Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

BISTRIȚA – NĂSĂUD

Nr . 7414 / 28 09 2020

DOCUMENTE NECESARE LA CATEDRA DE EDUCATIE FIZICĂ SI


SPORT IN ANUL SCOLAR 2020-2021 (DIGITAL/LETRIC)

I. PORTOFOLIU PROFESOR

1. Prima pagină
 Disciplina educaie fizică si 6 Sistemul national de evaluare clasele
sport I-XII;
 Unitatea școlară........... 7 Sistemul national de evaluare pentru
 Nume cadru didactic..... clasele cu program sportiv, probele si

2. C.V. european/ europas normele de control specifice fiecărei

3. Diplome obținute în cadrul Federații sportive;X

competițiilor școlare O.N.S.S, 8 Norme de protectia muncii la fiecare

Memorialul Maria Cioncan , altele; clasă;

4. Rezultate obtinute la Campionatele 9 Evidență control medical anual


nationale, europene, mondiale, ( L.P.S. Bistrita);
F.O.T.E., jocurile balcanice, alte 10 Programele opționale semnate de
inspectorul scolar;
competiții internaționale.X
11 Decizia din care să reiasă statutul
5. Evidență sportivi promovati la L.P.S.
cadrului didactic( titular, suplinitor,
Bistrita. (Centrele de excelenta,
detasat);
Centrele olimpice, echipe nationale,
12 Evidenta cu elevii care sunt apti
cluburi de seniori);X
pentru activitatea de e.f.s. ( evidenta
scutitilor medical, total-partial);
PENTRU RESPONSABILII DE CATEDRA
13 Comisia sportului scolar înfiintată la
nivelul unității scolare cu următoarea
componență1:
 Presedinte ( de preferință
1
Se vor menționa competențele fiecărui membru, comisia va avea obligatoriu ștampila unității respective – fisa de
informare privind organizarea predarii e.f.s.in unitatea de invatamant ( responsabilul de catedra).
XXX – pentru profesorii de la L.P.S.- C.S.S. Bistrita

Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N


Tel: +40 (0)263 213529
Fax: +40 (0)263 216654
www.isjbn.ro
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA – NĂSĂUD

directorul unitătii scolare);


 Vicepresedine;
 Secretar;
 Membri
14 Copie după C.I.S. -ul asociatiei
sportive scolare;
15 Calendarul competitional judetean;
16 Calendarul competitional pe centre de
competitie;
17 Calendarul competitional la nivelul
unitătii scolare pe discipline sportive;
18 Fisa de informare privind organizarea
predarii e.f.s. in unitatea scolara.

PORTOFOLIUL CONTINE NUMAI DOCUMENTE ALE ANULUI SCOLAR CURENT!!!!


NU SE DUBLEAZA DOCUMENTELE – FIECARE TIP DE DOCUMENT ESTE INTR-UN SINGUR LOC!!!!

Inspector scolar
Prof. Dinu Onita

Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N


Tel: +40 (0)263 213529
Fax: +40 (0)263 216654
www.isjbn.ro