Sunteți pe pagina 1din 2

NUME SI PRENUME____________

STUDIUL CALITATII
CLASA a IX a
FISA DE LUCRU NR 1
SERVICIILE TURISTICE

1 Detineti o agentie de turism.Formati un produs turistic oferit


consumatorilor(turistilor) iarna sau vara

2 Doriti o vacanta si va adresati unei agentii de turism.Care sunt serviciile turistice


de care vreti sa beneficiati.

3 Prezentati continutul serviciilor turistice si evidentiati relatia in care acestea se


afla cu produsul turistic.

4 Enumerati 4 caracteristici de calitate a serviciilor turistice


_________________
_________________
_________________
_________________

5 Enumerati 3 servicii turistice specifice si 3 servicii turistice nespecifice:

SERVICII SPECIFICE SERVICII NESPECIFICE


_____________________ _______________________
_____________________ _______________________
_____________________ _______________________

1 Caracterizati pe scurt un produs turistic de care ati beneficiat .Faceti aprecieri


privind calitatea acestuia, evidentiind aspectele positive si negative
Incercati sa identificati modalitati de imbunatatire a calitatii serviciilor.

2 Formati 2 produse turistice oferite turistilor romani in tara si 2 produse


turistice oferite in alte tari.

3 Enumerati si exemplificati caracteristicile specifice turismului.


Avand ca obiect satisfacerea nevoilor persoanelor aparute cu ocazia si pe durata
calatoriei, turismul poate fi privit si ca o succesiune de servicii cum sunt cele de transport, de
odihna si alimentatie, de recreere etc. O parte vizeaza necesitatile obisnuite, cotidiene ca odihna
si hrana, iar altele sunt destinate unor trebuinte specific turistice cum ar fi agrement, tratament
etc.

Prin natura lor, serviciile turistice trebuie sa creeze conditii pentru refacerea capacitatii
fizice a organismului, simultan cu petrecerea placuta si instructiva a timpului liber. In ceea ce
priveste continutul lor turistul trebuie sa dobandeasca un plus de informatii, de cunostinte. Un alt
element ce argumenteaza caracterul turismului de activitate prestatoare de servicii il constituie
modul de definire a produsului turistic si, corespunzator, a ofertei. Astfel produsul este
considerat a fi rezultatul asocierii dintre atractivitatea unei zone (resurse) si facilitatile (serviciile)
oferite cumparatorului.

 Caracteristicile serviciilor turistice

1. imaterialitate
2. nestocabilitatea, acestea neputand fi pastrate pentru un consum ulterior. 
3. intangibilitatea Serviciile nu pot fi percepute, evaluate utilizand unul dintre simturile fizice.
Ca si  nestocabilitatea, 
4. Simultaneitatea producerii si consumului este o alta caracteristica ce este considerata cea
mai reprezentativa si se regaseste la aproape toate serviciile. Aceasta caracteristica este
determinata de imaterialitatea serviciului turistic ceea ce face sa se impuna prezenta in acelasi
loc a prestatorului si a beneficiarului, a concomitentei executiei si consumarii lor. 
5.  personalizarea serviciilor , aceasta particularizare realizandu-se la nivelul grupului sau
chiar al individului- Specifice
6.  eterogenitate determinata de continutul complex a acestora. Ea apare in relatie atat cu
intreg sistemul serviciilor turistice, cat si cu fiecare in parte si este rezultatul dependentei
acestora de dotarile materiale si persoana prestatoare.
7. complexitate, produsul turistic fiind o combinatie a mai multe elemente ce depind de
elementele naturale si antropice ale fiecarei destinatii (transport, cazare, divertisment).
8. Substituibilitatea, asociata mai ales prestatiilor isi are o larga arie de aplicare, diversificand
oferta si stimuland interesul turistului pentru consumul turistic.

Dupa natura lor, se poate face delimitarea intre serviciile specifice (cazare, alimentatie, transport,


agrement), determinate de desfasurarea propriu-zisa a activitatii turistice

si servicii nespecifice (transport in comun, telecomunicatii, reparatii, prestatii cultural-artistice),


rezultat a existentei unei infrastructuri generale, care se adreseza atat turistilor cat si rezidentilor.