Sunteți pe pagina 1din 6

1. Amibiază de orice localizare 1.

Metronidazol-AP- deriv de nitroimidazol


2.clorochină-AP, deriv de 8-aminochinidine
3.Tetraciclină-AB, tetracicline, gen 1
4.Tinidazol- AP, deriv de nitroimidazol
2. Amibiază în lumenul şi peretele 1.Iodochinol- derive de hidroxininoline
intestinal 2.eritromicină- AB, macrolide
3.Tetraciclină-AB, tetracycline, gen1
4.paramomicină-AB
3. Amibiază tisulară 1.Tinidazol/
2.Metronidazol-AP- deriv de nitroimidazol
3. emetină/
4.dihidroemetină-emetine
4. Anchilostomidoză 1.pirantel
2.mebendazol
3.albendazol
4.bufeniu-AH active față de nematodoze
5. Antrax 1. Benzilpenicilina sodică(antibiotice beta-lactamice, gr penicilinelor,
biosintetice)
2. Fenoxibenzilpenicilină (antibiotice beta-lactamice, gr penicilinelor,
biosintetice)
3. Eritromicina, Azitromicina ( antibiotice, macrolide)
6. Ascaridoză 1.pirantel
2.levamizol
3.mebendazol
4.piperazina- prep utilizate in helmintoze intestinale( nematodoze)
7. Balantidiază 1.Metronidazol- derive nitroimidazolului
2.Tetraciclina- AB, tetracycline, gen1
3.Monomicina-AB, aminoglicozide
4.Chiochinol
8. Botriocefaloză Praziquantel
Niclosamida-AH active față de cestodoze
9. Candidoze digestive 1.nistatina, amfotericina B-AB-AM
2.terbinafina. naftilina- derive- N naftilnaftalinei (alilamine)
miconazol
10. Candidozele pielii 1.Ketokonazol, bifoconazol- derive de imidazol
2.Terbinafina, naftifina - derive- de N-naftilnaftalina (alilamine)
11. Candidoze vaginale 1.flucitozina- derive de 5-fluoro citozin
2.itraconazol- derive de triazol
3.clotrimazol-deriv de imidazol
4.nistatina-AB-AM
12. Colita pseudomembranoasă 1. Vancomicina (AB, glicopeptide)
2. Ristomicina (AB, glicopeptide
3. Fuzidină (AB, derivatii acidului fuzidinic)
13. Coma malarică 1.clorochină- AP, schizontocid hematic, derive de 4-aminochinidine
2.chinină clorhidrat- AP, schizontocid hematic
3.chinidină gluconat/
4.primachină- AP ,schizontocid tisular, derive de 8-aminochinidine
14. Conjunctivită 1. Sulfat de zinc (antiseptic, preparatele metalelor grele)
2. Etacridină (antiseptic, coloranți)
3. Furazidină (chimioterapice, nitrofurani cu actiune topică)
15. Dermatomicoze 1.grizeofulvină-AB-AM
2.terbinafină- derive- N naftilnaftalinei
3.nitrofungină- derive de nitrofenol
4.kaliu iodură- preparatele iodului
16. Dezinfectarea instrumentelor 1. Aldehidă formică (dezinfectant, aldehide)
2. Cloramină, Clor (dezinfectant, halogeni)
3. Alcool etilic, alcool izopropilic (dezinfectant, alcooli)
17. Dezinfectarea sputei 1. Fenol (antiseptic,derivatii fenolului)
2. Cloramina, hipoclorid de Na (antiseptic, halogeni)
18. Dizenterie amebiazică 1. Metronidazole, tinidazol- derive de nitroimidazol
2. Iodochinol, cliochinol- derive de hidroxichinoline
3. Eritromicină, paramomicină- AB
19. Dizenterie bacteriană 1. Benzilpenicilină (antibiotice beta-lactamice, gr penicilinelor, biosintetice)
2.Polimixina M (AB, polipeptide) adm oral
3.Cefotaxim (antibiotice beta-lactamice, gr cefalosporine, gen III)
20. Enterobioză 1.pirantel
2.mebendazol
3.albendazol
4.pirviniu- AH active față de nematodoze
21. Enterocolita ulceroasă 1. Furazolidonă (chimioterapice, nitrofurani)
nespecifică 2. Nitrofurantoină (chimioterapice, nitrofurani)
3. Acid pipemidic (chimioterapice, chinolone nefluorate, gen II)
22. Gangrenă gazoasă 1. Fenoxibenzilpenicilină (antibiotice beta-lactamice, gr penicilinelor,
biosintetice)
2. Eritromicină (antibiotice, macrolide)
3. Cefazolina (antibiotice beta-lactamice, gr cefalosporine, gen I)
4. Clindamicină(antibiotice, lincosamide)
23. Helmintoze extraintestinale 1. Ivermectină
2. Dietilcarbamazină
3. Niridazol

4. Emetină
24. Hepatita virală B 1.interferon alfa-2b, alfa-2a, PEG interferon alfa-2b AV cu spectru larg, inh
maturarea virală
2.Ribavirina- AV cu spectru larg, inh IMP dehindrogenaza
3.Lamivudina-AV, active fata de hepadnavirusuri, inh revers transcriptaza
25. Hepatita virală C 1.interferon alfa-2b, alfa-2a, PEG interferon alfa-2b-AV cu spectru larg, inh
maturarea virală
2.Ribavirina- AV, active fata de adenovirusuri, inh IMP dehindrogenaza
26. Hiperhidroză 1. Acid boric (antseptice, acizii)
2. Metenamina, aldehida formica, noxitolina-antisept, aldehyde
3. Alcool etilic (antiseptic, alcooli)
27. Infecții anaerobe 1. Benzilpenicilin- –AB, beta-lactamaze, peniciline sintet
2. Vancomicina AB-glicopeptide
3. Cefoxitina- AB, beta-lactamaze,cefalosporine
4. Tetraciclina- Ab, tetracicline
28. Infecții atipice 1. Ofloxacină (chimioterapice, monofluorochinolone, gen I)
2. Lomefloxacina (chimioterapice, difluorochinolone)
3. Norfloxacină (chimioterapice, monofluorochinolone gen I)
29. Infecţiile căilor urinare 1. Nifurtoinol (chimioterapice, nitrofurani, cu actiune resorvtibă)
2. Acid pipemidic (chimioterapice, chinolone nefluorate, gen II)
3. Ciprofloxacină chimioterapice, monofluorochinolone, gen I)
30. Infecții cu citomegalovirus 1.aciclovir, valaciclovir, - AV antiherpes ,analogii guanozinei , inh AND-polimeraza
2. trifluridina-analogii timidinei- AV
3.vidarabina-analogii adenozinei-AV inh AND-polimeraza
31. Infecțiile cu retrovirusuri(HIV) 1.Lamivudina, zidovudină-AV, active fata de retrovirusi, inh revers transcriptaza
2.ritonavir, amprenavir- AV, inh.proteaza virală
32. Infecțiile cu virusul variolo- 1.aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, penciclovir- AV antiherpes ,analogii
zosterian guanozinei
33. Infecțiile herpetice cutanate și 1.aciclovir, valaciclovir, ganciclovir- AV antiherpes ,analogii guanozinei
oro-faciale 2.brivudina-AV-antiherpetice,analogii timidinei
34. Infecțiile herpetice oftalmice 1.aciclovir, valaciclovir, ganciclovir- AV antiherpes ,analogii guanozinei
2.brivudina-AV-antiherpetice,analogii timidinei
35. Infecțiile herpetice sistemice 1.aciclovir, valaciclovir, panciclovir- AV antiherpes ,analogii guanozinei
2.brivudina-AV-antiherpetice,analogii timidinei
36. Infecții protozoice 1- Metronidazol- deriv de nitrimidazol
2- Clorochină-deriv de 4-aminochinoline
3- Pirimetamina-deriv de diaminopirimidine
4- Ketokonazol- deriv de imidazol
37. Infecţii provocate de 1.Benzilpenicilină sodică (AB beta-lactamice, gr penicilinelor, biosintetice)
actinomicete 2.rifampicină-AB, ansamicine +izoniazida, deriv ac. izonicotinic
38. Infecţii provocate de Bac. 1. Carbenicilina, Ticarcilina (AB beta-lactamice, gr peniciline, carboxipeniciline)
fragilis 2. Piperacilina, Mezlocilina (AB beta-lactamice, gr peniciline, ureidopeniciline)
3. Imipenem, Biapenem (AB beta-lactamice, carbapenemi)
39. Infecţii provocate de Chlamidii 1. Rifampicina, Rifabutina (AB, ansamicine)
2. Tetraciclina, Oxitetraciclina (antibiotice, gr tetracicline, gen I)
3. Eritromicina, Azitromicina (AB, macrolide)
40. Infecţii provocate de enterococi 1. Vancomicina (AB, glicopeptide)
2.Benzilpenicilină sodică (AB beta-lactamice, gr peniciline , biosintetice)
3. Ampicilină, Amoxicilină (AB beta-lactamice, gr peniciline, aminopeniciline)
41. Infecţii provocate de Ps. 1. Carbenicilina, Ticarcilina (AB beta-lactamice, gr peniciline, carboxipeniciline)
aeruginosa 2. Piperacilina, Mezlocilina (AB beta-lactamice, gr peniciline, ureidopeniciline)
3. Gentamicină (AB, aminoglicozide, gen II)
42. Infecţii provocate de 1. Co-trimoxazol
pneumocişti 2. Co- trimaxină (sulfamide antibacteriene, preparate combinate)
3. Sulfalen (sulfamide antibacteriene, cu actiune sistemică)
43. Infecţii provocate de protei 1. Carbenicilina, Ticarcilina (AB beta-lactamice, gr peniciline, carboxipeniciline)
2. Azlocilina, Mezlocilina (AB beta-lactamice, gr peniciline, ureidopeniciline)
3. Cloramfenicol, Tiamfenicol (AB, amfenicoli)
44. Infecții provocate de 1.pirimetamină-diaminopirimidine
toxoplasme 2.co-trimaxozol-sulfamide
3.claritromicina-azitromicină- AB, macrolide
4.pentamidină -diamidine
45. Infecţii purulente grave 1.Nitrofural (chimioterapice, nitrofurani)
2. Furazidină (chimioterpice, nitrofurani)
3. Linesolid (chimioterapice, derivații oxazolidindione)
46. Infecţii stafilococice 1. Fuzidina (AB, derivatii acidului fuzidinic)
meticilinrezistente 2. Rifampicina, Rifabutina (AB, ansamicine)
3. Vancomicina (AB, glicopeptide)
47. Infecții stafilococice și 5. Ceftriaxon –AB, beta-lactamaze, cefalosporine, gen 3
streptococice cu polirezistență 6. Meropenem- AB, beta-lactamaze,carbapenemi
7. Azlocilina - AB, beta-lactamaze,ureidopeniciline
8. Aztreonam- AB, beta-lactamaze,monobactami
48. Infecţii stafilococice rezistente 1. Cloxaciclină, Dicloxacilină, Meticilină, Nafcilină (AB beta-lactamice,
la benzilpenicilină izoxazolilpeniciline)
49. Infecţii urinare 1. Ampicilină, Amoxicilină (AB beta-lactamice, gr peniciline, aminopeniciline)
2.Cefuroxim (AB beta-lactamice, gr cefalosporine, gen II)
3. Aztreonam, Carumonam (AB beta-lactamice, monobactami)
50. Lamblioză 1.Tinidazol/
2.Metronidazol-AP- deriv de nitroimidazol
3.furazolidonă-deriv nitrofuranului
4.mepacrina-deriv acridinici
51. Leishmanioză tripanosomiază şi 1.pentamidina- derive diamidinei
pneumocistoză 2.metronidazol-deriv de nitroimidazol
3.ketokonazol- derive de imidazole
4.monomicina-AB, aminoglicozide
aici am pus cite 4 pentru fiecare 1.suramina- derive de ac. Sulfonic
in parte, mie imi pare ca ele vin 2. pentamidina- derive diamidinei
aparte 3.benzuidazol-deriv de nitroimidazol
4.primachina-deriv de 8-aminochinidine
1.pentamidina- derive diamidinei
2.Co-trimaxozol-sulfamide combinat
3.atovaguana-deriv de hidroxinaftochinona
52. Lepră 1.rifampicina
2. rifabutina
3.rifamixina- AB- ansamicine in asociere cu sulfamide
4. sulfalen – sulfamide de durată ultralungă
53. Meningite bacteriene 1. Benzilpenicilină sodică (AB beta-lactamice, gr penicilinelor, biosintetice)
2. Meropenem (AB beta-lactamice, carbapenemi)
3. Ceftriaxon (AB beta-lactamice, gr cefalosporine, gen III)
54. Meningită micotică, 1.amfotericina B- AB-AM
2.flucitozina- deriv de 5-fluoro citozin
3.ketokonazol, miconazol- deriv de imidazol
55. Meningite provocate de H. 1. Ampicilina, Amoxicilina (AB beta-lactamice, gr penicilinelor, aminopeniciline)
influenzae 2. Piperacilina (AB beta-lactamice, gr penicilinelor, ureidopeniciline)
3. Cloramfenicol (AB, gr amfenicoli)
56. Meningita tuberculoasă 1. Streptomicina-AB, aminogicozide, gen1
2. Cicloserina- AB, izoxazolidinonă
3. Kanamicina- AB, aminoglicozide

4. Viomicina-AB- glicopeptide
57. Micoze sistemice 1.nistatina- AM –AB
2.Flucitozina- deriv de 5-fluoro citozin
3.ketokonazol-deriv de imidazol
4.terbinafina- derive- N naftilnaftalinei (alilamine)
58. Nocardii 1.sulfametoxazol- AB, sulfamide
2.Tetrciclin, doxiciclina -AB, tetracicline
3. amicacina- AB, aminoglicozide, gen 3
4. ceftriaxon- AB, beta-lactamaze,cefalosporine, gen 3
59. Onicomicoză 1.ciclopirox-AM
2. naftifina-AM,alilamine
3.econazol, clotrimazol- AM, derive de imidazol
60. Osteomielite 1. Gentamicina (AB, aminoglicozide, gen II
2. Rifampicina, Rifabutină (AB, ansamicine)
3. Fuzidină (AB, derivații acidului fuzidinic)
61. Pneumonie 1. Levofloxacină (chimioterapice, monofluorochinolone, gen II)
2. Ciprofloxaxină (chimioterapice, monofluorochinolone, gen I)
3. Acid oxolinic (chimioterapice, chinolone nefluorate, gen II)
62. Pneumonie pneumococică 1. Benzilpenicilină sodică (AB beta-lactamice, gr penicilinelor, biosintetice)
2. Amoxacilină (AB beta-lactamice, gr penicilinelor, aminopeniciline)
3. Cefepim (AB beta-lactamice, gr cefalosporine, generatia IV)
4. Ceftriaxon (AB beta-lactamice, gr cefalosporine, gen III)
63. Prelucrarea câmpului operator 1. Alcool etilic (antiseptice, alcooli)
2. Nucina (antiseptic, de origine sintetică)
3. Iodoform, Iodasept (antiseptice, derivații halogenați)
64. Prelucrarea mâinilor 1. Clorhexidină (antiseptice, derivații de biguanide)
2. Iodoform, Iodasept (antiseptice, derivații halogenați)
3. Alcool etilic (antiseptice, alcooli)
65. Prelucrarea primară a plăgilor 1. Peroxid de hydrogen (antiseptic, preparatele oxigenului)
2. Permanganat de potasiu (antiseptic, preparatele oxigenului)
3. Nitrofural (antiseptic, derivații nitrofuranului)
66. Potabilizarea apei 1. Halazona (Dezinfectant, halogeni, compuși organic clorurați)
2. Cloramină (Dezinfectant, halogeni)
3. Clorul (Dezinfectant, halogeni)
67. Profilaxia blenoreei nou- 1. Sulfacetamidă
născuţilor 2. Sulfadiazină argentică
3. Mafenid (Sulfamide cu actiune topică- toate)
68. Profilaxia individuală a malariei 1.pirimetamină- AP ,schizontocid tisular, diaminopirimidine
2. primachină – AP ,schizontocid tisular, derive de 8-aminochinidine
3.clorochina -AP, schizontocid hematic, derive de 4-aminochinidine
4.meflochina-AP,schizontocid hematic
69. Profilaxia recidivelor malariei 1.pirimetamină- AP ,schizontocid tisular, diaminopirimidine
2. primachină –AP ,schizontocid tisular, derive de 8-aminochinidine
3.proguanil-AP, biguanide
4.tindurin-AP
70. Profilaxia socială a malariei 1.pirimetamină- AP ,schizontocid tisular, diaminopirimidine
2. primachină –AP ,schizontocid tisular, derive de 8-aminochinidine
3.clorochina- AP, schizontocid hematic, derive de 4-aminochinidine
4.proguanil- biguanide
71. Profilaxia recidivelor sifilisului 1. Benzilpenicilină sodică/
2. Benzatinbenzilpenicilină sodică/
3. Procainbenzilpenicilină -(AB, beta-lactamice, gr penicilinelor, biosintetice)
4. Ceftriaxon-(AB- beta lactamice,cefalosporine, gen 3)
72. Profilaxia reumatismului 1. Benzilpenicilină sodică
2. Fenoxibenzilpenicilină
3. Benzatinbenzilpenicilină
4. Bicilină (antibiotice beta-lactamice, gr penicilinelor, biosintetice)
73. Profilaxia tuberculozei 1.izoniazida
2.ftivazida
3.metazida
4.opiniazida- derivații hidrazei de acid izonicotinic
74. Profilaxia sezonieră a gripei 1.Amantadina, rimantadina-1.oseltamivir, zanamivir –AV active fata de
ortomixovirusuri, v.gripal, inhibitorii prot M2
2.zanamivir, oseltamivir- AV active fata de ortomixovirusuri, v.gripal,
inh.neuraminidazei
75. Profilaxia și tratamentul gripei 1.oseltamivir, zanamivir –AV active fata de ortomixovirusuri, v.gripal, inhibitorii
A și B (atipice) neuraminidazei
2.ribavirina AV active fata de ortomixovirusuri, v.gripal, inh transcr. virală
76. Salmoneloze 1. Ampicilină ( AB beta-lactamice, gr peniciline, aminopeniciline)
2. Ceftriaxon, Cefotaxim (AB beta-lactamice, gr cefalosporine, gen III)
3. Doxiciclina, Metaciclină (antibiotice, gr tetracicline, gen II)
77. Sifilis 1. Benzilipenicilină sodica, Bicilină
2. Fenoxibenzilpenicilină (antibiotice beta-lactamice, gr penicilinelor,
biosintetice)
3. Tetraciclina, Oxitetraciclina (antibiotice, gr tetracicline, gen I)
78. Spălarea rănilor 1. Peroxid de oxygen ( antiseptice, preparatele oxigenului)
2. Clorhexidină (antiseptic, derivații de biguanide)
3. Iodoform, Iodonat (antiseptic, derivații halogenați)
79. Strongiloidoză 1.mebendazol
2.albendazol
3.ivermectină- AH active față de nematodoze
80. Teniază 1.mebendazol
2.albendazol
3.niclosamidă
4.praziquantel- AH active față de helmintoze intestinale(cestodoze)
81. Teniarinchoză 1.Praziquantel
2. Niclosamida
3.Mebendazol,
4.albendazol
82. Tetanos 1. Tetraciclina, Oxitetraciclina (antibiotice, gr tetracicline, gen I)
2. Doxiciclina (antibiotice, gr tetracicline, gen II)
3. Vancomicina ( antibiotice, glicopeptide)
83. Tifos abdominal 1. Cloramfenicol, Tiamfenicol (AB, amfenicol)
2. Doxiciclina, Metaciclină (antibiotice, gr tetracicline, gen II)
3. Ceftriaxon, Cefotaxim (AB beta-lactamice, gr cefalosporine, gen III)
84. Tifos exantematic 1. Metaciclină, Minociclină (antibiotice, gr tetracicline, gen II)
2. Cloramfenicol, Tiamfenicol (AB, amfenicol)
85. Tifosul recurent 1.Tetraciclină/
2.Doxiciclină- AB- tetracicline
3.Eritromicină- AB, macrolide
4.benzilpenicilină (antibiotice beta-lactamice, gr penicilinelor, biosintetice)
86. Toxoplasmoză 1.pirimetamină-diaminopirimidine
2.co-trimaxozol-sulfamide
3.claritromicina-azitromicină- AB, macrolide
4.pentamidină -diamidine
87. Tratamentul conjunctivitei 1. Etacridină (antiseptic, coloranți)
2. Rezorcină (antiseptic, derivatii fenolici)
3. Nitrofural, furagină (antiseptic, derivații nitrofuranului)
88. Tratamentul infecției cu 1.benzilpenicilină (antibiotice beta-lactamice, gr penicilinelor, biosintetice)
leptospire 2.Tetraciclină, Doxiciclină- AB- tetracicline
4.Eritromicină- AB, macrolide
89. Tratamentul malariei 1.clorochină- AP, schizontocid hematic, derive de 4-aminochinidine
2.chinină clorhidrat-AP, schizontocid hematic
3.primachină- AP ,schizontocid tisular, derive de 8-aminochinidine
4.primetamină- AP,gametotrop
90. Tratamentul sifilisului 1.Benzilpenicilină, benzatinbenzilpenicilină,procainbenzilpenicilină- AB, beta-
lactamaze, peniciline
2.Ceftriaxon- AB, cefalosporine gen 3
91. Tricocefaloză 1.mebendazol
2.albendazol
3.ivermectină
4.tiabendazol- AH active față de nematodoze
93. Tricomoniază 1.Tinidazol, ornidazol
2.Metronidazol-AP- deriv de nitroimidazol
3.Furazolidonă-deriv nitrofuranului
94. Tuberculoză 1. Streptomicină (AB, aminoglicozide, gen I)
2. Rifampicina, Rifabutina (AB, ansamicine)
3. izoniazida-deriv hidrazidei ac. Izonicotinic
95. Tuberculoză cu polirezistentă 1.rifampicina- AB-ansamicine
2.streptomicină- AB-aminoglicozide
3.pirazinamida- derive nicotinmidei
4.rifabutina-AB- ansamicine
96. Tuberculoză pulmonară activă 1.izoniazida-deriv hidrazidei ac. Izonicotinic
2.rifampicina- AB-ansamicine
3.etambutol- derive de butanol
4.streptomicină- AB-aminoglicozide