Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă la biologie în clasa a VI-a

Modulele ,,Plante,, și ,,Organismul uman și sănătatea,,


Data ___________ Numele, prenumele elevului__________________________
N Itemii Pun-
r ctaj
1 Scrie , în spaţiul rezervat , esenţa noţiunilor biologice . 0

1
a. Aparat locomotor ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________ 3
b. Fotosinteză ___________________________________________________________________
4
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 Completează legenda cu denumirile a 6 organe la solicitare și sistemul reprezentat. 0

1
Sistemul _____________________________
2

10
Scrie câte o funcție referitoare la 3 organe digestive, menționând și denumirea lor.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3 Grupează noțiunile, formând 3 triade și respectă următoarea consecutivitate: sisitem vital – organ 0
– funcție. 1

Sistem circulator, intestin subțire, sângele circulă de la inimă, rinichi, sistem digestiv, artere, sistem 2
excretor, absorbție, formează urina. 3

1 _________________________________________________________________________________
2 _________________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________________
4 Folosind corect îmbinările de cuvinte din fiecare rând, formulează un enunț 0

despre stamine. Subliniază cu o linie, variantele corecte. 1

a) Sunt localizate în jurul receptaculului/pistilului. 2

b) Produc polen/produc ovule. 3

c) Sunt formate din stigmat, stil și ovar/ din filament și anteră. 4


d) Reprezintă un organ de reproducere masculin/ organ de reproducere feminin. 5
Enunțul ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5 Enumeră regulile pe care trebuie să le respecte un elev ca să nu se infecteze și să nu 0

răspândească virusul Covid-19, afecțiune a sistemului respirator. 1

____________________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________________
4
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 5
____________________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________________ 7
____________________________________________________________________________________
8
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 9
____________________________________________________________________________________ 10
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6 Coloana A include denimiri de structuri ale sistemelor vitale, iar coloana B – funcțiile lor. Înscrie 0
în spațiul rezervat din coloana A, cifrele corespunzătoare din coloana B. 1

Coloana A Coloana B 2

3
a) Rinichi (__) 1.Spațiu format între buze și dinți
b) Laringe (__) 2. Asigură schimbul de substanțe. 4
c) Uretere (__) 3. Transportul urinei spre vezica urinară 5
d) Vene (__) 4. Formarea urinei 6
e) Capilare (__) 5. Organ de fonație
f) Cavitate bucală (__) 6. Transportă sângele spre vene.

Pentru corectitudine, acuratețe, scris îngrijit -2 puncte

Convertirea puctelor în note


Puncte 38-40 34-37 29-33 23-28 17-22 13-16 9-12 5-8 1-4
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Nr. de puncte _______
Nota ________
Evaluare sumativă la biologie în clasa a VI-a
Curriculum modificat
Data ___________ Numele, prenumele elevului__________________________

N Itemii Nr.
r Punctaj
1 Colorează scheletul omului cu culoarea albastră. 0

2 Colorează petalele cu galben și tulpina cu verde. Încercuiește o frunză. 0

3 Lipește imaginea în dreptul fiecărui cuvânt care îl denumește. 0

1
Stomac Rinichi Plămâni
2

Nota ______________

S-ar putea să vă placă și