Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul ….

Limba germană – Planificare calendaristică


An scolar 2011/2012
Prof. … Clasa / grupa: 9 …. (bilingv) _5_ ore / saptamana
Total ore: 175
Ore predare/exersare: 150
Ore evaluare: 25

Conţinuturi ale U.Î.


Nr. Nr. Obser-
Competenţe Săptă
U.Î ore vaţii
specifice -
(amend
mâna
a-
mente)
Recapitulare
1 10 1-2
Test predictiv
Fernsehen
Pasivul
- a da şi a solicita informaţii:
1.1, 1.2, 1.3,
- a solicita şi a oferi informaţii generale;
2 2.1, 2.2, 2.3, 10 3-4
- a oferi şi a solicita informaţii de ordin personal,
3.1, 4.2
- a descrie persoane, locuri, evenimente;
- a exprima motive;
- a exprima puncte de vedere personale.
Lesen
Propoziţia cauzală, Konjunktiv II
- a solicita / oferi informaţii despre diverse
evenimente;
1.1, 1.2, 1.3,
- a descrie persoane, locuri, evenimente;
1.4, 1.5, 1.6,
- a localiza persoane, obiecte, acţiuni
3 2.1, 2.2, 2.3, 15 5-7
- a exprima şi a solicita o opinie;
3.1, 3.2, 4.1,
- a exprima motive;
4.2, 4.3
- a exprima emoţii:
- a exprima o dorinţă / necesitate;
- a exprima preferinţe;
- a exprima intenţia;
Ferien - Urlaub
Declinarea substantivelor provenite din adjective,
substantive compuse
- a oferi şi a solicita informaţii despre preţuri, 1.1, 1.2, 1.3,
alimente etc. 1.4, 1.5, 1.6,
- a descrie persoane, locuri, evenimente; 2.1, 2.2,
4 - a cere şi a oferi informaţii de orientare în spaţiu. 2.3,2.4, 2.5, 20 8-11
- a descoperi şi a exprima atitudini 3.1, 3.2, 3.3,
- a accepta şi a refuza o ofertă / invitaţie; 4.1, 4.2, 4.3,
- a exprima obligaţia de a face ceva; 4.4
- a exprima interdicţia de a face ceva;
- a trage concluzii;
- a exprima puncte de vedere personale
5 Wandern 1.1, 1.2, 1.3, 15 12-14 Proiect
Construcţii infinitivale introduse şi neintroduse 1.4, 1.5, 1.6,
- a oferi şi a solicita informaţii legate de 2.1, 2.2,
completarea unui formular; 2.3,2.4, 2.5,
- a oferi informaţii despre programul zilnic /
săptămânal (orar şcolar, materii şcolare etc.);
- a oferi informaţii despre vreme;
- a solicita / oferi informaţii despre diverse
evenimente; 2.6, 3.1, 3.2,
- a oferi şi a solicita informaţii despre preţuri, 3.3, 4.1, 4.2,
alimente etc. 4.3, 4.4
- a descrie persoane, locuri, evenimente;
- a cere şi a oferi informaţii de orientare în spaţiu.
- a oferi şi a solicita informaţii despre preţuri,
alimente etc.
Umwelt
Formule pereche, elipsa
- a exprima atitudini morale: 1.1, 1.2, 1.3,
- a da sfaturi; 1.4, 1.5, 2.1,
6 - a cere scuze. 2.2, 2.3, 3.1, 15 15-17
- a convinge, a determina cursul unei acţiuni: 3.2, 4.2, 4.3,
- a exprima propuneri; 4.4
- a exprima decizii;
- a exprima planul unei acţiuni;
7 Recapitulare 5 18
1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
Freizeit und Hobbys
8 2.1, 2.2, 2.3, 15 19-21
3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 4.3
1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 2.1,
9 Sport 2.2, 2.3, 2.6, 15 22-24
3.1, 4.1, 4.2,
4.3
1.1, 1.2, 1.3,
25-26
1.4, 1.5, 1.6,
+ 27=
10 Rheinlandschaften 2.1, 2.2, 2.3, 10
Proie
2.6, 3.1, 4.1,
cte
4.3, 4.4
1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
11 Großstädte 2.1, 2.2, 2.3, 20 28-31
2.6, 3.1, 4.1,
4.3, 4.4
Recapitulare 20 32-36