Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza efectuata de management

http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme

Administratie Arta cultura Biologie Casa gradina Diverse

Administratie

Arta cultura

Biologie

Casa gradina

Diverse

Economie

Geografie

Gradinita

Istorie

Jurnalism

Limba

Literatura romana

Management

Marketing

Medicina

Personalitati

Profesor scoala

Sociologie

Stiinta

Tehnica mecanica

Timp liber

scoala Sociologie Stiinta Tehnica mecanica Timp liber Username / Parola inexistente email ●●●●●●

Username / Parola inexistente

Tehnica mecanica Timp liber Username / Parola inexistente email ●●●●●●   Login Am uitat

email

●●●●●●

 

Login

Am uitat parola x Creaza cont nou

Home

Exploreaza

Upload
Upload

Analiza efectuata de management

management

S.R.A.C. Certificare ISO ISO 9001 ISO 14001 Haccp Ohsas S.R.A.C. Cunoscatorii aleg Liderul! www.srac.ro SIMTEX - Cursuri Auditori ISO 9001, 14001, HACCP, 27001,OHSAS Formare auditori interni si externi www.simtex.ro Vessel Motion Monitoring Accurate measuring of vessel motions, read about VMM 200 here km.kongsberg.com/vmm

motions, read about VMM 200 here km.kongsberg.com/vmm Analiza efectuata de management COD: PG-07   Elaborat

Analiza efectuata de management

COD: PG-07

 

Elaborat

Verificat

Aprobat

Nume :

     

Functia :

     

Data :

     

Semnatura :

     

LISTA DE DIFUZARE

Exemplar nr.: Semnatura si data de primire si retragere Nume si Functia Editia : prenume
Exemplar nr.:
Semnatura si data de primire si
retragere
Nume si
Functia
Editia :
prenume
A reviziei
A reviziei
aplicabile
retrase
Revizie:
A reviziei A reviziei aplicabile retrase Revizie: ALTE DOCUMENTE Managementul agentiei de turism TRAVEL HOUSE

ALTE DOCUMENTE

Managementul agentiei de turism TRAVEL HOUSE

Slabirea rolului agentiilor de credit rating ca indicator al stabilitatii companiilor

FUNCŢIILE MANAGERIALE

MARCA PRODUSELOR ÎN PROMOVAREA VÂNZĂRILOR

Imbracaminte

MANAGEMENT EDUCATIONAL

Proiecte simple

CARTEA ROSIE A SOLUTILOR IN VANZARI

SERVICIUL DE MANAGEMENT SI IMPLEMENTARE PROIECTE

ANALIZA DE TIP SWOT

A SOLUTILOR IN VANZARI SERVICIUL DE MANAGEMENT SI IMPLEMENTARE PROIECTE ANALIZA DE TIP SWOT 1 din
A SOLUTILOR IN VANZARI SERVICIUL DE MANAGEMENT SI IMPLEMENTARE PROIECTE ANALIZA DE TIP SWOT 1 din

Analiza efectuata de management

Analiza efectuata de management http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme INDICATORUL EDITIILOR SI

http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme

INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR

   

Capitol / Subcapitol :

 

Revizia:

Nr. Capitol / Subacapitol si al paginii revizuite

- Modificat

Nume, prenume, semnatura

Data aplicarii

- Adaugat

     
 

- Suprimat

Elaborat

Verificat

Aprobat

Analiza efectuata de management

http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme

Capitol

Denumire

0 Cuprins

1 Scop

0. CUPRINS

2 Domeniu de aplicare

3 Documente de referinta

4 Definitii si abrevieri

5 Descriere procedura

6 Responsabilitati

7 Abordare proces si indicatori de performanta

8 Inregistrari si anexe

1. SCOP

Procedura descrie modul de organizare si de desfasurare a analizelor efectuate de conducere cu privire la starea si functionarea sistemului de management al calitatii.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica pentru analize de ansamblu ale tuturor activitatilor prin care este implementat sistemul de management al calitatii, în scopul de a determina daca acesta:

- continua sa îndeplineasca cerintele din standardului SR EN ISO 9001;

- este adecvat si eficient pentru realizarea Politicii si obiectivelor în domeniul calitatii.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.

Manualul calitatii – cod MC

4. DEFINITII SI ABREVIERI

Prezenta procedura foloseste termenii definiti de “SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.”

SMC – sistemul de management al calitatii

MC

– manualul calitatii

PG

– procedura generala

PS

– procedura specifica

IL

– instructiuni de lucru

F

– formulare

C

– chestionar

P

– presedinte

RMC – responsabil cu managementul calitatii

DP – director de productie

5. DESCRIERE PROCEDURA

5. 1.

In mod obisnuit, participantii la sedintele pentru analiza sistemului de management integrat calitate –

siguranta alimentara sunt DG, RMC, DE, DA, DP, SSI In functie de subiectele stabilite pentru analiza, la sedinte

pot participa sefii de formatii si alti invitati, secretariatul sedintei fiind asigurat de RMC.

5. 2.

Analizele sistemului de management al calitatii sunt efectuate periodic o data pe an sau ori de câte ori este necesar.

Participanti

Frecventa

Analize suplimentare sunt organizate în anumite situatii, cum ar fi:

- analiza rezultatelor unui audit extern (efectuat de un organism de certificare sau de un client);

- daca auditurile interne pun în evidenta neconformitati minore repetate, sau tendinte de neconformitati majore,

fata de cerintele sistemului de management al calitatii;

-

daca sunt modificari organizatorice care influenteaza SMC;

-

daca sunt modificari esentiale ale standardelor pentru SMC.

5.

3.

Elemente pentru analize:

Elementele care sunt luate în considerare pentru analiza sunt:

Politica si obiectivele în domeniul calitatii

Analiza efectuata de management

http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme

- continua sa fie conform obiectivelor generale ale SC PRODCOMEX VASCO SRL;

- sunt cunoscute, întelese si aplicate de intreg personalul firmei;

- necesita modificari determinate de: schimbari în legislatie, tendinte ale pietei, metode utilizate de competitie, intentii proprii de îmbunatatire, schimbari organizatorice etc.;

Documentele sistemului de management al calitatii

- conformitatea fata de cerintele aplicabile (ISO 9001, legislatie, contracte etc.);

- detaliile si prezentarea;

- alte considerente legate de mentinerea sub control a acestora (autoritate pentru emitere, verificare, aprobare, difuzare, modificare etc.).

Rezultatele auditurilor interne sau externe

- tipul si tendinta neconformitatilor identificate;

- promptitudinea si eficacitatea actiunilor corective si preventive stabilite la audituri;

- numarul, independenta, pregatirea si abilitatea auditorilor interni;

- alte considerente (frecventa auditurilor, permutari de auditori etc.).

Reclamatii si alte informatii primite de la clienti

- tipul si tendinta neconformitatilor identificate;

- promptitudinea si eficienta actiunilor corective si preventive.

Performanta proceselor si conformitatea produsului

- stadiul indeplinirii obiectivelor specifice

- eventuale modificari ale standardelor de produs

- necesitati de schimbare a standardelor de firma

Stadiul actiunilor corective si preventive

- promptitudinea si eficacitatea actiunilor corective si preventive

Schimbari care ar putea influenta sistemul de management al calitatii

- modificari flux tehnologic

- modificari spatii de productie

- achizitionare de echipamente

- fluctuatii de personal

Instruirea personalului

- tipuri, metode, resurse;

- eficienta instruirii.

Performantele furnizorilor

- necesitatea/oportunitatea de introducere sau eliminare din lista furnizorilor agreati.

Necesitati de îmbunatatire a sistemului de management al calitatii

5. 4.

Programarea unei sedinte pentru analiza sistemului calitatii este adusa la cunostinta tuturor participantilor de catre RMC, prin difuzarea cu cel putin 7 zile inaintea sedintei, a unei “Agendei de Analiza”, cod F-07-01 care cuprinde:

- data si locul de desfasurare;

- lista participantilor;

- materialele, documentele pe care sunt bazate discutiile si cine le elaboreaza;

- scopul analizei;

- subiectele propuse pentru analiza;

- alte informatii dupa cum este necesar.

Discutiile si concluziile sunt înregistrate în “Procesul Verbal”, cod F-07-02 al sedintei de catre RMC. Daca este necesar, concluziile pot fi transpuse în programe de masuri, rapoarte de neconformitate, programe de actiuni corective, decizii, dispozitii de serviciu etc.

Desfasurarea analizelor

Pregatirea si distributia acestor documente se afla în raspunderea RMC.

Distributia documentelor se face catre participanti, precum si catre alte functii implicate în aplicarea în practica a actiunilor stabilite.

Urmarirea si înregistrarea rezultatelor si a eficientei actiunilor stabilite pe linie de managementul calitatii, reprezinta responsabilitati ale RMC. Acestea sunt raportate periodic, în scris, catre DG.

6. RESPONSABILITATI

Analiza efectuata de management

http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme

 

ACTIVITATI

 

RESPONSABILITATI

 

DG

RMC

DP

DE

Participa la analize

X

X

X

X

Conducerea intalnirilor pentru analiza SMC

 

X

   

Initiaza analiza anuala SMC

 

X

   

Elaboreaza Agenda analizei

 

X

   

Distribuie Agenda analizei

 

X

   

Aproba Agenda analizei

X

     

Analizele extraordinare

X

X

   

Aprobarea obiectivelor specifice pentru analiza

X

     

Aproba participantii la analize

 

X

   

Stabileste actiunile corective si/sau de prevenire

X

X

   

Elaboreaza si difuzeaza Procesul Verbal

 

X

   

Redacteaza si difuzeaza deciziile, dispozitiile, planurile de actiuni stabilite ca urmare a analizelor

 

X

   

Aproba deciziile, dispozitiile, planurile de actiuni stabilite ca urmare a analizelor

X

     

Realizarea efectiva si eficienta a dispozitiilor/ actiunilor stabilite

 

X

X

X

Verifica si raporteaza finalizarea, rezultatele si eficienta dispozitiilor/ actiunilor stabilite

 

X

   

Colaboreaza la verificarea rezultatelor dispozitiilor/ actiunilor stabilite

X

X

   

LEGENDA:

 

LEGENDA:

DG

Director General

RMC –

Responsabil cu managementul calitatii

DP

Directorii de productie

DE

– Director economic

 

7. ABORDARE PROCES SI INDICATORI DE PERFORMANTA

PROCES

ELEMENTE DE

ELEMENTE DE

RESPONSABIL

PROCESE IN

PROCESE IN

 

INTRARE

IESIRE

PROCES

AVAL

AMONTE

 

¨ Rapoarte de

     

Analiza efectuata

neconformitati

¨ Masuri corective

DG

Actiuni corective

Actiuni corective

de management

¨ Evaluarea

¨ Masuri preventive

Actiuni preventive

Actiuni preventive

satisfactiei

clientilor

¨ Masuri imbunatatire

Controlul

Controlul

produsului

produsului

 

¨ Rapoarte de

neconform

neconform

¨ Evaluarea

satisfactiei

neconformitate

Resurse umane

Resurse umane

personalului

¨ Obiectivele si politica

 

¨ Rapoarte de audit

calitatii

 

Analiza contractului/ comenzii si relatia cu clientul

¨ Reclamatii

¨ Obiectivele si

politica calitatii

 

¨ Documentele SMC

¨ Performanta

proceselor si

conformitatea

produselor

¨ Stadiul instruirilor

¨ Performantele

furnizorilor

     

FRECVENTA

   

OBIECTIV

INDICATOR

TINTA

MONITORIZARII

RESPONSABIL

RAPORT

Eficacitatea sistemului de management al calitatii

       

la analizele

Indeplinirea

efectuate de

obiectivelor calitatii

50%

Min 1 / an

RMC

management

8. ANEXE SI INREGISTRARI

Agenda de Analiza, cod F-07-01 Procesul Verbal, cod F-07-02

Document Info

Accesari: 2560

Apreciat:

Verbal, cod F-07-02 Document Info Accesari: 2560 Apreciat: Comenteaza documentul: Nu esti inregistrat Trebuie sa fii

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta

Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul

in pagina web a site-ului tau.

merita sa adaugi un link catre el la tine in site Copiaza codul in pagina web

Analiza efectuata de management

http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme

Copyright © Contact ( SCRIGROUP Int. 2011 ) 6 din 6
Copyright © Contact ( SCRIGROUP Int. 2011 ) 6 din 6

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2011 )