Sunteți pe pagina 1din 21

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DIN VÎRTOPU

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,,Legume nazdravane”

Profesor învățământ preșcolar,


Săftău Oana-Maria
DATA :13.11.2020
UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT : Grădinița cu P. N. din Vîrtopu

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR : Săftău Oana-Maria


NIVEL : I +II
GRUPA : COMBINATĂ
TEMA ANUALĂ : ,, Când, cum și de ce se întâmplă? ”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Hora legumelor”


CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE: ADP+ALA+ADE: DLC-
+ DOS2 – Activitate practică
TEMA ACTIVITǍŢII: ,,Legume nazdravane”
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
MIJLOCUL DE REALIZARE: lectura educatoarei+lipire

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Dezvoltarea capacităţi i copilului de a asculta cu atenţie un text şi de a se
concentra asupra acţiunii prezentate în poveste.
 Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE :

I. ADP ( Activităţi de dezvoltare personală):

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Unde merg gospodinele dupa legume bune?”

RUTINE: ,,În ciorba sau in salata, leguma e importanta!”-deprinderea de a consuma


legume sub orice forma

TRANZIŢII : “Bat din palme”

,,Taranul e pe camp”

“Salata de legume”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
• să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei, sau în diferite împrejurări;
• să sesizeze absența sau prezența unui coleg, cunoscându-i numele și chipul;
• să observe cu atenție vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia;
• să poarte discuții libere pe baza temei alese la întâlnirea de dimineață.
STRATEGII DIDACTICE

Metode și procedee: conversația euristică.


Mijloace de învățământ: calendarul naturii, catalogul;
Forma de organizare: frontal și individual.
Forme de evaluare: orală

II. ALA: (Centre de interes)

ARTĂ: „Legume ”-modelaj

ȘTIINȚĂ: ,,Găsește drumul ”- labirint

CONSTRUCȚII: ,,Ladite pentru legume”-lego

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

 ARTĂ
a) cognitiv – informaționale:
 să recunoască legumele pe care le au de modelat;
 să modeleze conform indicaţiilor primite;
b) afective:
 să-şi dezvolte simţul estetic;
 să aprecieze critic/autocritic lucrarea sa, ori pe cele ale colegilor.
c) psiho – motorii:
 să mânuiască cu uşurinţă plastelina;

 ȘTIINȚĂ:
a) cognitiv – informaționale:
 să urmărească drumul prin labirint ;
b) afective:
 să se conformeze cerințelor impuse;
 să trăiască satisfacţia reuşitei.
c) psiho – motorii:
 să adopte o poziţie corectă pe parcursul activităţii;
 să mânuiască cu ușurință materialul pus la dispoziție ;

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia;


MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:creioane colorate,fișe de lucru,jetoane ,creioane;
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, ,individual ;
FORME DE EVALUARE : orală, continuă
III. ADE ( Activităţi pe domenii experienţiale): DLC+DOS2 (Lectura
educatoarei + Activitate practică)
,,Legume nazdravane”

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

DOMENIUL ȘTIINȚĂ (Activitate Matematică)


a) cognitiv – informaționale:
 să asculte cu atentie continutul povestii;
 să precizeze titlul povestii;
 să raspunda corect la intrebarile adresate;
 să utilizeze cunoștințe dobândite în situații create.
b) afective:
 să manifeste interes pe tot parcursul activității;
 să se integreze activ și afectiv în activitate;
c) psiho – motorii:
 să păstreze o poziţie corectă pe parcursul activităţii;

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE(Activitate practică)


a) cognitiv – informaționale:
 să identifice corect materialele puse la dispoziție;
 să lipească conform indicaţiilor;
 să lucreze cu grijă pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării;
 să confecţioneze lucrarea respectând etapele de lucru;
b) afective:
 să participe activ și cu interes la activitate;
 să fie capabil să stabilească relaţii de intercomunicare, de cooperare cu membrii grupului.
c) psiho – motorii:
 să mânuiască cu ușurință materialele puse la dispoziţie;

SARCINA DIDACTICĂ:

Sa asculte cu atentie continutul povestii;


Să precizeze titlul povestii;
Să raspunda corect la intrebarile adresate;

REGULILE JOCULUI:
Copiii vor fi împărțiți în două echipe(echipa ghioceilor și echipa narciselor).Pentru a-l ajuta
pe mesager să ajungă la Zâna Primăvara în drumul lor vor fi mai multe obstacole sub care vor
găsi diferite sarcini,care trebuie rezolvate pentru a merge mai departe.
Dacă un copil nu știe să rezolve cerința va fi ajutat de un coleg.Răspunsurile corcte sunt
aplaudate și recompensate la nivelul echipei prin buline.
Câștigă echipa care a adunat cele mai multe buline.
ELEMENTELE DE JOC: Aplauzele, mânuirea materialului, închiderea ochilor, surpriza
STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,problematizarea, exerciţiul;


MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: jetoane, tablă magnetică , imagini, legume,
,lipici,material mărunt(legume, oala).
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri

FORME DE EVALUARE : orală, continuă

IV. ALA: JOC DE MIȘCARE: ,, UITE AȘA!” (joc cu cant si miscare)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
 să respecte regulile impuse de joc ;
 să coopereze în timpul jocului;
 să-și exerseze unele deprinderi psiho-motrice;

LOCUL DE DESFĂȘURARE:

DURATA: 1 zi
BIBLIOGRAFIE:

 ,,Curriculum pentru educație timpurie”


 „Revista învăţământului preşcolar nr 1-2, 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovaţiei- Institutul
 „Laborator preşcolar-ghid metodologic” Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu
 Activitati integrate, intrebari si raspunsuri’’-Ed.Casei Corpului Didactic, Cluj 2009;
SCENARIUL DIDACTIC

Activitatea debutează cu prezentarea şi salutarea oaspeților veniţi în vizită pentru a


observa cum se desfăşoară o zi din programul nostru.
Pe parcursul momentelor întâlnirii de dimineaţă, copiii sunt așezați în semicerc, pentru
a vedea și a relaționa lejer. Se vor efectua salutul, prezența și se va completa calendarul naturii.
Salutul Prezența
Dimineața a sosit, După ce ne-am adunat
Toți copiii au venit, Și frumos ne-am salutat
A-nceput o nouă zi Colegii ne-am întâlnit
Să ne salutăm copii Cine oare n-a venit?
Bună dimineața, dragii mei!
Calendarul naturii se va completa cu ajutorul jetoanelor în urma întrebărilor adresate de către
educatoare: Ce zi este astăzi?, În ce anotimp suntem? Cum este vremea afară astăzi?
Activitatea de grup
Aspecte specifice anotimpului toamna.
Noutatea zilei
Toţi copiii se ridică, formează un cerc şi se interpretează cântecul „Bat din palme”,
executând mişcările specifice. Bat din palme
Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvartim, ne rasucim (bis)
Si spre centre noi pornim. (bis)
Educatoarea prezintă copiilor, în termeni accesibili, activitațile pe care le vor desfășura în
această zi și precizează pe scurt sarcinile ce le vor îndeplini în cadrul activităților.
După parcurgerea etapelor întâlnirii de dimineață, se trece apoi la observarea sălii de grupă
şi a centrelor de interes pregătite. Se prezintă copiilor cerinţele de la fiecare centru, iar apoi
aceştia îşi aleg centrul la care vor să lucreze.
La centrul ARTĂ, copiii vor avea ca sarcină să modeleze legume din plastilina.
La centrul ȘTIINȚĂ, copiii vor trebui să găsească drumul iepurasului la legume prin
labirint.
După prezentarea centrelor, se va trece la lucrul efectiv. Educatoarea urmărește modul de
lucru la fiecare centru în parte. După încheierea activității de la centre, copiii trec pe la fiecare
centru,apreciază activitatea proprie și pe cea a colegilor.
În cadrul activității DLC preșcolarii trebuie sa asculte cu atentie povestea,sa precizeze
titlul povestii,sa raspunda correct la intrebarile adresate.
După finalizarea activității DLC, prin tranziţia – ‘’Taranul e pe camp!”, preșcolarii vor fi
îndrumați către măsuțe pentru desfășurarea activității practice,unde vor avea de realizat oala cu
ciorba.
De îndată ce se finalizează activitatea practică, preșcolarii apreciază activitatea proprie și
pe cea a colegilor.
Ziua se încheie cu desfășurarea jocului de mișcare: ,,UITE ASA".
La finalul zilei voi face aprecieri generale şi voi recompensa toți preșcolarii.
DEMERS DIDACTIC
Strategia didactică
Nr. Eveniment Conținut știintific Metode și Mijloace de Forme de
Crt. didactic procedee învățământ organizare Evaluarea
Se creează condiţiilor
1. Moment necesare bunei desfăşurări a
organizatoric activităţii:
•aerisirea sălii de grupă;
•amenajarea spaţiului
educațional;
•pregătirea materialelor
(demonstrativ, distributiv)
Ziua debutează cu: Conversația Frontal Observarea
Întâlnirea de dimineață comportamentului
Este o zi deosebită. Sala de verbal și
grupă este pregătită să-și nonverbal
primească oaspeți de soi.
Aceștia nu sunt alții decât
copiii grupei mijlocii, care
s-au îmbrăcat frumos și au
venit la grădiniță curioși să
vadă ce surprize le mai oferă
această zi.
a ) Salutul
,,Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit,
A-nceput o nouă zi
Să ne salutăm copii
Bună dimineața, gingași
ghiocei″
b) Prezența
,,După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlni,
Cine oare n-a venit?″
Se va realiza prezenţa iar
preșcolarii vor specifica
colegii absenți. Conversația Frontal Aprecierea
c)Calendarul naturii răspunsurilor
Este completat în urma copiilor
întrebărilor adresate de
educatoare pentru stabilirea Calendarul
aspectelor privind ziua, naturii
anotimpul, aspecte ale Jetoane
vremii. Se folosesc jetoane
și imagini.
Activitatea de grup
Se vor adresa întrebări Conversația
despre aspectele specifice
anotimpului primăvara.
Tranziție: ,,Bat din palme”-
joc cu text și cânt
2. Captarea Se realizează prin Frontal
atenției prezentarea unor legume Conversația
reale.
3. Enunțarea Voi anunța tema activității :
temei și a ,,Legume nazdravane” și voi
obiectivelor explica pe înțelesul copiilor Observarea
propuse obiectivele propuse. Expunerea comportamentul
Pe melodia ,,Bat in ui verbal și
palme”copiii se îndreptă nonverbal
către măsuțele pregătite Frontal
pentru centrele de interes: Explicația
artă,știință,bibliotecă.
4. Reactualizarea Voi purta o scurtă discuție Frontal
cunoștințelor legată de tema săptămânii.
Le voi adresa copiilor câteva
întrebări pentru a le trezi Conversația
interesul pentru activitate.
1. In ce anotimp ne Observarea
aflam? capacităţii de
2. Privind afara, cum ne concentrare şi a
dam seama ca este interesului
toamna?
3. Care sunt legume lor Individual
preferate?
În continuare se prezintă
copiilor centrele de interes.
Vom trece împreună în
revistă fiecare centru în
parte,cu discuții despre ce au
de realizat și cu enumerarea Explicația Planseta
materialelor disponibile.
La centrul ARTĂ copiii Plastilina Aprecieri
vor avea de modelat legume Individual verbale
din plastilina .
La centrul ȘTIINȚĂ copiii Creioane
vor avea de găsit drumul
iepurasilor spre legume. Fișe de lucru
Voi oferi indicaţii generale
şi individuale preşcolarilor
şi urmăresc modul în care Cuburi lego
lucrează. Îi voi ajuta pe cei
care întâmpină dificultăţi în
realizarea sarcinii de lucru.
TRANZIȚIE:,,Taranul e Individual
pe camp!”-joc cu text și
cânt
5. Dirijarea Introducerea în activitate se
învățării realizează printr-o scurtă
conversație despre legumele Explicația Frontal Observarea
de toamnă, având ca suport Coșul cu comportamentului
intuitiv coșul cu legume de verbal și
legume de nonverbal
toamnă.
toamnă

Anunțarea temei și a
Aprecieri
obiectivelor: „Astăzi vă voi Conversatia
verbale
spune „Povestea legumelor
lăudăroase” de Vladimir
Colin.

Prezentarea conținutului Reținerea


povestirii: Frontal titlului
PLAN DE IDEI: poveștii.
1.Gospodina a făcut
cumpărături. Explicația
2.Legumele din coș au
inceput să se laude și să se Ascultarea cu
certe care e mai bună. atenție a
3.Gospodina a gătit mâncare „Poveștii
din toate legumele, înafară legumelor
de ardeiul iute. Expunerea Frontal
4.Ardeiul iute a fost mîncat
lăudăroase”.
de bunic.
Explicarea cuvintelor
necunoscute: Învățarea
-lăudăros = mândru, fălos, cuvintelor
cu nasul pe sus
-gospodină = femeie harnică
necunoscute.
-îngrămădite = înghesuite Explicația
-prăpădit = neastâmpărat
Înțelegerea
mesajului
Frontal
transmis de
poveste.

Fixarea povestirii se face cu


ajutorul exploziei stelare,
punând pe fiecare colț al
stelei câte o imagine
reprezentativă răspunsului. Explicația Frontal
Cum?

Când? Cine?

Exercițiul Imagini cu
Explozia scene
stelară
reprezenta
De ce? Unde? tive din
poveste

„Unde a fost gospodina


după cumpărături?” („...la
piață.”)
„De ce s-au certat Răspunsul
legumele?” („...erau corect la
îngrămădite și nu aveau întrebări.
loc.”)
„Când a spălat gospodina
legumele?” („...înainte să le Conversația
pună la fiert.”)
„Cine a rămas nefiert?”
(„...ardeiul iute.”)
„Cum era ardeiul cel mic la
gust?” („...iute.”) Frontal
În încheierea activității fac Explicația
ultimele aprecieri asupra
modului în care s-au
comportat copiii de-a lungul
activității.

6. Obținerea În continuare, le propun Conversația Observarea


performanței preșcolarilor să desfășurăm comportamentului
activitatea practică. Se verbal și
nonverbal
intuiesc materialele de pe
măsuță, se anunță încă o dată Demonstrația Material
tema, obiectivele și modul mărunt
de lucru. Se vor executa Individual
Lipici
câteva exerciții de încălzire a
Carton Practic-
musculaturii mâinii (plouă,
aplicativă
cântăm la pian, frământăm
aluatul, închidem și Explicația
deschidem pumnul, mișcăm
degețelele). Se va da
semnalul de începere a
lucrului.

Se vor da indicații Conversația


Observarea
individuale și colective dacă
modului de
va fi cazul. Activitatea se va
lucru
desfășura pe fond muzical.
8. Evaluarea După finalizarea lucrărilor
performanței se va realiza turul galeriei.
Se fac aprecieri generale și Turul galeriei Frontal Orală
individuale asupra modului
de lucru și de comportare ale
copiilor pe tot parcursul Analiza
activității, ținându-se cont de produselor
următoarele criterii:
respectarea sarcinilor de
lucru; creativitate și
îndemânare.
9. Încheierea Voi face aprecieri colective
activității şi individuale cu privire la
modul de participare al Conversația Expoziție cu Frontal Aprecieri
copiilor la activitate, asupra lucrări colective și
modului cum cum au individuale
rezolvat sarcinile didactice și
vor fi recompensați. La Recompense
sfârșitul zilei, pentru
satisfacerea nevoii de Coronițe
mișcare, copiii vor desfășura ghiocei
jocul de mișcare:
,, La cules de ghiocei"
ALA I - ȘTIINȚĂ
DOS-activitate practica
DLC-lectura educatoarei

Povestea legumelor lăudăroase


după Vladimir Colin

Într-o zi de toamnă gospodina s-a dus la piaţă să facă


cumpărături. Şi-a încărcat coşul cu de toate: ceapă, cartofi, ardei,
morcovi, roşii, pătrunjel, varză.
Legumele din coş au început să se certe între ele pentru că erau
îngrămădite, că nu aveau loc, că fiecare ar fi vrut să stea deasupra, la
aer. Ardeiul iute, fiind mai mititel se simţea destul de bine şi spuse:
- Ce tot vă certaţi? Aveţi puţină răbdare, că în oală o să aveţi
destul loc, când o să fiebeţi.
Apoi interveni gogoşarul, fratele ardeiului iute:
-Tu să taci frăţioare! Nu vezi ce mic şi prăpădit eşti? Parcă n-ai
frate cu mine şi cu ardeiul galben.
-Lasǎ-l în pace pe fratele nostru, că-i mic şi nu ştie ce spune-
zise ardeiul galben.
Şi tot certându-se între ei, gospodina a ajuns acasă şi a aşezat
legumele pe masǎ pentru a le spăla, curăţa şi pune la fiert.
Când s-au văzut pe masă fiecare a început cu lauda; morcovul a zis că
el e cel mai dulce şi mustăcios, gogoşarul că-i gras, roşu şi gustos,
varza că-i cea mai înfoiată şi frumoasă.
Atunci ardeiul iute, cum n-avea astâmpăr interveni şi spuse:
-Nu vă mai certaţi, că-n oală o să ajungeţi şi-o să fierbeţi de n-o
să vă mai vedeţi.
Gospodina a spălat legumele, le-a curăţat şi în oală le-a tocat.
Când ciorba a fost gata, a fost pusă în farfurii la răcit. Cum nu se mai
auzea nimic, ardeiul iute, ca să nu tacă, a început să întrebe.
-Ce staţi supărate, nu mai aveţi glas? Aţi râs de mine că sunt mititel
dar eu tot proaspăt am rămas, nu ca voi nişte legume fierte.
Şi nu bine a terminat vorba că bunicul l-a şi luat şi din el a
muşcat, apoi a exclamat.
-Vai ce ardei mititel, dar e iute, vai de el!
Şi aşa s-a terminat povestea noastră cu legumele lăudăroase
după cum spune şi proverbul “Lauda de sine nu miroase a bine”!
Povestea legumelor lăudăroase - 1
Povestea legumelor lăudăroase – 2
Povestea legumelor lăudăroase – 3
Povestea legumelor lăudăroase – 4
Povestea legumelor lăudăroase – 5