Sunteți pe pagina 1din 1

Combinaţia Pronunţie Exemplu Traducere

OU U jouer a juca
OI OA trois trei
AU O auto maşină
EAU O eau Apă

EU Ö fleur floare
OEU Ö soeur sora

CH Ş chocolat ciocolată
EI E seize şaisprezece
AI E lait lapte
AIS, AIT, AIENT E frais proaspăt
ILL II fille fiică
ILL IL ville oras

GE/GI J gens oameni


CE/CI S merci mulţumesc
Ç S Français Franceză
GN NI montagne munte
AIL AI travail muncă
TI SI patience răbdare
EIL EI soleil soare
IN EN intelligent inteligent
PH F pharmacie farmacie
EN AN entrer a intra
QU C magique magic
U IU culte cult
Y I yaourt Iaurt
S (intre vocale) Z maison casa

! E final nu se pronunta.

! Nici consoanele S, T, Z, P, X nu se pronunta.


! Dacă un cuvânt se termină în C, R, F sau L (cu excepţia verbelor care se termină în -r), consoana finală se
pronunţă.

! Vocalele urmate de M sau N sunt de obicei nazale, cu excepţia cazului în care consoana respectivă este
urmată de o altă vocală. Pronunţia lui n nazal înseamnă ca aerul este expirat pe nas în timpul rostirii cuvintelor,
deci n-ul nu este pronunţat complet:

enfant (copil)
cent (o sută)
onze (unsprezece)
lundi (luni)