Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Creati o lista cu urm


2.Adaugati 6 elevi si c
3.Reprezentati grafic
4.Stergeti legenda gra
5.Adaugati ca titlu nu
6.Copiati graficul si p
7.Graficului copiat sta
-schimbati graficul in
-modificati culorile gr
8.Salvati cu numele v
1.Creati o lista cu urmatorul continut:nr.crt, nume elev, nota1, nota2
2.Adaugati 6 elevi si completati cu nume si note fictive
3.Reprezentati grafic coloanele nume elev, nota1, nota2 folosind grafic tip coloane .
4.Stergeti legenda graficului
5.Adaugati ca titlu numele vostru
6.Copiati graficul si plasati-l langa cel initial.
7.Graficului copiat stabiliti-i urmatoarele setari:
-schimbati graficul in tip bare
-modificati culorile graficului
8.Salvati cu numele vostru si copiati in dosarul clasei