Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Fizică

La lucrarea de laborator Nr.2

Tema:Determinarea momentului de inerţie al volantului.

A efectuat: studentul gr. IME- 081

A verificat:

Chişinău 2008
1. Scopul lucrării: Studiul legilor mişcării de rotaţie, determinarea momentului de inerţie al
volantului şi a forţei de frecere din rulment.

2. Aparate şi materiale: Montaj experimental pentru determinarea momentului de inerţie al


volantului, cronometru, electromagnet, şubler, greutăţi marcate, balanţă.

3. Formule de calcul:

mg  h1  h2 
F fr 
h1  h2

md 2  gh2 t 2 
I   1
4  h1  h1  h2  
m1 - masa primei greutăţi, N=5;
m2 - masa greutăţii a doua, α=95%;
F fr - forţa de frecare din rulment, t=2,8;
I - momentul de inerţie al volantului,
h1 - înălţimea iniţială a greutăţii,
h2 - înălţimea finală a greutăţii,
g - constanta gravitaţională,
d - diametrul roţii de curea.

4. Schema instalaţiei:

Volantul
Roata de curea

Axul

Electromagnetul de frînare
Bara verticală

Greutatea

Fotoelement

5. Tabelul măsurărilor şi determinărilor:


N/N 1 2 3 4 5 .V ...medie
m1 ,10 kg 3
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 150
t1 , s 7,9 8,3 8,4 8,3 8,5 8,28
h21 ,102 m 61 61,5 62 62,5 61,5 61,7
I 1 , kg * m 2 0,84 0,93 0,96 0,94 0,98 0,93
F fr 1 , N ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 0,34
m2 ,10 3 kg ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 96
t2 , s 9,8 10,1 10,0 9,9 10,0 9,96
h2 2 ,10 2 m 53 53 53,5 53,5 54 53,4
I 2 , kg * m 2 0,96 1.14 1,13 1,1 1,13 1,03
F fr 2 , N ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 0,28
h1 , m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
d , m 2 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 6,96
 1 ,% ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 7,18
I 1 , kg * m 2 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 0,67
 2 ,% ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 2,29
F1 , N ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 0,37
F2 , N ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 0,31
I 2 , kg * m 2 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 0,236

6. Exemple de calcul:

0,15 *  6,9
 9,8 * 0,61 * 7,9 2 
2
I 11    1  0,84
2  11  0,61 
0,096 *  6,9   9,8 * 0,53 *  9,8 
2 2
I 21    1  0,969
2 
 11  0,53 
0,15 * 9,81  0,617 
F fr1   0,34
1  0,617 
0,096 * 9,81  0,534 
F fr 2   0,28
1  0,534 

7. Calculul erorilor:
N N

 Ii I  Ii 
2
I
1  * 100% ; ; med
;
I med I med  i 1
I  t N i 1

N N  N  1
I med 1  0,93 , I 1  0,067 ,
0,067
1  * 100%  7,18%
0,93
I med 2  1,03 , I 2  0,0236 ,
0,0236
2  * 100%  2,29% ;
1,03
8. Rezultatul final:


I 1  0,93 kg * m 2   1  7,18%
I2  1,03 kg * m 
2
 2  2,29%

9. Concluzii:
În urma efectuării acestui experiment am determinat momentul de inerţie al volantului, şi
după calculul datelor experimentale am obţinut următorul rezultat:

I 1  0,93 kg * m 2 
I2  1,03 kg * m 
2

Erorile obţinute sunt din cauza impreciziei exacte ale aparatelor şi agreşelilor din urma
scrierii dadelor de pe scarile aparatelor.