Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza efectuata de management http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme...

Username / Parola inexistente

email ●●●●●●
Login Am uitat parola x Creaza cont nou

Home Exploreaza Upload


Administratie
Arta cultura
Biologie
Analiza efectuata de management
management
Casa gradina
Diverse S.R.A.C. Certificare ISO ISO 9001 ISO 14001 Haccp Ohsas S.R.A.C. Cunoscatorii aleg Liderul! www.srac.ro
Economie SIMTEX - Cursuri Auditori ISO 9001, 14001, HACCP, 27001,OHSAS Formare auditori interni si externi www.simtex.ro
Geografie Vessel Motion Monitoring Accurate measuring of vessel motions, read about VMM 200 here km.kongsberg.com/vmm
Gradinita
Istorie
Jurnalism Analiza efectuata de
Limba
Literatura romana management
Management
Marketing COD: PG-07
Medicina
Personalitati
Elaborat Verificat Aprobat
Profesor scoala Nume :
Sociologie Functia :
Data :
Stiinta Semnatura :
Tehnica mecanica
LISTA DE DIFUZARE
Timp liber
Semnatura si data de primire si ALTE DOCUMENTE
Exemplar nr.:
retragere Managementul agentiei de turism TRAVEL
Nume si HOUSE
Functia Editia :
prenume A reviziei A reviziei
Slabirea rolului agentiilor de credit rating ca
Revizie: aplicabile retrase indicator al stabilitatii companiilor
FUNCŢIILE MANAGERIALE
MARCA PRODUSELOR ÎN PROMOVAREA
VÂNZĂRILOR
Imbracaminte
MANAGEMENT EDUCATIONAL
Proiecte simple
CARTEA ROSIE A SOLUTILOR IN VANZARI
SERVICIUL DE MANAGEMENT SI
IMPLEMENTARE PROIECTE
ANALIZA DE TIP SWOT

1 din 6 08.03.2011 18:12


Analiza efectuata de management http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme...

INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR

Capitol / Subcapitol :
Nr. Capitol / Nume, prenume, semnatura
Revizia: - Modificat
Subacapitol si al
Data aplicarii paginii revizuite - Adaugat
Elaborat Verificat Aprobat
- Suprimat

2 din 6 08.03.2011 18:12


Analiza efectuata de management http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme...

0. CUPRINS
Capitol Denumire
0 Cuprins

1 Scop

2 Domeniu de aplicare

3 Documente de referinta

4 Definitii si abrevieri

5 Descriere procedura

6 Responsabilitati

7 Abordare proces si indicatori de performanta

8 Inregistrari si anexe

1. SCOP

Procedura descrie modul de organizare si de desfasurare a analizelor efectuate de conducere cu privire la


starea si functionarea sistemului de management al calitatii.
2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica pentru analize de ansamblu ale tuturor activitatilor prin care este implementat sistemul de management al calitatii, în scopul de a determina
daca acesta:

- continua sa îndeplineasca cerintele din standardului SR EN ISO 9001;


- este adecvat si eficient pentru realizarea Politicii si obiectivelor în domeniul calitatii.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.


SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.
Manualul calitatii – cod MC
4. DEFINITII SI ABREVIERI

Prezenta procedura foloseste termenii definiti de “SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.”
SMC – sistemul de management al calitatii
MC – manualul calitatii
PG – procedura generala
PS – procedura specifica
IL – instructiuni de lucru
F – formulare
C – chestionar
P – presedinte
RMC – responsabil cu managementul calitatii
DP – director de productie
5. DESCRIERE PROCEDURA

5. 1. Participanti
In mod obisnuit, participantii la sedintele pentru analiza sistemului de management integrat calitate –
siguranta alimentara sunt DG, RMC, DE, DA, DP, SSI In functie de subiectele stabilite pentru analiza, la sedinte
pot participa sefii de formatii si alti invitati, secretariatul sedintei fiind asigurat de RMC.
5. 2. Frecventa
Analizele sistemului de management al calitatii sunt efectuate periodic o data pe an sau ori de câte ori este
necesar.
Analize suplimentare sunt organizate în anumite situatii, cum ar fi:
- analiza rezultatelor unui audit extern (efectuat de un organism de certificare sau de un client);
- daca auditurile interne pun în evidenta neconformitati minore repetate, sau tendinte de neconformitati majore,
fata de cerintele sistemului de management al calitatii;
- daca sunt modificari organizatorice care influenteaza SMC;
- daca sunt modificari esentiale ale standardelor pentru SMC.
5. 3. Elemente pentru analize:
Elementele care sunt luate în considerare pentru analiza sunt:
Politica si obiectivele în domeniul calitatii

3 din 6 08.03.2011 18:12


Analiza efectuata de management http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme...

- continua sa fie conform obiectivelor generale ale SC PRODCOMEX VASCO SRL;


- sunt cunoscute, întelese si aplicate de intreg personalul firmei;
- necesita modificari determinate de: schimbari în legislatie, tendinte ale pietei, metode utilizate de competitie,
intentii proprii de îmbunatatire, schimbari organizatorice etc.;
Documentele sistemului de management al calitatii
- conformitatea fata de cerintele aplicabile (ISO 9001, legislatie, contracte etc.);
- detaliile si prezentarea;
- alte considerente legate de mentinerea sub control a acestora (autoritate pentru emitere, verificare, aprobare,
difuzare, modificare etc.).
Rezultatele auditurilor interne sau externe
- tipul si tendinta neconformitatilor identificate;
- promptitudinea si eficacitatea actiunilor corective si preventive stabilite la audituri;
- numarul, independenta, pregatirea si abilitatea auditorilor interni;
- alte considerente (frecventa auditurilor, permutari de auditori etc.).
Reclamatii si alte informatii primite de la clienti
- tipul si tendinta neconformitatilor identificate;
- promptitudinea si eficienta actiunilor corective si preventive.
Performanta proceselor si conformitatea produsului
- stadiul indeplinirii obiectivelor specifice
- eventuale modificari ale standardelor de produs
- necesitati de schimbare a standardelor de firma
Stadiul actiunilor corective si preventive

- promptitudinea si eficacitatea actiunilor corective si preventive


Schimbari care ar putea influenta sistemul de management al calitatii
- modificari flux tehnologic
- modificari spatii de productie
- achizitionare de echipamente
- fluctuatii de personal
Instruirea personalului
- tipuri, metode, resurse;
- eficienta instruirii.
Performantele furnizorilor
- necesitatea/oportunitatea de introducere sau eliminare din lista furnizorilor agreati.
Necesitati de îmbunatatire a sistemului de management al calitatii
5. 4. Desfasurarea analizelor
Programarea unei sedinte pentru analiza sistemului calitatii este adusa la cunostinta tuturor participantilor
de catre RMC, prin difuzarea cu cel putin 7 zile inaintea sedintei, a unei “Agendei de Analiza”, cod F-07-01 care
cuprinde:
- data si locul de desfasurare;
- lista participantilor;
- materialele, documentele pe care sunt bazate discutiile si cine le elaboreaza;
- scopul analizei;
- subiectele propuse pentru analiza;
- alte informatii dupa cum este necesar.
Discutiile si concluziile sunt înregistrate în “Procesul Verbal”, cod F-07-02 al sedintei de catre RMC. Daca
este necesar, concluziile pot fi transpuse în programe de masuri, rapoarte de neconformitate, programe de actiuni
corective, decizii, dispozitii de serviciu etc.
Pregatirea si distributia acestor documente se afla în raspunderea RMC.
Distributia documentelor se face catre participanti, precum si catre alte functii implicate în aplicarea în practica a actiunilor stabilite.

Urmarirea si înregistrarea rezultatelor si a eficientei actiunilor stabilite pe linie de managementul calitatii,


reprezinta responsabilitati ale RMC. Acestea sunt raportate periodic, în scris, catre DG.
6. RESPONSABILITATI

4 din 6 08.03.2011 18:12


Analiza efectuata de management http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme...

RESPONSABILITATI
ACTIVITATI
DG RMC DP DE
Participa la analize X X X X
Conducerea intalnirilor pentru analiza SMC X
Initiaza analiza anuala SMC X
Elaboreaza Agenda analizei X
Distribuie Agenda analizei X
Aproba Agenda analizei X
Analizele extraordinare X X
Aprobarea obiectivelor specifice pentru analiza X
Aproba participantii la analize X
Stabileste actiunile corective si/sau de prevenire X X
Elaboreaza si difuzeaza Procesul Verbal X
Redacteaza si difuzeaza deciziile, dispozitiile, planurile de actiuni
X
stabilite ca urmare a analizelor
Aproba deciziile, dispozitiile, planurile de actiuni stabilite ca
X
urmare a analizelor
Realizarea efectiva si eficienta a dispozitiilor/ actiunilor stabilite X X X
Verifica si raporteaza finalizarea, rezultatele si eficienta
X
dispozitiilor/ actiunilor stabilite
Colaboreaza la verificarea rezultatelor dispozitiilor/ actiunilor
X X
stabilite
LEGENDA:

LEGENDA:

DG – Director General

RMC – Responsabil cu managementul calitatii

DP – Directorii de productie

DE – Director economic
7. ABORDARE PROCES SI INDICATORI DE PERFORMANTA

PROCES ELEMENTE DE ELEMENTE DE RESPONSABIL PROCESE IN PROCESE IN


INTRARE IESIRE PROCES AVAL AMONTE
¨ Rapoarte de
Analiza efectuata neconformitati ¨ Masuri corective DG Actiuni corective Actiuni corective
de management
¨ Evaluarea ¨ Masuri preventive Actiuni preventive Actiuni preventive
satisfactiei
¨ Masuri imbunatatire Controlul Controlul
clientilor
produsului produsului
¨ Rapoarte de neconform neconform
¨ Evaluarea
neconformitate
satisfactiei Resurse umane Resurse umane
personalului ¨ Obiectivele si politica
calitatii Analiza
¨ Rapoarte de audit contractului/
comenzii si relatia
¨ Reclamatii
cu clientul
¨ Obiectivele si
politica calitatii

¨ Documentele SMC

¨ Performanta
proceselor si
conformitatea
produselor

¨ Stadiul instruirilor

¨ Performantele
furnizorilor

FRECVENTA
OBIECTIV INDICATOR TINTA RESPONSABIL RAPORT
MONITORIZARII
Eficacitatea sistemului la analizele
Indeplinirea efectuate de
de management al 50% Min 1 / an RMC
obiectivelor calitatii management
calitatii

8. ANEXE SI INREGISTRARI

Agenda de Analiza, cod F-07-01


Procesul Verbal, cod F-07-02

Document Info A fost util?


Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site
Accesari: 2560
Apreciat: Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Comenteaza documentul:
Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta

Creaza cont nou

5 din 6 08.03.2011 18:12


Analiza efectuata de management http://www.scritube.com/management/Analiza-efectuata-de-manageme...

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2011 )

6 din 6 08.03.2011 18:12