Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU – Grupuri de sunete

1. Identifică cuvinte care au în componeța lor grupuri de sunete și completează tabelul de


mai jos.
“Chinezoaicele au un adevărat ritual al servirii ceaiului. Fiecare
ceaşcă este pusă înaintea persoanei invitate pe o tavă de aluminiu.
Licoarea este turnată dintr-un ceai-nic de către o ghe-i-şă.”

“Acrobaţii a-ceş-tia, care se dau peste cap în aer, pot sări aşa fi-
ind-că sorb multă ca-fea. Eu – las' că-s şi mai uşor – dacă beau do-uă
cafele, zbor! Mă ţine atmosfera ca pe a-e-ro-plan şi scriu po-e-zii pe
tavan. A-ten-ţi-e, ur-mea-ză un număr interesant: dan-sea-ză un elefant.”

Cuvânt cu diftong Diftongul Semivocala Cuvânt cu Triftongu Cuvânt cu Hiatul


triftong l hiat
Cea-iu-lui Ea, iu, ui Chi-ne-zoai- oai Ri-tu-al tu-al
ce-le
Per-soa-nei Oa, ei
a-lu-mi-niu iu
li-coa-rea

2. Precizează numărul de sunete al cuvintelor de mai jos.

Cuvânt Nr. de sunete Cuvânt Nr. de sunete


cerneală 8 frigider 8
plânge 6 ger 3
ceas 3 cercei 6
gherghef 7 cer 3
ciorbă 5 cizme 5
ghetuţe 6 cireadă 7
ceaţă 4 cinematograf 12
gem 3 ciclop 6
geografie 8 cimpanzeu 8
chitară 6 Gheorghe 5
mergem 6 ghem 3
mergeam 6 ghemotoc 7
Gina 4 ghinion 6
corigent 8 ghirlandă 8
Ri-tu-al
Cea-iu-lui
Fi-e –ca-re
Ceas-ca
i-na-in-tea