Sunteți pe pagina 1din 16

Lucrare de laborator la statistica

Nr. Valoarea Salariul


d/o vânzărilor încasat
( mii lei) (mii lei)
1 67 23.07
2 64 22.81
3 70 23.03
4 69 23.27
5 65 23.09
6 64 22.57
7 73 23.18
8 69 22.98
9 61 22.82
10 66 22.93
11 64 22.93
12 70 23.18
13 66 23.1
14 69 22.95
15 58 22.54
N-18 18

1.1Să se grupeze vânzătorii după variaţia fiecărei caracteristici (variabile) pe 6 intervale egale
folosind metoda grupărilor simple (gruparea cu variaţie continuă, limita superioară nu este
inclusă în interval).

Aa=Xmax-Xmin=74-58=16 mii lei


Numarul de grupe k=6 Gr
h=Aa/k=16/6=2,6--3 1
58-61 2
61-64 3
64-67 4
67-70 5
70-73 6
74 si peste Total

Coloană1
Grupa V 70-73
1 70 23.03
2 70 22.68
3 70 23.18
4 72 22.92
Total 282 91.81

Grupe dupa valoarea


Nr vinzarilor
vanzarilor Val.vinzari Val.salariu
58-61 6 354 137.21
61-64 10 621 228.46
64-67 23 1498 527.84
67-70 13 815 276.34
70-73 4 282 91.81
73 si peste 4 293 92.31
Total 60 3863 1353.97

Să se reprezinte grafic seriile de distribuţie prezentate la punctul 1.1. (construiţi histograma,


poligonul frecvenţelor, curba frecvenţelor şi ogiva frecvenţelor).

Histograma
25

20

15

10

0
Grupe dupa 58-61 61-64 64-67 67-70
valoarea
vanzarilor

Frecventa cumulativa
Grupa dupa valoarea
Nr.vanzari
vanzariloe Crescator Descrescator
58-61 6 6 60
61-64 10 16 54
64-67 23 39 44
67-70 13 52 21
70-73 4 56 8
73 si peste 4 60 4
Total 60 - -

Să se calculeze toate mărimile relative posibile (indicatori statistici exprimati in marimi relative).

Repartitia salariului dupa vechime=3863/60=64,38

Gr de salarii Nr vanzare(ni) Val vanzari Val salariu


58-61 6 354 137.21
61-64 46 2934 1032.64
70-74 8 575 184.13
Total 60 3863 1353.97

Să SE CALCULEZE INDICATORII TENDINţEI CENTRALE:


- MEDIA ARITMETICă, ARMONICă, PăTRATICă, GEOMETRICă. Să SE VERIFICE RELAțIA ÎNTRE MEDII.
- MEDIANA şI MODUL (DOMINANTA) PRIN CALCULUL OBIşNUIT şI PRIN METODA GRAFIC
- QUARTILELE şI DECILELE

Grup de salarii Nr vanzari(ni) Centrul intervalului(xi) xi*ni

58-61 6 60 360 10
61-64 10 63 630 16.67
64-67 23 66 1518 38.33
67-70 13 69 897 21.67
70-73 4 72 288 6.67
73 si peste 4 74 296 6.67
Total 60 _ 3989 100.00

Media aritmetica
66.48 mii de lei

Media patratica 66.58 mii de lei

Media armonica 66.28 mii de lei


Media geometrica 1.82 mii de lei Xg=66,06 mii de lei

Relatia dintre medii Xh < X g <X < X p 66,28 <66,06 <66,48 <66,58

Aflam Modul(Mo)
Numarul de vanzari cele mai observate sunt 23 Grup de salarii Nr vanzari(ni)
64-67 23

Mo=64+3*(23-10)/(23-10)+(23-13)=65,69 mii de lei


Concluzie:salariu cel mai intilnit este 65,69 mii de lei

Aflam Mediana Grup de salarii Nr vanzari(ni) Ni

L^Me =60/2=30 de vinzari 58-61 6 6


39>30 61-64 10 16
64-67 23 39
67-70 13 52
70-73 4 56
73 si peste 4 60
Total 60

Me=64+3*(30-67)/23=59,17 mii de lei


Concluzie:50 % sau 30 de vanzari au un salariu mai mic de cat 59,17 mi de lei,celelalte 50 % din vanzari obtin mai mult de aceasta v

Curbele frecventelor cumulate


Series1 Series2

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6

AFLAM CUARTILELE
Locul cuartilei inferioare 15 Grup de salarii Nr vanzari(ni)
16>15
Q1=61+3*(15-6)/10=63,7 mii de lei 58-61 6
Concluzie:25% din vanzari au un salariu mai mic de 61-64 10
63,7 mii de lei,ceilalti 75% au un salariu mai mare decat 64-67 23
aceasta valoare 67-70 13
70-73 4
73 si peste 4
Locull cuartilei superioare Total 60

45

52>45
Q3=67+3*(45-39)/13=68,38 mii de lei
Concluzie:75% din vanzari au un profit mai mic de 68,38 mii de lei,doar 25 % din vinzari are un profit mai mare decat acesta.

AFLAM DECILELE
Grup de salarii Nr vanzari(ni)
Locul decilei a 8
58-61 6
61-64 10
48 64-67 23
67-70 13
52>48 70-73 4
D8=67+3*(48-39)/13=69,07 mii de lei 73 si peste 4
Total 60
Concluzie:75% din vinzari au un profit mai mic de 69,07 mii de lei,doar 25% din vanzari au un profit mai mare decat aceasta valoare

Locul decilei intai

6 Grup de salarii Nr vanzari(ni)

6>=6 58-61 6
61-64 10
D1=58+4*(6-58)/6=32 mii de lei 64-67 23
67-70 13
Concluzie:10% din vanzari au un profit mai mic de 70-73 4
32 mii de lei si 90 % din vanzari au un profit mai mare 73 si peste 4
decat acesta. Total 60

Să SE CALCULEZE INDICATORII SINTETICI AI VARIAţIEI:


- ABATEREA MEDIE LINIARă
- DISPERSIA
- ABATEREA MEDIE PăTRATICă
- COEFICIENTUL DE VARIAţIE
- Să SE PRECIZEZE CARE DIN ACESTE DISTRIBUţII ESTE MAI OMOGENă? şI DE CE?

Grup de salarii Nr vanzari(ni) Centrul intervalului(xi)

58-61 6 60 30 180
61-64 10 63 33 330
64-67 23 66 36 828
67-70 13 69 39 507
70-73 4 72 42 168
73 si peste 4 74 44 176
Total 60 _ 2189

AFLAM ABATEREA MEDIEI LUNIARA

36.48 vanzari

DISPERSIA

1344.52

ABATEREA MEDIE PATRATICA:

33.66

COEFICIENTUL DE VARIATIE
121.6

112.2

Din aceste distributii cea mai omogena este a doua serie,deoarece ea este mai aproape de 0.

Să SE DETERMINE ASIMETRIA SERIILOR ANALIZATE PE CALE GRAFICă şI PRIN PROCEDEE NUMERICE


PE BAZA INDICATORILOR DE ASIMETRIE.

28.05 Seria este usor asimetrica-asimetrie negativa.


or la statistica

A elaborat Cebotari Nina,grupa BA-201 ZI


Oleg Verejan
Declar ca lucrarea a fost realizata de mine personal

Nr. Valoarea Nr. Valoarea


d/o vânzărilor încasat d/o vânzărilor
( mii lei) (mii lei) ( mii lei)
16 63 22.85 31 62
17 68 22.96 32 68
18 63 22.92 33 64
19 64 22.92 34 60
20 73 23.23 35 59
21 65 22.98 36 70
22 65 22.96 37 62
23 63 22.82 38 63
24 65 23.07 39 58
25 64 22.84 40 66
26 68 23.02 41 65
27 66 23.18 42 61
28 66 22.96 43 67
29 66 22.99 44 66
30 67 23.06 45 74

bile) pe 6 intervale egale


ita superioară nu este

Grupa I 58-61 Grupa IIColoană1


61-64
58 22.95 1 61 23.08
58 22.54 2 61 22.82
59 22.98 3 61 23.18
59 23.12 4 62 22.74
60 22.73 5 62 22.85
60 22.89 6 62 22.65
354 137.21 7 63 22.55
8 63 22.85
9 63 22.92
10 63 22.82
Total 621 228.46

Coloană1Grupa VI 74 si peste
1 73 23.18
2 73 23.18
3 73 23.23
4 74 22.72
Total 293 92.31

(construiţi histograma,

POLIGONUL FRECVENTELOR
25
Series1 Series2

1600
20
1400
1200
15
1000
800
600
10
400

70-73 200
5
0
1 2 3 4 5

0
58-61 61-64 64-67 67-70 70-73 73 SI PESTE

70

60 OGIVA FRECVENTELOR
50 Series1 Series2

40

30
30

20

10

0
1 2 3 4 5 6

xprimati in marimi relative). Această diagramă nu este dispo

Editarea acestei forme sau salv


fișier va deteriora definitiv diag

Marimea inervalului

gr de salarii nr vanzare ni hi Ki=hi/h1 nri=ni/ki


58-61 6 3 1 6
61-70 46 6 2 23
70-74 8 4 1.5 5.3
total 60

IA ÎNTRE MEDII.
IN METODA GRAFICă.

xi*n*i(%) Xi-a/h(a=8;h=3) Xi-a/h*ni xi²ni ni/xi ni*log xi

600 57.33 44 21600 0.1 10.66


1050 60.33 36.33 39690 0.16 17.99
2530 63.33 4.67 100188 0.35 41.84
1495 66.33 34.33 61893 0.19 23.9
480 69.33 61.33 20736 0.06 7.42
493.33 71.33 63.33 21904 0.05 7.47
6648.33 244.00 266011 0.91 109.28
Xg=66,06 mii de lei

mi de lei,celelalte 50 % din vanzari obtin mai mult de aceasta valoare.

Ni

6
16
39
52
56
60

ar 25 % din vinzari are un profit mai mare decat acesta.

Ni

6
16
39
52
56
60

ar 25% din vanzari au un profit mai mare decat aceasta valoare

Ni

6
16
39
52
56
60

5400 57.33 19722.67


10890 60.33 36401.11
29808 63.33 92255.56
19773 66.33 57201.44
7056 69.33 19228.44
7744 71.33 20353.78
80671 388.00 245163.00

a este mai aproape de 0.

I PRIN PROCEDEE NUMERICE


Valoarea Salariul Nr. Valoarea Salariul
vânzărilor încasat d/o vânzărilor încasat
( mii lei) (mii lei) ( mii lei) (mii lei)
22.65 46 59 22.98
22.91 47 69 22.78
22.84 48 64 22.86
22.73 49 61 23.08
23.12 50 72 22.92
22.68 51 69 23.16
22.74 52 73 23.18
22.55 53 66 23.08
22.95 54 66 22.97
23.05 55 67 23.02
22.62 56 67 22.96
23.18 57 66 22.71
22.98 58 62 22.85
23.28 59 64 22.78
22.72 60 60 22.89

Grupa Coloană1
III 64-67 Grupa
Coloană1
IV 67-70
1 64 22.81 1 67 23.02
2 64 22.84 2 67 22.96
3 64 22.86 3 67 22.98
4 64 22.92 4 67 23.06
5 64 22.57 5 67 23.07
6 65 22.96 6 68 23.02
7 64 22.93 7 68 22.96
8 64 22.78 8 68 22.91
9 65 23.29 9 69 22.95
10 65 22.98 10 69 23.27
11 65 22.96 11 69 23.16
12 65 23.07 12 69 22.98
13 65 22.62 Total 815 276.34
14 66 23.08
15 66 22.97
16 66 22.93
17 66 23.05
18 66 23.18
19 66 22.71
20 66 23.1
21 66 22.96
22 66 22.99
23 66 23.28
Total 1498 527.84

73 SI PESTE
Această diagramă nu este disponibilă în versiunea dvs. de Excel.

Editarea acestei forme sau salvarea acestui registru de lucru în alt format de
fișier va deteriora definitiv diagrama.
Coloană1 Coloană2 Coloană3 Coloană4