Sunteți pe pagina 1din 5

Fişă de lucru Morfologia limbii române II lect. univ. dr.

Paula Neamţu
Adjectivele calificative şi determinative
1. Identificaţi şi analizaţi morfosintactic adjectivele pronominale din următoarele
Cugetări ale lui Nicolae Iorga.

Algoritmul analizei gramaticale la adjectiv:


1. tipul adjectivului
A. după apartenența semantică:
a) calificativ propriu-zis/ participial/ gerunzial;
b1) adjectiv pronominal…;
b2) numeral … cu valoare adjectivală; b) adj. determinativ
b3) pro-adjectiv;
c) adjectiv categorial;
d) adjectiv situațional;
e) adjectiv intensiv;
f) adjectiv modalizator;
g) locuțiune adjectivală.
B. După formă:
a) Adjective variabile:
- cu 5 forme flexionare (adjectivele pronominale: N-Ac altØ, altă, alți, alte + a
5-a formă de G-D: altui, altei, altor);
- cu 4 forme flexionare (frumos, iubit, continuu, acru);
- cu 3 forme flexionare (drag, lung, adânc);
- cu 2 forme flexionare (mare, veche);
b) Adjective invariabile: cu o formă flexionară (gri, maro, kaki, mov, atroce, mișto,
cool + pro-adjective).
2. categorii gramaticale: gen, număr, caz (le „citim” de la substantiv), grad de
comparație și de intensitate (comparativ de…, superlativ relativ…, superlativ absolut);
N.B. Sunt adjective gradabile și non-gradabile. De exemplu, adjectivele unic,
perfect, inferior, optimist, pesimist, minor, major, suprem etc. nu se pot compara.
3. funcție sintactică: atribut adjectival, NP, (E)PS, complement prepozițional,
circumstanțial.
Atenție la adjectivele care se substantivizează ori devin alte părți de vorbire (adverbe).

1
Fişă de lucru Morfologia limbii române II lect. univ. dr. Paula Neamţu
Adjectivele calificative şi determinative
artic. nehot.
Fiecare întâmplare şi faptă are şi ea un adevăr: deprinde-te a-l culege.
• adj. pron. nehot., fem., sg., N, atr. adj.

artic. dem.-adj. (morfem al gradării superlative)


/Cea mai mare recunoștință [pe care o poţi1 dori de la unii oameni] e2/ [să nu-ţi fie
recunoscători3.]
2 PP

AT 1 3 PR
pe care = pronume relativ, sg., Ac, complement direct (pronumele are un antecedent,
substantivul recunoștință și în context are valoare ANAFORICĂ)
• unii = adj. pron. nehot., masc., pl., Ac, atr. adj.
• cea mai mare = adj. calificativ propriu-zis, variabil cu 2 f.f., fem., sg., N, superlativ relativ
de superioritate, atr. adj.
• recunoscători = adj. calificativ propriu-zis, postverbal (derivat de la verbul a recunoaște
cu sufixul -tor), variabil cu 4 f.f., masc., pl., N, NP

/Ai toată viaţa un școlar1 [pe care niciodată nu trebuie2] [să-l pierzi din ochi3]: tu însuți.1/
pe care = pronume relativ, sg., Ac, complement direct (pronumele are un antecedent,
substantivul un școlar și în context are valoare ANAFORICĂ)
• toată = adj. pron. nehot., fem., sg., Ac, atr. adj.
• însuți = adj. pron. de întărire, masc., sg., N, atr. adj.
• tu = pron. personal, formă accent., II, sg., N, apoziție explicativă

/Din ce locuri adânci vine viaţa1/ [care ţâşneşte ici şi colo în izvoare nouă]?
care = pronume relativ, sg., N, S pronumele are un antecedent, substantivul viața și în
context are valoare ANAFORICĂ)
• ce = adj. pron. interogativ, neutru, pl., Ac, atr. adj.
• adânci/ nouă = adj. calificativ propriu-zis, variabil cu 3 f.f., neutru, pl., Ac, atr. adj.

2
Fişă de lucru Morfologia limbii române II lect. univ. dr. Paula Neamţu
Adjectivele calificative şi determinative
Dăruiește semenilor tăi măcar zâmbetul de toate zilele! Şi inima ta se va încălzi de dânsul
de la o vreme.
de dânsul = pronume de politețe, masc., sg., III, Ac cu prep. simplă, C Prep/ Circ de cauză
(Mă încălzesc de sobă/ de tine/ de zidul înfierbântat.)
se = pronume reflexiv, formă neacc., III, sg., Ac, fără f.s. (reflexiv inerent/ obligatoriu =
face parte din structura verbului); reflexiv eventiv
• tăi = adj. pron. posesiv, masc., pl., D, atr. adj.
• toate = adj. pron. nehot., fem., pl., Ac, atr. adj.
• ta = adj. pron. posesiv, fem, sg., N, atr. adj.

/Caritatea nu e banul1/, ci /√e aurul2 sufletului tău/ [în care-l înfășuri.3]


în care = pronume relativ, sg., Ac cu prep., C Prep (cerut de verb: a înfășura în ceva: Am
înfășurat sufletul în aur., Înfășoară cadoul în hârtie!)
Pronumele relativ are un antecedent (sufletului) și este ANAFORIC.
• tău = adj. pron. posesiv, neutru, sg., G, atr. adj.

/Fereşte-te de acel duşman1/ [care vrea2] [să te câştige şi pe tine împotriva ta.3]
care = pronume relativ, sg., N, S (valoare ANAFORICĂ)

• acel = adj. pron. demonstrativ de depărtare, masc., sg., Ac, atr. adj.
• împotriva ta = adj. pron. posesiv, fem., sg., Ac cu prep. specifică de G, C Prep
ÎMPOTRIVA

ÎN + POTRIVA = Ac
N-Ac: ta
G-D: tale

Mișcă-te din spatele meu/ din jurul meu.


Oprește-te în fața mea/ înaintea mea.
Circ de loc în Ac exprimat prin adj. pron. posesiv, neutru, sg.

3
Fişă de lucru Morfologia limbii române II lect. univ. dr. Paula Neamţu
Adjectivele calificative şi determinative
Cu câteva schime învățate treci mai lesne prin viață decât cu toată bogăția de gânduri şi
de simțire a unui om genial.
• câteva = adj. pron. nehot., fem., pl., Ac, atr. adj.
• toată = adj. pron. nehot., fem., sg., Ac, atr. adj.
• genial = adj. calificativ propriu-zis, variabil cu 4 f.f., masc., sg., G, atr. adj.
• învățate = adj. calificativ participial (de proveniență verbală), variabil cu 4 f.f., fem., pl.,
Ac, atr. adj.

Multe suflete dorm pînă ce trupul moare.


• multe = adj. pron. nehot., neutru, pl., N, atr. adj.

/Tot atâtea fapte bune cresc1 pe pământ într-un an/ [câte grăunțe de grâu √cresc2.]
• atâtea = adj. pron. nehot., fem, pl., N, atr. adj.
• câte = adj. pron. relativ, fem./ neutru, N, atr. adj.
• bune = adj. calificativ propriu-zis, variabil cu 4 f.f., fem., pl., N, atr. adj.

În literatură, la fântâna cu apă puțină se îndeasă lumea cu cofele.


• puțină = adj. pron. nehot., fem, sg., Ac, atr. adj.

/Convingerile [care nu se leagă1 de alte convingeri] n-au2 nicio valoare./


care = pronume relativ, pl., N, S (valoare ANAFORICĂ)
• alte = adj. pron. nehot., fem, pl., Ac, atr. adj.
• nicio = adj. pron. negativ, fem., sg., Ac, atr. adj.

[Câtă vreme nebunul nu se specializează1 într-o manie], /lumea-l suferă2./


• câtă = adj. pron. relativ, fem., sg., Ac, atr. adj.
• nebunul = adj. calificativ substantivizat prin articulare cu articolul hotărât, masc., sg., N,
S (CONVERSIUNE MORFOLOGICĂ: adj. > subst.)

[Oricâte gânduri ai da1], /sufletul tău mai are2 şi altele./ [Oricâte stele ar vedea1 lumea],
/în dosul lor mai sunt2 încă atâtea./

4
Fişă de lucru Morfologia limbii române II lect. univ. dr. Paula Neamţu
Adjectivele calificative şi determinative
atâtea = pronume nehotărât, neutru, pl., N, S (are valoare ANAFORICĂ)
în dosul lor = pronume personal, formă accent., III, pl., G cu locuț. prep., Circ de loc
• oricâte = adj. pron. nehot., neutru, pl., Ac, atr. adj.
• tău = adj. pron. posesiv, neutru, sg., N, atr. adj.
• oricâte = adj. pron. nehot., neutru, pl., Ac, atr. adj.

/Orice suferință fizică scade1/ şi /nu e2 nicio suferință morală/ [care să nu înalţe3.]
care = pronume relativ, sg., N, S (are valoare ANAFORICĂ)
• orice = adj. pron. nehot., fem., sg., N, atr. adj.
• nicio = adj. pron. negativ, fem., sg., N, atr. adj.
• fizică/ morală = adj. calificative propriu-zise, fem., sg., N, atr. adj.

determinant emfatic (articol dem.-adj.) (adj. calif., N, atr. adj.)


Lumina cea mare se întinde asupra tuturor lucrurilor: razele rare caută aurul şi piatra
scumpă. (adj. calif., N, atr. adj.)
(adj. calif., Ac, atr. adj.)
• tuturor = adj. pron. nehot., neutru, pl., G, atr. adj.

(adj. calif. propriu-zis/ participial, Ac, atr. adj.)


Cutare bătrân e ca un secerător ce se întoarce cu mânile goale şi cu secerea pierdută.
• adj.pron. nehot., masc., sg., N, atr. adj.

Ce lucru de mirare √e dacă visurile poetului aduc somnul cetitorului?


• adj. pron. interogativ, neutru, sg., N, atr. adj.