Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Inroducere: Vremurile se schimbă 11


Când inima rănită are nevoie de un levier de fier

1 Dumnezeul suveran peste păcatul omului 23


Imboldurile din spatele acestei cărţi
2 Cristosul suveran asupra tuturor puterilor ostile 35
Toate lucrurile au fost create pentru el
3 Căderea lui Satan şi victoria lui Cristos 45
De ce îi permite Dumnezeu lui Satan să trăiască?
4 Neascultarea fatală a lui Adam şi
ascultarea triumfătoare a lui Cristos 61
Modul în care păcatul lui Adam slujeşte
supremaţiei lui Cristos
5 Mândria lui Babel şi lauda lui Cristos 77
Cum judecata lui Dumnezeu aduce laude pline
de bucurie la adresa lui Isus
6 Vinderea lui Iosif şi Fiul lui Dumnezeu 87
Cum vine mântuirea prin robie
7 Originea păcătoasă a fiului lui David 101
Cum Dumnezeul-om devine Regele regilor
8 Iuda Iscarioteanul, sinuciderea lui Satan
şi mântuirea lumii 113
Cum a biruit Dumnezeu păcatul prin păcat
Rugăciune de încheiere 125
Mulţumiri 131

S-ar putea să vă placă și