Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea tehnică a Moldovei

Referat
La lucrarea de laborator Nr.17
Tema: : Studiul osilaţiilor liber într-un circuit

A executat: studentul gr.


gr. IME-081

A verificat:profesor
universitar
Boţan V.
Chişinău 2009

1)Scopul lucrării: observarea oscilaţiilor amortizate pe ecranul oscilografului şi


determinarea coeficientului de amortizare m a circuitului oscilant R-L-C.
2)Aparate şi accesorii: ramă, electromagnet, traductor fotoelectric, scară
pentru măsurarea unghiurilor, cronometru digital universal.

3)Schema instalaţiei:

unde:
1-Sîrmă elastică din oţel
2-Rama,
3-Corp,
4-Întrerupătoare
5-Contorul de perioadă
6-Cronometru,
7-Traductor fotoelectric.
4)Formulele de lucru:

T02 4 2 I 1 A(t )
I0  I 2 ; şi k' 2 ;   ln ;
T1  T02 T1  T02 n A(t  nT )

unde I0 - momentul de inerţie al ramei;


mR 2
I- momentul de inerţie al corpului(I= ) unde m=1,07 kg iar R=0,02 m;
2
T0 - perioada de oscilaţii a ramei
T1 - perioada de oscilaţii a corpului.
K’- constanta elastică torsională.
 - decrementul logaritmic al amortizării;
A(t)- amplitudinea iniţială
1
A(t+nT) amplitudinea dupa n oscilaţii(în cazul nostru A(t+nT)= A(t)) ;
2

5)Măsurările:

N Timpul in care rama a efectuat 10 osc(sec) Timpul în care corpul a efectuat 10osc(sec)
1 14,563 16,298
2 14,089 16,3
3 14,56 16.298

A(t)=6 cm;
A(t+nT)= 3cm;
n1 =38 oscilaţii
n2= 38 oscilaţii
n3=39 oscilaţii

6)Calculul:
mR 2 1.07 * (0.02) 2
(I= ) ; I=  2.14*10-4 kg*m2;
2 2
Calculăm timpul mediu
t0=14,404(sec); T0=1.4404(sec);
Calculăm timpul mediu T1;
t1=16,298(sec); T1=1,6298(sec);
T02 (1,4404) 2
I0  I ; I0=2.14*10 *
-4
 7,635*10-4(kg*m2);
T12  T02 (1,6298) 2  (1,4404) 2

4 2 I 4 * 3,14 * 2.14 *10 4


k' ; k’= 2 =4,622*10
-3
(N/m)
T1  T0
2 2
(1,6298 ) 2
 (1, 4404)
1 A(t ) 1 6
  ln ; = * ln =1.82*10-2
n A(t  nT ) 38 3

Deci avem:I0=7,635*10-4(kg*m2)
k’=4,622*10-5 (N/m)
 =1,82*10-2;
7)Calculul erorilor
4 2 I
k' 2 ; : m=1,07 kg iar R=0,02 m;
T1  T02

ln(k’)=ln4+2ln(  )+ln(I)-ln(T12-T02);
dk ' dm 2dR 2T1dT1  2T0 dT0
  + ;
k' m r T12  T02

10 3 2 * 10 4 2 * 1,6298 * 5 * 103  2 * 1,4404 * 5 * 10 3


r =
1,07

0.02
 2,656  2.07
 0.00093+0.01+0.00007=0.011;

Deci eroarea e de 0.011*100%=1.1%;


Deci k’=4.622*10-3  5*10-5(kg*m2/s2)
8)Rezultatul final:

I0=7,635*10-4(kg*m2)
k’=4,622*10-5 (N/m)
 =1,82*10-2;

9)Concluzie:

În urma efectuării acestei lucrări de laborator, ne-am familiarizat cu metodele


teoretice si experimentale de studiu a oscilaţiilor proprii ale pendulului de torsiune.
Am determinat inerţia unei rame şi coeficientul ei k’ pentru care an calculat şi erorile.
Analizînd calculele şi erorile, am primit următoarele rezultate:
k’=4.622*10-3  5*10-5(N/m)
I0= 7,635*10-4(kg*m2);
 =1,82*10-2;