Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Petre Cristian Guliman


Aleea Papucesti nr.1, Pitesti (Romania)
0771466960
petrecristian08@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 08/06/2001 | Naţionalitatea română

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU Lucrator comercial


CARE SE CANDIDEAZĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Liceul Tehnologic Dacia, Pitesti (Romania)


Competente generale:
▪ Sporirea calitatii vietii si prosperitatea economica, a performantei si spiritului de echipa.
Competente profesionale:
▪ Oportunitati de educatie si instruire de inalta calitate in domeniul constructiilor de masini.

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză C1 C1 C1 C1 C1
Diploma de participare la Erasmus+ - Youthpass,17 noiembrie 2017
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare ▪ foarte bune abilitati de comunicare in limba romana;


▪ abilitati foarte bune de comunicare in limba engleza datorita experientei capatate in urma
participarii la Erasmus+

Competenţe ▪ capacități decizionale;


organizaţionale/manageriale
▪ spirit organizatoric;
▪ capacitatea de a analiza sarcini și responsabilități;
▪ spirit de evaluare și îmbunătățire

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

23/6/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum vitae Petre Cristian Guliman

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


Utilizator elementar
experimentat experimentat independent experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

23/6/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2