Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de pontaj

Luna / anul: APRILIE /2021


Numele şi prenumele cadrului didactic NEMNȚEANU IOANA

Disciplina LIMBA ȘI LITARATURA ROMÂNĂ

Denumire Beneficiar
Titlu proiect

Data Titlul activității:Activitate remedială numar de ore


interval orar
clasa/grupa A VIII-A
4/8/2021 SUBSRANTIVUL 10.00-11.00
8-Apr ARTICOLUL 11.00-12.00
8-Apr PRONUMELE 12.00-13.00

9-Apr ADJECTIVELE PRONOMINALE


8.00-9.00
9-Apr NUMERALUL 9.00-10.00
26-Apr ADJECTIVUL 8.00-9.00

GRADELE DE COMPARAȚIE
26-Apr
ALE ADJECTIVULUI
9.00-10.00
26-Apr VERBUL 10.00-11.00
27-Apr MODURILE PERSONALE 8.00-9.00
27-Apr MODURILE NEPERSONALE 9.00-10.00
Subsemnatul declar, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în
declaraţii șiNr.
a total de ore
returnării sumelor încasate, că informațiile furnizate
sunt adevărate și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că unitatea de
învățământ are didactic:
Numele cadrului dreptul ..............................
să-mi solicite documente doveditoare în
scopul verificării și confirmării acestora.
Semnătură:
Data:...................
Numele directorului : ....................................
Semnătură:
Data: