Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE CONSILIERE

Propunător: ....
Unitatea școlară: ....
Clasa: a VIII-a
Durata: 50 de minute.
Tema: Orientarea școlară și profesională
Titlul activității: Viitoarea mea profesie
Tipul activității: consiliere colectivă
Competența generală: Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor și carieră prin
valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
Competența specifică: Construirea unui plan personal de educație și carieră
Competențe derivate:
1. clarificarea termenului de profesie;
2. analizarea importanței aptitudinilor în decizia de carieră;
3. evaluarea aptitudinilor personale prin identificarea unei profesii;
4. identificarea unei posibile profesii;
5. creșterea gradului de autocunoaștere.
Strategii:
- metode și procedee: conversația euristică, explicația, observația, exemplificarea,
reflecția personală;
- mijloace: laptop, prezentare PPT, pix, foi, chestionar
- mod de realizare a activității: frontal, individual, pe grupe.

Bibliografie:
 BĂBAN, A., (2009) Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție
și consiliere, Ed. ASCR, Cluj-Napoca,
 JIGĂU, M., (2007). Consilierea carierei.Compendiu de metode și tehnici, Ed. SIGMA,
București;
 Programa școlară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală clasele a V-a a VIII-a
OMEN 3393/28.02.2017;
 Marin, Plosca, Augusta, Mois (2001). Consiliere privind cariera, Editura Dacia, Cluj
Napoca.

1
Desfășurarea activității:
1. Moment introductiv – 1 minut
- consilierul salută grupul-clasă și se prezintă;
- se stabilesc regulile de grup care urmează să fie respectate pe parcursul activității.

2. Exercițiu de captare a atenției ,,realizări pentru viitor! ” – 4 minute: scriu pe tablă


cuvinte precum „funcții de conducere, călătorii, prietenie, profesie, bani, internet, facebook,
respectul semenilor” și rog elevii să se gândească la trei din cele mai importante realizări din
viața unui om, argumentând alegerea făcută. Care dintre aceste realizări este esențială pentru
viitorul vostru? (profesia) – 4 minute.
 Întrebări pentru discuții:
- A fost greu să identificați trei din cele mai importante realizări?
- Unde ați întâmpinat dificultăți?
- Ce concluzii am putea trage din acest exercițiu?
 Concluzii: se concluzionează că viitoarea profesie este una din cele mai importante
realizări pentru viitor, pentru că aceasta ne va asigura toate cele necesare unui trai decent.

3. Anunțarea temei şi a competențelor – 2 minute


Elevilor li se comunică titlul activității:Viitoarea mea profesie; pe parcursul activității de
astăzi vom încerca să clarificăm temenul de profesie, să analizăm importanța pe care o au
aptitudinile în decizia de carieră și să identificăm o profesie care ni se potrivește în funcție de
aptitudinile pe care le avem.

4. Clarificarea termenilor „meserie, profesie, ocupație, carieră” – 5 minute: rog elevii


să răspundă la întrebarea „Ce înțelegeți prin termenul profesie?” după care clarific termenii de
profesie, meserie, ocupație și carieră astfel: profesia este calificarea obținută prin studii de lungă
durată; ocupația este poziția pe care o ocupi efectiv la locul de muncă; meseria este calificarea
obținută în urma unei școli profesionale, liceu tehnologic sau cursuri de calificare; cariera este
drumul pe care îl parcurgem de-a lungul întregii perioade a vieții noastre.

5. Exercițiul „caracterizarea colegului de bancă” – 10 min


Elevii sunt rugați să-și caracterizeze colegul de bancă și să argumenteze alegerea făcută,
pornind de la următarele aspecte:
- Ce profesie crezi că i s-ar potrivi colegului de bancă?
- Care sunt aptitudinile pe care trebuie să le aibă colegul de bancă pentru profesia
respectivă?
- Argumentează alegerea făcând referire atât la calitățile, cât și la defectele acestuia.
Colegul de bancă caracterizat va comenta caraterizarea făcută, specificând dacă este sau nu
de acord cu aceasta și precizând care este profesia pe care dorește să o urmeze.
 Întrebări pentru discuții:
- Ce ați aflat nou?
2
- A fost greu să vă caracterizați colegul de bancă?
- Ce concluzii puteți trage din acest exercițiu?
 Se concluzionează că aspectele personale relevante pentru alegerea unei profesii sunt
interesele (ce te interesează), valorile (ce este important pentru tine), abilitățile (ce știi să faci) și
aptitudinile (ce faci cu ușurință).

6. Exercițiul valori și ocupații – 5 min


Rog elevii să completeze fișa cu valorile importante (anexa 1) pentru alegerea unui loc de
muncă, după care numesc câțiva elevi pentru a citi cele trei valori importante pe care le-au ales,
argumentând în același timp alegerea făcută.

7. „Chestionar – cunoaștere de sine pentru viitoarea profesie” - 15 min


Propun elevilor să completeze individual chestionarul pentru cunoașterea de sine în
vederea alegerii viitoarei profesii (anexa 2).
Concluzie:
Gândiți-vă la o profesie care să vă aducă satisfacție și împlinire. Încercați să asociați
viitorul job cu un hobby sau cu un domeniu care este foarte apropiat de activitățile pe care
preferați să le desfășurați în timpul liber. Estimați propriile abilități și aptitudini. Luați în
considerare că oricare profesie implică un ansamblu de competențe, abilități pe care trebuie să le
posedați pentru a fi un specialist bun într-un anumit domeniu. Atunci când jobul este în
concordanță cu aptitudinile personale, nici nu simțiți că depuneți efort. În schimb, sunteți plătit
pentru ceea ce faceți bine și vă place .

8. Evaluarea activității - 3 min


Rog elevii să evalueze activitatea, alegând unul din următoarele semne: inimioară,
semnul ok / like și semnul dislike.

3
Anexa 1

Subliniați trei valori pe care le considerați cele mai importante în alegerea unui loc de
muncă.
- A-i ajuta pe alții;
- A lucra în echipă;
- A avea mulți bani;
- A avea mult timp liber;
- A deveni celebru;
- A putea fi spontan și creativ;
- A te simți în siguranță;
- A avea sarcini de lucru bine definite.

Anexa 2
Factorii care influențează deciziile privind viitoarea profesie

1. Ce calități consideri că sunt cele mai importante la o persoană?


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Ce calități sunt necesare pentru profesia pe care vrei să o urmezi în viitor?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Care sunt aptitudinile necesare profesiei la care te-ai gândit?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4. Ce calități și aptitudini crezi că ai, din cele apreciate de tine?


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Ce factori te-au influențat cel mai mult în alegerea școlii la care mergi în prezent?
(prietenii, școala, părinții, alți factori)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. De ce factori vei ține cont pe viitor? (în alegerea liceului pe care îl vei urma)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. Înveți pentru că (încercuiește variantele de răspuns care ți se potrivesc):
- vrei să obții note bune;
- vrei să îți mulțumești părinții;
- vrei să fii lăudat de părinți;
- vrei să știi lucruri noi;
- pentru a nu rămâne corigent sau repetent;
- pentru viitoarea profesie;
- alte motive: ........................................................................

S-ar putea să vă placă și