim primul număr la al
doilea obţinem câtul 3, dacă împărţim al doilea număr la al treilea,
obţinem câtul 2 şi restul 3. Aflaţi cele trei numere.

21. Un tren parcurge distanţa de 240 km în 4 ore, iar altul parcurge


aceeaşi distanţă în 3 ore. Care dintre ele are o viteză mai mare şi cu
cât?

22. Dacă împărţim lungimea unui dreptunghi la lăţimea sa, obţinem câtul
4 şi restul x. Aflaţi perimetrul maxim al acestui dreptunghi, dacă
lăţimea sa are 9 m.

 161 
23. Suma a trei numere consecutive este cel mai mare număr, care
împărţit la 19 dă câtul 51. Aflaţi cele trei numere.
24. Pus pe şotii cum îl ştiţi,
Harry Potter le spune colegilor:
– În curând voi o să fiţi
Broaşte în laborator.
Îndată săriră şaizeci de picioare
De broaşte mici şi mari, înfiorătoare.
Câte broaşte mari sar prin laborator
Dacă cele mici sunt două treimi din numărul lor?
(Liliana Diaconescu)

33
25. Aflaţi valoarea lui „x“, astfel încât fracţia să fie echiunitară.
5x  3

15
26. Să se determine valorile lui „x“, astfel încât fracţia să fie
2x  1
număr natural.
Indicaţie:
Pentru ca fracţia să fie număr natural, numărătorul trebuie să se
împartă exact la numitor. Numărul 15 se împarte exact la: 1, 3, 5 şi
15. Prin urmare, 2x + 1 = 1, rezultă x = (1 – 1) : 2 = 0, deci x = 0.
Continuaţi voi rezolvarea.

27. Să se afle numărul natural „x“, pentru care este adevărată egalitatea:
5007  (2 : 3  4 : 3  6 : 3  9 : 3)
 25.
x  (2 : 5  4 : 5  6 : 5  8 : 5)

3
28. Suma a trei numere este 140. Al doilea număr reprezintă din
5
primul număr şi jumătate din al treilea număr. Să se afle cele trei
numere.

1
29. Suma a trei numere este 300. Dacă din primul număr scădem ,
4
1 2
din al doilea , iar din al treilea , obţinem trei numere egale. Aflaţi
2 5
cele trei numere.

 162 
30. La o librărie s-au adus culegeri de matematică şi culegeri de fizică.
9
Numărul culegerilor de fizică reprezintă din numărul culegerilor
11
de matematică. Câte culegeri de fiecare fel s-au adus, dacă cele de
fizică sunt cu 64 mai puţine decât cele de matematică?

31. Un avion pleacă din Budapesta spre Londra cu viteza de 400 km/h.
După o jumătate de oră pleacă un alt avion, pe aceeaşi rută, a cărui
4
viteză reprezintă din viteza primului avion. Ce distanţă va fi între
5
cele două avioane după 3 ore de la plecarea celui de-al doilea
avion?
7
32. Volumul de apă dintr-o cisternă reprezintă din volumul de apă
15
dintr-o altă cisternă. Dacă din a doua cisternă turnăm în prima
cisternă 16 hl, cele două cisterne vor avea acelaşi volum de apă.
Câţi hectolitri de apă au fost la început în fiecare cisternă?

33. În seara asta, este cert –


Se va ţine un concert.
Sus, pe scena dintre ramuri,
Se aud triluri de grauri
Ce reprezintă o zecime şi încă cinci
Din numărul vedetelor de aici.
Nouă privighetori cântă în cor;
E l e r e p r
.
Poţi să afli acum corect
Câţi solişti au fost la concert?
(Liliana Diaconescu)
5
34. Perimetrul unui dreptunghi are 440 dm. Lăţimea reprezintă din
6
lungime. Aflaţi dimensiunile dreptunghiului exprimate în metri.

35. Un sportiv parcurge 300 m în 2 minute. El aleargă pe marginea unui


teren dreptunghiular cu lungimea de 4 ori mai mare decât lăţimea şi
înconjoară terenul de 4 ori în 20 de minute. Aflaţi dimensiunile
acestui teren.

 163 
36. Trei sportivi se antrenează alergând împreună. Pornesc toţi trei în
acelaşi timp şi aleargă fiecare cu viteză constantă. Viteza celui de-al
3
doilea sportiv reprezintă din viteza primului sportiv şi jumătate din
4
viteza celui de-al treilea sportiv. Ce viteză are fiecare sportiv, dacă,
după un minut, al treilea sportiv se află la 120 m înaintea primului
sportiv?

37. Un tren pleacă din Cluj cu o viteză de 75 km/h. După o oră şi 20 de


minute pleacă din aceeaşi gară un alt tren cu viteza de 95 km/h. După
câte ore îl ajunge al doilea tren pe primul şi la ce distanţă de Cluj?

38. Marian merge spre şcoală. În urma lui, la 80 de paşi, vine şi fratele
său mai mare. În timp ce Marian face 10 paşi, fratele său face 6, dar
un pas al fratelui măsoară cât trei ai lui Marian. După câţi paşi va
reuşi fratele său să-l ajungă?
39. Într-o zi de vară caniculară
Păcală aleargă după Tândală,
Care se află la şaptezeci de paşi
Înaintea sa, pe imaş.
În timp ce Păcală străbate
Douăzeci de paşi fără şapte,
Tândală numai şase face.
După câţi paşi va reuşi Păcală
Să-l ajungă pe Tândală?
(Liliana Diaconescu)
40. Un dreptunghi îşi măreşte perimetrul
cu 78 cm, dacă i se dublează lăţimea. Să se afle dimensiunile şi
perimetrul dreptunghiului, dacă lungimea este cu 4 cm mai mare
decât lăţimea.

41. Dacă împărţim lungimea unui dreptunghi la lăţimea sa, obţinem câtul
8 şi restul 5. Să se afle perimetrul dreptunghiului, ştiind că diferenţa
dintre lungime şi lăţime este 110 cm.

42. Andrei desenează pe tablă triunghiuri, pătrate şi dreptunghiuri. În


total desenează 16 figuri geometrice care au împreună 60 de
unghiuri. Ştiind că dreptunghiurile sunt de 3 ori mai multe decât
pătratele, să se afle câte figuri geometrice de fiecare fel a desenat
Andrei?
 164 
43. Aflaţi dimensiunile unui dreptunghi, ştiind că lungimea este mai mare
cu 100 m decât lăţimea şi de trei ori mai mică decât perimetrul
dreptunghiului.

44. Un sportiv aleargă pe marginea unui teren dreptunghiular cu


lungimea de trei ori mai mare decât lăţimea. El aleargă cu viteza de
400 m pe minut reuşind să înconjoare terenul în 3 minute. Care sunt
dimensiunile terenului?

45. Perimetrul unui dreptunghi este de 40 cm. Ştiind că lungimea


dreptunghiului este de 4 ori mai mare decât lăţimea, să se determine
câte pătrate cu latura de 2 cm conţine dreptunghiul.

46. Două pompe cu acelaşi debit introduc într-un bazin 486 hl de apă în
2 ore. Câţi litri introduc în bazin 7 pompe cu acelaşi debit în 4 ore?

47. Mama-Pădurii ţinea în pivniţă două butoaie: unul cu apă vie şi unul
cu apă moartă, având în total 4 kl. Dacă din primul butoi ar scoate 50
dal şi ar pune în al doilea, în cele două butoaie ar fi tot atâţia decalitri
de apă. Câţi hectolitri de apă sunt în fiecare butoi?

48. O cantitate de 36 t de porumb a fost depozitată în două silozuri.


2
Cantitatea de porumb din primul siloz reprezintă din cantitatea de
7
porumb din al doilea siloz. Câte chintale de porumb sunt în fiecare siloz?

49. Într-un depozit sunt 43 de lăzi cu fructe: unele cu cireşe, altele cu


vişine. O ladă cu vişine cântăreşte cu 6 kg mai puţin decât una cu
cireşe, iar împreună cântăresc 66 kg. Ştiind că în total sunt 1 398 kg
de fructe, să se afle câte lăzi sunt din fiecare fel.

50. În aşteptarea lui Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana toarce câte două


fuioare de lână pe oră, terminând într-un anumit număr de ore. Dacă
ar toarce câte 5 fuioare pe oră, ar termina lâna cu 6 ore mai
devreme. Câte fuioare a tors Ileana Cosânzeana şi în cât timp?

51. Dorind să golească cât mai repede căruţa cu peşti, vulpea arunca
câte doi peşti pe secundă. Dacă ar arunca câte 5 peşti pe secundă,
ar goli căruţa cu 36 de secunde mai devreme. Câţi peşti erau în
căruţă şi în cât timp au fost daţi jos?

 165 
52. Era odată un împărat care avea un măr cu mere de aur. Dar cum se
coceau, i le fura un zmeu. Într-o noapte zmeul a furat a treia parte
din ele şi încă 6 mere, a doua noapte, un sfert din ce a mai rămas şi
încă 2 mere, iar a treia noapte nu a mai reuşit să fure, deoarece
păzea Prâslea cele 88 de mere rămase. Câte mere au fost la
început în pom?

53. Pe când plângea, pedepsită de mama sa vitregă, Cenuşăreasa a


fost ajutată de vrăbiuţe şi porumbei care au ales lintea de neghină.
3
Erau în total 264 de păsărele, iar porumbeii reprezintă din
5
numărul vrăbiuţelor. Câţi porumbei şi câte vrăbiuţe au ajutat-o pe
Cenuşăreasa?

54. Simţind că are musafiri nedoriţi, zmeul aruncă buzduganul spre


casă. Buzduganul se înfipse în uşă după un sfert de oră. Dar
Prâslea îl aruncă şi el spre zmeu cu o viteză de 66 km/h. După
10 minute buzduganul ajunge din nou în mâna zmeului. De la câţi
kilometri a aruncat zmeul buzduganul spre casă, dacă viteza calului
său era de 24 km/h?

55. După ce a parcurs o treime din drumul său, un turist constată că,
dacă ar mai merge 5 km, ar ajunge la jumătatea drumului. Câţi
kilometri are drumul?

56. Pentru construirea unei templu, un faraon folosea 17 echipe a câte


9, respectiv 14 muncitori. Ştiind că în total au lucrat 198 de muncitori,
să se afle câte echipe aveau 9 muncitori şi câte aveau 14.

57. Într-o curte sunt gâşte, găini şi miei. În total sunt 27 de capete şi
64 de picioare. Numărul gâştelor este cu 6 mai mic decât al găinilor.
Câte gâşte, câte găini şi câţi miei sunt în curte?

58. O gospodină a cumpărat 9 pahare mari de cristal şi tot atâtea pahare


mici. Ea a plătit în total 243 de dolari. Pentru paharele mari a plătit
cu 27 de dolari mai mult decât pentru paharele mici. Câţi dolari costă
un pahar mare şi câţi unul mic?

59. Mama aşază borcanele de dulceaţă pe rafturile din cămară. Dacă


pune câte 8 borcane pe raft rămân 10 borcane. Dar mama preferă

 166 
să pună câte 12 borcane pe un raft pentru a-i rămâne unul liber şi
unul cu 10 borcane. Câte rafturi şi câte borcane sunt în cămară?

60. Mama are 32 de ani, iar fiii săi au 8, 6, respectiv 4 ani. Peste câţi ani
suma vârstelor celor trei fii este egală cu vârsta mamei?

61. În poiană se-adunară


Animalele la sfat.
Cinci optimi se întrebară:
„– Şeful de ce ne-a chemat?“
Celelalte şaizeci „cu tupeu“
Se-aşezară lângă Marele Leu,
Care cu un răget a-ntrebat:
„– Câţi supuşi s-au adunat?“
(Liliana
Diaconescu)

62. Produsul vârstelor a trei fraţi este 360, iar suma este egală cu 22 de
ani. Ce vârstă are fiecare copil, dacă doi dintre ei sunt gemeni?

63. Produsul a două numere este 489. Dacă micşorăm primul număr cu
13, produsul lor va fi 450. Să se afle cele două numere.

64. Aflaţi toate numerele de forma 1a9b care se împart exact la 5 şi la 3.

65. Un câine urmăreşte un iepure, care se află la 30 de sărituri înaintea


sa. În timp ce iepurele face 4 sărituri, câinele face numai două, dar o
săritură a câinelui face cât 5 ale iepurelui. După câte sărituri
reuşeşte câinele să prindă iepurele?

66. Dacă elevii unei clase ar fi aşezaţi câte 2 în bancă, ar mai fi


necesare 5 bănci, iar, dacă ar fi aşezaţi câte 3 în bancă, ar rămâne
3 bănci libere. Câţi elevi şi câte bănci sunt în clasă?

67. Aflaţi cel mai mic număr care împărţit pe rând la 5, 17 şi 19, dă de
fiecare dată restul 4.

 167 
SUBIECTE DATE LA CONCURSURI ªCOLARE

Concursul interdisciplinar „Dr. Paul Tanco“


Ediţia a XIV-a, Şanţ (jud. Bistriţa-Năsăud)

I. Pentru ornarea brazilor de Crăciun din sălile de clasă ale unei şcoli
s-au adus 245 de metri de beteală:
- aurie, dublu faţă de cea argintie;
- multicoloră, jumătate faţă de cea argintie.
Să se afle:
- numărul de decimetri de beteală argintie;
- numărul de centimetri de beteală multicoloră;
- numărul de decametri de beteală aurie.
Prof. Valer Pop
II. Dr. Paul Tanco s-a născut la Monor în XXIV iulie MDCCCXLIII şi a
decedat la Năsăud în XI septembrie MCMXVI.
Să se exprime în cifre romane câţi ani, câte luni şi câte zile a trăit
dr. Paul Tanco.
Prof. dr. Gheorghe Pleş
III. În 3 lăzi erau 151 kg de mere. După ce s-au vândut din fiecare ladă
cantităţi egale, au rămas în prima ladă 26 kg, în a doua 34 kg şi 40 kg
în a treia.
Ce cantităţi de mere conţinea la început fiecare ladă?
Prof. dr. Gheorghe Pleş

Concursul interjudeţean „Discipolii lui Lazăr“


Ediţia a VII-a, Ploieşti (jud. Prahova)

I. Aflaţi cifra „a“ ştiind că:


101 + 202 + 303 + ... + a0a = 3 636.
Gazeta Matematică
II. Determinaţi numărul natural de trei cifre abc, scris în baza 10, ştiind
că, dacă adăugăm cifra 8 la dreapta numărului, obţinem un număr
de două ori mai mare decât numărul obţinut prin adăugarea cifrei 4
la stânga numărului.
Mihaela Ionescu, Ploieşti

 168 
III. Un melc urcă într-un copac înalt de 22 de metri astfel: pe timp de
zi, între orele 7 dimineaţa şi 19 seara urcă 6 metri, iar în timpul nopţii,
între orele 19 seara şi 7 dimineaţa doarme, timp în care alunecă în
jos un metru.
a) Câţi metri a parcurs în total melcul până în vârful copacului?
b) Dacă ascensiunea a început marţi la ora 7 dimineaţa, în ce zi şi
la ce oră a ajuns melcul în vârful copacului?
Maria Brejan, Cristina Marin, Ploieşti

IV. În trei bidoane A, B, C se află cantităţi diferite de apă. Luăm jumătate


din cantitatea de apă existentă în bidonul A şi o turnăm în cantităţi
egale în celelalte bidoane. Turnăm apoi jumătate din cantitatea
existentă în bidonul B în cantităţi egale în celelalte 2 bidoane. Tur-
năm în final jumătate din cantitatea existentă în bidonul C în canti-
tăţi egale în celelalte bidoane. Acum în fiecare din cele trei bidoane
sunt 8 litri. Câţi litri de apă au fost la început în fiecare bidon?
Camelia Rădulescu, Ploieşti

Concursul interjudeţean de matematică şi informatică


„Marian Ţarină“
Ediţia a X-a, Turda (jud. Cluj)

I. Suma a două numere naturale este 75. Dacă adunăm de patru ori
primul număr cu de trei ori al doilea număr obţinem 240. Aflaţi
numărul mai mare.
Eugenia Miron

II. Diferenţa a două numere naturale este 687. Dacă împărţim nu-
mărul mai mare la numărul mai mic obţinem câtul 6 şi restul 12.
Aflaţi cele două numere.
Eugenia Miron

III. La concursul interjudeţean de matematică şi informatică „Marian


Ţarină“ participă 240 de elevi repartizaţi în mod egal în 12 săli.
Aflaţi cel mai mic număr de băieţi care ar trebui să participe la
concurs, pentru ca indiferent cum se face repartizarea în săli, în
fiecare sală să fie cel puţin un băiat.
Vasile Şerdean

 169 
IV. Într-un parc s-au plantat lalele, garoafe şi panseluţe. Ştiind că 256
nu sunt lalele, 274 nu sunt garoafe, iar 192 nu sunt panseluţe, aflaţi
câte lalele, câte garoafe şi câte pansuleţe s-au plantat.
Eugenia Miron, Nicolae Alexandrescu

Concursul de matematică „Şi eu pot fi bun la mate“


Ediţia I – Etapa locală (jud. Neamţ – în toate localităţile)

I. a) Determinaţi-l pe „a“ din expresia 707 000 – (648 430 + a) = 34 801.


b) Se dau cifrele 2, 9, 1, 5, 0 şi 7. Aranjaţi aceste cifre astfel încât
să obţineţi cel mai mic număr, respectiv cel mai mare număr, folo-
sind toate cifrele date doar o singură dată. Cu cât este mai mare
cel mai mare număr cerut decât cel mai mic?

II. a) Cu cât trebuie mărit sfertul sumei numerelor 198 şi 258 pentru a
obţine diferenţa dintre cel mai mare număr de trei cifre consecutive,
ordonate crescător şi cel mai mic număr de trei cifre distincte?
b) Rezolvaţi exerciţiul respectând ordinea efectuării operaţiilor:
19 + 81 : [(624 : 6 : 4 – 322 : 7 : 2) + 3  (148 – 73  2)] =

III. a) În două coşuri se aflau 146 kg de mere. După ce din primul coş
se consumă 60 kg, iar din al doilea 46 kg, cantităţile rămase în cele
două coşuri sunt egale. Câte kilograme de mere erau la început în
fiecare coş?
b) În trei clase sunt în total 119 elevi. În prima clasă sunt cu 4 elevi
mai mult decât în a doua clasă şi cu 3 elevi mai puţin decât în a
treia clasă. Câţi elevi sunt în fiecare clasă?

Concursul judeţean de matematică „Matematica – rural“


Ediţia a III-a – Bascov (jud. Argeş)

I. Calculaţi:
9 – 80 : {1 + 180 : [264 : 3 + 200 : (12  12 – 22  2)] + 84 : 12} =

II. Suma a trei numere este 104. Al doilea număr este mai mic cu 3
decât sfertul primului număr, iar al treilea număr este cu 8 mai
mare decât dublul celui de-al doilea număr. Aflaţi numerele.
III. Dănuţ scrie trei numere pe caiet. Împărţind primul număr la al doilea,
obţine câtul 3 şi restul 4, iar împărţind al treilea număr la al doilea,

 170 
obţine câtul 2 şi restul 5. Aflaţi cele trei numere, dacă suma lor este
un număr cuprins între 150 şi 160 cu suma cifrelor 15.
Subiecte propuse de Liliana Diaconescu

Concursul de matematică „Florica T. Câmpan“


Etapa judeţeană (jud. Iaşi)

I. Fiica, tata şi bunica au împreună 90 de ani. Peste doi ani, tatăl va


avea de opt ori vârsta fiicei, iar bunica de două ori vârsta actuală a
tatălui. Aflaţi vârsta fiecăruia în prezent.

II. Un blocnotes are 100 de pagini, numerotate de la 1 la 100. Se rup


din acesta, la întâmplare, 30 de foi, apoi se face suma numerelor
ce marchează paginile rămase. Este posibili ca această sumă să
fie egală cu 800? Justificaţi!

III. O cantitate de 120 kg de prune a fost împărţită în mod egal în mai


multe lăzi. În vederea transportului, pentru a evita pierderile, s-a
transferat câte un sfert din cantitatea de prune din fiecare ladă,
obţinându-se astfel o nouă ladă cu tot atâtea kilograme de prune
câte au rămas în fiecare din lăzile iniţiale.
a) Câte lăzi au fost la început? Justificaţi!
b) Câte kilograme de prune erau iniţial în fiecare ladă?
c) Câţi lei s-au încasat din vânzarea prunelor din lada nou formată,
dacă un kilogram de prune de calitatea I costă 4 lei, un kilogram de
prune de calitatea a doua costă 3 lei, iar la fiecare două kilograme
de prune de calitatea I există câte 3 kg de prune de calitatea a doua?
Subiect elaborat de Dumitru Pârâială
şi Cătălin Budeanu

 171 
Concursul Naţional de matematică „Arhimede“
Etapa a II-a

I. Calculaţi:
a) 20 + 19 – 18 – 17 + 16 + 15 – 14 – 13 + 12 + 11 – 10 – 9;
b) 97 + 19  19 : 19 + 386 – 386  0.

II. a) Aflaţi necunoscuta „x“ din egalitatea:


24 : {66 – 5  [(x – 7  6) : 9]} = 24.
b) Puneţi semnele operaţiilor aritmetice (+; –; ; :) şi paranteze,
dacă este cazul, pentru a face adevărate relaţiile:
8 8 8 8 = 10
6 6 6 6=1
6 6 6 6=2

III. a) Din suma a şapte numere consecutive impare scădem suma


numerelor pare ce se află între ele şi se obţine 105. Aflaţi nume-
rele.
b) 5 kg de portocale, 9 kg de mandarine şi 7 kg de banane costă
86 de lei. 8 kg de portocale, 4 kg de mandarine şi 6 kg de banane
costă 70 de lei, iar 1 kg de portocale, 1 kg de mandarine şi 11 kg
de banane costă 62 de lei. Aflaţi preţul fiecărui kilogram de fructe.

IV. a) De ziua ei, Andra vrea să servească invitaţii cu prăjituri. Ea gân-


deşte: „Dacă aş mai avea 7 prăjituri, aş putea oferi fiecărui invitat
câte 3. Dacă ar fi cu o prăjitură mai puţin, abia ar ajunge la jumă-
tate din invitaţi câte două prăjituri“. Câţi invitaţi şi câte prăjituri
erau?
b) Lanţul de la fântână s-a rupt în şapte bucăţi: 4 bucăţi a câte 8
zale şi 3 bucăţi a câte 5 zale. Meşterul satului face o lipitură în 20
de secunde şi o tăietură în 15 secunde. Care este timpul minim de
a repara lanţul? (Precizăm că zalele rupte s-au pierdut, iar pentru
repararea lanţului trebuie folosite zale din bucăţile existente.)

 172 
Concursul „Speranţe râmnicene“
Ediţia a VII-a, Râmnicu Sărat (jud. Buzău)

I. Peste 4 ani, Ionel ar avea o treime din vârsta de acum a tatălui său.
Acum au împreună 52 de ani. Câţi ani va avea tatăl lui Ionel când
acesta va avea vârsta de acum a tatălui său?
G.M.

II. a) Să se determine „x“ din egalitatea (x  3 + 3) : 3 – 3 = 10.


b) Dacă „x“ este egal cu 12, precizaţi ce rezultat se obţine, în locul
lui 10, dacă schimbăm între ele semnele.
– de adunare şi de scădere;
– de înmulţire şi de împărţire;
– de adunare şi de scădere şi, în acelaşi timp, de înmulţire şi de
împărţire.
Constantin Apostol, Râmnicu Sărat

III. Pentru numerotarea paginilor unei cărţi s-au folosit 1 191 cifre. De
câte ori s-a folosit cifra 6?
Ioana Neagu, Râmnicu Sărat

Concursul interjudeţean de matematică


„Dumitru Ţiganetea“
Ediţia a X-a, Dej (jud. Cluj)

I. Suma a două numere naturale este egală cu rezultatul calculului:


(2 007 + 2 007 : 9) – 5  (220 + 221).
Împărţind suma celor două numere la diferenţa lor, se obţine câtul
2 şi restul 3. Să se afle numerele.


II. Se dau numerele „a“, „b“, „c“, „d“. Sumele oricăror trei dintre ele
sunt 478, 612, 575, 714. Aflaţi numerele.
Vasile Şerdean, Corina Dragoş

III. Un pescar a prins un peşte. Cât cântăreşte peştele dacă: coada


are 1 kg, capul cântăreşte cât coada şi jumătate din trunchi, iar
trunchiul cât capul şi coada la un loc?
Eugen Jecan, Alina Galdean

 173 
IV. Pe tablă sunt scrise numerele de la 1 la 243. Mircea şterge nume-
rele impare mai mici decât 10, Dorin şterge toate numerele mai
mici decât 100 care au cifra unităţilor 8, iar Dani şterge toate nume-
rele cu cifra unităţilor 9. Să se determine câte cifre au fost scrise la
început şi câte au rămas pe tablă după isprăvile celor trei băieţi.
Daniel Rimovecz, Dorin Moldovan, Mircea Petrean

Concursul interjudeţean de matematică


Memorialul „Ştefan Dârţu“
Ediţia a X-a, Vatra Dornei (jud. Suceava)

I. a) Calculaţi-l pe „x“ din egalitatea:


10  {9 + 8  [7 + 6  (5 + 4  x)]} = 8 810.
b) Suma dintre un număr, triplul predecesorului său şi dublul suc-
cesorului său este 299. Aflaţi numărul.

II. Calculaţi cifra „a“ din egalitatea 6a4  5a3  4a2  2a8  a  2 004.

III. La o florărie s-au adus garoafe, trandafiri şi crini, în total 340 de


flori. După ce s-au vândut 60 de garoafe şi s-au mai adus 20 de
trandafiri, se constată că numărul crinilor este cu 30 mai mic decât
numărul garoafelor şi cu 15 mai mic decât numărul trandafirilor.
Câte flori de fiecare fel s-au adus la început în florărie?

Concursul de matematică „Podul Înalt“


Ediţia a III-a, Muntenii de Jos (jud. Vaslui)

I. Calculaţi şi faceţi proba următoarelor exerciţii:


57 + 347 = 87  9 =
969 – 696 = 324 : 4 =

II. a) Aflaţi numărul natural „x“ din egalitatea de mai jos.


{[(2 008 + x) : 2 009 + 2 008] : 2 009 + 2 000} : 2 001 = 1
b) La suma numerelor 102 şi 132, adăugaţi cel mai mic număr de
trei cifre consecutive.

 174 
III. Pe trei rafturi ale unei biblioteci sunt aşezate 978 de cărţi. Pe raftul
al doilea sunt cu 50 de cărţi mai puţine decât pe primul şi de două
ori mai puţine decât pe al treilea raft. Câte cărţi se află pe fiecare
raft?

IV. Se dă numărul a = 122333444455555...1313...13.


a) Câte cifre are numărul a?
b) Precizaţi cifra de pe locul 55.

Concurs – tabăra de matematică Poiana Uzului


(jud. Bacău)

I. Calculaţi 5  15 – 3  [14 : 2 – 4  (72 : 9 + 56 : 8)] – 3.

II. Calculaţi 25 + (1 + 2 + 3 + … + 25).

III. Răzvan s-a rătăcit prin pădure. El a mers astfel: 2 km spre est,
2 km spre nord, 3 km spre est, 1 km spre sud, 2 km spre vest, 1 km
spre sud şi 3 km spre vest. Cât de departe este acum Răzvan de
punctul din care a plecat?

IV. Pe un lac înoată 311 păsări: pelicani, lebede şi raţe sălbatice.


Ştiind că 203 păsări nu sunt raţe sălbatice şi 236 nu sunt pelicani,
aflaţi câte păsări sunt din fiecare fel.

Micii matematicieni

I.  Arătaţi că {[5 : (2  3 – 1) + 14] : 15 + 3 : [1 + 2  (45 : 15 –


2)]} : : 2 + 2 008 = 2 009.
Alegeţi una dintre cifrele care intră în alcătuirea numerelor din exer-
ciţiu şi eliminaţi-o, astfel încât egalitatea să rămână adevărată.
Verificaţi noua egalitate.
 Numerele de patru cifre distincte „a“ şi „b“ au suma cifrelor fiecă-
ruia egală cu 11. Ştiind că „a“ este cel mai mic număr având exact
trei cifre pare, iar „b“ este cel mai mic număr având exact trei cifre
impare, să se arate că numărul a + b – 2 009 are suma cifrelor
egală cu 11.

 175 
II. Citiţi cu atenţie enunţurile următoarelor probleme pentru a le rezolva
corect!
 Diferenţa a două numere este 2 009. Aflaţi numerele, ştiind că
unu este rezultatul scăderii lui 2 010 din suma lor.
 Diferenţa a două numere este 2 009. Aflaţi numerele, ştiind că
unul este rezultatul scăderii lui 2 010 din suma lor.

III.  Profesorul Aritmel a inventat o nouă operaţie notată cu semnul


„$“ şi care operează astfel: a $ b este suma dintre produsul cifrelor
nenule ale numărului „a“ şi suma cifrelor numărului „b“. Calculaţi cu
noua regulă: 2 009 $ 2 008 şi (29 $ 28) $ 27.
 În timp ce Rareş mănâncă 2 piersici, Matei mănâncă 3, iar
Teodor 10. Câte piersici revin fiecăruia, dacă împreună au 60 de
piersici?

Concursul naţional de matematică „Arhimede“


Ediţia a VII-a, Etapa a II-a

I. a) Efectuaţi:
(2 010  191 + 2 010  316 – 407  2 010) : 3.
b) Să se afle cel mai mic număr natural de două cifre care împărţit
la un număr de o singură cifră dă restul 6.
c) Aflaţi numărul „a“ dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile:
x + a = 424
y + a = 578
z + a = 397
x + y + z = 562

II. a) Calculaţi necunoscuta „a“ ştiind că:


(a : a + 2a – a  1 + 0  a + a : 1 + 3a) : 13 = 42.
b) Salariul anual al unui prezentator este de 50 000 euro şi o maşină.
După 7 luni el părăseşte locul de muncă şi primeşte 25 000 euro şi
o maşină. Cât valorează maşina? (El este plătit cu aceeaşi sumă în
fiecare lună.)
c) Câte numere naturale mai mici decât 1 000 conţin cifra 2 de exact
două ori? Calculaţi suma lor.

 176 
III. a) Andrei este filatelist. El îi spune prietenului său: „Dacă mi-ai da
înşesitul numărului de timbre care îmi lipseşte până la 800, atunci
aş avea de trei ori mai multe timbre decât acum.“ Câte timbre are
Andrei?
b) Andra are 78 de bomboane cu lapte şi fructe. Ea face grămezi
din câte 3 bomboane cu lapte şi 4 bomboane cu fructe şi grămezi
de câte 3 bomboane cu fructe, folosind toate bomboanele. Ştiind că
a obţinut 14 grămezi, să se afle câte bomboane cu fructe are.

IV. a) Care este termenul următor în şirul 3, 6, 30, 870, ... ?


b) Elevii unei clase au participat la cules de fructe. Ei s-au împărţit
în două echipe, formate din acelaşi număr de elevi. Fiecare elev a
cules câte 9 kg sau 10 kg. Cantitatea totală culeasă a fost de 178 kg.

 Câţi elevi erau în fiecare echipă?

 Câţi elevi, din fiecare echipă, au cules câte 9 kg şi câţi elevi au


cules câte 10 kg?

Concursul interjudeţean de matematică „Sfera“


Ediţia a VII-a, Băileşti (jud. Dolj)

Partea I (50 de puncte)


Pentru întrebările 1-5 scrieţi pe lucrare litera corespunzătoare răs-
punsului corect.

I. Câte numere naturale de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 8?


a) 1; b) 10; c) 3; d) 6.

II. 40 de persoane pot fi transportate cu un autocar ce are 55 de locuri,


80 de persoane pot fi transportate cu două autocare cu 55 de
locuri. De câte autocare este nevoie pentru a transporta 160 de
persoane?
a) 2; b) 1; c) 3; d) 4.

III. Într-un tramvai erau 84 de călători. În staţie au coborât un sfert din


numărul călătorilor şi s-au urcat alţii. Acum în tramvai sunt 100 de
călători. Câţi călători s-au urcat?
a) 37; b) 36; c) 35; d) 34.

 177 
IV. Paul are de două ori vârsta lui Marin, iar Marin are de trei ori vârsta
lui Alin. Dacă Alin are 4 ani, care este vârsta lui Paul?
a) 20 de ani; b) 16 ani; c) 12 ani; d) 24 de ani.

V. Analizând numerele din primele două triplete, determinaţi numerele


x şi y care lipsesc din al treilea triplet: (23; 33; 27); (15; 25; 19);
(x; y; 2009).
a) 33 şi 25; b) 2005 şi 2015; c) 45 şi 88; d) 2003 şi 2013.

Partea II (40 de puncte)


Pentru problemele 1 şi 2 scrieţi pe lucrare rezolvările complete.

Problema  (20 de puncte)


Suma a două numere este 2765. Cel mai mare număr începe cu 2
şi se termină cu 6. Dacă tăiem pe 2 şi pe 6 obţinem al doilea
număr. Care este valoarea numărului mai mic?

Problema  (20 de puncte)


Într-un bloc sunt 90 de apartamente cu 2 şi 4 camere. Ştiind că în
total sunt 222 de camere, câte apartamente cu 2 şi câte cu 4 camere
există?
Probleme propuse de
prof. Costea Emilia, Timişoara

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Râmnicu Vâlcea


Concursul interjudeţean „Mathematica – modus vivendi“
Ediţia a VII-a

I. Determinaţi numărul natural „a“ din egalitatea:


 
105 : 3  4  4  15  5   8  2  a   23  : 4  28.

II. a) Să se calculeze a  b ştiind că a  2009b  2010c  4 018 şi


a  c  2 009.
b) Aflaţi numărul natural de forma abc care împărţit la 8 dă câtul
68 şi restul cuprins între sfertul şi jumătatea împărţitorului.

III. La începutul anului şcolar 2009-2010 elevii clasei a IV-a A s-au


aşezat câte 2 în bancă şi au rămas 13 elevi în picioare. S-au

 178 
aşezat apoi câte 4 în bancă şi au rămas 3 bănci libere, iar o bancă
a fost ocupată de un număr de elevi corespunzător numărului de
locuri pentru care a fost confecţionată.
a) Câţi elevi sunt?
b) Câte bănci sunt?
c) Pentru câte locuri a fost confecţionată o bancă?

IV. În două grămezi erau alune. Pun din prima în a doua grămadă
atâtea alune câte conţine a doua. Apoi, din a doua transfer în prima
atâtea alune câte conţine ea acum. În sfârşit, pun din prima în a
doua atâtea alune câte conţine a doua. În prima grămadă rămân
2 alune, iar în a doua sunt de 6 ori mai multe. Câte alune erau la
început în fiecare grămadă?

Notă: Timp de lucru 3 ore.


Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte.

Problemele au fost propuse şi selectate de către învăţător


Ion Oprea şi învăţătorii Paraschiva Catrinoiu, Melania Stanca,
Ilie Costinescu, Nicoliţa Marinescu, Ioana Gavrilă, Victoria Bolovan,
Marinela Bîtea, Liana Stănescu din Râmnicu Vâlcea

Concursul interjudeţean de matematică „Josse Marti“

I. a) Să se scrie numărul 444 ca suma a două numere cu proprie-


tatea că unul este răsturnatul celuilalt. Câte cazuri se obţin?
(4 puncte)
b) Andrei constată că un număr înmulţit cu el însuşi determină un
rezultat egal cu produsul numerelor 24 şi 54. Care este acel
număr? (3 puncte)

II. Un autobuz poate transporta 87 de pasageri. La prima staţie urcă


9 pasageri. La fiecare următoare staţie coboară şi urcă pasageri
astfel: la a doua staţie coboară 1 şi urcă 2; la a treia staţie coboară
3 şi urcă 5. La a patra staţie, coboară 6 şi urcă 9,... . După a câta
staţie autobuzul este plin?
(7 puncte)
III. Se consideră şirul de numere: 1, 1, 12, 12, 123, 123, 1234,
1234, ..., 123456789, 123456789.

 179 
a) Care numere din şirul de mai sus au suma egală cu 135801?
(4 puncte)
b) Care este cifra zecilor numărului obţinut prin însumarea tuturor
acestor numere? (3 puncte)

IV. a) În două bidoane se află lapte. În primul bidon se află de 2 ori mai
puţin lapte decât în al doilea. Dacă din primul se scot 30 de litri, iar
din al doilea 20 de litri, în al doilea bidon rămân de trei ori mai mulţi
litri decât în primul bidon. Ce cantitate de lapte era în fiecare
bidon? (3 puncte)
b) Un număr natural „a“, diferit de zero, se împarte la numărul „b“
şi se obţine câtul egal cu restul. Ştiind că restul obţinut este de 4 ori
mai mic decât deîmpărţitul, să se determine numărul „a“. Câte
cazuri sunt? (4 puncte)

Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se notează de


la 0 la 7.
Timp de lucru: 2 ore.
Subiecte propuse de Gabriela Chiorean,
inspector de specialitate ISMB

Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000


40. 65 310. 41. 969 935. 42. 17 423.
Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici decât 1 000 000
17. 6000 saci. 18. 42567; 10202; 33120. 19. 2346. 20. 41 006 elevi. 21. 44 878
22. 315 311 bluze. 45. 799 kg; 945 kg şi 596 kg. 66. 3600 ouă. 68. 14 000 kg şi
42 000 kg. 69. 5 300 monede de argint şi 26500 monede de aur. 70. 8 654 timbre.
71. 12 000; 4 000; 49 236
Înmulţirea numerelor naturale
24. 161 duşmani. 38. 2 712 litri. 49. 2 174 km. 81. 2 898 silabe. 84. 101 şi 91. 85. 12 şi
13. 86. 26 460 m. 87. 15 nuci şi 135 gutui. 88. 504 diamante.
Împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000
7. 127 : 4 = 31 rest 3. 11. Pmin = 1314 m şi Pmax =1459 m. 12. 9 cumpărători; 3 kg.
13. Câte 5 mere fiecare şi i-ar fi rămas 5 mere. 27. 12 şi 48. 36. 301. 38. 18. 39. 13 fete
şi 12 băieţi. 56. 4 278. 57. D = 1 548. 59. 40 × 10 = 400. 63. 45. 64. 540. 65. 81.
67. 3) a = 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48. 69. 342 lei; 90 lei. 70. 425 lei; 473 lei. 74. 66 şi 396;
132 şi 792; 198 şi 1 188. 76. a = 5. 77. 30 ani şi 7 ani. Testul 2 5. 11 ani şi 44 ani.
Ordinea efectuării operaţiilor
6. 162 + 162 : 3 + 162 : 3 : 9. 19. 6. 20. 168. 23. 75 km/h. 24. 4 lăzi. 28. a) x = 2; b) x =
= 5; c) x = 7. 31. n = 60. 32. n = 48. Testul 1 2. x = 147. 3. n = 440. 4. 51 creioane.
Testul 2 2. x = 6. 4. [(1 + 2) × 3 – 4] × 5 + 6 = 31.
Probleme
1. 9 porumbei. 2. 48 de persoane. 4. 240 km. 6. 59 de SMS-uri. 7. 112 lei. 8. 30 lei.

 180 
10. 5 bancnote. 11. 84 lei. 14. 93 globuleţe albastre. 17. 325 km. 19. 1444 lei.
20. 78 lei; 60 lei. 21. 50 lei. 22. 98 m. 23. 486 turcoaze. 24. 50 costume. 28. 162 km;
6 ore. 29. 480 alune şi 30 de zile. 30. 90 de pomi; 9 zile. 34. 30 şi 6; 33 şi 3; 35 şi 1;
32 şi 4; 34 şi 2. 39. 1 şi 18; 3 şi 6; 2 posibilităţi. 45. 131; 133; 135. 46. 80; 64; 48.
47. 24; 16; 60. 48. 156; 183; 190. 49. 127 şi 247. 50. 4, 6 şi respectiv 12 ani. 51. 27;
46; 58. 52. 47 lei; 103 lei; 74 lei. 53. 135 şi 27. 54. 175 şi 1 053. 55. l = 15 m; L = 54 m.
56. 10 ani şi 30 ani. 57. 19; 62; 131. 58. 13; 26; 59. 59. 124; 62; 67. 60. 95 ursuleţi,
105 maşinuţe şi 800 păpuşi. 61. 6 zebre; 10 căprioare; 48 girafe. 62. 82; 588; 164.
63. 348 şi 87. 64. 125 şi 384. 65. 22 şi 154. 66. P = 462 m. 67. 140 şi 60. 68. 63; 191;
382. 69. 18 lei un tricou, 54 lei o cămaşă, 90 lei o rochie. 70. 22 timbre, 88 timbre şi
264 timbre. 71. 28 minute; 14 minute; 2 minute. 72. 1952 trecători. 74. 63 m. 75. 105
elevi
76. 150 lei. 77. 30 lei; 4 lei. 78. 96 de probleme. 79. 160 pagini. 80. 36 de animale.
81. L = 30 m, l = 10 m. 82. 100 lei. 84. peste 7 ani. 85. 28 ani; 32 ani şi 7 ani.
86. 30 ani; 35 ani; 70 ani. 87. 13 ani şi 37 ani. 88. 28 ani; 31 ani; 6 ani; 8 ani.
90. 46 kg; 20 kg. 91. 54 maşinuţe şi 18 păpuşi. 92. 72 cămile şi 24 cămile.
􀁗1 8 9 􀁘
93. 12 timbre şi 96 timbre. 94. 9 porumbei, 63 porumbei. 95. Cristina are 36 mere, iar
Ionuţ 84 mere. 97. 15 bănci şi 22 elevi. 98. 4 maşini şi 18 tineri. 99. 5 nepoţi şi 65 nuci.
100. 20 porumbiţe şi 68 prăjituri. 101. 72 alune şi 10 zile. 103. 10 bancnote de 5 lei, 4
bancnote
de 10 lei şi 2 bancnote de 1 leu. 104. 3 bancnote de 5 lei şi 9 bancnote de 1 leu.
105. 60 de găini şi 20 de oi. 106. 240 eclere şi 60 savarine. 107. 16 triunghiuri şi
8 pătrate. 108. 16 lădiţe de 15 kg şi 2 lădiţe de 20 kg. 110. 2 trupe cu câte 3 actori şi 6
cu câte 8 actori. 111. 15 păpuşi de 8 lei şi 22 păpuşi de 10 lei. 112. 17 bidoane de 3 litri
şi 15 bidoane de 1 litru. 113. 19 triunghiuri şi 5 dreptunghiuri. 114. 21 bancnote de 5 lei
şi 12 bancnote de 1 leu. 115. 14 iezi, 17 miei şi 5 copii. 116. 8 gâşte, 14 găini şi 5 miei.
117. 7 purcei şi 6 găini. 120. 3 ore. 121. 5 ore, la 385 km de oraşul A. 122. După 4 ore,
la 560 km de Bucureşti. 123. După o oră. 124. După 2 ore. 125. 5 ore. 126. 150
secunde.
127. 6 km/h şi 4 km/h. 128. 5 ore şi 300 km. 129. 4 probleme corecte şi 2 greşite.
131. 44 pui. 132. 33 oi, 22 cai şi 132 boi. 133. n = 29. Testul 2 2. 124; 35; 140.
3. 80 probleme.
Fracţii
28. 64 pagini. 29. 60 peşti. 30. 55 m. 31. 2 619 furnici. 32. 30 elevi. 33. 9. 43. 72 de
exerciţii. 51. 91 m. 52. 81 tineri. 53. 243 lei. 54. 610 lei. 55. 400, 240. 56. 210 km.
57. 36 globuleţe. 58. 35 lei, 90 lei. 59. 14 ani, 42 ani, 63 ani. 60. 30 căprioare.
61. 24 elevi. 62. n = 5. 63. y = 1; 2. Testul 3. Partea a II-a 3. 522; 783; 1 044.
Măsurare şi măsură
10. 450 de paşi. 11. 30 km. 12. 69 uniforme. 13. 15 m. 14. 70 m şi 50 m. 15. 110 km.
23. 200 bidoane. 24. 2 574 l. 25. 51 kl. 26. 16 l, 14 l. 27. 15 dl, 28 dl, 49 dl. 28. 9 sticle
de 1 litru şi 11 sticle de 2 litri. 36. 15 kg şi 24 kg. 37. 28 kg, 23 kg, 19 kg. 38. 16 000 kg
şi 49 000 kg. 39. 200 q şi 40 q. 40. 27 t. 41. 6 lădiţe de vişine şi 36 lădiţe de cireşe.
42. 30 kg. 43. 15 borcane de 800 g şi 18 borcane de 500 g. 50. 2 100 m. 51. 5
4
ore.
52. 450 peşti. 53. 35 km. 54. 110 km; 45 km. 55. 8 săptămâni. 66. 10 ani; 53 de ani.
67. 3 ore. 68. 10 ani; 35 ani; 39 ani. 73. 2 lei. 74. 15 lei. 75. 30 lei. 76. 12 bancnote de

 181 
50 lei şi 4 bancnote de 100 lei. 77. 9 bancnote de 5 lei şi 15 bancnote de 1 leu.
78. 24 lei – tricoul; 60 lei – pantofii şi 30 lei – mingea. 79. 84 lei. 80. 15 lei; 5 lei.
81. 20 lei. 82. 90 de minute. 83. 8 lădiţe de câte 8 kg, 24 lădiţe de câte 10 kg şi 48
lădiţe
de 12 kg. 84. 17 lăzi şi 225 kg de vişine. 85. 8 sticle de 75 cl şi 10 sticle de 500 ml.
86. 99 km. 87. 18 euro, 38 euro. 88. 21 lei. 89. 100 m/minut; 300 m/minut. 90. 2440 kg
şi 24 saci. 91. 19 litri şi 58 litri. Testul 2 3. 64 km. 4. 50 kg.
Elemente intuitive de geometrie
16. a = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 18. 60 cm, 90 cm, 62
cm.
19. 20 m. 20. 135 dm. 21. 11 m, 17 m, 8 m. 27. 17 m şi 10 m. 28. P1 = 288 m; P2 =
= 192 m. 29. P = 40 m; L = 16 m; l = 4 m. 30. lungimea gardului este de 596 m.
36. 2 dam. 37. P□ = 28 cm; P = 56 cm. 38. 21 hm. 39. 42 m, 60 m. 40. P□ = 12 cm.
41. latura pătratului = 6 cm; perimetrul = 24 cm. 46. P◊ = 18 dam. 47. L◊ = 8 cm.
􀁗1 9 0 􀁘
49. P1 = 396 mm; P2 = 48 mm. 55. 130 m; 250 m; 400 m. 59. 11 piramide. 60. 10 cuburi.
67. 6 cuburi şi 3 piramide. 68. 75 cuboide şi 80 piramide. 69. 12 cuburi şi 4 piramide.
70. 286 m. 71. a = 6, P = 192 m. 72. L = 8 m; l =4 m, l□ = 4 m. 73. Perimetrul
trapezului este 260 cm. 74. Cu 24 cm mai mare lungimea decât lăţimea. 76. 7
paralelipipede
dreptunghice, 28 cuburi şi 6 piramide. 78. Niciunul; 8. 79. 96 pătrate.
Testul 2 5. 28 feţe.
Recapitulare
10. x = 9; a = 10; b = 6; c = 7; d = 400; e = 4; m = 20; n = 9; p = 3; y = 1. 11. 28. 12. 45
kg;
43 kg; 48 kg. 13. 5542; 9984. 15. 152 pinguini. 16. 270 piese. 17. 40 minute. 18. 308;
310; 312. 19. 129 şi 60. 20. 219; 73; 35. 21. 20 km (al doilea tren). 22. Pmax = 106 m.
23. 328; 329 şi 330. 24. 9 broaşte mari. 25. x = 6. 26. x = 0, 1, 2, 7. 27. x = 50.
28. 50; 30; 60. 29. 80; 120; 100. 30. 352; 288. 31. 440 km. 32. 28 hl; 60 hl.
33. 310 solişti. 34. L = 12 m; l = 10 m. 35. l = 75 m; L = 300 m.
36. 240 m/minut; 180 m/minut; 360 m/minut. 37. După 5 ore la 475 km faţă de Cluj.
38. După 60 paşi. 39. 130 paşi. 40. l = 39 cm; L = 43 cm; P = 164 cm. 41. l = 15 cm;
L = 125 cm. 42. 3 pătrate; 9 dreptunghiuri şi 4 triunghiuri. 43. L = 200 m; l = 100 m.
44. L = 450 m; l = 150 m. 45. 16 pătrate. 46. 340 200 litri. 47. 25 hl; 15 hl. 48. 80 q;
280 q. 49. 18 lăzi cu cireşe şi 25 lăzi cu vişine. 50. 20 fuioare de lână în 10 ore.
51. 120 peşti într-un minut. 52. 189 mere. 53. 99 porumbei şi 165 vrăbiuţe. 54. De la
21 km. 55. 30 km. 56. 8 echipe cu câte 9 muncitori; 9 echipe cu câte 14 muncitori.
57. 8 gâşte, 14 găini şi 5 miei. 58. 12 dolari; 15 dolari. 59. 58 borcane şi 6 rafturi.
60. Peste 7 ani. 61. 160 animale. 62. Gemenii au câte 6 ani, iar fratele mai mare 10 ani.
63. 163 şi 3. 65. După 10 sărituri. 66. 19 bănci; 48 elevi. 67. 1 619.
􀁗1 9 1 􀁘
CUPRINS
NUMERE NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1 000 000 .................. 5
Scrierea şi citirea numerelor naturale .................................................. 5
Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000 .... 6
Scrierea numerelor cu cifre romane .................................................... 8
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE

 182 
MAI MICI DECÂT 1 000 000 ..................................................................... 15
Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin .................................... 15
Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin ...................................... 18
Aflarea numărului necunoscut ............................................................. 22
ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE ................................................. 30
Înmulţirea când unul dintre factori este o sumă ................................... 30
Înmultirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră ............... 32
Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră .................. 34
Înmulţirea numerelor de două cifre ...................................................... 35
Înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre .............. 37
Înmulţirea cu mai mulţi factori. Proprietăţi ale înmulţirii ....................... 39
ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI SAU
EGALE CU 1 000 ...................................................................................... 46
Împărţirea prin cuprindere: împărţirea cu rest; relaţia
dintre deîmpărţit, împărţitor, cât; condiţia restului ................................ 46
Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră,
când restul este zero ........................................................................... 47
Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră,
când restul este diferit de zero ............................................................. 49
Împărţirea unui număr natural de trei cifre la un număr de o cifră ....... 50
Aflarea numărului necunoscut ............................................................. 53
ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR ................................................... 62
Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii fără paranteze ...................... 62
Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii
cu paranteze rotunde şi paranteze pătrate .......................................... 64
PROBLEME ............................................................................................... 72
Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii ............................. 72
Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii ....................... 73
Probleme care se rezolvă prin încercări .............................................. 76
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă ................................ 77
􀁗1 9 2 􀁘
FRACŢII ..................................................................................................... 98
Scrierea şi citirea fracţiilor .................................................................... 98
Fracţii egale. Compararea fracţiilor ...................................................... 99
Aflarea unei fracţii dintr-un întreg ......................................................... 101
Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor .................................................. 103
Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor .................................................. 104
MĂSURARE ŞI MĂSURĂ .......................................................................... 112
Unităţi de măsurat lungimea
Metrul. Multiplii şi submultiplii. Transformări ........................................ 112
Unităţi de măsurat capacitatea
Litrul. Multiplii şi submultiplii. Transformări .......................................... 114
Unităţi de măsurat masa corpurilor
Kilogramul. Multiplii şi submultiplii. Transformări ................................. 116

 183 
Unităţi de măsură pentru timp
Ora, minutul, secunda, ziua, săptămâna ............................................. 119
Luna, anul, deceniul, secolul şi mileniul ............................................... 121
Monede şi bancnote ............................................................................ 123
ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE ................................................. 132
Unghiuri. Drepte perpendiculare. Drepte paralele ............................... 132
Triunghiul ............................................................................................. 133
Dreptunghiul ........................................................................................ 135
Pătratul ................................................................................................ 137
Rombul ................................................................................................ 138
Trapezul ............................................................................................... 139
Forme geometrice spaţiale
Cubul, paralelipipedul dreptunghic, piramida ....................................... 141
RECAPITULARE ....................................................................................... 149
SUBIECTE DATE LA CONCURSURI ŞCOLARE ..................................... 158
NE PREGĂTIM PENTRU CONCURSURI – PROBLEME REZOLVATE ... 171
RĂSPUNSURI ............................................................................................ 188

 184 