Sunteți pe pagina 1din 9

CONTABILITATE

1. SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c. lemn de
brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c.
Aprovizionarile in cursul lunii au fost:
- la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.;
- la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.;

- la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c.

- Consumurile lunii octombrie au fost:


la 8 octombrie, 1100 m.c.
la 18 octombrie, 1500 m.c.

Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa:


13 A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO);
14 B – metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.;
15 C – metoda costului mediu ponderat (CMP).

2. SC “CRISANA” SA achizitioneaza echipament de lucru (salopete si uniforme), in valoare de


1.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr.1150. Echipamentul de lucru se distribuie salariatilor,
care suporta 50% din valoarea lui, iar restul se suporta de societate. Se retine prin statul de plata
partea suportata de salariati.

3. SC “GROPITA” SA se aprovizioneaza cu seminte in valoare de 800 lei, furaje 700 lei si


ingrasaminte 500 lei, TV 19%, precum si medicamente de uz veterinar in valoare de 200 lei, TVA
19%.
Semintele, furajele, ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza in consum.
4. SC “TRAMECO” SA se aprovizioneza cu bonuri cantitati fixe (BCF), in valoare de 700 lei,
TVA 19%, pe care le distribuie soferilor si care le consuma.

5. SC “LUCON” SRL receptioneaza conform facturii nr. 1300, piese de schimb in valoare de 150
lei, TVA 19%, cheltuieli incluse in factura 50 lei. Din piesele de schimb primate se vand unui
beneficiar jumatate, la pretul negociat de 300 lei,TVA 19%, de la care se incaseaza suma. Se
descarca gestiunea pentru piesele de schimb vandute si se inchid conturile de venituri si
cheltuieli.

6. SC “ORINTEX” SA primeste de la R.A “CONEL”, factura pentru consumul de energie


electrica, in suma de 800 lei, de la R.A “APA CANAL”, factura pentru apa 700 lei si de la R.A
“ROMGAZ”, factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 19%, care se achita.

7. SC “GAMA” SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 19%, pe care le
trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se achita. Se aduc de la reparare obiectele de
inventar si se elibereaza in folosinta.

8. SC “ALFA” SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri:


- produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei;
- diferenta de produse: 10 lei
- produse in curs de executie in valoare de 50 lei.
In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice:
16 s-au obtinut produse finite 4.000 bucati;
17 s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13 lei/bucata, TVA 19%.

La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care este de 8 lei/bucata.
9. SC “BERE MALT” SA are urmatoarea situatie:
- stocuri initiale:
18 produse in curs de executie 400 lei;
19 produse finite 2.000 lei;

- stocuri finale, stabilite la inventariere:


produse in curs de executie 250 lei;
produse finite 880 lei.

Inregistrari dupa metoda inventarului intermitent.

FISCALITATE

1. O societate comercială obţine venituri din comerţul cu amănunt în sumă de


110.000 lei şi venituri din activitatea unui bar de noapte 90.000 lei.
Cheltuielile înregistrate sunt în cazul comerţului cu amănuntul 60.000 lei,
din care 10.000 lei nedeductibile şi în cazul barului de noapte 30.000 lei,
din care 2.000 lei nedeductibile. Separat de aceste cheltuieli înregistrează
şi cheltuieli generale de administrare în valoare de 4.000 lei. Să se
determine impozitul pe profit.

2. Care este diferenţa între o persoană înregistrată în scop de TVA conform art
153 din Codul fiscal şi o persoană înregistrată în scop de TVA conform art
1531 din Codul fiscal?
ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1. Să se calculeze fluxul de numerar generat de întreprinderea B în exercițiul


n+1 şi să se interpreteze fluxurile de numerar aferente activităților
operaționale, financiare şi de investiții, cunoscându‐se următoarele informații
din situațiile financiare:
Indicator N N+1
Imobilizări 1000 1100
Stocuri 300 350
Creanțe 400 430
Disponibilități 100 70
TOTAL ACTIV 1800 1960
Capitaluri proprii 500 600
Datorii financiare 600 650
Furnizori 200 300
Datorii salariale şi fiscale 450 390
Credite de trezorerie 50 10

Indicator u.m.
Cifra de afaceri 1000
Cheltuieli materiale 300
Cheltuieli salariale 400
Cheltuieli fiscale şi sociale 50
Cheltuieli cu amortizarea 100
Cheltuieli cu dobânda 50
Impozit pe profit 25

2. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă


următoarea situație financiară:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 500
Creante 150
Disponibilități 50
Datorii mai mari de un an 1150
Datorii mai mici de un an 350
Administrarea şi Lichidarea
Întreprinderilor

1. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv la societatea „X”


conform bilanţului întocmit pe baza datelor din contabilitate,
date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii,
se prezintă astfel:
20Programe informatice 4.000.000 lei
21Amortizarea programelor informatice 1.000.000 lei
22 Clădiri 10.000.000 lei
23 Amortizarea clădirilor 2.500.000 lei
24Titluri de participare 2.500.000 lei
25 Mărfuri 5.000.000 lei
26 Clienţi 2.000.000 lei
27Furnizori 4.500.000 lei
28 Furnizori de imobilizări 2.000.000 lei
29 Clienţi-creditori 1.500.000 lei
30Credite bancare pe termen lung 6.000.000 lei
31 Capital subscris vărsat 5.000.000 lei
32 Rezerve 1.000.000 lei (această sumă este formată din
repartizarea profitului net în anii anteriori).

Operaţiunile efectuate de judecătorul sindic şi de lichidator


pentru a asigura disponibilităţile băneşti în vederea achitării
datoriilor:
a) Programele informatice au fost vândute cu 2.500.000 lei, faţă de
valoarea netă contabilă de 3.000.000;
b) Clădirile au fost vândute cu 9.000.000 lei, faţă de valoarea
netă contabilă de 7.500.000 lei;
c) Mărfurile au fost vândute cu 6.000.000 lei faţă de valoarea
contabilă netă de 5.000.000 lei;
d) Titlurile de participare au fost vândute cu 3.000.000 lei faţă de
2.500.000 lei - costul de achizitie;
e) S-a încasat de la clienţi suma de 1.800.000 lei, acordându-se
un scont de 10%;
f) S-a achitat împrumutul de 6.000.000 lei şi dobânda de 1.000.000
lei;
g) S-au achitat furnizorii în sumă de 4.500.000 lei, primindu-se un
scont de 5%;
h) Au fost achitaţi furnizorii de imobilizări în sumă de 2.000.000
lei;
i) Au fost restituite avansurile încasate de la clienţi în sumă de
1.500.000 lei;
j) Cheltuielile efectuate cu lichidarea s-au ridicat la suma de 800.000 lei din
care:
-salarii 500.000 lei
-cheltuieli cu licitaţiile 300.000 lei
Se cere:
a) Înregistrarile contabile privind operaţiunile de lichidare.
b) Întocmirea bilanţului înainte de efectuarea partajului.
c) Înregistrările contabile privind operaţiunile de partaj la
acţionari.

2. În ce ordine vor fi plătite creanţele în cazul falimentului?

Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii

1. Organizarea si elaborarea procedurilor pentru controlul financiar


preventiv.

AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE


1. Posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de tranzacţii să
comporte erori semnificative datorate insuficienţei
controlului intern reprezintă:
a) risc inerent;
b) risc de audit;
c) risc de nedetectare.

2. Imaginea fidelă este:


a) o consecinţă a regularităţii şi sincerităţii conturilor;
b) o condiţie pentru a emite o opinie fără rezerve;
c) un criteriu de apreciere a situaţiilor financiare.

3. Societatea Alfa a evaluat în decembrie anul N-4 un ansamblu imobiliar


achiziţionat în anul N-11 cu 400.000 lei (din care 80.000 lei
pentru teren), amortizabil în 20 ani; cu această ocazie a
eliminat amortismentele din valoarea contabilă. Valoarea de
utilitate a ansamblului imobiliar a fost stabilită cu această ocazie la
450.000 lei (din care 150.000 lei terenul); durata de viaţă nu
a fost modificată.
La 1 iulie anul N, ansamblul imobiliar a fost vândut cu 500.000 lei.
Care este diferenţa din reevaluare ce trebuia înregistrată de
societate:
a) 178.000 lei;
b) 162.000 lei;
c) 170.000 lei.

4. În calitate de auditor al întreprinderii Omega SA aţi constatat că la


31 decembrie stocul la produsul X este contabilizat pentru
6.500.000 lei.
Care este valoarea stocului la 31 decembrie, cunoscând că
întreprinderea foloseşte metoda FIFO, că stocul la 1
decembrie a fost de 500 unităţi a 10.000 lei fiecare, că în 10
decembrie s-au cumpărat 500 unităţi a 12.000 lei fiecare şi
că în 20 decembrie au ieşit 400 unităţi?

EVALUAREA INTREPRINDERILOR
1. Când se doreste determinarea valorii actuale a bunurilor dintr-o
întreprindere, se urmãreste:
a) actualizarea valorii bunurilor la inflatie;
b) corectarea tuturor distorsiunilor dintre valoarea contabilã si valoarea
economicã a bunurilor;
c) corectarea valorii contabile cu inflatia si cu influentele din modificarea
raportului de schimb leu/dolar.

2. Ce este actualizarea?

3. Prezentati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei


întreprinderi.

4. Cum se determinã costul capitalului propriu al unei întreprinderi?

EXPERTIZA CONTABILA

1. Cum se clasifica expertizele contabile?

2. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului contabil?

STUDII DE FEZABILITATE

1. Cum poate fi definită o investiție în sens general?

2. Sub aspect strategic, ce presupune o investiție de demarare?

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE


1. Modalităţi de organizare a profesiei contabile.

2. Criteriile de recunoaştere a unui organism profesional.