Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul invăţămîntului şi ştiinţii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra de fizică

Referat
la lucrarea de laborator nr. I (13)

Tema :
Studiul proprietăţilor feromagneţilor

A elaborat : Studentul gr. C-022

A verificat : Lectorul superior


Dragutan N.

Chişinău 2003
Scopul lucrării : Studiul dependenţei inducţiei câmpului magnetic în
feromagneţi de intensitatea câmpului de magnetizare şi determinarea energiei
disipate la remagnetizare.

Aparate şi accesorii : toroid confecţionat din materialul studiat, oscilograf,


condensator, rezistoare, reostat, sursă de tensiune alternativă, conductoare de
conexiune.

Shema instalaţiei :

1, 2 – bobine ;
Tr – toroid ;
C – conector ;
U – sursa de tensiune alternativă ;
P – potenţiometru ;
OE – oscilograf ;
R1 – R2 – rezestoare.

Formula de calcul :
B
 ; B  k 2 n y U y ; H  k1 n xU x
0 H

 – permiabilitatea magnetică a substantei ;


0 – constanta magnetică 1,26 · 10-6 H/m ;
B – inducţia cimpului magnetic ;
H – intensitatea cîmpui de magnetizare ;
nx , ny – coordonatele vîrfului de histerezes ;
k1 , k2 – coeficienţi depedenţi de parametrii schemei ;
Ux , Uy – tensiunile care provoacă deviaţia razei electrice cu o deviziune în
direcţile axelor X şi Y.

Tabelul măsurărilor
Nr nx ∙ 10-3, m ny ∙ 10-3, m B, T ∙ 10-4 H, A/m 
1 17,5 20 0,296 0,525 44,75
2 12,5 15 0,222 0,375 46,9
3 7,5 10 0,148 0,225 52,205
4 3,75 5 0,074 0,1125 52,205
5 1,875 2,5 0,037 0,05625 52,205
0.04
k x  k1U x  0.75   30
0.001

Q  v  W  vS H , B

ν – frecvenţa curentului altenativ 50 Hz ;


W – mărimea ce eprezintă energia care se degajă sub formă de căldură în unitatea
de volum a toroidului în decursul unui ciclu de remagnetizare ;
N – numărul de păteţele din aria ciclulu de histerezis kx ∙ ky ;
N = 322 ;
SH, B – aria ciclului de histerezis ;
Q – cantitatea de căldură ce se degajă în unitatea de volum în timp de o secundă.

Q  k x  k y  v  N  30  0.00148  50  322  715J

Concluzie :

Pornind de la faptul că inducţia cîmpului magnetic depinde de intensitatea


cîmpului magnetic putem afirma că între permiabilitatea magnetică şi intensitatea
cîmpului magnetic există o dependenţă invers proporţională.
Din studiul proprietăţilor feromagneţilor putem afirma că energia disipată
sub formă de căldură se consumă la reorientarea domeniilor şi aceasta duce la
remagnetizarea toroidului (corp feromagnetic).