Sunteți pe pagina 1din 4

23.03.

2020 Teme
L. și lit. româmă Subiectul: Text-suport Amintiri din copilărie de Ion Creangă.
 Film Romanesc 1964 - Amintiri din copilarie de Ion Creanga
https://www.youtube.com/watch?v=fcsJDuMjZBM
 ION CREANGA, BIBLIOGRAFIE, VIATA SI OPERA SA (MARI SCRIITORI
ROMANI)
https://www.youtube.com/watch?v=0_8LdLFHGIE
TEME PENTRU ACASĂ - completați fișa de lucru ANEXA 1
Matematica Subiectul: Perimetrul poligonului. Recapitulare.
Reamintiți-vă:
* Perimetrul, unitati de masura pentru lungime https://www.youtube.com/watch?
v=SzOiYGPK2ZU
TEME PENTRU ACASĂ - completați fișa de lucru ANEXA 1

Ed. Muzicală
l. engleză Itemii pe care îi realizați, îi pozați si trimiteți în privat prin messenger profesoarei Violetta
Luca
Dez. personală Subiectul: Postere A3 sau A4 ,,Importanţa activităţii de voluntariat”
realizați un proiect, ca să vă fie mai ușor puteți consulta surse internet
sau apela la cei drgi.
 https://www.youtube.com/watch?v=2qAsrkFu3v8
 https://www.youtube.com/watch?v=Fl9bGXkz9XM
DEX:
VOLUNTARIÁT  Activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a
urmări un câștig material.

Voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau


la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei
denumită voluntar. Voluntariatul poate fi desfăşurat în baza contractului de voluntariat sau
în afara acestuia.

Voluntar poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, care,
în sprijinul solidarităţii civice, se implică în activităţi de voluntariat organizate de persoane
juridice de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ.

De ce este important voluntariatul? Liderul politic şi spiritual indian, Mahatma Gandhi


spunea că „daca vrem sa trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.

Voluntariatul transformă în acţiune Declaraţia Naţiunilor Unite, potrivit căreia „noi,


oamenii, avem puterea de a schimba lumea”.
Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Carta drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de Centrul
National de Voluntariat din Paris. Printre acestea se numără:

dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale şi nu ca mână de lucru ieftină;


dreptul de a-i fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă,
studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini;
dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitate, atât
la începutul activităţii, cât şi pe parcurs;
dreptul la un loc, unde să îşi desfăşoare activitatea;
dreptul de a fi ascultat şi de a juca un rol în planificarea activităţilor, de a se simţi liber să
propună sugestii şi de a-i fi respectate opiniile.
Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat şi o deosebesc de activităţi
similare (precum internshipul/practica etc.):

Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii/beneficiul public.


Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă
include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport,
consumabile etc.).
Este o activitate desfăşurată de bună voie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.
Este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui
grup de iniţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere.
În Republica Moldova Mişcarea de voluntariat este susţinută de o infrastructura bazata pe
legislaţie, practica societăţii civile (organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile care
implică voluntari, inclusiv filiale ale organizaţiilor internaţionale active în domeniul
voluntariatului) şi programe de schimburi internaţionale (cum ar fi ADVIT). Activităţile de
voluntariat sunt reglementate în Moldova printr-o lege specială: Legea Voluntariatului
(Legea nr. 121 din 18.06.2010 ) .

Centrul International „La Strada” consideră că activitatea de voluntariat este o


componentă fundamentală a societăţii civile. Munca de voluntar apropie subiecţii
societăţii, îi plasează în poziţia de apărători ai valorilor şi principiilor umane. Calităţile unui
voluntar, înalt apreciate de colaboratorii Centrului, sunt creativitatea, ideile inovatoare,
activismul, motivarea, dorinţa de a-i ajuta pe alţii, deschiderea, independenţa, dorinţa de
a dobândi noi cunoştinţe.

Voluntariatul nu înseamnă să faci lucrurile cu uşurinţă şi cu veselie. A fi voluntar


înseamnă a lucra zilnic asupra ta, a-ţi cultiva abilităţi noi, a învăţa, a organiza şi desfăşura
unele activităţi, a-ţi asuma responsabilitate, a acumula experienţă.

Contribuţia voluntarilor o resimte atât organizaţia în care ei activează, prietenii


voluntarilor, comunitatea din care provin, cât şi societatea în întregime. în acelaşi timp,
voluntariatul ajută tinerii să obţină şi să-şi dezvolte abilităţile pe care sistemul educaţional
formal deseori nu poate să le ofere.

!!! Notă : Temele realizate, rog să mi le trimiteți în privat pozate pe wiber, până la
ora 15:00.
ANEXA 1

Numele............................ Data.........................
AMINTIRI DIN COPILĂRIE
Ion Creangă
( fişă de lucru)
Ion Creangă s-a nascut la data de 1 martie 1837 la Humulesti ,
din părinţi români: Ştefan a lui Petrea Ciubotariul din Humuleşti și
. soţia sa Smaranda, născută David Creangă, din Pipirig, judetul
Neamt.
Face parte dintr-o familie numeroasă cu 8 copii, el fiind cel mai
mare.
A urmat cursurile şcolii din satul natal, apoi pe cele de la şcoala
din
Broşteni, mai apoi cursurile de la Şcoala Domnească din Târgu Neamţ.
Urmează cursurile Seminarului teologic de la Socola luându-şi
atestatul, după care revine în satul natal.
Este dascăl, diacon la mai multe biserici din Iaşi şi scriitor.
Opera: Amintiri din copilărie, Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, Soacra cu trei nurori
Povestea lui Harap Alb, Fata babei şi fata moşneagului, Ursul păcălit de vulpe,
Moş Ion Roată şi Unirea, Prostia omenească, etc.

Moare la data de 31 decembrie 1889 în casa sa din cartierul Ţicău, bolnav de epilepsie.

1.Completează:
Ion Creangă s-a născut în satul .....................................la data de.................... . Mama lui se
numea............................... iar pe tata îl chema .................................................... . Acest text este
o ...................................deoarece scriitorul povesteşte o ........................................ din copilăria sa. Persoanele
care participă la întâmplarea povestită sunt...................................povestirii.

2. Precizaţi personajele textului .


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.Scrieţi tot ce vă trece prin minte la auzul cuvântului ,,copilărie”:

COPILĂRIE
4. Explicaţi expresiile:
 a se pune pe capul cuiva - _________________________________________________
 a nu ştii boabă de carte - __________________________________________________
 a se bălăbăni din pricina cuiva - ____________________________________________
Alcătuiţi o propozitie cu una din expresiile de mai sus.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__

5. Scrieţi trei proverbe despre carte.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. Alcătuiţi 2 enunţuri cu urmatoarele cuvinte: se iscă si să dea
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. Redaţi printr-un desen fragmentul îndrăgit.