Sunteți pe pagina 1din 6

Semnul exclamării (!

Reţineţi!
Semnul exclamării se scrie la sfârşitul enunţurilor care exprimă:
 o exclamare;
 Ce plăcut e să asculţi murmurul valurilor!
 o mirare;
 Ce senin este cerul!
 o bucurie;
 Ce de bunătăţi!
 o durere;
 Aoleu, măseaua mea!
 o poruncă;
 Spală vasele!
 un îndemn;
 Scrie mai frumos!
 un sfat;
 Ai grijă cum traversezi strada!
 un salut;
 Bună ziua, doamnă învăţătoare!
 o urare;
 La mulţi ani!
 o strigare;
 Diana, vino repede!
 o rugăminte;
 Împrumută-mi, te rog, stiloul tău!
 după cuvinte care arată stări sufleteşti sau care imită zgomote din natură;
 Au! Ei! Ah! Văleu!
 Zum! Bâz!Zvârr!
Propoziţia la sfârşitul căreia se scrie semnul exclamării se numeşte propoziţie
exclamativă.
După semnul exclamării se scrie , de obicei, cu literă iniţială mare.
 ,,Vezeteul iarăşi ia cucoşul şi-l zvârle la cireadă ! Atunci, bucuria cucoşului !
Să-l fi văzut cum înghiţea la buhai, la boi, la vaci şi la viţei...)
(Ion Creangă -Punguţa cu doi bani)
Atunci când în vorbire intervine autorul, după semnul exclamării se scrie cu literă
mică.
 ,,- Las’ că ştiu eu că te prefaci ! zise Goe.
- Ţi-ai găsit pe cine să-nşeli ! zise mam’mare.”
(Ion Luca Caragiale- D-l Goe...)
Uneori după titlu se scrie semnul exclamării.
 Deşteaptă-te, române !
( Andrei Mureşanu)
 Câţi ca voi !
( George Topârceanu)
 Noi vrem pământ !
(George Coşbuc)

Exerciţii aplicative:
1. Uneşte prin săgeţi propoziţiile exclamative cu ceea ce exprimă fiecare:
La mulţi ani, băiete ! o strigare
Bună dimineaţa, bunico! o urare
Ana, vino repede! o exclamare
Du-te să-ţi scrii temele! un salut
Ce frumos e aici! un sfat
Să ai grijă la traversare! o poruncă
2. Pune la sfârşitul propoziţiilor semnul de punctuaţie potrivit:
a) Flori îngheţate au împodobit ferestrele
b) Cine cerne fulgii de zăpadă
c) Vino cu noi pe derdeluş
d) Irina, vino repede
e) Pe curând, copii
f) Nu bea apă aşa de rece
g) Bună ziua, Camelia
h) Respectă pe cei mai mari decât tine
i) Frumos ai recitat această poezie

3. Gasiţi în „Tabloul literelor” cuvintele care arată ce poate exprima o propoziţie


exclamativă :

A S M I R A R E C V B N M Z
E R T Y P O R U N C A U I O
S A L U T S D F G H J K L S
Z X A C V F R B U C U R I E
J K L O W I N D E M N Q Y T
M S T R I G A R e K H Y A Z
E W Q R T Y P Q U R A R E Y

4.Transformă propoziţiile, după model, în propoziţii care exprimă o mirare:


Model:
a)Ana a povestit frumos despre copilăria ei.
Ce frumos a povestit Ana despre copilăria ei!
b)Mâncarea a fost gustoasă?
Ce gustoasă a fost mâncarea!
c) Corina recită frumos poeziile lui Mihai Eminescu.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) Drumul a fost anevoios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e) Ioana are o rochie frumoasă?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
f) Vlad este un băiat înalt.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
g) Brăduţul este împodobit?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
h) Problema a fost dificilă?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Scrie câte o propoziţie potrivită imaginilor următoare , prin care să comunici:
a) o constatare ; b) o mirare ; c) o întrebare ; d)un sfat;

a) o urare;

a)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Imaginează-ţi că te afli în faţa unei vitrine cu jucării, împreună cu mama. Ce propoziţii
exclamative poţi spune?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Alcătuieşte câte o propoziţie prin care :
a) rogi o rudă de-a ta să te ajute într-o problemă ;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) mulţumeşti unui vecin pentru ajutorul acordat ;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) dai un sfat unui coleg care are probleme la învăţătură ;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) îţi exprimi mirarea despre starea vremii de astăzi;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e) îţi exprimi mirarea despre felul în care învaţă un coleg de clasă ;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Memorează:
Mă ştiţi, sunt semnul exclamării . Oh! Vai! Nu!
Când vă miraţi, când salutaţi , Mereu exclam,
Să nu mă daţi uitării ! De gândeşti ce oare am :
Chiar şi atunci când voi strigaţi Că-s bolnav, că-s necăjit,
Sau faceţi o urare, Aşa slab şi pricăjit!
Când daţi un ordin, un îndemn, Dar şi când spui: Da! Eeee!Oare?!
Să-l puneţi fiecare . Mă foloseşti, că-i mirare!

9. Dictare:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și