Sunteți pe pagina 1din 57

DW60M6050**

DW60M6051**
DW60M6040**

Manual de
utilizare pentru
mașina de spălat vase

Gandiți-vă la oportunități
Vă mulțumim pentru achiziția acestui produs Samsung.

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:18


Instrucțiuni de siguranță
Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașini de spălat vase Samsung. Acest
manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și îngrijirea
aparatului dumneavoastră. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita de toate
beneficiile și funcțiile mașinii dumneavoastră de spălat vase.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți cum să operați în siguranță și în mod eficient
caracteristicile și funcțiile complexe ale noului dumneavoastră aparat. Mențineți manualul într-un loc sigur, în
apropierea aparatului, pentru consultări viitoare. Utilizați acest aparat doar în scopul descris în prezentul manual.
Avertismentele și instrucțiunile importante de siguranță din prezentul manual nu acoperă posibilele condiții și
situații care ar putea apărea. Trebuie să dați dovadă de o bună judecată, să acordați atenție și grijă la
instalarea, întreținerea și operarea mașinii de spălat vase.
Deoarece următoarele instrucțiuni de operare acoperă diferite modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră
de spălat pot să difere ușor față de cele descrise în prezentul manual și este posibil să nu se aplice toate
semnalele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau
solicitați asistență și informații online la adresa www.samsung.com.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE

Simboluri de siguranță importante


Pericolele sau practicile nesigure care ar putea cauza accidente grave și/sau daune
AVERTISMENT materiale.
Pericolele sau practicile nesigure care ar putea cauza accidente și/sau daune
ATENȚIE materiale.
Pentru a reduce riscul de incendii, explozie, electrocutare sau accidente în timpul utilizării
ATENȚIE mașinii de spălat vase, respectați aceste măsuri de precauție de bază privind siguranța:

NU încercați.

NU demontați.

NU atingeți.

Respectați întocmai instrucțiunile.

Deconectați cablul de alimentare de la priză.

Asigurați-vă că aparatul este legat la masă pentru a preveni electrocutarea.

Contactați centrul de service pentru asistență.

Notă

Aceste simboluri de avertizare au rolul de a preveni accidentarea


dumneavoastră sau a altor persoane. Vă rugăm să le respectați întocmai.
Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur și asigurați-vă că utilizatorii noi sunt familiarizați cu
conținutul acestora. Transmiteți-le viitorilor proprietari.

2_ Informații privind siguranța

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:26


Pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare sau accidentare în timpul utilizării aparatului, respectați
măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

1. Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii)


cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, decât
dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni cu privire
la utilizarea aparatului, din partea unei persoane
responsabile de siguranța lor.
2. Pentru utilizare în Europa: Acest aparat poate fi utilizat de
copii cu vârsta peste 8 ani și persoane cu capacități fizice,
senzoriale sau mintale sau persoane fără experiență sau
cunoștințe doar sub supraveghere sau după ce au primit
instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și
după ce au înțeles pericolele implicate. Copiii nu trebuie
lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu
trebuie realizate de copii, fără supraveghere.
3. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
4. În cazul în care cablul de alimentare este avariat, trebuie
înlocuit de producător, de agentul de service sau de
persoane cu calificare similară, pentru evitarea pericolelor.
5. Trebuie utilizate furtunurile noi furnizate împreună cu
aparatul și nu trebuie reutilizate furtunuri vechi.
6. Pentru aparatele cu orificii de ventilație la bază, acestea nu
trebuie acoperite de covoare.
7. Pentru utilizare în Europa: Copiii de până la 3 ani nu trebuie
lăsați lângă aparat decât dacă sunt supravegheați în
permanență.

Informații privind siguranța _3

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:27


Instrucțiuni de siguranță
8. ATENȚIE: Pentru a evita un pericol cauzat de resetarea
neatentă a siguranței fuzibile, acest aparat nu trebuie
alimentat printr-un dispozitiv extern de comutație, precum
un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit
și oprit cu regularitate.
9. Acest aparat este conceput pentru utilizarea în aplicații
domestice și similare, precum:
– zonele pentru personalul din bucătăriile magazinelor,
birourilor și altor medii de lucru;
– casele de fermieri;
– de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor tipuri de
medii rezidențiale;
– mediile de tip cazare cu mic dejun inclus.
10. Ușa nu trebuie lăsată deschisă deoarece prezintă un
pericol de împiedicare.
11. AVERTISMENT: Cuțitele și alte ustensile cu vârfuri ascuțite
trebuie încărcate în coș cu vârfurile în jos sau în poziție
orizontală.

4_ Informații privind siguranța

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:18


INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT VASE
Această mașină de spălat vase nu este concepută pentru uz comercial. Este concepută pentru utilizarea în
medii domestice, în medii de lucru și rezidențiale, precum:
• Magazine
• Birouri și saloane de prezentare
și de către rezidenți din spații precum:
• hosteluri și case de oaspeți.
Trebuie utilizată doar ca aparat de uz domestic, conform specificațiilor din prezentul manual de utilizare,
pentru curățarea vaselor și tacâmurilor de uz domestic.
Orice altă utilizare este descurajată de producător și poate fi periculoasă.

Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea sau operarea incorectă sau
necorespunzătoare.

Nu utilizați solvenți în mașina de spălat vase. Pericol de explozie.


AVERTISMENT

Nu inhalați sau ingerați detergent pentru vase. Detergenții pentru mașina de spălat vase conțin ingrediente
iritante sau corozive, care pot cauza arsuri la nivelul nasului, al gurii și al gâtului dacă sunt ingerate sau
AVERTISMENT

pot împiedica respirația.


Consultați imediat medicul dacă ați ingerat sau inhalat detergent.

Evitați să lăsați ușa deschisă dacă acest lucru nu este necesar deoarece vă puteți împiedica de aceasta.
ATENȚIE

Nu vă așezați pe și nu vă sprijiniți de ușa deschisă. Acest lucru ar putea cauza răsturnarea și avarierea mașinii de
spălat
ATENȚIE și vă puteți accidenta.

Utilizați doar detergent și aditiv de clătire special pentru mașini de spălat


vase pentru uz casnic. Nu utilizați detergent de vase lichid.

Nu utilizați un agent de curățare acid puternic.


ATENȚIE

Nu umpleți rezervorul pentru aditiv de clătire cu detergent pudră sau lichid. Acest lucru va cauza defecțiuni grave ale
rezervorului.

Umplerea incorectă a rezervorului pentru sare cu detergent de vase pudră sau lichid va avaria
ATENȚIE dedurizatorul. Asigurați-vă că ați selectat pachetul corespunzător de sare pentru mașina de spălat vase
înainte de a umple rezervorul pentru sare.

Vă rugăm să utilizați doar sare pentru mașina de spălat vase cu granule mari pentru reactivare, deoarece
alte săruri pot conține aditivi insolubili care pot afecta funcționarea dedurizatorului.

Într-un aparat cu coș pentru tacâmuri (în funcție de model), tacâmurile sunt curățate și uscate mai bine dacă
sunt așezate
ATENȚIE eficient în coș, cu mânerele orientate în jos. Cu toate acestea, pentru a evita riscul de accidentare, așezați
cuțitele și furculițele etc. cu mânerele orientate în sus.

Elementele din plastic, care nu pot fi spălate cu apă fierbinte, precum recipientele din plastic de unică
folosință sau tacâmurile și casele din plastic, nu trebuie curățate în mașina de spălat vase.
Temperaturile ridicate din mașina de spălat vase pot cauza topirea sau deformarea acestora.

La modelele cu funcția de Pornire întârziată, asigurați-vă că dozatorul este uscat înainte de a adăuga
detergent. Ștergeți cu o cârpă, dacă este necesar. Dacă turnați detergent în dozatorul umed, se vor forma
cheaguri și este posibil ca acesta să nu fie distribuit complet.

Informații privind siguranța


_5

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:18


Instrucțiuni de siguranță
Cuțitele și alte ustensile cu vârfuri ascuțite trebuie încărcate în coș cu vârfurile în jos sau
AVERTISMENT în poziție orizontală.

INSTRUCȚIUNI PENTRU PROTEJAREA COPIILOR DUMNEAVOASTRĂ


Acest aparat nu este o jucărie! Pentru a evita riscul de accidentare, nu permiteți copiilor să staționeze lângă
aparat și nu le permiteți
AVERTISMENT să se joace în sau în jurul mașinii de spălat vase sau să utilizeze butoanele. Aceștia nu vor înțelege pericolele
potențiale prezentate de aparat. Trebuie supravegheați de fiecare dată când lucrați în bucătărie.
Există și pericolul ca, în timp ce se joacă, copiii să se închidă în mașina de spălat vase.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și persoane cu capacități
AVERTISMENT fizice, senzoriale sau mintale reduse sau persoane fără experiență sau cunoștințe doar sub supraveghere
sau după ce au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și după ce au înțeles
pericolele implicate. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii, fără supraveghere.

Copiii cu vârste mai mari pot utiliza mașina de spălat vase doar după ce li s-au oferit explicații clare cu privire
la modul de funcționare al acesteia și
AVERTISMENT aceștia o pot utiliza în siguranță, recunoscând pericolele utilizării incorecte.

NU PERMITEȚI ACCESUL COPIILOR LA DETERGENȚI! Detergenții pentru mașina de spălat vase conțin
ingrediente
iritante și corozive, care pot cauza arsuri la nivelul gurii, al nasului și al gâtului dacă sunt ingerate sau pot
AVERTISMENT

împiedica respirația.
Nu permiteți copiilor să staționeze în apropierea mașinii de spălat
atunci când ușa este deschisă. Ar putea exista reziduuri de detergent în
cuvă.
Consultați imediat medicul în cazul în care copilul dumneavoastră a ingerat sau inhalat detergent.

INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT VASE

Înainte de configurarea aparatului, verificați dacă prezintă daune externe vizibile. Nu utilizați în nicio situație
AVERTISMENT un aparat avariat. Un aparat avariat poate fi periculos.

Mașina de spălat vase trebuie conectată la sursa de alimentare doar printr-o priză cu comutator adecvată.
ATENȚIE Priza electrică trebuie să poate fi accesată cu ușurință după instalarea mașinii de spălat, astfel încât să
poate fi deconectată de la sursa de alimentare în orice moment. (Consultați secțiunea „Componente și
funcții” de la pagina 11.)

Nu trebuie să existe prize electrice în spatele mașinii de spălat vase. Pericol de supraîncălzire și risc de
incendiu dacă
AVERTISMENT mașina de spălat vase ar fi împinsă într-un ștecher.

Mașina de spălat vase nu trebuie instalată sub o hotă. Temperaturile ridicate radiante generate
AVERTISMENT uneori de hote ar putea avaria mașina de spălat vase. Din același motiv, nu trebuie instalată lângă surse de
foc sau alte aparate care emană căldură, precum radiatoare etc.

Nu conectați mașina de spălat vase la rețeaua electrică decât după ce aceasta a fost instalată complet, iar
arcurile ușii au fost reglate.

Înainte de conectarea aparatului, verificați dacă datele de conexiune de pe plăcuța tehnică (tensiunea și
ATENȚIE sarcina) corespund cu cele ale sursei de alimentare. Dacă aveți dubii, consultați un electrician calificat.
6_ Informații privind siguranța

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:18


Siguranța electrică a acestui aparat poate fi garantată doar atunci când există o continuitate între acesta și
un sistem eficient de legare la masă. Este foarte important ca această cerință de siguranță de bază să fie
respectată și testată la intervale regulate și, în cazul în care există dubii, rețeaua electrică a locuinței trebui
verificată de un electrician calificat.
Producătorul nu este răspunzător pentru consecințele unui sistem de legare la masă necorespunzător (de
ex. electrocutare).

Nu conectați aparatul la sursa de alimentare cu ajutorul unei unități cu prize multiple sau al unui
ATENȚIE prelungitor. Acestea nu garantează siguranța necesară aparatului (de ex., pericol de supraîncălzire).

Acest aparat poate fi instalat în instalații mobile, precum nave, doar dacă un inginer calificat a efectuat o
evaluare a riscurilor la nivelul instalației.

Carcasa din plastic a racordului de apă conține o componentă electrică. Carcasa nu trebuie
ATENȚIE scufundată în apă.

Există cabluri electrice în interiorul furtunului Aqua-Stop. Nu tăiați niciodată furtunul de alimentare cu apă,
chiar dacă este prea lung.

Instalarea, întreținerea și reparațiile pot fi efectuate doar de către o persoană calificată și competentă, în
conformitate cu reglementările naționale și locale aplicabile privind siguranța. Reparațiile și alte lucrări
efectuate de persoane necalificate pot fi periculoase. Producătorul nu este răspunzător pentru lucrările
neautorizate.

Sistemul integrat impermeabil oferă protecție împotriva daunelor cauzate de apă, cu condiția
ATENȚIE respectării următoarelor condiții:
• Mașina de spălat vase este instalată și racordată corect.
• Mașina de spălat vase este întreținută corespunzător, iar componentele sunt înlocuite atunci când
acest lucru este necesar.
• Robinetul de închidere este oprit atunci când aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată (de ex.,
în timpul vacanțelor).
• Sistemul impermeabil va funcționa chiar dacă aparatul este oprit. Cu toate acestea, aparatul trebuie să
rămână conectat la sursa electrică.
Un aparat avariat poate fi periculos. Dacă mașina de spălat se defectează, întrerupeți alimentarea
AVERTISMENT și contactați distribuitorul sau departamentul de service.

Reparațiile neautorizate pot cauza pericole neprevăzute pentru utilizator, pentru care producătorul nu își
poate asuma răspunderea. Reparațiile trebuie efectuate doar de către un tehnician de service autorizat.

Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb originale. Doar cu aceste componente
poate fi garantată siguranța aparatului.

Deconectați întotdeauna mașina de spălat vase de la sursa electrică pentru lucrările de întreținere (opriți
alimentarea prizei și scoateți cablul).

În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special, disponibil la
ATENȚIE producător. Din motive de siguranță, acesta trebuie instalat doar de către departamentul de service sau un
tehnician de service autorizat.

Informații privind siguranța


_7

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Instrucțiuni de siguranță
În țările în care există zone care ar putea exista infestări cu gândaci de bucătărie sau alți
AVERTISMENT paraziți, acordați atenție specială pentru menținerea curățeniei aparatului și zonei înconjurătoare în
permanență. Daunele cauzate de gândacii de bucătărie sau alți paraziți nu sunt acoperite de garanție.

În cazul unei defecțiuni sau în scopul curățării, aparatul este complet izolat de sursa de electricitate
ATENȚIE doar atunci când:
• este deconectat de la priză, iar cablul este înlăturat sau
• este oprită sursa de alimentare sau
• siguranța principală este înlăturată sau
• siguranța cu filet este înlăturată (în țările în care se aplică acest lucru).
Nu modificați aparatul decât dacă aveți autorizația producătorului în acest sens.

Nu deschideți niciodată carcasa aparatului.


ATENȚIE Este extrem de periculos să modificați conexiunile electrice sau componentele și piesele mecanice, iar acest
lucru poate cauza defecte operaționale sau electrocutări.

Cât timp aparatul se află sub garanție, reparațiile trebuie efectuate doar de către un tehnician de service
autorizat de producător. În caz contrar, garanția se anulează.

În momentul instalării produsului, asigurați-vă că există spațiu în partea superioară, în stânga, dreapta și în
spatele produsului
ATENȚIE pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.
Dacă nu există spațiu suficient între produs și chiuvetă, chiuveta se poate deteriora și poate favoriza
dezvoltarea mucegaiului.

Asigurați-vă că nivelul de duritate pentru mașina de spălat vase este setat corect în funcție de zona
dumneavoastră.
(Consultați secțiunea „Mod dedurizator (Setarea nivelului durității apei)” de la pagina 19.)

Pentru informații despre angajamentele Samsung față de mediu și obligațiile legale specifice produsului, de ex.
REACH, vizitați: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

8_ Informații privind siguranța

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


INSTRUCȚIUNI PRIVIND MARCAJUL WEEE
Eliminarea corectă a acestui produs (Deșeuri de echipamente electrice și
electronice)
(Aplicabilă în țările cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau manual indică faptul că produsul și accesoriile sale
electronice (de ex. încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri casnice
la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni daunele asupra mediului sau sănătății umane cauzate
de eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri
și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau
autoritățile locale pentru detalii privind locul și modul în care pot elimina aceste articole pentru
a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile
contractului de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună
cu alte deșeuri comerciale.

Informații privind siguranța


_9

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Cuprins
COMPONENTE ŞI FUNCŢII 11 Funcțiile mașinii de spălat vase

11
14 Panoul de comandă
17 Afișaje

UTILIZAREA DETERGENTULUI ȘI 19 Modul dedurizator


A DEDURIZATORULUI (Setarea nivelului durității apei)

19
20 Încărcarea sării în dedurizator
21 Utilizarea detergentului
22 Utilizarea aditivului de clătire
23 Modul de utilizare a opțiunii Multi tap
ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR MAȘINII DE SPĂLAT VASE
24 Încărcarea coșului superior

24 26
26
27
Încărcarea coșului inferior
Plierea țepilor coșului inferior
Tava pentru tacâmuri (argintărie)
29 Pentru spălare în mașina de spălat vase a
următoarelor tacâmuri/vase
PROGRAME DE SPĂLARE
30 Pornirea aparatului

30 30 Modificarea programului
31 La finalul ciclului de spălare
31 Tabel cu ciclurile de spălare
ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 33 Curățarea filtrelor

33
34 Curățarea brațelor de pulverizare
34 Curățarea ușii
34 Îngrijirea mașinii de spălat vase
34 Protecția împotriva înghețului
35 Întreținerea mașinii de spălat vase

CONFIGURAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT VASE 36 Alimentarea cu apă și scurgerea

36
38 Conectarea furtunurilor de scurgere
38 Poziționarea aparatului
38 Pornirea mașinii de spălat vase

INSTALAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT VASE 39 Mașină de spălat vase independentă,

39
semiîncorporabilă, încorporabilă

DEPANARE 45 Înainte de a suna la

45
48 departamentul
Coduri de service
de eroare

ANEXĂ 49 Specificații
50 Dimensiunile

49 produsului

10_ Cuprins

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Componente și funcții
FUNCŢIILE MAŞINII DE SPĂLAT VASE

Vedere frontală și posterioară (DW60M6050**)

01 COMPONENTE ŞI FUNCŢII
1

7
2

3 8 1 Raftul 3

2 Coș superior
5 9
3 Coș inferior

4 Duză de pulverizare

6 5 Recipient pentru
sare
6 Dozator

7 Raft pentru căni

8 Brațe de
pulverizare
9 Ansamblu filtru

4 10 Furtun de
alimentare
11 Furtun de scurgere
8

5 9

10 11

Accesorii - Manual de utilizare, pâlnie pentru sare, coș pentru tacâmuri.

Componente și funcții _11

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Componente și funcții
Vedere frontală și posterioară (DW60M6051**)

8
3 1 Raftul 3

2 Coș superior
5 9
3 Coș inferior

4 Duză de pulverizare

5 Recipient pentru sare


6
6 Dozator

7 Raft pentru căni

8 Brațe de pulverizare
4
9 Ansamblu filtru

8 10 Furtun de alimentare

11 Furtun de scurgere
5 9

10 11

Accesorii - Manual de utilizare, pâlnie pentru sare, coș pentru tacâmuri.

12_ Componente și funcții

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Vedere frontală și posterioară (DW60M6040**)

01 COMPONENTE ŞI FUNCŢII
6

1 Coș superior
1
2 Coș inferior
3
3 Duză de pulverizare

4 Recipient pentru
2 sare
7 5 Dozator
8
6 Raft pentru căni
4
7 Brațe de
pulverizare
5 8 Ansamblu filtru

9 Furtun de scurgere

10 Furtun de
3 alimentare

4 8

9 10

Accesorii - Manual de utilizare, pâlnie pentru sare, coș pentru tacâmuri.

Componente și funcții _13

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Componente și funcții
PANOUL DE COMANDĂ

DW60M6050F*/DW60M6051F*/DW60M6040F*
DW60M6050U*/DW60M6051U*/DW60M6040U*
DW60M6050S*/DW60M6051S*/DW60M6040S*

2 7

1 6 DW60M6050
DW60M6051
4 9

3 5 8
2 7

1 6
DW60M6040
4 9

1 Alimentare Apăsați acest buton pentru a porni mașina de spălat vase: ecranul se aprinde.

2 Program Apăsați acest buton pentru a selecta programul de spălare.

Pentru încărcarea unei cantități mici de obiecte, utilizați coșul superior sau cel inferior doar
pentru a economisi energie.
3 Încărcătură Apăsați butonul Încărcătură redusă pentru a selecta coșul superior sau cel inferior.
redusă
Această opțiune vă permite să blocați butoanele de pe panoul de comandă astfel încât copiii
4 Blocarea să nu poată porni accidental mașina de spălat vase apăsând butoanele de pe panoul de
comenzilor comandă.
Pentru a bloca sau debloca butoanele de pe panoul de comandă, țineți apăsate
ambele butoane de Blocare a comenzilor timp de trei (3) secunde.

5 Fereastră de afișare Indicator de funcționare, timp de întârziere, coduri de eroare etc.

Pentru a porni un ciclu, apăsați butonul Start înainte de a închide ușa.


*Resetare : Pentru a anula un ciclu în desfășurare și a goli apa din mașina de spălat vase.
6 Pornire țineți apăsat butonul Start timp de trei (3) secunde.
După resetarea mașinii de spălat vase, selectați un ciclu și o opțiune și apoi apăsați Start
pentru a reporni mașina de spălat vase.
Apăsați acest buton pentru a seta orele de întârziere pentru spălare. Puteți întârzia
7 Pornire începerea spălării cu până la 24 de ore. Dacă apăsați butonul o singură dată, spălarea
întârziată este întârziată cu o oră.

Apăsați butonul Igienă pentru o igienă optimă în mașina dumneavoastră de spălat vase. În
timpul clătirii finale, temperatura crește până la 67 °C și este menținută timp de câteva
8 Igienă minute. Această funcție este disponibilă pentru toate programele, cu excepția Spălare
rapidă și Prespălare.
Pentru a selecta opțiunea Multi tap, care nu necesită sare și aditiv de clătire ci o tabletă
9 Multi tab multifuncțională. Această opțiune poate fi selectată doar pentru programul Intensiv, Auto
sau ECO.

14_ Componente și funcții

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


• Dacă ușa este deschisă, doar butonul Alimentare este funcțional.
• Puteți selecta opțiuni (Multi tap, Pornire întârziată și/sau Încărcătură redusă) înainte de pornirea unui
ciclu.
IMPORTANT: Pentru ca mașina dumneavoastră de spălat vase să aibă cele mai bune performanțe, citiți
toate instrucțiunile de operare înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată.

01 COMPONENTE ŞI FUNCŢII
DW60M6050BB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DW60M6040BB

1 Alimentare Apăsați acest buton pentru a porni mașina de spălat vase: ecranul se aprinde.

2 Ciclu Apăsați acest buton pentru a selecta programul de spălare.

Când selectați Superior, este activată doar duza din dreptul raftului superior.
Duza inferioară nu va funcționa.
Utilizați această funcție pentru a spăla vase sau pahare așezate pe raftul superior.
Când selectați Superior, așezați vasele, paharele etc. doar pe raftul
3 Superior superior. Mașina de spălat vase nu va spăla obiectele așezate pe
raftul inferior.
Dacă selectați Superior, se reduce atât durata ciclului, cât și consumul de
electricitate.
Când selectați Inferior, este activată doar duza din dreptul raftului inferior.
Duza superioară nu va funcționa.
Utilizați această funcție pentru a spăla vase sau pahare așezate pe raftul inferior.
Când selectați Inferior, așezați obiectele, paharele etc. doar pe raftul
inferior. Mașina de spălat vase nu va spăla obiectele așezate pe raftul
4 Inferior
superior.
Dacă selectați Inferior, se reduce atât durata ciclului, cât și consumul de
electricitate.
Apăsați butonul Igienă pentru o igienă optimă în mașina dumneavoastră de
5 Igienă spălat vase. În timpul clătirii finale, temperatura crește până la 67 °C și este
menținută timp de câteva minute. Această funcție este disponibilă pentru
toate programele, exceptând Spălare rapidă și Prespălare.

6 Multi tab Pentru a selecta opțiunea Multi tap, care nu necesită sare și aditiv de clătire ci
o tabletă Multi tap. Această opțiune poate fi utilizată pentru toate programele,
cu excepția Auto, Spălare rapidă și Prespălare.

Componente și funcții _15

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Componente și funcții
Această opțiune vă permite să blocați butoanele de pe panoul de comandă astfel
încât copiii să nu poată porni accidental mașina de spălat vase apăsând butoanele
7 Blocarea de pe panoul de comandă.
comenzilor Pentru a bloca sau debloca butoanele de pe panoul de comandă, țineți apăsate
ambele butoane de Blocare a comenzilor timp de trei (3) secunde.
Dacă indicatorul Reîncărcare aditiv de clătire sau Reîncărcare sare este
aprins, înseamnă că trebuie să completați cu aditiv de clătire sau sare.
Indicator Pornire întârziată
• Dacă indicatorul „Pornire întârziată” este aprins,
înseamnă că selectați opțiunea „Pornire întârziată”.
8 Indicator
Indicator Reîncărcare aditiv de clătire
• Dacă indicatorul „Reîncărcare sare” este aprins, înseamnă că mașina de spălat
vase are o cantitate redusă de aditiv de clătire și trebuie să completați.
Indicator Reîncărcare sare
• Dacă indicatorul „Reîncărcare sare” este aprins, înseamnă că mașina de spălat
vase are o cantitate redusă de sare și trebuie să completați.
9 Afișaj Afișează timpul rămas, codul de eroare sau timpul de întârziere.

Apăsați acest buton pentru a seta orele de întârziere pentru spălare. Puteți
10 Pornire întârzia începerea spălării cu până la 24 de ore. Dacă apăsați butonul o
întârziată singură dată, spălarea este întârziată cu o oră.
Pentru a porni un ciclu, apăsați butonul Start înainte de a închide ușa.
*Resetare : Pentru a anula un ciclu în desfășurare și a goli apa din mașina
11 Pornire de spălat vase, țineți apăsat butonul Pornire timp de trei (3) secunde.
După resetarea mașinii de spălat vase, selectați un ciclu și o opțiune și apoi apăsați Start
pentru a reporni mașina de spălat vase.

Puteți selecta opțiuni (Multi tab, Încărcătură redusă, Întârziere, Igienă) înainte de începerea

unui ciclu. Pentru a preveni reducerea sensibilității tactile a panoului tactil, respectați aceste

instrucțiuni:

• Atingeți centrul fiecărei tastaturi cu un deget. Nu împingeți.


• Curățați în mod regulat suprafața panoului tactil cu o cârpă moale umedă.
• Aveți grijă să nu atingeți panoul tactil de mai multe ori simultan, exceptând situațiile în care vi se indică
acest lucru.

kAĮ kAĮ kAĮ

16_ Componente și funcții

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


AFIȘAJE
DW60M6050F*/DW60M6051F*/DW60M6040F*
DW60M6050U*/DW60M6051U*/DW60M6040U*
DW60M6050S*/DW60M6051S*/DW60M6040S*

01 COMPONENTE ŞI FUNCŢII
DW60M6050/DW60M6051 DW60M6040

2 3 1 2 3

1 Pictograme programe Apăsați butonul Program pentru a selecta fiecare program.

Intensiv Obiecte foarte murdare, incluzând oale și tăvi

Spălare automată Obiecte de uz zilnic ușor sau foarte murdare, detectarea automată a
nivelului murdăriei.
ECO Obiecte de uz zilnic, cu un nivel normal de murdărie, cu consum
redus de energie și apă.
Expres Obiecte de uz zilnic, cu un nivel normal de murdărie, cu un ciclu redus.

Spălare rapidă Obiecte ușor murdare cu un ciclu scurt. (DW60M6050/DW60M6051)

Delicate Obiecte delicate ușor murdare.

Prespălare alt program Clătire cu apă rece pentru înlăturarea murdăriei înainte de rularea unui.

2 Afișaj Afișează timpul rămas, codul de eroare sau timpul de întârziere.

3 Indicatori reîncărcare Dacă indicatorul pentru Reîncărcare aditiv de clătire sau sare este aprins,
înseamnă că trebuie să completați cu aditiv de clătire sau sare
Indicator reîncărcare aditiv Dacă indicatorul pentru Reîncărcare aditiv de clătire sau sare este aprins,
de clătire înseamnă că trebuie să completați cu aditiv de clătire sau sare. Pentru a
reîncărca rezervorul de aditiv de clătire, consultați secțiunea „Când să
reîncărcați dozatorul de aditiv de clătire” de la pagina 22.
Indicator reîncărcare Dacă indicatorul „Reîncărcare sare” este aprins, înseamnă că mașina
sare de spălat vase are o cantitate redusă de sare și trebuie să
completați.
Pentru a reîncărca rezervorul de sare, consultați secțiunea „Încărcarea sării
în dedurizator” de la pagina 20.

Componente și funcții _17

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Componente și funcții
DW60M6050BB/DW60M6040BB
DW60M6050

1 2 3
DW60M6040

1 Pictograme programe Apăsați butonul Program pentru a selecta fiecare program.

Spălare automată Obiecte de uz zilnic ușor sau foarte murdare, detectarea automată a
nivelului murdăriei.
ECO Obiecte de uz zilnic, cu un nivel normal de murdărie, cu consum
redus de energie și apă.

Intensiv Obiecte foarte murdare, incluzând oale și tăvi

Spălare rapidă Obiecte ușor murdare cu un ciclu scurt. (DW60M6050/DW60M6051)

Delicate Obiecte delicate ușor murdare.

Expres Obiecte de uz zilnic, cu un nivel normal de murdărie, cu un ciclu redus.

Prespălare program Clătire cu apă rece pentru înlăturarea murdăriei înainte de rularea unui alt.

2 Indicatori reîncărcare Dacă indicatorul pentru Reîncărcare aditiv de clătire sau sare este aprins,
înseamnă că trebuie să completați cu aditiv de
clătire sau sare.
Dacă indicatorul „Reîncărcare sare” este aprins, înseamnă că mașina de
spălat vase are o cantitate redusă de sare și trebuie să completați.
Indicator reîncărcare
sare Pentru a reîncărca rezervorul de sare, consultați secțiunea „Încărcarea sării
în dedurizator” de la pagina 20.
Dacă indicatorul pentru Reîncărcare aditiv de clătire sau sare este aprins,
înseamnă că trebuie să completați cu aditiv de clătire sau sare. Pentru a
Indicator reîncărcare
reîncărca rezervorul de aditiv de clătire, consultați secțiunea „Umplerea
aditiv de clătire
rezervorului de aditiv de clătire” de la pagina 22.
Pornire întârziată Dacă indicatorul „Pornire întârziată” este aprins, înseamnă că
selectați opțiunea „Pornire întârziată”.

3 Afișaj Afișează timpul rămas, codul de eroare sau timpul de întârziere.

18_ Componente și funcții

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Utilizarea detergentului și a
dedurizatorului
MODUL DEDURIZATOR (SETAREA NIVELULUI DURITĂȚII APEI)
Mașina de spălat vase este concepută astfel încât să permită reglarea cantității de sare consumate în funcție de

02 UTILIZAREA DETERGENTULUI ȘI A DEDURIZATORULUI


duritatea apei uzate. Această funcție are rolul de a eficientiza consumul de sare. Pentru a seta consumul de
sare, procedați astfel:
1. Porniți aparatul;
2. Apăsați butonul Prespălare sau Program mai mult de 5 secunde pentru a porni dedurizatorul conform
setărilor, în primele 60 de secunde după pornirea aparatului;
• Apăsați butonul Prespălare sau Program pentru a selecta setarea corespunzătoare în funcție de mediul local,
setările se vor modifica în ordinea următoare: H1 H2 H3 H4 H5 H6; Este recomandat ca ajustările să fie
efectuate conform următorului tabel.
* Setarea din fabrică: H3 (EN 50242)
3. Așteptați 5 secunde pentru finalizarea modului setat.
DURITATEA APEI Consum de sare
Poziție selector
º dH º fH º Clark mmol/l (gram/ciclu)
0-5 0-9 0-6 0-0,94 H1 0
6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2 9
12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3 12
18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4 20
23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5 30
35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6 60

1 dH (grad german) = 0,178 mmol/l 1


Clark (grad britanic) = 0,143 mmol/l 1 fH
(grad francez) = 0,1 mmol/l

Contactați autoritatea locală de administrare a apei pentru informații privind duritatea apei de la robinet.

DEDURIZATOR
Duritatea apei variază în funcție de loc. Dacă utilizați apă dură în mașina de spălat vase, se pot forma
depuneri de calcar pe vase și ustensile. Aparatul este prevăzut cu un dedurizator special, care utilizează o
sare concepută special pentru eliminarea calcarului și a mineralelor din apă.

[Depuneri pe ustensile]

Utilizarea detergentului și a dedurizatorului _19

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


Utilizarea detergentului și a
dedurizatorului
ÎNCĂRCAREA SĂRII ÎN DEDURIZATOR
Utilizați întotdeauna sarea prevăzută pentru utilizare în mașina de spălat vase.
Recipientul pentru sare este localizat sub raftul inferior și trebuie încărcat astfel:
ATENȚIE
• Utilizați doar sare prevăzută pentru mașinile de spălat vase. Restul tipurilor de sare, care nu sunt
prevăzute pentru mașinile de spălat vase, în special sarea de masă, vor deteriora dedurizatorul. În
cazul avariilor cauzate de utilizarea tipului nepotrivit de sare, producătorul nu oferă nicio garanție și
nu este răspunzător pentru daunele cauzate.
• Încărcați sarea doar înainte de pornirea unuia dintre programele de spălare complete. Acest lucru va
împiedica depunerea reziduurilor de granule de sare sau apă sărate pe fundul mașinii, ceea ce poate
cauza corodarea.
• După primul ciclu de spălare, lumina panoului de comandă se stinge.

1. Înlăturați coșul inferior și apoi deșurubați și înlăturați capacul


recipientului pentru sare.
Des
chis

2. Dacă umpleți recipientul pentru prima dată, umpleți 2/3 din volumul său cu apă (aproximativ 1 litru).

3. Așezați capătul pâlniei (inclusă) în orificiu și turnați aproximativ


1,5 kg de sare. Este normal ca o cantitate mică de apă să iasă din
recipientul pentru sare.

4. Înșurubați cu grijă capacul la loc.

5. De obicei, lumina de avertizare cu privire la sare se va stinge după umplerea recipientului cu sare.

• Recipientul pentru sare trebuie încărcat din nou când lumina de avertizare de pe panoul de comandă
se aprinde. Deși recipientul pentru sare este umplut suficient, este posibil ca lumina indicatoare să nu
se stingă până la dizolvarea completă a sării.
Dacă nu există o lumină de avertizare pentru sare pe panoul de comandă, puteți aprecia când trebuie să
turnați sare în dedurizator după numărul de cicluri rulate de mașină.
• Dacă vărsați o cantitate mare de sare în interiorul mașinii de spălat vase, rulați un program de prespălare
pentru a reduce cantitatea vărsată.

20_ Utilizarea detergentului și a dedurizatorului

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:28


UTILIZAREA DETERGENTULUI
Trebuie să existe detergent în compartimentul pentru detergent pentru toate ciclurile mașinii de spălat vase.
Adăugați cantitatea corectă de detergent pentru ciclul selectat pentru a asigura cele mai bune performanțe.
ATENȚIE: Utilizați doar detergent pentru mașina de spălat vase. Detergentul obișnuit produce prea multă

02 UTILIZAREA DETERGENTULUI ȘI A DEDURIZATORULUI


spumă, ceea ce poate reduce performanțele mașinii sau poate cauza defecțiuni.

AVERTISMENT: Nu ingerați detergent pentru mașina de spălat vase. Evitați inhalarea vaporilor.
Detergentul pentru mașina de spălat vase conține substanțe chimice iritante și caustice, care pot cauza
boli respiratorii. Dacă ați ingerat detergent sau ați inhalat vaporii, consultați imediat medicul.

AVERTISMENT: Nu lăsați detergentul pentru mașina de spălat vase la îndemâna copiilor.

Umplerea dozatorului de detergent


1. Deschideți clapa dozatorului de detergent apăsând elementul
de deblocare.
Clapa este întotdeauna deschisă la finalul unui ciclu de spălare.

2. Adăugați cantitatea recomandată de detergent în


compartimentul principal de spălare.
3. Închideți clapa glisând-o spre stânga și apăsând în jos.
Nu există buton separat special pentru utilizarea tabletelor de
detergent.

4. Pentru o mai bună curățare, în special în cazul obiectelor


murdare, adăugați o cantitate mică (aproximativ 8 g) de
detergent pe ușă. Acesta va acționa în etapa de
prespălare.

Utilizarea detergentului și a dedurizatorului _21

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:38


Utilizarea detergentului și a
dedurizatorului
UTILIZAREA ADITIVULUI DE CLĂTIRE

Încărcarea rezervorului de aditiv de clătire


Când indicatorul Reîncărcare aditiv de clătire se aprinde pe panoul de comandă,
completați cu aditiv de clătire. Mașina dumneavoastră de spălat vase a fost concepută
doar pentru aditiv de clătire lichid.
Utilizarea unui aditiv de clătire pudră va înfunda orificiul rezervorului și va cauza defectarea mașinii de
spălat vase.
Aditivul de clătire îmbunătățește performanțele de uscare ale mașinii de spălat vase.
ATENȚIE: Nu adăugați detergent obișnuit în rezervorul pentru aditiv de clătire.
1. Înlăturați capacul rezervorului pentru aditiv de
clătire rotindu-l în sens antiorar.
Adăugarea de aditiv de clătire la tabletele de detergent
îmbunătățește performanțele de uscare.

2. Umpleți rezervorul cu aditiv de clătire.


Utilizați portul de vizualizare când umpleți rezervorul pentru
aditiv de clătire.

ATENȚIE: Nu umpleți rezervorul peste indicatorul de nivel


maxim.
Dacă puneți prea mult aditiv de clătire, acesta poate curge din rezervor în timpul ciclului de
spălare.

3. Rotiți selectorul pentru aditiv de clătire la un număr între 1 și


6. Cu cât numărul este mai mare, cu atât este utilizată o
cantitate mai mare de aditiv de clătire. Dacă nu puteți roti
selectorul pentru aditiv de clătire, încercați să utilizați o monedă.
4. Închideți capacul rezervorului pentru aditiv de clătire rotindu-l în sens orar.

22_ Utilizarea detergentului și a dedurizatorului

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:38


MODUL DE UTILIZARE A OPȚIUNII MULTI TAP
Mașina dumneavoastră de spălat vase are o opțiune Multi tap care nu necesită sare și aditiv de clătire, ci o
tabletă 3 in 1. Această opțiune poate fi selectată doar pentru programul Intensiv, Eco.
Setarea Multi tap trebuie utilizată doar cu tablete Multi tap. Dacă utilizați tablete Multi tap fără această

02 UTILIZAREA DETERGENTULUI ȘI A DEDURIZATORULUI


opțiune, aparatul nu va atinge cele mai bune performanțe.
1. Așezați tableta Multi tap în recipient, apoi activați opțiunea Multi
tap.
2. Închideți capacul și apăsați până la blocarea acestuia.
Când utilizați detergenți combinați compacți Multi tap, asigurați-vă
că puteți închide corect capacul.

ATTENȚIE: Păstrați toți detergenții într-un loc sigur, care să nu fie la


îndemâna copiilor. Adăugați întotdeauna detergent în dozator chiar
înainte de pornirea mașinii de spălat vase.

Utilizarea detergentului și a dedurizatorului _23

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:38


Încărcarea rafturilor mașinii
de spălat vase
Pentru cele mai bune performanțe ale mașinii de spălat vase, respectați aceste
instrucțiuni de încărcare. Funcțiile și aspectul rafturilor și al coșurilor pentru argintărie
pot varia în funcție de model.
Acordați atenție înainte sau după încărcarea rafturilor mașinii de spălat vase
Înlăturați cantitățile mari de alimente rămase. Nu este necesară clătirea vaselor sub jet de apă. Așezați
obiectele în mașina de spălat vase în ordinea următoare.
1. Obiectele precum căni, pahare, oale/tăvi etc. trebuie așezate cu gura în jos.
2. Elementele curbate sau cele cu cavități trebuie așezate înclinate, astfel încât apa să se poată scurge de
pe acestea.
3. Acestea sunt așezate în siguranță și că nu se pot răsturna.
4. Nu împiedică rotirea brațelor de pulverizare în timpul spălării.
Obiectele foarte mici nu trebuie spălate în mașina de spălat vase deoarece pot cădea cu ușurință de pe rafturi.

Înlăturarea vaselor
Pentru a preveni scurgerea apei din coșul superior în coșul inferior, vă recomandăm să goliți mai întâi coșul
inferior și apoi pe cel superior.

ÎNCĂRCAREA COȘULUI SUPERIOR


Coșul superior este conceput pentru obiecte mai delicate și mai ușoare, precum pahare, cești de cafea și de
ceai ș farfurioare, precum și farfurii, boluri mici și tăvi joase (dacă nu sunt prea murdare).
Poziționați vasele și accesoriile pentru gătit astfel încât să nu fie deplasate de jetul de apă. Așezați întotdeauna
paharele, cănile și bolurile cu gura în jos.

3 1 3 1
6 7
3 3 6
2 2
IN IN
3 3

4 8 4
5 9 5
3 3

DW60M6050 DW60M6040
DW60M6051 (13 seturi)
(14 seturi)
Căni

1
3 5
2 4

Farfurii Pahare Boluri mici Boluri medii

6
7 8 9
Boluri mari Cuțite Furculițe Linguri pentru supă

24_ Încărcarea rafturilor mașinii de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:38


Reglarea coșului superior
Înălțimea coșului superior poate fi reglată pentru a crea mai mult spațiu pentru ustensilele mari,
atât pentru coșul superior, cât și cel inferior.
1. Pentru a coborî raftul superior, apăsați
manetele „A” amplasate în stânga și în

03 ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR MAȘINII DE SPĂLAT VASE


dreapta coșului și împingeți ușor coșul în
jos în același timp.
2. Pentru a ridica raftul superior, trageți-l în
sus fără a apăsa manetele.
ATENȚIE: Vă recomandăm să reglați
înălțimea coșului superior înainte de a
încărca vasele. Dacă
reglați coșul după încărcarea vaselor, În poziție coborâtă În poziție ridicată
ați putea sparge vasele.

Încărcarea rafturilor mașinii de spălat


vase _25

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:42


Încărcarea rafturilor mașinii
de spălat vase
ÎNCĂRCAREA COȘULUI INFERIOR
Vă recomandăm să așezați obiectele mari, care sunt mai dificil de curățat, pe raftul inferior: oale, tăvi, capace,
platouri de servit și boluri, conform figurii din dreapta.
Este preferabil să așezați platourile și capacele pe lateralul rafturilor pentru a evita blocarea rotației brațului de
pulverizare superior. Oalele, bolurile de service etc. trebuie așezate întotdeauna cu gura în jos.
Oalele adânci trebuie înclinate pentru a permite scurgerea apei.
Raftul inferior are rânduri de dinți pliabili pentru a putea încărca oale și tăvi mai mari sau în număr mai mare.

11 10 11 11 10
11

13 13

10 12
10 12

DW60M6050 DW60M6040
DW60M6051 (13 seturi)
(14 seturi)

I
10 11 12 N
13

Farfurii pentru Farfurii mari Boluri Platou oval


desert pentru supă

Obiectele lungi, tacâmurile de servit, ustensilele pentru salată și cuțitele mari trebuie așezate pe raft pentru
a nu împiedica rotirea brațelor de pulverizare.

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:43


PLIEREA ȚEPILOR COȘULUI INFERIOR
Pentru o așezare mai eficientă a oalelor și tigăilor, dinții pot fi pliați și/sau îndepărtați, conform imaginii de mai jos.

DW60M605
0 DW60M605
DW60M605 0
1 DW60M605
1
DW60M604
0

26_ Încărcarea rafturilor mașinii de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:44


TAVA PENTRU TACÂMURI (ARGINTĂRIE)
Argintăria trebuie așezată în tava pentru tacâmuri, cu mânerele în jos: Lingurile trebuie încărcate individual, în
fantele prevăzute, în special ustensilele lungi trebuie așezate în poziție orizontală, în partea frontală a coșului
superior.

03 ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR MAȘINII DE SPĂLAT VASE


DW60M6050**/DW60M6051**

7 3
6
5
2

2
1
1
2
2
6 4
3
8

1 Linguri
pentru supă
5 Linguri pentru
2 Furculițe desert
6 Linguri de servit
3 Cuțite

7 Furculițe de servit
4 Lingurițe

8 Polonice pentru
sos

AVERTISMENT
• Nu permiteți obiectelor să iasă în exterior prin partea inferioară.
• Încărcați întotdeauna ustensilele ascuțite cu vârful în jos!

Încărcarea rafturilor mașinii de spălat


vase _27

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:38


Încărcarea rafturilor mașinii
de spălat vase
DW60M6040**

8 2 3 5 4 1

1 2 5 4 1

4 3 5 4

1 1

4 1 5 4

1 5 5 5 4 1

4 1 5 1 4

1 5 5 5 4 1

4 7 5 4

1 Linguri pentru 5 Linguri pentru


supă desert
2 Furculițe
6 Linguri de servit
2 Furculițe
3 Cuțite 7 Furculițe de servit

4 Lingurițe 8 Polonice pentru sos

AVERTISMENT
• Nu permiteți obiectelor să iasă în exterior prin partea inferioară.
• Încărcați întotdeauna ustensilele ascuțite cu vârful în jos!

28_ Încărcarea rafturilor mașinii de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:38


PENTRU SPĂLAREA ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE A URMĂTOARELOR
TACÂMURI/VASE
Nu sunt potrivite Rezistență limitată
Obiectele din plastic nu sunt rezistente la Anumite tipuri de pahare se pot închide la

03 ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR MAȘINII DE SPĂLAT VASE


căldură. Tacâmurile mai vechi, cu culoare după spălări numeroase.
componente lipite, nu rezistă la Componentele din argint și platină tind să se
temperaturi ridicate. decoloreze în timpul spălării.
Tacâmurile sau vasele cu elemente lipite. Decorațiunile realizate cu lac se pot șterge
Obiectele din cositor sau cupru Cristal. dacă sunt spălate frecvent la mașina de spălat.
Obiecte din oțel, care pot rugini.
Platourile din lemn.
Obiectele realizate
Nu încercați sădin fibreobiectele
spălați sintetice.murdare de scrum, ceară, lac sau vopsea. În cazul în care cumpărați vase
noi, asigurați-vă că pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Vă rugăm să nu încărcați excesiv mașina de spălat vase. Există spațiu doar pentru 12 seturi standard. Nu
utilizați vase care nu pot fi spălate în mașina de spălat vase. Acest lucru este important pentru a obține
rezultate bune și pentru un consum energetic eficient.

Încărcarea vaselor și tacâmurilor


Vasele și tacâmurile nu trebuie să împiedice rotirea brațelor de pulverizare.
Încărcați obiectele cu cavități, precum cănile, paharele, tăvile etc. cu deschiderea în jos astfel încât
să nu se strângă apă în interior sau pe o bază adâncă.
Vasele și tacâmurile nu trebuie așezate unele în altele, nici nu trebuie să se acopere unele pe
celelalte
• Pentru a evita spargerea paharelor, acestea nu trebuie să se atingă între ele.
• Încărcați obiectele mari, care sunt cel mai dificil de curățat, în coșul inferior.
• Coșul superior este conceput pentru vase mai delicate și mai ușoare, precum pahare, căni
de cafea și de ceai.
ATENȚIE
Cuțitele cu lama lungă așezate în poziție verticală prezintă un pericol!
Tacâmurile lungi și/sau ascuțite ale tacâmurilor, precum cuțitele pentru friptură, trebuie
poziționate orizontal în coșul superior.

Deteriorarea obiectelor din sticlă și a altor vase


Cauze posibile Remediu sugerat
• Tipul sticlei sau procesul de fabricare. • Utilizați vase din sticlă sau porțelan care au fost
Compoziția chimică a detergentului. marcate de producător pentru utilizarea în mașina
• Temperatura apei și durata de spălat vase.
programului de spălare. • Utilizați un detergent cu acțiune moderată, indicat ca
fiind adecvat. Dacă este necesar, solicitați informații
suplimentare de la producătorii de detergenți.
• Selectați un program cu cea mai joasă
temperatură.
• Pentru a preveni deteriorarea, scoateți obiectele din
sticlă și tacâmurile din mașina de spălat vase cât mai
curând posibil după încheierea programului.

Încărcarea rafturilor mașinii de spălat vase _29

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Programe de spălare
PORNIREA APARATULUI
Pornirea unui ciclu de spălare
1. Scoateți coșul inferior și pe cel superior, încărcați vasele și împingeți-le înapoi.
Este recomandat să încărcați mai întâi coșul inferior, apoi pe cel superior (consultați secțiunea „Încărcarea
rafturilor mașinii de spălat vase”).
2. Turnați detergentul (consultați secțiunea „Utilizarea detergentului și a dedurizatorului”).
3. Introduceți cablul mașinii în priză. Tensiunea de alimentare este de 220-240 V~, 50 Hz, specificația prizei
este de 10 A 250 Vc.a. Asigurați-vă că alimentarea cu apă se face la presiunea corespunzătoare.
4. Închideți ușa, apăsați butonul de Alimentare, pentru a porni mașina.
Este posibil să auziți un clic în momentul închiderii etanșe a ușii. După încheierea programului, puteți opri
mașina apăsând butonul de Alimentare.

MODIFICAREA PROGRAMULUI
Premisă:
1. Un ciclu în desfășurare poate fi modificat doar dacă nu a trecut mult timp de la începerea acestuia. În caz
contrar, este posibil ca detergentul să fi fost deja eliberat, iar aparatul să fi evacuat deja apa pentru spălat. În
acest caz, dozatorul de detergent trebuie umplut din nou (consultați secțiunea „Umplerea dozatorului de
detergent”).
2. Apăsați butonul Alimentare sau butonul Resetare timp de 3 secunde pentru a anula programul, apoi
porniți din nou mașina și puteți modifica programul în funcție de setarea dorită.
Dacă deschideți ușa în timpul unui ciclu de spălare, mașina se va opri. Led-ul programului nu va mai lumina
intermitent, iar alarma sonoră va fi activată la fiecare minut dacă nu închideți ușa. După închiderea ușii,
mașina va continua să funcționeze automat după 3 secunde.
În cazul în care modelul dumneavoastră de mașină are funcția de memorare în caz de defecțiune, mașina va
finaliza programul după ce rețeaua electrică este din nou activă.

Adăugarea unui vas


Dacă ați uitat un vas, îl puteți adăuga în orice moment înainte de deschiderea dozatorului de
detergent.
1. Deschideți ușor ușa pentru a întrerupe spălarea.
2. După oprirea brațelor de pulverizare, puteți deschide ușa complet.
3. Adăugați vasele pe care le-ați uitat.
4. Închideți ușa, mașina de spălat vase va funcționa după zece secunde.
AVERTISMENT: Este periculos să deschideți ușa în timpul spălării deoarece vă puteți opări cu apă
fierbinte. Dacă deschideți ușa în timpul funcționării mașinii, se activează un mecanism de
siguranță care oprește ciclul.

30_ Programe de spălare

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


LA FINALUL CICLULUI DE SPĂLARE
După încheierea ciclului de lucru, se va auzi pentru scurt timp alarma sonoră a mașinii de spălat. Pe afișajul
digital apare „0”; doar acest simbol indică încheierea programului.
1. Opriți mașina apăsând pe butonul de Alimentare.
2. Opriți robinetul de alimentare!

04 PROGRAME DE SPĂLARE
Deschideți cu atenție ușa. Este posibil să iasă abur fierbinte în momentul deschiderii ușii!
• Vasele fierbinți sunt sensibile la ciocnituri. Trebuie să lăsați vasele să se răcească timp de aproximativ
15 minute înainte de a le scoate din aparat.
• Deschideți ușa mașinii și așteptați câteva minute înainte de a scoate vasele. Astfel, vasele se vor mai
răci și se vor usca mai bine.
• Descărcarea mașinii de spălat vase.
Este normal ca mașina de spălat vase să fie udă în interior.
Goliți mai întâi coșul inferior și apoi pe cel superior. Astfel veți evita scurgerea apei din coșul superior pe
vasele din coșul inferior.

TABEL CU CICLURILE DE SPĂLARE

DW60M6050** / DW60M6051** / DW60M6040**


Detergent Durată Energie
Program Descriere ciclu Apă (ℓ)
(prespălare/spălare (min) (kWh)
Prespălare (50°C) principală) (g)
Spălare (60 °C)
Clătire
Intensiv 5/30 175 1,6 17,5
Clătire
Clătire (70 °C)
Uscare
Prespălare (50°C)
Spălare (60 °C)
Clătire
Intensiv + Igienă 5/30 200 1,65 17,5
Clătire
Clătire (70 °C)
Uscare
Prespălare
Spălare (50 °C)
ECO * 5/30 225 0,93 10,5
Clătire (55 °C)
Uscare
Prespălare
Spălare (50 °C)
ECO + Igienă 5/30 235 1,1 10,5
Clătire (60 °C)
Uscare
Prespălare
Spălare (40 °C)
Delicate Clătire 5/30 130 0,9 13
Clătire (60 °C)
Uscare
Prespălare
Spălare (40 °C)
Delicate + Igienă Clătire 5/30 140 1,0 13
Clătire (65 °C)
Uscare

Programe de spălare _31

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Programe de spălare
Detergent Durată Energie
Program Descriere ciclu Apă (ℓ)
(prespălare/spălare (min) (kWh)
Prespălare (50°C) principală) (g)
Spălare (60 °C)
Expres 5/30 60 1,15 10
Clătire (60 °C)
Uscare
Prespălare (50°C)
Spălare (60 °C)
Expres + Igienă 5/30 80 1,25 10
Clătire (65 °C)
Uscare
Spălare rapidă Spălare (45 °C)
(DW60M6050**/ Clătire (50 °C) 25 30 0,75 11
DW60M6051**) Clătire (55 °C)
Prespălare (45 °C)
Auto (45-55 °C)
Auto Clătire 5/30 150 0,9-1,3 11-15
Clătire (65 °C)
Uscare
Prespălare Prespălare / 15 0,02 4

* EN 50242: Acest program este ciclul de test. Informațiile pentru testul de comparabilitate conform EN
50242, astfel:
• Capacitate: 12 seturi
• Poziția coșului superior: în poziție inferioară
• Setare aditiv de spălare: 4
Timpul de spălare variază în funcție de presiunea și temperatura apei.

Spălare rapidă: Nu este recomandată utilizarea continuă a ciclului Spălare rapidă un timp îndelungat. Acest
lucru ar putea reduce performanțele dedurizatorului.

32_ Programe de spălare

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Întreținere și curățare
CURĂȚAREA FILTRELOR

Sistemul de filtrare
Pentru confortul dumneavoastră, am amplasat pompa de evacuare și sistemul de filtrare într-un loc
accesibil în interiorul cuvei. Sistemul de filtrare are trei componente: filtrul principal, prefiltrul și filtrul

05 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE
fin.
1. Filtru principal: Particulele de alimente și murdărie colectate de acest
filtru sunt pulverizate de un jet special de pe brațul de pulverizare 2
inferior și evacuate.
2. Prefiltrul: Obiectele mai mari, precum bucățile de os sau sticlă, care 1
ar putea înfunda scurgerea, sunt colectate de prefiltru. Pentru a
înlătura particulele colectate în acest filtru, strângeți ușor clapetele 3
din partea superioară a acestui filtru și scoateți-l.
3. Filtrul fin: Acest filtru colectează murdăria și resturile de alimente în
zona colectorului de apă și împiedică redepunerea acestora pe farfurii
în timpul unui ciclu.

ATTENȚIE: Nu așezați filtrul fin cu capătul în jos.

Ansamblu filtru
Pentru performanțe și rezultate optime, ansamblul filtrului trebuie curățat. Filtrul înlătură în mod
eficient particulele de alimente din apa de spălat, permițând recircularea apei în timpul ciclului.
Din acest motiv, este o idee bună să înlătura particulele mai mari colectate de filtru după fiecare
ciclu de spălare, clătind filtrul semicircular și cupa sub jet de apă. Pentru a înlătura ansamblul
filtrului, rotiți-l în sens antiorar și ridicați în sus. Întregul ansamblu al filtrului trebuie curățat în
mod regulat.
Pentru a curăța prefiltrul și filtrul fin, utilizați o perie de curățare. Apoi, reintroduceți întregul
ansamblu în mașina de spălat vase, poziționându-l în locașul său, apăsând în jos și rotind în sens
orar.

Des
chis

Mașina nu trebuie utilizată niciodată fără filtre. Reașezarea incorectă a filtrului poate reduce
performanțele aparatului și poate deteriora vasele și ustensilele.
AVERTISMENT: Nu operați niciodată mașina fără filtre. Nu avariați filtrele în timpul curățării. În
caz contrar, acestea nu vor mai oferi aceleași performanțe, spălarea nu se va mai realiza la fel de
eficient, iar piesele interne se pot avaria.

Întreținere și curățare_33

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Întreținere și curățare
CURĂȚAREA BRAȚELOR DE PULVERIZARE
Este necesară curățarea brațelor de pulverizare în mod regulat deoarece
substanțele chimice din apa dură pot înfunda duzele și rulmenții acestora. Pentru a
îndepărta brațul de pulverizare din mijloc, țineți de piuliță și rotiți brațul în sens
antiorar pentru a-l înlătura. Pentru a îndepărta brațul de pulverizare inferior, trageți
în sus. Spălați brațele în apă caldă cu săpun și utilizați o perie moale pentru a curăța
Desc
duzele. Așezați-le la loc după ce le-ați clătit în profunzime. his

CURĂȚAREA UȘII
Pentru a curăța marginea din jurul ușii, utilizați doar o cârpă moale umedă încălzită.
De asemenea, nu utilizați niciodată soluții de curățare abrazive sau bureți de sârmă pe suprafețele exterioare
deoarece vor zgâria finisajul. Anumite prosoape de hârtie pot, de asemenea, să zgârie sau să lase urme pe
suprafață.
AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată o soluție de curățare cu pulverizator pentru a curăța panoul de pe ușă
deoarece sistemul de blocare a ușii și componentele electrice se pot avaria. Nu este recomandată
utilizarea de detergenți abrazivi sau utilizarea anumitor prosoape de hârtie deoarece există riscul zgârierii
sau pătării suprafeței din oțel inoxidabil.

ÎNGRIJIREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE


Pentru a curăța panoul de comandă, utilizați o cârpă ușor umezită, apoi uscați complet. Pentru a curăța exteriorul,
utilizați o ceară de lustruit eficientă pentru electrocasnice.
Nu utilizați niciodată obiecte ascuțite, bureți de sârmă sau agenți de curățare duri pe componentele mașinii.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI


Dacă lăsați mașina într-un loc neîncălzit în perioada iernii:
1. Întrerupeți alimentarea electrică a mașinii.
2. Opriți alimentarea cu apă și deconectați racordul de apă de la supapa de admisie.
3. Evacuați apa din conducta de alimentare și din supapă. (Utilizați o tavă pentru a colecta apa)
4. Conectați din nou conducta de admisie la supapă.
5. Înlăturați filtrul din partea inferioară a cuvei și înlăturați apa cu ajutorul unui burete.

34_ Întreținere și curățare

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


ÎNTREȚINEREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE
• După fiecare spălare
După fiecare spălare, opriți alimentarea cu apă a aparatului și lăsați ușa întredeschisă pentru a evita
acumularea umezelii și mirosurilor neplăcute în interior.
• Deconectarea de la priză

05 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE
Înainte de curățare sau întreținere, deconectați întotdeauna de la priză.
• Nu curățați cu solvenți sau substanțe abrazive
Nu utiliza solvenți sau produse de curățare abrazive pentru a curăța exteriorul și componentele din
cauciuc ale mașinii de spălat vase. Utilizați doar o cârpă și apă caldă cu săpun. Pentru a înlătura punctele
sau petele de pe suprafața interioară, utilizați o cârpă înmuiată în apă și puțin oțet alb sau un produs de
curățare conceput special pentru mașinile de spălat vase.
• Când mergeți în vacanță
Când mergeți în vacanță, este recomandat să rulați un ciclu de spălare cu mașina goala, apoi să o
deconectați de la priză, să întrerupeți alimentarea cu apă și să lăsați ușa întredeschisă. Astfel, garniturile vor
rezista mai mult timp și nu vor mai apărea mirosuri neplăcute în interiorul aparatului.
• Mutarea aparatului
Dacă aparatul trebuie mutat, încercați să-l mențineți în poziție verticală. Dacă este absolut necesar, acesta
poate fi poziționat pe spate.
• Garniturile
Unul dintre factorii cauzatori de mirosuri neplăcute în interiorul mașinii este reprezentat de resturile de
alimente rămase în interiorul garniturilor. Puteți împiedica acest lucru curățându-le periodic cu un burete
umed.

Întreținere și curățare 34_

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Configurarea mașinii
dumneavoastră de spălat vase
AVERTISMENT: Pericol de electrocutare
Deconectați rețeaua electrică înainte de instalarea mașinii. În
caz contrar, există riscul de electrocutare sau deces.

ATTENȚIE: Conductele și echipamentele electrice trebuie instalate de profesioniști.

Despre conexiunea electrică


ATENȚIE, pentru siguranța personală:
NU UTILIZAȚI UN PRELUNGITOR SAU UN ADAPTOR PENTRU ACEST APARAT. NU TĂIAȚI ȘI NU
ÎNLĂTURAȚI ÎN NICIO SITUAȚIE CEL DE-AL TREILEA ȘTIFT DE LEGARE LA MASĂ AL CABLULUI
DE ALIMENTARE.

Cerințe electrice
• O siguranță de 220-240 V~, 50 Hz sau un disjunctor.
• Un circuit derivat individual pentru mașina dumneavoastră de spălat vase.

Instrucțiuni de legare la masă


Asigurați o legare la masă corespunzătoare înainte de utilizare

Acest aparat trebuie legat la masă. În cazul unei defecțiuni sau al unei avarii, legătura la masă
va reduce riscul electrocutării asigurând o cale de rezistență minimă a curentului electric. Acest
aparat este prevăzut cu un cablu conductor de legare la masă și o fișă de legare la masă. Fișa
trebuie introdusă într-o priză corespunzătoare, montată și legată la masă în conformitate cu
codurile și ordonanțele locale.

AVERTISMENT: Conectarea incorectă a conductorului de legare la masă al echipamentului


poate genera riscul de electrocutare. Consultați un electrician calificat sau un reprezentant de
service dacă aveți dubii cu privire la legarea corespunzătoare la masă a aparatului. Nu
modificați fișa livrată împreună cu aparatul.

ALIMENTAREA CU APĂ ȘI SCURGEREA

Racordul de apă rece


Conectați furtunul de alimentare cu apă rece la un conector filetat (3/4
(inch) și asigurați-vă că este strâns corespunzător.
În cazul în care conductele de apă sunt noi sau nu au fost utilizate un
timp îndelungat, lăsați apa să curgă pentru a vă asigura că este
curată. Această măsură este necesară pentru a evita riscul înfundării
racordului de alimentare și avarierea aparatului.
Furtunul de alimentare inclus este prevăzut cu sistemul
aqua-safe. Asigurați-vă că racordul aqua-safe al furtunului
de alimentare este conectat la robinet/

36_ Configurarea mașinii dumneavoastră de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Racordul de apă caldă
Racordul de alimentare cu apă al aparatului poate fi conectat și la conducta de apă caldă a locuinței
(sistemul central, sistemul de încălzire) dacă aceasta nu depășește temperatura de 60°C. În acest caz,
durata ciclului de spălare va fi scurtată cu aproximativ 15 minute, iar eficiența spălării va fi ușor
redusă. Conectarea la conducta de apă caldă se face urmând aceeași pași ca în cazul conectării la

06 CONFIGURAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT VASE


conducta de apă rece.
Poziționarea aparatului
Poziționați aparatul în locul dorit. Spatele aparatului trebuie să fie lipit de peretele din spatele
acestuia, iar lateralele de dulapurile sau pereții adiacenți. Mașina este prevăzută cu furtunuri
de alimentare și evacuare care pot fi poziționate spre dreapta sau spre stânga pentru a facilita
instalarea cu ușurință.

Evacuarea excesului de apă din furtunuri


În cazul în care chiuveta este la o înălțime de 1000 mm față de podea, excesul de apă din furtunuri nu
poate fi evacuat direct în chiuvetă. Va fi necesară scurgerea excesului de apă din furtunuri într-un bol
sau un recipient adecvat în exteriorul și sub înălțimea chiuvetei.

Racordul de evacuare a apei


Conectați furtunul de scurgere. Furtunul de scurgere trebuie montat corect pentru a evita scurgerile
de apă. Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau strivit.

Furtunul prelungitor
Dacă trebuie să prelungiți furtunul, utilizați un furtun de scurgere de dimensiune și calitate similare.
Nu trebuie să fie mai lung de 4 metri; în caz contrar, performanțele de curățare ale mașinii ar putea
fi reduse.

Conectarea sifonului
Evacuarea trebuie conectată la o înălțime între 40 cm (minimum) și 100 cm (maximum) față de partea
inferioară a mașinii. Furtunul de scurgere trebuie fixat cu ajutorul unei cleme.

Aqua-safe
Sistemul Aqua-safe este un sistem cu supapă de siguranță, care împiedică scurgerea apei. Dacă
furtunul de alimentare prezintă scurgeri, supapa de siguranță întrerupe alimentarea cu apă. În
cazul în care furtunul de alimentare sau supapa de siguranță este avariată, înlocuiți.
Nu lărgiți sau scurtați furtunul de alimentare.

Configurarea mașinii
dumneavoastră de spălat vase _37

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Configurarea mașinii
dumneavoastră de spălat vase
CONECTAREA FURTUNURILOR DE SCURGERE
Introduceți furtunul de scurgere într-o conductă de scurgere cu un diametru minim de 4 cm sau lăsați să se scurgă
în chiuvetă, evitând îndoirea sau plierea acestuia. Partea de sus a furtunului trebuie să fie la o înălțime între 40 și
100 cm. Capătul liber al furtunului nu trebuie scufundat în apă pentru a evita curgerea inversă.

Blat
NOTĂ
Partea de sus a furtunului
trebuie să fie la o înălțime
între 40 și 100 cm.
Capătul liber al furtunului
nu trebuie scufundat în

Max 1000 mm
apă.
Conductă de

Min. 400 mm
scurgere

40 mm

POZIȚIONAREA APARATULUI
Poziționați aparatul în locul dorit. Spatele aparatului trebuie să fie lipit de peretele din spatele acestuia, iar
lateralele de dulapurile sau pereții adiacenți. Mașina este prevăzută cu furtunuri de alimentare și evacuare care
pot fi poziționate spre dreapta sau spre stânga pentru a facilita instalarea cu ușurință.

Nivelarea aparatului
După poziționarea aparatului pentru nivelare, înălțimea mașinii poate fi
modificată reglând șuruburile picioarelor. În orice caz, aparatul nu
trebuie înclinat mai mult de 2°

PORNIREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE


Trebuie verificate următoarele înainte de pornirea mașinii de spălat vase.
1. mașina de spălat vase este dreaptă și fixă
2. supapa de admisie este deschisă
3. Nu există scurgeri la nivelul racordurilor la conducte
4. cablurile sunt conectate corespunzător
5. alimentarea este pornită
6. furtunul de alimentare și cel de scurgere nu sunt înnodate
7. Toate materialele de ambalare și cele tipărite au fost scoase din mașină
ATTENȚIE: După instalare, vă rugăm să depozitați acest manual într-un loc sigur. Conținutul acestui manual
poate fi util pentru utilizatori.

38_ Configurarea mașinii dumneavoastră de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Instalarea mașinii
dumneavoastră de spălat vase
MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE INDEPENDENTĂ, SEMIÎNCORPORABILĂ, ÎNCORPORABILĂ
Asigurați-vă că dumneavoastră sau persoana care instalează mașina respectă cu strictețe aceste instrucțiuni,
astfel încât mașina să funcționeze corespunzător și să nu existe riscul de accidentare în timpul spălării vaselor.
Instalarea unei mașini noi

07 INSTALAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT VASE


Dacă mașina de spălat este nouă, majoritatea lucrărilor de instalare trebuie efectuate înainte de așezarea
pe poziție.

Înlocuirea

Dacă mașina de spălat înlocuiește o mașină mai veche, trebuie să verificați compatibilitatea conexiunilor
mașinii vechi cu cele ale mașinii noi. Înlocuiți conexiunile existente, dacă este necesar.

PASUL 1. SELECTAREA CELUI MAI BUN LOC PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT VASE
Mașina de spălat vase trebuie instalată în apropierea furtunurilor de alimentare și evacuare existente și a
cablului de alimentare.

Trebuie aleasă o parte a dulapului de sub chiuvetă pentru a facilita conectarea furtunurilor de scurgere ale
mașinii.
1. Alegeți un loc din apropierea chiuvetei pentru a facilita instalarea furtunurilor de alimentare și evacuare.
2. Mai puțin de 5 mm între partea de sus a mașinii și dulap, iar ușa exterioară trebuie aliniată cu dulapul.

90° 90°

8 2m0-870
maxim
Intrări pentru
alimentare electrică,
scurgere și
58800 alimentare cu apă
minim
10000
Spațiu între partea de jos a
dulapului și podea

600 minimum

Mașină chiuvetă

3. Dacă mașina de spălat vase este montată în colțul dulapului,


trebuie lăsat spațiu pentru a putea deschide ușa.
Ușă
mașină

Spațiu minim
50 mm
În funcție de poziționarea prizei, ar putea fi necesară decuparea unei găuri în latura opusă a dulapului.

Instalarea mașinii dumneavoastră


de spălat vase _39

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Instalarea mașinii
dumneavoastră de spălat vase
PASUL 2. VERIFICAREA ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI A ALIMENTĂRII ELECTRICE
CERINȚE
• Presiunea conductei de alimentare cu apă trebuie să fie între 0,04-1,0 MPa.
ATENȚIE • Alimentați doar cu apă rece. Asigurați-vă că temperatura apei nu depășește 60°C.
• Nu alimentați cu apă caldă. În caz contrar, produsul se poate defecta.
• Utilizați o putere nominală de 220-240 V~, 50 Hz.
AVERTISMENT • Instalați produsul cu cablul de alimentare deconectat.
• Utilizați o priză cu un curent maxim admis de 16 A. (Curentul maxim pentru această mașină este de 11
A.)
• În momentul alimentării mașinii, asigurați-vă că sursa de alimentare are:
- O siguranță de 220-240 V~, 50 Hz sau un disjunctor.
- Un circuit derivat individual pentru mașina dumneavoastră de spălat vase.
• După instalare, verificați cablul de alimentare pentru ca acesta să nu fie îndoit sau deteriorat.
• Asigurați-vă că supapa de alimentare cu apă este oprită înainte de conectarea furtunului de
alimentare la mașină.
• Etanșați conexiunile de alimentare cu bandă de teflon sau un compus de etanșare pentru a
împiedica scurgerile.

PASUL 3. PREGĂTIREA PANOULUI PERSONALIZAT


(PENTRU MAȘINĂ ÎNCORPORABILĂ ȘI SEMIÎNCORPORABILĂ)
Panoul personalizat trebuie procesat în conformitate cu dimensiunile ilustrate.
18
6-8
589 589 A
6-C1,5
566±0,2 566
2-Ø 5,5

451±0,2 A 220
7

540±0,2
75±0,2
62

36 6-Ø 1
127

202

2-Ø 2( 8)
20
397
474,8

570(MAX)

20(MAX) 1,5
517

8-9,5
8-Ø 2
720(MAX)

20

38 8-Ø 2( 8) A A
1,5
30
115,5

436 4-Ø 2( 8)

220
A A-A
A A-A

Încorporabilă Semiîncorporabilă

40_ Instalarea mașinii dumneavoastră de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Complet încorporabilă
1. Instalați cârligul pe panoul din lemn personalizat și așezați-l în fanta ușii exterioare a mașinii.
2. După poziționarea panoului, fixați-l pe ușa exterioară cu ajutorul șuruburilor și bolțurilor.
ATENȚIE: Utilizați un panou personalizat între 3 și 7 kg.

07 INSTALAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT VASE


Scoateți cele patru șuruburi scurte.

Fixați cele patru șuruburi lungi.

Semiîncorporabilă
1. Banca adezivă Magical paster A și magical paster B trebuie lipite, magical paster A pe panoul
din lemn personalizat, iar magical paster B împâslită pe ușa exterioară a mașinii.
2. După poziționarea panoului, fixați-l pe ușa exterioară cu ajutorul șuruburilor și bolțurilor.
ATENȚIE: Utilizați un panou personalizat între 3 și 6 kg.

Scoateți cele patru șuruburi scurte.


Magical Paster

Fixați cele patru șuruburi lungi.


Magical Paster

Instalarea mașinii dumneavoastră


de spălat vase _41

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Instalarea mașinii
dumneavoastră de spălat vase

PASUL 4. REGLAREA TENSIUNII ARCULUI UȘII


(PENTRU MAȘINĂ ÎNCORPORABILĂ ȘI SEMIÎNCORPORABILĂ)

1. Arcurile ușii sunt reglate în fabrică la tensiunea potrivită pentru ușa exterioară. Dacă sunt instalate panouri
din lemn personalizate, va trebui să reglați tensiunea arcului. Rotiți șurubul de reglare pentru ca dispozitivul
de reglare să întindă sau să relaxeze cablul din oțel.
2. Tensiunea arcului ușii este corectă atunci când ușa rămâne în poziție orizontală în poziție complet deschisă,
însă se ridică și se închide atunci când este ridicată ușor cu un deget.

42_ Instalarea mașinii dumneavoastră de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


PASUL 5. INSTALAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE

07 INSTALAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT VASE


1. Montați ușa de mobilier peste ușa exterioară a mașinii cu ajutorul consolelor prevăzute. Consultați
modelul pentru poziționarea consolelor. (Pentru mașină încorporabilă și semiîncorporabilă)
2. Reglați tensiunea arcurilor ușii cu ajutorul unui imbus, răsucind în sens orar pentru a strânge arcul din stânga
și dreapta ușii. În caz contrar, mașina se poate avaria. (Pentru mașină încorporabilă și semiîncorporabilă)
3. Conectați furtunul de alimentare cu apă rece.
4. Conectați furtunul de scurgere. Consultați diagrama.
5. Conectați cablul de alimentare.
6. Lipiți banda anticondens sub suprafața de lucru a dulapului. Asigurați-vă că banda anticondens este aliniată
cu marginea suprafeței de lucru.
7. Așezați mașina în poziție.
8. Nivelați mașina de spălat vase. Piciorul din spate poate fi reglat din partea frontală a mașinii utilizând un
imbus pentru a răsuci șurubul din mijlocul bazei mașinii. Pentru a regla picioarele frontale, utilizați o
șurubelniță plată și rotiți picioarele frontale până când mașina este nivelată.
9. Mașina trebuie fixată. Există două moduri de a face asta:
A. Suprafață normală de lucru: Așezați cârligul de instalare în fanta de pe panoul lateral și fixați-o pe
suprafața de lucru cu șuruburi pentru lemn.
B. Blat din marmură sau granit: Fixați lateralele cu șuruburi.

Instalarea mașinii dumneavoastră


de spălat vase _43

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Instalarea mașinii
dumneavoastră de spălat vase
PASUL 6. NIVELAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE

Verificați dacă
partea din față este
la același nivel cu
partea din spate

Verificați dacă
lateralele sunt la
același nivel

Mașina trebuie să fie nivelată pentru funcționarea corespunzătoare și performanțe optime.


1. Așezați un boloboc pe ușă și pe șina interioară a raftului, conform figurii, pentru a verifica dacă mașina este
nivelată.
2. Nivelați mașina de spălat vase reglând fiecare dintre cele trei picioare reglabile.
3. Când nivelați mașina de spălat vase, aveți grijă ca această să nu se răstoarne. Dacă
înălțimea piciorului nu este suficient de mare, utilizați picioare suplimentare.

44_ Instalarea mașinii dumneavoastră de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Depanare
Producătorul, în urma unei politici de dezvoltare și actualizare continuă a
produsului, poate realiza modificări fără înștiințări prealabile.

ÎNAINTE DE A SUNA LA DEPARTAMENTUL DE SERVICE


PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ ACȚIUNE

08 DEPANARE
Mașina nu • Siguranța este arsă sau • Înlocuiți siguranța sau resetați disjunctorul.
funcționează disjunctorul este Înlăturați orice alte aparate care sunt
declanșat. alimentate de la același circuit ca și mașina
de spălat vase.
• Alimentarea nu este • Asigurați-vă că mașina este pornită și
pornită. ușa este închisă bine.
Asigurați-vă că ați conectat
corespunzător cablul la priză.
• Presiunea apei este redusă. • Verificați dacă alimentarea cu apă se
realizează corespunzător, iar apa este
pornită.
Pompa de evacuare • Preaplin. • Sistemul este conceput să detecteze
nu se oprește preaplinul. În acest caz, oprește pompa
de circulație și pompa de evacuare.
Zgomot • Câteva zgomote • Sunetul emis de descompunerea
reprezintă ceva normal. reziduurilor alimentare și deschiderea
cupei pentru detergent.
• Ustensilele nu sunt fixate în • Asigurați-vă că totul este fixat în
coșuri sau a căzut un obiect mașina de spălat vase.
mic din coș.
• Motorul scoate zgomote. • Mașina de spălat nu a fost utilizată cu
regularitate. Dacă nu utilizați mașina cu
regularitate, nu uitați să o setați să se
alimenteze și să evacueze apa în fiecare
săptămână, menținând astfel garniturile
umede.
Spumă în cuvă • Detergent necorespunzător. • Utilizați doar detergentul special
pentru mașina de spălat vase
pentru a evita formarea spumei.
• În acest caz, deschideți mașina și
permiteți evaporarea spumei.
• Adăugați 1 litru de apă rece în cuvă.
Închideți și blocați mașina, apoi porniți
ciclul cu „înmuiere” pentru a evacua apa.
Repetați, dacă este necesar.
• Agent de clătire vărsat. • Ștergeți întotdeauna agentul de
clătire atunci când îl vărsați.
Interiorul cuvei este pătat • Ați utilizat detergent cu • Asigurați-vă că utilizați detergent fără
colorant. colorant.
Vasele nu sunt uscate • Dozatorul de agent de • Asigurați-vă că ați umplut dozatorul de
clătire este gol. agent de clătire.
Vasele și obiectele • Program necorespunzător. • Selectați un program de spălare mai intens.
platele nu sunt • Încărcare incorectă a • Asigurați-vă că funcționarea dozatorului de
curățate rafturilor. detergent și a brațelor de pulverizare nu
este blocată de vasele mari.

Depanare _45

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Depanare
PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ ACȚIUNE
Pete și pelicule pe pahare 1. Apă foarte dură. Pentru a înlătura petele de pe obiectele din sticlă:
și vase plate 2. Temperatură de alimentare joasă. 1. Scoateți toate ustensilele metalice din
3. Încărcarea mașină.
excesivă a mașinii 2. Nu adăugați detergent.
de spălat vase. 3. Alegeți cel mai lung ciclu.
4. Încărcare incorectă. 4. Porniți mașina și lăsați-o să funcționeze timp de
5. Detergent pudră învechit aproximativ 18-22 de minute, apoi va intra în
sau umed. ciclul de spălare principală.
6. Goliți dozatorul de 5. Deschideți ușa pentru a turna 2 căni de oțet alb pe
agent de clătire. fundul mașinii de spălat vase.
7. Dozare incorectă a 6. Închideți ușa și lăsați mașina să finalizeze ciclul.
detergentului. Dacă oțetul nu funcționează: Repetați pașii de
mai sus, dar utilizați 1/4 cană (60 ml) de cristale
de acid citric în loc de oțet.
Închiderea la • Combinația de apă dedurizată • Utilizați mai puțin detergent dacă aveți apă
culoare a și prea mult detergent. dedurizată și selectați cel mai scurt ciclu pentru a
obiectelor din spăla obiectele din sticlă și pentru a le curăța.
sticlă
Peliculă galbenă sau maronie • Pete de ceai sau cafea. • Utilizați o soluție de 1/2 cană de înălbitor și 3 căni
pe suprafețele interioare de apă caldă pentru a înlătura petele manual.
AVERTISMENT: Trebuie să așteptați 20 de
minute după terminarea unui ciclu pentru a
permite răcirea elementelor de încălzirea înainte
de curățarea interiorului; Nerespectarea acestei
instrucțiuni poate cauza arsuri.
• Depunerile de fier pot cauza • Trebuie să contactați o companie
apariția unei pelicule. producătoare de dedurizator pentru un
filtru special.
Peliculă albă pe suprafața • Minerale dure în apă. • Pentru a curăța interiorul, utilizați un burete umed
interioară cu detergent pentru mașina de spălat vase și
purtați mănuși de cauciuc. Nu utilizați niciodată
alte substanțe de curățare decât detergent special
pentru mașina de spălat vase pentru a evita riscul
formării spumei sau a clăbucului.
Capacul compartimentului • Selectorul nu este în • Rotiți selectorul în poziția OPRIT și glisați
pentru detergent nu se poziția OPRIT. dispozitivul de blocare a ușii spre stânga.
închide
Rămâne detergent • Vasele blochează cupele • Încărcarea corectă a vaselor.
în cupele dozatorului de detergent.
dozatorului
Abur • Fenomen normal. • Iese abur din orificiul de ventilație de lângă
dispozitivul de blocare a ușii în timpul uscării și
scurgerii apei.
Urme negre și gri pe vase • Ustensilele de aluminiu s-au • Utilizați o soluție de curățare abrazivă cu
frecat de vase. acțiune moderată pentru a elimina urmele.
Rămâne apă pe fundul • Acest lucru este normal. • O cantitate mică de apă curată în jurul gurii de
cuvei evacuare de pe fundul cuvei menține garnitura
lubrifiată.

46_ Depanare

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ ACȚIUNE
Mașina de spălat vase • Dozatorul este umplut • Aveți grijă să nu umpleți în exces
prezintă scurgeri excesiv sau ați vărsat dozatorul de aditiv de clătire.
aditiv de clătire. Aditivul de clătire vărsat poate cauza
uzura excesivă și revărsarea.
Ștergeți cu o cârpă umedă aditivul de clătire
vărsat.
• Mașina nu este nivelată. • Asigurați-vă că este nivelată.
Butoanele nu • Ușa este deschisă. • Când ușa este deschisă, butoanele nu

08 DEPANARE
funcționează când funcționează, cu excepția butonului de
alimentarea este Alimentare. Închideți ușa și apăsați
pornită butonul.
• Este selectată funcția • Când este selectată funcția de blocare
de blocare a a comenzilor, butoanele nu
comenzilor. funcționează. Pentru a debloca
această funcție, țineți apăsat butonul Multi
tap și butonul Pornire întârziată timp de
trei (3) secunde.
De asemenea, funcția de blocare a
comenzilor este anulată atunci când
conectați din nou cablul de alimentare.

Performanțele de spălare ar putea fi rezultatul unei probleme de alimentare. Încercați un alt program
înainte de a contacta departamentul de service.

Depanare _47

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


CODURI DE EROARE
Dacă apare un cod de eroare, acesta vă poate informa:

Coduri Explicație Cauze posibile


Robinetele nu sunt deschise sau
4C Verificarea alimentării cu apă
alimentarea cu apă este restricționată sau
presiunea apei este prea joasă
LC Scurgere Unul din elementele mașinii prezintă
scurgeri.
HC Nu este atinsă temperatura necesară Defecțiune a elementului de încălzire
PC Supapă de derivație defectă Supapă de derivație defectă
Eroare de comunicare între PCD Circuit deschis sau calaj întrerupt
AC
principală și PCB secundară pentru comunicare
bC2 Buton apăsat timp îndelungat Buton apăsat 30 de secunde

AVERTISMENT: În cazul preaplinului, opriți alimentarea cu apă înainte de a contacta departamentul de


service. Dacă există apă în tava de la baza mașinii din cauza unei revărsări sau a unei scurgeri minore, apa va
trebui înlăturată înainte de repornirea mașinii.

48_ Depanare

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Anexă
SPECIFICAȚII
DW60M6050US
DW60M6050FS/ DW60M6050UW
DW60M6050FW DW60M6051US DW60M6050BB
DW60M6050SS

09 ANEXĂ
Model DW60M6040FS/ DW60M6051UW DW60M6040BB
DW60M6040FW DW60M6040US
DW60M6040UW

Tip Autonomă Independent Semiîncorpor Complet


Alimentare ă 220-240 V~, 50abilă
Hz încorporabilă
Presiune apă 0,04-1,0 Mpa
Consum nominal 1760-2100 W
Racordul de apă caldă Max 60 °C
Tip uscare Sistem de uscare cu aer condensat
Tip spălare Duză pulverizatoare rotativă
Dimensiuni (lățime x adâncime x 598 x 600 x 845 598 x 570 x 815 mm 598 x 550 x 815
înălțime) DW60M6050 mm 14 seturi mm

Capacitate DW60M6051 14 seturi


spălare DW60M6040 13 seturi
Autonomă Neambalată 50 kg
Independentă
Greutate
Semiîncorporabilă Neambalată 43 kg
Complet încorporabilă

Anexă _49

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Anexă
600 598
DIMENSIUNILE PRODUSULUI 570 598

845
815

1175
1150

DW60M6050FS/DW60M6050FW DW60M6050US/DW60M6050UW
DW60M6040FS/DW60M6040FW DW60M6051US/DW60M6051UW
550 598 DW60M6040US/DW60M6040UW
DW60M6050SS

815

1150

DW60M6050BB/DW60M6040BB

50_ Anexă

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:30:48


Pentru test standard
DW60M6050**/DW60M6051**
Informațiile pentru testul de comparabilitate conform EN 50242, astfel:
Diagramele de mai jos indică modul corect de încărcare a coșurilor, conform standardelor europene
(EN50242).
• Capacitate spălare: 14 seturi
• Test standard: EN50242/ IEC60436
• Poziția coșului superior: în poziție inferioară
• Ciclu spălare: Eco
• Opțiuni suplimentare: Niciuna
• Setare aditiv de spălare: 5
• Setare dedurizator: H3
• Dozarea detergentului standard: prespălare 5 g + spălare principală 30 g
• Pentru organizarea obiectelor, consultați figurile de mai jos

<Coș superior> <Coș inferior>

<Coș pentru argintărie>

1 Linguri pentru
7 3 supă
6 2
5 Furculițe
2 3
Cuțite
2 4
1 Lingurițe
1 5
2 Linguri pentru
6 Linguri de
desert
2 servit
6 4 7 Furculițe de
3 servit
8 8 Polonice
pentru sos

Pentru test standard _51

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:31:00


Pentru test standard
DW60M6040**
Informațiile pentru testul de comparabilitate conform EN 50242, astfel:
Diagramele de mai jos indică modul corect de încărcare a coșurilor, conform standardelor europene
(EN50242).
• Capacitate spălare: 13 seturi
• Test standard: EN50242/ IEC60436
• Poziția coșului superior: în poziție inferioară
• Ciclu spălare: Eco
• Opțiuni suplimentare: Niciuna
• Setare aditiv de spălare: 5
• Setare dedurizator: H3
• Dozarea detergentului standard: prespălare 5 g + spălare principală 27,5 g
• Pentru organizarea obiectelor, consultați figurile de mai jos

<Coș superior> <Coș inferior>

1 Linguri pentru
<Coș pentru argintărie> supă
2
Furculițe
3
1 1 4 1 4 1 1 4
4 Cuțite
4
4 4 4 4 Lingurițe
1 5
5 5 5 5 5 5 Linguri pentru
5 5
6 Linguri de
desert
servit
7 Furculițe de
3 3 1 5 7 servit
5
8 Polonice
2 2 5 5 pentru sos
1

8 1 4 1 4 1 1 4
4

52_ Pentru test standard

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:31:00


Fișa produsului
REGULAMENT (UE) NR. 1059/2010
Furnizor SAMSUNG
DW60M6050**
Denumire model DW60M6040**
DW60M6051**

Capacitate nominală (seturi) 13 14

Clasă de eficiență energetică A++

Consum anual de energie, (AE c) (kWh/an) 1) 262 266

Consum energetic per ciclu standard, (E t) (kWh) 0,92 0,93

Consum de putere în mod oprit, P o (W) 0,45

Consum de putere în mod pornit, P I (W) 0,49

Consum anual de energie, (AW c) (L/an) 2) 2940

Clasă de eficiență la uscare, A (cea mai eficientă) până la G


A
(cea mai puțin eficientă)
Program standard 3) Eco

Durata programului pentru ciclu standard, (min) 225

Durata modului pornit, (T I) (min) 30

Emisii de zgomot aerian (dBA re 1pW) 44

DW60M6050US
DW60M6050FS DW60M6050UW
DW60M6050FW DW60M6051US DW60M6050BB
Model DW60M6040FS DW60M6051UW DW60M6050SS DW60M6040BB
DW60M6040FW DW60M6040US
DW60M6040UW
Complet încorporabilă Da
Independentă Da Da
Independentă Da
Semiîncorporabilă Da

1) pe baza a 280 de cicluri de curățare standard care utilizează apă rece și a consumului în modurile cu
consum redus. Consumul energetic real depinde de modul de utilizare a aparatului.
2) pe baza a 280 de cicluri de curățare standard. Consumul de apă real depinde de modul de
utilizare a aparatului.
3) „Programul standard” este ciclul de curățare standard la care se referă informațiile de pe etichetă și
din fișă, program potrivit pentru curățarea vaselor cu un nivel normal de murdărie și care prezintă cea
mai mare eficiență în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă.
4) Timpul de spălare variază în funcție de presiunea și temperatura apei.

Fișa produsului _53

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:31:00


Terminologie pentru mașina
de spălat vase
Un motor care aspiră apa rămasă pe fundul mașinii și injectează apa la
1. Motor de circulare presiune înaltă prin orificiile interne spre duza din mijloc și duza inferioară.
Pompa care evacuează apa murdară din mașină, rezultată în urma
2. Pompă de evacuare
funcționării mașinii.
Radiatorul este localizat pe canalele pentru apă din interiorul mașinii. Acesta
3. Radiator
încălzește apa pentru a crește eficiența acesteia.
Măsoară cantitatea de apă utilizată numărând impulsurile IC localizat lângă
4. Debitmetru
supapa de admisie.
Localizat spre capătul de ieșire al colectorului de apă din interiorul mașinii.
5. Distribuitor Pornește și oprește curgerea apei care circulă spre partea inferioară a mașinii
de spălat vase. (Acest model nu are această componentă)
Locul unde sunt depozitate detergentul și aditivul de clătire pentru utilizare
în mașină.
6. Dozator
Dozatorul distribuie automat detergent și aditiv de clătire în interiorul mașinii
atunci când este necesar.
O carcasă internă din oțel inoxidabil, care alcătuiește cadrul de
7. Ansamblu cuvă
bază al mașinii.
Locul din interiorul mașinii unde este colectată apa. Apa injectată este
8. Ansamblu colector colectată aici după ce este circulată.
Ansamblul colectorului este conectat la motorul de circulare și la pompa de
evacuare.
O carcasă internă din oțel inoxidabil, care alcătuiește partea interioară a ușii
9. Ansamblu cuvă frontală
frontale.
10. Ansamblu bază O componentă din plastic care alcătuiește cadrul de bază.
11. Ansamblu coș Raftul superior și cel inferior, unde pot fi așezate vasele.
Spală vasele prin rotire și injectarea la presiune înaltă a apei alimentate
12. Duza din mijloc/inferioară
prin orificiul pentru apă.
Un canal care reglează presiunea aerului prin corelarea presiunii aerului
13. Regulator de presiune interior, care crește la temperaturile ridicate din timpul ciclurilor de spălare
și clătire, și presiunea aerului exterior.
Detectează dacă ușa mașinii de spălat este deschisă sau închisă. Dacă ușa este
14. Comutator de blocare a ușii
deschisă în timpul unui ciclu, mașina este oprită temporar.

54_ Terminologie pentru mașina de spălat vase

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:31:00


Notă

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:31:00


DD81-02437C-01

DW5500M-02437D- 3/14/2017 5:31:00