Sunteți pe pagina 1din 3
Cod fiseal 1002600047677 {.M. ,ASOCIATIA DE GOSPODARIRE A SPATIILOR VERZI* COORDONAT: rector adjunct LM, .AGSV" A. Grafow ACT nr. 114 din 02.04.2021 de cercetare fitosanitara a arborilor Inginerul-inspector al 1M. ,AGSV”, d-nul M . Gridinaru , a cereetat arborii in corespundere eu. cererile parvenite de la cetifeni sectorului Botanica. S-a constatat: Denumirea Diam. Specie | UM | tulpinii | Stareaarborilor | Concluzi (cm) Plop 4 | 72:80; sos. Muneesti, | piramidal 84, 88 aut Dud eine ze nr. 01-0/23 din 26.02.2021 | Arar | 1 | 20 (faga blocului) Adresa Saleam | 2 | 28,44 bd. Dacia, 30/1 | Nuc nr, 01-0/20 din (20.02.2021 (fata blocului scara 1-5) 060635553 Tctina 45° scat oom | THA | 91 | Nue 16 | Inctina 45° useat 100% | Tee de | 0.13 _ Ramuri si erengi Nuc 60 | masive, orientate spre | lags} intrareain bloc Ramuri si erengi | Plop alb 90 | masive,redueerea Blagaj | 1,94 {nimi superioare | CCrengi siamuriuseate, |G, 28; 28; | inte aa 36 inelinata 40° 5 Tiere de ee os | Salem 48 | Uscat 100% 1,70 ; 32,36; | Ramu i erengi : aud 44 | masive rime giuseare | Peal | 0.60 Crescut pe gura de Plop 64 | canalizare,reristengs | THst 1 | 5,09 canadian ait igen | | Sorburd profund in colet, sistem radicular | Taiere de oo 80 | la suprafaa,scurgeride | igiens | “*° | | seva,rezsten redust bd. Traian, 20 | nr. 01-0/17 din | Ramu si crengi 25.02.2021 Tei 48 | orientate in geamurile | Curijare_ | | 069514837 blocului | (spatele blocuui) | Ramuri si erengi ] lop 98:98 | masive, reducerea Elagaj | 4.58 eos ‘nijimiisuperioare Cee ecee lpaae Rami si erengi, : 44 | orientate in geamurile | Curdjare american bloculu Td ag Cena STMT OIE Cae ulm 52,52 | ftenel siramuriuscate | Curtare fete ee ee 2p | lnlinat 60° useat Tale de | 5) mi 100% igient_| Crengi i ramuri Arar 4 | Crag strum wea | Curae Pare ,Valea Trandafirilor” Vim 4g | Thpnt at, usa cae (cuprinsul din : Le deer Coronament redus, bisericii) 8:8; 12; | seoart exfoliat, © nv. 01-0/361 din | Ulm 16; 20° | ereseuti din semintis, 04327 (09.03.2021 lustig, dectin biologic | ‘| Giggs Creel Fra EE, T Ce Arar | 3 Crengi rama, Cre Arar | 1 Ram masiv, inelinat Elagaj | 028 Crescut din Histirig in Taicre de | Gladita | 1 12 | imediata apropiere a Yana | 02 pilonului aes | Gift) [Coronamentredus, | Taiere de Pron |! | 24:24 | scoart exfoliat, igiena_ | 97 (bifur) | crescuyi din semingis, | Taiere de Prun | 1 | 24:24 | instar, dectin biologic | igiena | 7? i 28; 32; | Declin biologic, in| Taiere de Pin | 3 | 32" | proces de putrefactic igienra_| 1! 36 | Crengi si ramuri uscate, a Pin 1s ese ceee Cura (eifur) | Crescuyi din astari | Tiere de Nuc | 1 | s:8:8 | tacomi ixiens | 1066 in total au fost examinati 57 arbori de specia Nuc, Pin, Prun, Gladita, Arjar, Ulm, Saleam, Tei, Plop, Saleie, Dud. 2. Se recomand urmatoarele tipuri de interventi silvotehnici Taiere de igiend ~ 18 arbori; Elagaj 12 arboris Curijare sanitara ~ 27 arbori 3. Volumul lemnului s-a calculat conform indicelor de calculare a nv conform extraselor din ,,Copmuweumnaxe mabnuyes” elaborat de Ministerul Gospodiriei Silvice din R. Ucraina a, 1983, volumul masei lemnoase a fost ealculat ludindu-se in considerajie starea arborilor si poartd caracter orientativ. Semniturile (Masa temnoasiim” [ Caleulata | Objinuct Inge — ins M.Gridinary [Lem de foe 35.613