Sunteți pe pagina 1din 1

COMPLETIVA INDIRECTĂ

PROPOZIŢIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ INDIRECTĂ

P.vb. Ci PP CI
cui? Nu a mulţumit binefăcătorului. Nu a mulţumit 1/ cui a meritat.2/
P.vb. Ci PP CI
la cine? Ea se gândeşte la mama ei. Ea se gândeşte 1/ la cine i-a dat viaţă.2/
P.vb. Ci PP CI
la ce? Voi v-aţi gândit la ceva. Voi v-aţi gândit 1/ la ce aveţi de lucrat.2/
P.vb. Ci PP CI
de ce? Ei nu şi-au dat seama de greşeală. Ei nu şi-au dat seama 1/ că au greşit.2/
El contează pe cine are încredere.
Profesorul explică zilnic cui n-a înţeles.
El s-a lămurit că nu avea dreptate.
Profesorul şi-a adus aminte că n-ai scris tema.
Îmi pare bine că vă pot ajuta.
Le-a fost teamă că nu ajung la timp.
Li s-a acrit să se uite la telenovele.
El a plecat foarte departe de cine i-a fost drag.
Halal de cine te bagă în seamă.

Definiţie: Propoziţia care îndeplineşte în frază funcţia de complement indirect pe lângă un verb din regentă se numeşte
propoziţie subordonată COMPLETIVĂ INDIRECTĂ.( CI).
-- termenul regent: - verb intranzitiv la mod personal
- verb tranzitiv la mod personal
- locuţiune verbală intranzitivă la mod personal, cu pron. reflexiv în D.
- locuţiune verbală intranzitivă la mod nepersonal
- expresii verbale predicative unipersonale
- adjective/locuţiuni adjectivale care relevă ideea de bine sau de normalitate:
mândru, bucuros, convins, singur, lămurit,
încredinţat, menit, …
Observaţie Adjectivele provenite din participiu, precum supărat, înnebunit, indignat, ş.a., pot cere şi CI, şi CZ, numai că
hotărâtoare este prezenţa virgulei – la CI se observă absenţa virgulei.
- adverb/locuţiune adverbială la un grad de comparaţie
- interjecţie: vai, halal, bravo...

-- elemente relaţionale: - conjuncţii: că, să, de, dacă, ca să;


- locuţiunea conjuncţională: cum că;
- pronume/adjective pronominale relative: cine, ce, care, de ceea ce, al cui;
- pronume/adjective pronominale nehotărâte: oricine, oricare, orice, oricui,
oricâţi;
- adverbe relative: cum, cât, unde, când...
Observaţie Pronumele/ adjectivele pronominale relative, adverbele relative, pronumele/adjectivele pronominale nehotărâte au
funcţie sintactică în subordonată şi pot fi precedate sau nu de prepoziţii.
Observaţie CI introdusă prin pentru că este cerută de verbe care exprimă satisfacţia, mulţumirea, regretul, recunoştinţa, astfel încât
ea are nuanţă cauzală, se verifică prin contragere în pronume nehotărât.
--topica: topica CI este liberă, se găseşte atât post-pusă cât şi antepusă regentei sale.
--punctuaţia: post-pusă şi urmează imediat elementului regent nu se desparte prin virgulă;
antepusă sau reluată prin pronume demonstrativ se desparte prin virgulă de regenta sa
intercalată se desparte prin virgulă.
Observaţie Proba CI se face cu ajutorul unor prepoziţii care preced pronumele nehotărâte:
A fi mândru de ceva… A persista în ceva…
A fi menit la ceva… A i se trage de la ceva…
A se baza pe cineva… A sta de vorbă cu cineva…
A lua seama la ceva… A discuta despre ceva…
Observaţie Tot elemente regente ale CI pot fi şi substantivele vorba şi nevoie cu rol de subiect:
E vorba 1/ să vină şi el cu noi.2/
E nevoie 1/ să apelăm la dicţionar.2/