Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA A VI-A

FIȘĂ DE LUCRU
Puterea unui număr întreg cu exponent natural. Reguli de calcul cu puteri.
1. Fie numerele a şi b de mai jos; valorile lor
NU UITAŢI!
sunt egale sau diferite? Justificaţi.
 1, dacă n impar
a) a=(-2)33, b= -233
  1n  
b) a=(-7)64, b= -764  1, dacă n par
 a n , dacă n impar
c) a=(-39)0, b=(-399)0   a n  
d) a=(-1)56, b=(+1)56 
 a , dacă n par
n

2.Efectuaţi:
Pentru a număr întreg au loc şi m, n
a) 32 g) (-2011)1 numere naturale:
b) (-3)2 h) (-2)5  aman=am+n
c) 12011 i) (-2)6  am:an=am-n
d) (-1)2010 j) (-1)99
2 999
 (am)n=amn
e) (-4) k) (-1)
f) (-2010)0 l) (-10)4
 anbn=(ab)n
3.Efectuaţi:  an:bn=(a:b)n
a) (-3)32:(-3)22: (-3)8  a0=1, a1=a, 00 nu are sens
b)  2011   2009 0
2010
d) (-8)23:(-8)21
c) 7727:147
e) (+2)27(23)5:238 g) 722(-7)20:(-7)42
f) 514:(-5)12 h) 22223242526:(-2)21
4. Efectuaţi:
a) 321910:2713 e) (-1)k+(-1)k+1+(-1)k+2+(-1)2k
b) (-5)33:(+25)15 f) (-1)1(-1)2 ... (-1)10

c) 4 5
  4 :  4
8 6 14
 :  4
95 g) (-1)1+(-1)2+(-1)3+ .... +(-1)9
h) (-1)1+(-1)2+(-1)3+ .... +(-1)
d) (-1)2k+1+(-1)2k+3+(-1)2k+5
Prof. Ionela Turturean
Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Prof. Ionela Turturean
Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com