Sunteți pe pagina 1din 111

Grile Finante An2 Feaa Iasi

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare


includ indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si
lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
____________
Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima:
- procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti
din produsul intern brut
- procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei
parti din produsul intern brut
___________
Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare, in faza de
declin economic:
- diminuarea impozitelor(direct/indirect)
- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
___________
Ca trasaturi ale utilitatilor (bunurilor) publice se disting:
- caracterul colectiv al consumului acestor bunuri
- posibilitatea individualizarii consumului ca proces real
___________
Cheltuielile publice virtuale:
- sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
___________
Ca indicatori sintetici ptr caract. dinamicii cheltuielilor publice se pot realiza:
- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
- modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor publice
___________
Prin variantele de subvetionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot
mentiona:
- restituirea unor impozite si taxe aferente productiei exportate
- reducerea tarifelor la transporturile efectutate cu mijloacele statului
- acordarea cu avantaje valutare
___________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciile prestate sau lucrarilor
executate in momentul livrari bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor
concretizeaza un flux financiar:
- de contrapartida
___________
In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincinde cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suporatatorul acestuia
- nu poate fi aplicat criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil
___________
Impunerea marfurilor numai la o veriga din circuitul economic este specifica:
- taxei de circulatie
- taxei de productie
____________
Imprumuturile de la stat publice:
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica, prin
caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se partilarizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind impozite amanate

Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei


produsului national:
- sunt considerate financiare numai in accptiunea extinsa data conceptului de
finante si sferei sale de manifestare
- sunt considerate financiar in acceptiunea restransa odata conceptului de finante si
sferei sale de manifestare
___________
Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt:
- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
___________
Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii sunt
sunt considerate:
- eradicarea unor boli profesionale
___________
Imprumuturile de stat (publice):
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- se aseamana cu impozitele indirecte prin faptul ca afecteaza numai marimea reala
a veniturilor nu si pe cea nominala
___________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca
resursa financiara publica extraordinara sunt adevarate:
- afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice
___________
Acordarea de subventii intreprinderilor private poate urmari:
- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
- stimularea exporturilor
___________
Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei
intreprinderi cu capital..(activitatilor materiale):
- venituri-profit=costuri
- venituri financiare=costuri+profit
___________
Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra
activitatilor economico-sociale acestea isi aduc un aport direct la:
- redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si juridice
- imbunatatirea unor nevoi sociale pe seama resurselor financiare ale autoritatilor
publice
___________
Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare
urmatoarele:
- diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive
- asigurarea unui venit minim neimpozabil ptr fiecare individ
___________
Operatiile conditionate efectuate pe piatele financiare sunt:
- operatii care asigura dreptul unei parti la contract sa opteze intre primirea sau
cedarea titlurilor si renuntarea in schimbul platii unei prime
___________
Cheltuielile ptr achizitionarea de obiecte de inventar efectuate de o institutie
publica se incadreaza in categ:
- cheltuielilor materiale
___________
Fondurile proprii ale intreprinderilor cu capital de stat destinate activitatii de
productie sunt:
- fondurile financiare de inlocuirea sau dezvoltare
___________
Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale
contribuabililor reprezinta o cerinta a asigurarii:
- comoditatii impunerii
___________
Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se
regasesc:
- fundamentarea creditelor bancare necesare unei intreprinderi
- folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile prin anumite plasamente
- asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si
scadentele unor obligatii banesti
___________
Care din urmat. categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare
in ambele acceptiuni date inceputului de finante si sferei sale de cuprindere:
- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil
de valoare intre participanti
___________
Majorarea cotelor de impunele la impozitele directe poate avea ca efect:
- diminuarea inflatiei
- atenuarea tendintelor de supraincalzire a economiei

In sens economic restrans conceptul de cheltuiala publica se refera la:


- cheltuielile curente ale institutiilor publice
- platile efectuate ptr functionare institutiilor publice
___________
Conturile speciale de trezorerie, folosite in practica bugetara a statelor reflecta:
- operatiuni privind venituri rezervate de stat ptr efectuarea unor cheltuieli speciale
- relatii ale trezoreriei statului cu tertii, ce urmeaza a se regla si soida in cursul
anului
___________
Ptr a calcula elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB este necesara
cunoasterea:
- volumul cheltuielilor publice( in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi
curente
- PIB (in per. de baza si perioada curenta) exprimat in preturi curente
- PIB (in per. de baza si perioada curente) exprimat in preturi constante
___________
Intra in costurile luate in calcul in analiza cost-avantaje se pot mentiona:
- cheltuielile cu achizitiile de utilaje si instalatii, inclusiv montajul acestora
- cheltuielile cu lucrarile de constructii
- cheltuielile de exploatare
- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea
___________
In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:
- asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea
___________
In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii
bugetului:
- practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului
___________
Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor
de dezvoltare a intreprinderii exprima:
- autofinantarea partiala bruta in sens restrans
___________
Taxele speciale de consumatie:
- manifesta sensibilitatea sporita la conjunctura economica
___________
Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se
poate realiza prin:
-aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investitii
___________
Contractarea si primirea unui credit de la o banca ptr achizitionarea unui utilaj din
import concretizeaza:
- un flux financiar autonom
___________
Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe
termen mediu si lung reprezinta o coordonata a:
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
___________
Politica fiscala vizeaza:
- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic
- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice
___________
Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala presupune:
- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti
___________
In conceptia moderna despre impozite:
- impozitele pot fi folosite ca instrumente de redistribuire pe criterii de echitate
sociala, a veniturilor si averilor intre membrii societatii
___________
Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul banca se
refera la:
- imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul
sectorului public
- necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie
din partea autoritatilor publice
___________
In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferul de valoare caracteristic
proceselor si relatiilor financiare:
- are de regula caracter definitiv
___________
In sens larg piata financiara:
- este compusa din pietele valutare si pietele financiare propriu-zise

Acordarea unui divident constant sau care se poate modifica cu o rata anuala
constanta este specifica:
- politicii de dividend de stabilizare sau prudenta
______________
Primele forme concrate de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au
fost:
- cheltuieli cu plata soldelor militarilor
- cheltuieli cu plata functionarilor publici
______________
Impozitele indirecte:
- au caracter voalat
______________
Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:
- bugetului economiei nationale
- bugetului program
___________
Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria:
- impozitelor indirecte
___________
La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta
economica mai mare:
- venitul net actualizat
- profitul
___________
Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politici financiare a
intreprinderii se regasesc:
- contul de profit si pierderi
____________
Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea
admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
- sa detina un capital de un anumit nivel
____________
Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza in raport cu
celelalte procese si relatii din sfera de cuprindere a finantelor prin:
- prezenta intermediarilor financiari
- caracterul intotdeauna temporar
___________
La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri in baza de
impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior:
- impozitul cumulativ pe cifra de afaceri
____________
Tactica financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen scurt
- decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente
____________
In balanta financiara a statului la venituri curente se regasesc:
- veniturile de la intreprinderile si prop statului
- impozitele directe si indirecte
____________
Cheltuielile publice temporare:
- reflecta operatiuni de trezorerie inscrise in conturile speciale al trezoreriei
- sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente carte

Care din urmatorele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de


finante:
- finatele inglobeaza procesele si relatiile economice prin care se constituie se
distribuie si se utilizeaza fondurile banesti
__________
Care din urmatoarele trasaturi caract. finantele in acceptiune restransa:
- modificarea marimi valorice a patrimoniului administrat de catre participantii la
aceste procese si relatii
- transferul de valoare intre participanti se face cu titlu definitiv sau rambursabil
__________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei conturarii conceptului de finante
sunt:
- indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii
- indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului
__________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante
sunt:
- indeplinirea functiei banilor de mijloc de prezervare a valorii
- cresterea institutiilor de stat
__________
In acceptiunea restrictiva a finantelor transferul de valoarea are urmatoarele
particularitati:
- este un transfer de putere de cumparare
- vizeaza in principiu scopuri cu caracter colectiv
_________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii
statului au fost:
- imprumuturile in bani
- impozitele in bani
__________
Primele forme de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost:
- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei
__________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens
restrans nu sunt incluse:
- procesele si relatiile economice in forma baneasca din sferele productiei,
consumului si circulatiei PIB
____________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens
restrans sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
- implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre
participanti
- implica un transfer de valoare care vizeaza, in principiu scopuri sau nevoi cu
caracter colectiv
____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- amplificarea activitatilor statului s-a concretizat in extinderea ariei de manifestare
a finantelor
- procesele si relatiile economice sociale exprimate in forma baneasca din sfera
consumului-produsului creat sunt considerate financiare numai in acceptiunea
extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere
_____________
In sfera finantelor private, transferul de valoare caract. proceselor si relatiilor
financiare:
- nu presupune intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului entitatii
respective
- are loc cu titlu definitv sau pe principiul rambursabilitatii
_____________
Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:
- reprezinta trasatura definitorie a finantelor
______________
Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare ale statului sunt
considerate:
- soldele in bani acordate militarilor
______________
Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor utilitati
totale se regasesc:
- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data resurselor ce pot fi
consumate
- maximizarea PIB
- maximizarea utilitati totale
_____________
Care din urm formulari corespunde acceptiuni extinse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
- ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca ce au loc intre
participantii la procesul reproductiei economice si sociale
_____________
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de
cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare dintre
participanti este intotdeauna reversibil:
- credit
_____________
Ca trasaturi ale utilitatilor ( bunurilor) publice se disting:
- caracterul colectiv al consumului acestori bunuri
- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestori bunuri

In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de


cuprindere a finantelor transferul de valoare intre participanti implica si un transfer
de putere de cumparare:
- asigurarile sociale
- asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila
- creditul
- bugetele publice
- finantele intreprinderilor
______________
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de
cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi
reversibil:
- asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila
- credit, asigurari sociale
_____________
Apelul la emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar se reflecta in:
- politica bugetara
- politica financiar-monetara a autoritatilor publice
- politica finantelor publice
_____________
In cadrul politicii cheltuielilor publice asigurarea functionarii normale a institutiilor
publice presupune:
- optimizarea raportului dintre cheltuielile materiale si cheltuielile de personal
_____________
In conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitate:
- progresivitatea accentuata a cotelor de impozit
- repartizarea inegala a sarcinii fiscale intre contribuabili
_____________
Optiunile privind sursele si canalele de prelevare a resurselor financiare fiscale
reprezinta o coordonata a:
- politici financiare in acceptiune limitativa
- politici financiare in acceptiune extinsa, larga
- politici bugetare
- politici fiscale
_____________
Ca modalitate tehnica de gestionare a resurselor financiare de catre intreprinderile
cu capital de stat(din sfera activitatilor materiale) se recomanda:
- autofinantarea integrala
_____________
Emisiunea de moneda si reaglarea circulatiei monetare reprezinta o coordonata
specifica:
- politici financiar-monetara a autoritatilor publice
- politici monetare
_____________
Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu notiunea de politica financiara sunt
adevarate:
- in sens larg, are drept componente politica fiscala, politica monetara, politica
bugetara, politica valutara si politica financiara a firmei
_____________
Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe
termen mediu si lung reprezinta o coordonata a:
- politici financiare in acceptiune restransa
- politici bugetare
- politici financiar-monetare a autoritatilor publice
_____________
Tactica financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen scurt
- decizii financiare referitoare la operatiunile baneste curente
______________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu si lung
- decizii financiare referitoare la obiectivele majore
______________
Politica fiscala vizeaza:
- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor
- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic
______________
In opinia lui Alain Barrere printre obiectivele politici financiare se disting:
- sa favorizeze progresul economic
- sa regularizeze conjunctura economica

Asigurarea premiselor necesare realizarii starii de echilibru financiar-monetar in


economie reprezinta o coordonata a:
- politicii resurselor financiare publice
- politicii cheltuielilor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
- politicii finantelor publice
_____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic este un obiectiv specific politici fiscale
- in conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitat egalitarismul
ce poate rezulta din redistribuirile de resurse intre membrii societatii
_____________
Apelul la emisiunea monetara ca resursa financiara publica extraordinara se reflecta
in:
- politica financiara a statului
- politica monetara
- politica bugetara
_____________
In acceptiune limitativa, conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul
financiar
_____________
In politica bugetara pe langa componentele politici fiscale se mai includ:
- deciziile cu privire la modalitatile de procurare a resurselor financiare
extraordinare
_____________
Optiunile cu privire la procurarea de resurse din exploatarea intreprinderilor si
proprietarilor statului se reflecta in:
- politica bugetara
- politica finantelor publice
- politica financiara in acceptiune limitativa
______________
In conceptia economistilor clasici, cheltuielile publice erau considerate:
- consumuri de resurse cu caracter definitiv nerecuperabile
- procese de redistribuire a PIB si avutiei nationale
- necesare, dar reduse la strictul necesar indeplinirii sarcinilor statului
______________
In conceptia moderna, cheltuielile publice sunt considerate:
- procese cu impact pozitiv(direct si indirect) asupra reproductiei sociale
- procese de realocare a resurselor
- procese si relatii corespunzatoare unei laturi a functiei de repartitie a finantelor
______________
Spre deosebire de conceptia clasica asupra problematici finantelor publice in
conceptia moderna cheltuielile publice sunt considerate:
- procese de realocare a resurselor
- procese cu impact pozitiv asupra reproductiei sociale
______________
In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima:
- procese si relatii economice de redistribuire financiara a PIB
- oferta de utilitati publice
- procese economice de consum public de resurse
______________
In sens economic larg conceptul de cheltuaiala publica semnifica:
- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse
______________
In sens economic restrans conceptul de cheltuaiala publica se refera la:
- cheltuielile bugetare
- sume alocate din bugetul public
______________
O crestere a cheltuielilor publice in preturi curente inferioara cresterii preturilor are
ca efect:
- o scadere in termeni reali a cheltuielilor publice
______________
O dinamica a cheltuielilor publice superioara celei a produsului intern brut se
regaseste in:
- cresterea proportiilor redistribuiri PIB prin cheltuieli publice
______________
In calculul elsaticitatii cheltuielilor publice in raport cu PIB nu intervin:
- deflatorul PIB
- volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante
- PIB exprima la paritatea puterii de cumparare

Ca indicatori sintetici ptr caract dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza:


- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
_____________
O dinamica a cheltuielilor publice de personal inferioara dinamicii preturilor se
regaseste in:
- scaderea puterii de cumparare a salariatilor din sectorul public
_____________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
- modificarii(cresteri) reale a cheltuielilor publice
- indicelui modificarii relative reale a cheltuielilor publice
_____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- in conceptia moderna cheltuielile publice sunt privite ca procese de realocare a
resurselor
- cheltuielie materiale ale intreprinderilor cu capital de stat nu se regasesc in
cheltuielile bugetare
_____________
Cheltuielile finantate din fondurile securitatii sociale sunt:
- cheltuieli bugetare
- cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat
_____________
La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta
economica mai mare:
- venitul net actualizat
- profitul actualizat
_____________
Care din urmatoarele variabile intra in relatia de calcul a efectului(negativ)
imobilizarii fondurilor investite(intr-un obiectiv public de investitie):
- durata in ani a perioadei de executare a investitiei
- rata de actualizare
- crearea de intreprinderi de stat
_____________
In calculul investitie specifice ca indicator de apreciere a eficientei cheltuielilor
publice ptr actiuni economice sunt necesare:
- investitia totala
- volumul productiei realizabile
_____________
Beneficiari ai cheltuielilor economice constand in acordarea de subventii sunt:
- intreprinderile cu capital de stat
- intreprinderile private mici si mijlocii
- intreprinderile private mari
_____________
Acordarea de subventii intreprinderilor urmareste:
- cresterea productiei si nr locurilor de munca
- asigurarea unui profit satisfacator producatorului
- satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei
- cresterea incasarilor in valuta
______________
Acordarea de subventii intrprinderilor are ca scop:
- stimularea exporturilor
- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
- valorificarea superioara a resurselor materiale
_______________
In principiu marimea subventiei acordate intreprinderilor poate acoperi diferenta
dintre pretul de vanzare produsului:
- pretul obtenabil pe piata libera
- pretul garantat de stat
- costurile si un profit minim
_______________
Marimea subventiei acordate exportatorilor poate acoperi in principiu diferenta
intre:
- pretul garantat de stat si pretul de vanzare
- pretul cel mai ridicat pe piata interna si cel mai scazut pe piata externa
_______________
Marimea subventiei stabilite in suma fixa ce revine unei intreprinderi depinde:
- cantitatea de produse vandute
_______________
Forme de practicare a subventiei ptr export pot fi:
- restituirea de impozite si taxe aferente produselor exportate
- reducerea tarifelor de transport cu mijloacele statului
- comenzi ptr livrari catre stat la preturi superioare celor de pe piata
- acordarea de avantaje valutare

Aplicarea analizei cost-avantaje in fundamentarea cheltuielilor ptr actiuni


economice presupune:
- definirea precisa a obiectivelor
- elaborarea de solutii alternative prin combinarea mijloacelor
- determinarea raportului cost-beneficii
_____________
Intre costurile luate in calcul, in aplicarea cost-avantaje se includ:
- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea
- cheltuielile cu lucrari de constructii
- cheltuielile de exploatare
______________
Marimea costurilor luate in calcul in aplicarea analizei cost avantaje cuprinde:
- cheltuielile cu achizitionarea-montarea utilajelor
- cheltuielile cu plata salariilor personalului angajat
- cheltuielile cu amortizarea capitalului fix
- pierderile de venit antrenate de realizarea obiectivului
______________
Actualizarea variabilelor folosite in calculele privind eficienta unei investitii are ca
scop:
- reflectarea impactului factor timp
- raportarea la marimea venitului obtenabil sub forma dobanzii
- luarea in considerare a influentei deprecierii monetare inflatiei
- asigurarea comparabilitatii variantelor de investiei
- asigurarea comparabilitatii costurilor cu rezultatele obtenabile in fiecare varianta
______________
In determinarea ratei nete de actualizare sunt luate in calcul(ca variabile cu impact
direct):
- rata dobanzii pe piata financiara
- rata inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de
actualizare:
- reducerea ratei dobanzii
- cresterea ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea profitului
actualizat obtenabil pe seama unei investitii:
- cresterea veniturilor obtenabile
- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile separate ale variabilelor urmatoare determina reducerea
profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii:
- reducerea veniturilor obtenabile din exploatare
- nivelul mai scazut al ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea valorii nete
actualizate in cazul unei investitii:
- reducere cheltuielilor din exploatare
- cresterea veniturilor obtenabile
- un nivel mai ridicat al ratei dobanzii
- un nivel mai scazut al ratei inflatiei
_______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete
actualizate in cazul unei investitii:
- cresterea cheltuielilor de exploatare
- reducerea veniturilor obtenabile
- nivelul mai scazut al ratei dobanzii
- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
_______________
Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se
poate realiza prin:
- reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului
- esalonarea crescatoare a cheltuielilor de investitii
_______________
Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele
modificari ale factorilor de influenta:
- reducerea sumei totale ce se investeste
- reducerea perioadei de executie a investitiei
- reducerea cheltuielilor de exploatare
- cresterea profitului obtenabil(anual)
_________________
Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinte:
- o decizie de politica bugetara
- o varianta de subventionare directa a economiei
- o decizie de politica fiscala

Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitie are ca efect:


- reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor investite
___________
Cresterea ratei nete de actualizare determina:
- cresterea valorii nete actualizate ca marime viitoare
- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de
investitii
____________
Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt proprii impozitelor:
- caracterul facultativ al prelevari
- caracterul rambursabil al prelevarii
_____________
In sens economic impozitele semnifica:
- procese economice de redistribuire a veniturilor si averilor
- relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice
_____________
Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor
vizeaza:
- marimea impozitelor
- rolul impozitelor
- functia de reglare a impozitelor
_____________
Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege oligatia de plata
a impozitului este:
- platitor
- subiect
_____________
In folosirea impozitelor ca instrument de relansare economica, in faza de recesiune
economica se recomanda:
- reducerea cotelor de impozitare
- renuntarea la unele impozite
_____________
In sfera impozitelor averea detinuta de o persoana reprezinta:
- materia impozabila
- obiectul impozitului
_____________
Certitudinea impunerii presupune:
- cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privint impozitul datorat
- cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului
- eliminarea arbitrarului in materie de impunere
_____________
Ptr respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate:
- sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului
- cheltuielile mari de administrare a impozitului
- acordarea de privilegii fiscale
_____________
Ca principiu de politica fiscala stabilitatea incasarilor din impozite presupune:
- existenta materiei impozabile independent de conjuctura economica
_____________
Ca principiu de impunere nedesicriminarea fiscala inseamna:
- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti
_____________
Ca instrumente de politica fiscala impozitele indirecte pot influenta:
- relansarea sau accelerarea ritmului de crestere economica
- echilibru economic general
- puterea de cumparare a monedei
- consumul unor produse
_____________
Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate:
- existenta banilor in functia de etalon al valorii
- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
- existenta unor necesitati cu caracter colectiv
_____________
In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului
- redistribuirea PIB intre sfere de activitate
- stimularea activitatii economice
_____________
Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi:
- cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare
- incadrarea in anumite limite a cotelor impozit
_____________
Materia impozabila poate semnifica:
- veniturile realizate sau averile detinute
- obiectul impozitului
- cheltuielile de consum
_____________
Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate:
- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
- aparitia institutiilor de tip statal
- existenta banilor in functia de mijlocitori ai schimbului

Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o cat ec distincta
pot fi mentionate
-indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
_______________________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante
sunt
-indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii, indeplinirea functiei banilor de
mijlocitori ai schimbului
____________________________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot
fi mentionate
- impozitele in bani, tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
_____________________________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii
statului au fost
- imprumuturile in bani, impozitele
___________________________________
Prima forma de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost
- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei
____________________________________
Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au
fost
- cheltuielile cu plata soldelor militarilor, cheltuielile cu placa functionarilor publici
______________________________________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in
forma baneasca a produsului creat
______________________________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni entinse data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre
participantii la procesul reproductiei economice si sociale
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza
constituirea distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti ptr functionarea diferitelor
entitati inclusiv a entitatilor publice
________________________________
Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate
financiare in ambele accpetiuni date conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil,
de putere de cumparare intre participanti
- procesele si relatiile economice care se deruleaza intre participantii de la repartitia
PIB in forma baneasca
_________________________________
Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de
utilitati totale se regasesc
- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data de resursele ce pot fi
consumate
- maximizarea produsului intern brut
__________________________________
In care din urm. cat. de procese si relatii econ. din sfera de cuprindere a finantelor
transf de val si de putere de cumparare poate fi reversibil
- asigurari de bunuri, credit, asigurari sociale
_____________________________________
Procesele si rel econ. in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei prod national
- sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de
finante si sferei sale de manifestare
______________________________________
Ca trasaturi ale bunurilor se disting
- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestora si indivizabil
- caracterul colectiv al consumului acestora
_______________________________________
Transferul de valoare ce caract. finantele in acceptiunea restransa
- are loc fie cu titlu definitv, fie pe principiul rambursabilitati
- in sfera finantelor publice se realizeaza de regula fara contraprestatie directa si
imediata
- rep. implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesele si
rel financiare
- in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimi valorice a
patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii

Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:


- reprezinta trasatura definitorie a finantelor, caracterizeaza finantele in
acceptiunea extinsa
_________________________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- in acceptiune extinsa finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor
economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale
- procesele si rel ec in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartiei PIB sun
considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei
sale de cuprindere
- procesele si relatiile economice in forma baneasca care presupun schimburi de
echivalente nu sunt considerate financiare in acceptiunea restransa data
conceptului de finante si sferei sale de cuprindere
___________________________
Care din urmat. categ. de procese si relatii economice sunt considerate financiare
atat in acceptiunea extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
- toate procesele si relatiile economice de repartitie a PIB
- procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un
transfer de val si de putere de cumparare intre participanti
___________________________
Care din urmat. cat. de procese si realtii economice nu sunt considerate financiare
in niciuna din cele 2 acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere
- procesele si realtiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala
- procesele si realtiile economice realizate in forma natural-materiala ce nu implica
o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste
procese si relatii
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre
participantii la repartitia PIB
___________________________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens
restrns sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
- se deruleaza intre participantiila repartitia PIB in forma baneasca
___________________________
Care din urmatoarele cat de procese si realatii economice sunt considerate
financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
- vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani
___________________________
Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice ptr infaptuirea
criteriilor de echitate sau justitie sociala este rezultatul manifestarii finantelor in
functia de:
- repartitie a PIB
____________________________
Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de
utilitati publice creata pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice
exprima in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul
functiei de:
- alocare

Redistribuirea de resurse financiare intre pers. fizice si juridice este expresia


manifestarii finantelor in functia de:
- repartitie a PIB
____________________________
Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de distribuire a resurselor intre
pers fizice si juridice cu implicarea autoritatilor publice, ptr infaptuirea unor criterii
de echitate sociale exprima in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy
Musgrave continutul functiei finantelor publice de:
- distribuire
____________________________
Verificare eficientei si oportunitatilor financiare la nivelul unei entitati private
reprezinta un obiectiv specific
- controlului financiar extern(al statului) preventiv
- controlului financiar intern preventiv
____________________________
Care din urmat. forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii
operatiunilor financiare
- controlul financiar extern al statului concomitent
- controlul financiar extern al statului postoperativ
____________________________
care din urm afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin garda
financiara, curtea de conturi. etc) sunt adevarate:
- este o forma de control extern
____________________________
Care din urmat. afirmatii cu privire la controlul financiar extern exercitat de
institutiile statului sunt adevarate:
- are ca obiectiv la entitatile publice si verificarea legalitatii operatiunilor financiare
____________________________
In faza prod. PIB controlul financiar al statului urmareste:
- efiecienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca
____________________________
Care din urm afirmatii sunt adev:
- controlul financiar intern preventiv este mai eficient decat controlul financiar
intern postoperativ
____________________________
Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneascsa
____________________________
Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitai
publice reprezinta un obiectiv specific:
- controlului financiar intern preventiv
- controlului financiar extern preventiv
____________________________
care din urmat. afirmatii sunt adevarate:
- functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat funcia de
repartitie
- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care
marfurile circula de la producator la consumator
____________________________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei presupune
- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii
____________________________
Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin
instrumente financiare se face prin:
- diminuarea ponderii impozitelor indirecte in ansamblul resurselor financiare fiscale
datorita caracterului regresiv al sarcinii fiscale specific acestor prelevari
- majorarea cheltuielilor publice, fie ele de consum sau de investitii
- acordarea de subventii agentilor economice
____________________________
Suportul obiectiv al inteplinirii de catre finante a functiei de reglare(stabilizarea) a
economiei rezita in:
- interconditionarea ce caracterizeaza derularea proceselor materiale cu procesele
banesti-financiare
____________________________
Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii ca
expresie a rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societati
presupune:
- achizitionarea de produse agricole de catre stat atunci cand oferta de produse
agricole este excendentara
- achizionarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o
tendinta de scadere ptr a proteja producatori
- vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o
tendinta de crestere ptr a proteja consumatorii

Rolul finantelor in dezvoltarea societati ca expresie directa a indepliniri de catre


finante a functiei de control asupra activitatilor economice-sociale se concretizeaza
in:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
_______________________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
recesiune a economiei se poate realiza prin:
- diminuarea impozitelor (directe si/sau indirecte)
- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii
- acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare
_______________________
Ca expresie directa a indepliniri de catre finante a functiei de control asupra
activitatilor economico-sociale, acestea isi aduc un aport direct la:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
________________________
Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar specific
economiei socialiste sunt adevarate:
- foloseste ca instrument principal un sistem de planuri financiare
________________________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor prestate sau lucrarilor
executate la un moment ulterior livrari bunurilor prestarii serviciilor sau executarii
lucrarilor concretizeaza un flux financiar:
- decalat
_________________________
Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-
financiare
- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale
corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii
financiare
- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor instrumentelor de
conducere si reglare a fluxurilor banesti
_________________________
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor enititati
si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categ:
- fonduri financiare de rezerva
_________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor
publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul
prea ridicat de crestere economice
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr
consumul populatiei sau ptr econ. nationala
- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei ptr a stimula
relansarea economiei
_________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului:
- reducerea impozitului ptr partea din profit destinata reinvestirii
- restituirea taxelor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele
destinate exportului
- instituirea de taxe speciale de consumatie ptr produsele din alcool
__________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor:
- restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in
productia destinata exportului
- reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in
faze de recesiune sau activitatilor desfasurate
- practicarea unor cote diferentiate de impunere a profitului societatilor comerciale
in raport cu natura activitatii desfasurate
- instituirea de accize ptr produsele din alcool
__________________________
In balanta financiara a statului, la venituri curente se includ:
- impozitele directe si indirecte
- veniturile provenite de la intreprinderile de proprietatile statului
__________________________
Bugetele publice funcionale:
- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar
- cuprind toate cheltuielile legale de realizarea unor obiective pe termen mediu si
lung
___________________________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare
include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si
lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale

Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu


semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului:
- clasificatia bugetara
- conturile prospective ale natiunii
- bugetele ciclice
____________
Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
____________
Care din urm. afirmatii sunt false:
- echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si
extraordinare) cu cheltuielile totale ptr un an bugetar
- principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor
bugetare
- aplicarea principiului universalitatii contravine unitatii bugetului
____________
Debugetizarea semnifica:
- scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse
speciale
___________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
- depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
- depersonalizarea veniturilor bugetare
___________
Ca principiu bugetar, universalitatea presupune:
- inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul "bruto"
___________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul
anualitatii bugetului
___________
Rezultatul net a unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale
si cheltuielile totale se reflecta prin:
- bugetul activitatii generale

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare


contin indicatori cu niveluri obligatorii de respectat:
- bugetele unitatilor administrativ-teritoriale
- bugetul de trezorerie al unei intreprinderi
_____________
Care din urm. instrum. de conducere si reglare a activitati financiare folosite in
practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor
obiective pe termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari:
- bugetul program
____________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitati financiare
folosite in practica financiara a statelor include resursele alocate diferitelor servicii
publice pe criterii de cost si randament al serviciilor de finantat:
- bugetul functional
___________
In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce
functioneaza in sfera activitatilor materiale, productive sunt reflectate veniturile si
cheltuielile aferente activitatii de productie:
- bugetul activitatii generale
__________
Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de
dezvoltare pe seama profitului defineste:
- autofinantare partiala neta in sens restrans
______________
Necesarul de fond de rulment se determina:
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor regularizate din care se scad
datoriile curente si pasivele de regularizare
_____________
Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
- creditele bancare contractate pe termen scurt
_____________
Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de
dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:
- autofinantarea partiala neta in sens restrans
_____________
Ca principiu bugetar,neafectatrea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
_____________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare
ale:
- neafectarii veniturilor
_____________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
_____________
In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
- inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul "bruto"
_____________
In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
- prelungirea perioadei de executie a bugetului ptr exercitiul bugetar expirat in
exercitiul bugetar urmator
- adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului
- rectificarea bugetului pe parcursul executiei
_____________
Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
- conturile speciale de trezorerie
- bugetele anexe
- bugetele extraordinare
- conturile cu afectatie speciala
- bugetele autonome
_____________
Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor
bugetare ale:
- unitatii
_____________
Bugetele anexe sunt:
- abateri de la principiul unitatii bugetului
_____________
Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
- gruparea veniturilor dupa surse de provenienta
- caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei
- gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva
Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit
se incadreaza in categoria:
- resurselor de trezorerie
____________
Imprumuturile de stat (publice):
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica prin
caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind impozite amanate
____________
Continutul economic al proceselor pe care le exprima formarea resurselor financiare
publice:
- resurse(venituri) fiscale
- resurse nefisacale
- resurse de trezorerie
- resurse imprumutate pe termen mediu si lung
- resurse din emisiunea(inflationista) de moneda
____________
In sens econimic larg, global,conceptul de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse
- ansamblul activitatilor cu caracter public
____________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
- modificarii(cresterii) reale a cheltuielilor publice
____________
Cheltuielile publice virtuale:
- reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
____________
Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale ale cheltuielilor publice ptr ocrotirea
sanatatii se utilizeaza :
- morbiditatea
- speranta medie de viata la nastere
- mortalitatea generala
_____________
Crestere investitiilor de efectuat anual ptr realizarea unui obiectiv de
investitie(publica) are ca efect:
- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare
____________
Organele puterii si administratiei publice includ:
- institutia
- organele puterii legislative centrale si locale
- organele puterii judecatoresti
- organele executive centrale si locale
____________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
____________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare
ale:
- unitatii, neafectarii veniturilor
____________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
____________
Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza
prin:
- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
____________
Care din urmatoarele operatii(activitati) realizate de trezoreria publica reflecta
ipostaza acesteia de bancher al statului:
- gestionarea datoriei publice
- deschiderea si administrarea de conturi bancare ptr efectuarea operatiunilor
banesti ale institutiilor publice
____________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-
financiare
- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale
corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii
financiare
- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si istrumentelor de
conducere si reglare a fluxurilor banesti
____________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor
executate la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau executarii
lucrarilor concretizeaza un flux financiar:
- decalat

Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati


si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
- fondurilor financiare de rezerva
____________
In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a
cheltuielilor publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul
prea ridicat de crestere economica
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr
consumul populatiei sau ptr economia nationala
- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei, ptr a stimula
relansarea economiei
_____________
Bugetele publice functionale:
- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar
_____________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare
include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si
lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
_____________
Balante financiare:
- financiara a economiei nationale
- de plati externe
- veniturilor si cheltuielilor banesti ale populatiei
- fomarii capitalurilor
- financiara a statului
_____________
Mecanismul financiar:
- sistemul financiar ca ansamblu de relatii financiare
- sistemul institutiilor financiare bancare prin care se organizeaza si se efectueaza
operatiunile banesti
- sistemul de fonduri banesti ce se administreaza de catre participantii la procesele
reproductiei
- parghii financiare
- baza normativa privind modulul de efectuare a operatiunilor financiare monetare
- modalitatile tehnice de conducere si reglare a fluxurilor financiare
_____________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei se poate realiza prin:
- majorarea impozitelor directe si/sau indirecte
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
_____________
Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre
finante a functiei de control asupra activitatilor economico sociale se concretizeaza
prin:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
_____________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere:
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se
constituie si distribuie fonduri banesti ptr satisfacerea diferitelor necesitati
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in
forma baneasca a produsului creat
______________
In acceptiune limitativa conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- politica finantelor publice
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul
financiar
______________
Optiunile privind emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar reprezinta
coordonate specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
- politicii monetare
______________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu si lung
- decizii financiare referitoare la obiective majore
_____________
La care din urmatoarele variante ale politici de dividend la marimea intreprinderii
marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea
dividendelor repartizate exercitiului anterior:
- politica de stabilizare
_____________
Politica financiare a firmei are ca obiectiv final sintetic:
- cresterea valorii intreprinderii

Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de


finante si sferei sale de cuprindere:
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se
constituie si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in
forma baneasca a produsului creat.
____________
Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie
economica distincta pot fi mentionate:
- indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
___________
Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia
statului pot fi mentionate:
- impozitele in bani
- tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
___________
Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de
utilitati publice, create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice,
exprima, in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave, continutul
functiei de:
- alocare
___________
Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca
___________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- functia de control are o sfera de amanifestare mai cuprinzatoare decat functia de
repartitie
- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care
marfurile circula de la producator la consummator.
____________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei se poate realize prin:
- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/ sau de investitii
_________
Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre
finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, se concretizeaza
in:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
__________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate di definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-
financiare
- poate fi conceput, la nivel global, ca un ansamblu de mecanisme individuale
corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii
financiare
- poate fi definit, la nivel global, ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de
conducere si reglare a fluxurilor banesti
_________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor
executate la un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii
lucrarilor concretizeaza un flux financiar:
- decalat
__________
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati
si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
- fondurilor (financiare) de rezerva

Cresterea investitiilor de efectuat anual pentru realizarea unui obiectiv de investitie


(publica) are ca efect:
- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
- cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare
__________
Imprumuturile de stat (publice):
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare
publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind “impozite amanate”
____________
Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit
se incadreaza in categoria:
- resurselor de trezorerie
___________
Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora,
presupune:
- dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite
- obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa
plateasca impozite
- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii
__________
Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de
plata a impozitului este:
- platitor
- subiect
__________
Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se
regasesc:
- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil)
_________
In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia
- nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil
_________
Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este
specifica:
- taxei de circulatie
- taxei de productie
__________
In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind:
- piete ale valorilor mobiliare
- piete de capital
_________
Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele
financiare se pot mentiona:
- acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare
- valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza
__________
Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea
admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
- sa detina un capital de un anumit nivel
__________
Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in:
- operatii pe bani gata (cash)
- operatii in marja
___________
In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului
semnifica:
- politica finantelor publice
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul
financiar
__________
Optiunile privind emisiunea de modena pentru finantarea deficitului bugetar
reprezinta coordinate specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar- monetare a autoritatilor publice
- politicii monetare
___________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu sau lung
- decizii financiare referiotare la obiective majore
___________
La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul
intreprinderii) marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de
marimea dividendelor repartizate in exercitiul anterior:
- politica de stabilizare
_____________
Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic:
- cresterea valorii intea generala

In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a


cheltuielilor publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua
ritmul prea ridicat de crestere economica
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru
consumul populatiei sau pentru economia nationala
- majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula
relansarea economiei
__________
Bugetele(publice) functionale:
- se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar)
__________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare
include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si
lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
_____________
Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de
dezvoltare pe scena profitului defineste:
- autofinantarea partiala neta in sens restrans
_____________
Necesarul de fond de rulment se determina:
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad
datoriile curente si pasivele de regularizare
__________
Ca sursa de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
- creditele bancare contractate pe termen scurt
_________
In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include:
- veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
- veniturile realizate din creantele imobilizate
__________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
_________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare
ale:
- unitatii
- neafectarii veniturilor
_________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
________
Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza
prin:
- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
_______
Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta
ipostaza acesteia de bancher al statului:
- gestionarea datoriei publice
- deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor
banesti ale institutiilor publice
________
In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse
- ansamblul activitatilor cu character public
__________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice
_________
Cheltuielile publice virtuale:
reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
__________
Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru ocrotirea
sanatatii se utilizeaza:
- morbiditatea
- speranta medie de viata la nastere
- mortalitatea generala
___________
1.Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie
economica
distinct pot fi mentionate:
-indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
2.Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturarii conceptului de
finante sunt:
-indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii
-indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului
3.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare la dispozitia
statului pot fi
mentionate:
-impozitele in bani
-cheltuielile cu plata soldelor militarilor
-tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
4.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare necesare
functionarii statului
au fost:
-darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei
-trofee si jafuri de razboi
5.Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului
au fost:
-cheltuielile cu plata soldelor militarilor
-cheltuielile cu plata functionarilor publici
6.Care din urmatoarele formulary corespund acceptiunii restranse data
conceputlui de finante
si sferei sale de cuprindere:
-finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de
repartee in forma
baneasca a produsului creat
7.Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii extinse data conceptului
de finante si
sferei sale de cuprindere:
-finantele inglobeaza ansamblul proceselor si realtiilor economice legate
de procurarea
distribuirea, utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor
banesti necesare
desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice +
persoare fizice si
juridice
8.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de
cuprindere a
finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare nu presupune,
intodeauna, o
modificare a marimii patrimoniului:
-finantele intreprinderilor(firmelor)
9.Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate
financiare in
ambele acceptiuni date conceputului de finante si sferei sale de cuprindere:
-procesele si relatii economice care se deruleaza intre participantii la repartitia PIB
in forma
baneasca
10.Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de
utilitati
totale se regasesc:
-maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data a resurselor ce poti fi
consummate
-maximizarea PIB
maximizarea utilitatii totale
11.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de
cuprindere a
finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil:
-asigurari de bunuri persoane si raspundere civila
-credit
-asigurari sociale
12.Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei
produsului
national:
-sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de
finante si sferei
sale de manifestare
-nu presupun o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de
participantii la
aceste preocese si relatii cid oar o schimbare a formei valorii
14.Ca trasaturi ale bunurilor(utilitatilor publice) se disting:
-caracterul neconcurential(si indivizibil) al accesului la consumul acestora
-caracterul colectiv al consumului acestora
15.Transferul de valoare ce caracterizeaza finantele in acceptiune restransa:
-are loc cu titlu definitive, fie pe principiul rambursabilitatii
-in sfera finantelor publice se realieaza de regula fara contraprestatie directa si
imediata
-reprezinta implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la
procesle si relatiile
financiare
-in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a
marimii valorice a
patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii
16.Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economie:
-reprezinta trasatura definitorie a finantelor
-caracterizeaza finantele in acceptiunea extinsa
17.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- procesele si relatiile economice in forma baneasca ce se deruleaza in sfera
repartitiei PIB
sunt considerate financiare in acceptiune restransa data conceptului de finante si
sferei sale de
cuprindere
18.Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt
considerate financiare,
atat in acceptiune extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si
sferei sale de
cuprindere:
-procesele si relatiile economice prin care se constituie, distribuie si utilizeaza
fondurile
banesti pentru functionarea diferitelor entitati economic-sociale
19.Care din urmatoarele categorii de procese si relatiile economice nu sunt
considerate
financiare in niciuna din cele doua acceptiuni date conceptului de finante si sferei
sale de
cuprindere:
- procesele si relatiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-material
- procesele si relatiile economice in forma natural-materiala ce nu implica o
modifiacre a
marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si
relatii
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce
au loc intre
participantii la repartitia PIB
20.Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptual de
finante in sens
restrains sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
-implica un transfer de valoare definitive sau rambursabil de putere de
cumparare intre
participant
-se deruleaza intre participantii la repartitia PIB in forma baneasca
21.Care din urmatoarele categorii de procese si relatiile economice sunt
considerate financiare
numai in acceptiune extinsa data conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
-vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani
-toate procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc intre
participantii la
productia circulatia si consumul PIB
22.Redistribuirea de resurse financare intre persoanele fizice si juridice pentru
infaptuirea
criteriilor de echitate sau justitie sociala, este rezultatul manifestarii finantelor in
functie de:
-repartitie a PIB

23.Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta
de utilitati
publice create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice exprima in
opinia
economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul funtiei de:
-alocare
24.Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice
este expresia
manifestarii finantelor in fuctia de:
-repartitie a PIB
25.Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de redistribuire intre
persoanele fizice
si juridice cu implicare autoritatilor publice pentru infaptuirea unor criterii de
echitate sociala
exprima in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul
functiei
finantelor publice de:
-distribuire
26.Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei
entitati private
reprezinta un obiectiv specific
-controlului financiar inter concomitant
-controlului financiar intern preventive
27.Care din urmatoarele forme de control financiar au ca obiectiv verificarea
legalitatii
operatiunilor financiare:
-controlul financiar intern preventive
- controlul financiar intern postoperative
- controlul financiar extern (al statului) concomitant
- controlul financiar intern concomitant
- controlul financiar extern (al statului) postoperativ
28.Care din urmatoarele forme de control sunt ineficiente:
NIMIC DINTRE
- controlul financiar intern preventive
- controlul financiar intern postoperativ
- controlul financiar extern concomitent
-controlul financiar intern concomitant
- controlul financiar extern postoperative
29.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin
Garda
Financiara, Curtea de Conturi etc) sunt adevarate:
-este o forma de control financiar extern
-atunci cand vizeaza activitatea unei entitati private este un control financiar
posoperativ
30.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar extern
exercitat de
institutiile statului sunt adevarate:
-are ca obiectiv la entitatile publice si verificare legalitatii operationilor financiare
31.In faza productiei PIB controlul financiar al statului urmareste:
-eficienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca
32.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-controlul financiar inter preventive este mai efficient decat controlul
financiar intern
postoperative
33.Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
-existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca
34.Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei
entitati publice
reprezinta un obiectiv specific:
-controlului financiar intern preventive
- controlului financiar intern concomitant
- controlului financiar extern al statului postoperative
- controlului financiar exern al statului preventive
-controlului financiar al statului preventive
- controlului financiar intern ulterior
35.Care din urmtoarele afirmatii sunt adevarate:
-functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat functia de
repartitie
-in faza de circulatie a produsului national controlul financiar vizeaza
viteaza cu care
marfurile circula de la producator la consummator
36.Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor
publice in faza de
supraincalzire a economiei presupune:
-majorarea impoztelor(directe si/sau indirecte)
-diminuearea cheltuielilor publice de consuma si/sau investiti
37.Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor
publice prin
instrumente financiare se face prin:
-majorarea cheltuielilor publice fie ele de consum sau de investitii
-acordarea de subventii agentilor economici
38.Suportul obiectiv al indeplinirii de catre finante a functiei de reglarea
(stabilizare) a
ecomiei rezida in :
-interconditionarea ce caracterizeaza derulearea proceselor material cu procesele
banesti-
financiare
39.Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii,
ca expresie
a rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societatii, presupune:
-achizitionarea de produse agricole, de catre stat, atunci cand oferta de produse
agricole este
excedentara
- achizitionarea de produse agricole, de catre stat, atunci cand preturile manifesta
o tendinta
de scadere, pentru a proteja producatorii
-vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o
tendinta de
crestere pentru a proteja consumatorii
40.Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de
catre finante a
functiei de control asupra activitatilor economic-sociale se concretizeaza in:
-imbunatatirea modului de administrare a resurselor
41.Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in
faza de recesiune
a economiei se poate realize prin:
-diminuearea impozitelor(directe si/sau indirecte)
-majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
-acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestura din resurse extraordinare
42.Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra
activitatilor
economic-sociale, acestea isi aduc un aport direct la:
-imbunatatirea modului de administrare a resurselor
43.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar specific
economiei
socialiste sunt adevarate:
-include printer component sistemul de relatii economice prin care se vehiculeaza
resursele
banesti
-foloseste ca instrument principal un system de planuri financiare
-include in structura sa parghiile financiare
44.Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate
sau lucrarilor
executate la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau
executarii lucrarilor
concretizeaza un flux financiar:
-decalat
45.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt
adevarate:
-poate fi definit ca un mod de organizarea si conducere a fluxurilor banesti-
financiare
poate fi conceput la nivel global ca un ansamblul de mecanisme individuale
corespunzatoare
diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare
-poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de
conducere si
reglare a fluxurilor banesti
46.Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor
entitati si care
sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria :
-fondurilor(financiare) de rezerva
47.In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a
cheltuielilor
publice:
-diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei pentru a atenua
ritmul prea
ridicat de crestere economica
-subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta
pentru consumul
populatiei sau pentru economia nationala
-majorarea cheltuielilor publice in faza de receiune a economiei pentru a timula
relansarea
economiei
48.In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a
impozitului:
-reducerea impozitului pentru partea din profit destinata reinvestirii
-restituirea texelor vamale aferente materiilor prime incorporate in
produsele destinate
exportului
-instituirea de taxe speciale de consumatie pentru produsele de alcool
49.Care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a
impozitelor:
-restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime
incorporate in productia
destinata exportului
-reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in
fazele de
receciunea sau stagnare a economiei
-practicarea unor cote differentiate de impunere a profitului societatilor
comerciale in raport
cu natura activitatilor desfasurate
-instituirea de accize pentru produsele din alcool
50.In balanta financiara a statului la venituri curente se includ:
-impozitele directe si indirect
-veniturile provenite de la intreprinderile si proprietatile statului
51.Bugetele(publice) functionale:
-se intocmesc de regula pentru o perioada de un an (bugetar)
52.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor
financiare include
indicator ice vizeaza o perioada mai indelungata (termen mediu si lung):
-bugetul program
-bugetul economiei nationale
53.Rezultatul net al unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile
totale si
cheltuielilor totale se reflecta prin:
-bugetul activitatii generale
54.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii
financiare contin
indicatori cu niveluri obigatorii de respectat:
-bugetul unitatilor administrative-teritoriale
-bugetul de stat(al administratiei-centrale)
55.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii
financiare folosite in
practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor
obiective pe
termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari:
-bugetul program
-bugetul de obiective
56. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii
financiare folosite in
practica financiara a statelor include resurselor alocate diferitelor servicii publice
pe criteria
de cost si randament al serviciilor de finantat:
-bugetul de mijloace
-bugetul functional
57.In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce
functioneaza
in sfera activitatilor matariale productive sunt reflectate veniturile si cheltuielilr
aferente
activitatii de productie:
-bugetul activitatii de productie
58. Care din urmatoarele corelatii de echilibru financiar este specifica
institutiilor
bugetare(din sfera activitatilor nemateriale):
NIMIC DINTRE:
-venituri=cost+profit
-alocatii bugetare+venituri bugetare(ar trebui proprii)=cheltuieli
-alocatii bugetare + venituri proprii=cheltuieli+reserve bugetare
-venituri bugetare=cheltuieli nominalizate+reserve bugetare
59.Care din urmatoarele corelatii reflecta conditii de echilibru financiar:
-alocatii bugetare+venituri proprii=cheltuieli
-venituri=cheltuieli
60.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la balanta financiara a statului sunt
adevarate:
-include la cheltuieli curente dobanzile aferente datoriei publice
-folosirea sa nu substituie bugetele cu character operational
61.Bugetul program(folosit in sfera finantelor publice):
-reflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si
lung
62.In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor
financiare sunt
reflectate veniturile si cheltuielile enetitatilor private:
-balanta financiara a economiei nationale
-conturile prospective ale natiuni
63.In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatilor
financiare sunt
reflectate resursele financiare totale, publice si private ale tarii:
-balanta financiara a economiei nationale
-bugetul economic(al economiei nationale)
64.Care din urmatoarele balante si bugete contin prevederi cu nivel obligatoriu de
respectat:
-balanta financiara a economiei nationale
65.Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:
-bugetului de obiective
66.In care din urmatoarele instrumente financiare de conducere si reglare a
activitatilor
financiare sunt reflectate veniturile in valuta si cheltuielile in valuta ale entitatilor
private:
-bugetul activitatii de impor-export.
67.Finantarea temporara ca modalitate de procurarea resurselor financiare
necesare unei
intreprinderi:
-se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare si
creditelor
bancare pe termen scurt
-se asigura in principal pe baza creditelor bancare acordate de banci in vederea
formarii unor
stocuri si efectuarii unor cheltuieli de productie.
68.Ca surse de financare externa a intreprinderii se pot mentiona:
-resursele financiare atrase pe termen lung
-datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
-creditelor bancare contractate pe termen scurt
69.Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de
dezvoltare pe
seama profitului defineste:
-autofinantarea partiala neta in sens restrains
70.Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi integral necesitatile de
dezvoltare pe
seama ansamblului resurselor proprii defineste:
-autofinantarea integral bruta pe sens restrains
71.Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a
cerintelor de
dezvoltare a intreprinderii exprima:
NIMIC DINTRE:
-autofinantarea integral neta in sens restrains
- autofinantarea integral bruta in sens larg
- autofinantarea partial bruta in sens restrains
- autofinantarea partial neta in sens larg
72.Capacitatea unei intreprinderi private de a-si acoperi doar partial necesitatile
de dezvoltare
pe seama ansamblului resurselor financiare prorpii defineste:
- autofinantarea partial bruta in sens restrains
73.Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a
cerintelor de
dezvoltare a intreprinderii exprima:
- autofinantarea integral burta in sens restrains
74.Necesarul de fond de rulment se determina:
-prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare din care se scad
datoriile
curente si pasivele de regularizare
75.Fondul de rulment se poate determina ca diferenta dintre:
-activele totale si activele imobilizate
-activele circulante si datorii pe termen scurt
-capitalul permanent si activele brute
76.Fondul de rulment se poate determina:
-ca diferenta intre activele totale si activele imobilizate
77.In categoria veniturilor extraordinare realizate de o intreprindere se includ:
-veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
78.Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona:
-pierderile din creante legate de participatii
79.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
80.Eleborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor
bugetare ale:
-neafectarii veniturilor
81.Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase in nerealizarea in
bugetul pe anul
urmator
-aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
82.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
-inscrierea in buget a unor actiuni de finantat ,,per sold”
83. In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
-prelungirea perioadei de executie a bugetului pentru exercitiul bugetar expirat in
exercitiul
bugetar urmator
-adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului
84.Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetare al
unitatii:
-conturile special de trezorerie
-bugetele anexe
-bugetele extraordinare
-conturile cu afectatie speciala
-bugetele autonom
85.Elaborarea si utilizarea de bugete extraodrinare semnifica o incalcare
a principiilor
bugetare ale:
-unitatii
86.Bugetele anexe sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
-bugetele cuprinse in bugetul statului numai ca sold
87.Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
-caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei
88.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu
semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetului:
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice
89.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramanse nerealizate in bugetul
pe anul
urmator
-aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
90.Care din urmatoarele afirmatii sunt false:
-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si
extraordinare) cu
cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor
bugetare
91.Elaborarea utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor
bugetare ale:
NIMIC DINTRE:
-realitatii
-specializarii
-publicitatii
-anualitatii
-echilibrarii
92.Debugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse
special
93.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
94.Ca principiu bugetar, universalitatea presupune:
-inglobarea in bugetul public a tuturor veniturilor si cheltuielior statului
95.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
96.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate
intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatare de la principiul
anualitatii
bugetului
97.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii:
-inscrierea cheltuielilor neefectuate si a veniturilor neincasate pana la finele
exercitiului
bugetar current in bugetul pe anul urmator
-elaborarea de bugete ciclice
98.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea
ratei nete de
actualizare:
-reducerea ratei dobanzii
-cresterea ratei inflatiei
99.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea propfilului
actualizat
obtenabil pe seama unei investitii:
-cresterea veniturilor obtenabile
-nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
100.Care dintre modificarile(separate) ale variabilelor urmatoare
determina reducerea
profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii:
-reducerea veniturilor obtenabile din exploatare
-nivelul mai scazut al ratei inflatiei
101.Care dintre modificarile urmatoare determina cresterea valorii nete
actualizate (in anul
,,t”) in cazul unei investitii:
-reducerea cheltuielilor de exploatare (in anul ,,t”)
-cresterea veniturilor obtenabile (in anul ,,t”)
-un nivel mai ridicat al ratei dobanzii
-un nivel mai scazut al ratei inflatiei
102.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea
valorii nete
actualizate (pentru anul ,,t”) in cazul unei investitii:
-cresterea cheltuielilor de exploatare (anul ,,t”)
-reducerea veniturilor obtenabile (anul ,,t”)
-nivelul mai scazut al ratei dobanzii
-nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
103.Reducerea efectului negataiv al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii
se poate
realize prin:
-reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului
-esalonaea crescatoare a cheltuielilor de investitii
104.Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin
urmatoarele modificari
ale factorilor de influenta:
-reducerea sumei totale ce se investeste
-reducerea perioadei de executie a investitiei
-reducerea cheltuielilor de exploatare
-cresterea profitului obtenabil(anua
105.Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinta:
-o decizie de politica bugetara
-o variant de subventionare directa e economiei
-o decizie de politica fiscal
106.Reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor investite (in cazul unei
investitii
publice) se poate realize prin:
-aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investii
107.Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitii (publice)
are ca
effect:
-reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor investite
108.Cresterea ratei nete de actualizare determina:
-cresterea valorii nete actulizate ca marime viitoare (in anul ,,t”)
-cresterea negative al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii
109.Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt prorii impozitelor
-caracterul facultative al prelevarii
-caracterul rambursabil al prelevarii
110.In sens economic impozitele semnifica:
-procese economice de redistribuire a veniturilor si averii
-relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice
111.Principalele deosebiri intre conceptia clasica sic ea moderna asupra
impozitelor vizeaza:
-marimea impozitelor
-rolul impozitelor
-functia de reglare a impozitelor
112.Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia
de plata a
impozitului este:
-platilor
-subiect
113.In folosirea impozitelor averea (terenuri, cadiri etc) detinuta de o persoana
reprezinta:
-materia impozabila
-obiectul impozitului
114.In sfera impoztitelor, averea (terenuri, cladiri etc) detinuta de o persoana
reprezinta:
-materia impozabila
-obiectul impozitului
115.Certitudinea impunerii presupune:
-cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privind impozitul datorat
-cuantificarea exacta a impozitului de pata in sarcina contribuabilului
-eliminarea arbitrariului in materie de impunere
116.Pentru respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate:
-sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului
-cheltuielile mari de administrare a impozitului
-acordarea de privilegii fiscal
117.Ca principiu de politica fiscal stabilitatea incasarilor din impozite presupune:
-existenta materiei impozabile independent de conjuncture economica
118.Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscal inseamna:
-asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat pentru rezidenti cat si pentru
nerezidenti
119.Ca instrumente de politica fiscal impozitele indirect pot influenta:
-relansarea sau accelarea ritmului de crestere economica
-echilibrul economic general
-puterea de cumparare a monedei
-consumul unor produse
120.Ca premise ale aparitiei impozitelor (in bani) pot fi considerate:
-existenta banilor in functia de etalon al valorii
-existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
-existenta unor necesitati cu character colectiv(public)
121.In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului:
-redistribuirea PIB intre sfere de activitate
-stimularea activitatii economice
122.Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi:
-cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare
-incadrarea in anumite limite a cotelor de impozit
123.Materia impozabila poate semnifica:
-veniturile realizate sau averile detinute
-obiectul impozitului
-cheltuielile de consum
124.Ca premise ale aparitiei impozitelor (in bani) pot fi considerate:
-existenta banilor functia de mijloc de prezervare a valorii
-aparitia institutiilor de tip statl
-existenta banilor in functia de miijlocitori ai schimbului
125.Echitatea fiscal se realizeaza daca:
-constribuabili cu capacitate contributive diferita suporta impozite de marimi
diferite
-contribuabili cu putere (capacitate) contributive egala platesc aceeasi suma ca
impozit
126.Asigura venitului minim neimpozabil presupune ca:
-toti contribuabilii sa aiba dreptul la un mini scutit de impoz
127.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-echitatea fiscal nu contravene aplicarii venitului mini neimpozabil
-echitatea fiscal impune stabilirea diferentiala a impozitelor tinand seama si de
situatia sociala
a contribuabililor
128.Utilizarea in practica financiara a conturilor cu afectatie speciala reflecta
incalcarea
principiilor bugetare ale:
-echilibrului
-unitatii
-neafectarea veniturilor
129.Ca principiu bugetar, anualitatea presupune:
-executia bugetului sa se faca intr-un an bugetare
130.Bugetele autonome sunt:
-bugetele proprii ale unor colectivitati locale, intreprinderi si institutii
publice cu larga
autonomie(inscrise in bugetul statului numai ca sold)
131.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor prespune:
-finantarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor
incasate la
buget
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar la statului
132.In care dintre situatiile urmatoare se incalca principiul echilibrarii bugetului:
-transferarea unor actiuni din bugetul statului in bugetul unor instituii publice
-folosirea bugetelor extraordinare
-folosirea conturilor speciale de trezorerie
133.Rectificarile bugetului de stat semnifica:
-operatiuni necesare asigurarii realitatii bugetului
134.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-aplicarea sistemului de executie(exercitiu)reprezinta o abatere de la principiul
anualitatii
bugetului
135.Ca operatiune specifica executiei bugetului(la cheltuieli) angajarea se
concretizeaza prin:
-asumarea obligatiei de catre institutia publica a obligatiei de a plati suma de bani
de catre o
persoana fizica sau juridical
136.Ordonatorii de credite bugetare sunt:
-conducatorii institiutiilor publice
137.Deschiderea de ,,roluri” la organelle fiscal in cadrul executiei bugetului la
venituri este
specifica:
-lichidarii
138.Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de casier al statului
sunt:
-furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind executia
bugetulu
-eleborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
-plati privind amortizarea datoriei publice
139.Care din urmatoarele operatiuni (activitati) nu corespund functiei de bancher
a trezoreriei
publice:
-emiterea titlurilor de percepere a veniturilor
-elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
140.Respectarea legislatiei financiare in operatiunile bugetare este un obiectiv
specific:
-controlului adminitrativ-preventiv
-controlului jurisdictional
- controlului administrative concomitant
- controlului administrative ulterior(postoperativ).
141.Controlul bugetar posoperativ permite:
-recuperarea pagubelor aduse patrimoniului public
-revizuirea cadrului de derulare a activitatii bugetare
142.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul
pe anul
urmator
143.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor
semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetului:
-bugetele extraordinare
-conturile de reglementare
-bugete anexe
144.Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se
concretizeaza prin:
-constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
-intocmirea actului de confirmare a obligatiei de plata
145.Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, ordonanta semnifica:
-emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate
-emiterea unui ordin de plata in facvoarea unei persoane fizice sau juridice
146.Ca operatiune specifica executiei bugetului la venituri, perceperea
presupune:
-transferarea efectiva a sumei datorate de la contribuabil la stat
-urmarirea respectarii termenlor de plata de catre contribuabili
147.Ca operatiune specifica bugetului la venituri, lichidarea presupune:
-determinarea sumelor de incasat la diferite termene de plata si dechiderea de
evidente la
organe fiscal pentru fiecare platitor
148.Bugetele anexe sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
149.In aprobarea si publicarea bugetului sunt obligatorii
-promulgarea (ratificarea) de catre seful statului
-avizarea de catre comisia parlamantarea specializata
150.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-verificarea respectarii legislatiei financiare reprezinta un obiectiv specific
controlului bugetar
jurisdictional
-bugetele extraordinare presupun separarea unor cheltuieli respective a
veniturilor
acoperitoare considerate a avea un character exceptional
-prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 7 luni reprezinta o abatere de la
principiul
bugetar al anualitatii
-ca principiu bugetar universalitatea presupune inscrierea separate in
buget a tuturor
veniturilor si cheltuielilor statului
151.Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul
bancar se refera la:
-imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in
cadrul sectorului
public
-necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie
din partea
autoritatilor publice
152.In succesiunea lor fireasca, operatiunile specific executiei bugetului la partea
de venituri
sunt:
-aseazarea, lichidarea, omiterea titlurilor de percepere, perceperea
153.In succesiunea lor fireasca etapele specifice executiei bugetului la cheltuieli
sunt:
-angajarea, lichidarea, ordonantarea, plata propriu-zisa
154.Identificarea si evaluarea materiei impozabile si stabilirea sumei impozitului
de incasat in
cadrul executiei bugetului la parte de venituri este specifica:
-asezarii
155.Ca abatare de la principiul anualitatii bugetului, sistemul de
executie (exercitiu)
presupune:
-prelungirea perioadei de executie a bugetului in anul bugetar urmator
156.Rectificarea bugetului pe parcursul executiei semnifica:
-o operatiune necesara asigurarii bugetului
157.Care din urmatoaraele operatii specific executiei sunt in sarcina contabililor
platitori
(gestionari de bunuri si bani publici):
-plata propriu-zisa (la cheltuieli)
158.Pentru dimensionarea cheltuielilor (veniturilor) bugetare prin metoda
automata trebuie sa
se cunoasca:
-marimea cheltuielilor(veniturilor) realizate effective in penultimul an anterior
celui pentru
care se face calculul
-factorii cu actiune specifica din anul bugetar anterior, respective din anul pentru
care se
fundamenteaza cheltuielile (veniturile
159.Care din urmatoarele documente sunt utilizate….ce dimensionare a
cheltuielilor(veniturilor) bugetare:
-programul memorandum
-programul fizic si planul financiar
160.Ca faza a metodei PPBS(planificare-programare-sistem bugetar) de
dimensionare a
cheltuielilor (veniturilor bugetare) programarea implica:
-elaborarea de studii evaluative privind mijloacele utilizabile
-alegerea solutiei optime prin prisma raportului cost-avantaje
161.Principalele particularitatii ale metodei ZBB (baza bugetara zero)
dedimensionare a
cheltuielilor venituri bugetare, comparative cu celelalte metode moderne,
vizeaza:
-reanalizarea anuala a tuturor cheltuielilor bugetare
-utilizarea procedeului reprezentarile grafaice in alegerea programului optim
162.Specifice metodei RCB (rationalizara optiunilor bugetare) de dimensionare a
cheltuielilor
(veniturilor) bugetare comparative cu celalte metode modern, sunt:
-corelarea eforturilor si efectelor pentru actiuni sau obiective de mare
complexitate
-caracterul de system cybernetic inchis
163. Care din urmatoarele operatiuni (activitati) corespund functiei de bancher al
trezoreriei
publice?
-gestionarea datoriei publice
-gestionarea disponibilitatilor banesti din conturile deschide entitatilor publice
-deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor
banesti ale
entitatilor publice
164.Care din urmatoarele instrumente utilizare in practica financiara a statelor nu
semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetare:
-clasificatia bugetare
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice
165.Bugetele anexe sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
-bugete intocmite de intreprinderi publice si institutii publice cu autonomie
functional
limitata
166.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
-raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul
pe anul
urmator
-aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar;
167.Care din urmatoarele operatii specific executiei bugetului nu sunt in sarcina
gestionarilor
de bani publici(contabili platitori) ?
-lichidarea cheltuielilor
-perceperea veniturilo
-lichidarea veniturilor
-angajarea cheltuielilor
-emiterea titlurilor de percerepe a venitului bugetar
-incasarea(perceperea) veniturilor
168.Care din urmatoarele afirmatii sunt false:
-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si
extraordinare) si
cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor
bugetare
-aplicarea principiului universalitatii contravene unitatii bugetului
169.Ordonarea cheltuielilor publice bugetare presupune:
-emiterea unei dispozitii de catre institutia publica pentru efectuarea platii sumei
datorate
-un ordin de plata a sumei dat in favoarea persoanei indreptatite sa o incaseze
170.Elaborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor
bugetare:
-unitatii
171.Debugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse
special
172.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor bugetare presupune:
-evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
173.Constatarile faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile
executate in
cadrul executiei bugetului la cheltuieli sunt specific:
-lichidarii
174.Executarea silita a debitelor restante din impozite in cazul executiei bugetului
la venituri
este specifica:
-perceperii
175.Ca principiul bugetar universalitatea presupune:
-inscrierea separate in buget a veniturilor si cheltuielilor statului
-inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul ,,bruto”
176.Care din urmatoarele activitati specific executiei bugetului cad in sarcina
gestionarilor de
bani publici:
-perceperea impozitelor
177.Principalele avantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se
refera la:
-sincronizarea operatiunilor de incasari si plati atat prin virament cat si prin
numerar
178.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
-finantarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor
incasatea la
buge
179.Ordonatorii de credite bugetare sunt:
-directorii intreprinderilor cu capital de stat din sfera activitatilor material
-conducatorii institutiilor publice
-persoanele care au prin lege competent de a contracta credite de la
banci in numele
institutiilor publice
180.Ca operatiunie specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se
concretizeaza in:
-intocmirea actului de confirmare a obligatiei de plata
-constari faptice privind bunurile livrate, seviciile prestate si lucrarile executate
181.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatare de la principiul
anualitatii
bugetului
182.Identificarea si evaluarea materiei impozaabile si stabilirea sumei impozitului
de incasat
in cadrul executiei bugetului la partea de venituri este specifica:
-asezarii
183.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii:
-elaborarea de bugete ciclice
-intocmirea de bugete plurianuale
184.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 30 de zile reprezinta o
abatare de la
principiul anualitatii
-ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune evitarea constituirii de
fonduri cu
destinatie speciala
185.Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul
bancar se refera
la:
-necesitatea organizarii unor structure separate de supraveghere si control si
decizie din partea
autoritaii publice
-imposibilitatea redistribuirii resurselor bugetare disponibile temporar in cadrul
sectorului
public
186.Ca operatiune specifica, ordonantarea semnifica:
-emiterea dipozitiei p entru efectuarea platii sumei datorate
-emiterea unui ordin de plata in favoarea unei persoane fizice sau juridice
187. Din punct de vedere al continutului economic, in conceptual de buget sunt
reflectate:
-procese si relatii economice in forma baneasca de redistribuire a
resurselor in plan
international
- procese si relatii economice in forma baneasca de repartitie(primara si
secundara) a PIB
- procese si relatii economice in forma baneasca de realocare a resurselor intre
membrii
societatii si autoritatile publice
188.In conturile de reglemetare se inscriu:
-transferurile de sume intre guvernele unor tar ice participa la realizarea unor
obiective
commune
189.In bugetul general consolidate:
-se reflecta atat fluvurile de formare a veniturilor fiscal cat si cele de formare a
veniturilor
nefiscale
-se relflecta fluxurile financiare specific bugetelor locale
190.Care din urmatoarele atributiuni corespunde functiei de casier a trezoreriei
publice:
-integrarea in circuitul economic a fluxurilor determinat de finantarea deficitului
bugetar
-elaborarea de prognoze privind evolutia viitoare a operatiunilor de incasari si
plati
1.Capacitatea unei intreprinderi de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare
pe seama
profitului defineste:
-autofinantarea partial neta in sens restrans
2.Necesarul de fond de rulment se determina:
-prin insumarea stocurilor,creantelor si activelor de regularizare,din care se scad
datoriile
curente si pasivele de regularizare
3.Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
-creditele bancare contractate pe termen scurt
4.In categoria veniturilor realizate de o intreprindere se includ:
Nimic dintre:
-sumele incasate ca despagubiri din contractile de asigurare de bunuri
-veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
-sumele incasate din vanzarea unor active fixe
-veniturile realizate din creantele imobilizate
5.Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile
de dezvoltare
pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:
-autofinantarea partial neta in sens restrans
6.Ca principiu bugetar,neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
7.Elaborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor
bugetare ale :
-neafectarii veniturilor
8.Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
eportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul
urmator
-aprobabrea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
9.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
-inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul “bruto”
10.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
-prelungirea perioadei de executie a bugetului pentru exercitiul bugetar expirat in
exercitiul
bugetar urmator
-adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului
-rectificarea bugetului pe parcursul executiei
11.Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al
unitatii:
-conturile special de trezorerie
-bugetele anexe
-bugetele extraordinare
-conturile cu afectatie speciala
0bugetele autonome
12.Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare
a principiilor
bugetare ale:
-unitatii
13.Bugetele anexe sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
14.Cerintele unei clasificatii corecte vizeaza:
-gruparea veniturilor dupa surse de proveninta
-caracterul simplu,concis,clar al clasificatiei
-gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva
15.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu
semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetului:
-clasificatia bugetara
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice
16.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul
pe anul
urmator
-aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
17.Care din urmatoarele afirmatii sunt false:
-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale (curente si
extraordinare) cu
cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibi cu neafectarea veniturilor
bugetare
-aplicarea principiului universalitatii contravene unitatii bugetului
18.Debugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse
speciale
19.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
20.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
21.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul
anualitatii
bugetului
22.Care din urmatoarele instrumente de conduce si reglare a activitatilor
financiare include
indicator ice vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung)
-bugetul program
-bugetul ec nationale
23.Din punct de vedere al continutului economic ,conceptual de buget exprima:
-pocese economice si relatii sociale in forma baneasca de repartitie a unei parti
din pib
-procese ec in forma baneasca de repartitie primara si secundara a unei parti din
pib
24.Interventia reglatoare a autoritatilor publice ,prin instrum financiare in faza de
declin
economic se poate realiza prin:
-diminuarea impozitelor (dir sau indir)
-majorarea chelt publice de consum sis au de investitii
25.Printre variantele de subventionare indirecta a economiei (agentilor
economici) se pot
mentiona
-restituirea unor impozite sit axe aferente productiei exportate
-reducerea tarifelor la transporturile effectuate cu mijloacele statului
-acordarea de avantaje valutare
26.Stabiliti care din urmatoarele enunturi sunt adevarate:
-Valoarea platilor facute de institutii publice sub forma cheltuielilor curente
reprezinta un
consum definitive de pib
-participarea statului la finantarea formarii brute de capital o avansare de pib
-cheltuielile publice fac parte din categoria instrumentelor specifice ale
interventiei statului in
economie
27.Cheltuielile bugetare inglobeaza:
-cheltuielile administratiei publice centrale
-cheltuielile acoperite din bugetele asigurarilor sociale de stat
-cheltuielile colectivitatilor locale
28.Sunt adevarate enunturile:
-cheltuielile bugetare sunt cuprinse in bugetele definite in cadrul
sistemului de bugete
aprobate de parlament sub forma creditelor bugetare
-cheltuielile effectuate din bugetul trezoreriei publice fac parte din categ
cheltuielilor publice
-cheltuielile institutiilor publice autonome fac parte din categoria cheltuielilor
bugetare
29.Clasificatia administrative a cheltuielilor publice are la baza:
-criteriul institutiilor care efectueaza cheltuielile
30.Cheltuielile curente
-reprezinta un consum definitive de pib
-asigura buna intretinere a institutiilor publice
-reprezinta cea mai mare parte a cheltuielilor publice
31.Cheltuielile de transfer:
-sub aspect economic sunt reprezentate de subventii acordate agentilor
economici pentu
acoperirea unor cheltuieli de productie sau pentru stimularea exportului
-se prezinta sub aspect sociale prin burse,pensii sau alte categorii de indemnizatii
32.Cheltuielile definitive
-pot cuprinde atat cheltuieli curente cat si cheltuieli de capital
-se finalizaeaza cu plati la scadenta certe
-sunt cuprinse ca posture dinstincte in bugetele publice
33.Cheltuielile fara contraprestatie se prezinta sub forma:
-alocatiilor bugetare
34.In categoria cheltuielilor reale intra:
-plata anuitatilor
-plata dobanzilor la imprumuturile de stat
35.Cheltuieli publice negative sunt:
-cheltuielile cu intretinerea aparatului de stat
36.Subventiile pentru acoperirea cheltuielilor de productie reprezinta:
-cheltuieli de transfer
37.Inscrierea cheltuielilor publice in buget se efectueaza conform principiului
-cheltuielile sunt plafoane maxime
38.Sunt cheltuieli de transfer:
-primele acordate producatorilor agricoli
-plata indemnizatiilor de somaj
-primele pentru activitatea de export
39.Garantiile acordate de stat pentru imprumuturi externe contractate de
intreprinderi publice
in conditiile neplatii de catre acestea a imprumuturilor respective reprezinta:
-cheltuieli virtuale
40.Nu fac parte din cheltuielile curente ale unei unitati de invatamant:
-achizitionarea de licente
41.Nivelul cheltuielilor publice nu depinde de:
-nivelul cantitatii de bani din circulatie
42.Nu reprezinta ajutor (financiar) direct acordat intreprinderilor de catre stat:
-plata contributiei pentru asigurari sociale
43.Sunt surse de finantare ale cheltuielilor pentru invatamnat:
-bugetul local
-fondurile societatilor comerciale
-sumele provenind de la persoanele juridice
44.Care din urmatoarele mecanisme financiare nu reprezinta subventii:
-reduceri personale la impozitele pe veniturile persoanelor fizice
-transferul direct de resurse banesti de la bugetul de stat la bugetele local
45.Primele forme de participare la constituirea fondurilor publice de
resurse financiare
enumeram:
-impozitele
-taxele
-amenzile
46.Printre formele de redistribuire ale resurselor financiare la nive international
se pot intalni:
-achitarea cotizatiilor la organismele financiare international
-acordarea de imprumuturi externe
-primirea de ajutoare externe
47.Elasticitatea cheltuielilor publice masoara:
-modificarea chletuielilor publice la modificarea pib
48.INtre principiile asigurarilor sociale din Romania putem identifica:
-cuprinderea obligatory a tuturor cetatenilor in cadrul sistemului
-solidaritatea sociala
-finantarea autonoma
49.Care din urmatoarele tendinte este caracteristica pentru evolutia impozitelor
in perioada
postbelica:
-cresterea acestora in marime absoluta si relativa
50.Prin asieta fiscal se intelege:
-modul de asezare a impozitului
51.Pentru prima data principiile impunerii au fost enuntate de:
-Adam smith
52.Pentru a putea vorbi de echitate fiscal sunt necesare :
-scutirea de la plata impozitelor a persoanelor cu venituri mici
-generalizarea impunerii
-stabilirea minimului neimpozabil
53.Dintre sistemele de impunere utilizate in practica international fiscal cel care
permite in
mai mare masura respectarea echitatii fiscal este:
-sistemul pe baza cotelor progresive compuse:
54.Impunerea in cote regressive este caracteristica mai ales impozitelor:
-indirecte
55.Pentru ca impozitele sa aiba un randament fiscal ridicat trebuie sa
fie indeplinite
urmatoarele conditii:
-impoitul sa aiba un character viniversal
-sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere
56.Prin elasticitate a impozitului intelegem:
-posibilitatatea de a fi adaptat in permanenta nevoilor de venituri ale statului
57.Sunt caracterisitici adevarate in privinta impozitelor directe:
-reprezinta cea mai veche forma de impunere
-sunt impozite nominative
-sunt reprezentate si de impozitele reale
58.Impozitele personale se intalnesc sub forma
-impozitelor pe venit
-impozitelor pe avere
58.In calitate de subiecte ale impozitului pe venit intalnim:
-persoanele fizice
-persoanele juridice
-societatile de capital
59.In cazul impozitului pe veniturile persoanelor fizice obiectul impozabil il
reprezinta
veniturile obtinute din :
-industrie
-comert
-banci
60.Sunt enunturi adevarate in privinta impozitului pe veniturile persoanelor
fizice:
-reprezinta o forma de impunere individuala
-poate fi intalnit sub forma sistemului impuneri separate
-este intalnit si sub forma impunerii globale
-permite tratarea diferentiata a veniturilor
61.Impunerea veniturilor realizate de societatile de capital se poate realiza prin:
-impunerea mai intai a profitului total obtinut de societatea de capital si apoi
separate a
profitului repartizat actionarilor sub forma de dividente
-impunerea numai a dividentelor
-impunerea numai a partii de profit ramase la dispozitia societatii de capital
62.Sunt adevarate enunturile:
-impozitul asupra activului net are ca obiect intreaba avere mobile si imobila pe
care o detine
un contribuabil
-in cazul impozitului pe succesiuni obiectul impunerii il constituie averea primita
drept
mostenire de o persoana fizica
-impozitul pe cresterea valorii averii are ca obiect sporul de valoare pe care l au
inregistrat
unele bunuri in cursul unei perioade de timp
63.Baza de calcul a tva o reprezinta:
-pretul de vanzare al marfurilor
64.Prelevarile prin impozite se fac:
-cu titlu definitiv
65.Componentele sistemului financiar public sunt
-bugetul de stat si bugetele locale
-fondurile speciale extrabugetare
-creditul bancar
66.Executia de casa a bugetelor asigurarilor sociale de stat are loc la:
-trezoreria finantelor statului
67.Prelevarile publice cu titlu nerambursabil pot fi:
-impozitele
-taxele
68.Prelevarile publice cu titlu definitive sunt reprezentate de
-taxe si impozite
69.Participarea statului la formarea bruta a capitalului reprezinta:
-o avansare de produs intern brut
70.Resursele unei natiuni sunt reprezentate de :
-pib
-importuri
71.Sporirea volumului incasarilor din impozite se poate realiza :
-prin cresterea numarului platitorilor
-prin extinderea bazei de impunere
-prin majorarea cotelor de impunere
72.Sursa impozitului se refera la :
-din ce anume s eplateste impozitul
73.Intre principiile impunerii figureaza:
-echitatea fiscala
-certitudinea impunerii
-cheltuielile minime la incasare
-comoditatea perceperii
74.Intre principiile echitatii fiscal intalnim:
-stabilirea minumului neimpozabil
-stabilirea sarcinii fiscal in functie de puterea contributive a platitorului
0generalizarea impunerii
75.Pentru ca impozitul sa aiba un randament fiscal ridicat atunci:
-trebuie sa aiba unc aracter universal
-sa nu apara sustragerii de la impunere
-volumul cheltuielilor privind material impozabila calcularea si perceperea
impizitului sa fie
cat mai redus posibil
76.Care din enunturile urmatoare apreciati ca sunt adevarate:
-impozitele indirecte afecteaza in general pe cei cu venituri mici
-impozitele asupra consumului nu tin seama de principiul echitatii fiscal
-impozitele indirecte au un character regresiv
77.Dupa forma pe care o imbraca impozitele indirecte se pot grupa in:
-taxe de consumatie
-taxe vamale
-venituri de la monopolurile fiscale
78.Impozitele personale se mai numesc :
-impozite subiective
79.Impozitele directe:
-se stabilesc nominal
80.Dupa scopul urmarit impozitele se clasifica in:
-impozite financiare-impozite de ordine
81.Impozitele personale se impart in:
-impozite pe venit-impozite pe aver
82.De regula in tarile in curs de dezvoltare:
-ponderea impozitelor indirecte o depaseste pe a celor directe
83.In tarile dezvoltate cel mai important impozit indirect este reprezentat de:
-taxele de consumatie
84.Optiunea statelor in curs de dezvoltare dar si a celor dezvoltate
pentru utilizarea
impozitelor indirecte ca principala sursa a veniturilor fiscal are urmatoarele
explicatii:
-costul relativ scazut al perceperii impozitelor indirecte
-comoditatea impunerii
85.Sunt enunturi adevarate in privinta impozitelor indirecte:
-cotele acestora nu sunt differentiate in functie de venitul averea sau situatia
personala a celor
care cumpara
-ponderea acestora in venituri este cu atat mai mare cu cat veniturile realizate
sunt mai mici
-au un character regresiv
86.Impozitele indirecte:
-in perioadele de crestere economica au un randament fiscal ridicat
-manifesta o sensibilitate ridicata fata de conjuncture economica
-dupa unii economisti au un character benevol
87.In leatura cu taxele de consumatie putem afirma ca:
-sunt impozite indirecte care se include in pretul de vanzare al merfurilor
-ele imbraca forma taxelor de consumatie pe produs si a taxelor generale pe
vanzari
-accizele se instituie de regula asupra unor produse cu cerere inelastica la pret
pentru a avea
un randament fiscal ridicat.
88.Taxele de consumatie pe produs se calculeaza:
-in suma fix ape unitatea de masura
-pe baza unor cote procentuale aplicate asupra pretului de vanzare
89.Din punct de vedere al verigii (unitatea producatoare,unitatea comertului cu
amanuntul sau
cu ridicata) la care se incaseaza impozitul pe cifra de afaceri se intalneste sub
forma:
-impozitului cumulative
-impozitului unic
90.Impozitul unic pe cifra de afaceri:
-se incaseaza o singura data
91.IMpozitul pe cifra de afaceri bruta:
-reprezinta una din formele de clasificare ale impozitului pe cifra de afaceri dupa
criteriul
bazei de calcul
are un randament fiscal ridicat
-conduce la o aplicare cumulate a impozitului
0este un impozit lipsit de transparenta
92.Impozitul pe cifra de afaceri neta:
-se aplica numai asupra diferentei dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare
-este cunoscut sub numele de TVA
93.Cota de impozit in cazul tva se calculeaza:
-asupra valorii adaugate in fiecare stadiu parcurs de la producator la consummato
-asupra pretului de vanzare din stadiul respective
-asupra valorii serviciilor prestate
94.La baza aplicarii tva conform principiului originii se impoziteaza:
-valoarea care este adaugata tututot bunurilor autohtone inclusive celor care vor
fi ulterior
explorate
95.La baza aplicarii tva conform principiului destinatiei se impoziteaza:
-se impoziteaza intreaga valoare adaugata atat in tara cat si in afara pentru toate
bunurile
destinate consmului tarii respective
96.Sunt corecte enunturile:
-tarile ue au optat in calcularea tva unul pentru principiul destinatiei
-suportatorul tva este consumatorul final
97.Intre avantajele aplicarii tva putem enumera:
-caracterul ei neutru fata de comert exterior
-reprezinta o sursa relative stabile de venituri
-poate fi incasata mai rapid de catre stat si cu cheltuieli reduse pentru aceasta
98.Dupa forma de exprimare taxele vamale pot fi:
-ad-valorem
-specifice
-compuse
99.Deosebirile intre impozite sit axe constau in:
-dreptul platitorului de a beneficia de o contraprestatie in cazul taxelor
100.Taxele ca forma a impozitelor indirecte pot fi intalnite sub forma:
-taxelor de notariat
-taxelor consulare
-taxelor vamale
-taxelor de timbru
101.Taxele pot fi incasate:
-in numerar
-prin aplicarea de timbre fiscale
-in sume fixe
102.In privinta bugetului de stat sunt adevarate enunturile:
-de regula impozitele indirecte sunt venituri ale administratiei centrale de stat
103.In statele de tip unitary sistemul bugetar cuprinde:
-bugetele locale
-bugetul autoritatilor publice centrale
104.Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat
-poate functiona cu excedent
-poate functiona cu deficit
-are un character obligatoriu
105.Constituie exceptii de la principiul universalitatii:
-fondurile de sprijin
-reconstituirea creditelor bugetare
-donatiile
106.Bugetul de stat nu cuprinde:
-bugetul asigurarilor sociale
-bugetele locale
-bugetele fondurilor speciale
107.Principiile bugetare sunt:
-anualitatatea
-univesalitatea
-unitatea
108.Prin anualitate a bugetului se intelege:
-perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul
-perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile
109.In sistemele de gestiune bugetara
-principiul anualitatii este respectat cu strictete
-la finele anului bugetar bugetul se inchide automat
-se accepta raportul cheltuielilor bugetare de la un an la altul
110.In sistemele de exercitiu bugetar:
-functioneaza in paralele doua bugete:bugetul anului expirat si bugetul anului in
curs
-incasarile veniturilor si realizarea cheltuielilor bugetare se reflecta in contul de
incheiere al
executiei bugetului anului in care au fost prevazute si autorizate.
111.In conformitate cu principiul universalitatii:
-veniturile si cheltuielile se inscriu in buget in sumele lor totale brute
112.Se pot inscribe cu soldul in cadrul bugetelor mixte:
-subventiile catre intreprinderile publice
-veniturile de la intreprinderile publice
-subventiile in completare ale unei universitati
113.Conturile speciale de trezorerie:
-evidentiaza plati fara character definitiv
-evidentiaza plati cu character definitiv
-include si conturi de comert
114.Bugetele anexe:
-sunt correlate cu bugetul general al statului prin aceea ca soldul lor figureaza la
partea de
venituri sau de cheltuieli a bugetului de stat
-constituie o exceptie de pa principiul unitatii bugetare
115.In cadrul caror categorii de bugete se admit abateri de la principiul neafectarii
veniturilor
bugetare:
-extraordinare
-anexe
-autonome
116.Conform principiului specializarii bugetare:
-veniturile bugetare trebuie inscrise in buget pe surse de provenienta
-creditele bugetare se inscriu in buget pe categorii de cheltuieli
117.Sunt enunturi adevarate:
-potrivit principiului specializarii bugetare cheltuielile si veniturile se
grupeaza in
conformitate cu clasificatia bugetara
-abaterile de la principiul unitatii bugetare reprezinta in acelasi timp si abateri de
la regula
neafectarii veniturilor
118.Bugetul asigurarilor sociale de stat este o component a
-bugetului public national
119.taxele vamale la export:
-se aplica sporadic asupra unor materii prime
120.Caracteristici ale impozitelor indirecte sunt:
-randamentul fiscal ridicat
121.Accizele:
-se instituie pe produse cu o cerere neelastica
122.intre sursele de constituire a fondurilor de asigurari sociale putem identifica
-contributiile la constituirea fondului de somaj
Capitolul 4
1. Pentru ca o categorie economica folosita in procesul de constituire si
repartizare a
fondurilor financiare sa constituie o parghie economico-financiara sunt necesare
urmatoarele conditii:
- Sa influenteze pozitiv anumite laturi ale activitatii eco in diverse faze ale
reproductiei
sociale
2. In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatii financiare
sunt
reflectate veniturile si cheltuielile banesti ale populatiei:
- Bugetul economic(al natiunii)
3. In continutul carora din urmatoarele instrumente nu sunt incluse cheltuielile
banesti
ale populatiei:
- Bugetul economiei nationale
4. Care din urmatoarele bugete se constituie ca un ansamblu de conturi ale
natiunii:
- Bugetul economiei nationale
5. Care sunt urmatoarele corelatii care reflecta conditiile de echilibru financiar:
- venituri =cheltuieli
- alocatii bugetare+venituri proprii=cheltuieli
6. Bugetele publice functionale:
- Se intocmesc de regula pentru o perioada de un an(bugetar)
7. Care din urmatoarele balante financiare sau bugetare sunt intocmite pe termen
mai
mare de un an:
- Bugetul program
8. In bugetul economic al natiunii nu se includ:
- Indicatorii cu niveluri obligatorii de respectat
9. In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatii financiare
sunt
reflectate resursele financiare totale,publice si private ale tarii:
- Bugetul economic
10. Care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli se intocmesc pentru o
perioada
foarte scurta de schimb:
- Bugetul de trezorarie(la nivelul unei intreprinderi)
11. Balanta financiara a statului,la venituri curente se regasesc:
- Inpozite directe si indirecte
- Venituri de la intreprinderi si proprietati ale statului
12. Bugetul program(folosit in sfera finantelor publice)
- Reflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si
lung
Capitolul 6
1. Bugetele anexe sunt:
- Abateri de la principiul unitatii bugetului
2. Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
- Caracterul simplu,concis,clar al clasificatiei
3. Care din urmatoarele operatiuni corespund functiei de bancher a trezorariei
public
- Gestionarea datoriei publice
4. Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu
semnifica:
- Clasificatia bugetara si conturile prospective a natiunii
- Bugetele ciclice
5. Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
- Raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul
pe
anul urmator
- Aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
6. Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor
bugetare ale:
- NIMIC
7. ,,Debugetizarea” semnifica:
- Scoaterea inafara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse
speciale
8. Ca principiu bugetar,neafectarea veniturilor presupune:
- Depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
9. Care dintre urmatoarele operatiuni corespund functiei de bancher a trezoreriei
publice :
- Gestionarea datoriei publice
10. Ca principiul bugetar,universalitatea presupune:
- Inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul ,,bruto”
11. Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor
semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului:
- Conturi speciale ale trezorariei si conturile de operatiuni monetare
12. In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
- Inscrierea in buget a unor actiuni de finantat ,,persol”
13. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate
- Intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul
anualitatii bugetului
1.Bugetele anexe semnifica:
-bugete intocmite de intreprinderi publice si institutii publice cu autonomie
functional
-limitata
-abateri de la principiul unitatii bugetului
2. Asigurarea unui randament fiscal ridicat ,ca principiu de politica
financiara(fiscal)presupune ca
-impozitul sa fie aplicat cu caracter universal
-sa nu se admita exceptarea unor persoane de la obligatia platii impozitului
-mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de
administrare cat mai
mici
3. In care din urmatoarele politici de dividend pentru determinarea dividentului
de platit
actionarilor in anul ‘t’ trebuie sa fie ca marimea dividentului acordat de anul ‘t-1’
-politica de participare directa
4.Printre veniturile financiare realizate de o intreprindere se regasesc:
- venituri din creanta imobilizate
-venituri din diferentele favorabile de curs valutar
-veniturile din titluri de plasament
5.Printre factorii sociali de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice se
numara
-modificarile structurale ale populatiei pe varse ,categorii socio-profesionale
-cresterea duratei medii de viata
6.Conform conceptiei economistilor americani R Musgrave si P Musgrave
finantele
(publice) indeplinesc urmatoarele funcii specifice:
-functia de stabilizare
-functia de distibuire
-functia de alocare
7.Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a
activitatii
desfasurate si care acopera cerintele de dezvoltare a acesteia exprima..
-autofinantarea bruta .partiala .in sens restrans
8.Inscrierea in buget in sume integrale a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice
reprezinta
o cerinta a respectarii
-principiului universalitatii bugetului
9.Ca trasaturi ale utilitatilor bunurilor publice se disting:
-(eficienta mai crescuta in producerea consumul acestora, comparative cu
utilitatile private)
- imposibilitatea individualizarii consumului acestor utilitati, ca proces real
-caracterul neconcurential la consum al acestor bucuri
-posibilitatea folosirii bunurilor si serviciilor publice in comun de catre o
multitudine de
persoane
10.In cadrul politicii de dividend a intreprinderii practicare unei rate relative
constant de
acordare a dividentului este specifica
- politica de participare directa
11.Fondul bugetar destinat platii functionarilor din administratia centrala este.
-actiunea lor sa fie convergenta pentru a nu se anihila reciproc
-sa actioneze diferentiat in raport cu specificul ramurilor si subramurilor de
activitate
-sa se incadreze organic in sistemul categoriilor economice existente
-actiunea lor sa fie circumscrisa indeplinirii anumitor obiective de politica
economico-sociala
12.Pentru indeplinirea rolului ce revine acestora ,parghiile financiare trebuie sa
raspunda la
urmatoarele cerinte
-actiunea lor sa fie convergenta pentru a nu se anihila recipro
13. In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii
financiare sunt
reflectate resursele totale si destinatia acestora:
- bugetul economiei nationale
14. In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in
aprecierea
costurilor (eforturilor) sunt considerate:
-cheltuieli indirecte de invatamant suportate de veniturile familiilor
(ajutoarele financiare externe pentru finantarea invatamntului)
- "lipsa de castig" pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de
invatamant
-cheltuielile directe finantate din fondurile publice
15. Suportatorul impozitului:
-este persoana (fizica sau juridica) care cedeaza parti din venitul sau la dispozitia
statului (in
cazul impozitelor din venit)
16. Reactia primara a factorilor de decizie financiara fata de conditiile de derulare
a fluxurilor
reale reprezinta expresia:
- conexiune inversa a mecanismului financiar, la nivel microeconomic
17. Pietele financiare in afara cotei :
- nu sunt localizate, deoarece tranzactiile se efectueaza de catre societati
-in cardul lor, uneori, tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilorpot fi
negociate de
firmele de brokeraj
18. In sfera inpozitelor, averea (terenuri, caldiri) detinuta de o persoana poate
reprezenta:
- subiectul impozitulu
obiectul impozitului
-materia impozabila
- unitatea de impunere
19. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autorilatilor publice in
faza de
supraincalzire a economiei se poate realiza prin:
-majorarea impozitelor
-acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare
20. Ca principui bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:
- are ca suport teza depersonalizarii veniturilor preluate la fondul bugetar al
statului
21. In diferite acceptiuni, pietele financiare in sens restrans pot fi considerate ca
fiind :
- piata valorilor imobiliare
- piata de capital
22. Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de certificate de depozit
se incadreaza
in categoria :
-resurselor (financiare publice) de trezorerie
23. Nediscriminarea fiscala, ca principiu aplicabil in impunere, presupune:
-asigurarea aceluiasi tratament de impunere pentru rezidenti si nerezidenti
24. Printre conditiile pe care asociatiile comerciale trebuie sa le indeplineasca in
vederea
admiterii mobiliare la bursa, se regasesc:
-sa obtina profit in cel putin ultimele trei semestre
-sa publice bilantul si contul de profit si pierdere
-sa detina un capital de un anumit nivel
25. In calculul investitiei specifice (pentru un obiectiv de investitie) sunt necesare
si
cunoscute:
-capacitatea de productie a obiectivului ce se finanteaza
-volumul productiei realizabil
-investitia totala
26. Pietele financiare derivate sunt reprezentate de:
-pietele futures
-pietele obligatiunilor
27. In practica bugetara, treansefrurile de sume intre guvernele unor tari asociate
in realizarea
de obiective sunt reflectate in:
-bugetele anexe
-conturile cu afectatie speciale
28. Ca operatiune specifica excutiei bugetului de cheltuieli, ordonantarea
semnifica:
-transferul prin virament al sumei datorate de entitatea public
29. Folosirea fondurilor speciale in practica bugetara reprezinta o abatere de la :
-principiul anualitatii bugetului
30. Printre caracteristicile titlurilor primare de valori plasate pe pietele financiare
se pot
mentiona:
-iau forma unor inscrisuri sub forma de materie care atesta relatii contractuale
intre emitent si
destinatar
31.Sistemul de exercitiu(executie)in executia bugetului presupune
-NICI UNA
32.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la politica fiscala sunt adevarate
-NICI UNA
33.Asigurarea comoditatii in impunere presupune
NICI UNA
34.Care din urmatoarele corelatii dintre resursele banesti ,destinatiile acestora
sunt
caracteristice bugetului economiei nationale
NICI UNA
35.Cheltuielile publice temporare
-sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente cerute
-reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt reflectate in conturile special ale
trezoreriei
36.Echitatea fiscala se realizeaza atunci cand.
-contribuabilii cu capacitatea contributive ridicata suporta impozite in cuantum
spori
37.Cheltuielile cu achizitionarea mediamentelor necesare ingrijirii bolnavilor in
unitatea
sanitara se incadreaza in categoria
-cheltuieli publice material
38.Din punctual de vedere juridic,bugetul de stat reprezinta.
-totalitatea sumelor de bani ce sa acumuleaza la dispozitia statului si se aloca
beneficiarilor
39.Interventia reglatorie prin instrumente financiare a autoritatilor publice pentru
contractare
se poate realiza prin
-intocmirea de bugete excedentare in faza de expansiune si de bugete deficitare
in faza de
recesiune a economiei
-elaborarea de bugete ciclice

40.Elaborarea si utilizarea de bugete autonome semnifica o incalcare a principiilor


bugetare
ale
-echilibrarii
41.Nivelul cheltuielilor publice exprimat in preturi curente intervine in calcul
urmatorii
indicatori.
NICI UNA
42.-contribuabilii cu putere(capacitate)contibutiva egala platesc aceeasi suma ca
impozit
30.Impunerea marfurilor produselor numai la o veriga din circuitul economic este
specifica
-impozitului cumulative pe cifra de afaceri neta
31.Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in
categoria
-cheltuielilor curente
32.Care din etapele urmatoare referitoare la executia partii de cheltuieli a
bugetului de stat
sunt de competenta ordonatantei de credite bugetare
NICI UNA
33.Optiunile privind emisiunea de moneda pentru reglarea circulatiei monetare
reprezinta
coordonatele specific
-NICI UNA
34.Ca indicatori sintetici pentru caracterizarea dinamicii cheltuielilor publice se
pot utiliza
-NICI UNA
35.Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de
plata a
impozitelor este
NICI UNA
36 In succesiunea lor fireasca etapele executiei bugetului la partea de venituri
sunt
-asezarea.emiterea titlului de percepere.perceperea.lichidarea
1. Incasarea la o data ulterioara a contravalorii bunurilor livrate,serviciilor
prestate sau
lucrarilor executate reprezinta un flux financiar:
-decalat
2. Politica financiar-monetara a autoritatilor publice:
-corespunde sensului restrans al politicii financiare
3. La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri, in baza de
impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior:
-impozitul cumulativ pe cifra de afaceri
4. Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice pentru ocrotirea
sanatatii sunt
considerate:
-refacerea si pastrarea sanatatii persoanelor care beneficiaza de asistenta
medicala
-cresterea perioadei active a vietii
-eradicarea unor boli profesional
-cresterea sperantei medii de viata la nastere
5. Ca asemanari intre emisiunea (inflationista) de moneda, folosita ca resursa
financiara
publica extraordinara si veniturile indirecte se regasesc:
-afecteaza numai venitul disponibil al diferitelor persoane fizice si juridice
-implica o contraprestatie directa din partea statului
6. Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii taxelor, ca forme ale prelevarilor
obligatorii
la bugetul public:
-transferul definitive de putere de cumparare la dispozitia autoritatilor publice
7. Deciziile cu privire la angajarea de cheltuieli publice virtual reprezinta o
coordonata a:
NIMIC DINTRE
-politicii monetare,financiare in acceptiune extinsa,bugetare si fiscal
8. In conturile speciale de trezorerie se reflecta:
NIMIC DINTRE
-imprumuturile acordate de autoritatile publice
-cheltuieli publice temporare,extraordinare,virtual
9. Operatiunile pe pietele financiare se deosebesc, dupa scopul urmarit, in:
-operatiuni ferme
-operatiuni speculative
-operatiuni la vedere
10. Finantarea temporara:
NICI UNA
11. Fondul de rulment se determina:
-ca diferenta intre activele totale si activele fixe imobilizate
12. Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt
considerate
financiare, atat in acceptiune extinsa, cat si in cea restransa data conceptului de
finante
si sferei sale de cuprindere:
-toate procesele si relatiile economice de repartitie in forma baneasca a
produsului
intern bru
-procesele si relatiile economice prin care se constituie, distribuie si se utilizeaza
fondurile banesti pentru entitatile publice
-procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un
transfer
de valoare si de putere de cumparare intre participant
13. In categoria cheltuielilor publice de transfer nu se include:
-cheltuielile cu salariile functionarilor publici
-cheltuielile administrativ-gospodaresti
-subventiile acordate firmelor
14. Printe cerintele indeplinirii rolului ce revin parghiilor financiare, pot fi
mentionate:
-instrumentele financiare sa influenteze pozitiv anumite laturi ale activitatii
economice
15. Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se
regasesc:
-analiza si controlul costurilor de productie
-asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si
scadentele
unor obligatiuni
-folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile, prin anumite plasamente
16. Printe sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot
regasi:
-contributiile sau taxele scolare suportate de cei interesati
-fondul bugetar
-venituri proprii realizate de institutiile de invatamant
17. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la finantele private ale intreprinderii
sunt
adevarate:
NICI UNA
18. Mijlocirea de catre finantele (publice) a unor procese de redistribuire a
resurselor intre
persoanelor fizice si juridice, implicarea autoritatilor publice, pentru infaptuirea
unor
criteria de echitate sociala, exprima, in viziunea economistilor R.Musgrave si P.
Musgrave, continutul functiei finantelor publice de:
-alocare
-stabilizare
19. Fluxurile financiar-monetare autonome se caracterizeaza prin:
-se interconditioneaza cu realizarea fluxurilor reale corespondente,in mod direct
si
imediat
20. Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale
contribuabililor reprezinta o caracteristica a:
-elasticitatii impozitelor
21. Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:
-bugetelor publice autonome
22. Cheltuielile publice pentru dezvoltarea sectorului economic de stat:
-in principiu, reprezinta cheltuieli de investitie in obiective economice proprietate
de
stat
23. Printre mijloacele (instrumentele) operationale de realizare a obiectivelor
politicii
financiare a intreprinderilor se numara:
-bugetul activitatii generale
-actiunile si obligatiunile
24. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
-pietele financiare derivate include pietele contractelor futures si pietele
contractelor
pe optiuni
25. Indeplinirea functiei banilor de mijloc de schimb presupune:
-realizarea unor procese si relatii de alocare-utilizare a unor sume de bani, de
vehicular
a valorii in forma de operatiuni de incasari si plati
-utilizarea lor pentru evaluarea si dimensionarea valorica a diferitelor bunuri si
servicii
-folosirea acestora in realizarea transferului de valoare intre participant la
diferitele
tranzactii
26. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-destinatarul impozitului reprezinta persoana (fizica sau juridica) in sarcina careia
este
stabilita, prin lege, obligatia impozitului
27. Printre factorii economici ce influenteaza dinamica cheltuielilor publice se
regasesc:
-preocuparea autoritatilor publice pentru o mai buna repartizare a veniturilor in
societare
-deprecierea monedei nationale
28. Titlurile care acorda anumite drepturi partilor la contract asupra activelor la o
scadenta
viitoare sunt:
-obligatiuni
29. Recuperarea mai rapida a resurselor financiare (publice) investite intr-un
obiectiv
economic este posibila prin:
-cresterea profitului obtenabil din exploatarea obiectivului respective
-reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare (in investitia ce
se
finanteaza)
30. Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului
sunt:
-gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise
institutiilor publice
-elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
31. Care din modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea efectului
negative al
imobilizarii fondurilor de investitii:
-cresterea sumei ce se investeste anual
-cresterea ratei de actualizare
32. Ca factori ce au determinat cresterea semnificativa, in ultimele decenii, a
cheltuielilor
publice pentru ocrotirea sanitara se pot mentiona:
-amplificarea factorilor de risc
-cresterea costului serviciilor medicale
33. Controlul jurisdictional, ca forma a controlului bugetar:
-urmareste verificarea modului in care este administrat patrimonial public
-se exercita de Ministrul Finantelor Publice in faza de elaborare a proiectului de
buget
34. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la instrumentele de conducere si
reglare a
activitatilor financiare sunt adevarate:
NICI UN
35. Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria:
NICI UNA DINTRE
-impozitelor pe venit, reale, indirect, pe cheltuieli
-taxelor specific
36. Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona:
NICI UNA
37. Operatiunile speculative “a la baisse” se realizeaa atunci cand:
-operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la
termen la
un curs mai ridicat
1. Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi parţial necesitatile de dezvoltare pe
seama profitului defineste:
a) [ ] autofinantarea integrală netă în sens restrâns
b) [ ] autofinantarea integrală brută în sens larg
c) [ ] autofinantarea parţială netă în sens restrâns
d) [ ] autofinantarea parţială brută în sens restrans

2. Necesarul de fond de rulment se determină :


a) [ ] prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile curente si
pasivele de regularizare.
b) [ ] scazand din fondul de rulment datoriile pe termen scurt
c) [ ] adaugand la fondul de rulment datoriile pe termen scurt
d) [ ] prin diferenta dintre capitalul propriu total si activele imobilizate

3. Ca surse de finantare externă a intreprinderii se pot menţiona:


a) [ ] resursele financiare atrase pe termen lung
b) [ ] capitalul social subscris si varsat
c) [ ] datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
d) [ ] creditele bancare contractate pe termen scurt

4. În categoria veniturilor financiare realizate de o întreprindere se includ:


a) [ ] sumele încasate ca despăgubiri din contractele de asigurare de bunuri
b) [ ] veniturile realizate din diferenţele favorabile de curs valutar
c) [ ] sumele încasate din vânzarea unor active fixe
d) [ ] veniturile realizate din creanţele imobilizate

5. Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona:


a) [ ] pierderile din creante legate de participatii
b) [ ] pierderile de la diversi debitori
c) [ ] diferente favorabile de curs valutar
d) [ ] platile privind impozitul pe profit
Correct Difficulty: Easy82% got this correct

1) Finantarea temporara, ca modalitate de procurare a resurselor financiare necesare unei


intreprinderi:

A. Se asigura, in principal, pe baza creditelor bancare acordate de banci si pentru activitatea


de exploatare
B. Se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare si creditelor
bancare pe termen lung
C. Se realizeaza pe seama resurselor financiare reprezentate de capital, rezerve si
imprumuturi pe termen lung
D. Se asigura pe seama creditelor bancare pe termen scurt si a creditelor bancare pe termen
mediu si lung
Correct Difficulty: Easy72% got this correct

2) In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in aprecierea


efectelor acestora sunt luate in considerare:

A. Cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor


B. Cheltuielile directe finantate din fondurile publice
C. „lipsa de castig” pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant
D. Veniturile suplimentare obtinute de indivizi ca urmare a instruirii suplimentare
Correct Difficulty: Easy81% got this correct

3) Ciclul de exploatare in desfasurarea activitatii unei intreprinderi (private):

A. Include perioada in care se desfasoara procesele de achizitionare a unor bunuri de natura


mijloacelor fixe
B. Cuprinde operatiunile de imprumut, de achizitie a titlurilor de plasament, de cesiune a
creantelor
C. Cuprinde faza de aprovizionare cu bunuri si servicii si faza de productie in care se
transforma bunurile si serviciile in produse finite
D. Se refera la activitatile de productie in cadrul carora se prelucreaza materii prime si
materiale, se obtin produse finite care se livreaza beneficiarilor interni si externi
Incorrect Difficulty: Easy66% got this correct

4) In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:

A. Intocmirea de bugete extraordinare


B. Practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului
C. Practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului
D. Scoaterea in afara bugetului a unor cheltuieli si acoperirea lor din venituri speciale
Correct Difficulty: Easy92% got this correct

5) Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:

A. Bugetele extraordinare
B. Clasificatia bugetara
C. Bugetul de obiective
D. Bugetul program
Correct Difficulty: Easy86% got this correct

6) Din punct de vedere al continutului juridic, conceptul de buget exprima:

A. Procese economice in forma baneasca de repartitie secundara a produsului intern brut


B. Procese economice in forma baneasca de repartitie primara a produsului intern brut
C. O lista cu veniturile si cheltuielile institutiilor publice
D. Un act normativ care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice
Correct Difficulty: Easy58% got this correct

7) Cheltuielile publice cu acordarea de subventii sectorului privat:

A. Nu erau acceptate in conceptia clasica despre cheltuielile publice


B. Nu pot fi considerate o parghie financiara
C. Nu pot fi utilizate ca mijloc de stimulare a exporturilor, acest rol revenind numai
impozitelor
D. Fac parte din categoria cheltuielilor pentru dezvoltarea sectorului economic de stat
Incorrect Difficulty: Easy85% got this correct

8) Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria:

A. Cheltuielilor virtuale
B. Cheltuielilor de capital
C. Cheltuielilor curente
D. Cheltuielilor de transfer
Correct Difficulty: Easy78% got this correct

9) Din punct de vedere economic, bugetul de stat reprezinta:

A. Totalitatea sumelor de bani ce se acumuleaza la dispozitia statului


B. Procese, tehnici de mobilizare a resurselor bugetare, precum si de utilizare a acestora sub
forma cheltuielilor bugetare
C. Un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului
D. Un tablou evaluativ si comparativ al cheltuielilor statului
Correct Difficulty: Easy82% got this correct

10) Sursele de finantare externa a intreprinderilor sunt:

A. Amortismente si rezerve
B. Capitalul social subscris si varsat
C. Profitul
D. Datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
Correct Difficulty: Easy69% got this correct

11) Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:

A. Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul „neto”


B. Presupune finantarea cheltuielilor din ansamblul veniturilor
C. Presupune asigurarea stabilitatii incasarilor din impozite si taxe
D. Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul „bruto”
Correct Difficulty: Easy51% got this correct

12) Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea
afecteaza resursele financiare publice este specific:

A. Clasificatie economice
B. Clasificatiei functionale
C. Clasificatiei financiare
D. Clasificatiei administrative
Correct Difficulty: Easy86% got this correct

13) Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe
seama profitului defineste:

A. Autofinantarea partiala neta in sens restrans


B. Autofinantarea integrala neta in sens restrans
C. Autofinantarea integrala bruta in sens larg
D. Autofinantarea partiala neta in sens larg
Incorrect Difficulty: Easy74% got this correct

14) Operatiunile speculative „a la baisse" se realizeaza atunci cand:

A. Operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la un
curs mai ridicat
B. Operatorii anticipeaza o crestere a cursurilor titlurilor
C. Operatorii vand titluri la vedere la un curs mai ridicat, pentru a cumpara la termen la un
curs mai scazut
D. Operatorii vand si cumpara titluri la vedere
Correct Difficulty: Easy78% got this correct

15) Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii


desfasurate si care acopera integral cerintele de dezvoltare ale acesteia, exprima:

A. Autofinantarea bruta, partiala, in sens restrans


B. Autofinantarea bruta, partiala, in sens larg
C. Autofinantarea neta, partiala, in sens larg
D. Autofinantarea bruta, integrala, in sens restrans
Incorrect Difficulty: Easy68% got this correct

16) Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se incadreaza in
categoria:

A. Resurselor (financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung


B. Resurselor (financiare publice) fiscale
C. Resurselor (financiare publice) extraordinare
D. Resurselor (financiare publice) ordinare
Correct Difficulty: Easy78% got this correct

17) Printre sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot regasi:

A. Cheltuielile indirecte suportate din veniturile familiei (costuri de intretinere pe perioada


studiilor: chirie, transport, hrana, etc.)
B. Lipsa de castiguri a elevilor/studentilor pe durata studiilor
C. Fondul bugetar
D. Sporul de venit realizat de absolvent
Incorrect Difficulty: Easy53% got this correct

18) In calcului caror indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice ca fenomen financiar


intervine defaltorul PIB:

A. Coeficientului de elasiticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB


B. Indicelui modificarii (cresterii) relative nominale a cheltuielilor publice
C. Modificarii (cresterii) reale a cheltuielilor publice
D. Modificarii (cresterii) nominale a cheltuielilor publice
Incorrect Difficulty: Easy72% got this correct
19) Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat (publice) sunt adevarate:

A. Pot conduce la scaderea dobanzii pe piata financiara


B. Sunt acordate de catre bancile cu capital de stat (aflate in proprietatea statului)
C. Au caracter facultativ
D. Se aseamana cu impozitele directe prin faptul ca ambele au un caracter benevol
Correct Difficulty: Easy84% got this correct

20) In functie de natura valorilor mobiliare emise si negociate pe pietele financiare, se pot intalni:

A. Piata la vedere
B. Piata obligatiunilor
C. Piata la termen
D. Piata secundara
Correct Difficulty: Easy80% got this correct

21) Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului,


contine:

A. Proiectul contrului de executie bugetara pentru anul bugetar urmator


B. Proiectul legii finantelor publice
C. Proiectul de lege de aprobare a clasificatiei bugetare
D. Proiectul de lege bugetara anuala, cu veniturile si cheltuielile bugetare
Incorrect Difficulty: Easy74% got this correct

22) Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a
impozitului este:

A. Destinatarul impozitului
B. Suportatorul impozitului
C. Obiectul impozitului
D. Contribuabilul impozitului
Incorrect Difficulty: Easy74% got this correct

23) Spre deosebire de bursele de valori, pe pietele interdealeri („over the counter"):

A. Preturile titlurilor nu pot fi diferite de la o firma de dealer la alta


B. Tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilor se negociaza prin intermediul firmelor
de broker
C. Conditiile de acces sunt mai permisive
D. Nu pot cota decat societati de importanta nationala
Correct Difficulty: Easy66% got this correct

24) Caracterul regresiv al sarcinii fiscale, in cazul impozitelor indirecte, consta in aceea ca:

A. Suportatorii acestora apar in situatia de contribuabili numai in masura in care


achizitioneaza si consuma bunuri si servicii in al caror pret sunt incluse aceste impozite
B. Presupun cheltuieli mai reduse de colectare a acestora ca venit al statului
C. In cazul acestor impozite nu opereaza criteriul venitului minim neimpozabil
D. Afecteaza in mod deosebit veniturile mici, deoarece se percep, de regula, la bunurile de
larg consum, care detin o pondere insemnata in consumul personal
Incorrect Difficulty: Easy63% got this correct

25) Fondul de rulment brut se poate determina ca diferenta intre:

A. Activele imobilizate si activele circulante


B. Resursele totale (capital permanent si resurse de trezorerie) si activele imobilizate
C. Stocuri si datoriile curente
D. Activele circulante si datoriile pe termen scurt
Correct Difficulty: Easy91% got this correct

26) Pietele financiare derivate sunt reprezentate de:

A. Pietele actiunilor
B. Pietele futures si pietele optiunilor
C. Pietele obligatiunilor straine
D. Pietele obligatiunilor
Incorrect Difficulty: Easy64% got this correct

27) Cheltuielile publice temporare:

A. Sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii


B. Sunt cheltuieli de natura imprumuturilor acordate de autoritatile publice
C. Reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt refletate in conturile de reglementare
D. Sunt cheltuieli care se pot finaliza cu plati la scadente certe
Incorrect Difficulty: Easy52% got this correct

28) In cadrul politicii financiare a intreprinderii, practicarea unei rate relativ constante de
acordare a dividendului (din profitul obtinut) este specifica:

A. Politicii de stabilizare
B. Politicii reziduale sau oportuniste
C. Politicii prudentiale
D. Politicii de participare directa
Incorrect Difficulty: Easy72% got this correct

29) La care din urmatoarele variante ale politicii de dividend marimea dividendelor de acordat
actionarilor nu depinde de marimea profitului realizat:

A. Politica de stabilizare
B. Politica prudentiala
C. Politica oportunista
D. Politica de participare directa
Incorrect Difficulty: Easy58% got this correct

30) Care din urmatoarele operatiuni reflecta ipostaza de casier atribuita trezoreriei publice:

A. Gestionarea disponibilitatilor din conturile banesti deschise entitatilor publice


B. Organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plati care privesc bugetul de
stat
C. Efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea de
imprumuturi pentru realizarea unor obiective eocnomice si sociale
D. Deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti
ale entitatilor publice
Correct Difficulty: Easy63% got this correct

31) Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen scurt
reprezinta o coordonata a:

A. Politicii fiscale
B. Politicii de finantare a intreprinderii
C. Politicii bugetare
D. Politicii de dividend a intreprinderii
Correct Difficulty: Easy66% got this correct

32) Care din etapele urmatoare, referitoare la executia partii de cheltuieli a bugetului de stat, sunt
de competenta ordonatorilor de credite bugetare (conducatorilor institutiilor publice):

A. Angajarea, lichidarea si emiterea titlului de percepere


B. Plata, incasarea si controlul
C. Lichidarea, ordonantarea si plata
D. Angajarea, lichidarea si ordonantarea
Incorrect Difficulty: Easy83% got this correct
33) Folosirea caror instrumente semnifica o abatere de la principiul echilibrarii bugetului:

A. Bugetele extraordinare
B. Bugetele anexe
C. Bugetele ciclice
D. Clasificatia bugetara
Correct Difficulty: Easy81% got this correct

34) Identificarea si evaluarea materiei impozabile, si stabilirea sumei impozitului de incasat pe


categorii de impozite, ca operatiune specifica executiei bugetului la partea de venituri, este
specifica:

A. Perceperii
B. Emiterii titlului de percepere
C. Asezarii
D. Lichidarii
Correct Difficulty: Easy83% got this correct

35) Care din urmatoarele afiramtii cu privire la politica de stabilizare (prudenta), componenta a
politicii de dividend a intreprinderii sunt adevarate?

A. Presupune asigurarea unui dividend constant sau o rata constanta de crestere anuala a
dividendului, indiferent de marimea profitului obtinut
B. Presupune o modificare a dividentului din anul t fata de dividentul inregistrat in anul t-1
cu o rata variabila
C. Presupune o rata relativ constanta de acordare a dividendului din profitul obtinut
D. Marimea dividendului depinde de deciziile de investitii si de finantarea a intreprinderii
Correct Difficulty: Easy67% got this correct

36) Pentru stisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:

A. Asigurarea unui venit minim nimpozabil pentru fiecare contribuabil


B. Majorarea impozitelor in faza de recesiune si diminuarea acestora in faza de
supraincalzire a economiei
C. Mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de administrare cat
mai mici
D. Reducerea impozitelor in faza de recesiune si majorarea acesotra in faza de supraincalzire
a economiei
Correct Difficulty: Easy62% got this correct

37) Caracterul echitabil, ca trasatura a impozitelor indirecte, se refera la faptul ca:


A. Pot fi diferentiate in raport cu situatia economicea si sociala a subiectilor
B. Acestea nu opereaza asupra volumului vanzarilor
C. Asigura un volum relativ constant de resurse financiare publice
D. Afecteaza veniturile nominale, nu si pe cele reale
Correct Difficulty: Easy69% got this correct

38) Sumele transmise catre diferite persoane care nu participa direct la activitatea curenta a
entitatilor publice sunt cuprinse in categoria:

A. Cheltuielilor de transfer
B. Cheltuielilor de functionare
C. Cheltuielilor neproductive
D. Cheltuielilor curente
Correct Difficulty: Easy82% got this correct

39) Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului sunt:

A. Elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor


B. Gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise institutiilor
publice
C. Furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind executia
bugetului
D. Exercitarea controlului jurisdictional asupra executiei de casa a bugetului
Correct Difficulty: Easy53% got this correct

40) Care dintre urmatoarele afiramtii cu privire la faza de ordonantare este adevarata:

A. Este de competenta ordonatorilor de credite bugetare


B. Se finalizeaza prin intocmirea unui documente de incasare
C. In succesiunea logica a executiei bugetului de stat, este precedata de faza de asezare si
urmata de faza de plata
D. Se refera la emiterea unei ordonante de urgenta a guvernului privind cheltuielile publice
Incorrect Difficulty: Easy52% got this correct

41) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

A. La impozitele pe cladiri sursa impozitului este identica cu materia impozabila


B. Suportatorul impozitului este intotdeauna persoana (fizica sau juridica) in sarcina careia
este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului
C. In cazul impozitelor directe, pe venituri sau pe averi, suportatorul impozitului coincide cu
subiectul impozitului
D. Ca element tehnic caracteristic impozitelor, obiectul impozitului este suportatorul
impozitului
Incorrect Difficulty: Easy65% got this correct

42) In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:

A. Asezarea, lichidarea, perceperea, emiterea titlului de percepere


B. Asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea
C. Angajarea, lichidarea, emiterea titlului de incasare, perceperea
D. Asezarea, emiterea titlului de percepere, perceperea, lichidarea
Incorrect Difficulty: Easy55% got this correct

43) Titlurile derivate se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi:

A. Se emit in scopul mobilizarii si majorarii capitalului propriu


B. Sunt reprezentate de instrumentele care se creeaza de societatile comerciale pe baza
activelor financiare (contracte pe indici bursierei)
C. Decurg din contractele incheiate de parti, asigurand drepturi asupra unor active la o
scadenta viitoare
D. Prin intermediul lor se asigura mobilizarea capitalurilor pe termen lung de catre cei care
au nevoie de fonduri
Correct Difficulty: Easy80% got this correct

44) Subiectul impozitului, ca element tehnic al acestuia:

A. Se poate confunda cu sursa impozitului, in anumite situatii


B. Este persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de plata
a impozitului
C. In cazul impozitului pe profit este profitul net
D. Reprezinta valori (forme ale veniturilr si averilor) sau activitati aducatoare de valori ce
intra sub incidenta impozitarii
Correct Difficulty: Easy78% got this correct

45) Ca asemanari intre emisiunea (inflationista) de moneda, folosita ca resursa financiara publica
extraordinara, si impozitele indirecte se regasesc:

A. Caracterul benevol
B. Caracterul voalat
C. Afecteaza numai veniturile nominale ale diferitelor persoane fizice si juridice
D. Implica o contraprestatie directa din partea statului
Correct Difficulty: Easy80% got this correct
46) Impozitele care au in vedere, pe langa existenta materiei impozabile, si situatia familiala ce
greveaza asupra puterii contributive a subiectilor sunt reprezentate de:

A. Taxele de consumatie
B. Impozitele directe personale
C. Impozitele directe reale
D. Impozitele indirecte
Incorrect Difficulty: Easy68% got this correct

47) Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt adevarate:

A. Controlul administrativ se exercita de catre Curtea de Conturi


B. Controlul politic analizeaza actele justificative privind operatiunile inregistrate in
conturile contabile si se pronunta asupra legalitatii lor
C. Controlul jurisdictional vizeaza concordanta cu obiectivele politicii generale a statului
D. Controlul politic se exercita de catre Parlament
Correct Difficulty: Easy78% got this correct

48) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

A. In sens larg piata financiara este considerata piata valorilor mobiliare


B. In sens larg, in sfera pietelor financiare se incadreaza pietele monetare, pietele valutare si
pietele financiare propriu-zise
C. Piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
D. Pietele financiare primare includ pietele contractelor futures si pietele contractelor pe
optiuni
Incorrect Difficulty: Easy71% got this correct

49) Avand in vedere clasificatia financiara, cheltuielile publice se structureaza in:

A. Cheltuieli definitive, temporare si virtuale


B. Reale si economice
C. Cheltuieli curente si de capital
D. Ordinare si extraordinare
Correct Difficulty: Easy68% got this correct

50) Taxele speciale de consumatie:

A. Sunt o forma a impozitelor indirecte


B. Manifesta sensibilitate scazuta la conjunctura economica
C. Nu respecta cerintele de nediscriminare fiscala
D. Se pot calcula ad-valorem