Sunteți pe pagina 1din 5

FACTURA

Seria ENG nr.70500029773


Data facturii: 15.03.2021

Nume client: Dl. COSTICA PALADE


Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6071927257 / 02.12.2020
Adresa: Strada COSMINULUI Nr. 8 Bl. F5A
Cod client: 191153567356 SC.2 Et. 4 Ap. 56 GALATI Galati România
Contract furnizare piata concurentiala: 3009508578/28.05.2020 800682

C.I.F.

CONSUM ENERGIE (*) TOTAL DE PLATA CU T.V.A.(**) DATA SCADENTA:


55,000 44,88 LEI 14.04.2021
*Cumulat energie electrica activa si reactiva
**Cumulat sold precedent, factura curenta, majorari de intarziere/penalitati, taxe

Situatia contului la data de : 15.03.2021 Perioada de facturare: 26.01.2021 - 28.02.2021


*Sold cu termen scadent depasit -3,77 Lei Adresa locului de consum: strada COSMINULUI Nr. 8 Bl. BLF5ASC2 Et. 4 Ap.
*Sold in scadenta 0,00 Lei 56 localitatea GALATI Galati România 800682
Majorari de intarziere/Dobanda/Penalitati: 0,00 Lei Categorie consum: EEFC-D
Factura curentă: 48,65 Lei Cod loc consum distribuitor: 5879084
*Soldurile neachitate pentru facturile precedente au datele scadente inscrise pe fiecare
factura in parte. In cazul in care sunteti cu plata facturilor la zi, va multumim. Cod autocitire: 4002252639
Cod tehnic: 594030500000522144

Aveti intrebari privind factura, serviciile noastre, contracte? Semnalare intreruperi:


021.9366 (numar unic la nivel national) 0800.500.205;0236/929 DIST.ENERGIE ELECTRICA
ROMANIA

Apelati Call Center-ul ENGIE, de luni pana vineri, in intervalul orar 8:30-19:00
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de catre operatorii de telefonie Apel non-stop, pentru identificare comunicati cod loc consum distribuitor 5879084
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de catre operatorii de telefonie

Autocitirea se poate efectua in intervalul 20.03.2021 -


25.03.2021 si se poate transmite gratuit la numarul de Pagina 1 din 5
telefon 0800 800 217, indicand codul de autocitire care se
regaseste pe factura.

TEMEI LEGAL:
Lg. nr. 220/2008*, Lg.   nr. 123/2012*, Ord. nr. 128/2020*, Ord. nr. 61/2013*, Ord. nr.
ENGIE Romania SA Sediul social:B-dul Marasesti nr.4-6, sector 4,
116/2013*, Ord. nr. 117/2013*, Ord. nr. 33/2014*, Lg.  nr. 227/2015*, Ord. nr. 6/2017*, Ord. nr.
Bucuresti, 040254, J40/5447/2000, CUI:RO13093222, Capital
8/2017*, Ord. nr. 123/2017*, Ord. nr. 187/2018*, Ord. nr.235/2019*,Ord. nr.238/2019*,
C2-Intern

social:199.245.540 lei
Ord.nr.18/2020*, Ord.nr. 214-222/2020*, Ord.nr. 239/2020*.
*cu modificările şi completările ulterioare.
Detaliile facturii dumneavoastra
se regasesc pe paginile urmatoare

engie.ro
h@k
191153567356070500029773000044883
Modalităţi de plată
Economisiţi timp alegând să plătiţi factura prin debit direct, virament bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată sau numerar la unul din cele peste 30.000
puncte de plată.
l Parteneri bancari unde puteţi plăti prin virament bancar (vă rugăm să indicaţi codul de client şi numărul de factură):

BRDGSG - SMCC RO26 BRDE 450SV11436814500


Raiffeisen Bank – Ag Piata Alba Iulia (Bd Decebal nr 4, sector 3, Bucureşti) RO23RZBR0000060011419498
BCR - SUC.SECTOR 3 RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242
CITIBANK EUROPE - SUC.ROMANIA RO18 CITI 0000 0008 2490 2224
CREDIT COOP - AG. BUCURESTI RO70 CRCO X410 0410 0002 1931
UNICREDIT BANK - SUC.Ch.De GAULLE RO54 BACX 0000 0001 2482 3310
ING BANK NV - SUC BUCURESTI RO83 INGB 0001 0000 0000 0888
CEC BANK - AG.LIPSCANI RO80 CECE B315 N5RO N218 9733
BANCA TRANSILVANIA - SUC.UNIRII RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643
GARANTI BANK RO36 UGBI 0000 5120 04392 RON

l Alţi parteneri bancari: Alpha Bank, IDEA BANK.


l Parteneri non-bancari: Pay Point, Westaco Express, QIWI, un-doi Centru de Plăți, Orange Money.
Pentru lista completă a modalităţilor de plată, consultaţi site-ul engie.ro.
Când trebuie să plătiţi factura?
Factura de energie electrică trebuie plătită până la data scadentă înscrisă pe factură. În cazul neachitării facturilor în perioada de scadentă, se percep majorări de
întârziere, calculate asupra valorii neachitate, egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare pentru fiecare zi de întârziere, începând cu
prima zi după data scadenţei şi până la achitarea integrală a facturii.
IMPORTANT : În cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, vă informăm că
aceasta este considerată confirmată la data la care contul ENGIE Romania S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul plăţii.
Rezilierea contractului
Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare energie electrică atrage rezilierea contractului de drept, în termenul şi conditiile stipulate în
contractul de furnizare.
De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare energie electrică, atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare,cumpărare sau schimbare
de locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia contract în nume propriu.
Modalităţi de transmitere a plângerilor
- prin formularul de contact online de pe engie.ro ;
- prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
- prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com.
Prin Ordinul ANRE nr. 16/18.03.2015 a fost aprobată Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor
clienţilor finali. Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE Romania şi a canalelor prin care pot fi transmise plângerile accesaţi
engie.ro/procedura-reclamatii/.
Schimbarea furnizorului de energie electrică se face în mod gratuit, cu respectarea prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de
furnizare a energiei electrice este publicată pe pagina de internet a ANRE ( www.anre.ro).
Factura prin e-mail
Uşor şi rapid: alegeţi să primiţi factura prin e-mail!
Pagina 2 din 5

Beneficiile activării facturii prin e-mail: O grijă în minus: primirea facturii indiferent de locaţia în care vă aflaţi şi eliminarea riscului pierderii acesteia; Economie de timp:
obţinerea datelor cuprinse în factură la scurt timp de la emitere şi primirea acesteia mult mai rapid decât în varianta transmiterii prin curier; Protejarea mediului
înconjurător: primul pas cu adevărat responsabil în economisirea resurselor naturale.
Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru ENGIE Romania în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă personalizată şi soluţii adecvate
pentru reducerea consumului de energie prin care puteţi obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii suplimentare şi pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi
secţiunea dedicată eficienţei energetice pe engie.ro,în funcţie de categoria de client.
Termene de realimentare cu energie electrică (conform standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice):
- 4 ore în municipiile reşedinţă de judeţ
- 6 ore in mediul urban
- 12 ore în mediul rural.
INFO: Prin Ord. 235/2019 a fost aprobat noul Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali. Incepand cu data de 12.02.2020 va intra in vigoare Ord.
234/2019 prin care a fost aprobata Procedura de schimbare furnizor de energie electrica/gaze naturale de catre clientul final.
*Factura circulă fără semnatură şi stampilă conform Codului Fiscal.
** Începând cu 01.01.2021, acciza unitară conform Legii 227/2015 cu completările ulterioare: energie electrică utilizată în scop comercial 2,61 Lei/MWh; energie
electrică utilizată în scop necomercial 5,23 lei/MWh
Detalii factura seria ENG nr.70500029773 ENGIE Romania S.A. Sediul social:B-dul Marasesti nr.4-6, sector 4,
Data facturii: 15.03.2021 Bucuresti, 040254, J40/5447/2000, CUI:RO13093222, Capital
Data scadenta: 14.04.2021 social:199.245.540 lei
Nume client: Dl. COSTICA PALADE
Adresa: Strada COSMINULUI Nr. 8 Bl. F5A SC.2 Et. 4 Ap. 56 GALATI Galati România 800682
COTA T.V.A. 19 %
Tip factura: Regularizare + Estimare

Cod autocitire: 4002252639


Interval transmitere autocitire: 20.03.2021 - 25.03.2021
strada COSMINULUI Nr. 8 Bl. BLF5ASC2 Et. 4 Ap. 56 localitatea GALATI Galati România 800682
Unitate de citire: ELEC31
Cod tehnic: 594030500000522144
Contract furnizare piata concurentiala: 3009508578 / 28.05.2020
Cod loc consum distribuitor: 5879084
Nivel de tensiune: JT

Perioada de regularizare 26.01.2021 - 22.02.2021


Energie Serie Contor Index Vechi Index nou Constanta Pierderi Cantitate
Energie Activa masurata 405,000 562,000
#19301091177 1 0 157
26.01.2021 - 22.02.2021 (autocitire) (citire)
Energie Activa estimata
#19301091177 0,000 0,000 0 0 -127
26.01.2021 - 31.01.2021
Energie Reactiva capacitiva masurata 0,000 0,000
#19301091177 1 0 0
26.01.2021 - 22.02.2021 (autocitire) (citire)
Energie Reactiva inductiva masurata 0,000 0,000
#19301091177 1 0 0
26.01.2021 - 22.02.2021 (autocitire) (citire)

Perioada de estimare 23.02.2021 - 28.02.2021


Energie Serie Contor Index Vechi Index nou Constanta Pierderi Cantitate
Energie Activa estimata 562,000 587,000
#19301091177 1 0 25
23.02.2021 - 28.02.2021 (citire) (estimare)
Energie Reactiva capacitiva estimata 0,000 0,000
#19301091177 1 0 0
23.02.2021 - 28.02.2021 (citire) (estimare)
Energie Reactiva inductiva estimata 0,000 0,000
#19301091177 1 0 0
23.02.2021 - 28.02.2021 (citire) (estimare)

U.M Explicatii Cantitate energie * Preţ unitar Valoare Valoare Total


fără T.V.A. fără T.V.A.(lei) T.V.A.(lei) valoare(lei)

kWh Energie Activa estimata 26.01.2021 - 31.01.2021 -127,000 0,51423 -65,31 -12,41 -77,72

kWh Energie Activa regularizare 26.01.2021 - 22.02.2021 157,000 0,51423 80,73 15,36 96,09

kWh Energie Activa estimata 23.02.2021 - 28.02.2021 25,000 0,51423 12,86 2,44 15,30

kWh Certificate verzi facturate in perioada 26.01.2021-28.02.2021 55,000 0,0640659 3,52 0,67 4,19

kWh Contributie pentru cogenerare eficienta 55,000 0,01712 0,95 0,18 1,13

Zile Abonament 8 0,28000 2,24 0,43 2,67

Zile Abonament 14 0,28000 3,92 0,74 4,66


Pagina 3 din 5

Zile Abonament 6 0,28000 1,68 0,32 2,00

ACCIZA COMERCIALA: 0,00 0,00 0,00


ACCIZA NECOMERCIALA: 0,29 0,04 0,33

TOTAL FACTURA CURENTA CU T.V.A. 40,88 7,77 48,65

* Preţul unitar fără T.V.A. pentru cantitatea de Energie Activă conţine preţul pentru energia activa şi tarifele reglementate(tarif distribuţie,tarif transport,tarif extracţie,tarif introducere in reţea).
Nume client: Dl. COSTICA PALADE ENGIE Romania S.A. Sediul social:B-dul Marasesti nr.4-6, sector 4,
Adresa: Strada COSMINULUI Nr. 8 Bl. F5A SC.2 Et. 4 Ap. 56 GALATI Galati România 800682 Bucuresti, 040254, J40/5447/2000, CUI:RO13093222, Capital
social:199.245.540 lei
Data facturii: 15.03.2021
Data scadenta: 14.04.2021

ANEXA CALCUL PRET LA FACTURA SERIA ENG NR. 70500029773

INSTALATIE ADRESA LOC CONSUM CANTITATE ENERGIE LUNA CURENTA DE CONSUM U.M. NIVEL TENSIUNE
4002252639 strada COSMINULUI Nr. 8 Bl. BLF5ASC2 Et. 4 Ap. 56 0,055 MWh JT

Pret Lei/MWh fara TVA si acciza 514,23 perioada 26.01.2021 - 28.02.2021

INSTALATIE 4002252639 Perioada


Energie Activa 26.01.2021 - 28.02.2021 297,00 Lei/MWh
Tarif distributie 26.01.2021 - 28.02.2021 184,75 Lei/MWh
Tarif transport 26.01.2021 - 28.02.2021 11,96 Lei/MWh
Tarif extractie(TL) 26.01.2021 - 28.02.2021 19,22 Lei/MWh
TM introducere EE in retea(TG) 26.01.2021 - 28.02.2021 1,30 Lei/MWh

Pagina 4 din 5
Nume client: Dl. COSTICA PALADE ENGIE Romania S.A. Sediul social:B-dul Marasesti nr.4-6, sector 4,
Adresa: Strada COSMINULUI Nr. 8 Bl. F5A SC.2 Et. 4 Ap. 56 GALATI Galati România 800682 Bucuresti, 040254, J40/5447/2000, CUI:RO13093222, Capital
social:199.245.540 lei
Data facturii: 15.03.2021
Data scadenta: 14.04.2021

ANEXA CALCUL PRET CERTIFICATE VERZI LA FACTURA SERIA ENG NR. 70500029773

CANTITATE ENERGIE (CERTIFICATE VERZI)


INSTALATIE ADRESA LOC CONSUM U.M. Pret unitar (P)
facturate in perioada 26.01.2021 - 28.02.2021
4002252639 strada COSMINULUI Nr. 8 localitatea GALATI 55,000 KWH 0,0640659

Formula de calcul pret unitar certificate verzi (P):


Componente Explicatii Valoare
Ccv Cota obligatorie estimata de achizitie de certificate verzi 0,000451 CV/KWh
PmpCV Pret mediu ponderat al tranzactiilor incheiate pe piata centralizata anonima spot de CV din luna anterioara, 142,2107 lei/CV
publicat de OPCV pe site-ul propriu, aplicabil in intervalul de facturare
P=Ccv x PmpPCSCV in perioada 26.01.2021-28.02.2021 0,0640659 lei/KWH

Pagina 5 din 5