Sunteți pe pagina 1din 12

Rugaciuni către Sfântul

Mare Mucenic Gheorghe,


purtătorul de biruinţă

(23 Aprilie)

~ 2021 ~
Rugăciuni ortodoxe

~2~
Rugăciuni ortodoxe

Rugaciuni către Sfântul Mare


Mucenic Gheorghe, purtătorul de
biruinţă

(23 Aprilie)

„Ca un apărător al celor robiţi şi celor


săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor,
împăraţilor ajutător, Purtătorule de biruinţă,
Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos
Dumnezeu să mantuiască sufletele
noastre.”

„Cu nevoinţă bună te-ai nevoit prin


credinţă, purtătorule de chinuri al lui Hristos
şi păgânătatea chinuitorilor ai mustrat şi
jertfă bine primită lui Dumnezeu te-ai adus.
Pentru aceasta şi cunună de biruinţă ai luat;
şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai
iertare de greşeli.”

~3~
Rugăciuni ortodoxe

Rugaciunea Sfantului Mare Mucenic


Gheorghe, purtatorul de biruinta,
inainte de a i se taia capul cu sabia:

„Bine eşti cuvântat, Doamne,


Dumnezeul meu, că n-ai veselit pe
vrăjmaşii mei, ci ai izbăvit sufletul meu ca
pe o pasăre din cursă vânătorilor! Auzi-mă
şi acum, Stăpâne, şi stai înaintea robului
Tău în ceasul acesta de la sfârşit şi
izbăveşte sufletul meu de meşteşugirile
duhului celui din văzduh, al vrăjmaşului
celui mare şi de duhurile cele necurate. Şi
să nu le socoteşti păcatul celor ce au greşit
înaintea mea, în neputinţa lor, ci iertare şi
dragoste arată-le lor, ca şi aceia,
cunoscându-Te, să câştige parte din
Împărăţia Ta, împreună cu aleşii Tăi.

~4~
Rugăciuni ortodoxe

Primeşte şi sufletul meu, împreună cu


cei ce bine Ţi-au plăcut în veac, trecând cu
vederea toate greşelile mele cele cu ştiinţă
şi cu neştiinţă. Adu-ţi aminte, Stăpâne, de
cei ce cheamă numele Tău Cel cu mare
cuviinţă, că binecuvântat şi preamărit eşti în
veci.
Amin.”

Rugăciunea Sfântului Mare


Mucenic Gheorghe
„Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor
săraci folositor, neputincioşilor doctor,
conducătorilor ajutător, Purtătorule de
biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă
pe Hristos Dumnezeu să mântuiască
sufletele noastre!
Tu, Mare Mucenic Gheorghe, care
împreună cu cei fără de trup ești și toate le
cunoști din timp și carele de purtătorii de

~5~
Rugăciuni ortodoxe

nevoință ești cinstit, miluiește-ne pe noi


păcătoșii.
Vino, Sfante Gheorghe și luminează
mintea mea, pentru ca să cunosc eu
păcatele ce le-am săvîrșit; mișcă inima mea
ca să mă hotărăsc și să mă îndrept; ajută
necredinței și slabiciunei mele și scapă-mă
cu harul tău de păcatele cele trupești și
sufletești.
Totdeauna numele tău arată înălțimea
rânduielilor tale, căci după chemarea lui
Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor
vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului;
de aceea cu laude te fericim pe tine Sfante
Gheorghe, care ai trecere în fața lui
Dumnezeu Tatăl.
Binecuvântează-ne pe noi și fă
rugăciunile noastre să fie de folos.
Amin.”

~6~
Rugăciuni ortodoxe

Rugăciune către Sfântul Mare


Mucenic Gheorghe a domnitorului
Ştefan celMare şi Sfânt

O, luptatorule și biruitorule, mare


Gheorghe, în nevoie și în nenorociri grabnic
ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați
bucurie nespusă, primește de la noi
această rugăminte a smeritului tău rob, a
Domnului Io Ștefan Voievod, din milă lui
Dumnezeu Domnul Țării Moldovei.
Păzește-l pe el în lumea această și în cea
de apoi, pentru rugăciunile celor ce Te
cinstesc pre Ține, că să Te preamărim în
veci.
Amin.

~7~
Rugăciuni ortodoxe

Rugăciunea către Sfântul


Gheorghe

”O, luptătorule şi biruitorule, mare


Gheorghe, în nevoie şi în nenorociri grabnic
ajutător şi cald sprijinitor, iar celor întristaţi
bucurie nespusă, primeşte de la mine (se
spune numele) această rugăminte a
smeritului tău rob.
Păzeşte-mă în lumea aceasta şi în
cea de apoi, de tot necazul şi ispita, de
boala şi nenorocirea. Ajută-mă pe mine şi
pe familia mea în (se spune problema). Îţi
mulţumesc Sfinte Gheorghe şi Te cinstesc
pe Tine şi Te preamăresc în veci.”
Amin!

~8~
Rugăciuni ortodoxe

~9~
Rugăciuni ortodoxe

~ 10 ~
Rugăciuni ortodoxe

~ 11 ~
Rugăciuni ortodoxe

~ 12 ~

S-ar putea să vă placă și