Sunteți pe pagina 1din 2

TEST

Clasa a V-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu


 Timpul de lucru efectiv este de 50 minute

Partea I. La exerciţii scrieţi numai rezultatele ( 45 de puncte)

20p 1. Calculaţi: a) 4, 2  5, 6 ; b) 10  2,3 ; c) 0,12 10 ; d) 12,5 :10 .


2. Rezultatul calculului 1, 2  1, 2 este …
2
5p
3. Precizaţi, pentru fiecare propoziţie, dacă este adevarată (A) sau falsă (F).
5p a) O fractie zecimala cuprinsa intre 5,61 si 5,62 este 5,613.
5p b) Dintre numerele 14,12 si 14,25 cel mai mic este 14, 25 .
4. Scrieţi litera corespunzătoare singurului răspuns corect
5p a) Transformand 0,02 in fractie ordinara, se obtine:
1 1 2 2
A. 25 ; B. 50 ; C. 25 ; D. 50 .

14
5p b) Scrierea zecimala a fractiei 35 este:
A. 0,4; B. 4,0; C. 4,4 ; D. 0,44.

Partea aII-a. La următoarele probleme se cer rezolvări complete ( 45 de puncte)

 0, 2  1,3 : 0, 4  0, 29  : 0, 06
2 2

15p 1. Calculati: a)
3
2,  6   3
10p b) 4

10p 2. Determinati cifrele a si b din a, ab  b, ba  3,33 .


10p 3.Daca se intercaleaza un zero intre virgula si 7 in fractia zecimala 28,7 aflati daca
numarul a scazut sau a crescut si cu cat.

S-ar putea să vă placă și