Sunteți pe pagina 1din 3

 

Flux Tehnologic

Chiar şi numai definirea cuvântului „calitate” poate da bătăi de cap, deoarece numărul
răspunsurilor ar fi cel puţin egal cu cel al intervievaţilor. De ce? Pentru fiecare dintre noi
„calitatea” înseamnă altceva, în funcţie de pretenţiile personale, mai mult sau mai puţin
obiective. La Kosarom, de fiecare dată încercăm să ţinem cont de cât mai multe dorinţe şi
pretenţii ale consumatorilor şi clienţilor noştri. Toate aceastea se reflectă atât în produsele pe
care le comercializăm dar şi în faptul că ne perfecţionăm continuu personalul şi ţinem ca
dotările tehnologice să fie din cele mai înalte.


Recepţie animale
Este zona amenajată special pentru primirea animalelor în vederea abatorizării. Ea este
dotată cu cântare pentru recepţionarea animalelor si este amenanjat un punct de control
sanitar-veterinar, unde animalele sunt examinate.


Sacrificare
Se efectuează în conformitate cu cerinţele Ordinului 401/2002, privind condiţiile de
sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete. Prin proiect s-au
prevăzut spaţii suficient de mari şi s-a conceput fluxul tehnologic pentru evitarea
încrucişărilor. Pentru examenul trichinoscopic s-a prevăzut un laborator dotat
corespunzător.


Tranşare
Operaţiile ciclului de tranşare sunt realizate în spaţii climatizate, dotate cu benzi de
tranşare, ustensile şi utilaje adecvate (cuţite, masate, fierăstraie cu disc, cărucioare
pentru transport, cuttere). Pentru îndepărtarea şoriciului de pe carcasele de porc este
folosit un dispozitiv special, din secţiile de tranşare fiind totodată indispensabile
ciocanele pentru înlesnirea desprinderii cărnii de pe oase, tăvile din oţel inoxidabil,
grandurile, toboganele, dispozitivele pentru sterilizarea ustensilelor, etc.


Laborator
Pentru o eficacitate mărită s-a prevăzut un laborator fizico-chimic şi unul bacteriologic
dotate cu aparatură performantă. Toate produsele Kosarom sunt testate in laboratorul
propriu, autorizat DSV, in care se urmaresc parametrii fizico-chimici, conform
Regulamentului 560/2006 privind comercializarea preparatelor din carne. Produsele
Kosarom sunt sigure si din punct de vedere microbiologic prin respectarea unui plan de
autocontrol, in colaborare cu autoritatile locale prin intermediul carora se confirma ca
preparatele nu pun in niciun fel in pericol siguranta consumatorului.


Fabricarea preparatelor din carne
Kosarom dispune de tehnologie de ultimă oră şi de personal calificat, astfel că
produsele, fabricate după reţete proprii, tradiţionale, sunt urmărite de la recepţia de
materie primă şi auxiliară până la stadiul de produs finit, ajuns la consumator prin
sistemul de trasabilitate implementat. Compania produce o gamă variată de sortimente
care sunt fabricate pe 5 fluxuri tehnologice bine individualizate:
o preparate din carne fara tratament termic, proaspete (carne tocată, pastă
de mici, cârnaţi proaspeţi etc.);
o preparate din carne cu tratament termic (salamuri, cârnaţi, parizer,
crenwurşti, specialităţi: muşchi file, pastramă de porc, pastramă de oaie, kaizer, etc.);
o preparate din carne tratate termic de tipul specialităţilor (muşchi file,
kaizer, pastramă de porc, piept ardelenesc, pastramă de oaie etc.);
o preparate din carne tratate termic de tipul produselor fierte afumate şi
uscate (salamuri, cârnaţi)
o produse cu specific românesc (tobă, caltaboş, leberwurst, drob);


Ambalarea
Toate sortimentele de carne destinate pieţii, colectate în recipienţi din pvc sau inox,
rezultate în tranşare sunt trecute într-o cameră de ambalare unde sunt puse într-un
ambalaj intim (pungi, folie, caserole etc.) de unde acestea sunt trecute în depozitul (0-
4ºC) puse în navete pvc sau cartoane de unde se livrează. S-au prevăzut condiţii pentru
ambalarea diversificată a preparatelor din carne, inclusiv, felierea şi ambalarea sub vid
sau cu gaze inerte.
o în atmosferă controlată (ambalaj gastro), atât a produselor cu greutate
variabilă, cât şi a celor cu masă fixă
o în caserole de diferite dimensiuni, gramaje
o produse vidate în diferite forme şi dimensiuni (porţionate, feliate);


Expediţia preparatelor
Livrarea produselor se realizează pe baza comenzilor primite. Produsele finite sunt
cântărite şi lotizat. Se întocmeşte nota de cântar, avizul de expediţie şi declaraţia de
conformitate după care se transportă paletul cu navetele în care se află produsele la
rampa de livrare.Transportul se realizează prin intermediul transpaletelor hidraulice.
Asigurăm distribuţia în ţară cu propria flotă de maşini, în cel mai scurt timp posibil de la
solicitare. Toate produsele Kosarom sunt ambalate în cutii de carton şi sunt livrate ca
atare ori paletate. Mijloacele de transport cu care efectuăm livrarea sunt igienizate,
curate şi izolate termic pentru a asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării
calităţilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale produselor.


Igienă personal
S-au prevăzut vestiare şi filtre separate pe zone şi sexe, toate acestea în funcţie de
cerinţele legale. Vestiarele sunt plasate astfel încât accesul personalului la locul de
muncă să se facă direct fără să treacă prin alte secţii iar în incinta tehnologică s-au
prevăzut spălătoare pentru mâini, pentru operatori, astfel încât aceştia să nu lucreze cu
mâinile murdare. Amplasarea lor s-a făcut în apropierea locurilor de muncă, astfel încât
să fie la îndemână tuturor operatorilor. Statia de igienizare (ecluza) asigură ca în
punctele de intrare şi iesire în unitate, personalul să poată să patrundă în zonele
protejate din punct de vedere igienic numai în urma sterilizării încaltărilor şi mâinilor,
respectiv să părăsească spaţiile de lucru numai cu tălpile pantofilor spălate şi
dezinfectate.


Igiena utilajelor
Pentru recipienţii de transport carne şi produse din carne (tăvi, cărucioare), s-a prevăzut
o spălătorie, astfel încât reintroducerea acestora în fluxul tehnologic să se facă numai
după spălarea, respectiv sterilizarea acestora. Pentru spălarea şi dezinfectarea
maşinilor de transport carne şi produse din carne s-a amenajat o spălătorie amplasată în
zona curată a incintei. Spălătoria este alimentată cu apă rece inclusiv apă de 83ºC şi
dotată cu facilităţi pentru executarea dezinfecţiei. În zona de transport animale este
prevăzută o spălătorie în care mijloacele de transport, după ce s-au descărcat
animalele, sunt spălate şi dezinfectate, putând părăsi incinta numai după această
operaţie, drumul de ieşire fiind diferit de cel de intrare. Pentru purificarea apelor
reziduale, unitatea este dotată cu o staţie de epurare.