Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

(PLAN DE LECŢIE)
Data: 21.03.2021
Şcoala: Scoala cu clasele I-VII „Ion Creangă” nr. 9, Suceava
Clasa: a Va
Profesor: Popescu Elena Loredana
Disciplina: Educaţie tehnologică si aplicatii practice
Aria curiculară: Tehnologii
Unitatea de învăţare: Cultivarea plantelor
Titlul lecţiei:
Tipul lecţiei: de comunicare de noi cunostinte
Timp: 50 minute
Motivaţie: această lecţie trece în revista principalele particularităţi ale .....
Condiţii prealabile: elevii au cunoştinţe empirice despre .....
Scopul (obiectivul fundamental al) lectiei : Dobândirea de cunoştinţe cu privire la.....
Formarea deprinderilor identificare şi utilizare a ..... si a abilităţilor de apreciere a calitaţii .....
Competenţe specifice:

Obiective operationale: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi realiza:


O1 – sa stabileasca ingredientele şi procesul de preparare a borşului din tărâţe;
O2 – precizarea alimentelor tradiţionale care se consumă cu mamaligă;
O3 – enumerarea principalelor preparate culinare specifice sărbătorilor de Crăciun şi Paşte;
O4 – identificarea preparatelor tradiţionale obţinute din peşte şi vânat;
O5 – descrierea vaselor şi ustensilelor tradiţionale folosite la prepararea alimentelor;

Resurse
-resurse procedurale (metode şi procedee didactice) :
expunerea sistematică a cunoştinţelor, metoda demonstraţiei, metoda învăţării prin descoperire, metoda conversaţiei, explicaţia,
povestirea, dezbaterea.
-resurse materiale : mostre de produs, planşe, soft-uri educaţonale, filme, manualele alternative, tablă, cretă
- resurse de organizare a activităţii: organizarea clasei în grupe, activităţi frontale, studiu individual

Evaluare: ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia?


a) de conţinut: - răspunsuri la întrebări, teste scrise
b) de utilizare a aparaturii : evaluare practică

Metode de evaluare folosite de profesor: observarea sistematică a activităţii elevilor, evaluare orală, scrisă şi practică, test
docimologic, studiul de caz.

Bibliografie:

1. Gabriela Lichiardopol, Viorica Stoicescu, Silvica Neacsu, Educaţie Tehnologică, Manual pentru clasa a V-a, Editura
Aramis, 2006
2. Stan, N., Munteanu, N. -coordonator (2001) – "Legumicultura,Vol.II", Editura Ion Ionescu de la Brad Iasi.
3. CONF. UNIV. DR. CICHI MIHAI, POMICULTURĂ, Craiova, 2010

Structura lectiei
Momentele sau Ob. Conţinut informativ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii
evenimentele oper. didactice Evaluare
(etapele) lecţiei
1.Organizarea Verifică prezenţa elevilor, Pregătesc materialele
clasei funcţionalitatea materialelor pentru lecţie.
(1 minut) didactice, tabla, calculator etc.
2.Captarea Metoda
atenţiei conversaţi Evaluare
(3m) ei orală

3.informarea Tema noii lecţii Metoda


elevilor despre conversaţi Evaluare
obiectivul urmărit ei orală

stimularea Titlul lecţiei anterioare Asigurarea legăturii cu modulul Sunt atenţi şi Metoda Evaluare
reactualizării anterior. formulează demonstra orală şi feed-
cunoştinţelor Se face sumar prin adresarea răspunsuri : ţi-ei şi back.
învăţate anterior frontal a câtorva întrebări … conversaţi
elevilor: 3.Apa este un aliment. ei
1.La ce folosiţi voi apa din
reţeaua de apă a localităţii?
2. Enumeraţi utilizări ale apei la
prepararea alimentelor.
3.Ce este apa?

4. Comunicarea Apă, sare- alimente de origine Prezintă în mod sistematic Notează, reţin şi participă Expunerea Feed-back şi
noilor cunoştinţe minerală. alimentele şi materii prime de la conversaţie cu sistematică evaluare
(15 minute) Legume, fructe- alimente de origine vegetală; utilizarea lor în profesorul, urmăresc a orală.
origine vegetală. alimentaţie; caracteristici prezentările ppt şi video. cunoştinţeo
referitoare la calitatea acestora. r, metoda
Materii prime pentru alimente
conversaţie
vegetale prelucrate şi cereale. i,metoda
demonstraţi
ei
5.Dirijarea Formarea de grupe de câte 5-6 Propune elevilor identificarea Primesc fişele de lucru Metoda Observarea
învăţării şi elevi. alimentelor de origine vegetală şi rezolvă sarcinile învăţării sistematică a
dobândirea dintr-un grup de produse prevăzute înaceste. prin activităţii
de noi vegetaleşi să descrie Elevii folosesc sursele descoperir elevilor.
cunoştinţe caracteristicile alimentelor de e Evaluare
de
(10 minute)
origine vegetală şi modul lor de documentare(manual Metoda practică.
consum. documentaţie, surse de lucrului cu Evaluare
Împarte elevilor mostre de pe internet). manualul scrisă.
produse vegetale şi fişe de lucru şi cu
pentru fiecare grupă în parte şi document
dă indicaţii pentru rezolvarea a-ţia.
sarcinilor din fişe. Metoda
conversaţi
ei
obţinerea
performanţei

6.Întărirea Conţinutul ştiinţific al lecţiei Distribuie fiecătui elev un test Rezolvă testul. Evaluare
retenţiei şi decimologic scrisă.
asigurarea feed-
back-ului
(9 minute)
7. Asigurarea Conţinutul ştiinţific al lecţiei Propune elevilor scrierea unui Redactează eseul Evaluare
transferului eseu structurat despre structurat scrisă.
(5 minute)

obţinerea
performanţei

8. Tema pentru Alimente exotice de origine Propune elevilor realizarea unui


acasă vegetală referat despre un aliment exotic
(1 minut) de origine vegetală. Notează sarcina