Sunteți pe pagina 1din 2

P-1163/2021

ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI Î.M.

Republica Moldova, mun. Chişinău, sec. Riscani, 62, MD-2005

Demers nr. C 114197/2021 din 05.04.2021; Act de cercetare fitosanitară a arborilor nr.

114 din 02.04.2021

Igienă-18(un); curățire-27(un); elagaj-12(un); v.m/l-35,613 m3

19 aprilie 21

19 aprilie 22

semnat electronic
Digitally signed by Dermenji Veaceslav
Date: 2021.04.19 09:09:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Pentru realizarea lucrărilor de tăieri în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale conform următoarelor
caracteristici:

Starea Volumul masei


Nr. Adresa Nr. arborilor Diameru Tratament/
Specia fitosanitară lemnoase ce urmează
crt. (strada, nr. contur ş.a.) (un.) (cm.) Tipul tăierii
a arborilor a fi extrasă (m3)
1 șos. Muncești, 52;54; 4 Du,Ar,Sc, 20-44 curățire
2 4 Pl 72-88 elagaj 3,01
Pl,Ar,Nu,Sc,U
3 bd. Dacia, 30/1 8 16-84 igienă 18,96
l,
4 10 Nu,Te, 12-52 curățire
5 5 Nu,Pl,Sc, 32-90 elagaj 3,35
6 bd. Traian, 20 1 Sc 28 igienă 0,51
7 6 Te,Ar,Ul, 44-64 curățire
8 2 Pl 96;98; elagaj 4,58
9 Parc „Valea Trandafirilor” 9 Ul,Gla,Pr,Nu, 08-48 igienă 4,92
10 7 Ul,Ar,Pi, 24-36 curățire
11 1 Ar, 44 elagaj 0,28
Total 57 35,61

Prescripții obligatorii:
1. În perioada primăvară și toamnă 2021-2022 de efectuat lucrări de plantare a arborilor în golurile formate și locurile slab
înverzite, de prevăzut sectoare de teren predispuse pentru plantarea vegetației în scopul menținerii bilanțului spațiilor
verzi proprietate publică;
2. Masa lemnoasă obţinută, prealabil calculată şi indicată în acte să fie luată la evidenţă contabilă de gestionarul funciar al
terenului;
3. Î.M. AGSV va asigura menținerea bilanțului vegetației spațiilor verzi administrate și gestionate, în strictă conformitate
cu prevederile și cerințele actelor legislative și normative ale protecției mediului și cele de domeniul gospodăririi și
administrării spațiilor verzi;
4. În perioada primăvară și toamnă 2021-2022 de efectuat lucrări de plantare a arborilor în golurile formate și locurile slab
înverzite, de prevăzut sectoare de teren predispuse pentru plantarea vegetației în scopul menținerii bilanțului spațiilor
verzi proprietate publică;