Sunteți pe pagina 1din 37

Km Pe partea stanga/dreapta/

Nr. Plansa
De la La subtraversare
LEA mt – simplu circuit – IRIGATII POCHIDIA – intersectie
0+000
- 3xOlAl 35/6mmp, coronament triunghi
- Se demonteaza stalpii nr.50(SE6), 52(SC15014) si 53(SC15014).
- Se demonteaza consola de derivatie de pe stalpul nr.53.
-Se demonteaza conductoarele neizolate intre stalpii nr.50 si 53.
-Se monteaza noii stalpi la distantele corespunzatoare fata de axul
drumului astfel incat sa se asigure gabaritele.
Stalpii nr.52 si 53 proiectati vor avea acelasi amplasament iar stalpul
1 PS01 nr.50 se va amplasa la distanta mentionata in plan fata de drumul
proiectat.
Stalpii proiectati vor fi de tip SC15015, in fundatie turnata,
consola CIT140, si lanturi de izolatoare composite.
La supratraversarea drumului se vor monta lanturi duble de
intindere.
Pe stalpul nr. 53 se va monta o consola de derivatie CDV1100 si
lanturi simple de intindere pentru refacerea Racordului PTA143.
-Se monteaza conductoare neizolate 3xOlAl 50/8mmp intre stalpii
existenti si proiectati.
LEA mt – simplu circuit – RAIZER EGCL – intersectie
0+540 0+600
- 3xOlAl 50/8mmp, coronament orizontal
-Se demonteaza stalpii nr.7 si 8.
-Se demonteaza consola de derivatie de pe stalpul nr.8.
-Se demonteaza conductoarele intre stalpii nr.6 si 8.
-Intrucat in aceasta zona drumul proiectat se inalta cu
9,7m, s-a optat pentru solutia de refacere a retelei electrice prin linie
electrica subterana.
-Se monteaza 3 stalpi (2xSC15015, Sc15014) conform planului de
situatie.
Stalpii vor fi speciali si se vor monta in fundatii turnate.
-Stalpii nr.7 si 8, proiectati, vor fi stalpi terminali, la care se va realiza
trecerea din LEA-LES.
2 PS02 Stalpii vor fi echipati cu separator tripolar de exterior,
tip STE, montaj orizontal, support montare descarcatori ZnO si capete
terminale, priza de pamant.
-Se reface legatura la axul LEA prin montarea de conductoare
neizolate intre stalpii nr.6-ex si 7- proiectat respectiv intre
stalpii 8 si 8A-proiectati.
Legatura intre stalpii nr.7 si 8 proiectati se va realiza prin linie
electrica subterana, realizata cu cabluri tip
3xA2XS(FL)2Y-150mmp.
Cablurile se vor poza in profil M si profil T.
Fiecare cablu monopolar se va poza in cate un tub de protective PVC-
G-150mm.
Se va poza si un tub de rezerva.
Se vor prevede rezerve de cabluri la trecerea din LEA
in LES si la subtraversarile de drumuri.
LEA mt si PTA 20/0,4kV – suprapunere cu drumul proiectat
0+520 0+580
- 3xOlAl 50/8mmp, coronament orizontal
-Se demonteaza 2 stalpi ai racordului.
-Se demonteaza postul de transformare aerian.
-Se demonteaza si conductoarele dintre stalpii nr.8 si
PTA.
-Se reface racordul prin montarea a 2 stalpi speciali de tip SC15014.
3 PS02 Stalpii se vor monta in fundatii turnate.
-Se reface legatura la axul LEA RAIZER EGCL prin montarea de
conductoare neizolate intre stalpii nr.8A - proiectat si postul de
transformare.
-Pe stalpul nr.1 al racordului se va monta un separator tripolar de
exterior tip STEPno. Acest stalp va avea si priza de pamant.
-Pe cel de-al doilea stalp se va reface postul de transformare.
Se vor monta: consola CIT140, cadru de sigurante cu descacatori
ZnO, transformator, cutie de distributie, priza de pamant.
LEA mt – Rac. 20KV PTA 22 - intersectie
5+560
- 3xOlAl 35/6mmp, coronament triunghi
-Se demonteaza stalpii nr. 1 si 2 si conductoarele intre acestia.
-Se demonteaza consola de derivatie de pe stalpul nr.2.
-Se monteaza 2 stalpi metalici, zabreliti, cu h=20m, astfel incat sa
se respecte distantele corespunzatoare fata de axul drumului si sa se
4.1 PS03 asigure gabaritul.
-Stalpii vor fi echipati cu lanturi simple de intindere cu izolatoare
compozite respectiv lanturi duble de intindere cu izolatoare
compozite la supratraversarea drumului proiectat.
La stalpul nr.2, se va realiza si priza de pamant artificiala.
-Se reface reteaua prin pozarea de conductoare preizolate cu
izolatie din polietilena reticulate – CAOL2X-35/6mmp intre stalpii
proiectati.
LEA mt – RACORD 20KV PTA77 – suprapunere cu drumul proiectat
5+560 5+880
- 3xOlAl 35/6mmp, coronament triunghi
-Se demonteaza 10 stalpi de MT (5xSC15015, SE9,
4xSE2).
-Se demonteaza conductoarele intre stalpul nr.2 al racordului-
PTA22 si stalpul nr.10 al racordului PTA77.
Racordul se va reface prin linie electrica subterana
20kV, intre stalpul nr.2-proiectat al racordului-PTA22 si stalpul nr.10-
existent al racordului PTA77.
Pe stalpul nr.2 se vor monta:
-separator tripolar de exterior tip STEPno
-suport sustinere descarcatori ZnO si capete terminale
4.2 PS03 -Se reface legatura la axul racordului-PTA22 si stalpul nr.10-existent
prin linie electrica subterana realizata cu cabluri tip 3xA2XS(FL)2Y-
150mmp.
Cablurile se vor pe marginea drumului existent si proiectat, in profil
M si in profil T la subtraversarea drumului existent.
La realizarea profilului T, fiecare cablu monopolar se va poza in cate
un tub de protectie PVC-G-150mm.
Se va poza si un tub de rezerva.
-Pe stalpul nr.10-existent, de tip SE6, se va realiza trecerea din LES in
LEA .
Pe acest stalp se va monta un suport sustinere descarcatori ZnO si
capete terminale. Se va realiza si o priza de pamant artificiala.
Se vor prevede rezerve de cabluri la trecerea din LEA
in LES si la subtraversarile de drumuri.
LEA jt din PTA77 - intersectie
5+660
- conductoare neizolate Al-35+3x35+2x35mmp
- Se demonteaza stalpul nr.1 din LEA joasa tensiune.
- Se demonteaza conductoarele neizolate intre stalpii nr. 1 si 2 ai
liniei.
- Se monteaza un stalp special de tip SE11, conform planului de
situatie.
- Se vor monta cutii de trecere LEA-LES si prize de pamant la stalpii
nr.1-proiectat si 2-existent.
Intre acesti stalpi reteaua se va reface prin linie electrica subterana.
5.1 PS03 - Se vor poza cabluri tip AC2XAbY-
3x150+70mmp(forta) si AC2XAbY-
2x50mmp(iluminat).
Cablurile se vor poza in profil M si profil T.
Fiecare cablu se va poza in cate un tub de protectie
PVC-G-150mm.
Se va poza si un tub de rezerva.
Se vor prevede rezerve de cabluri la trecerea din LEA
in LES si la subtraversarile de drumuri.
LEA jt din PTA77 - suprapunere cu drumul proiectat
5+660 5+900
- conductoare neizolate Al-50+3x50+25mmp
-Se demonteaza 2 stalpi de bransament si unul din
LEA.
- Se demonteaza corpurile de iluminat si bransamentele de pe stalpii
de MT.
- Se demonteaza si conductoarele neizolate.
- Se monteaza 7 stalpi pentru joasa tensiune (SE11,
2xSE10 si 4xSE4).
5.2 PS04 - Stalpii se vor monta pe marginea drumului proiectat. Stalpii speciali
se vor monta in fundatii turnate iar cei de sustinere in fundatii burate.
- Se vor monta conductoare izolate torsadate tip T2XIR-
50+3x70+2x25mmp, intre stalpul nr.2 si nr.9 - proiectat.
- Se vor reamplasa corpurile de iluminat pe stalpii proiectati.
- Se va reface derivatia la stalpul nr.4-proiectat.
- Pe stalpul nr.7-proiectat, se va monta o cutie de trecere LEA-LES, de
la care se va reface bransamentul subteran.
- Se vor prevede rezerve de cabluri la trecerea din LEA
in LES si la subtraversarile de drumuri.
LEA mt – simplu circuit – apropiere si intersectie (km8+080)
7+760 8+220
- conductoare neizolate 3xOlAl 35/6mmp, coronament triunghi
- Se demonteaza stalpii nr.12(SC15004),13(SC15004)
si 14(SC15014).
- Se demonteaza conductoarele intre acesti stalpi.
- Se monteaza 3 stalpi: stalpii nr.12 si 14 vor fi de tip
6 PS06 SC15014 iar stalpul nr.13 va fi de tip ICn+6-
20112(metallic, zabrelit).
- Stalpii se vor monta in fundatii turnate si vor fi echipati cu
lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite respective
lanturi duble de intindere compozite la supratraversarea drumului.
- Se reface reteaua prin pozarea de conductoare neizolate OlAl
35/6mmp intre stalpii proiectati.
LEA mt – simplu circuit – AVICOLA ZORLENI – intersectie
10+420
- conductoare neizolate 3xOlAl 50/8mmp, coronament orizontal
- Se demonteaza stalpii nr.48,49 si 50.
- Se demonteaza conductoarele intre stalpii nr.47 si 50. Se
demonteaza si separatorul de pe stalpul nr.48.
7 PS08 - Se monteaza 2 stalpi : stalpul nr.49 va fi de tip
SC15006 iar stalpul nr.50 va fi de tip SC150014.
- Stalpul special se va monta in fundatie turnata iar cel de sustinere in
fundatie burata.
- Coronamentul va fi orizontal, iar izolatoarele vor fi de tip compozit.
- Se reface reteaua prin pozarea de conductoare neizolate OlAl
50/8mmp intre stalpii nr.48 si 50, proiectati.
LEA jt – AVICOLA ZORLENI – intersectie
10+440
- conductoare izolate amplasate pe stalpii metalici
-Se demonteaza 6 stalpi metalici.
-Se demonteaza conductoarele dintre acesti stalpi.
-Se monteaza 1 stalp special de tip SE10.
Stalpul se va monta in fundatie turnata si va fi echipat cu o cutie de
8 PS08 trecere LEA-LES si priza de pamant
-De la acest stalp pana la cladirea Punctului de control, reteaua
se va realiza subteran.
-Se va poza cablu de tip ACYAbY-3x50+25mmp, in profil M, pe
marginea drumului proiectat si profil T la subtraversarea acestuia.
Se vor prevede rezerve de cabluri la trecerea din LEA
in LES si la subtraversarile de drumuri.
LEA jt – din PTA 2 SIMILA - pe partea dreapta apropiere
10+460 10+940
- coonductoare neizolate si izolate torsadate
-Se demonteaza stalpii nr.7,8,9,10,11 si un stalp de bransament.
-Se demonteaza conductoarele neizolate intre acesti stalpi.
-Se demonteaza derivatiile, corpurile de iluminat si bransamentele.
Intrucat drumul proiectat ajunge pana la limitele proprietatilor,
reteaua de joasa tensiune se va reface subteran.

PS09-
9
10
-Se vor monta 2 stalpi de tip SE10.
La acesti stalpi se va realiza tercerea din LEA in LES. Pe acesti stalpi
se vor monta firidele de distributie si vor fi prevazute cu prize de
pamant artificiale.
PS09- Pentru refacerea bransamentelor se vor monta firide de distributie,
9 conform planului de situatie.
10
Cablul principal intre aceste firide va fi AC2XAbY-
3x150+70mmp (110m), iar cel de iluminat AC2XAbY-
2x35mmp(110).
-Pe acelasi traseu, se vor amplasa , la distantele normate si cablurile
bransamentelor.
Pentru refacerea bransamentelor se vor poza cabluri de tip AC2XAbY-
2x25mmp(430m).
Se vor prevede rezerve de cabluri la trecerea din LEA
in LES si la subtraversarile de drumuri.
Se demonteaza stalpul nr.1A si conductoarele.
Se monteaza 2 stalpi speciali (SE10, SE6).
Se reface reteaua prin montarea de conductoare izolate
torsadate.
LEA mt – dublu circuit – LEA 20 kV AVICOLA ZORLENI - LEA MURGENI
10+400 11+240
- coronament orizontal, conductoare neizolate 2x[3xOlAl50/8mmp]
-Se demonteaza stalpii nr.44, 45,46,47.
-Se demonteaza conductoarele intre acesti stalpi si intre stalpul 47 si
47A.
Se monteaza stalpi astfel:
-stalpii nr. 46,47 si 48 vor fi metalici zabreliti de tip
10 PS10 ICn+6-20212
-stalpul nr.45 va fi de tip SC15015
-stalpul nr. 44 va fi de tip IC-20213
-Se vor monta conductoare neizolate intre stalpii nr.44 si 48,
proiectati.
Se va reface si racordul Murgeni, prin montarea unui stalp special de
tip SC15015 si prin pozarea de conductoare 3xOlAl50/8 intre stalpul
nr.48 si 47A.
Stalpii liniei dublu circuit vor avea izolatie dubla.
LES 20kV PT111 – din DERIVATIE POMPE APE RAU
11+260
- cabluri 20kV – 3xA2XSY-150mmp, pozate subteran
-Se sectioneaza cablurile existente si se demonteaza de pe stalpul
nr.1.
-Se demonteaza si suportul pentru descarcatori si capete terminale.
-Pe stalpul nr.1-proiectat, se va monta suport pentru montare capete
terminale si descarcatori ZnO, si cablurile proiectate.
11 PS11 -Se vor poza cabluri 3xA2XSY-150mmp, intre stalpul nr.1-proiectat si
manson.
Cablurile se vor poza in profil M si profil T(la subtraversarea drumului
proiectat).
In profil T - fiecare cablu se va poza in cate un tub de protectie PVC-
G-150mm.
Se va poza si un tub de rezerva.
LEA mt – Rac. POMPE APA RAU BARLAD - pe partea dreapta apropiere
11+260
- conductoare neizolate 3xOlAl 50/8mmp, coronament orizontal
-Se demonteaza stalpii nr.1(SC15014) si 2(SE8) ai racordului.
-Se demonteaza separatorul de pe stalpul nr.2.
-Se demonteaza conductoarele intre stalpii nr.36(al
LEA DC) si nr.2.
12 PS11 -Pentru a se asigura gabaritul fata de drumul proiectat este necesar a
se monta stalpi de tip SC15015.
-Pe stalpul nr.36 al LEA DC, se va monta o consola de derivatie
CDV1100 si lanturi de intindere.
Stalpul nr.2-proiectat va fi echipat cu consola CIT140, lanturi de
intindere cu izolatoare compozite, separator tripolar de exterior tip
STE si priza de pamant.
-Se vor monta conductoare neizolate 3xOlAl50/8mmp.
11+281
Sens LEA mt – simplu circuit LEA MURGENI - supratraversare sens giratoriu amenajat
giratoriu - conductoare neizolate 3xOlAl 50/8mmp, coronament orizontal
proiectat
- Se demonteaza stalpul nr.35A, de tip SC15015 si separatorul de pe
acest stalp.
13 PS11 - Se demonteaza conductoarele intre stalpii nr.36 si
35A.
- Se monteaza 1 stalp special de tip SC15015 in fundatie turnata.
- Stalpul va fi echipat cu separator tripolar de exterior tip STE,
consola CIT140, priza de pamant si lanturi duble de izolatoare
compozite.
- Se vor monta conductoare preizolate tip CAOL2X-
50/8mmp intre stalpii nr.36-ex si 35A-proiectat.
11+281
Sens LEA mt - simplu circuit LEA AVICOLA - supratraversare sens giratoriu amenajat
giratoriu - conductoare neizolate 3xOlAl 50/8mmp, coronament orizontal
proiectat
- Se demonteaza stalpul nr. 35, de tip SC15015 si separatorul de pe
acest stalp.
14 PS11
- Se demonteaza conductoarele intre stalpii nr. 36 si 35.
- Se monteaza 1 stalp special de tip SC15015 in fundatie turnata.
- Stalpul va fi echipat cu separator tripolar de exterior tip STE,
consola CIT140, priza de pamant si lanturi duble de izolatoare
compozite.
- Se vor monta conductoare preizolate tip CAOL2X-
50/8mmp intre stalpii nr.36-ex si 35-proiectat.
Detalii retele
Stalpi
electrice
tersectie

170

200

200

140

Profil M-130
Profil T-35

proiectat

2
1
85

55
2 70

90

rumul proiectat

10

385

Profil M-400
Profil T-20

1
85
1

Profil M-120
Profil T-35

3
320

320

km8+080)
unghi

3
200

250

rsectie
zontal
3
200

150

6
1 170

Profil M-260
Profil T-70

opiere

6
230
Profil M-160
Profil T-35m
Profil 2M-270

1 120
2
130
ENI - LEA MURGENI
0/8mmp]
4
2x250
100

2x300

150

Profil M-80
Profil T-30m

a dreapta apropiere
orizontal
2

90

100
rsare sens giratoriu amenajat
orizontal

70
1

70

sare sens giratoriu amenajat


izontal

1
70
1

70
Km Exec
Nr. Plansa Lucrare
De la La UM
0+000 LEA mt – simplu circuit – IRIGATII POCHIDIA – intersectie
Demontare:
- st. nr. 50 tip SE6 buc
½ - st. nr. 52, 53 tip SC15014 buc
- retea Ol-Al 35/6 mmp km
Montare:
- st. nr. 50, 52, 53 tip SC15015 buc
- consola de intindere tip CIT 140 buc
- consola de derivatie tip CDV 1100 buc
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
1 PS01 LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- izolatori sustinere din cauciuc siliconic ICS cu clema buc
- izolatori sustinere din cauciuc siliconic ICS cu cap rotund buc
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LSI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LSI-FL
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- priză pământ cu Rd≤10 Ω circulară, cu 2 contururi buc
0+540 0+600 LEA mt – simplu circuit – RAIZER EGCL – intersectie
Demontare:
- st. nr. 7, 8 tip SE5 buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
Montare:
- st. nr.7, 8A tip SC15015 buc
- st. nr. 8 tip SC15014 buc
- consola de intindere tip CIT 140 buc
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
2 PS02
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LSI-FM
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LSI-FL
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- descarcatori 24 kV cu ZnO set
- terminal de ext. 20 kV 150 mmp buc
- LES 20kV cu cablu tip NA2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp (Profil M-130
ml
m; Profil 4T-35 m 4xPVC-G 150mm)
- confectii metalice CTE buc
- confectii metalice Desc. buc
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
0+520 0+580 LEA mt si PTA 20/0,4kV – suprapunere cu drumul proiectat
Demontare:
- st. nr. 1 si PTA tip SE8 buc
- STEPno 20 kV buc
- PTA buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
Montare:
- st. nr. 1 si PTA tip SC 15014 buc
- consola de intindere tip CIT 140 buc
- consola de derivatie tip CDV 1100 buc
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LSI-FM
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LSI-FL
3 PS02
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- separator tripolar de exterior tip STEPno 200 A buc
3 PS02

- dispozitiv de semnalizare avarii (DSA) pentru LEAmt buc


- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
- PTA 20/0,4 kV - ??? kVA(TRAFO se muta) echipat cu:
- soclu tripolar pentru sigurante fuzibile de exterior cu izolatoare
compozite si descãrcãtoare cu ZnO încorporate: Un=24 kV, If=16A;
- mutare transformator trifazat de tip etans cu izolatie în ulei, în
cuvã etansã 20/0,4 kV – ??? kVA; buc
- coloanã 0,4 kV generalã trafo cu conductor AFYI
3x1x240+2x1x120 mmp protejatã în tub de protectie;
- cutie de distributie tip C.D. 1-4
- priza de pamant circulara cu rezistenta de dispersie Rd≤1 Ω.
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
5+560 LEA mt – Rac. 20KV PTA 22 - intersectie
Demontare:
- st. nr. 1 si 2 tip SC15004 buc
- retea Ol-Al 35/6 mmp km
Montare:
- st. nr. 1 tip IC 20012 (met. zabrelit) buc
- st. nr. 1 si 2 tip IC 20013 (met. zabrelit) buc
- STEPno 20 kV buc
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
4.1 PS03 LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LSI-FM
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LSI-FL
- retea conductoare preizolate cu izolatie din polietilena reticulate –
km
CAOL2X-35/6 mmp
- priză pământ cu Rd≤10 Ω circulară, cu 2 contururi buc
5+560 5+880 LEA mt – RACORD 20KV PTA77 – suprapunere cu drumul proiectat
Demontare:
- st. nr. 1, 3, 4, 8, 9 tip SC15015 buc
- st. nr. 2 tip SE9 buc
- st. nr. 4-7 tip SE2 buc
- retea Ol-Al 35/6 mmp km
Montare:
- st. nr. 1 tip SC 15014 buc
- consola de intindere tip CIT 140 buc
4.2 PS03-04
- consola de derivatie tip CDV 1100 buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- STEPno 20 kV buc
- descarcatori 24 kV cu ZnO set
- terminal de ext. 20 kV 150 mmp buc
- LES 20kV intre st. 2 Rac. 20kV PT22-st.10 Rac. 20kV PT77 Bd cu
cablu tip NA2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp (Profil M-400 m; Profil T-20 ml
m 1xPVC-G 150mm)
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
5+660 LEA jt din PTA77 - intersectie
Demontare:
- st. nr. 1 tip SE4 buc
- retea Al 35+3x35+2x35 mmp 100 ml
- bransamente buc
Montare:
- st. nr. 1 tip SE10 buc
5.1 PS03
- LES 0,4kV intre st. 1 si st. 2 Rac. 20kV PT77 Bd cu cablu tip
NA2XAbY 3x150+70 mmp + NA2XAbY 2x50 mmp il. (Profil M-120 ml
m; Profil T-35 m 1xPVC-G 150mm)
- descarcatori 0,4 kV set
- terminal de ext. 0,4 kV 150 mmp buc
- bransamente BMPM pe stalp buc
- priză pământ cu Rd≤4 Ω liniară la st. nr. 1 buc
5+660 5+900 LEA jt din PTA77 - suprapunere cu drumul proiectat
Demontare:
- st. nr. 9 tip SE11 buc
- retea Al 50+3x50+25 mmp 100 ml
- bransamente in LES buc
- corpuri de iluminat buc
5.2 PS04 Montare:
- st. nr. 3, 4 tip SE10 buc
- st. nr. 5, 6, 7, 8 tip SE4 buc
- st. nr. 9 tip SE11 buc
- retea NFA2X 50+3x70+2x25 mmp intre st. 2 si 9 100 ml
- legatura derivatie LEA torsadat - clasic la st. 4 buc
- bransament BMPM soclu la st. 7 buc
7+760 8+220 LEA mt – simplu circuit – apropiere si intersectie (km8+080)
Demontare:
- st. nr. 12 si 13 tip SC15004 buc
- st. nr. 14 tip SC15014 buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
Montare:
- st. nr. 12 si 14 tip SC15014 buc
- st. nr. 13 tip SM ICn+6-20112 (met. zabrelit) buc
- consola de intindere tip CIT 140 buc
- consola de derivatie tip CDV 1100 buc
6 PS06
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LSI-FM
- Lant simplu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LSI-FL
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
10+420 LEA mt – simplu circuit – AVICOLA ZORLENI – intersectie
Demontare:
- st. nr. 48 tip SE8 buc
- st. nr. 49, 50 tip SE2 buc
- STEPno 20 kV buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
Montare:
- st. nr. 49 tip SC15006 buc
- st. nr. 50 tip SC15014 buc
- consola de intindere tip CIT 140 buc
7 PS08 - consola sustinere orizontala tip CSO 1300 buc
- izolatori sustinere din cauciuc siliconic ICS cu clema buc
- izolatori sustinere din cauciuc siliconic ICS cu cap rotund buc
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- STEPno 20 kV buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
- priză pământ cu Rd≤10 Ω circulară, cu 2 contururi buc
10+440 LEA jt – AVICOLA ZORLENI – intersectie
Demontare:
- 5 st. tip SM (metalici) buc
- retea TYIR 50+3x35 mmp 100 ml
Montare:
8 PS08 - st. nr. 1 tip SE10 buc
- LES 0,4kV cu cablu tip NA2XAbY 3x50+25 mmp (Profil M-260 m;
ml
Profil T-70 m 1xPVC-G 150mm)
- descarcatori 0,4 kV set
- terminal de ext. 0,4 kV 150 mmp buc
- priză pământ cu Rd≤4 Ω liniară la st. nr. 1 buc
10+460 10+940 LEA jt – din PTA 2 SIMILA - pe partea dreapta apropiere
Demontare:
- st. nr. 7, 8, 10, br. tip SE4 buc
- st. nr. 9 tip SE5 buc
- st. nr. 11 tip SE10 buc
- st. nr. 1A tip SE4 derivatie buc
- corpuri de iluminat buc
- retea TYIR 50+3x35+16 mmp 100 ml
- retea TYIR 50+3x35+16 mmp derivatie 100 ml
- bransamente 100 ml
Montare:
9 PS09-10
- st. nr. 1, 2 si 1A dv. tip SE10 buc
- st. nr. 2 dv. tip SE6 buc
- corpuri de iluminat la st. nr. 1 buc
- LES 0,4kV cu cablu tip NA2XAbY 3x150+70 mmp + NA2XAbY
ml
2x35 (Profil M-110 m)
- descarcatori 0,4 kV set
- terminal de ext. 0,4 kV 150 mmp buc
- priză pământ cu Rd≤4 Ω liniară la st. nr. 1 buc
- retea NFA2X 50+3x50+16 mmp derivatie 100 ml
- bransamente LES 0,4kV cu cablu tip NA2XAbY 2x25 mmp (Profil
ml
M-160m+profi T-35m+ptofil 2M-270m)+4 BMPM soclu
10+400 11+240 LEA mt – dublu circuit – Dv. 20 kV AVICOLA ZORLENI - LEA MURGENI
Demontare:
- st. nr. 44-47 tip SC12-3100 buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp intre st. 47A-47-44 (2x250+100 m) km
Montare:
- st. nr. 44 tip IC 20213 buc
- st. nr. 45 tip SC15015 + nr. 1 LEA 20 kV Murgeni buc
- st. nr. 46-48 tip ICn+6-20112 (met. zabrelit) buc
10 PS08 - coronament orizontal intindere dublu circuit buc
- izolatori sustinere din cauciuc siliconic ICS cu clema buc
- izolatori sustinere din cauciuc siliconic ICS cu cap rotund buc
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- priză pământ cu Rd≤10 Ω circulară, cu 2 contururi buc
11+260 LES 20kV PT111 – din DERIVATIE POMPE APE RAU
Demontare:
- sectionare LES 20kV A2XSY 3x1x150 mmp buc
- demontare Desc. si CTE pe st. 1 buc
Montare:
- st. nr. 1 tip SE8 buc
- consola de intindere tip CIT 140 buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- STEPno 20 kV buc
11 PS11
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- descarcatori 24 kV cu ZnO set
- terminal de ext. 20 kV 150 mmp buc
- LES 20kV cablu tip NA2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp (Profil M-80 m;
ml
Profil T-30 m 1xPVC-G 150mm)
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
11+260 LEA mt – Rac. POMPE APA RAU BARLAD - pe partea dreapta apropiere
Demontare:
- st. nr. 1 tip SC15014 si nr. 2 tip SE8 buc
- STEPno 20 kV buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp intre st. 2 si st. nr. 36 LEA 20kV DC km
Montare:
- st. nr. 1, 2 tip SC15015 buc

12 PS11
- consola de intindere tip CIT 140 buc
12 PS11 - consola de derivatie tip CDV 1100 buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp km
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- STEPno 20 kV buc
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
- priză pământ cu Rd≤10 Ω circulară, cu 2 contururi buc
11+281
Sens LEA mt – simplu circuit LEA MURGENI - supratraversare sens giratoriu amenajat
giratoriu
Demontare:
- st. nr. 35A tip SC15014 buc
- STEPno 20 kV buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp intre st. 2 si st. nr. 36 LEA 20kV DC km
Montare:
- st. nr. 35A tip SC15015 buc
13 PS11
- consola de intindere tip CIT 140 buc
- consola de derivatie tip CDV 1100 buc
- retea CAOL2X 50/8mmp intre stalpii nr.36-ex si 35A km
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- STEPno 20 kV buc
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
11+281
Sens LEA mt - simplu circuit LEA AVICOLA - supratraversare sens giratoriu amenajat
giratoriu
Demontare:
- st. nr. 35 tip SC15014 buc
- STEPno 20 kV buc
- retea Ol-Al 50/8 mmp intre st. 2 si st. nr. 36 LEA 20kV DC km
Montare:
- st. nr. 35 tip SC15015 buc
14 PS11
- consola de intindere tip CIT 140 buc
- consola de derivatie tip CDV 1100 buc
- retea CAOL2X 50/8mmp intre stalpii nr.36-ex si 35A km
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza mijloc
buc
LDI-FM
- Lant dublu intindere cu izolatori din cauciuc siliconic faza laterala
buc
LDI-FL
- STEPno 20 kV buc
- priză pământ cu Rd≤4 Ω circulară, cu 3 contururi buc
Executie (referinta)
Cant. PU Valoare TOTAL
ctie

1 992.93 992.93
2 992.93 1,985.86
0.17 3,573.00 607.41

3 3,340.06 10,020.18
5 1,240.00 6,200.00
1 400.00 400.00
6 687.00 4,122.00

12 450.00 5,400.00
3 80.00 240.00
5 60.00 300.00
1 687.00 687.00

2 450.00 900.00
0.2 19,020.00 3,804.00
4 800.00 3,200.00 38,859.38

2 992.93 1,985.86
0.2 3,573.00 714.60

2 3,340.06 6,680.12
1 3,340.06 3,340.06
3 1,240.00 3,720.00
3 687.00 2,061.00

6 450.00 2,700.00

2 687.00 1,374.00

4 450.00 1,800.00
0.14 19,020.00 2,662.80
2 750.00 1,500.00
2 500.00 1,000.00
190 165M+35T 52,710.94
2 300.00 600.00
2 300.00 600.00
2 1,600.00 3,200.00 86,649.38
ctat

2 992.93 1,985.86
1 250.00 250.00
1 1,500.00 1,500.00
0.085 3,573.00 303.71

2 3,340.06 6,680.12
2 1,240.00 2,480.00
1 400.00 400.00
2 687.00 1,374.00

4 450.00 1,800.00
0.055 19,020.00 1,046.10
1 7,750.00 7,750.00
1 2,000.00 2,000.00
1 1,600.00 1,600.00

1 88,000.00 88,000.00

2 117,169.79

2 992.93 1,985.86
0.085 3,573.00 303.71

2 5,000.00 10,000.00
2 7,000.00 14,000.00
1 7,750.00 7,750.00
2 687.00 1,374.00

4 450.00 1,800.00

2 687.00 1,374.00

4 450.00 1,800.00

0.09 38,000.00 3,420.00


2 800.00 1,600.00 45,407.57
ul proiectat

5 992.93 4,964.65
1 992.93 992.93
4 992.93 3,971.72
0.385 3,573.00 1,375.61

1 3,340.06 3,340.06
2 1,240.00 2,480.00
1 400.00 400.00
0.03 19,020.00 570.60
1 7,750.00 7,750.00
2 750.00 1,500.00
2 500.00 1,000.00

440 420M+20T 113,183.49

2 1,600.00 3,200.00 144,729.05

1 471.95 471.95
0.85 3,586.20 3,048.27
2 172.00 344.00

2 0.00
1.5x
180 81,916.35
145M+35T
2 350.00 700.00
2 150.00 300.00
2 2,100.00 4,200.00
1 1,200.00 1,200.00 92,180.57
1 471.95 471.95
3.2 3,586.20 11,475.84
1 172.00 172.00
7 120.00 840.00

2 2,670.06 5,340.12
4 2,670.06 10,680.24
1 2,670.06 2,670.06
3.2 4,480.00 14,336.00
1 70.00 70.00
1 2,500.00 2,500.00 48,556.21
+080)

2 992.93 1,985.86
1 992.93 992.93
0.2 3,573.00 714.60

2 3,340.06 6,680.12
1 7,000.00 7,000.00
2 1,240.00 2,480.00
1 400.00 400.00
2 687.00 1,374.00

4 450.00 1,800.00

2 687.00 1,374.00

4 450.00 1,800.00
0.25 19,020.00 4,755.00
2 1,600.00 3,200.00 34,556.51
ie

1 992.93 992.93
2 992.93 1,985.86
1 250.00 250.00
0.2 3,573.00 714.60

1 992.93 992.93
1 992.93 992.93
2 0.00 0.00
1 300.00 300.00
3 80.00 240.00
3 60.00 180.00
4 687.00 2,748.00

8 450.00 3,600.00
1 7,750.00 7,750.00
0.15 19,020.00 2,853.00
1 1,600.00 1,600.00
1 800.00 800.00 26,000.25

6 471.95 2,831.70
1.7 3,586.20 6,096.54

2 2,670.06 5,340.12
350 280M+70T 106,671.60
2 350.00 700.00
2 150.00 300.00
2 1,200.00 2,400.00 124,339.96
e

4 471.95 1,887.80
1 471.95 471.95
1 471.95 471.95
1 120.00 120.00
2 120.00 240.00
2.3 3,586.20 8,248.26
1.2 3,586.20 4,303.44
1.2 172.00 206.40

3 2,670.06 8,010.18
1 2,670.06 2,670.06
1 714.00 714.00
130 1.5x110M 49,728.90
2 350.00 700.00
2 150.00 300.00
2 1,200.00 2,400.00
1.3 4,480.00 5,824.00
4xBMPM
495 9,353.33 95,650.27
soclu
LEA MURGENI

4 992.93 3,971.72
0.6 3,573.00 2,143.80

1 7,000.00 7,000.00
2 3,340.06 6,680.12
3 7,000.00 21,000.00
1 2,480.00 2,480.00
6 80.00 480.00
6 60.00 360.00
8 687.00 5,496.00

16 450.00 7,200.00
0.75 19,020.00 14,265.00
4 800.00 3,200.00 74,276.64

1 225.00 225.00
2 120.00 240.00

1 3,340.06 3,340.06
2 1,240.00 2,480.00
0.03 0.00 0.00
1 7,750.00 7,750.00
2 687.00 1,374.00

4 450.00 1,800.00
2 750.00 1,500.00
2 500.00 1,000.00
126 96M+30T 33,595.71
2 1,600.00 3,200.00 56,504.77
apta apropiere

2 992.93 1,985.86
1 250.00 250.00
0.09 3,573.00 321.57

2 3,340.06 6,680.12
2 1,240.00 2,480.00
1 400.00 400.00
0.1 19,020.00 1,902.00
4 687.00 2,748.00

8 450.00 3,600.00
1 7,750.00 7,750.00
1 1,600.00 1,600.00
1 800.00 800.00 30,517.55

sens giratoriu amenajat

2 992.93 1,985.86
1 250.00 250.00
0.07 3,573.00 250.11

1 3,340.06 3,340.06
1 1,240.00 1,240.00
1 400.00 400.00
0.08 38,000.00 3,040.00
3 687.00 2,061.00

6 450.00 2,700.00
1 7,750.00 7,750.00
1 1,600.00 1,600.00 24,617.03

sens giratoriu amenajat

2 992.93 1,985.86
1 250.00 250.00
0.07 3,573.00 250.11

1 992.93 992.93
1 1,240.00 1,240.00
1 400.00 400.00
0.08 38,000.00 3,040.00
3 687.00 2,061.00

6 450.00 2,700.00
1 7,750.00 7,750.00
1 1,600.00 1,600.00 22,269.90
1,062,284.83
Pentru fiecare pasaj este prevazuta cate o retea de alimentare cu energie electrica pe 0.4kV, ce cuprinde un circuit sau două circuite
de distributie, in functie de pozitia tabloului electric de alimentare al instalatiei de iluminat.
Pentru sectoarele in care nu exista alimentare cu energie electrica la 0.4kV disponibila in zona, documentatia cuprinde realizarea de
posturi trafo aeriene 20/0.4kV. (acum strategia DEGR prevede in urban PTAb 20/0,4kV + Integrare SCADA)

Stâlpii vor fi din otel galvanizat sau din aluminiu si vor asigura împreună cu braţul de susţinere o înălţime de montaj a corpului de iluminat
de 8,5m...9m faţă de nivelul drumului, uniform distribuiţi la intervale de 25-30m;
Camera de tragre tip X pentru cabluri electrice este un camin din beton armat pretabil pentru a fi executat ca element prefabricat.
Dimensiunile elementului sunt 175x175cm, H=165cm. Grosimea peretilor ca si a miniradierului si a partii superioare, este 25cm. Betonul
utilizat este C25/30, iar armatura PC52. La partea superioara este prevazut un capac metalic cu rama inglobata.
Elementul prefabricat se pozitioneaza pe un pat din beton de egalizare C8/10, executat anterior in sapatura. La interior, se prevad
jgheaburi metalice din profile laminate la rece, fixate pe pereti, pentru sustinerea cablurilor, precum si carlige pentru tragerea cablurilor
prin tuburile de protectie. Aceste camere de tragre tip X pentru cabluri electrice, au incorporate tuburile de protectie pentru accesul
cablurilor electrice, conform proiectelor de instalatii.
Instalatie de utilizare - cabluri electrice tip CYAbY 4x25mm²
În paralel cu cablul electric de alimentare pentru iluminat, în profilul de sanţ se pozeaza la adâncimea de circa 50cm conductorul de
protecţie PE din OL-Zn40x4. La fiecare stâlp se vor scoate „mustăţi” din acelasi material la care se va conecta borna de legare la pământ
a fiecărui stâlp.
La extremităţile instalaţiei de iluminat, la capetele pasajului propriu-zis si respectiv la intervale de circa 200m se realizeaza câte o priză de
pământ distinctă cu rezistenţa de dispersie de 10 Ohm;
Corpurile de iluminat vor fi cu becuri cu vapori de sodiu de 150W (putere instalata 169W), 230V, 50Hz, IP66, cu un flux luminos de
circa 17500 lm având curba fotometrică simetrică în planul longitudinal al drumului si respectiv asimetrică în planul transversal;
Prin interiorul stâlpului se pozeaza cablul de derivaţie tip CYY 3x1,5mm² de la siguranţa automată până la corpul de iluminat.
Pentru fiecare instalatie de iluminat este prevazut cate un bransament electric de 0.4kV realizat cu cablu tip CYAbY 4x50 pozat subteran
de la tabloul electric de alimentare si comanda iluminat pana la tabloul de bransament. Tabloul electric este in schema TN-S cu
conductoare separate pentru neutru (N) si pentru protectie (PE).
Nota: in documentul "Cerintele beneficiarlui", cap. 1.3.5. se solicita folosirea corpurilor de iluminat echipate cu lampi cu
LED, iar stalpii de iluminat vor fi metalici, octogonalidin tabla zincata cu flansa si fereastra de vizitare.

Nr. EXECUTIE (referinta)


km Descriere instalatie si lucrari
crt. UM Cant. PU Valoare TOTAL
Intersectia de la km 0+000 cuprinde estimativ 13 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat - instalati in lungul
0+000 drumurilor adiacente si un stalp h=9m echipat cu 3 corpuri de iluminat - instalat in centrul giratiei. Reteaua electrica de
iluminat are lungimea de circa 190m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc) pentru instalatia de iluminat este estimata la 3.6kW.
intravilan stalpi metalici SM 9m buc 14 2,670.06 37,380.84
corpuri iluminat 150 W buc 16 714.00 11,424.00
1 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 209 503.80 105,294.20
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 217 7.50 1,630.50
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 140 12.00 1,680.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 1 600.00 600.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTAv16 kVA) buc 1 86,000.00 86,000.00 245,209.54
Pasajul peste CF Bucuresti - Iasi km 0+405 cuprinde estimativ 34 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat instalati in
0+405 lungul pasajului si a rampelor sale. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 800m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc)
pentru instalatia de iluminat este estimata la 6.8kW.
intravilan stalpi metalici SM 9m buc 34 2,670.06 90,782.04
corpuri iluminat 150 W buc 34 714.00 24,276.00
2 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 880 503.80 443,344.00
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 900 7.50 6,753.00
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 340 12.00 4,080.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 4 600.00 2,400.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTAv 16kVA) buc 1 86,000.00 86,000.00 658,835.04
Podul peste Raul Barlad km 1+630 cuprinde estimativ 14 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat, instalati in lungul
1+630 podului si a rampelor sale. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 400m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc) pentru
instalatia de iluminat este estimata la 3.1kW.
extravilan stalpi metalici SM 9m buc 14 2,670.06 37,380.84
corpuri iluminat 150 W buc 14 714.00 9,996.00
3 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 440 503.80 221,672.00
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 448 7.50 3,363.00
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 140 12.00 1,680.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 2 600.00 1,200.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTA 16kVA) buc 1 107,000.00 107,000.00 383,491.84
Podul peste paraul Trestiana km 2+870 cuprinde estimativ 8 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat, instalati in
2+870 lungul podului si a rampelor sale. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 160m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc)
pentru instalatia de iluminat este estimata la 2.5kW.
extravilan stalpi metalici SM 9m buc 8 2,670.06 21,360.48
corpuri iluminat 150 W buc 8 714.00 5,712.00
4 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 176 503.80 88,668.80
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 181 7.50 1,356.00
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 80 12.00 960.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00

21/37
Pentru fiecare pasaj este prevazuta cate o retea de alimentare cu energie electrica pe 0.4kV, ce cuprinde un circuit sau două circuite
de distributie, in functie de pozitia tabloului electric de alimentare al instalatiei de iluminat.
Pentru sectoarele in care nu exista alimentare cu energie electrica la 0.4kV disponibila in zona, documentatia cuprinde realizarea de
posturi trafo aeriene 20/0.4kV. (acum strategia DEGR prevede in urban PTAb 20/0,4kV + Integrare SCADA)

Stâlpii vor fi din otel galvanizat sau din aluminiu si vor asigura împreună cu braţul de susţinere o înălţime de montaj a corpului de iluminat
de 8,5m...9m faţă de nivelul drumului, uniform distribuiţi la intervale de 25-30m;
Camera de tragre tip X pentru cabluri electrice este un camin din beton armat pretabil pentru a fi executat ca element prefabricat.
Dimensiunile elementului sunt 175x175cm, H=165cm. Grosimea peretilor ca si a miniradierului si a partii superioare, este 25cm. Betonul
utilizat este C25/30, iar armatura PC52. La partea superioara este prevazut un capac metalic cu rama inglobata.
Elementul prefabricat se pozitioneaza pe un pat din beton de egalizare C8/10, executat anterior in sapatura. La interior, se prevad
jgheaburi metalice din profile laminate la rece, fixate pe pereti, pentru sustinerea cablurilor, precum si carlige pentru tragerea cablurilor
prin tuburile de protectie. Aceste camere de tragre tip X pentru cabluri electrice, au incorporate tuburile de protectie pentru accesul
cablurilor electrice, conform proiectelor de instalatii.
Instalatie de utilizare - cabluri electrice tip CYAbY 4x25mm²
În paralel cu cablul electric de alimentare pentru iluminat, în profilul de sanţ se pozeaza la adâncimea de circa 50cm conductorul de
protecţie PE din OL-Zn40x4. La fiecare stâlp se vor scoate „mustăţi” din acelasi material la care se va conecta borna de legare la pământ
a fiecărui stâlp.
La extremităţile instalaţiei de iluminat, la capetele pasajului propriu-zis si respectiv la intervale de circa 200m se realizeaza câte o priză de
pământ distinctă cu rezistenţa de dispersie de 10 Ohm;
Corpurile de iluminat vor fi cu becuri cu vapori de sodiu de 150W (putere instalata 169W), 230V, 50Hz, IP66, cu un flux luminos de
circa 17500 lm având curba fotometrică simetrică în planul longitudinal al drumului si respectiv asimetrică în planul transversal;
Prin interiorul stâlpului se pozeaza cablul de derivaţie tip CYY 3x1,5mm² de la siguranţa automată până la corpul de iluminat.
Pentru fiecare instalatie de iluminat este prevazut cate un bransament electric de 0.4kV realizat cu cablu tip CYAbY 4x50 pozat subteran
de la tabloul electric de alimentare si comanda iluminat pana la tabloul de bransament. Tabloul electric este in schema TN-S cu
conductoare separate pentru neutru (N) si pentru protectie (PE).
Nota: in documentul "Cerintele beneficiarlui", cap. 1.3.5. se solicita folosirea corpurilor de iluminat echipate cu lampi cu
4 LED, iar stalpii de iluminat vor fi metalici, octogonalidin tabla zincata cu flansa si fereastra de vizitare.

Nr. EXECUTIE (referinta)


km Descriere instalatie si lucrari
crt. UM Cant. PU Valoare TOTAL
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 2 600.00 1,200.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTA 16kVA) buc 1 53,500.00 53,500.00 173,957.28

22/37
Pentru fiecare pasaj este prevazuta cate o retea de alimentare cu energie electrica pe 0.4kV, ce cuprinde un circuit sau două circuite
de distributie, in functie de pozitia tabloului electric de alimentare al instalatiei de iluminat.
Pentru sectoarele in care nu exista alimentare cu energie electrica la 0.4kV disponibila in zona, documentatia cuprinde realizarea de
posturi trafo aeriene 20/0.4kV. (acum strategia DEGR prevede in urban PTAb 20/0,4kV + Integrare SCADA)

Stâlpii vor fi din otel galvanizat sau din aluminiu si vor asigura împreună cu braţul de susţinere o înălţime de montaj a corpului de iluminat
de 8,5m...9m faţă de nivelul drumului, uniform distribuiţi la intervale de 25-30m;
Camera de tragre tip X pentru cabluri electrice este un camin din beton armat pretabil pentru a fi executat ca element prefabricat.
Dimensiunile elementului sunt 175x175cm, H=165cm. Grosimea peretilor ca si a miniradierului si a partii superioare, este 25cm. Betonul
utilizat este C25/30, iar armatura PC52. La partea superioara este prevazut un capac metalic cu rama inglobata.
Elementul prefabricat se pozitioneaza pe un pat din beton de egalizare C8/10, executat anterior in sapatura. La interior, se prevad
jgheaburi metalice din profile laminate la rece, fixate pe pereti, pentru sustinerea cablurilor, precum si carlige pentru tragerea cablurilor
prin tuburile de protectie. Aceste camere de tragre tip X pentru cabluri electrice, au incorporate tuburile de protectie pentru accesul
cablurilor electrice, conform proiectelor de instalatii.
Instalatie de utilizare - cabluri electrice tip CYAbY 4x25mm²
În paralel cu cablul electric de alimentare pentru iluminat, în profilul de sanţ se pozeaza la adâncimea de circa 50cm conductorul de
protecţie PE din OL-Zn40x4. La fiecare stâlp se vor scoate „mustăţi” din acelasi material la care se va conecta borna de legare la pământ
a fiecărui stâlp.
La extremităţile instalaţiei de iluminat, la capetele pasajului propriu-zis si respectiv la intervale de circa 200m se realizeaza câte o priză de
pământ distinctă cu rezistenţa de dispersie de 10 Ohm;
Corpurile de iluminat vor fi cu becuri cu vapori de sodiu de 150W (putere instalata 169W), 230V, 50Hz, IP66, cu un flux luminos de
circa 17500 lm având curba fotometrică simetrică în planul longitudinal al drumului si respectiv asimetrică în planul transversal;
Prin interiorul stâlpului se pozeaza cablul de derivaţie tip CYY 3x1,5mm² de la siguranţa automată până la corpul de iluminat.
Pentru fiecare instalatie de iluminat este prevazut cate un bransament electric de 0.4kV realizat cu cablu tip CYAbY 4x50 pozat subteran
de la tabloul electric de alimentare si comanda iluminat pana la tabloul de bransament. Tabloul electric este in schema TN-S cu
conductoare separate pentru neutru (N) si pentru protectie (PE).
Nota: in documentul "Cerintele beneficiarlui", cap. 1.3.5. se solicita folosirea corpurilor de iluminat echipate cu lampi cu
LED, iar stalpii de iluminat vor fi metalici, octogonalidin tabla zincata cu flansa si fereastra de vizitare.

Nr. EXECUTIE (referinta)


km Descriere instalatie si lucrari
crt. UM Cant. PU Valoare TOTAL
Parcarea de scurta durata km 3+160 - stanga cuprinde estimativ 10 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat instalati
3+160 pe spatiul verde. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 360m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc) pentru instalatia
de iluminat este estimata la 1.7kW.
extravilan stalpi metalici SM 9m buc 10 2,670.06 26,700.60
corpuri iluminat 150 W buc 10 714.00 7,140.00
5 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 396 503.80 199,504.80
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 402 7.50 3,015.00
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 100 12.00 1,200.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 2 600.00 1,200.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTA 16kVA) buc 1 53,500.00 53,500.00 293,460.40
Pasaj peste drum acces poligon km 5+667 cuprinde estimativ 8 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat, instalati in
5+667 lungul podului si a rampelor sale. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 180m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc)
pentru instalatia de iluminat este estimata la 2.5kW.
intravilan stalpi metalici SM 9m buc 8 2,670.06 21,360.48
corpuri iluminat 150 W buc 8 714.00 5,712.00
6 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 198 503.80 99,752.40
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 203 7.50 1,521.00
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 80 12.00 960.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 2 600.00 1,200.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTAv 16kVA) buc 1 172,000.00 172,000.00 303,705.88
Pasajul peste CF Bucuresti - Iasi km 6+705 cuprinde estimativ 36 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat instalati in
6+705 lungul pasajului si a rampelor sale. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 840m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc)
pentru instalatia de iluminat este estimata la 7.2kW.
intravilan stalpi metalici SM 9m buc 36 2,670.06 96,122.16
corpuri iluminat 150 W buc 36 714.00 25,704.00
7 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 924 503.80 465,511.20
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 946 7.50 7,092.00
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 360 12.00 4,320.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 5 600.00 3,000.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTAv 16kVA) buc 1 172,000.00 172,000.00 774,949.36
Podul peste Raul Barlad km 7+690 cuprinde estimativ 14 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat, instalati in lungul
7+690 podului si a rampelor sale. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 320m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc) pentru
instalatia de iluminat este estimata la 3.1kW.
intravilan stalpi metalici SM 9m buc 14 2,670.06 37,380.84
corpuri iluminat 150 W buc 14 714.00 9,996.00
8 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 352 503.80 177,337.60
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 360 7.50 2,703.00
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 140 12.00 1,680.00

23/37
Pentru fiecare pasaj este prevazuta cate o retea de alimentare cu energie electrica pe 0.4kV, ce cuprinde un circuit sau două circuite
de distributie, in functie de pozitia tabloului electric de alimentare al instalatiei de iluminat.
Pentru sectoarele in care nu exista alimentare cu energie electrica la 0.4kV disponibila in zona, documentatia cuprinde realizarea de
posturi trafo aeriene 20/0.4kV. (acum strategia DEGR prevede in urban PTAb 20/0,4kV + Integrare SCADA)

Stâlpii vor fi din otel galvanizat sau din aluminiu si vor asigura împreună cu braţul de susţinere o înălţime de montaj a corpului de iluminat
de 8,5m...9m faţă de nivelul drumului, uniform distribuiţi la intervale de 25-30m;
Camera de tragre tip X pentru cabluri electrice este un camin din beton armat pretabil pentru a fi executat ca element prefabricat.
Dimensiunile elementului sunt 175x175cm, H=165cm. Grosimea peretilor ca si a miniradierului si a partii superioare, este 25cm. Betonul
utilizat este C25/30, iar armatura PC52. La partea superioara este prevazut un capac metalic cu rama inglobata.
Elementul prefabricat se pozitioneaza pe un pat din beton de egalizare C8/10, executat anterior in sapatura. La interior, se prevad
jgheaburi metalice din profile laminate la rece, fixate pe pereti, pentru sustinerea cablurilor, precum si carlige pentru tragerea cablurilor
prin tuburile de protectie. Aceste camere de tragre tip X pentru cabluri electrice, au incorporate tuburile de protectie pentru accesul
cablurilor electrice, conform proiectelor de instalatii.
Instalatie de utilizare - cabluri electrice tip CYAbY 4x25mm²
În paralel cu cablul electric de alimentare pentru iluminat, în profilul de sanţ se pozeaza la adâncimea de circa 50cm conductorul de
protecţie PE din OL-Zn40x4. La fiecare stâlp se vor scoate „mustăţi” din acelasi material la care se va conecta borna de legare la pământ
a fiecărui stâlp.
La extremităţile instalaţiei de iluminat, la capetele pasajului propriu-zis si respectiv la intervale de circa 200m se realizeaza câte o priză de
pământ distinctă cu rezistenţa de dispersie de 10 Ohm;
Corpurile de iluminat vor fi cu becuri cu vapori de sodiu de 150W (putere instalata 169W), 230V, 50Hz, IP66, cu un flux luminos de
circa 17500 lm având curba fotometrică simetrică în planul longitudinal al drumului si respectiv asimetrică în planul transversal;
Prin interiorul stâlpului se pozeaza cablul de derivaţie tip CYY 3x1,5mm² de la siguranţa automată până la corpul de iluminat.
Pentru fiecare instalatie de iluminat este prevazut cate un bransament electric de 0.4kV realizat cu cablu tip CYAbY 4x50 pozat subteran
de la tabloul electric de alimentare si comanda iluminat pana la tabloul de bransament. Tabloul electric este in schema TN-S cu
conductoare separate pentru neutru (N) si pentru protectie (PE).
Nota: in documentul "Cerintele beneficiarlui", cap. 1.3.5. se solicita folosirea corpurilor de iluminat echipate cu lampi cu
LED, iar stalpii de iluminat vor fi metalici, octogonalidin tabla zincata cu flansa si fereastra de vizitare.
8
Nr. EXECUTIE (referinta)
km Descriere instalatie si lucrari
crt. UM Cant. PU Valoare TOTAL
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 2 600.00 1,200.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTAv 16kVA) buc 1 172,000.00 172,000.00 403,497.44

24/37
Pentru fiecare pasaj este prevazuta cate o retea de alimentare cu energie electrica pe 0.4kV, ce cuprinde un circuit sau două circuite
de distributie, in functie de pozitia tabloului electric de alimentare al instalatiei de iluminat.
Pentru sectoarele in care nu exista alimentare cu energie electrica la 0.4kV disponibila in zona, documentatia cuprinde realizarea de
posturi trafo aeriene 20/0.4kV. (acum strategia DEGR prevede in urban PTAb 20/0,4kV + Integrare SCADA)

Stâlpii vor fi din otel galvanizat sau din aluminiu si vor asigura împreună cu braţul de susţinere o înălţime de montaj a corpului de iluminat
de 8,5m...9m faţă de nivelul drumului, uniform distribuiţi la intervale de 25-30m;
Camera de tragre tip X pentru cabluri electrice este un camin din beton armat pretabil pentru a fi executat ca element prefabricat.
Dimensiunile elementului sunt 175x175cm, H=165cm. Grosimea peretilor ca si a miniradierului si a partii superioare, este 25cm. Betonul
utilizat este C25/30, iar armatura PC52. La partea superioara este prevazut un capac metalic cu rama inglobata.
Elementul prefabricat se pozitioneaza pe un pat din beton de egalizare C8/10, executat anterior in sapatura. La interior, se prevad
jgheaburi metalice din profile laminate la rece, fixate pe pereti, pentru sustinerea cablurilor, precum si carlige pentru tragerea cablurilor
prin tuburile de protectie. Aceste camere de tragre tip X pentru cabluri electrice, au incorporate tuburile de protectie pentru accesul
cablurilor electrice, conform proiectelor de instalatii.
Instalatie de utilizare - cabluri electrice tip CYAbY 4x25mm²
În paralel cu cablul electric de alimentare pentru iluminat, în profilul de sanţ se pozeaza la adâncimea de circa 50cm conductorul de
protecţie PE din OL-Zn40x4. La fiecare stâlp se vor scoate „mustăţi” din acelasi material la care se va conecta borna de legare la pământ
a fiecărui stâlp.
La extremităţile instalaţiei de iluminat, la capetele pasajului propriu-zis si respectiv la intervale de circa 200m se realizeaza câte o priză de
pământ distinctă cu rezistenţa de dispersie de 10 Ohm;
Corpurile de iluminat vor fi cu becuri cu vapori de sodiu de 150W (putere instalata 169W), 230V, 50Hz, IP66, cu un flux luminos de
circa 17500 lm având curba fotometrică simetrică în planul longitudinal al drumului si respectiv asimetrică în planul transversal;
Prin interiorul stâlpului se pozeaza cablul de derivaţie tip CYY 3x1,5mm² de la siguranţa automată până la corpul de iluminat.
Pentru fiecare instalatie de iluminat este prevazut cate un bransament electric de 0.4kV realizat cu cablu tip CYAbY 4x50 pozat subteran
de la tabloul electric de alimentare si comanda iluminat pana la tabloul de bransament. Tabloul electric este in schema TN-S cu
conductoare separate pentru neutru (N) si pentru protectie (PE).
Nota: in documentul "Cerintele beneficiarlui", cap. 1.3.5. se solicita folosirea corpurilor de iluminat echipate cu lampi cu
LED, iar stalpii de iluminat vor fi metalici, octogonalidin tabla zincata cu flansa si fereastra de vizitare.

Nr. EXECUTIE (referinta)


km Descriere instalatie si lucrari
crt. UM Cant. PU Valoare TOTAL
Podul peste paraul Simila km 9+067 cuprinde estimativ 8 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat, instalati in lungul
9+067 podului si a rampelor sale. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 180m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc) pentru
instalatia de iluminat este estimata la 2.7kW.
intravilan stalpi metalici SM 9m buc 8 2,670.06 21,360.48
corpuri iluminat 150 W buc 8 714.00 5,712.00
9 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 198 503.80 99,752.40
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 203 7.50 1,521.00
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 80 12.00 960.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 1 600.00 600.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTAv 16kVA) buc 1 172,000.00 172,000.00 303,105.88
Parcarea de scurta durata km 10+060 - dreapta cuprinde estimativ 10 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat
10+060 instalati pe spatiul verde. Reteaua electrica de iluminat are lungimea de circa 410m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc) pentru
instalatia de iluminat este estimata la 1.7kW.
extravilan stalpi metalici SM 9m buc 10 2,670.06 26,700.60
corpuri iluminat 150 W buc 10 714.00 7,140.00
10 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 451 503.80 227,213.80
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 457 7.50 3,427.50
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 100 12.00 1,200.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 2 600.00 1,200.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTA 16kVA) buc 1 107,000.00 107,000.00 375,081.90
Intersectia de la km 11+281.92 cuprinde estimativ 11 stalpi h=9m echipati cu cate un corp de iluminat - instalati in lungul
11+281 drumurilor adiacente si un stalp h=9m echipat cu 3 corpuri de iluminat - instalat in centrul giratiei. Reteaua electrica de
iluminat are lungimea de circa 150m. Puterea instalata/ceruta (Pi/Pc) pentru instalatia de iluminat este estimata la 3.6kW.
extravilan stalpi metalici SM 9m buc 12 2,670.06 32,040.72
corpuri iluminat 150 W buc 14 714.00 9,996.00
11 cablu inst. utilizare CYAbY 4x25 mm² ml 165 503.80 83,127.00
conductorul de protecţie PE din OL-Zn40x4 + deriv. stalpi ml 172 7.50 1,291.50
cablul derivaţie tip CYY 3x1,5 mm² (10 m/stalp) ml 120 12.00 1,440.00
priza pamant liniare Rd≤4 Ω buc 1 1,200.00 1,200.00
priza pamant liniara Rd≤10 Ω buc 1 600.00 600.00
instalatie alim. (Rac.20kV+PTA 16kVA) buc 1 107,000.00 107,000.00 236,695.22
iluminat 4,151,989.78

relocari 1,062,284.83

total 5,214,274.61

25/37
MONTARE STALP LEA 20 KV
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Sapatura in gropi poligonale pt LEA mc 80
2 Cofraje pt fundatie mp 162
3 Preparare beton B100 mc 68
4 Turnare beton B100 mc 68
5 Preparare beton B200 mc 20
6 Turnare beton B200 mc 20
7 Plantare stalp buc 35
8 Inscriptionare stalp mp 7
9 Incarcare si descarcare stalp la lucrare buc 35
Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare
10 t 18
rampa sau teren, auto categ. 1
11 Transport materiale la lucrare t 18
12 Transport stalpi t 81
13 Transport beton t 194
TOTAL (fara TVA)
14 Montare CIT 140 buc 35
15 Montare lanturi de intindere duble iz. compozite - faza laterala buc 140
16 Montare lanturi de intindere duble iz. compozite - faza mijloc buc 70
TOTAL (fara TVA)

DEMONTARE STALP LEA 20 KV


Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Sapatura in gropi poligonale pt LEA mc 50
2 Demontare lanturi de intindere duble iz. compozite buc 198
2 Demontare CIT 140 buc 33
3 Demontare stalp buc 33
4 Transport stalpi t 76
5 Compactare pamant mc 73
TOTAL (fara TVA)

MONTARE LEA 20 KV
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Conductoare otel aluminiu montate manual km 2.70

2 Separator buc 4
TOTAL (fara TVA)

DEMONTARE LEA 20 KV
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Conductoare otel aluminiu montate manual km 2.63
TOTAL (fara TVA)
1 buc
PU Total Cant. Valoare
41.90 3,351.60 2.29 95.76
19.96 3,234.00 4.63 92.40
309.54 21,049.00 1.94 601.40
29.96 2,037.00 1.94 58.20
355.25 7,105.00 0.57 203.00
30.45 609.00 0.57 17.40
1,900.00 66,500.00 1.00 1,900.00
39.00 273.00 0.20 7.80
15.00 525.00 1.00 15.00

3.89 70.00 0.51 2.00

19.44 350.00 0.51 10.00


49.91 4,042.50 2.31 115.50
39.98 7,756.00 5.54 221.60
116,902.10 3,340.06
1,240.00 43,400.00 1.00 1,240.00
450.00 63,000.00 1.00 450.00
687.00 48,090.00 1.00 687.00
271,392.10 5,717.06

1 buc
PU Total Cant. Valoare
41.58 2,079.00 1.52 63.00
10.00 1,980.00 6.00 60.00
15.00 495.00 1.00 15.00
650.00 21,450.00 1.00 650.00
69.88 5,310.69 2.30 160.93
19.89 1,452.00 2.21 44.00
32,766.69 992.93

1 km
PU Total Cant. Valoare
19,020.00 51,354.00 1.00 19,020.00

7,750.00 31,000.00 7,750.00


82,354.00

1 km
PU Total Cant. Valoare
3,573.00 9,396.99 1.00 3,573.00
9,396.99 3,573.00
MONTARE STALP LEA 0,4 KV
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Sapatura in gropi poligonale pt LEA mc 25
2 Cofraje pt fundatie mp 51
3 Preparare beton B100 mc 21
4 Turnare beton B100 mc 21
5 Preparare beton B200 mc 6
6 Turnare beton B200 mc 6
7 Plantare stalp buc 11
8 Legatura de intindere in aliniament pe stalp metalic buc 0
9 Inscriptionare stalp mp 2
10 Incarcare si descarcare stalp la lucrare buc 11
Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare
11 rampa sau teren, auto categ. 1 t 6

12 Transport materiale la lucrare t 6


13 Transport stalpi t 25
14 Transport beton t 61
TOTAL (fara TVA)
15 Montare corp de iluminat buc 13
16 Corp de iluminat buc 13
TOTAL (fara TVA)

DEMONTARE STALP LEA 0,4 KV


Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Sapatura in gropi poligonale pt LEA mc 15
2 Demontare lanturi de intindere duble iz. compozite buc 0
3 Demontare CIT 140 buc 0
4 Demontare stalp buc 10
5 Transport stalpi t 23
6 Compactare pamant mc 22
TOTAL (fara TVA)
7 Demontare lampa buc 13
TOTAL (fara TVA)

MONTARE LEA 0,4 KV


Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Montare conductor torsadat, manual 100 ml 5.00
2 Verificare LEA 0,4 kV buc 0
TOTAL (fara TVA)

DEMONTARE LEA 0,4 KV


Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Demontare conductor torsadat, manual 100 ml 4.30
TOTAL (fara TVA)

MONTARE BRANSAMENTE
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Montare conductor torsadat, manual 100 ml 6.00
2 Verificare LEA 0,4 kV buc 1
TOTAL (fara TVA)

DEMONTARE BRANSAMENTE
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Demontare conductor torsadat, manual 100 ml 6.00
TOTAL (fara TVA)
1 buc
PU Total Cant. Valoare
42.13 1,053.36 2.27 95.76
19.93 1,016.40 4.64 92.40
315.02 6,615.40 1.91 601.40
30.49 640.20 1.91 58.20
372.17 2,233.00 0.55 203.00
31.90 191.40 0.55 17.40
1,230.00 13,530.00 1.00 1,230.00
70.00 0.00 0.00 0.00
42.90 85.80 0.18 7.80
15.00 165.00 1.00 15.00

3.67 22.00 0.55 2.00

18.33 110.00 0.55 10.00


50.82 1,270.50 2.27 115.50
39.96 2,437.60 5.55 221.60
29,370.66 2,670.06
234.00 3,042.00 1.00 234.00
480.00 6,240.00 1.00 480.00
9,282.00 714.00

1 buc
PU Total Cant. Valoare
42.00 630.00 1.50 63.00
10.00 0.00 0.00 0.00
15.00 0.00 0.00 0.00
250.00 2,500.00 1.00 250.00
49.98 1,149.50 2.30 114.95
20.00 440.00 2.20 44.00
4,719.50 471.95
120.00 1,560.00 1.00 120.00
1,560.00 120.00

100 ml
PU Total Cant. Valoare
4,480.00 22,400.00 1.00 4,480.00
170.00 0.00 0.00 0.00
22,400.00 4,480.00

100 ml
PU Total Cant. Valoare
3,586.20 15,420.66 1.00 3,586.20
15,420.66 3,586.20

100 ml
PU Total Cant. Valoare
510.00 3,060.00 1.00 510.00
170.00 170.00 0.17 28.33
3,230.00 538.33

100 ml
PU Total Cant. Valoare
172.00 1,032.00 1.00 172.00
1,032.00 172.00
LES 20 KV PROFIL M
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Identificare traseu de cabluri ml 230
2 Spargere asfalt mp 23
3 Sapatura pentru sant cabluri mc 83
4 Profil tip M pentru cabluri ml 230
5 Cablu pozat in sant ml 230
6 Placi PVC (2,5 buc/ml) 100 buc 6
7 Compactare pamant mc 11
8 Pietris pt refacere covor asfaltic mc 20
9 Incercare cablu buc 5
10 Asfalt turnat la trotuare mp 115
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
11 autobasculanta t 81

12 Transportul rutier al nisipului t 55


Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare
13 rampa sau teren, auto categ. 1 t 40

14 Transport materiale la lucrare t 45


TOTAL (fara TVA)

LES 20 KV PROFIL T
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Identificare traseu de cabluri ml 95
2 Spargere asfalt carosabil mp 57
3 Spargere asfalt imbracaminte carosabila mp 17
4 Sapatura pentru sant cabluri mc 57
5 Profil tip T pentru cabluri ml 95
6 Cablu tras prin teava ml 95
7 Compactare pamant mc 48
8 Pietris pt refacere covor asfaltic mc 17
9 Turnare asfalt pentru partea carosabila mp 57
11 Transportul rutier al betonului t 21
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
10 t 32
autobasculanta
Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare
12 t 19
rampa sau teren, auto categ. 1
13 Transport materiale la lucrare t 19
TOTAL (fara TVA)

MANSON CABLU ENERGIE


Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Manson termocontractibil pt cablu 20 kV (pt 2 mansonari) buc 8.00
TOTAL (fara TVA)

MONTARE ECHIPAMENTE DIVERSE


Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Montare set 1
2 Verificare set 1
TOTAL (fara TVA)
1 ml
PU Total Cant. Valoare
0.10 23.00 1.00 0.10
70.00 1,610.00 0.10 7.00
19.95 1,656.00 0.36 7.20
5.81 1,335.80 1.00 5.81
150.00 34,500.00 1.00 150.00
28.75 172.50 0.03 0.75
37.64 414.00 0.05 1.80
57.50 1,150.00 0.09 5.00
248.40 1,242.00 0.02 5.40
70.00 8,050.00 0.50 35.00

40.21 3,256.80 0.35 14.16

50.18 2,760.00 0.24 12.00

4.60 184.00 0.17 0.80

51.11 2,300.00 0.20 10.00


58,654.10 255.02

1 ml
PU Total Cant. Valoare
0.10 9.50 1.00 0.10
2.00 114.00 0.60 1.20
70.41 1,197.00 0.18 12.60
20.17 1,149.50 0.60 12.10
70.00 6,650.00 1.00 70.00
150.00 14,250.00 1.00 150.00
9.90 475.00 0.51 5.00
50.29 855.00 0.18 9.00
5.00 285.00 0.60 3.00
59.71 1,254.00 0.22 13.20

49.88 1,596.00 0.34 16.80

4.00 76.00 0.20 0.80

50.00 950.00 0.20 10.00


28,861.00 303.80

100 ml
PU Total Cant. Valoare
445.00 3,560.00 1.00 445.00
3,560.00 445.00

100 ml
PU Total Cant. Valoare
760,000.00 760,000.00 1.00 760,000.00
170.00 12,570.00 1.00 12,570.00
772,570.00 772,570.00
LES 0,4 KV PROFIL M
Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Identificare traseu de cabluri ml 330
2 Spargere asfalt mp 33
3 Sapatura pentru sant cabluri mc 119
4 Profil tip M pentru cabluri ml 330
5 Cablu pozat in sant ml 330
6 Placi PVC (2,5 buc/ml) 100 buc 8
7 Compactare pamant mc 59
8 Pietris pt refacere covor asfaltic mc 33
9 Incercare cablu buc 7
10 Asfalt turnat la trotuare mp 165
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
11 autobasculanta t 117

12 Transportul rutier al nisipului t 79


Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare
13 rampa sau teren, auto categ. 1 t 66

14 Transport materiale la lucrare t 66


TOTAL (fara TVA)

LES 0,4 KV PROFIL T


Nr.crt. Descrierea lucrarii UM Cant.
1 Identificare traseu de cabluri ml 75
2 Spargere asfalt carosabil mp 45
3 Spargere asfalt imbracaminte carosabila mp 14
4 Sapatura pentru sant cabluri mc 45
5 Profil tip T pentru cabluri ml 75
6 Cablu tras prin teava ml 75
7 Compactare pamant mc 38
8 Pietris pt refacere covor asfaltic mc 14
9 Turnare asfalt pentru partea carosabila mp 45
11 Transportul rutier al betonului t 17
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
10 t 25
autobasculanta
Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare
12 t 15
rampa sau teren, auto categ. 1
13 Transport materiale la lucrare t 15
TOTAL (fara TVA)
1 ml
PU Total Cant. Valoare
0.10 33.00 1.00 0.10
70.00 2,310.00 0.10 7.00
19.97 2,376.00 0.36 7.20
5.81 1,917.30 1.00 5.81
150.00 49,500.00 1.00 150.00
30.94 247.50 0.02 0.75
10.07 594.00 0.18 1.80
50.00 1,650.00 0.10 5.00
254.57 1,782.00 0.02 5.40
70.00 11,550.00 0.50 35.00

39.94 4,672.80 0.35 14.16

50.13 3,960.00 0.24 12.00

4.00 264.00 0.20 0.80

50.00 3,300.00 0.20 10.00


84,156.60 255.02

1 ml
PU Total Cant. Valoare
0.10 7.50 1.00 0.10
2.00 90.00 0.60 1.20
67.50 945.00 0.19 12.60
20.17 907.50 0.60 12.10
70.00 5,250.00 1.00 70.00
350.00 26,250.00 1.00 350.00
9.87 375.00 0.51 5.00
48.21 675.00 0.19 9.00
5.00 225.00 0.60 3.00
58.24 990.00 0.23 13.20

50.40 1,260.00 0.33 16.80

4.00 60.00 0.20 0.80

50.00 750.00 0.20 10.00


37,785.00 503.80

S-ar putea să vă placă și