Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR: ………………………………………………………………………………………………………………………

BENEFICIAR: ………………………………………………………………………………………………………………………….

OBIECTUL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE ȘI TRASABILITATE


Nr.____ din ___________
Încheiat cu ocazia verificării calitative și a documentelor ce însoțesc materialul: _________________________________________________________
Denumirea elementelor în care urmează a fi montat materialul: _____________________________________________________________________
Nr. proiect:______________ Planșele: ___________________________________________________
1. Dispoziție de șantier nr.:__________ din datade:____________________________________
2. Documentele care atestă calitatea materialului:
Nr.declarație
Nr. Nr.certificat de
Material Producător Sarja conformitate Nr. aviz expediție Emitent
ctr. inspecție
Furnizor

1. Din verificările efectuate pe teren și din examinarea documentației atașate au rezultat următoarele: Materialele folosite corespund din punct
de vedere calitativ, sunt conforme proiectului și legislației în vigoare.
2. Au fost stabilite următoarele măsuri: Se poate trece la etapa următoare .__________________________________________________________

NUMELE PRENUMELE SEMNATURĂ


(stampila)
EXECUTANT: .............................................. ...................................... .....................................
RTE: …………………………….. ……………………….. .....................................
DIRIGINTE ȘANTIER: …………………………….. ……………………….. .....................................
PROIECTANT: ……………………………… …….………………… ……………………….
BENEFICIAR: …………............................... ..................................... ....................................

S-ar putea să vă placă și