Sunteți pe pagina 1din 227

Lista posturilor vacante-rezervate publicate în județul Cluj,

ocupate/neocupate până la data de 08.04.2021


1.complet
Avize şi atestate:
2.pt.nevăzători
3.constituit din ore rez. din
reducerea cu 2 ore a normei 1.Probă
did. intensiv/biligv
Unitatea de 4.conţine ore rez. din 5.IGP/ARR
Statut 2.Probă orală 1.de culte
Cod Localitate învățământ Nivel de Disciplină Ore tr. Viabilitate reducerea cu 2 ore a normei 1.Proba practica la lb. de 6.ed. specială Nr.
{Alte unități} Detalii post did. 2.Specialitatea 2.de alternativă Ocupat
post [Mediu] învățământ {Alte discipline} com./opț Modalitate de predare1 7.HIV crt.
[Unitatea de înv. 3.al unit. de 8.al unit. de înv.
angajare 5.conţine ore solic. la întreg. postului 3.Probă orală înv.mil.
cu statut juridic] nor. particular
la lb. de 4.seminar
6.pt. trans. cons. între unit. predare2 9.al liceului
7.pt.repart. în şed. publică de teologic
pedagogic
trans.
8.cond. spec. de transfer
9.propus pt. continuitate
1. chimie
Școala special 1.Nu 5.Nu industrială / 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu chimie 1. 1.Nu
Gimnazială (deficiențe 6.Da
1014 Baciu Specială grave, severe, activități de pre- 5/0 1 an 3.Nu 7.Da industrială 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 1
[rural] "Transilvania" profunde sau profesionalizare ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. chimie română 3.Nu 8.Nu .
Baciu, com. Baciu asociate) determinată industrială / 3. 4.Nu 9.Nu
chimie
9.Nu industrială
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Tehnologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1030 Cluj-Napoca "Alexandru liceal agricultură, 12/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 2
[urban] Borza" Cluj- horticultură ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Răscruci Profesională agricultură, 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1128 [rural] Răscruci, com. profesional horticultură 15/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 3
8.Nu
Bonțida determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu
vacant 5.nu munca din durată
Școala 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu determinata de un
4 ani 3.Nu 7.Da 6.Da
1155 Cluj-Napoca
Profesională agricultură, 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu an, in contract
profesional 5/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu 4
[urban] Specială "Samus" horticultură clasă română 3.Nu individual de
de viab. a 8.Nu
Cluj - Napoca postului 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu BUJOR V.
MARIA-AMALIA
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
alimentație publică 6.Nu
Turda Colegiul "Emil 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1200 liceal și turism / 10/0 7.Nu 5
[urban] Negruțiu" Turda alimentație publică ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Colegiul de vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
alimentație publică 6.Nu
1239 Cluj-Napoca Servicii în Turism liceal și turism / 18/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 6
[urban] "Napoca" Cluj- alimentație publică ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1303 Cluj-Napoca Liceul Tehnologic liceal alimentație publică 5/3 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 7
[urban] Nr. 1 Cluj-Napoca și turism / 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
alimentație publică ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala alimentație publică vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Da
1345 Cluj-Napoca Profesională profesional și turism / 5/0 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 8
[urban] Specială "Samus" alimentație publică ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Cluj - Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1358 Turda Colegiul "Emil liceal alimentație publică 17/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 9
[urban] Negruțiu" Turda și turism / turism ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Colegiul de vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1495 Cluj-Napoca Servicii în Turism liceal alimentație publică 18/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 10
[urban] "Napoca" Cluj- și turism / turism ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu
Colegiul de 4 ani 1. 1.Nu 6.Nu determinata de un
3.Nu 7.Da
1571 Cluj-Napoca Servicii în Turism liceal alimentație publică 18/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu
1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu an, in contract 11
[urban] "Napoca" Cluj- și turism / turism de viab. a clasă română 3.Nu 8.Nu individual de
Napoca postului 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu MURĂȘANU I.
MONICA-IOANA
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul de vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1732 Cluj-Napoca Servicii în Turism liceal alimentație publică 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 12
[urban] "Napoca" Cluj- și turism / turism ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1859 Cluj-Napoca "Brassai Samuel" liceal alimentație publică 22/0 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 13
[urban] Cluj-Napoca și turism / turism ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Liceul de 1.Nu 5.Nu 5.nu
Coregrafie și Artă vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1031 Cluj-Napoca Dramatică liceu muzică / artă vocală - canto 14/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. arta vocala 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 14
[urban] "Octavian Stroia" artă - coregrafie ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. arta vocala română 3.Nu 8.Nu .
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Rezervat BRAUMULLER rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1059 Cluj-Napoca Palatul Copiilor palatele copiilor balet 18/0 R. LAURA-OANA C.I.C. 1 an 3.Nu 7.Nu 1. coregrafie 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 15
[urban] Cluj 08.11.2021 ang. perd. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Colegiul Național 1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
"Andrei vacant 1. 1.Nu
Dej Mureșanu" Dej 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1800 liceal biologie 14/1 9+6 ORE 4.Nu 8.Nu 7.Nu 16
[urban] {Școala ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
8.Nu
Gimnazială Sic, determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
com. Sic} cu nota/media cel putin 7
1843 Cluj-Napoca Colegiul Național liceal biologie 15/0 6 ORE + 5 ORE + 2 ore - rezervat 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 17
[urban] "Emil Racoviță" BOTA MONICA , 2 ora - 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Cluj-Napoca VLAICA CLAUDIA ang. perd. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu
{Liceul Teoretic determinată 4.Da 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
"Nicolae 9.Nu
Bălcescu" Cluj-
Napoca} 9.Nu
Liceul cu Program 1.Da 5.Nu 5.nu
Sportiv Cluj- vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Cluj-Napoca Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1877 liceal biologie 18/0 12+6 ore 7.Nu 18
[urban] {Liceul Teoretic ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
"Eugen Pora" determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Cluj-Napoca} 9.Nu
1.Nu 5.Da
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1914 liceal biologie 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 19
[urban] "Nicolae Iorga" ang. perd. clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
Liceul de 2.Nu 6.Nu 5.nu
rezervat 1. 1.Nu
Informatică 8 ORE + 2 ore - DEAK 3.Nu 7.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1930 "Tiberiu liceal biologie 12/0 FOGARASI ZITA, 2 ore - 4.Da 8.Nu 7.Nu 20
[urban] ang. perd. clasă română 3.Nu .
Popoviciu" Cluj- MORAR MARIA 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
Napoca 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
Liceul Tehnologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca "Alexandru 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1963 liceal biologie 8/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 21
[urban] Borza" Cluj- ang. perd. clasă română 3.Nu .
8.Nu
Napoca determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Baptist
Liceul Teologic 6.Nu
Cluj-Napoca biologie 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2031 Baptist "Emanuel" liceal 14/0 10+4 ore 7.Nu 22
[urban] biologie - stiinte ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Adventist
biologie 6.Nu
2048 Cluj-Napoca Adventist liceal biologie - ȘtiinȚe 4 6/0 2 BIOLOGIE+4 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 23
[urban] "Maranatha" Cluj- BIOLOGIE-ȘTIINȚE ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
ore 8.Nu
Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic biologie 6.Nu
2106 Gilău "Gelu Voievod" liceal 2+6 ore somesul 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 24
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Gilău rece 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
2147 Huedin "Octavian Goga" liceal biologie 6/1 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 25
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Huedin 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
2156 Cluj-Napoca Liceul Waldorf liceal biologie 5/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf 7.Nu - 26
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
2159 Cluj-Napoca Liceul Waldorf liceal biologie 9/4 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 27
[urban] Cluj-Napoca 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Waldorf 6.Nu .
ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Sâncraiu Gimnazială "Ady 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2171 gimnazial biologie 6/1 4.Nu 8.Nu 7.Nu 28
[rural] Endre" Sâncraiu, ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
8.Nu
com. Sâncraiu determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu 5.nu
"Avram Iancu" vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Câmpia 6.Nu
2215 Turzii Câmpia Turzii gimnazial biologie 6/0 3+3 ORE 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 29
{Școala ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
[urban] 8.Nu
Gimnazială determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Viișoara, com.
Viișoara} 9.Nu
Școala 1.Da 5.Nu
Gimnazială "Emil rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Isac" Cluj-Napoca CIC, ZBUCE V. IOANA 3.Nu 7.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2234 [urban] {Școala gimnazial biologie 17/1 ADRIANA, 31.08.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 30
Gimnazială "Ion 15+3 ore 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
Creangă" Cluj- 9.Nu
Napoca } cu nota/media cel putin 7
1.Da 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Turda Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2263 gimnazial biologie 17/1 7.Nu 31
[urban] "Horea Cloșca și ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Crișan" Turda determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
vacant 1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala 2 ani 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2374 Gimnazială "Ioan gimnazial biologie 9/0 ang. pe durata 7.Nu 32
[urban] Bob" Cluj-Napoca de viab. a 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
3. 4.Nu
postului 9.Nu 9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu
5.nu
"Ștefan Pascu" vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Apahida Apahida 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2385 gimnazial biologie 6/0 7.Nu 33
[rural] {Școala ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Sânnicoara, com.
Apahida } 9.Nu
Școala
Gimnazială "Liviu 1.Nu 5.Nu
5.nu
Dan" Mociu, com. vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Mociu Mociu 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2391 gimnazial biologie 14/0 6+8 ore 7.Nu 34
[rural] {Școala ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Cămărașu, com.
Cămărașu} 9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu 5.nu
"Tamas Gyula" vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
2394 Mera Mera, com. Baciu gimnazial biologie 10/1 6+5 ORE 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 35
[rural] {Școala ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială Vaida determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Cămăraș, com.
Căianu} 9.Nu
2397 Borşa Școala gimnazial biologie 5/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 36
[rural] Gimnazială Borșa, 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
com. Borșa ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
{} determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
9.Nu 8.Nu
9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu 5.nu
Căianu, com. vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Căianu Căianu 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2401 gimnazial biologie 11/0 6+5 ORE 7.Nu 37
[rural] {Școala ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Palatca, com.
Palatca} 9.Nu
Școala
1.Nu 5.Nu
Gimnazială 5.nu
Cășeiu, com. rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
7+7 ORE, CIC, GEORGIU 3.Nu 7.Nu 6.Nu
Căşeiu Cășeiu 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2404 gimnazial biologie 12/2 N. MIRELA LIVIA, 4.Nu 8.Nu 7.Nu 38
[rural] {Școala 31.08.2022 ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Rugășești, com. 9.Da, candidat fara definitivat
Cășeiu} cu nota/media cel putin 7
modificarea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
Școala
2.Nu 6.Nu munca din durată
Gimnazială
Câțcău, com. vacant 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu 5.nu determinata de un
Câţcău Câțcău 4 ani 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu an, in contract
2407 gimnazial biologie 12/2 7+7 ORE ang. pe durata 7.Nu individual de 39
[rural] {Școala clasă română 3.Nu
Gimnazială de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
Chiuiești, com. postului 9.Nu viabilitate a
Chiuiești} postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat HALÁSZ V.
cu nota/media cel putin 7 DANIELA
LAVINIA
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2408 Cutca Gimnazială Cutca, gimnazial biologie 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 40
[rural] com. Sânmartin ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Școala
Gimnazială Luna
1.Da 5.Da
de Sus, com. 2.Nu 6.Nu
Florești rezervat 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Luna De Sus {Școala 5+5+8 ORE, CIC, MARTA 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2413 Gimnazială gimnazial biologie 18/0 -TEUCA M. DELIA, 7.Nu 41
[rural] ang. perd. clasă română 3.Nu .
Gârbău, com. 31.08.2022 determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Gârbău; Colegiul 9.Nu
Național 9.Da, candidat cu definitivat
"Gheorghe Șincai" cu nota/media cel putin 7
Cluj-Napoca}
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Nireş Școala 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2416 [rural] Gimnazială Nireș, gimnazial biologie 6/1 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 42
com. Mica 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2456 Turda "Josika Miklos" liceal biologie 16/2 CIC, VREMIR S. 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 43
[urban] Turda MAGDOLNA, 20.05.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2460 Luna Școala gimnazial biologie 10/1 6 ORE + 1 ORA CDS+ 4 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 44
[rural] Gimnazială Luna, ORE 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
com. Luna ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
{Școala 8.Nu
Gimnazială 9.Nu
"Traian Gărduș" 9.Da, candidat cu definitivat
Luncani, com. cu nota/media cel putin 7
Luna}
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2463 Mănăstireni Gimnazială gimnazial biologie 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 45
[rural] Mănăstireni, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Mănăstireni determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala
Gimnazială
Măguri 1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Măguri- Bogdănești, com. rezervat 1. 1.Nu 6.Nu
Măguri Răcătău CIC, ROȘCA G. ALINA 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2467 răcătău gimnazial biologie 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 46
[rural] [Școala DELIA, 27.07.2022 ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Măguri Răcătău,
com. Măguri
9.Nu
Răcătău]
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Răchiţele Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2470 [rural] Răchițele, com. gimnazial biologie 5/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 47
Mărgău determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Rişca Școala 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2474 [rural] Gimnazială Râșca, gimnazial biologie 4/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 48
com. Râșca 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2477 Vad Gimnazială Vad, gimnazial biologie 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 49
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
com. Vad 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2479 Valea Ierii Gimnazială Valea gimnazial biologie 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 50
[rural] Ierii, com. Valea ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Ierii determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2483 Viişoara Gimnazială gimnazial biologie 11/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 51
[rural] Viișoara, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Viișoara determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
completarea
Liceul de 1.Nu 5.Nu 5.nu normei didactice
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Informatică 2 ani 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu pe perioada
2927 "Tiberiu liceal biologie 7/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu nedeterminata 52
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu
Popoviciu" Cluj- 8.Nu DEAȘ S.
determinată 3. 4.Nu
Napoca 9.Nu CARMEN
9.Nu DANIELA
1.Da 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Geaca Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2939 [rural] Geaca, com. gimnazial biologie 6/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 53
8.Nu
Geaca determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
2940 Cluj-Napoca Școala gimnazial biologie 9/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 54
[urban] Gimnazială "Ion 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Agârbiceanu" ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
Cluj-Napoca determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Aluniş Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2961 [rural] Aluniș, com. gimnazial biologie 3/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 55
8.Nu
Aluniș determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Da 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2885 Cluj-Napoca Creștin "Pro Deo" liceal biologie - chimie 18/0 Biologie 10 ore + Chimie 8 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 56
[urban] ore ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Da
nedeterminată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Național vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2059 Cluj-Napoca Pedagogic liceal biologie - stiinte 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 57
[urban] "Gheorghe Lazăr" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Da
Liceul Teoretic 1.Nu 5.Nu 5.nu
"Dumitru Tăuțan" vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Ortodox
6.Nu
2085 Floreşti Florești liceal biologie - stiinte 15/2 9+6 ore + 2 CDS 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 58
[rural] {Seminarul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Teologic Ortodox determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Cluj-Napoca}
1.Nu 5.Nu 5.nu
Clubul Copiilor vacant 2.Nu 6.Nu 1. carting (palate 1. 1.Nu 6.Nu
Gherla Gherla cluburile 1 an 3.Nu 7.Da 2.Limba 2.Nu -
1067 carting 9/0 și cluburi ale 7.Nu 59
[urban] [Palatul Copiilor copiilor ang. perd. 4.Nu 8.Nu copiilor) română 3.Nu 8.Nu .
Cluj] determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Clubul Copiilor vacant 2.Nu 6.Nu 1. cenaclu literar 1. 1.Nu 6.Nu
Huedin Huedin cluburile cenaclu literar / 1 an 3.Nu 7.Da - creație literară 2.Limba 2.Nu -
1005 9/0 7.Nu 60
[urban] [Palatul Copiilor copiilor creație literară ang. perd. 4.Nu 8.Nu (palate și cluburi română 3.Nu 8.Nu .
Cluj] determinată ale copiilor) 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul de vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Servicii în Turism 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1140 liceal chimie 12/0 7.Nu 61
[urban] "Napoca" Cluj- ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Câmpia Colegiul Tehnic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
"Victor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1174 Turzii liceal chimie 5/0 7.Nu 62
[urban] Ungureanu" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Câmpia Turzii determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Național reducere cu 4 ore titular rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Dej grad I, SUCIU 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1223 "Andrei liceal chimie 4/0 7.Nu 63
[urban] Mureșanu" Dej ECATERINA, SZASZ ang. perd. 4.Da 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
ENIKO determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Național Reducere norma 4 ore rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Turda titulari Grad I, PETROVAI 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1245 "Mihai Viteazul" liceal chimie 4/0 7.Nu 64
[urban] Turda DORINA, ROȘCA ang. perd. 4.Da 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
MARIA determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1268 Cluj-Napoca Colegiul Tehnic liceal chimie 6/0 REZERVAT TITULAR 1/2 rezervat 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 65
[urban] Energetic Cluj- NORMA MIHEȚIU 4 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Napoca CRISTINA ang. perd. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1290 Turda Colegiul Tehnic liceal chimie 16/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 66
[urban] Turda ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Liceul Greco- vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Greco-catolic 5.nu
Cluj-Napoca Catolic 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1337 liceal chimie 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 67
[urban] "Inochentie Micu" ang. perd. clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
Liceul Special vacant 2.Nu 6.Nu 1. competențe de 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 6.Da
Cluj-Napoca Pentru Deficienți 1 an utilizare a 2.Limba 2.Nu -
1355 liceal chimie 5/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 68
[urban] de Vedere Cluj- ang. perd. limbajului română 3.Nu .
Napoca determinată braille 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Tehnologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1365 "Aurel Vlaicu" liceal chimie 11/0 7.Nu 69
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Liceul Tehnologic 3.Nu 7.Da 6.Nu
Huedin 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1370 [urban] "Vlădeasa" gimnazial chimie 4/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 70
Huedin determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Liceul Tehnologic vacant 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Special Pentru 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Da -
1385 [urban] Deficienți de Auz liceal chimie 7/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 71
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
Dej 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1406 "Alexandru Papiu liceal chimie 6/0 7.Nu 72
[urban] Ilarian" Dej ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Gherla 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1472 "Ana Ipătescu" liceal chimie 9/0 7+2 rezervate 7.Nu 73
[urban] ang. perd. 4.Da 8.Nu clasă română 3.Nu .
Gherla 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1482 "Avram Iancu" liceal chimie 8/0 7.Nu 74
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Someşu Rece Someșu Rece 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1581 com. Gilău gimnazial chimie 4/0 7.Nu 75
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
[Liceul Teoretic 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
"Gelu Voievod" 9.Nu
Gilău] 9.Nu
1601 Gherla Liceul Teoretic liceal chimie 7/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 76
[urban] "Kemény 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Zsigmond" Gherla ang. perd. 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1652 Cluj-Napoca "Onisifor Ghibu" liceal chimie 18/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 77
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Cluj-Napoca Liceul Waldorf 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf -
1680 liceal chimie 5/0 7.Nu 78
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Sâncraiu Gimnazială "Ady 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1697 [rural] Endre" Sâncraiu, gimnazial chimie 4/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 79
8.Nu
com. Sâncraiu determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu
munca din durată
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu
1. 1.Nu determinata de un
Gimnazială 4 ani 3.Nu 7.Da 6.Nu
1733 Cluj-Napoca "Alexandru Vaida gimnazial chimie 10/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu
1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu an, in contract 80
[urban] Voevod" Cluj- de viab. a clasă română 3.Nu 8.Nu individual de
Napoca postului 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu CANIU V.
GABRIELA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Câmpia 3.Nu 7.Da 6.Nu
Gimnazială 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1755 Turzii gimnazial chimie 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 81
"Avram Iancu" ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
[urban] Câmpia Turzii determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala 1. 1.Nu determinata de un
4 ani 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu an, in contract
1764 gimnazial chimie 10/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu 82
[urban] "Horea" Cluj- clasă română 3.Nu individual de
de viab. a 8.Nu
Napoca 3. 4.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu CANIU V.
GABRIELA
Școala
Gimnazială "Ioan 1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Bob" Cluj-Napoca 6.Nu
Cluj-Napoca 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1772 {Școala gimnazial chimie 18/0 16 +2 7.Nu 83
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Gimnazială 8.Nu
nedeterminată 3. 4.Nu
"Nicolae Iorga" 9.Nu
Cluj-Napoca} 9.Nu
1782 Cluj-Napoca Școala gimnazial chimie 6/0 rezervat titular 1/2 normă rezervat 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 84
[urban] Gimnazială "Liviu Veresezan Mihaela- 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
31.08.2022 7.Nu
Rebreanu" Cluj- ang. perd. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 8.Nu
Napoca determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1788 Cluj-Napoca Gimnazială gimnazial chimie 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 85
[urban] "Nicolae Iorga" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala 2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Gimnazială 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1797 "Nicolae gimnazial chimie 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 86
[urban] ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
Titulescu" Cluj- determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu 8.Nu
Napoca 9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1803 gimnazial chimie 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 87
[urban] "Octavian Goga" ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
1809 Cluj-Napoca Gimnazială gimnazial chimie 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 88
[urban] "Traian Dârjan" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu completarea
Seminarul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Ortodox 6.Nu normei didactice
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu pe perioada
1827 Teologic Ortodox liceal chimie 4/0 7.Nu 89
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu determinata
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu POPA P.
9.Nu
9.Nu MIHAELA
Școala
Gimnazială
Suceagu, com. 1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Baciu vacant 1. 1.Nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Suceagu [Școala 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1976 gimnazial chimie 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 90
[rural] Gimnazială ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
"Constantin determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Brâncoveanu"
Baciu, com.
9.Nu
Baciu]
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Aghireşu- Gimnazială 6.Nu
1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1998 Fabrici Aghireșu - gimnazial chimie 4/0 7.Nu 91
ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
[rural] Fabrici, com. 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Aghireșu 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Bonţida Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2008 gimnazial chimie 6/0 7.Nu 92
[rural] Bonțida, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Bonțida determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Școala 6.Nu
Borşa 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2016 Gimnazială Borșa, gimnazial chimie 4/0 7.Nu 93
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
com. Borșa 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2029 Căpuşu Mare Școala gimnazial chimie 4/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 94
[rural] Gimnazială 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Căpușu Mare, ang. perd. 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
com. Căpușu 9.Da, candidat cu definitivat 8.Nu
Mare cu nota/media cel putin 7 9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
Școala 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
4 ani 6.Nu an, in contract
Chiuieşti Gimnazială 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
2056 [rural] Chiuiești, com. gimnazial chimie 4/0 ang. pe durata clasă română 3.Nu 7.Nu individual de 95
Chiuiești de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
HALÁSZ V.
9.Nu DANIELA
LAVINIA
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Ciurila Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2058 gimnazial chimie 4/0 7.Nu 96
[rural] Ciurila, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Ciurila determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2070 Gârbău Gimnazială gimnazial chimie 4/0 Rezervat CIC, Marta 4 ani 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 97
[rural] Gârbău, com. Teuca- 31.08.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Gârbău determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Săcuieu Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2802 gimnazial chimie 4/0 7.Nu 98
[rural] Săcuieu, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Săcuieu determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2804 Turda Profesională profesional chimie 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 99
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Poiana Turda 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Răscruci Profesională 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2807 profesional chimie 4/0 7.Nu 100
[rural] Răscruci, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Bonțida determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Da
2808 Cluj-Napoca Profesională profesional chimie 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 101
[urban] Specială "Samus" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj - Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Cluj-Napoca Liceul Waldorf 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf -
2919 liceal chimie 3/0 7.Nu 102
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Aghireşu- Gimnazială vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2920 Fabrici Aghireșu - gimnazial chimie 2/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 103
ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
[rural] Fabrici, com. 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Aghireșu 9.Nu 9.Nu
2944 Dej Școala gimnazial chimie 6/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 104
[urban] Gimnazială 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
"Mihai Eminescu" ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
Dej determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Liceul Teoretic 3.Nu 7.Da 6.Nu
Huedin 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1632 "Octavian Goga" liceal chimie - fizică 16/2 15 ore + 3 ore fizica 4.Nu 8.Nu 7.Nu 105
[urban] ang. perd. clasă română 3.Nu .
Huedin 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Școala 6.Nu
1817 Dej Gimnazială Nr. 1 gimnazial chimie - fizică 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 106
[urban] Dej ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu
Pădureni, com. 2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Tritenii de Jos 3.Nu 7.Da 6.Nu
Pădureni 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1982 [Școala gimnazial chimie - fizică 4/0 postul conține 2 ore fizică 4.Nu 8.Nu 7.Nu 107
[rural] ang. perd. clasă română 3.Nu .
Gimnazială "Pavel 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Dan" Tritenii de 9.Nu
Jos, com. Tritenii
9.Nu
de Jos]
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Călăţele Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2023 [rural] Călățele, com. gimnazial chimie - fizică 10/0 4 ORE + 6 ORE ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 108
8.Nu
Călățele determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Da 5.Nu
Școala 2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Gimnazială 3.Nu 7.Da 6.Nu
Jucu De Sus 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2941 "George Barițiu" gimnazial chimie - fizică 14/2 8+8 4.Nu 8.Nu 7.Nu 109
[rural] ang. perd. clasă română 3.Nu .
Jucu de Sus, com. determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Jucu 9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Liceul Teoretic 3.Nu 7.Da 6.Nu
Turda 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1588 "Josika Miklos" liceal chimie - stiinte 16/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 110
[urban] ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
Turda 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
1610 Cluj-Napoca "Mihai Eminescu" liceal chimie - stiinte 12/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 111
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
vacant 3.Nu 7.Da 5.nu determinata de un
1. 1.Nu
Colegiul Tehnic 4 ani 4.Nu 8.Nu 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1878 "Ana Aslan" Cluj- liceal chimie industrială 18/0 ang. pe durata 7.Nu individual de 112
[urban] clasă română 3.Nu
Napoca de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
9.Da, candidat cu nota/media ANDRONACHE
cel putin 5 sau intre 5 si 7 I. CARMEN
DANIELA
1891 Cluj-Napoca Colegiul Tehnic liceal chimie industrială 18/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 113
[urban] "Ana Aslan" Cluj- 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Napoca ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Colegiul Tehnic 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1943 "Ana Aslan" Cluj- liceal chimie industrială 17/0 7.Nu 114
[urban] Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul de comunicare vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Servicii în Turism profesională în 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1971 postliceal 4/0 7.Nu 115
[urban] "Napoca" Cluj- limba modernă ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Napoca (engleză) determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
comunicare vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Tehnologic 6.Nu
Dej profesională în 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2516 "Constantin postliceal 3/0 7.Nu 116
[urban] Brâncuși" Dej limba modernă ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
(engleză) determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Colegiul Tehnic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca construcții și lucrări 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2032 "Anghel Saligny" liceal 18/0 7.Nu 117
[urban] publice / construcții ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Colegiul Tehnic construcții și lucrări 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2053 "Anghel Saligny" liceal publice / construcții 21/0 7.Nu 118
[urban] Cluj-Napoca topogeodezie ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Tehnic construcții și lucrări vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2064 "Anghel Saligny" liceal publice / construcții 16/0 7.Nu 119
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca topogeodezie 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Școala 3.Nu 7.Da 6.Nu
Turda construcții și lucrări 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2072 [urban] Profesională profesional publice / construcții 18/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 120
Poiana Turda determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu nota/media 9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Da
Cluj-Napoca Profesională construcții și lucrări 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2084 profesional 9/0 7.Nu 121
[urban] Specială "Samus" publice / construcții ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj - Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Colegiul Tehnic 6.Nu
Cluj-Napoca construcții și lucrări 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2118 "Anghel Saligny" liceal 13/0 7.Nu 122
[urban] Cluj-Napoca publice / construcții ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Colegiul Tehnic construcții și lucrări 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2092 "Anghel Saligny" liceal publice / instalații 19/0 7.Nu 123
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca pentru construcții 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Colegiul Tehnic construcții și lucrări 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2109 "Anghel Saligny" liceal publice / instalații 7/0 7.Nu 124
[urban] Cluj-Napoca pentru construcții ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1071 Cluj-Napoca Colegiul de liceu muzică / corepetiție 16/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. muzică 1. 1.Nu 5.nu - 125
[urban] Muzică artă - coregrafie 1 an 2.Nu 6.Nu instrumentală: 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
"Sigismund ang. perd. 3.Nu 7.Da pian română 3.Nu 7.Nu
Toduță" Cluj- determinată 4.Nu 8.Nu 2. muzică 3. 4.Nu 8.Nu
Napoca instrumentală: 9.Nu
9.Nu pian
1.Nu 5.Nu 1. muzică
Școala 5.nu
gimnaziu / vacant 2.Nu 6.Nu instrumentală: 1. 1.Nu
Gimnazială de 6.Nu
Cluj-Napoca primar muzică / 1 an 3.Nu 7.Da pian 2.Limba 2.Nu -
1084 Muzică "Augustin corepetiție 7/0 7.Nu 126
[urban] artă / - gimnaziu ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. muzică română 3.Nu .
Bena" Cluj- 8.Nu
Napoca coregrafie determinată instrumentală: 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu pian
1.Nu 5.Nu 1. cultură și 5.nu
Clubul Copiilor vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
civilizație 6.Nu
1008 Huedin Huedin palatele copiilor cultură și civilizație 9/0 1 an 3.Nu 7.Da engleză (palate 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 127
[urban] [Palatul Copiilor engleză ang. perd. 4.Nu 8.Nu și cluburi ale română 3.Nu 8.Nu .
Cluj] determinată 3. 4.Nu
9.Nu copiilor) 9.Nu
1.Da 5.Nu
Liceul de 2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Coregrafie și Artă 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca liceu muzică / 1 an 2.Limba 2.Nu -
1105 Dramatică dans clasic 18/0 4.Nu 8.Nu 1. coregrafie 7.Nu 128
[urban] artă - coregrafie ang. perd. română 3.Nu .
"Octavian Stroia" 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
Cluj-Napoca 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Liceul de 1.Da 5.Nu 5.nu
Coregrafie și Artă vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1113 Cluj-Napoca Dramatică liceu muzică / dans clasic 18/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. coregrafie 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 129
[urban] artă - coregrafie ang. perd. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
"Octavian Stroia" 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Cluj-Napoca 9.Nu 9.Nu
Liceul de 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Coregrafie și Artă 6.Nu
Cluj-Napoca liceu muzică / 1 an 3.Nu 7.Da 2.Limba 2.Nu -
1119 Dramatică dans clasic 8/0 1. coregrafie 7.Nu 130
[urban] artă - coregrafie ang. perd. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
"Octavian Stroia" 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Cluj-Napoca 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Liceul de vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Cluj-Napoca Coregrafie și Artă liceu muzică / 1 an 3.Nu 7.Da 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1148 Dramatică dans contemporan 9/0 4.Nu 8.Nu 1. coregrafie 7.Nu 131
[urban] artă - coregrafie ang. perd. română 3.Nu .
"Octavian Stroia" 8.Nu
determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
Cluj-Napoca 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu completarea
2.Nu 6.Nu 1. dans 5.nu normei didactice
Clubul Copiilor vacant 1. 1.Nu
Câmpia 3.Nu 7.Nu contemporan / 6.Nu pe perioada
Câmpia Turzii cluburile dans contemporan / 1 an 2.Limba 2.Nu
1173 Turzii 9/0 4.Nu 8.Nu modern (palate 7.Nu determinata 132
[Palatul Copiilor copiilor modern ang. perd. română 3.Nu
[urban] și cluburi ale 8.Nu MEZDREA C-D.
Cluj] determinată 3. 4.Nu
9.Nu copiilor) 9.Nu MARIAN-
ANDREI
1.Da 5.Nu 1. dans 5.nu
Clubul Copiilor vacant 2.Nu 6.Nu contemporan / 1. 1.Nu 6.Nu
1187 Gherla Gherla cluburile dans contemporan / 18/0 1 an 3.Nu 7.Da modern (palate 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 133
[urban] [Palatul Copiilor copiilor modern ang. perd. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
și cluburi ale 8.Nu
Cluj] determinată 3. 4.Nu
9.Nu copiilor) 9.Nu
1.Da 5.Nu 1. dans 5.nu
rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
POP M. CARMEN contemporan / 6.Nu
Cluj-Napoca Palatul Copiilor dans contemporan / 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
1243 palatele copiilor 18/0 SANDA - pensie modern (palate 7.Nu 134
[urban] Cluj modern ang. perd. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
revizuibila 02.09.2021 și cluburi ale 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu copiilor) 9.Nu
1273 Cluj-Napoca Palatul Copiilor palatele copiilor dans contemporan / 18/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. dans 1. 1.Nu 5.nu - 135
[urban] Cluj modern 1 an 2.Nu 6.Nu contemporan / 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
ang. perd. 3.Nu 7.Da modern (palate română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
și cluburi ale 8.Nu
9.Nu copiilor) 9.Nu
Liceul de 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Coregrafie și Artă 6.Nu
Cluj-Napoca liceu muzică / 1 an 3.Nu 7.Da 2.Limba 2.Nu -
1300 Dramatică dans de caracter 2/2 1. coregrafie 7.Nu 136
[urban] artă - coregrafie ang. perd. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
"Octavian Stroia" 8.Nu
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. studiul 1. 1.Nu 6.Nu
1360 Cluj-Napoca Liceul Waldorf liceal de artă design textil 7/2 1 an 3.Nu 7.Da compoziției și 2.Limba 2.Waldorf 7.Nu - 137
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu portofoliu de maghiară 3.Nu .
8.Nu
determinată specialitate 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. studiul 1. 1.Nu
design textil 6.Nu
Cluj-Napoca Liceul Waldorf 1 an 3.Nu 7.Da compoziției și 2.Limba 2.Waldorf -
1393 liceal de artă educaȚie vizualĂ + 14/4 11+3+4 ore 7.Nu 138
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu portofoliu de română 3.Nu .
istoria artei 8.Nu
determinată specialitate 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teologic discipline teologice vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Adventist 6.Nu
1235 Cluj-Napoca Adventist liceal de specialitate 12/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 139
[urban] "Maranatha" Cluj- ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
(teologie adventistă) 8.Nu
Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Baptist
Liceul Teologic discipline teologice 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1247 Baptist "Emanuel" liceal de specialitate 6/1 7.Nu 140
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca (teologie baptistă) 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu
vacant 5.nu munca din durată
2.Nu 6.Nu
Seminarul discipline teologice 2 ani 1. 1.Ortodox 6.Nu determinata de un
Cluj-Napoca de specialitate Teoelogie ortodoxa - 5 ore 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu an, in contract
1330 Teologic Ortodox liceal 18/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu 141
[urban] (teologie ortodoxă) + Relgie ortodoxa 13 ore clasă română 3.Nu individual de
Cluj-Napoca de viab. a 8.Nu
religie ortodoxă 3. 4.Da munca pe durata de
postului 9.Nu
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu CHERECHEȘ I.
CIPRIAN
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teologic discipline teologice vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Reformat 6.Nu
1404 Cluj-Napoca Reformat Cluj- liceal de specialitate 4/8 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 142
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Napoca (teologie reformată) 8.Nu
determinată 3. 4.Da
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Unitarian
Liceul Unitarian discipline teologice 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1416 "Janos Zsigmond" liceal de specialitate 5/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 143
[urban] ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
Cluj-Napoca (teologie unitariană) determinată 3. 4.Da 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul economic, vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca administrativ, 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2131 Economic "Iulian profesional 0/17 7.Nu 144
[urban] comerț și servicii / ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Pop" Cluj-Napoca 8.Nu
comerț și servicii determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2140 Cluj-Napoca Liceul Tehnologic liceal economic, 13/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 145
[urban] Nr. 1 Cluj-Napoca administrativ, 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
comerț și servicii / ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
comerț și servicii determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
9.Nu
economic, 1.Nu 5.Nu 5.nu
rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Colegiul administrativ, 6.Nu
2155 Cluj-Napoca Economic "Iulian liceal comerț și servicii / 0/18 Popescu Mihaela profesor 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 146
[urban] Pop" Cluj-Napoca economic, metodist ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
administrativ, poștă determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
economic, 1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Tehnic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Câmpia administrativ, 6.Nu
"Victor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2166 Turzii liceal comerț și servicii / 17/0 7.Nu 147
Ungureanu" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
[urban] economic, 8.Nu
Câmpia Turzii determinată 3. 4.Nu
administrativ, poștă 9.Nu 9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu munca din durată
economic, vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
Colegiul Tehnic 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
administrativ, 2 ani 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca de Comunicații 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
2172 liceal comerț și servicii / 0/4 ang. pe durata 7.Nu individual de 148
[urban] "Augustin Maior" clasă română 3.Nu
Cluj-Napoca economic, de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
administrativ, poștă postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
FLOREA A.
9.Nu DANIELA
MARIANA
1.Da 5.Nu
economic, 2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Liceul Tehnologic administrativ, 3.Nu 7.Da 6.Nu
Huedin 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2180 "Vlădeasa" liceal comerț și servicii / 18/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 149
[urban] ang. perd. clasă română 3.Nu .
Huedin economic, 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
administrativ, poștă 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu
economic, vacant 5.nu munca din durată
2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu determinata de un
Liceul Tehnologic administrativ, 4 ani 3.Nu 7.Da 6.Nu
Huedin 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu an, in contract
2188 "Vlădeasa" liceal comerț și servicii / 9/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu 150
[urban] clasă română 3.Nu individual de
Huedin economic, de viab. a 8.Nu
3. 4.Nu munca pe durata de
administrativ, poștă postului 9.Nu
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu MUDURE G.
RODICA
economic, 1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic administrativ, rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca "Apaczai Csere FILEP B. JUDITH -titular 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2238 liceal comerț și servicii / 7/0 7.Nu 151
[urban] Janos" Cluj- cu 1/2 normă-31.08.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
economic, 8.Nu
Napoca determinată 3. 4.Nu
administrativ, poștă 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Turda Liceul Teoretic economie; educație 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1372 [urban] "Josika Miklos" liceal antreprenorială 3/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 152
Turda determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2213 Gherla "Ana Ipătescu" liceal economie; educație 2/0 rezervare reducere 2 ore 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 153
[urban] Gherla antreprenorială grad I ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
2317 Cluj-Napoca Colegiul Tehnic liceal economie; educație 7/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 154
[urban] Energetic Cluj- antreprenorială 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Napoca 7.Nu
ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 8.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Liceul de 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Informatică 6.Nu
Cluj-Napoca economie; educație 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2323 "Tiberiu liceal 6/0 7.Nu 155
[urban] antreprenorială ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Popoviciu" Cluj- 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Napoca 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Huedin Liceul Tehnologic economie; educație 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2332 [urban] "Vlădeasa" liceal antreprenorială 11/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 156
Huedin 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Baptist 6.Nu
2343 Cluj-Napoca Baptist "Emanuel" liceal economie; educație 5/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 157
[urban] Cluj-Napoca antreprenorială ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Turda Liceul Teoretic economie; educație 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2352 [urban] "Liviu Rebreanu" liceal antreprenorială 4/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 158
Turda determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Unitarian
Liceul Unitarian 6.Nu
Cluj-Napoca economie; educație 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2359 "Janos Zsigmond" liceal 4/0 7.Nu 159
[urban] antreprenorială ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Național vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2787 Turda "Mihai Viteazul" liceal economie; educație 5/0 rezervate pensie revizuibila 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 160
[urban] antreprenorială ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Turda 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Național rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2959 Turda "Mihai Viteazul" liceal economie; educație 5/2 PENSIE REVIZUIBILA 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 161
[urban] Turda antreprenorială ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul de economie; educație vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2287 Cluj-Napoca Servicii în Turism liceal antreprenorială - 18/0 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 162
[urban] "Napoca" Cluj- economie aplicată ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Liceul Tehnologic economie; educație 2 ani 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu an, in contract
2364 "Aurel Vlaicu" liceal antreprenorială - 15/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu individual de 163
[urban] clasă română 3.Nu
Cluj-Napoca economie aplicată de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
FLOREA A.
9.Nu DANIELA
MARIANA
2369 Cluj-Napoca Liceul Tehnologic liceal economie; educație 9/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 164
[urban] Nr. 1 Cluj-Napoca antreprenorială - 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
economie aplicată ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Național vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1097 Cluj-Napoca "George Coșbuc" liceal educație fizică și 5/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 165
[urban] Cluj-Napoca sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă germană 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Colegiul Național 6.Nu
Cluj-Napoca educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1110 "Gheorghe Șincai" liceal 4/0 7.Nu 166
[urban] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
vacant 1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Național 4 ani 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1123 Cluj-Napoca Pedagogic liceal educație fizică și 18/0 ang. pe durata 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 167
[urban] "Gheorghe Lazăr" sport 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
de viab. a 8.Nu
Cluj-Napoca 3. 4.Nu
postului 9.Nu 9.Da
1.Da 5.Nu
Colegiul Național vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Cluj-Napoca Pedagogic educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1136 [urban] "Gheorghe Lazăr" liceal sport 18/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 168
Cluj-Napoca determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da
cu nota/media cel putin 7
1.Da 5.Nu 5.nu
Liceul Special vacant 2.Nu 6.Nu 1. competențe de 1. 1.Nu 6.Da
1156 Cluj-Napoca Pentru Deficienți liceal educație fizică și 16/0 1 an 3.Nu 7.Da utilizare a 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 169
[urban] de Vedere Cluj- sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu limbajului română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată braille 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu
Liceul Tehnologic 1. 1.Nu determinata de un
1 an 3.Nu 7.Da 6.Nu
1164 Cluj-Napoca "Alexandru liceal educație fizică și 18/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu
1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu an, in contract 170
[urban] Borza" Cluj- sport de viab. a clasă română 3.Nu 8.Nu individual de
Napoca postului 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu JANKO D.
CLAUDIA
1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Tehnologic 6.Nu
Cluj-Napoca educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1172 "Aurel Vlaicu" liceal 15/0 7.Nu 171
[urban] Cluj-Napoca sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu
1. 1.Nu determinata de un
2 ani 3.Nu 7.Da 6.Nu
Dej Liceul Tehnologic educație fizică și 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu an, in contract
1178 liceal 19/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu 172
[urban] "Someș" Dej sport clasă română 3.Nu individual de
de viab. a 8.Nu
3. 4.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu HOZA Z.
ADRIAN VASILE
1192 Huedin Liceul Tehnologic liceal educație fizică și 18/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 173
[urban] "Vlădeasa" sport 4 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
Huedin ang. pe durata 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu individual de
de viab. a 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
postului 9.Nu determinata de un
an, in contract
individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
FARCAȘ-
9.Da, candidat cu definitivat NIYUNGEKO N.
cu nota/media cel putin 7 MARIA-
ELISABETA
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Tehnologic 6.Nu
Huedin educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1201 "Vlădeasa" liceal 10/0 7.Nu 174
[urban] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Huedin 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Huedin Liceul Tehnologic educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1208 [urban] "Vlădeasa" liceal sport 18/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 175
Huedin determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Da 5.Nu modificarea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Da individual de
vacant 4.Nu 8.Nu 5.nu munca din durată
2 ani 1. 1.Nu 6.Nu determinata de un
1246 Cluj-Napoca Liceul Tehnologic liceal educație fizică și 18/0 ang. pe durata 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu an, in contract 176
[urban] Nr. 1 Cluj-Napoca sport de viab. a clasă română 3.Nu 8.Nu individual de
postului 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
cu nota/media cel putin 7 viabilitate a
postului/catedrei
MORAR T.C.
ALEXANDRU
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Adventist 6.Nu
1256 Cluj-Napoca Adventist liceal educație fizică și 10/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 177
[urban] "Maranatha" Cluj- sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Baptist 6.Nu
1262 Cluj-Napoca Baptist "Emanuel" liceal educație fizică și 9/1 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 178
[urban] Cluj-Napoca sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Reformat
Liceul Teologic 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca educație fizică și 4 ani 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1295 Reformat Cluj- liceal 19/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 179
[urban] sport ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
Napoca 8.Nu
nedeterminată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
restrangere de
1.Da 5.Nu 5.nu activitate
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Dej Liceul Teoretic educație fizică și 4 ani 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu solutionata prin
1321 "Alexandru Papiu liceal 21/0 3.Nu 7.Da 7.Nu repartizare in 180
[urban] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu
Ilarian" Dej 8.Nu sedinta publica
nedeterminată 3. 4.Nu
9.Nu MARTONOS I.
9.Nu IOSIF
1384 Cluj-Napoca Liceul Teoretic liceal educație fizică și 15/3 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 181
[urban] "Apaczai Csere sport 4 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
Janos" Cluj- ang. pe durata 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu individual de
Napoca de viab. a 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
postului 9.Nu determinata de un
an, in contract
individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu BALLO K.
LAURA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca educație fizică și 2 ani 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1414 "Brassai Samuel" liceal 8/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 182
[urban] sport ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Da 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Floreşti Liceul Teoretic educație fizică și 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1434 [rural] "Dumitru Tăuțan" liceal sport 18/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 183
Florești 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1446 Gherla "Kemény liceal educație fizică și 13/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 184
[urban] Zsigmond" Gherla sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu modificarea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Da individual de
4.Nu 8.Nu munca din durată
vacant 1. 1.Nu 5.nu determinata de un
Gherla Liceul Teoretic educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu an, in contract
1454 [urban] "Kemény liceal sport 19/0 ang. pe durata clasă maghiară 3.Nu 7.Nu individual de 185
Zsigmond" Gherla de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
TASNADI S.
ISTVAN-
NORBERT
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
1. 1.Nu
Liceul Teoretic 2 ani 3.Nu 7.Da 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca educație fizică și 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1465 [urban] "Lucian Blaga" liceal sport 16/2 ang. pe durata clasă română 3.Nu 7.Nu individual de 186
Cluj-Napoca de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
HOZA N.
9.Nu BIANCA-
NICOLETA
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1470 Cluj-Napoca "Mihai Eminescu" liceal educație fizică și 7/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 187
[urban] Cluj-Napoca sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1476 Huedin Liceul Teoretic liceal educație fizică și 12/1 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 188
[urban] "Octavian Goga" sport 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Huedin 7.Nu
ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 8.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu
vacant 5.nu munca din durată
2.Nu 6.Nu
Liceul Teoretic 2 ani 1. 1.Nu 6.Nu determinata de un
Cluj-Napoca educație fizică și 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu an, in contract
1485 "Onisifor Ghibu" liceal 18/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu 189
[urban] sport clasă română 3.Nu individual de
Cluj-Napoca de viab. a 8.Nu
3. 4.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu RACOVIȚAN D-
V. MIHAI
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 2 ani 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca educație fizică și 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1489 "Onisifor Ghibu" liceal 11/0 ang. pe durata 7.Nu individual de 190
[urban] sport clasă maghiară 3.Nu
Cluj-Napoca de viab. a 8.Nu munca pe durata de
3. 4.Nu
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
BORBÉLY-
9.Nu BÁNDY M.
BOTOND
modificarea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
vacant 3.Nu 7.Da 5.nu determinata de un
1. 1.Nu
Liceul Teoretic 2 ani 4.Nu 8.Nu 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca educație fizică și 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1496 "Onisifor Ghibu" liceal 9/0 ang. pe durata 7.Nu individual de 191
[urban] sport clasă română 3.Nu
Cluj-Napoca de viab. a 8.Nu munca pe durata de
3. 4.Nu
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat BORBÉLY-
cu nota/media cel putin 7 BÁNDY M.
BOTOND
modificarea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
vacant 3.Nu 7.Da 5.nu determinata de un
1. 1.Nu
Liceul Teoretic 2 ani 4.Nu 8.Nu 6.Nu an, in contract
Gherla educație fizică și 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1510 [urban] "Petru Maior" liceal sport 9/0 ang. pe durata clasă română 3.Nu 7.Nu individual de 192
Gherla de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat BODOCAN I-D.
cu nota/media cel putin 7 PAUL-NARCIS-
IONUȚ
1521 Cluj-Napoca Liceul Teoretic liceal educație fizică și 6/0 vacant 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 193
[urban] "Victor Babeș" sport 2 ani clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
Cluj-Napoca ang. pe durata 1.Nu 5.Nu română 3.Nu 7.Nu individual de
de viab. a 2.Nu 6.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
postului 3.Nu 7.Da 9.Nu determinata de un
4.Nu 8.Nu an, in contract
individual de
munca pe durata de
viabilitate a
9.Nu postului/catedrei
MARE F. VASILE
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Cluj-Napoca Liceul Waldorf educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf 6.Nu -
1528 [urban] Cluj-Napoca liceal sport 13/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 194
determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1537 Cluj-Napoca Liceul Waldorf liceal educație fizică și 18/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf 7.Nu - 195
[urban] Cluj-Napoca sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Gimnazială vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
1545 Vultureni "Alexandru gimnazial educație fizică și 16/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 196
[rural] Bohațiel" sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Vultureni, com. determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Vultureni 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Gimnazială 3.Nu 7.Da 6.Nu
Bobâlna educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1552 "Alexandru Vaida gimnazial 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 197
[rural] sport ang. perd. clasă română 3.Nu .
Voevod" Bobâlna, 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
com. Bobâlna 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
Școala 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
Turda Gimnazială educație fizică și 4 ani 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu an, in contract
1563 gimnazial 18/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu individual de 198
[urban] "Andrei Șaguna" sport clasă română 3.Nu
de viab. a 8.Nu munca pe durata de
Turda 3. 4.Nu
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
ILIE D.S.
9.Nu ADRIANA-
RALUCA
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Câmpia Gimnazială educație fizică și 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1573 Turzii gimnazial 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 199
"Avram Iancu" sport ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
[urban] 8.Nu
Câmpia Turzii determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Câmpia Gimnazială educație fizică și 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1578 Turzii "Avram Iancu" gimnazial sport 4/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 200
[urban] Câmpia Turzii determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala titular cu catedra rezervata rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1593 Dej Gimnazială gimnazial educație fizică și 16/0 grad I 2 ore - 31.08.2022, 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 201
[urban] "Avram Iancu" sport CRET I. IOAN VIOREL si ang. perd. 4.Da 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Dej CRISTEA CALIN IONEL determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Dej Gimnazială educație fizică și 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1598 gimnazial 18/0 7.Nu 202
[urban] "Avram Iancu" sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Dej nedeterminată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1617 Beliş Școala gimnazial educație fizică și 12/1 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 203
[rural] Gimnazială sport 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
"Avram Iancu" ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
Beliș, com. Beliș determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
{Școala Primară 9.Nu
Poiana Horea, 9.Da, candidat cu nota/media
com. Beliș} cel putin 5 sau intre 5 si 7
Școala
Gimnazială 1.Da 5.Nu
"Borbely Jozsef" 2.Nu 6.Nu 5.nu
Săvădisla, com. vacant 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu 6.Nu
1639 Săvădisla Săvădisla gimnazial educație fizică și 20/0 14+2+4 ore 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 204
[rural] {Școala Primară sport ang. perd. clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
Liteni, com. determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Săvădisla; Școala 9.Da, candidat cu definitivat
Primară Vlaha, cu nota/media cel putin 7
com. Săvădisla}
Școala 1.Nu 5.Nu
Gimnazială 2.Nu 6.Nu
Suceagu, com. 3.Nu 7.Da
5.nu
Baciu vacant 4.Nu 8.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
1684 Suceagu [Școala gimnazial educație fizică și 10/0 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 205
[rural] Gimnazială sport ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
"Constantin determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu 9.Nu
Brâncoveanu" cu nota/media cel putin 7
Baciu, com.
Baciu]
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Școala 6.Nu
Cluj-Napoca educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1703 Gimnazială "Emil gimnazial 6/0 7.Nu 206
[urban] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Isac" Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Școala
1.Nu 5.Nu
Gimnazială "Gelu 5.nu
2.Nu 6.Nu
Românul" vacant 1. 1.Nu 6.Nu
3.Nu 7.Da
1708 Dăbâca Dăbâca, com. gimnazial educație fizică și 16/2 14+4 ore 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 207
4.Nu 8.Nu
[rural] Dăbâca sport ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
{Școala Primară determinată 3. 4.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
Luna de Jos, com.
Dăbâca} cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Floreşti Gimnazială educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1722 [rural] "Gheorghe Șincai" gimnazial sport 12/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 208
Florești, com. determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
Florești 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1728 Turda Gimnazială gimnazial educație fizică și 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 209
[urban] "Horea Cloșca și sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Crișan" Turda determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1739 Cluj-Napoca Școala gimnazial educație fizică și 18/0 vacant 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 210
[urban] Gimnazială "Ioan sport 4 ani clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
Bob" Cluj-Napoca ang. pe durata română 3.Nu 7.Nu individual de
de viab. a 1.Da 5.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
postului 2.Nu 6.Nu 9.Nu determinata de un
3.Nu 7.Da an, in contract
4.Nu 8.Nu individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
MEDREA P-A.
9.Nu MARIAN-
ALEXANDRU
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Școala 3.Nu 7.Da 6.Nu
Turda educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1744 Gimnazială "Ioan gimnazial 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 211
[urban] sport ang. perd. clasă română 3.Nu .
Opriș" Turda determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială "Ion educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1752 gimnazial 14/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 212
[urban] Agârbiceanu" sport ang. perd. clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Da 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Cluj-Napoca Gimnazială "Ion educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1759 [urban] Creangă" Cluj- gimnazial sport 18/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 213
8.Nu
Napoca determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Școala
Gimnazială "Kos 1.Nu 5.Nu 1. 5.nu
Izvoru Karoly" Izvoru vacant 2.Nu 6.Nu 2.Limba 1.Nu 6.Nu
1790 Crişului Crișului, com. gimnazial educație fizică și 18/0 16+2 ore 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la maghiară 2.Nu 7.Nu - 214
[rural] Izvoru Crișului sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Limba 3.Nu 8.Nu .
{Școala Primară determinată română 4.Nu 9.Nu
Șaula, com.
Izvoru Crișului} 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Corneşti Gimnazială "Lia educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1818 [rural] Manoliu" gimnazial sport 8/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 215
Cornești, com. determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Cornești 9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu modificarea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Da individual de
4.Nu 8.Nu munca din durată
vacant 5.nu
Școala 2 ani 1. 1.Nu 6.Nu determinata de un
1822 Cluj-Napoca Gimnazială "Liviu gimnazial educație fizică și 10/0 ang. pe durata 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu an, in contract 216
[urban] Rebreanu" Cluj- sport de viab. a clasă română 3.Nu 8.Nu individual de
Napoca postului 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
cu nota/media cel putin 7 viabilitate a
postului/catedrei
SÂRB E. MARIA-
EMILIA
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Câmpia 6.Nu
Gimnazială educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1826 Turzii gimnazial 6/0 7.Nu 217
[urban] "Mihai Viteazul" sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Câmpia Turzii determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1833 Ciucea Școala gimnazial educație fizică și 12/0 vacant 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 218
[rural] Gimnazială sport 2 ani clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
"Octavian Goga" ang. pe durata română 3.Nu 7.Nu individual de
Ciucea, com. de viab. a 1.Nu 5.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
Ciucea postului 2.Nu 6.Nu 9.Nu determinata de un
3.Nu 7.Da an, in contract
4.Nu 8.Nu individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu SÂRB E. MARIA-
EMILIA
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1836 Cluj-Napoca Gimnazială gimnazial educație fizică și 6/1 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 219
[urban] "Octavian Goga" sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala
Gimnazială "Pavel
Dan" Tritenii de 1.Da 5.Nu
Jos, com. Tritenii 2.Nu 6.Nu
3.Nu 7.Da 5.nu
de Jos vacant 1. 1.Nu
Tritenii De 4.Nu 8.Nu 6.Nu
1845 Jos {Școala Primară gimnazial educație fizică și 16/0 8+2+6 ore 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 220
[rural] Triteni Colonia, sport ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
com. Tritenii de determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Jos; Școala
Primară Tritenii 9.Da, candidat cu definitivat
de Sus, com. cu nota/media cel putin 7
Tritenii de Jos}
Școala
Gimnazială 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
"Pelaghia Roșu" vacant 1. 1.Nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Mărişel Mărișel, com. educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1863 gimnazial 16/2 16+2 ore 4.Nu 8.Nu 7.Nu 221
[rural] Mărișel sport ang. perd. clasă română 3.Nu .
8.Nu
{Școala Primară determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Mărișel, com. 9.Da, candidat fara definitivat
Mărișel} cu nota/media cel putin 7
Școala
1.Nu 5.Nu
Gimnazială 5.nu
2.Nu 6.Nu
"Ștefan Micle" vacant 1. 1.Nu 6.Nu
3.Nu 7.Da
1874 Feleacu Feleacu, com. gimnazial educație fizică și 12/0 8+4 ore 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 222
[rural] Feleacu sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
{Școala Primară determinată 3. 4.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
Vâlcele, com.
Feleacu} cu nota/media cel putin 7
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Gimnazială vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1879 Feleacu "Ștefan Micle" gimnazial educație fizică și 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 223
[rural] Feleacu, com. sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
Feleacu determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Apahida "Ștefan Pascu" educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1892 Apahida gimnazial 16/0 12+4 ore 3.Nu 7.Da 7.Nu 224
[rural] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
{Școala Primară determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Dezmir com. 9.Nu
Apahida} 9.Nu
1.Da 5.Nu modificarea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Da individual de
4.Nu 8.Nu munca din durată
vacant 5.nu
Școala 1. 1.Nu determinata de un
2 ani 6.Nu
Mera Gimnazială educație fizică și 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu an, in contract
1897 gimnazial 18/1 ang. pe durata 7.Nu 225
[rural] "Tamas Gyula" sport de viab. a clasă maghiară 3.Nu 8.Nu individual de
Mera, com. Baciu postului 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
cu nota/media cel putin 7 viabilitate a
postului/catedrei
SZÁSZ A.
ERZSÉBET
1911 Turda Școala gimnazial educație fizică și 18/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 226
[urban] Gimnazială sport 4 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
ang. pe durata 7.Nu individual de
"Teodor de viab. a 3.Nu 7.Da română 3.Nu 8.Nu munca din durată
Murășanu" Turda postului 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu determinata de un
an, in contract
individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
ȘERBAN M.C.
9.Nu ALEXANDRU-
MIRCEA
Școala
Gimnazială 1.Da 5.Nu
Aghireșu, com. 2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
Aghireșu 6.Nu
Aghireşu educație fizică și 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1920 [Școala gimnazial 18/0 7.Nu 227
[rural] sport ang. perd. clasă română 3.Nu .
Gimnazială determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Aghireșu - 9.Da, candidat fara definitivat 9.Nu
Fabrici, com. cu nota/media cel putin 7
Aghireșu]
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu
Aghireșu - 2.Nu 6.Nu 5.nu
Fabrici, com. vacant 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
Aghireşu- 6.Nu
Aghireșu educație fizică și 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1932 Fabrici gimnazial 8/0 2+2+4 ore 7.Nu 228
{Școala Primară sport ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
[rural] 8.Nu
Băgara, com. determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Aghireșu; Școala 9.Da, candidat fara definitivat
Primară Macău, cu nota/media cel putin 7
com. Aghireșu }
Școala 1.Nu 5.Nu
Gimnazială vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Aluniş Aluniș, com. educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1944 [rural] Aluniș gimnazial sport 10/0 8+2 ore ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 229
{Școala Primară determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
Ghirolt, com. 9.Nu
Aluniș} cu nota/media cel putin 7
1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu 6.Nu
1954 Bonţida Gimnazială gimnazial educație fizică și 18/0 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 230
[rural] Bonțida, com. sport ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
Bonțida determinată 9.Da, candidat inscris la 3. 4.Nu
definitivat cu nota/media cel 9.Nu
putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
1961 Bonţida Gimnazială gimnazial educație fizică și 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 231
[rural] Bonțida, com. sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Bonțida determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu munca din durată
1. 1.Nu
Școala 2 ani 3.Nu 7.Da 6.Nu determinata de un
Borşa educație fizică și 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1970 [rural] Gimnazială Borșa, gimnazial sport 14/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu an, in contract 232
com. Borșa de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu individual de
postului 9.Nu munca pe durata de
viabilitate a
9.Nu postului/catedrei
MARE F. VASILE
1989 Buza Școala gimnazial educație fizică și 8/0 Timandi Partenie Titular cu rezervat 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 233
[rural] Gimnazială Buza, sport catedra rezervata, art. 255 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
com. Buza 7.Nu
(2)/(Legea 1/2011) - ang. perd. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 8.Nu
Viceprimar determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Timandi Partenie Titular cu rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Școala 6.Nu
Buza educație fizică și catedra rezervata, art. 255 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1997 Gimnazială Buza, gimnazial 8/0 7.Nu 234
[rural] sport (2)/(Legea 1/2011) - ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
com. Buza 8.Nu
Viceprimar determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2002 Căianu Gimnazială gimnazial educație fizică și 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 235
[rural] Căianu, com. sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
Căianu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Călăraşi Călărași, com. educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2012 Călărași gimnazial 14/0 6+8 ore 3.Nu 7.Da 7.Nu 236
[rural] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
{Școala Primară determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Bogata, com. 9.Nu
Călărași} 9.Nu
Școala
Gimnazială
Căpușu Mare,
1.Nu 5.Nu
com. Căpușu
2.Nu 6.Nu
Mare 3.Nu 7.Da 5.nu
{Școala Primară vacant 4.Nu 8.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2062 Căpuşu Mare Agârbiciu, com. gimnazial educație fizică și 16/0 6+2+4+4 ore 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 237
[rural] Căpușu Mare; sport ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
Școala Primară determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Căpușu Mic, com.
Căpușu Mare;
Școala Primară 9.Da, candidat cu definitivat
Dumbrava, com. cu nota/media cel putin 7
Căpușu Mare }
Școala
Gimnazială Boian,
com. Ceanu Mare 1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
{Școala Primară vacant 1. 1.Nu 6.Nu
Boian Bolduț, com. educație fizică și 2 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2067 gimnazial 12/0 8+4 ore 4.Nu 8.Nu 7.Nu 238
[rural] Ceanu Mare} sport ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
[Școala determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Gimnazială Ceanu
Mare, com. Ceanu 9.Nu
Mare]
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Ciurila Gimnazială educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2073 [rural] Ciurila, com. gimnazial sport 12/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 239
Ciurila determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Da 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Cuzdrioara Gimnazială educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2080 gimnazial 18/0 7.Nu 240
[rural] Cuzdrioara, com. sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cuzdrioara determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2086 Soporu De Școala gimnazial educație fizică și 12/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 241
Câmpie Gimnazială sport 2 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
[rural] Soporu de ang. pe durata 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu individual de
Câmpie, com. de viab. a 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
Frata postului 9.Nu determinata de un
an, in contract
[Școala individual de
Gimnazială Frata, munca pe durata de
com. Frata] viabilitate a
postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat ARMANCĂ G.
cu nota/media cel putin 7 GHEORGHE-
MARIAN
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Gârbău Gimnazială educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2093 [rural] Gârbău, com. gimnazial sport 12/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 242
Gârbău determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Școala Primară
Viștea, com. 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gârbău 6.Nu
Viştea educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2095 [Școala gimnazial 4/0 7.Nu 243
[rural] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Gimnazială 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Gârbău, com. 9.Nu
Gârbău] 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Iara Gimnazială Iara, educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2100 [rural] com. Iara gimnazial sport 12/0 10+2 ore ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 244
{Școala Primară 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
Agriș, com. Iara} 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Livada Livada, com. educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2104 Iclod gimnazial 14/0 3.Nu 7.Da 7.Nu 245
[rural] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
[Școala determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Gimnazială Iclod, 9.Nu
com. Iclod] 9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu
Gimnazială 2.Nu 6.Nu
5.nu
"Traian Gărduș" vacant 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
6.Nu
2108 Luncani Luncani, com. gimnazial educație fizică și 10/0 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 246
[rural] Luna sport ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
[Școala determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Gimnazială Luna, 9.Nu
com. Luna]
Școala
Gimnazială
Măguri 1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Bogdănești, com. vacant 1. 1.Nu
Măguri- 3.Nu 7.Da 6.Nu
Măguri Răcătău educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2121 răcătău gimnazial 8/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 247
[Școala sport ang. perd. clasă română 3.Nu .
[rural] 8.Nu
Gimnazială determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Măguri Răcătău,
com. Măguri 9.Nu
Răcătău]
2125 Mănăstireni Școala gimnazial educație fizică și 8/1 vacant 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 248
[rural] Gimnazială sport 2 ani clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
Mănăstireni, com. ang. pe durata 1.Nu 5.Nu română 3.Nu 7.Nu individual de
Mănăstireni de viab. a 2.Nu 6.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
postului 3.Nu 7.Da 9.Nu determinata de un
4.Nu 8.Nu an, in contract
individual de
munca pe durata de
viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat postului/catedrei
cu nota/media cel putin 7 BODOCAN I-D.
PAUL-NARCIS-
IONUȚ
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Școala 6.Nu
Dej educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2132 Gimnazială Nr. 1 gimnazial 4/0 7.Nu 249
[urban] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Dej 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
Școala 1 an 6.Nu an, in contract
Gherla educație fizică și 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
2137 Gimnazială Nr. 1 gimnazial 10/0 ang. pe durata 7.Nu individual de 250
[urban] sport clasă română 3.Nu
Gherla de viab. a 8.Nu munca pe durata de
3. 4.Nu
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
ZAHARIE I.L.
9.Nu CĂTĂLIN-
BOGDAN
Școala 1.Nu 5.Nu
Gimnazială vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Palatca, com. 3.Nu 7.Da 6.Nu
Pălatca educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2139 Palatca gimnazial 12/0 10 ore + 2 ore 4.Nu 8.Nu 7.Nu 251
[rural] sport ang. perd. clasă română 3.Nu .
{Școala Primară 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
Sava, com. 9.Nu
Palatca} cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2143 Ploscoş Gimnazială gimnazial educație fizică și 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 252
[rural] Ploscoș, com. sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Ploscoș determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Gimnazială Râșca, rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2150 Rişca com. Râșca gimnazial educație fizică și 8/4 10+2 ore VICEPRIMAR 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 253
[rural] {Școala Primară sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Pleș, com. Râșca} determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
Școala
2.Nu 6.Nu munca din durată
Gimnazială
Săcuieu, com. vacant 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu 5.nu determinata de un
Săcuieu Săcuieu educație fizică și 2 ani 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu an, in contract
2153 [rural] {Școala gimnazial sport 18/0 10+8 ore ang. pe durata clasă română 3.Nu 7.Nu individual de 254
Gimnazială de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
Rogojel, com. postului 9.Nu viabilitate a
Săcuieu} postului/catedrei
9.Da, candidat fara definitivat SZAPORA I.
cu nota/media cel putin 7 NORBERT-
ZSOLT
1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Sic Școala educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2157 [rural] Gimnazială Sic, gimnazial sport 18/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 255
com. Sic determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Școala 1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială 6.Da
Baciu educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2160 Specială gimnazial 16/0 7.Nu 256
[rural] sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
"Transilvania" 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Baciu, com. Baciu 9.Nu 9.Nu
2163 Huedin Școala gimnazial educație fizică și 7/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 257
[urban] Gimnazială sport 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Da .
Specială Huedin ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Suatu Școala educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2167 [rural] Gimnazială Suatu, gimnazial sport 10/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 258
com. Suatu 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Suatu Școala educație fizică și 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2170 [rural] Gimnazială Suatu, gimnazial sport 8/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 259
com. Suatu determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat fara definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2175 Țaga Gimnazială Țaga, gimnazial educație fizică și 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 260
[rural] com. Țaga sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala FARCAS C. SIMONA rezervat 1. 1.Nu
3.Nu 7.Nu 6.Nu
Tureni Gimnazială educație fizică și STEFANIA - Catedra 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2177 gimnazial 18/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 261
[rural] Tureni, com. sport rezervată, CIC - 31.08.2022 ang. perd. clasă română 3.Nu .
Tureni art 255 (6) Legea 1 / 2011 determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu nota/media 9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
modificarea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
vacant 3.Nu 7.Da 5.nu determinata de un
Școala 1. 1.Nu
2 ani 4.Nu 8.Nu 6.Nu an, in contract
Valea Ierii Gimnazială Valea educație fizică și 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
2183 gimnazial 8/1 ang. pe durata 7.Nu individual de 262
[rural] Ierii, com. Valea sport clasă română 3.Nu
Ierii de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat ZAHARIE I.L.
cu nota/media cel putin 7 CĂTĂLIN-
BOGDAN
Școala 1.Nu 5.Nu
Gimnazială 2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Viișoara, com. 3.Nu 7.Da 6.Nu
Viişoara educație fizică și 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2186 Viișoara gimnazial 10/0 6+4 ore 4.Nu 8.Nu 7.Nu 263
[rural] sport ang. perd. clasă română 3.Nu .
{Școala Primară 8.Nu
determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
Urca, com. 9.Nu
Viișoara} cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
FARCAS C. SIMONA rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Aiton Școala Primară educație fizică și STEFANIA - Catedra 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2189 [rural] Aiton, com. Aiton gimnazial sport 4/0 rezervată, CIC - 31.08.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 264
art 255 (6) Legea 1 / 2011 determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
2193 Recea-cristur Școala Primară primar educație fizică și 8/0 6+2 ore vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 265
[rural] Recea Cristur, sport 2 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
com. Recea ang. pe durata 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu individual de
Cristur de viab. a 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
{Școala Primară postului 9.Nu determinata de un
Ciubăncuța, com. an, in contract
Recea Cristur} individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat ARMANCĂ G.
cu nota/media cel putin 7 GHEORGHE-
MARIAN
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2197 Răscruci Profesională profesional educație fizică și 13/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 266
[rural] Răscruci, com. sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
8.Nu
Bonțida determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Da
2201 Cluj-Napoca Profesională profesional educație fizică și 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 267
[urban] Specială "Samus" sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Cluj - Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Școala Primară vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2892 Cluj-Napoca "Panda" Cluj- primar educație fizică și 18/0 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 268
[urban] Napoca sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Da .
nedeterminată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
completarea
1.Nu 5.Nu 5.nu normei didactice
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu pe perioada
Turda Gimnazială educație fizică și 2 ani 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
2926 gimnazial 2/0 7.Nu nedeterminata 269
[urban] "Teodor sport ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu
8.Nu ICLENZAN G.
Murășanu" Turda determinată 3. 4.Nu
9.Nu IULIA-
9.Nu ELISABETA
1.Da 5.Nu 5.nu
Clubul Școlar educație fizică și POP C. CRISTINA - rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
2206 Cluj-Napoca Sportiv "Viitorul" cluburi sportive sport: pregătire 18/0 GABRIELA - CIC - 1 an 3.Nu 7.Nu 1. atletism 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 270
[urban] școlare sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. atletism română 3.Nu .
Cluj-Napoca 31.10.2021 8.Nu
specialitate determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Clubul Școlar 6.Nu
Cluj-Napoca cluburi sportive sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da 1. judo 2.Limba 2.Nu -
2208 Sportiv "Viitorul" 18/0 7.Nu 271
[urban] școlare sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. judo română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
specialitate determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Clubul Școlar educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. lupte (greco- 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca cluburi sportive sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da romane, libere) 2.Limba 2.Nu -
2210 Sportiv "Viitorul" 18/0 7.Nu 272
[urban] Cluj-Napoca școlare sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. lupte (greco- română 3.Nu 8.Nu .
specialitate determinată romane, libere) 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Clubul Școlar educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca cluburi sportive sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da 1. șah 2.Limba 2.Nu -
2216 Sportiv "Viitorul" 18/0 7.Nu 273
[urban] Cluj-Napoca școlare sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. șah română 3.Nu 8.Nu .
specialitate determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. lupte (greco- 1. 1.Nu
Clubul Școlar 6.Nu
Cluj-Napoca cluburi sportive sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da romane, libere) 2.Limba 2.Nu -
2219 Sportiv "Viitorul" 18/0 7.Nu 274
[urban] Cluj-Napoca școlare sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. lupte (greco- română 3.Nu 8.Nu .
specialitate determinată romane, libere) 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Clubul Școlar 6.Nu
Cluj-Napoca cluburi sportive sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da 1. patinaj viteza 2.Limba 2.Nu -
2223 Sportiv "Viitorul" 18/0 7.Nu 275
[urban] școlare sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. patinaj viteza română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
specialitate determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2228 Cluj-Napoca Clubul Școlar cluburi sportive educație fizică și 18/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. rugby / rugby 1. 1.Nu 5.nu - 276
[urban] Sportiv "Viitorul" școlare sport: pregătire 1 an 2.Nu 6.Nu tag 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Cluj-Napoca sportivă de ang. perd. 3.Nu 7.Da 2. rugby / rugby română 3.Nu 7.Nu
specialitate determinată 4.Nu 8.Nu tag 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul cu Program 6.Nu
2241 Cluj-Napoca Sportiv Cluj- vocațional liceal sport: pregătire 18/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. atletism 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 277
[urban] sportivă de ang. perd. 4.Da 8.Nu 2. atletism română 3.Nu .
Napoca 8.Nu
specialitate determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu modificarea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Da individual de
4.Nu 8.Nu munca din durată
vacant 5.nu determinata de un
educație fizică și 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Liceul cu Program sport: pregătire 2 ani 1. handbal 2.Limba 2.Nu 6.Nu an, in contract
2255 Sportiv Cluj- vocațional liceal 18/2 ang. pe durata 7.Nu individual de 278
[urban] sportivă de 2. handbal română 3.Nu
Napoca specialitate de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
EPURE W.D.
ALEXANDRU-
IOAN-DUMITRU
1.Da 5.Nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Liceul cu Program 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca sport: pregătire 1 an 1. volei 2.Limba 2.Nu -
2271 [urban] Sportiv Cluj- vocațional liceal sportivă de 16/2 ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. volei română 3.Nu 7.Nu . 279
Napoca 8.Nu
specialitate determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Clubul Sportiv 1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școlar "Alexandru educație fizică și vacant 1. 1.Nu
Dej Papiu Ilarian" Dej cluburi sportive sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da 1. fotbal 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2276 12/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 280
[urban] [Liceul Teoretic școlare sportivă de ang. perd. 2. fotbal română 3.Nu .
"Alexandru Papiu specialitate determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
Ilarian" Dej] cel putin 5 sau intre 5 si 7
Clubul Sportiv 1.Da 5.Nu 5.nu
Școlar "Alexandru educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Dej Papiu Ilarian" Dej cluburi sportive sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da 1. volei 2.Limba 2.Nu -
2280 18/0 7.Nu 281
[urban] [Liceul Teoretic școlare sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. volei română 3.Nu .
8.Nu
"Alexandru Papiu specialitate determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Ilarian" Dej]
1.Da 5.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
2288 Dej "Alexandru Papiu vocațional liceal sport: pregătire 16/2 4 ani 3.Nu 7.Da 1. volei 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 282
[urban] sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. volei română 3.Nu .
Ilarian" Dej 8.Nu
specialitate nedeterminată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
vacant 1.Da 5.Nu 5.nu
educație fizică și 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 2 ani 6.Nu
2295 Dej "Alexandru Papiu vocațional liceal sport: pregătire 16/2 ang. pe durata 3.Nu 7.Da 1. volei 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 283
[urban] sportivă de 4.Nu 8.Nu 2. volei română 3.Nu .
Ilarian" Dej de viab. a 8.Nu
specialitate postului 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
Dej sport: pregătire 4 ani 3.Nu 7.Da 1. baschet 2.Limba 2.Nu -
2298 "Alexandru Papiu vocațional liceal 15/3 7.Nu 284
[urban] sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. baschet română 3.Nu .
Ilarian" Dej 8.Nu
specialitate nedeterminată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
2300 Turda Clubul Sportiv cluburi sportive educație fizică și 9/0 vacant 1. volei 1. 1.Nu 5.nu - 285
1.Nu 5.Nu
[urban] Școlar "Liviu școlare sport: pregătire 1 an 2. volei 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
2.Nu 6.Nu
Rebreanu" Turda sportivă de ang. perd. română 3.Nu 7.Nu
3.Nu 7.Da
[Liceul Teoretic specialitate determinată 3. 4.Nu 8.Nu
"Liviu Rebreanu" 4.Nu 8.Nu 9.Nu
Turda] 9.Nu
Clubul Sportiv 1.Da 5.Nu 5.nu
Școlar "Liviu educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
2305 Turda Rebreanu" Turda cluburi sportive sport: pregătire 18/0 4 ani 3.Nu 7.Da 1. handbal 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 286
[urban] [Liceul Teoretic școlare sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. handbal română 3.Nu .
8.Nu
"Liviu Rebreanu" specialitate nedeterminată 3. 4.Nu 9.Nu
Turda] 9.Nu
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 3.Nu 7.Da 6.Nu
Turda sport: pregătire 1 an 1. atletism 2.Limba 2.Nu -
2309 "Liviu Rebreanu" vocațional liceal 12/2 4.Nu 8.Nu 7.Nu 287
[urban] sportivă de ang. perd. 2. atletism română 3.Nu .
Turda 8.Nu
specialitate determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Turda sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da 1. atletism 2.Limba 2.Nu -
2315 "Liviu Rebreanu" vocațional liceal 8/2 7.Nu 288
[urban] Turda sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. atletism română 3.Nu 8.Nu .
specialitate determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială "Ion vocațional sport: pregătire 1 an 1. baschet 2.Limba 2.Nu -
2318 [urban] Agârbiceanu" gimnazial sportivă de 5/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. baschet română 3.Nu 7.Nu . 289
8.Nu
Cluj-Napoca specialitate determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu
9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul cu Program 6.Nu
2322 Cluj-Napoca Sportiv Cluj- vocațional liceal sport: pregătire 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. atletism 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 290
[urban] sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. atletism română 3.Nu .
Napoca 8.Nu
specialitate determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
educație fizică și vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul cu Program 6.Nu
Cluj-Napoca sport: pregătire 1 an 3.Nu 7.Da 1. volei 2.Limba 2.Nu -
2326 Sportiv Cluj- vocațional liceal 8/0 7.Nu 291
[urban] sportivă de ang. perd. 4.Nu 8.Nu 2. volei română 3.Nu .
Napoca 8.Nu
specialitate determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Colegiul Național vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1439 "Emil Racoviță" liceal educație muzicală 17/1 7.Nu 292
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
1. 1.Nu
Colegiul Național 2 ani 3.Nu 7.Da 6.Nu an, in contract
Turda 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1473 [urban] "Mihai Viteazul" liceal educație muzicală 8/0 ang. pe durata clasă română 3.Nu 7.Nu individual de 293
Turda de viab. a 8.Nu munca pe durata de
3. 4.Nu
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
BIA-CĂPUŞAN
9.Nu M. CRISTINA-
MANUELA
1513 Cluj-Napoca Colegiul Național liceal educație muzicală 3/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 294
[urban] Pedagogic 2 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
"Gheorghe Lazăr" ang. pe durata 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu individual de
Cluj-Napoca de viab. a 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
postului 9.Da determinata de un
an, in contract
individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
BIA-CĂPUŞAN
9.Nu M. CRISTINA-
MANUELA
Liceul de 1.Nu 5.Nu 5.nu
Informatică vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1738 "Tiberiu liceal educație muzicală 8/0 7.Nu 295
[urban] Popoviciu" Cluj- ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
Napoca 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Special vacant 2.Nu 6.Nu 1. competențe de 1. 1.Nu 6.Da
Cluj-Napoca Pentru Deficienți 1 an 3.Nu 7.Da utilizare a 2.Limba 2.Nu -
1780 liceal educație muzicală 6/0 7.Nu 296
[urban] de Vedere Cluj- ang. perd. 4.Nu 8.Nu limbajului română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată braille 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Adventist
6.Nu
Cluj-Napoca Adventist 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1795 liceal educație muzicală 3/2 7.Nu 297
[urban] "Maranatha" Cluj- ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Reformat
Liceul Teologic 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1812 Reformat Cluj- liceal educație muzicală 18/0 7.Nu 298
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Liceul Teoretic 1.Da 5.Nu
"Alexandru Papiu rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Ilarian" Dej 12+6 NAN-FARKAS 3.Nu 7.Nu 6.Nu
Dej 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1828 [urban] {Școala liceal educație muzicală 18/0 KINGA EMOKE - C.I.C. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 299
Gimnazială 21.02.2022 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
"Mihai Eminescu" 9.Nu 9.Nu
Dej}
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Liceul Teoretic 3.Nu 7.Da 6.Nu
Gherla 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1866 [urban] "Ana Ipătescu" liceal educație muzicală 17/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 300
Gherla 8.Nu
determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Turda Liceul Teoretic 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
1905 "Liviu Rebreanu" liceal educație muzicală 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 301
[urban] ang. perd. clasă română 3.Nu .
Turda determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Nu 5.Nu munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 2 ani 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1968 "Onisifor Ghibu" liceal educație muzicală 8/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu individual de 302
[urban] clasă română 3.Nu
Cluj-Napoca de viab. a 8.Nu munca pe durata de
3. 4.Nu
postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
BIA-CĂPUŞAN
9.Nu M. CRISTINA-
MANUELA
1995 Cluj-Napoca Liceul Unitarian liceal educație muzicală 16/2 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Unitarian 5.nu - 303
[urban] "Janos Zsigmond" 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Cluj-Napoca ang. perd. 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Unitarian
Liceul Unitarian 6.Nu
2006 Cluj-Napoca "Janos Zsigmond" liceal educație muzicală 9/1 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 304
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Liceul Waldorf 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf 6.Nu -
2027 liceal educație muzicală 13/2 4.Nu 8.Nu 7.Nu 305
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu nota/media 9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Câmpia Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2039 Turzii gimnazial educație muzicală 4/0 7.Nu 306
[urban] "Avram Iancu" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Câmpia Turzii determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Turda Gimnazială 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2046 [urban] "Avram Iancu" gimnazial educație muzicală 9/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 307
8.Nu
Turda determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Școala
Gimnazială
Suceagu, com. 1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Baciu vacant 1. 1.Nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Suceagu [Școala 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2054 gimnazial educație muzicală 4/1 4.Nu 8.Nu 7.Nu 308
[rural] Gimnazială ang. perd. clasă română 3.Nu .
8.Nu
"Constantin determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Brâncoveanu"
Baciu, com.
9.Nu
Baciu]
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Gimnazială "Gelu vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Dăbâca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2107 Românul" gimnazial educație muzicală 3/0 7.Nu 309
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Dăbâca, com. 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Dăbâca 9.Nu 9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Gimnazială vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Jucu De Sus 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2111 "George Barițiu" gimnazial educație muzicală 5/0 7.Nu 310
[rural] Jucu de Sus, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
Jucu 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Dej Gimnazială 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2174 [urban] "Mihai Eminescu" gimnazial educație muzicală 4/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 311
8.Nu
Dej determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Câmpia 3.Nu 7.Da 6.Nu
Gimnazială 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2178 Turzii gimnazial educație muzicală 11/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 312
"Mihai Viteazul" ang. perd. clasă română 3.Nu .
[urban] Câmpia Turzii determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
2185 Mihai Școala gimnazial educație muzicală 8/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 313
Viteazu Gimnazială 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
[rural] "Mihai Vodă" ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
Mihai Viteazu, determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
com. Mihai 8.Nu
Viteazu 9.Nu 9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială 6.Nu
Băişoara 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2190 "Mircea Luca" gimnazial educație muzicală 3/0 7.Nu 314
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Băișoara, com. 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Băișoara 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2194 gimnazial educație muzicală 4/0 7.Nu 315
[urban] "Nicolae Iorga" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
VLAȘIN C. RUTH
MARIA - Cadru didactic 1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială angajat cu contract 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2202 gimnazial educație muzicală 8/1 individual de muncă pe 3.Nu 7.Nu 7.Nu 316
[urban] "Octavian Goga" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca perioada viabilității determinată 3. 4.Nu 8.Nu
postului didactic - 9.Nu
31.08.2022 9.Nu

1.Nu 5.Nu completarea


5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu normei didactice
6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială 2 ani 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu pe perioada
2203 gimnazial educație muzicală 4/0 7.Nu 317
[urban] "Octavian Goga" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu nedeterminata
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu KOCSIS Z.
9.Nu
9.Nu IMOLA CSENGE
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu
5.nu
"Ștefan Pascu" vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Apahida Apahida 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2217 gimnazial educație muzicală 16/2 14+4 ore 7.Nu 318
[rural] {Școala ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Gimnazială determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Sânnicoara, com.
Apahida} 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Mera Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2224 gimnazial educație muzicală 4/0 7.Nu 319
[rural] "Tamas Gyula" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 8.Nu .
Mera, com. Baciu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu
Aghireșu, com. vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Aghireșu 3.Nu 7.Da 6.Nu
Aghireşu 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2229 [rural] [Școala gimnazial educație muzicală 2/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 320
Gimnazială 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Aghireșu - 9.Nu
Fabrici, com.
9.Nu
Aghireșu]
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Bonţida Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2231 gimnazial educație muzicală 7/0 7.Nu 321
[rural] Bonțida, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Bonțida determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Căianu Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2236 gimnazial educație muzicală 4/0 7.Nu 322
[rural] Căianu, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Căianu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2240 Călăţele Școala gimnazial educație muzicală 4/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 323
[rural] Gimnazială 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Călățele, com. ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
Călățele determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
ț
8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Cămăraşu Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2247 gimnazial educație muzicală 5/0 7.Nu 324
[rural] Cămărașu, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Cămărașu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Chinteni Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2250 gimnazial educație muzicală 4/0 7.Nu 325
[rural] Chinteni, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Chinteni determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Școala 6.Nu
2253 Iara Gimnazială Iara, gimnazial educație muzicală 3/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 326
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
com. Iara 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială 6.Nu
2258 Moldoveneşti Moldovenești, gimnazial educație muzicală 3/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 327
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
com. 8.Nu
Moldovenești determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială 6.Nu
2265 Moldoveneşti Moldovenești, gimnazial educație muzicală 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 328
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
com. 8.Nu
Moldovenești determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Școala 6.Nu
Dej 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2270 Gimnazială Nr. 1 gimnazial educație muzicală 3/0 7.Nu 329
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Dej 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Gherla 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2274 Gimnazială Nr. 1 gimnazial educație muzicală 6/0 7.Nu 330
[urban] Gherla ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Pălatca Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2284 gimnazial educație muzicală 3/0 7.Nu 331
[rural] Palatca, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Palatca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Nu 5.Nu
5.nu
Săcuieu, com. vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Săcuieu Săcuieu 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2289 gimnazial educație muzicală 4/0 2+2 ore 7.Nu 332
[rural] {Școala ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Rogojel, com.
Săcuieu} 9.Nu
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Viişoara Gimnazială 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2296 gimnazial educație muzicală 7/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 333
[rural] Viișoara, com. ang. perd. clasă română 3.Nu .
8.Nu
Viișoara determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
2301 Turda Școala gimnazial educație muzicală 5/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 334
[urban] Profesională 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Poiana Turda 7.Nu
ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 8.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială 6.Nu
2406 Mărişel "Pelaghia Roșu" gimnazial educație muzicală 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 335
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Mărișel, com. 8.Nu
Mărișel determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
1889 Turda "Josika Miklos" liceal educație muzicală - 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 336
[urban] educație artistică ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Turda 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala
Gimnazială
Suceagu, com. 1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Baciu vacant 1. 1.Nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Suceagu [Școala 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2405 gimnazial educație plastică 4/1 4.Nu 8.Nu 7.Nu 337
[rural] Gimnazială ang. perd. clasă română 3.Nu 8.Nu .
"Constantin determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Brâncoveanu"
Baciu, com.
9.Nu
Baciu]
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială "Gelu 6.Nu
Dăbâca 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2409 Românul" gimnazial educație plastică 4/0 7.Nu 338
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Dăbâca, com. 8.Nu
Dăbâca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Mociu Gimnazială "Liviu 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2410 gimnazial educație plastică 3/0 7.Nu 339
[rural] Dan" Mociu, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Mociu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 6.Nu
Dej Gimnazială 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2411 [urban] "Mihai Eminescu" gimnazial educație plastică 10/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 340
8.Nu
Dej determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Câmpia Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2412 Turzii gimnazial educație plastică 11/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 341
"Mihai Viteazul" ang. perd. clasă română 3.Nu .
[urban] Câmpia Turzii determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat fara definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala RUSU N. MIRELA - rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială Titular cu completare de 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2414 gimnazial educație plastică 4/0 7.Nu 342
[urban] "Nicolae Iorga" catedră în altă unitate de ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Cluj-Napoca învățământ 31.08.2022 determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2415 gimnazial educație plastică 4/0 7.Nu 343
[urban] "Octavian Goga" ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2417 Mărişel Școala gimnazial educație plastică 4/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 344
[rural] Gimnazială 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
"Pelaghia Roșu" ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
Mărișel, com. 9.Nu 8.Nu
Mărișel 9.Nu
Școala
Gimnazială 1.Da 5.Nu
5.nu
"Ștefan Pascu" vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Apahida Apahida 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2433 gimnazial educație plastică 16/2 7.Nu 345
[rural] {Școala ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială determinată 3. 4.Nu
9.Nu
Sânnicoara, com.
Apahida} 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Bonţida Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2437 gimnazial educație plastică 5/0 7.Nu 346
[rural] Bonțida, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Bonțida determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Căianu Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2438 gimnazial educație plastică 4/0 7.Nu 347
[rural] Căianu, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Căianu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Cămăraşu Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2439 gimnazial educație plastică 5/0 7.Nu 348
[rural] Cămărașu, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cămărașu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială 6.Nu
2441 Căpuşu Mare Căpușu Mare, gimnazial educație plastică 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 349
[rural] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
com. Căpușu 8.Nu
Mare determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Școala vacant 1. 1.Nu
Luna De Sus Gimnazială Luna 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2442 gimnazial educație plastică 3/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 350
[rural] de Sus, com. ang. perd. clasă maghiară 3.Nu .
Florești determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat fara definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Școala 3.Nu 7.Da 6.Nu
Dej 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2443 [urban] Gimnazială Nr. 1 gimnazial educație plastică 3/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 351
Dej 8.Nu
determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Pălatca Gimnazială 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2444 gimnazial educație plastică 3/0 7.Nu 352
[rural] Palatca, com. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Palatca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Gimnazială rezervat FĂGĂRĂȘAN rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2971 "Constantin gimnazial educație plastică 9/0 SILVIA -Completare de 7.Nu 353
[urban] Brâncuși" Cluj- catedră în altă unitate ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
Napoca 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Liceul Tehnologic 3.Nu 7.Nu 6.Nu
Huedin educație plastică - 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2212 [urban] "Vlădeasa" liceal educație vizuală 4/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 354
Huedin 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
2329 Cluj-Napoca Colegiul Național liceal educație plastică - 8/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 355
[urban] "George Coșbuc" educație vizuală 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Cluj-Napoca ang. perd. 3.Nu 7.Da germană 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Colegiul Național rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
OGRUȚAN-PRAȚA 6.Nu
Cluj-Napoca Pedagogic educație plastică - 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2347 liceal 18/0 LAURA-ANGELA C.I.C. 7.Nu 356
[urban] "Gheorghe Lazăr" educație vizuală ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
03.01.2022 8.Nu
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Da
9.Nu
1.Nu 5.Nu
Liceul de vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Informatică 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca educație plastică - 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2356 "Tiberiu liceal 14/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 357
[urban] educație vizuală ang. perd. clasă română 3.Nu .
Popoviciu" Cluj- 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
Napoca 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
2396 Gherla "Kemény liceal educație plastică - 9/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 358
[urban] educație vizuală ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Zsigmond" Gherla 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
2398 Cluj-Napoca "Nicolae liceal educație plastică - 5/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 359
[urban] Bălcescu" Cluj- educație vizuală ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
vacant 3.Nu 7.Da 5.nu
1. 1.Nu determinata de un
Liceul Teoretic 2 ani 4.Nu 8.Nu 6.Nu
2399 Cluj-Napoca "Onisifor Ghibu" liceal educație plastică - 18/0 ang. pe durata 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu an, in contract 360
[urban] educație vizuală clasă română 3.Nu individual de
Cluj-Napoca de viab. a 8.Nu
postului 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
viabilitate a
9.Da, candidat fara definitivat postului/catedrei
cu nota/media cel putin 7 LAZAR I.
SIMONA-MARIA
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
2400 Cluj-Napoca "Onisifor Ghibu" liceal educație plastică - 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 361
[urban] educație vizuală ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
Floreşti educație plastică - 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2425 "Dumitru Tăuțan" liceal 5/0 7.Nu 362
[rural] educație vizuală ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Florești 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Reformat 5.nu
Liceul Teologic educație plastică - 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2207 [urban] Reformat Cluj- liceal educație vizuală - 9/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu 7.Nu . 363
Napoca educație artistică 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Dej Liceul Teoretic educație plastică - 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2390 "Alexandru Papiu liceal educație vizuală - 12/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 364
[urban] ang. perd. clasă română 3.Nu .
Ilarian" Dej educație artistică determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
2392 Gherla Liceul Teoretic liceal educație plastică - 18/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 365
[urban] "Ana Ipătescu" educație vizuală - 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Gherla educație artistică ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu modificarea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Da individual de
vacant 4.Nu 8.Nu 5.nu munca din durată
1. 1.Nu determinata de un
Liceul Teoretic educație plastică - 2 ani 6.Nu
2393 Cluj-Napoca "Avram Iancu" liceal educație vizuală - 18/0 ang. pe durata 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu an, in contract 366
[urban] clasă română 3.Nu individual de
Cluj-Napoca educație artistică de viab. a 8.Nu
postului 3. 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
GRÖLLER G.
DELIA-ANDREA
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic educație plastică - 6.Nu
2395 Turda "Josika Miklos" liceal educație vizuală - 6/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 367
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Turda educație artistică 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
educație plastică - 6.Nu
2402 Cluj-Napoca Liceul Waldorf liceal educație vizuală - 5/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf 7.Nu - 368
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
educație artistică 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
educație plastică - 6.Nu
Cluj-Napoca Liceul Waldorf 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf -
2403 liceal educație vizuală - 9/4 7.Nu 369
[urban] Cluj-Napoca ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
educație artistică 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teologic educație plastică - vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Adventist 6.Nu
Cluj-Napoca Adventist 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2499 liceal educație vizuală - 4/0 7.Nu 370
[urban] "Maranatha" Cluj- educație artistică ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
completarea
1.Nu 5.Nu 5.nu normei didactice
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Dej Școala 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu pe perioada
2947 Gimnazială Nr. 1 gimnazial educație tehnologică 8/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu determinata 371
[urban] ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu
Dej determinată 3. 4.Nu 8.Nu OCHIAN V.
9.Nu ADRIANA
9.Nu STELA
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Aghireşu- Gimnazială 6.Nu
educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1695 Fabrici Aghireșu - gimnazial 4/0 7.Nu 372
și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
[rural] Fabrici, com. 8.Nu
Aghireșu determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cămăraşu Gimnazială educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1952 gimnazial 5/0 7.Nu 373
[rural] Cămărașu, com. și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cămărașu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Călăţele Gimnazială educație tehnologică 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2003 gimnazial 4/0 7.Nu 374
[rural] Călățele, com. și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Călățele determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2018 Cojocna Școala gimnazial educație tehnologică 9/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 375
[rural] Gimnazială și aplicații practice 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Cojocna, com. ang. perd. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu
Cojocna determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
{Școala 9.Nu
Gimnazială Cara ,
Com Cojocna} 9.Nu
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Școala 3.Nu 7.Da 6.Nu
Iara educație tehnologică 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2028 [rural] Gimnazială Iara, gimnazial și aplicații practice 4/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 376
com. Iara 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Școala 6.Nu
2068 Nireş Gimnazială Nireș, gimnazial educație tehnologică 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 377
[rural] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
com. Mica 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Tureni Gimnazială educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2076 gimnazial 4/0 7.Nu 378
[rural] Tureni, com. și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Tureni determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Vad educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2082 Gimnazială Vad, gimnazial 4/0 7.Nu 379
[rural] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
com. Vad 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Răscruci Profesională educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2090 gimnazial 4/0 7.Nu 380
[rural] Răscruci, com. și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Bonțida determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Seminarul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Ortodox 6.Nu
Cluj-Napoca educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2101 Teologic Ortodox gimnazial 8/0 7.Nu 381
[urban] Cluj-Napoca și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Colegiul Național 6.Nu
Dej educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2377 "Andrei gimnazial 4/0 7.Nu 382
[urban] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Mureșanu" Dej 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Colegiul Național vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
2379 Cluj-Napoca Pedagogic gimnazial educație tehnologică 7/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 383
[urban] "Gheorghe Lazăr" și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Da
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul cu Program 6.Nu
2383 Cluj-Napoca Sportiv Cluj- gimnazial educație tehnologică 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 384
[urban] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Liceul de 1.Nu 5.Nu 5.nu
rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Informatică 6.Nu
2387 Cluj-Napoca "Tiberiu gimnazial educație tehnologică 6/0 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 385
[urban] și aplicații practice ang. perd. 4.Da 8.Nu clasă română 3.Nu .
Popoviciu" Cluj- 8.Nu
Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
2689 Huedin Liceul Tehnologic gimnazial educație tehnologică 4/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 386
[urban] "Vlădeasa" și aplicații practice 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
Huedin ang. perd. 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Tehnologic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Da
2693 Cluj-Napoca Special Pentru gimnazial educație tehnologică 13/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 387
[urban] Deficienți de Auz și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Baptist
Liceul Teologic 6.Nu
2695 Cluj-Napoca Baptist "Emanuel" gimnazial educație tehnologică 4/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 388
[urban] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
Gherla educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2696 "Ana Ipătescu" gimnazial 7/0 7.Nu 389
[urban] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Gherla 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
Floreşti educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2697 "Dumitru Tăuțan" gimnazial 5/0 7.Nu 390
[rural] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Florești 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
Liceul Teoretic 3.Nu 7.Da 6.Nu
Cluj-Napoca educație tehnologică 4 ani 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2699 [urban] "Eugen Pora" gimnazial și aplicații practice 9/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 391
Cluj-Napoca 8.Nu
determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Liceul Teoretic 6.Nu
2703 Gherla "Kemény gimnazial educație tehnologică 7/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 392
[urban] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Zsigmond" Gherla 8.Nu
determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
2705 Cluj-Napoca "Nicolae gimnazial educație tehnologică 18/0 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 393
[urban] Bălcescu" Cluj- și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Napoca nedeterminată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Câmpia Liceul Teoretic 6.Nu
educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2707 Turzii "Pavel Dan" gimnazial 10/0 7.Nu 394
și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
[urban] Câmpia Turzii 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Liceul Teoretic vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Gherla educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2709 "Petru Maior" gimnazial 4/0 7.Nu 395
[urban] Gherla și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Liceul Waldorf educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Waldorf -
2711 gimnazial 18/0 7.Nu 396
[urban] Cluj-Napoca și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
2713 Cluj-Napoca Liceul Waldorf gimnazial educație tehnologică 9/0 vacant 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 397
[urban] Cluj-Napoca și aplicații practice 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Waldorf 6.Nu .
ang. perd. 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu
determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
2716 Turda Gimnazială gimnazial educație tehnologică 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 398
[urban] "Andrei Șaguna" și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Turda determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Câmpia 6.Nu
2717 Turzii Gimnazială gimnazial educație tehnologică 8/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 399
"Avram Iancu" și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
[urban] 8.Nu
Câmpia Turzii determinată 3. 4.Nu 9.Nu
9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială "Gelu 6.Nu
Dăbâca educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2719 Românul" gimnazial 4/0 7.Nu 400
[rural] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Dăbâca, com. 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Dăbâca 9.Nu 9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Gimnazială vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Floreşti educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2721 "Gheorghe Șincai" gimnazial 5/0 7.Nu 401
[rural] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
Florești, com. 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Florești 9.Nu 9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
Gimnazială "Ioan vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Sânpaul educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2723 Alexandru" gimnazial 4/0 7.Nu 402
[rural] Sânpaul, com. și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
Sânpaul 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Turda educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2738 Gimnazială "Ioan gimnazial 5/0 7.Nu 403
[urban] Opriș" Turda și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
Mociu Gimnazială "Liviu educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2740 gimnazial 4/0 7.Nu 404
[rural] Dan" Mociu, com. și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Mociu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
2744 Cluj-Napoca Gimnazială "Liviu gimnazial educație tehnologică 16/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 405
[urban] Rebreanu" Cluj- și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu .
8.Nu
Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
Școala 2.Nu 6.Nu 5.nu
vacant 1. 1.Nu
Băişoara Gimnazială educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Nu -
2746 "Mircea Luca" gimnazial 3/1 4.Nu 8.Nu 7.Nu 406
[rural] și aplicații practice ang. perd. clasă română 3.Nu .
Băișoara, com. determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu 8.Nu
Băișoara 9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Gimnazială educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2748 gimnazial 4/0 7.Nu 407
[urban] "Nicolae Iorga" și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
Cluj-Napoca determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Școala 1.Nu 5.Nu 5.nu
vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
Gimnazială 6.Nu
Cluj-Napoca educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2749 "Nicolae gimnazial 4/0 7.Nu 408
[urban] și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă maghiară 3.Nu .
Titulescu" Cluj- 8.Nu
determinată 3. 4.Nu
Napoca 9.Nu 9.Nu
2752 Turda Școala gimnazial educație tehnologică 5/0 DĂRĂBAN MARIANA rezervat 1.Nu 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 409
[urban] Gimnazială și aplicații practice CAMELIA -titular cu 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
"Teodor catedra rezervată drad I ang. perd. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu
Murășanu" Turda reducere 2 ore- 31.08.2022 determinată 4.Da 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.nu
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ăşchileu 6.Nu
Gimnazială educație tehnologică 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
2869 Mare gimnazial 4/0 7.Nu 410
[rural] Așchileu Mare, și aplicații practice ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 8.Nu .
com. Așchileu determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
educatoare/educator
itinerant și de 1.Da 5.Nu
sprijin; institutor 2.Nu 6.Nu 5.nu
Liceul Special itinerant și de sprijin vacant 3.Nu 7.Da 1. competențe de 1. 1.Nu
6.Da
Cluj-Napoca Pentru Deficienți pentru învățământul 1 an 4.Nu 8.Nu utilizare a 2.Limba 2.Nu -
1057 special preșcolar 25/0 7.Nu 411
[urban] de Vedere Cluj- preșcolar special; ang. perd. limbajului română 3.Nu .
8.Nu
Napoca profesor itinerant și determinată braille 3. 4.Nu 9.Nu
de sprijin pentru 9.Da, candidat cu definitivat
învățământul special cu nota/media cel putin 7
preșcolar
educatoare/educator
itinerant și de 1.Da 5.Nu
sprijin; institutor 2.Nu 6.Nu 5.nu
Liceul Special itinerant și de sprijin vacant 3.Nu 7.Da 1. competențe de 1. 1.Nu
6.Da
Cluj-Napoca Pentru Deficienți pentru învățământul 1 an 4.Nu 8.Nu utilizare a 2.Limba 2.Nu -
1060 special preșcolar 25/0 7.Nu 412
[urban] de Vedere Cluj- preșcolar special; ang. perd. limbajului română 3.Nu .
8.Nu
Napoca profesor itinerant și determinată braille 3. 4.Nu
9.Nu
de sprijin pentru 9.Da, candidat cu definitivat
învățământul special cu nota/media cel putin 7
preșcolar
educatoare/educator
itinerant și de
sprijin; institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Liceul Special itinerant și de sprijin vacant 1. competențe de 1. 1.Nu 6.Da
Cluj-Napoca Pentru Deficienți pentru învățământul 1 an 3.Nu 7.Da utilizare a 2.Limba 2.Nu -
1064 special preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 413
[urban] de Vedere Cluj- preșcolar special; ang. perd. limbajului română 3.Nu .
8.Nu
Napoca profesor itinerant și determinată braille 3. 4.Nu
9.Nu
de sprijin pentru
învățământul special
9.Nu
preșcolar
educatoare/educator; 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Centrul Școlar institutor pentru vacant 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Pentru Educație învățământul special 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Da -
1017 special preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 414
[urban] Incluzivă Cluj- preșcolar; profesor ang. perd. clasă română 3.Nu .
Napoca pentru învățământul determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
special preșcolar cu nota/media cel putin 7
educatoare/educator; 1.Da 5.Nu
institutor pentru rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Nu 6.Da
Cluj-Napoca Grădinița Specială învățământul special BEȘLEAGĂ ANDRA 1 an 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu -
1025 [urban] Cluj-Napoca special preșcolar preșcolar; profesor 25/0 LORENA-CIC 06.06.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă română 3.Nu 7.Nu . 415
8.Nu
pentru învățământul determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
special preșcolar 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
educatoare/educator; 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
institutor pentru rezervat 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Grădinița Specială învățământul special IOSIP I. IOANA DAIANA 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu 6.Da -
1032 special preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 416
[urban] Cluj-Napoca preșcolar; profesor -CIC 10.08.2022 ang. perd. clasă română 3.Nu .
pentru învățământul determinată 9.Da, candidat cu nota/media 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
special preșcolar cel putin 5 sau intre 5 si 7
1034 Cluj-Napoca Grădinița Specială special preșcolar educatoare/educator; 25/0 TREBEA G. ROXANA rezervat 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 417
[urban] Cluj-Napoca institutor pentru MIHAELA -CIC 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2.Limba 2.Nu 6.Da .
învățământul special 03.11.2021 7.Nu
preșcolar; profesor ang. perd. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 8.Nu
pentru învățământul determinată 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu
special preșcolar 9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
educatoare/educator;
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
institutor pentru 1. 1.Nu
4 ani 3.Nu 7.Da 6.Da an, in contract
Cluj-Napoca Grădinița Specială învățământul special 1. inspecție la 2.Limba 2.Nu
1055 special preșcolar 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 7.Nu individual de 418
[urban] Cluj-Napoca preșcolar; profesor clasă română 3.Nu
pentru învățământul de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu viabilitate a
special preșcolar
postului/catedrei
BAIAS T.
9.Nu MONICA
GABRIELA
educatoare/educator; 1.Da 5.Nu
Liceul Tehnologic institutor pentru vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 1. comunicare în 6.Da
Cluj-Napoca Special Pentru învățământul special 1 an 2.Limba 2.Nu -
1072 [urban] Deficienți de Auz special preșcolar preșcolar; profesor 25/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu limbaj mimico- română 3.Nu 7.Nu . 419
gestual 8.Nu
Cluj-Napoca pentru învățământul determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
special preșcolar 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
educatoare/educator; 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Liceul Tehnologic institutor pentru vacant 1. 1.Nu
Cluj-Napoca Special Pentru învățământul special 1 an 3.Nu 7.Da 1. comunicare în 2.Limba 2.Nu 6.Da -
1077 special preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu limbaj mimico- 7.Nu 420
[urban] Deficienți de Auz preșcolar; profesor ang. perd. română 3.Nu .
Cluj-Napoca pentru învățământul determinată gestual 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
special preșcolar cu nota/media cel putin 7
Școala educatoare/educator; 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Gimnazială institutor pentru vacant 1. 1.Nu
3.Nu 7.Da 1. comunicare în 6.Da
Cluj-Napoca Specială Pentru învățământul special 1 an 2.Limba 2.Nu -
1078 special preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu limbaj mimico- 7.Nu 421
[urban] Deficienți de Auz preșcolar; profesor ang. perd. maghiară 3.Nu .
gestual 8.Nu
"Kozmutza Flora" pentru învățământul determinată 9.Da, candidat cu definitivat 3. 4.Nu
Cluj-Napoca special preșcolar 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Școala educatoare/educator; 1.Da 5.Nu 5.nu
Gimnazială institutor pentru vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
1. comunicare în 6.Da
1081 Cluj-Napoca Specială Pentru special preșcolar învățământul special 25/0 4 ani 3.Nu 7.Da limbaj mimico- 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 422
[urban] Deficienți de Auz preșcolar; profesor ang. perd. 4.Nu 8.Nu maghiară 3.Nu .
gestual 8.Nu
"Kozmutza Flora" pentru învățământul nedeterminată 3. 4.Nu
9.Nu
Cluj-Napoca special preșcolar 9.Nu
Școala educatoare/educator; 1.Da 5.Nu 5.nu
Gimnazială institutor pentru vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
1. comunicare în 6.Da
1087 Cluj-Napoca Specială Pentru special preșcolar învățământul special 25/0 1 an 3.Nu 7.Da limbaj mimico- 2.Limba 2.Nu 7.Nu - 423
[urban] Deficienți de Auz preșcolar; profesor ang. perd. 4.Nu 8.Nu maghiară 3.Nu .
gestual 8.Nu
"Kozmutza Flora" pentru învățământul determinată 3. 4.Nu 9.Nu
Cluj-Napoca special preșcolar 9.Nu
Școala educatoare/educator; 1.Da 5.Nu 5.nu
Gimnazială institutor pentru vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
1. comunicare în 6.Da
Cluj-Napoca Specială Pentru învățământul special 1 an 3.Nu 7.Da 2.Limba 2.Nu -
1094 special preșcolar 25/0 limbaj mimico- 7.Nu 424
[urban] Deficienți de Auz preșcolar; profesor ang. perd. 4.Nu 8.Nu maghiară 3.Nu .
gestual 8.Nu
"Kozmutza Flora" pentru învățământul determinată 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
Cluj-Napoca special preșcolar
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor Marian D. Laura Cyntia - 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1007 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 425
[urban] "Lumea Copiilor" pentru învățământul CIC -25.12.2021 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
Cluj-Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu 9.Nu
germană)
1028 Cluj-Napoca Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 426
[urban] Program Prelungit pentru învățământul 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu .
preșcolar/profesor 3. 7.Nu
"Rază de Soare" pentru învățământul ang. perd. 3.Nu 7.Da 3.Nu 8.Nu
Cluj-Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu 8.Nu 4.Nu 9.Nu
germană) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
1041 Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar preșcolar/profesor 25/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu - 427
[urban] "Rază de Soare" pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
3. 8.Nu
Cluj-Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu 9.Nu
germană) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1046 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 428
[urban] "Rază de Soare" pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
3. 8.Nu
Cluj-Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu 9.Nu
germană)
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1049 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 429
[urban] "Rază de Soare" pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
Cluj-Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu 9.Nu
germană)
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Școala Primară pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
2850 "Kinderland" preșcolar 25/0 2. 7.Nu 430
[urban] Cluj-Napoca pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Da .
preșcolar (în limba nedeterminată 4.Nu
9.Nu
germană) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Școala Primară 1. 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
2851 "Kinderland" preșcolar 25/0 2. 7.Nu 431
[urban] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Cluj-Napoca 3. 8.Da
preșcolar (în limba nedeterminată 4.Nu
9.Nu
germană) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Școala Primară 1. 6.Nu
2853 Cluj-Napoca "Kinderland" preșcolar preșcolar/profesor 25/0 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu - 432
[urban] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Cluj-Napoca 3. 8.Da
preșcolar (în limba nedeterminată 4.Nu 9.Nu
germană) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Școala Primară 1. 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
2854 "Kinderland" preșcolar 25/0 2. 7.Nu 433
[urban] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Cluj-Napoca 3. 8.Da
preșcolar (în limba nedeterminată 4.Nu 9.Nu
germană) 9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu
educatoare/institutor vacant 5.nu munca din durată
2.Nu 6.Nu
Colegiul Național pentru învățământul 1.Nu determinata de un
4 ani 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Cluj-Napoca Pedagogic preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu an, in contract
1100 preșcolar 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 434
[urban] "Gheorghe Lazăr" pentru învățământul clasă 3.Nu individual de
de viab. a 3. 8.Nu
Cluj-Napoca preșcolar (în limba 4.Nu munca pe durata de
postului 9.Da
maghiară) viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu FARKAS F.
REBEKA
1107 Cluj-Napoca Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 435
[urban] Program Prelungit pentru învățământul 2 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu contractului
"Albă ca Zăpada" preșcolar/profesor ang. pe durata 3.Nu 7.Da 3. 3.Nu 7.Nu individual de
Cluj-Napoca pentru învățământul de viab. a 4.Nu 8.Nu 4.Nu 8.Nu munca din durată
postului 9.Nu determinata de un
preșcolar (în limba an, in contract
maghiară) individual de
munca pe durata de
viabilitate a
9.Nu postului/catedrei
TÉSIK Z. IMOLA
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor C.I.C. -BODI I. TUNDE - 4 ani 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1137 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 436
[urban] "Albinuța" Cluj- pentru învățământul ANDREEA - 28.09.2021. ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu 9.Nu
maghiară)
Grădinița cu
Program Prelungit 1.Da 5.Nu
educatoare/institutor
"Bambi" - 2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul rezervat 1.Nu
Cluj-Napoca Structura 1 Cluj- preșcolar/profesor C.I.C. -PALFI A. 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1163 Napoca preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 437
[urban] pentru învățământul BOGLARKA - 31.08.2022 ang. perd. clasă 3.Nu .
[Grădinița cu preșcolar (în limba determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Program Prelungit 9.Nu
maghiară)
"Bambi" Cluj-
9.Nu
Napoca]
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Grădinița cu 5.nu
pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Program Prelungit 1. 6.Nu
Gherla preșcolar/profesor C.I.C.- IOO A. MARIA- 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1307 "Căsuța preșcolar 25/0 2. 7.Nu 438
[urban] pentru învățământul ELISABETA - 31.12.2021 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Fermecată" 3. 8.Nu
Gherla preșcolar (în limba determinată 4.Nu 9.Nu
maghiară) 9.Nu
Grădinița cu
Program Prelungit educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
"Degețica" - 2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Cluj-Napoca Structura 1 Cluj- preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1326 Napoca preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 439
[urban] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
[Grădinița cu 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Program Prelungit 9.Nu
maghiară)
"Degețica" Cluj-
9.Nu
Napoca]
Grădinița cu
Program Prelungit 1.Da 5.Nu
educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu
"Floare de Iris" - pentru învățământul rezervat 1.Nu 5.nu
Structura 1 Cluj- 3.Nu 7.Nu 1. 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor C.I.C. - EGLY I. ERIKA - 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1349 [urban] Napoca preșcolar pentru învățământul 25/0 20.08.2022 ang. perd. clasă 2. 3.Nu 7.Nu . 440
[Grădinița cu 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Program Prelungit maghiară) 9.Da, candidat fara definitivat 9.Nu
"Floare de Iris"
cu nota/media cel putin 7
Cluj-Napoca]
Grădinița cu
Program Prelungit 1.Da 5.Nu
educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu
"Floare de Iris" - 5.nu
pentru învățământul vacant 3.Nu 7.Da 1.Nu
Cluj-Napoca Structura 1 Cluj- preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1364 Napoca preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 441
[urban] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
[Grădinița cu preșcolar (în limba determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Program Prelungit 9.Nu
maghiară) 9.Da, candidat cu definitivat
"Floare de Iris" cu nota/media cel putin 7
Cluj-Napoca]
Grădinița cu
Program Prelungit 1.Da 5.Nu
educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu
"Licurici" - 5.nu
pentru învățământul vacant 3.Nu 7.Da 1.Nu
Structura 1 Cluj- 1. 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1371 [urban] Napoca preșcolar pentru învățământul 25/0 ang. perd. clasă 2. 3.Nu 7.Nu . 442
[Grădinița cu 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Program Prelungit maghiară) 9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
"Licurici" Cluj-
cu nota/media cel putin 7
Napoca]
1396 Cluj-Napoca Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 443
[urban] Program Normal pentru învățământul 2 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu contractului
"Lumea Copiilor" preșcolar/profesor ang. pe durata 3.Nu 7.Da 3. 3.Nu 7.Nu individual de
- Structura 1 Cluj- pentru învățământul de viab. a 4.Nu 8.Nu 4.Nu 8.Nu munca din durată
Napoca preșcolar (în limba postului 9.Nu determinata de un
[Grădinița cu maghiară) an, in contract
Program Prelungit individual de
"Lumea Copiilor" munca pe durata de
Cluj-Napoca] 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
SÁNTA J.
TIMEA-KATALIN
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1408 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 444
[urban] "Neghiniță" Cluj- pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
3. 8.Nu
Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu
maghiară) 9.Nu
Grădinița cu educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Program Prelungit 2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Dej "Piticot" - preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1422 Structura 1 Dej preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 445
[urban] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
[Grădinița cu preșcolar (în limba determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Program Prelungit 9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
maghiară) cu nota/media cel putin 7
"Piticot" Dej]
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu
educatoare/institutor vacant 5.nu munca din durată
Grădinița cu pentru învățământul 2.Nu 6.Nu 1.Nu determinata de un
2 ani 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
1432 Huedin Program Prelungit preșcolar preșcolar/profesor 25/0 ang. pe durata 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu an, in contract 446
4.Nu 8.Nu
[urban] "Prichindeii pentru învățământul clasă 3.Nu individual de
de viab. a 3. 8.Nu
Veseli" Huedin preșcolar (în limba postului 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
maghiară) viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu TOROK J.
ILDIKO EMOKE
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Grădinița cu 5.nu
Program Prelungit pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1438 "Trenulețul preșcolar 25/0 2. 7.Nu 447
[urban] Veseliei" Cluj- pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Napoca 9.Nu
maghiară) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul rezervat 1.Reformat
Liceul Teologic C.I.C. - TOKES A. 3.Nu 7.Nu 1. 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 4 ani 1. inspecție la 2.Nu -
1462 Reformat Cluj- preșcolar 25/0 TUNDE-ERZSEBET - 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 448
[urban] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
Napoca 24.06.2022 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat fara definitivat 4.Nu
9.Nu
maghiară) cu nota/media cel putin 7
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Gilău Liceul Teoretic preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1475 "Gelu Voievod" preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 449
[rural] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
Gilău 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat cu definitivat 4.Nu
9.Nu
maghiară) cu nota/media cel putin 7
Grădinița cu educatoare/institutor
Program Prelungit 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Turda "Josika Miklos" preșcolar/profesor 4 ani 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1488 Turda preșcolar 25/0 3.Nu 7.Da 2. 7.Nu 450
[urban] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
[Liceul Teoretic preșcolar (în limba nedeterminată 3. 4.Nu 8.Nu
"Josika Miklos" 9.Nu
maghiară) 9.Nu
Turda]
1499 Turda Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 451
[urban] Program Prelungit pentru învățământul 4 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu .
"Josika Miklos" preșcolar/profesor ang. perd. 3.Nu 7.Da 3. 3.Nu 7.Nu
Turda pentru învățământul nedeterminată 4.Nu 8.Nu 4.Nu 8.Nu
[Liceul Teoretic preșcolar (în limba 9.Nu
"Josika Miklos" maghiară)
Turda] 9.Nu
Grădinița cu educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Program Prelungit pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
Cluj-Napoca Waldorf Cluj- preșcolar/profesor C.I.C.- VARGA Z. JULIA - 4 ani 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Waldorf -
1517 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 452
[urban] Napoca pentru învățământul 08.08.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
3. 8.Nu
[Liceul Waldorf preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu
Cluj-Napoca] maghiară) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
1524 Cluj-Napoca Liceul Waldorf preșcolar preșcolar/profesor 25/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2. 2.Waldorf 7.Nu - 453
[urban] Cluj-Napoca pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu 9.Nu
maghiară)
modificarea duratei
contractului
individual de
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu munca din durată
Școala vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu
Gimnazială pentru învățământul 2 ani 1. 1.Nu 6.Nu determinata de un
3.Nu 7.Da
Săvădisla preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu an, in contract
1541 "Borbely Jozsef" preșcolar 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 454
[rural] Săvădisla, com. pentru învățământul de viab. a clasă 3. 3.Nu 8.Nu individual de
preșcolar (în limba 4.Nu munca pe durata de
Săvădisla postului 9.Nu
maghiară) viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu KIS C.
ZSUZSÁNNA
Școala Primară
Vlaha, com. educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
vacant 5.nu
Săvădisla pentru învățământul 2 ani 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Vlaha [Școala preșcolar/profesor 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1558 preșcolar 25/0 ang. pe durata 2. 7.Nu 455
[rural] Gimnazială pentru învățământul de viab. a 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
"Borbely Jozsef" preșcolar (în limba 4.Nu
postului 9.Nu
Săvădisla, com. maghiară)
Săvădisla] 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Școala 2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Gimnazială 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Baciu preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
1575 [rural] "Constantin preșcolar pentru învățământul 25/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 2. 3.Nu 7.Nu . 456
Brâncoveanu" 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat cu nota/media 4.Nu
Baciu, com. Baciu maghiară) 9.Nu
cel putin 5 sau intre 5 si 7
Școala educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Gimnazială 1. 6.Nu
Baciu preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1586 "Constantin preșcolar 25/0 2. 7.Nu 457
[rural] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Brâncoveanu" 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Baciu, com. Baciu 9.Nu
maghiară) 9.Nu
Școala educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Gimnazială 1. 6.Nu
1609 Floreşti "Gheorghe Șincai" preșcolar preșcolar/profesor 25/0 4 ani 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu - 458
[rural] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Florești, com. 3. 8.Nu
Florești preșcolar (în limba nedeterminată 4.Nu 9.Nu
maghiară) 9.Nu
1711 Nearşova Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 459
[rural] Program Normal pentru învățământul 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu .
Nearșova, com. preșcolar/profesor ang. perd. 3.Nu 7.Da 3. 3.Nu 7.Nu
Izvoru Crișului pentru învățământul determinată 4.Nu 8.Nu 4.Nu 8.Nu
9.Nu
[Școala preșcolar (în limba
Gimnazială "Kos maghiară)
Karoly" Izvoru 9.Da, candidat cu nota/media
Crișului, com. cel putin 5 sau intre 5 si 7
Izvoru Crișului]
Grădinița cu
Program Normal educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
5.nu
Chesău, com. pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
Chesău Mociu preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1719 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 460
[rural] [Școala pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
Gimnazială "Liviu preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu
Dan" Mociu, com. maghiară)
Mociu] 9.Nu
Școala Primară educatoare/institutor 1.Da 5.Nu restrangere de
5.nu
Sânmărghita, pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu activitate
Sânmărghita com. Mica preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu solutionata prin
1729 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 461
[rural] [Școala pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu repartizare in
3. 8.Nu
Gimnazială Nireș, preșcolar (în limba determinată 4.Nu sedinta publica
9.Nu 9.Nu
com. Mica] maghiară) BALINT P. ANNA
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu munca din durată
vacant 3.Nu 7.Da 5.nu
Școala pentru învățământul 1.Nu determinata de un
2 ani 4.Nu 8.Nu 1. 6.Nu
1740 Mera Gimnazială preșcolar preșcolar/profesor 25/0 ang. pe durata 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu an, in contract 462
[rural] "Tamas Gyula" pentru învățământul clasă 3.Nu individual de
de viab. a 3. 8.Nu
Mera, com. Baciu preșcolar (în limba 4.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu
maghiară) viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat postului/catedrei
cu nota/media cel putin 7 TUROS I.
BOGLARKA
Grădinița cu 1.Da 5.Nu
Program Normal educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu
Leghia, com. 3.Nu 7.Da 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Leghia Aghireșu preșcolar/profesor 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1746 [Școala preșcolar 25/0 2. 7.Nu 463
[rural] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
Gimnazială preșcolar (în limba determinată 3. 4.Nu 8.Nu
Aghireșu - 9.Nu 9.Nu
maghiară)
Fabrici, com.
Aghireșu]
Școala Primară
Băgara, com. educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Aghireșu pentru învățământul CIC- SZABO I rezervat 1. 1.Nu 6.Nu
Băgara [Școala preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1758 preșcolar 25/0 ELISABETA-KRISZTINA 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 464
[rural] Gimnazială pentru învățământul - 26.02.2022 ang. perd. clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
Aghireșu - preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Da, candidat fara definitivat 9.Nu
Fabrici, com. maghiară)
Aghireșu] cu nota/media cel putin 7
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
Școala Primară 2.Nu 6.Nu
educatoare/institutor munca din durată
Văleni, com. vacant 3.Nu 7.Da 5.nu
Călățele pentru învățământul 2 ani 1. 1.Nu 6.Nu determinata de un
Văleni preșcolar/profesor 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Nu an, in contract
1774 [Școala preșcolar 25/0 ang. pe durata 2. 7.Nu 465
[rural] Gimnazială pentru învățământul de viab. a clasă 3. 3.Nu 8.Nu individual de
preșcolar (în limba 4.Nu munca pe durata de
Călățele, com. postului 9.Nu
Călățele] maghiară) viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat postului/catedrei
cu nota/media cel putin 7 KOVÁCS I.
ERIKA
1783 Turea Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 466
[rural] Program Normal pentru învățământul 2 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu contractului
preșcolar/profesor ang. pe durata 3. 7.Nu individual de
Turea, com. pentru învățământul de viab. a 3.Nu 7.Da 3.Nu 8.Nu munca din durată
Gârbau preșcolar (în limba postului 4.Nu 8.Nu 4.Nu 9.Nu determinata de un
[Școala maghiară) an, in contract
Gimnazială individual de
Gârbău, com. munca pe durata de
Gârbău] viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat postului/catedrei
cu nota/media cel putin 7 SZABO P. ZITA-
EVA
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Suatu Școala preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1794 Gimnazială Suatu, preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 467
[rural] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
com. Suatu preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat fara definitivat 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu
maghiară) cu nota/media cel putin 7
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Școala pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1.Nu
C.I.C. - TAKACS C. 1. 6.Nu
2767 Răscruci Profesională preșcolar preșcolar/profesor 25/0 RENATA-IMOLA- 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu - 468
[rural] Răscruci, com. pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
31.08.2022 3. 8.Nu
Bonțida preșcolar (în limba determinată 4.Nu 9.Nu
maghiară) 9.Nu
Grădinița cu
Program Prelungit 1.Da 5.Nu
educatoare/institutor
"Neghiniță" - 2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Structura 2 Cluj- 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
2948 [urban] Napoca preșcolar pentru învățământul 25/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 2. 3.Nu 7.Nu . 469
[Grădinița cu 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Program Prelungit maghiară) 9.Nu
"Neghiniță" Cluj-
9.Nu
Napoca]
Grădinița cu
Program Prelungit 1.Da 5.Nu
educatoare/institutor
"Neghiniță" - 2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Structura 2 Cluj- 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
2949 Napoca preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 470
[urban] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
[Grădinița cu 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Program Prelungit 9.Nu
maghiară)
"Neghiniță" Cluj-
Napoca] 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Școala 5.nu
Gimnazială pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Baciu preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1035 "Constantin preșcolar 25/0 2. 7.Nu 471
[rural] Brâncoveanu" pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Baciu, com. Baciu 9.Nu 9.Nu
română)
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
educatoare/institutor
Grădinița cu vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
pentru învățământul 1.Nu
3.Nu 7.Da
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 2 ani 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu an, in contract
1036 "Dumbrava preșcolar 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu individual de 472
[urban] pentru învățământul clasă 3.Nu
Minunată" Cluj- preșcolar (în limba de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
Napoca postului 9.Nu viabilitate a
română)
postului/catedrei
BADIU D.
9.Nu MĂDĂLINA-
AMALIA
1037 Turda Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 473
[urban] Program Prelungit pentru învățământul 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu .
"Poiana cu preșcolar/profesor ang. perd. 3.Nu 7.Da 3. 3.Nu 7.Nu
Castani" Turda pentru învățământul determinată 4.Nu 8.Nu 4.Nu
preșcolar (în limba 9.Da, candidat cu definitivat 8.Nu
română) cu nota/media cel putin 7 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Școala 5.nu
Gimnazială pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Baciu preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1039 "Constantin preșcolar 25/0 2. 7.Nu 474
[rural] Brâncoveanu" pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Baciu, com. Baciu 9.Nu 9.Nu
română)
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu
Grădinița cu vacant 5.nu determinata de un
pentru învățământul 1.Nu
Program Prelungit 2 ani 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2.Nu
1040 "Dumbrava preșcolar 25/0 ang. pe durata 2. 7.Nu individual de 475
[urban] pentru învățământul clasă 3.Nu
Minunată" Cluj- preșcolar (în limba de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
Napoca postului 9.Nu viabilitate a
română)
postului/catedrei
BODEA E.
9.Nu EUGENIA-
MĂDĂLINA
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
educatoare/institutor
Grădinița cu vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
pentru învățământul 1.Nu
Program Prelungit 2 ani 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu
1042 "Dumbrava preșcolar 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu individual de 476
[urban] pentru învățământul clasă 3.Nu
Minunată" Cluj- de viab. a 3. 8.Nu munca pe durata de
preșcolar (în limba 4.Nu
Napoca română) postului 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
BONȚE M. ANA-
9.Nu MARIA-
ANDRADA
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
educatoare/institutor
Grădinița cu pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu 5.nu munca din durată
Program Prelungit 2 ani 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu determinata de un
Cluj-Napoca preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu
1043 [urban] "Dumbrava preșcolar pentru învățământul 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu clasă 2. 3.Nu 7.Nu an, in contract 477
Minunată" Cluj- de viab. a 3. 8.Nu individual de
preșcolar (în limba 4.Nu
Napoca română) postului 9.Nu munca pe durata de
viabilitate a
9.Nu postului/catedrei
JUDE H. DANA
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Școala 5.nu
pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Gimnazială 1. 6.Nu
Baciu preșcolar/profesor CIC-Basa Roxana 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1076 "Constantin preșcolar 25/0 2. 7.Nu 478
[rural] pentru învățământul Alexandra-31.08.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Brâncoveanu" 3. 8.Nu
Baciu, com. Baciu preșcolar (în limba determinată 4.Nu 9.Nu
română) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Școala 5.nu
Gimnazială pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Baciu preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1080 "Constantin preșcolar 25/0 2. 7.Nu 479
[rural] Brâncoveanu" pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Baciu, com. Baciu 9.Nu 9.Nu
română)
1083 Dăbâca Școala preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 480
[rural] Gimnazială "Gelu pentru învățământul 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu .
Românul" preșcolar/profesor ang. perd. 3.Nu 7.Da 3. 3.Nu 7.Nu
Dăbâca, com. pentru învățământul determinată 4.Nu 8.Nu 4.Nu 8.Nu
Dăbâca preșcolar (în limba 9.Da, candidat fara definitivat 9.Nu
română)
cu nota/media cel putin 7
Școala Primară
1.Da 5.Nu
Luna de Jos, com. educatoare/institutor 5.nu
Dăbâca pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
1088 Luna De Jos [Școala preșcolar preșcolar/profesor 25/0 1 an
4.Nu 8.Nu
1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu - 481
[rural] Gimnazială "Gelu pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
3. 8.Nu
Românul" preșcolar (în limba determinată 4.Nu 9.Nu
Dăbâca, com. română) 9.Da, candidat fara definitivat
Dăbâca] cu nota/media cel putin 7
modificarea duratei
contractului
Grădinița cu individual de
Program Prelungit 1.Da 5.Nu munca din durată
educatoare/institutor
"Floare de Iris" - vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu determinata de un
pentru învățământul 1.Nu
3.Nu 7.Da
Cluj-Napoca Structura 1 Cluj- preșcolar/profesor 4 ani 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu an, in contract
1089 Napoca preșcolar 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu individual de 482
[urban] pentru învățământul clasă 3.Nu
[Grădinița cu preșcolar (în limba de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
Program Prelungit postului 9.Nu viabilitate a
română)
"Floare de Iris" postului/catedrei
Cluj-Napoca] ICLENZAN B.
9.Nu CARMEN-
CAMELIA
Școala educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Gimnazială 1. 6.Nu
1090 Jucu De Sus "George Barițiu" preșcolar preșcolar/profesor 25/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu - 483
[rural] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Jucu de Sus, com. 3. 8.Nu
Jucu preșcolar (în limba determinată 4.Nu 9.Nu
română) 9.Nu
1.Da 5.Nu modificarea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Da individual de
4.Nu 8.Nu munca din durată
educatoare/institutor
vacant 5.nu determinata de un
Grădinița cu pentru învățământul 1.Nu
4 ani 1. 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu
1093 [urban] "Floare de Iris" preșcolar pentru învățământul 25/0 ang. pe durata clasă 2. 3.Nu 7.Nu individual de 484
de viab. a 3. 8.Nu munca pe durata de
Cluj-Napoca preșcolar (în limba 4.Nu
română) postului 9.Nu 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
CEBUC I.
ADELINA-
IOANA
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu
Școala vacant 5.nu determinata de un
pentru învățământul 1.Nu
Gimnazială "Ioan 2 ani 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu an, in contract
Sânpaul preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu
1095 Alexandru" preșcolar 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu individual de 485
[rural] pentru învățământul clasă 3.Nu
Sânpaul, com. preșcolar (în limba de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
Sânpaul postului 9.Nu viabilitate a
română)
postului/catedrei
GHIȚĂ I.
9.Nu NATALIA
ȘTEFANIA
1096 Cluj-Napoca Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu modificarea duratei 486
[urban] Program Prelungit pentru învățământul 4 ani 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu contractului
"Floare de Iris" preșcolar/profesor ang. pe durata 3.Nu 7.Da 3. 3.Nu 7.Nu individual de
Cluj-Napoca pentru învățământul de viab. a 4.Nu 8.Nu 4.Nu 8.Nu munca din durată
preșcolar (în limba postului 9.Nu determinata de un
română) an, in contract
individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
CROITORU I.
9.Nu MIRELA-
IZABELA
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Școala 2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 1.Nu
Gimnazială "Iuliu 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Panticeu preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
1098 Hațieganu" preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 487
[rural] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
Panticeu, com. 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat cu definitivat 4.Nu
Panticeu 9.Nu
română) cu nota/media cel putin 7
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu
educatoare/institutor munca din durată
vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul 1.Nu determinata de un
4 ani 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu an, in contract
1099 preșcolar 25/0 ang. pe durata 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 488
[urban] "Floare de Iris" pentru învățământul clasă 3.Nu individual de
de viab. a 3. 8.Nu
Cluj-Napoca preșcolar (în limba 4.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu
română) viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu CEPOI T-D.
ANCA-IOANA
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Școala pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu 5.nu
Izvoru Gimnazială "Kos 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
1103 Crişului Karoly" Izvoru preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 489
pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
[rural] Crișului, com. 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat cu nota/media 4.Nu
Izvoru Crișului 9.Nu
română) cel putin 5 sau intre 5 si 7
restrangere de
Grădinița cu
Program Prelungit educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu activitate
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu solutionata prin
"Junior" - 1. 6.Nu
1104 Dej Structura 1 Dej preșcolar preșcolar/profesor 25/0 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu repartizare in 490
[urban] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu sedinta publica
[Grădinița cu 3. 8.Nu
Program Prelungit preșcolar (în limba determinată 4.Nu 9.Nu VAIDA S.
română) STEFANIA
"Junior" Dej] 9.Nu LAURA
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor CIC Neag B. Anca Raluca 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1108 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 491
[urban] "Licurici" Cluj- pentru învățământul 26.12.2021 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu
română) 9.Nu
Școala Primară educatoare/institutor
Crișeni, com. 1.Da 5.Nu 5.nu
pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu
Mociu 1. 6.Nu
Crişeni preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1109 [Școala preșcolar 25/0 2. 7.Nu 492
[rural] pentru învățământul ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu .
Gimnazială "Liviu 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
Dan" Mociu, com. 9.Nu
română) 9.Nu
Mociu]
Grădinița cu
Program Normal
Cheia, com. Mihai educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Viteazu pentru învățământul vacant 1. 1.Nu 6.Nu
Cheia [Școala preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 2.Nu -
1112 preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 493
[rural] Gimnazială pentru învățământul ang. perd. clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
"Mihai Vodă" preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu
Mihai Viteazu, română)
com. Mihai
9.Nu
Viteazu]
1116 Cluj-Napoca Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 CIC Filip Marcu G. rezervat 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 494
[urban] Program Prelungit pentru învățământul Melania 13.12.2021 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu .
preșcolar/profesor 3. 7.Nu
"Lizuca" Cluj- pentru învățământul ang. perd. 3.Nu 7.Nu 3.Nu 8.Nu
Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu 8.Nu 4.Nu 9.Nu
română) 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
5.nu
Grădinița cu pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor CIC Lascaian I Alexandra 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1121 preșcolar 25/0 2. 7.Nu 495
[urban] "Lizuca" Cluj- pentru învățământul 31.08.2022 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 3. 3.Nu 8.Nu .
Napoca preșcolar (în limba determinată 4.Nu
9.Nu 9.Nu
română)
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
educatoare/institutor
vacant 3.Nu 7.Da 5.nu determinata de un
Grădinița cu pentru învățământul 1.Nu
2 ani 4.Nu 8.Nu 1. 6.Nu an, in contract
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu
1124 preșcolar 25/0 ang. pe durata 2. 7.Nu individual de 496
[urban] "Lizuca" Cluj- pentru învățământul clasă 3.Nu
Napoca preșcolar (în limba de viab. a 3. 4.Nu 8.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu viabilitate a
română)
postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat BANEA A.
cu nota/media cel putin 7 PAULA
ALEXANDRA
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu munca din durată
vacant 3.Nu 7.Da 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul 1.Nu determinata de un
2 ani 4.Nu 8.Nu 1. 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1. inspecție la 2.Nu an, in contract
1127 preșcolar 25/0 ang. pe durata 2. 7.Nu 497
[urban] "Lizuca" Cluj- pentru învățământul de viab. a clasă 3. 3.Nu 8.Nu individual de
Napoca preșcolar (în limba 4.Nu munca pe durata de
postului 9.Nu
română) viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat postului/catedrei
cu nota/media cel putin 7 CRĂCIUN M.
MARIA
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 1.Nu
3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
1129 preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 498
[urban] "Lizuca" Cluj- pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
3. 8.Nu
Napoca preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat cu definitivat 4.Nu
română) 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Grădinița cu
Program Normal 1.Da 5.Nu
educatoare/institutor
Copcea, com. pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu 5.nu
Mărișel 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Mărişel preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
1130 [Școala preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 499
[rural] pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
Gimnazială 3. 8.Nu
preșcolar (în limba determinată 4.Nu
"Pelaghia Roșu" 9.Nu
română)
Mărișel, com.
Mărișel] 9.Nu
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 1.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1131 preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 500
[urban] "Lizuca" Cluj- pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
Napoca preșcolar (în limba determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
română) cu nota/media cel putin 7
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
1135 [urban] "Lizuca" Cluj- preșcolar pentru învățământul 25/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 2. 3.Nu 7.Nu . 501
3. 8.Nu
Napoca preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat cu definitivat 4.Nu
română) 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
1139 Cluj-Napoca Grădinița cu preșcolar educatoare/institutor 25/0 vacant 1.Da 5.Nu 1. inspecție la 1. 1.Nu 5.nu - 502
[urban] Program Prelungit pentru învățământul 1 an 2.Nu 6.Nu clasă 2. 2.Nu 6.Nu .
"Lizuca" Cluj- preșcolar/profesor ang. perd. 3.Nu 7.Da 3. 3.Nu 7.Nu
Napoca pentru învățământul determinată 4.Nu 8.Nu 4.Nu 8.Nu
preșcolar (în limba 9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
română) cu nota/media cel putin 7
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 1.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor 1 an 3.Nu 7.Da 1. inspecție la 1. 2.Nu 6.Nu -
1141 preșcolar 25/0 4.Nu 8.Nu 2. 7.Nu 503
[urban] "Lizuca" Cluj- pentru învățământul ang. perd. clasă 3.Nu .
Napoca preșcolar (în limba determinată 3. 4.Nu 8.Nu
9.Da, candidat cu definitivat 9.Nu
română) cu nota/media cel putin 7
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu
Grădinița cu pentru învățământul vacant 2.Nu 6.Nu 1.Nu 5.nu
3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
Turda Program Prelungit preșcolar/profesor 1 an 1. inspecție la 2.Nu -
1149 [urban] "Prichindelul preșcolar pentru învățământul 25/0 ang. perd. 4.Nu 8.Nu clasă 2. 3.Nu 7.Nu . 504
3. 8.Nu
Isteț" Turda preșcolar (în limba determinată 9.Da, candidat cu definitivat 4.Nu
română) 9.Nu
cu nota/media cel putin 7
Școala Primară 1.Da 5.Nu
Mărișel, com. educatoare/institutor 2.Nu 6.Nu 5.nu
Mărișel pentru învățământul rezervat 3.Nu 7.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
1150 Mărişel [Școala preșcolar preșcolar/profesor 25/0 Rezervat CIC-Lăpuștea 1 an 4.Nu 8.Nu 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu - 505
[rural] Gimnazială pentru învățământul Ioana-15.02.2022 ang. perd. clasă 3.Nu .
3. 8.Nu
"Pelaghia Roșu" preșcolar (în limba determinată 4.Nu 9.Nu
Mărișel, com. română) 9.Nu
Mărișel]
modificarea duratei
contractului
Grădinița cu
individual de
Program Normal 1.Da 5.Nu
educatoare/institutor munca din durată
"Lumea Copiilor" vacant 2.Nu 6.Nu 5.nu
pentru învățământul 1.Nu determinata de un
- Structura 1 Cluj- 4 ani 3.Nu 7.Da 1. 6.Nu
1154 Cluj-Napoca Napoca preșcolar preșcolar/profesor 25/0 ang. pe durata 1. inspecție la 2. 2.Nu 7.Nu an, in contract 506
[urban] pentru învățământul 4.Nu 8.Nu clasă 3.Nu individual de
[Grădinița cu de viab. a 3. 8.Nu
Program Prelungit preșcolar (în limba postului 4.Nu 9.Nu munca pe durata de
română) viabilitate a
"Lumea Copiilor"
Cluj-Napoca] postului/catedrei
9.Nu DAVID M.
DIANA-MARIA
educatoare/institutor 1.Da 5.Nu 5.nu
Grădinița cu pentru învățământul rezervat 2.Nu 6.Nu 1.Nu
1. 6.Nu
Cluj-Napoca Program Prelungit preșcolar/profesor CIC Suarasan A. Alexandra 1 an 3.Nu 7.Nu 1. inspecție la 2.Nu -
1159 preșcolar 25/0