Sunteți pe pagina 1din 1
Someri cu licenta, dupa trei ani de facultate Implementarea sistemului Bologna In peionda umstoare este de astepat nm ero evn a8 ornec sito L208 ‘ctu, rata saul oste ce 198, Motul priepal este acla un mie sl Ge sudo, 38 Ge an precoden se regatese de cen up prise pion, ‘ign vor nape goans dupa un oe Gi match lr ner oe vor Costu ce roa in eaura oes sorta in tinpul focus ‘Sura Excise iil studenp car a aut “aoeu deo ur st ie eutdtoe de eto Sun pe punctl de at a Gamenu de een $i ge eile 4 Unarar ate au pes “Ines ved ee toe ret Anu! 2000 a ran pe piss muni un marie dae de Hee pe ce vu duce hoe terest oma Cra de Secniere ears pies heeds eee {toe sri eae rae cee sake experetl tn med {et repenstanlor ANOPM, cs ‘a ua spelt susie {constr n setor peta, dr automat Tt on strut de msi Tar ieee rapa nile de vocal ete ay feup seen sun gue fees ara ‘ata man Timplementarea sister Bo lignin si rominese ve ‘Seal fet dessa dea prod. ‘en far ma sane dong Jes, Comasiren tr de studio pentru pn eur. prload ‘urs niveratare se et pri ‘eousaratao buns parted mate Me pe cv nel ef ebut ura np te net de ara eu Soe presi ae tek xine doa pe re Asa ‘itor de ersas mort {deat poor ner dplome bane done dep net Spat “tree womane be asteapekca tn hale in invaétdmdntul romdnesc isi arata .,roadele“ Uemitare mumseut someetior sh eres ett Se iuPuNe Paecirines POSTUNIVERSITARA Inplemertare sistem Blog naavent peo pia nel cra fe wid de specs Un sti eat aie terminal plese 2 ar nos pe prime lor {nein ne eb despre pn ‘tl pees in iets esses poms. eau pate cree anti de gre sor 5 otis sh urpewe cur post ‘sr inspell ena eiere vrs (earl in setae enone po feel tb motu ifort de ‘uel din Hom nace Sse ude fel de dour kpigeaeh satul de eaectat st oF wen 8 orupe onde gor {ant nal ne fre so ate Ton Rye, reoral eee de <4 Economie. In lun un stl de ars poate compl fourte bine ip Suen atc pagar ‘ts larspesiaren nse putea te eh ase de ra fear» expe dsl de see fied sagen ner ele a Program de ietanan panier ‘or Di plete stn eat se meng pe mod ar fe fewra tiie de netamnt fu adap in mod gre ee Gana dp bl das I apart Une eds bate doer pe tet IE afte dite examen pe cae vii sunt bal of ede sunt fn sen ge fend dee lor postates dest asin note lao Fist hin pesrame de Toasts nda can "amin pe Inert fat de aru preetien eo eae ze, [NEADAPTARE, TACERIVTELE PreyEL ‘Dap 1969 num dene ert spe: Apert unit ‘Skorpartictsea mit saci dliiphioc de icea dened ie le pe ati ares ae mt 4 eu fet sl 0 mat bund Prete pet ee fet 18 tide aneiie muleantreunivr Stile ron mu a reuse st dupe progean devajmant a fev de pe pla aun Tece ete Slog burt $ vai nie sistie atrine est oetee ‘nat de compania Manpower Ro ‘ini, ve ath hn oto fc eset ane ef ee Sorte despre ocupaes poston ‘acne mpaetul deta de Tent ticle anal nal ms lis nivel nationale hs ied ‘nie sistas Manpower Ipotea pegs detetlare tineon te confirma de rl mare al penaonior ex ve hai mic de 25 enieare aso Toe demu Rata gmat ‘ultnelorete de ne eet rk mal tone desiring