Sunteți pe pagina 1din 3

Lista nominală a elevilor/ cadrelor didactice ce întâmpină prob

Instituția de Nume, prenume


Raionul Localitatea/municipiul
învățământ beneficiar

Orhei s.Pohrebeni IP Gimnaziul Pohrebeni Bogaciov Samira


Savin Ionela
Ţărus Ion
or didactice ce întâmpină probleme/nu pot participa la studii online din cauza lipsei Internetu

Operatorul de
Functia (elev/cadru didactic. Numarul telefonului mobil al
servicii Internet la
Pentru elevi se va indica și beneficiarului ce poate fi
care este conectat
clasa în care învață) conectat la Internet
beneficiarul

elevă cl.I Unite 67478461(mama - Bogaciov Irina)


elevă cl.III Moldcell 79845345
elev cl. IX Orange
e din cauza lipsei Internetului

In cazul lipsei telefonului


mobil ce poate fi conectat
Alte situații specifice,
la Internet, se va indica
descrieți-le
adresa domiciliului
beneficiarului

Sunt 3 copii de vârstă școlară în


familie: casa a III, V şi VII

s. Pohrebeni