Sunteți pe pagina 1din 10

October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

Universitatea de Studii Europene

Facultatea de Psihologie și Asistență socială

Proiect de lecție

Realizat de : Rotaru Diana

Specializarea : Psihologie

1
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

Proiect de lecție

DATA : 24.10.18

CLASA : a-X-a

OBIECTUL : Psihologie

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : CARACTERUL

OBIECTIV FUNDAMENTAL : Să înțeleagă modul de formare a caracterului, locul pe care îl


ocupă în structura personalității și importanța pe care îl are în stabilirea relațiilor sociale.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

-Să definească caracterul

-Să înțeleagă formarea carcacterului și a mecanismele implicate

-Să explice componența caracterului : atitudini și trăsături de caracter (voluntare )

-Să privească caracterul ca pe un sistem bine structurat și organizat

-Să determine diferențele dintre temperament și caracter

STRATEGII DIDACTICE :

a) Metode și procedee : obsevația, expunerea, explicația, conversația frontală, studiul de


caz, problematizarea, interogația, comparația, analiza, exercițiu individual și de grup,
învățarea prin cooperare
b) Resurse materiale : laptop, videoproiector, conexiune la internet, foi A4

TIPUL LECȚIEI : predare-învățare-evaluare

2
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

SCENARIUL LECȚIEI
Etapele lecției Unități de Activități de Metode,
conținut învățare procedee și
forme de
organizare
1.Managementul -Se asigură condițiile necesare Obsevație
clasei pentru desfășurarea optimă a Conversație
lecției
2.Activarea informațiilor - -Se reactualizează Interogație
anterioare cunoștințele învățate Conversație
frontală
Eplicație
3.Anunțarea ,,Caracterul” -Se comunică titlul lecției noi, Expunere
Temei Concepte după care profesorul îl va Explicație
cheie: caracter, scrie pe tablă
atitudini, -Se realizează schema
trăsături informațiilor și aspectele care
voluntare vor fi predate(Anexa 2)
Slide 1

4.Predare-învățare- Definiție și -Se vizionează un filmuleț Observația


evaluare caracterizare după care se încearcă
definirea caracterului
https://www.youtube.com/wat
ch?v=AHAG0awe--U Conversația și
Întrebări: 1.În -Se discută pe marginea conversația
funcție de ce filmulețului după care elevii euristică
credeți că încearcă posibile definiții, Expunerea
reacționează -Se oferă elevilor definția
personajele din caracterului Conversația
filmulețul Slide 2și 3
prezentat? -Se discută afirmația Explicația
:,,Caracterul nu se poate
defini fără referire la valorile
morale.”
Conversația
-Se întroduce conceptul Interogația
trăsătură de caracter și se Problematizarea
definește trăsătura

3
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

2. Ce însușiri Slide 4
au personajele
observate în -Se vizionează un alt filmuleț Expunerea
filmuleț după care se discută formarea
trăsăturilor caracteriale și
rolul familiei în cristalizarea
lor Conversația
Slide5 Explicația

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ce_VUpyMUJw
Exercițiu aplicativ :Dați
exemple de trăsături de Explicația
caracter

-Se prezintă căteva elemente


care deosebesc temperamentul Conversația
de caracter (Anexa 3 )
Conversația
-Se analizează afirmația Analiza
:,,Caracterul este o instanță de Expunerea
Analiza control și valorificare a
structurală a temperamentului.” Conversația
caracterului Învățarea prin
cooperare
-Se discută componența
caracterului : atitudini și Expunerea
trăsături. Interogația
Slide 6
- Se proiectează Conversația
povestioara :,, Adevărata Explicația
biruință”
http://www.povesticutalc.ro/p Expunerea
ovesti-Adevarata-
biruinta.html
-Se încearcă conturarea unei
definiții pentru atitudine Conversația
-Se oferă elevilor definiția
pentru atitudine
Slide 7 Comparația
Exercițiu aplicativ: Dați
exemple de atitudini
remarcate la colegii
dumneavoastră și discutați în
grupuri de câte 4 atitudinile

4
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

observate.
-Se face clasificarea
atitudinilor în trei categorii și
se dau exemple din fiecare
categorie
Slide 8
-Se readuc în discuție
trăsăturile voluntare de
caracter, unde se discută
clasificarea făcută de Gordon
Allport, după care se
amintește propunerea lui Paul
Popescu-Neveanu și Mielu
Zlate
Pentru o piramidă
caracterială a trăsăturilor.
Slide 9,Slide 10, Slide 11

Exercițiu aplicativ: Realizați,


fiecare din voi, pe două foi de
hârtie, un autoportret
caracterial și un portret
caracterial al colegului de
bancă.Schimbați foile în care
este descris colegul de bancă
și comparați versiunea
colegului cu
autocaracterizarea făcută.

Slide12

5
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

5. Sumarizare -Se solicită elevilor să Expunere


expună 3-4 idei importante
din lecția predată Interogația
-Se pun elevilor întrebări pe
baza conținutul predat Explicația
-Se clarifică nelămuririle
(Anexa 4)
6. Tema pentru -Se dă elevilor tema pentru
acasă acasă (Anexa 5 )
7. Feed-back -Se apreciază calitativ și
final cantitativ demersul lecției
-Se cere notarea pe un bilet
anonim a punctelor tai și
slabe ale lecției

6
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

Anexa 2

Schema informațiilor

1.Caracterul- definiție și caracterizare


2.Formarea caracterului și rolul lui în relațiile interumane
3.Analiza structurală a caracterului
a)Atitudini-categorii
b)Tresături caracteriale : cardinale și centrale

7
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

Anexa 3

TEMPERAMENTUL CARACTERUL

Componenta dinamico-energetică a Componenta relațional valorică a


personalității; personalității;
Rezultat al particularităților morfo- Rezultat al educației și influențelor
funcționale; se află în legătură cu genotipul; culturale ; se află în strânsă legătură cu
nu-și schimbă radical identitatea în timp; fenotipul, se modifică în timp;
Neutru din punct de vedere al raportării la Condiționat de raportarea la valori;
valori; angajează responsabilitaea persoane ;
Nu este influențat direct de către conștiință; Rolul conștiinței este remarcabil; aceasta
își exercită controlul mai ales prin
intermediul gândirii și al voinței;
Suferă influențe din partea caracterului, a Este una dintre determinațiile
personalității în ansamblu. personalității.

8
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

Anexa 4

1.Ce este caracterul?


2.Care este componența caracterului/
3.Ce sunt atitudinile?Dați exemple de atitudini.
4.Cum putem defini trăsăturile?Dați exemple de trăsături.
5.Clasificarea trăsăturilor după G.Allport.

9
October 1, 2018 [PROIECT DE LECTIE]

Anexa 5

TEMA PENTRU ACASĂ

1.Explicați rolul mediului social în formarea caracterului.

2.Comparați temperamentul și caracterul ca dimensiuni ale personalității, numind două


asemănări și două deosebiri.

10

S-ar putea să vă placă și