Sunteți pe pagina 1din 19

Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel

Misiune şi filosofie
1. Sănătatea
2. Bunăstarea
3. Serviciul spre binele comunităţii

Profilul companiei
Gano excel Mesajul Consiliului de conducere din Malaezia

Lewnegie (Director General- Departamentul Dezvoltare


Internaţională)
Oi Kheng Seng (Preşedinte)
Leow Soon Seng ( Vice-preşedinte)
Lew Soon Kiak ( Manager)
Prima cafea sănătoasă din lume! Leong Ting Yu ( Director General)

Gano Excel Enterprise, înfiinţată în 1995, reprezintă o forţă


extraordinară în domeniul industriei multi-level marketing
(MLM). Având sediul la Kedah, în Malaezia, firma desfăşoară o
activitate care se extinde în întreaga lume prin intermediul unei
reţele de distribuţie formidabile.
Felicitări ! Aţi luat decizia corectă.Suntem onoraţi şi bucuroşi că
aţi devenit o parte din familia Gano Excel. În Gano ne ducem la
îndeplinire misiunea de a atinge starea de sănătate, prosperitate,
succes, fericire şi de menţinere la nivel înalt a responsabilitătilor
noastre sociale în vederea unui viitor mai bun împreună.
Punând un accent deosebit pe cercetare, dezvoltare, cultivare,
producţie şi marketing, suntem ferm hotărâţi să punem la
dispoziţia clienţilor o gamă vastă de produse de calitate, pe care
clienţii să se poată baza cu încredere, alături de un plan de
Importator marketing unic şi eficient.
Helthy Coffee Euro SRL Suntem mândri de plantaţia noastră organică de Ganoderma,
Codlea, BV care este cea mai mare din lume şi care se dezvoltă la unison cu
dezvoltarea noastră rapidă la nivel internaţional.

1 2
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
Viziunea noastră globală asupra perspectivei alte specii. Aceste descoperiri acţionează ca un catalizator pentru
internaţionale: activitatea de cercetare a Ganodermei de către compania Gano
« In 10 ani, 100 de naţiuni » dublată de existenţa unei Excel.
echipe de conducere competente şi dinamice vă va permite să Pornind de la interesul faţă cultivarea anumitor specii de
deveniţi o parte a unei schimbări majore din secolul XXI.. Ganoderma în plantaţii, domnul Leow Soon Seng şi-a început, în
Suntem ferm hotărâţi, totodată, să transformăm în realitate anul 1983, cercetarea asupra diverselor specii de ciuperci din
viziunea noastră de a construi o strategie de afaceri pe termen Malaezia.
lung prin angajamentul nostru şi dorinţa noastră ardentă de a El a descoperit că temperatura (28-32 Celsius) şi nivelul de
primi recunoaşterea internaţională, fapt care va netezi drumul umiditate al Malaeziei sunt foarte favorabile cultivării
afacerii noastre astfel încât ea să devină cea mai puternică din Ganodermei. După efectuarea unor diferite teste şi experienţe, el
lume, din domeniul multi-level marketing(MLM). a descoperit că Ganoderma Lucidum are cea mai mare valoare
Vom continua să investim în noi idei şi concepte pentru a terapeutică comparată cu celelalte tipuri de ciuperci. Din cele
asigura o mai bună servire, cele mai bune produse şi cea mai 2500 de specii de ciuperci, doar şase aveau o mare valoare
bună asistenţă de specialitate. terapeutică. Ca urmare, din acestea şase avea să se producă
Ganoderma Gano Excel.
Biroul de administrare Domnul Leow a adoptat cultura ţesutului şi metoda 100%
Condusă de o echipă managerială, alcătuită din profesionişti organică de cultivare a Ganodermei. El utilizează compost din
cu spirit inventiv şi din persoane de mare valoare înzestrate cu sol argilos şi coji de plante, făină de orez integral şi rumeguş
capacităţi vizionare, Gano Excel continuă să înregistreze o rată de arbore de cauciuc ca mediu de plantare. Nu se utilizează
de creştere înaltă şi rapidă. Munca în echipă, atitudinea pozitivă substanţe chimice, pesticide sau hormoni.
şi eficienţa constituie trăsăturile emblematice ale grupului care Expunerea la soare este şi ea controlată astfel încât să se asigure
pune la dispoziţia tuturor servicii de calitate. menţinerea proprietăţilor terapeutice. Perioada de maturizare a
Ganodermei durează trei luni, după care se recoltează sub o
atentă supraveghere.
Creşteţi pentru a deveni numărul unu!
Prin utilizarea unei tehnologii moderne şi complexe la toate
Cheia succesului o reprezintă munca de echipă. Orice idee
nivelele, respectiv cultivare, producţie, C&D, şi dreptul de
implementată în Gano Excel se bucură de angajamentul fiecărei
marketing, domnul Leow Soon Seng, care are şi calitatea de vice-
persoane. Suntem devotaţi ideii de a face din Gano Excel
preşedinte, este optimist că Gano-Excel se va înălţa în lumea
compania MLM numărul unu din lume.
acestei industrii ca cel mai important actor.
Premize tehnice Calitate excelentă
Leow Soon Seng
Nu întâmplător Ganoderma cu proprietăţi terapeutice se prezintă
Ganoderma este denumirea ştiinţifică a ciupercilor. Există
în următoarele forme:
aproximativ 2500 de specii de Ganoderma în lume iar numărul
Gano în formă de rinichi
acestora creşte pe măsură ce oamenii de ştiinţă descoperă alte şi
Gano în formă de pancreas
3 4
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
Gano în formă de plămâni Prin faptul că urmărim cu fermitate obţinerea un nivel de
Gano în formă de creier excelenţă la fiecare etapă a operaţiunilor noastre, pornind de la
Gano în formă de inimă tehnologia complexă şi ultra-modernă pe care o folosim, reuşim
Gano în formă de ficat ca rezultatele activităţii noastre să se concretizeze în produse de
înaltă calitate care răspund exigenţelor clienţilor.
Cultivarea Ganodermei Cercetare şi dezvoltare
Elementul principal pentru asigurarea unei producţii de calitate a Gano Excel urmăreşte cu vie atenţie cele mai recente tendinţe ale
Ganodermei este un mediu potrivit. Firma Gano Excel este pieţii, examinând oportunitatea inovării şi dezvoltării unor noi
proprietara celei mai mari plantaţii organice de Ganoderma din produse care să vină în întâmpinarea cererii. Departamentul
lume. Plantaţia are la bază conceptul de protejare a mediului. nostru de cercetare şi dezvoltare îşi păstrează angajamentul
Serele utilizează o tehnologie complexă şi modernă. Metodele hotărât de a menţine un înalt nivel concurenţial şi de a răspunde
pentru o cultivare corectă şi ambientul adecvat constituie cu succes problemelor acestui mileniu.
elemente esenţiale pentru obţinerea unei producţii de Ganoderma Licenţe şi certificate
cu înaltă valoare terapeutică. • Autoritatea pentru controlul medicamentelor
O bună practică de fabricaţie • Ministerul Sănătăţii din Malaezia
Fabrica Ganoderma, prin obţinerea certificatelor internaţionale, • Serviciul Australian de Carantină şi Inspecţie
asigură conformitatea produselor Gano Excel cu standardele • Centrul de Consultanţă şi Inovaţie USM
internaţionale. • Asociaţia pentru Vânzări Directe din Malaezia
Producţia • Consiliul pentru Standarde şi Productivitate din Singapore
La firma Gano Excel nu compromitem niciodată calitatea şi • Laboratorul Chimic
eficienţa produselor noastre. Un sistem eficient de producţie şi un • Ministerul Sănătăţii din Tailanda
personal cu o înaltă calificare profesională asigură respectarea • Laboratoarele Biochem
normelor celor mai riguroase, de calitate a produselor şi un flux • Ministerul Sănătăţii din Indonezia
de producţie neîntrerupt pentru a răspunde cerinţelor clienţilor • Certificatul HALAL
noştri. • Ministerul Sănătăţii din Singapore
Controlul calităţii • Biroul pentru alimente şi medicamente
Gano Excel pune un accent cu totul special pe controlul calităţii Misiunea companiei
la nivelul fiecărui segment, începând cu etapa cultivării, până la Gano Excel aduce sănătate, prosperitate şi fericire în orice
cea a împachetării. Nu admitem nici un compromis în ceea ce familie care se implică.
priveşte calitatea întrucât tocmai acesta este principiul care
călăuzeşte în mod statornic activitatea cercetătorilor şi echipei de
control a calităţii.
Tehnologie ultra-modernă

5 6
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel

Produsele Gano Excel Ganoderma – supliment nutritiv


Seria suplimentelor alimentare
Suplimente nutritive Regele Plantelor
Ganoderma Gano Excel este produsă dintr-o mixtură de 6
specii de Ganoderma – „Regele Plantelor”. Această
Cafea ciupercă ajută la întărirea sistemului imunitar al
Ceai organismului şi facilitează procesul de vindecare. Ea are
Ciocolată caldă totodată capacitatea de a spori rezistenţa organismului la
boli.

Valoarea farmacologică :
Pastă de dinţi
• Polizaharide
Săpun • Germaniu organic
• Adenozine
• Triterpenoide
• Esenţă ganodermică
Ganoderma conţine mai mult de 200 de elemente active
care pot fi împărţite în trei categorii: 30% dintre ele sunt
solubile în apă, 65 % elemente solubile organice şi 5 %
elemente solubile volatile.
Proprietăţi :
1.Polizaharide
- întăreşte sistemul imunitar
- echilibrează nivelul glucidelor în sistemul sanguin
2. Germaniu organic
- creşte nivelul oxigenului din sistemul sanguin
- anti-oxidant - reduce radicalii liberi şi efectele secundare
ale câmpului electromagnetic
- echilibrează functionarea moleculelor din preajma
celulelor canceroase
3. Adenozine
- reduce colesterolul şi grăsimile

7 8
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
- împiedică fragmentarea plăcilor care pot produce
blocaje în sistemul sanguin Excellium – supliment nutritiv
- uşurează circulaţia sângelui în vasele blocate de Excellium este miceliul Ganodermei Lucidum- conţine
depuneri de grăsimi şi lipide ingredienţi precum vitamine, minerale şi enzime.
- echilibrează rata metabolică şi revitalizează corpul Gano Excel este un un adevărat pionier la nivel mondial în ceea
4.Triterpenoide ce priveşte producerea şi comercializarea de miceliu (Excellium).
- întăreşte sistemul digestiv Excellium mai este cunoscut ca « Tonicul creierului »!
- construieşte protecţia împotriva alergiilor Valoare farmacologică
- reduce colesterolul şi conţinutul de substanţe grase • Polizaharide
5.Esenţă ganodermică • Germaniu organic
- tratează probleme ale pielii,
• Vitamine
- dă strălucire tenului şi catifelează pielea
• Minerale
• Proteine
Capsule în cutie: 90 Proprietăţi
Ingrediente: Ganoderma Lucidum 1.Polizaharidele
Calorii:0.45 - întăresc sistemul imunitar
Ganoderma: 275mg - echilibrează nivelul de zahăr din sânge şi refac funcţiile
Dozaj recomandat: 1-2 capsule, de 2 ori pt. adulţi şi jumătate de pancreasului
dozaj pt. copii, în fiecare zi. - reduc distrugerea celulară
Informaţii adiţionale: Ganoderma nu are limită de vârstă pt. - elimină toxinele
consumatori. Totuşi nu se recomandă pt. copii sub 10 ani, 2.Germaniul organic
deoarece nu au nevoie de detoxifiere prin Ganoderma. - sporeşte nivelul oxigenului în sistemul sanguin
- reduce oboseala
- întăreşte sistemul imunitar
- creşte metabolismul corpului
3.Vitaminele
- joacă un rol esenţial în procesele fiziologice şi metabolice
4.Mineralele
- ajută la menţinerea unei bune stări de sănătate
- are un rol în procesele fiziologice şi în reconstrucţia ţesuturilor
5.Proteinele
- contruiesc noile celule
- repară ţesuturile deteriorate

9 10
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
- sunt necesare pentru producerea enzimelor, a anticorpilor, a
hemoglobinei şi hormonilor Gano Garcinia – supliment nutritiv
Gano Garcinia este o combinaţie a două fructe tropicale
Capsule în cutie: 90 (Garcinia Atroviridis şi Tamarindus Indica) cu Ganoderma, fără
Ingrediente: Ganoderma Mycellium efecte secundare.
Calorii: 1.56 Valoare farmacologică
Ganoderma: 425mg • Acid hidroxicitric (HCA)
Dozaj recomandat: 1-2 capsule, de 2 ori pt. adulţi şi jumătate de • Ingrediente active ale Ganodermei
dozaj pt. copii, în fiecare zi. Proprietăţi
Informaţii adiţionale: Ganoderma nu are limită de vârstă pt. 1.Acidul hidroxicitric (HCA)
consumatori. Totuşi nu se recomandă pt. copii sub 2 ani Extractul deshidratat al combinaţiei fructelor tropicale este bogat
în HCA care are următoarele funcţii:
- împiedică acumularea grăsimilor, în exces, în corp
- reduce apetitul
2. Ingrediente active ale Ganodermei
- facilitează asimilarea HCA şi potenţează efectul HCA de
eliminare a grăsimilor

Adenozina
- reduce colesterolul şi nivelul substanţelor grase
- echilibrează rata metabolică şi revitalizează organismul
Triterpenoidele
- fortifică sistemul digestiv
- protejează împotriva alergiilor
- reduce colesterolul şi nivelul substanţelor grase

11 12
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel

Sakanno Ganocafe 3 in 1
Sakanno este compus dintr-o combinaţie de plante medicinale Gano Cafe este o băutură sănătoasă şi hrănitoare obţinută din
tradiţionale selecţionate, precum Tongkat Ali (inima pământului) extract de Ganoderma. Este o cafea de o calitate superioară, fără
cunoscută sub denumirea ştiinţifică de Euricoma Longifolia Jack, adaos din lactate sau zahăr.
şi Ganoderma Lucidum cunoscută ca “Miraculosul rege al Gano Cafe este prima băutură din lume care conţine un amestec
plantelor” de cafea şi Ganoderma, produs oferit în mod exclusiv de Gano
Valoare farmacologică Excel.
• Ingrediente active Ganoderma Valoare farmacologică
• Ingrediente active Tongkat Ali • Polizaharide
Proprietăţi • Germaniu organic
1. Ingrediente active Ganoderma • Vitamine
Adenozina Proprietăţi
- reduce colesterolul şi nivelul substanţelor grase Polizaharidele
- ajută la buna funcţionare a sistemului circulator reducând Intareşte sistemul imunitar
riscul blocării vaselor sanguine Echilibrează nivelul de zahăr din sânge
- echilibrează rata metabolică şi revitalizează organismul Germaniul organic
Triterpenoidele Sporeşte nivelul de oxigen din sânge
- fortifică sistemul digestiv Intăreşte sistemul imunitar
- protejează împotriva alergiilor Reduce starea de oboseală şi sporeşte vitalitatea
- reduce colesterolul şi nivelul substanţelor grase Vitaminele
2. Ingrediente active Tongkat Ali Necesare în cantităţi mici pentru sănătatea organismului
- cresc energia şi rezistenţa la efort Joacă un rol esenţial în procesele fiziologice şi metabolice
- îmbunătăţesc circulaţia sanguină
- refac sistemul nervos Conţinut într-un plic: 21 grams/0.741 oz
- fortifică sistemul imunitar Plicuri în cutie: 20
- refac apetitul şi funcţiile sistemului digestiv Ingrediente: Coffee, Sugar, Non-Dairy Creamer (Glucose, Corn Syrup Solids,
Palm Kernel Oil, Sodium Caseinate (from Milk), Potassium Phosphate,
Capsule în cutie: 60 Sodium Tripolyphosphate, Mono- and Diglycerides, Datem, Riboflavin,
Ingrediente: Tongkat Ali (Eurycoma Longifolia Jack)=285mg, Sodium Aluminum Silicate), Ganoderma Lucidum Extract.
Ganoderma =15mg Calorii: 0.67
Dozaj recomandat: 2 capsule, de 2 ori pe zi pt. adulţi şi jumătate Factori nutritionali:
de dozaj pt. copii. Nu se administrează copiilor. Calories: 78.96; Total Carbohydrates: 12.18g; Sugar 10.5g; Caffeine: 8.4mg;
Valoare farmacologică:Ingrediente active Ganoderma şi Total Fat: 0.44.grams; Cholesterol: 0mg; Sodium (Na): 26.25mg; Calcium
(Ca): 13.23mg; Iron (Fe): 0.24mg; Potassium (K): 130 mg; Phosphorous (P):
Tongkat Ali
65.1 mg; Protein: 176 mg; Vitamin C: 9.04 mg; Vitamin B3: 17.3mg

13 14
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel

Ganocafe Mocha Ganocafe Classic


Cafeaua inspiraţiei Bucuria unei combinaţii savuroase împletite într-un gust
Ganocafe Mocha este un amestec de extract de Ganoderma clasic.
Lucidum, boabe de cafea şi cacao. Fiind combinate cu măiestrie Ganocafe Classic este o cafea neagră instant, obţinută
în acest amestec, veţi putea savura o ceaşcă de cafea cremoasă şi prin amestecul unei cafele de înaltă calitate cu extract de
aromată. Deşi se identifică cu tradiţionalul gust al cafelei, ea Ganoderma Lucidum, rezultatul obţinut fiind satisfacţia
prezintă caracteristici speciale, locale. unei cafele adevărate. O veţi îndrăgi pentru valoarea ei
Valoare farmacologică nutritivă şi aroma plăcută.
• Polizaharide, Germaniu organic, Vitamine Valoare farmacologică
Proprietăţi • Polizaharide
1.Polizaharidele • Germaniu organic
- întăresc sistemul imunitar • Vitamine
- echilibrează nivelul de zahăr din sânge Proprietăţi
2.Germaniul organic 1.Polizaharidele
- sporeşte nivelul de oxigen din sânge - întăresc sistemul imunitar
- întăreşte sistemul imunitar - echilibrează nivelul de zahăr din sânge
- reduce starea de oboseală şi sporeşte vitalitatea 2.Germaniul organic
3.Vitaminele - sporeşte nivelul de oxigen din sânge
- menţin starea de sănătate - întăreşte sistemul imunitar
- joacă un rol esenţial în procesele fiziologice şi metabolice - reduce starea de oboseală şi sporeşte vitalitatea
„ Cafeaua reduce riscul apariţiei bolilor. Studiile ştiinţifice au 3.Vitaminele
dovedit faptul că, dacă este consumată în cantităţi moderate, - menţin starea de sănătate
nu produce nici un efect advers la adresa sănătăţii.” - joacă un rol esenţial în procesele fiziologice şi metabolice
(Utusam Malaysia, 03.07.2000, marţi, pg 4)
Conţinut într-un plic: 28 grams/0.99 oz Conţinut într-un plic: 3 grams/0.106oz
Plicuri în cutie: 15 Plicuri în cutie: 30
Ingrediente: Coffee, Cocoa, Ganoderma Lucidum Extract, Sugar, Ingrediente: Coffee, Ganoderma Lucidum Extract
Skimmed Milk Powder, Non-Dairy Creamer Factori nutritionali:
Factori nutritionali: Calories:10.89; Total carbohydrates: 2.40g; Caffeine: 13.8mg;
Calories: 108.64; Total Carbohydrates: 22.01g; Sugar 11g; Caffeine: 11.2mg;
Total Fat: 0.35grams; Cholesterol: 0mg; Sodium (Na): 45.64mg; Calcium
Sugar: 0g; Total Fat: 0.09g; Cholesterol: 0mg; Sodium (Na):
(Ca): 37.52mg; Iron (Fe): 0.25mg; Potassium (K): 218.96 mg; Phosphorous 0,07mg; Calcium (Ca): 5.43mg; Iron (Fe): 0.13mg; Potassium
(P): 72.8 mg; Protein: 358.4 mg; Vitamin C: 0.91 mg; Vitamin B3: 21.17mg (K): 8.4mg, Protein: 491mg; Vitamin C: 2.18mg; Viatmin B3:
0.98mg

15 16
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel

Ganocafe Ginseng Tongkat Ali Ganotea Sode – ceai


Ganocafe Ginseng Tongkat Ali este un amestec de cafea Un amestec perfect de sănătate şi gust
selecţionată, îmbogăţită cu extract de Ganoderma Lucidum, Ganotea Sod (super oxid dismutază) este o băutură obţinută din
Eurycoma Longifolia Jack, extract de Ginseng fără zahăr sau ceai de Rooibos (denumire ştiinţifică-Asphalatus Linealis) din
produse lactate. Este o cafea perfectă, plină de beneficii la adresa Africa de Sud şi extract de Ganoderma Lucidum. Ceaiul de
sănătăţii. Rooibos mai este cunoscut sub denumirea de Sod Tea. El conţine
Acordă-ţi plăcerea băuturii Ganocafe Ginseng Tongkat Ali şi substanţa SOD, un anti- oxidant foarte eficient în eliminarea
percepe diferenţa superiorităţii gustului. radicalilor liberi. O aromă plăcută, un gust aparte la care se
Valoare farmacologică adaugă beneficii pentru sănătate. O să vă placă !
• Ingrediente active Ganoderma Lucidum Valoare farmacologică
• Ingrediente active Eurycoma Longifolia Jack • Ingrediente active Ganoderma Lucidum
(Tongkat Ali) • Ingrediente active Sod Tea
• Ingrediente active Ginseng Proprietăţi
Proprietăţi 1. Ingrediente active Ganoderma Lucidum
1. Ingrediente active Ganoderma Lucidum - întăresc sistemul imunitar
- întăresc sistemul imunitar - sporesc nivelul oxigenului din sânge
- sporesc nivelul oxigenului din sânge - echilibrează rata metabolică şi revitalizează organismul
- echilibrează rata metabolică şi revitalizează organismul - fortifică sistemul digestiv
- fortifică sistemul digestiv - apără organismul împotriva alergiilor
- apără organismul împotriva alergiilor - vindecă anumite afecţiuni ale pielii
2. Ingrediente active Eurycoma Longifolia Jack 2. Ingrediente active Sod Tea
- cresc energia şi rezistenţa la oboseală - anti-oxidante care elimină radicalii liberi
- refac sistemul nervos - contine factori care previn îmbătrânirea
- reduc starea de oboseală şi sporeşte vitalitatea - previn alergiile pielii, - sprijină sistemul imunitar
3. Ingrediente active Ginseng - ajută digestia
- întăresc sistemul imunitar Conţinut într-un plic: 2 grams/0.07 oz
- elimină oboseala fizică sau mentală Plicuri în cutie: 20
- sporesc energia fizică Ingrediente: SOD (Super Oxide Dismutase) Tea, Ganoderma
Lucidum Extract
Factori nutritionali:
Calories: 7.05; Total Carbohydrates: 1.65g; Caffeine: 0mg; Sugar: 0g, Total
Fat: 0.06g; Cholesterol: 0mg; Sodium (Na): 2.52mg; Calcium (Ca): 1.86mg;
Iron (Fe): 0.09mg; Potassium (K): 6.04mg; Phosphorous (P): 0.014mg;
Protein: 0.15mg; vitamin C: 1.76mg; Vitamin B3: 0.63mg

17 18
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel

Gano Cereal Spirulina Oats Gano Schokolade


Un start sănătos pentru o viaţă sănătoasă. Băutura perfectă
Gano Cereal Spirulina Oats … o modalitate sănătoasă pentru a vă Această băutură nutritivă, energizantă şi sănătoasă este
începe ziua. Imbogăţit cu extracte din ganoderma Lucidum, îmbogăţită cu extract de Ganoderma Lucidum, cacao de calitate
spirulină, ovăz, fără adaos de lactate sau zahăr, produsul superioară şi lapte degresat,glucoză.
constituie o sursă bogată de elemente nutritive pentru întreaga Gano Schokolade este o inovaţie iscusită a companiei Gano
familie. Excel.
Deci, începeţi ziua cu o cană de Gano Cereal Spirulina Oats.Un Valoare farmacologică
start sănătos pentru o viaţă sănătoasă. • Polizaharide
Valoare farmacologică • Germaniu organic
• Ingrediente active Ganoderma Lucidum • Vitamine
• Spirulină Proprietăţi
• Ovăz 1.Polizaharidele
Proprietăţi - întăresc sistemul imunitar
1. Ingrediente active Ganoderma Lucidum - echilibrează nivelul de zahăr din sânge
- întăresc sistemul imunitar 2.Germaniul organic
- sporesc nivelul oxigenului din sânge - sporeşte nivelul de oxigen din sânge
- echilibrează rata metabolică şi revitalizează organismul - întăreşte sistemul imunitar
- fortifică sistemul digestiv - reduce starea de oboseală şi sporeşte vitalitatea
- apără organismul împotriva alergiilor 3.Vitaminele
2. Spirulina - menţin starea de sănătate
- asigură raţia zilnică de substanţe nutritive (proteine, - joacă un rol esenţial în procesele fiziologice şi metabolice
grăsimi, carbohidraţi, vitamine şi minerale)
- 100% alcalină – neutralizează aciditatea organismului „Cacaoa constituie în primul rând o sursă de energie”
- ameliorează funcţionarea sistemului digestiv (Dr Michael Peters, 10.04.2001)
4. Ovăzul
- bogat în fibre – benefic pentru sistemul digestiv „ Substanţele din cacao pot reduce riscul bolilor
- ajută la menţinerea greutăţii corporale adecvate cardiovasculare”
- sărac în grăsimi, ajută la reducerea colesterolului din ( Dan Ferber PhD Ciocolata ca aliment sănătos)
sânge, deci previne riscul bolilor cardiace http://my.webmd.com/content/article/1728.55153
„Regimurile alimentare sărace în grăsimi saturate şi
colesterol, care includ fibrele solubile de ovăz, pot reduce
riscul bolilor cardiace” (FDA Talk Paper, 21.01.1997)

19 20
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel

Săpun Gano, Gano Excel Pasta de dinţi Gano


Conţinut pe bucată: 100g Fortifica dantura sensibila
Bucăţi într-o cutie: 2 Opreste formarea cariei
Ingrediente: Ganoderma Lucidum Extract, Lapte de capră
Trateaza gingiile care sangereaza
Pielea voastră va simţi diferenţa! Intereste emailul dintilor

Proprietăţi: Gust plăcut şi aromă deosebită!


Foarte economică pentru toată familia!
-Curata pielea si o catifeleaza
Conţinut: 105g
-Elimina celulele moarte din piele
Tuburi în cutie: 1
-Promoveaza o piele sanatoasa
Ingrediente: Sorbitol, Glycerin, Silica, Xanthan Gum, Sodium
-Hraneste pielea
Saccharin, Ganoderma Lucidum Extract, Parabens, approved
-Reduce procesul de imbatranire a pielei
coloring and flavors
-Ajuta la vindecarea unor boli de piele

Săpun Gano, Transparent

Acest sapun va fi cautat de toate domnisoarele care vor sa-si


mentina o fata curata si fina. Contine:

Sapunul Transparent produs din Ganoderma si


Aloe Vera

E folosit la curatire pielii de punctele negre, cosuri si catifeleaza


pielea.

21 22
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
doctor care, prin intermediul sistemului imunitar natural, să
Ganoderma (Lingzhi) – trateze o întreagă gamă de boli.
O PLANTA MEDICINALA MIRACULOASĂ Principalele proprietăţi ale Ganodermei sunt: purificarea
Timp de mii de ani Ganoderma Lucidum, o specie de ciupercă sângelui, eliminarea toxinelor, amplificarea puternică a funcţiei
medicinală, s-a bucurat de o mare preţuire din partea chinezilor, rinichilor, protejarea ficatului, întărirea inimii şi curăţarea
care o considerau un adevărat rege miraculos al plantelor. colonului. Ea mai are proprietatea de a acţiona ca relaxant cu
Ganoderma poate îmbunătăţi capacitatea de vindecare a funcţii anticanceroase.
organismului, menţine sănătatea şi susţine longevitatea. Ganoderma conţine mai mult de 200 de elemente active
Detaliile legate de aceasă plantă sunt descrise de cărţile care pot fi împărţite în 3 categorii: 30 % elemente solubile în
tradiţionale ale medicinei chineze precum ”Cartea plantelor apă, 65% elemente solubile organic, 5% elemente volatile.
medicinale Sheng – Nung” şi “Perspectivă asupra medicinei
plantelor”. Ganoderma a fost păstrată ascunsă sub numeroase Principalele funcţii şi componente ale Ganodermei
văluri ale misterului timp de 1000 de ani. Eficienţa ei legată de Polizaharidele şi germaniul organic îmbunătăţesc
menţinerea tinereţii şi prelungirea vieţii, în cazul unei administări capacitatea naturală de vindecare a organismului şi fortifică
constante, era cunoscută de mult dar nimeni nu efectuase o sistemul imunitar. Ele au proprietăţi antitumorale împiedicând
adevărată cercetare ştiinţifică asupra ei. degenerarea organelor interne şi întărind celulele din ţesuturi.
În ultimii ani, datorită unei minuţioase cercetări efectuate Aceste elemente determină creşterea nivelului de oxigen din
de foruri academice din China şi din alte ţări, prin analize sânge şi facilitează eliminarea celulelor moarte şi a toxinelor
desfăşurate în cooperare şi experimente clinice efectuate în solubile în apă.
spitale,prin colaborarea cadrelor medicale şi a producătorilor de Adenozina ajută la împiedicarea formării de cheaguri în sânge,
medicamente a fost în cele din urmă dovedită ştiinţific îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, scade nivelul de colesterol,
eficacitatea puternică a acestei plante.Ea acţionează ca un reduce grăsimile, îmbunătăţeşte funcţionarea cortexului şi a
purificator al sângelui, detoxifiant, diuretic, protector al ficatului, glandelor interne determinând menţinerea echilibrului endocrin,
reglator al intestinelor, tonic cardiac, stabilizator al tensiunii reglează metabolismul, aduce starea de tinereţe şi de energie în
sanguine, tonic general, antitusiv, expectorant şi antitumoral. corp şi menţine echilibrul PH-lui din sânge.Adenozina întăreşte
sistemul digestiv, împiedică alergiile datorate antigenilor, reduce
De ce trebuie să luăm Ganoderma? colesterolul şi activează nucleul celulelor.
Cele mai multe dintre bolile cronice şi acute se datorează Esenţa ganoderică întinereşte ţesuturile organismului,
dezechilibrului organismului, determinat de acumularea de conservă funcţiile organismului, menţine starea de tinereţe,
toxine. vindecă problemele pielii şi înfrumuseţează pielea. Este totodată
Ganoderma are capacitatea de a ne oferi o verificare eficientă pentru uzul extern în tratarea rănilor, a ulceraţiilor
medicală şi de a descoperi bolile ascunse în organism. Ea va mucoasei bucale şi pentru oprirea sângerării.
elimina apoi toxinele permiţând corpului să devină cel mai bun

23 24
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
Cum acţionează Ganoderma? Proprietatile medicale ale Ganodermei
Efectele Ganodermei asupra organismului parcurg 5 În urma experimetelor clinice efectuate de dr.
etape: Shigeru Yuki s-a dovedit că Ganoderma îşi datorează
1. Evaluarea stării de sănătate (1 – 30 de zile) eficienţa proprietăţilor sale de bază, adică:
Ganoderma ajută la depistarea bolilor şi toxinelor ascunse • scade nivelul de colesterol din sânge şi cantitatea de
în corp şi acţionează pentru reglarea funcţiilor grăsimi
organismului. În timpul acestui proces corpul va prezenta • scade nivelul zahărului din sânge şi reface funcţiile
simptome cunoscute ca”reflexii”. Aceste reacţii nu pancreasului
constituie efecte secundare ci ne ajută să identificăm zona • scade nivelul lipidelor şi stabilizează membrana celulelor
cu probleme. Acesta este efectul de evaluare a stării de roşii
sănătate. • adenozina din Ganoderma scade numărul plachetelor din
2 Purificarea-detoxifierea (1-30 săptămâni) sânge şi împiedică tromboza
Ganoderma este cunoscută ca “maestru al eliminării • îmbunătăţeşte funcţia cortexului şi a glandelor
toxinelor” datorită capacităţii sale de eliminare a determinând menţinerea echilibrului endocrin
excesului de acid uric, acid lactic, colesterol, depozite de • creşte capacitatea naturală de vindecare a organismului,
grăsime, celule moarte şi toxine acumulate în ajută corpul să îşi formeze un sistem imunitar puternic
organism.Toxinele circulă prin sistemul sanguin şi sunt
• împiedică degenerarea celulelor din ţesuturi
eliminate (cu ajutorul rinichilor şi ficatului) prin urină,
• împiedică apariţia senilităţii prin menţinerea unei stări de
scaun, dar şi prin transpiraţie, eczeme pe piele, spută şi
tinereţe
mucus.
3 Reglarea (1 – 12 luni) • reduce efectele secundare ale medicamentelor
antihipertensive
In timpul procesului de vindecare pot fi observate multe
reacţii. Nu vă alarmaţi căci acesta este semnul că • împiedică degenerarea organelor
organismul se vindecă. Dacă reacţia este prea puternică • împiedică apariţia alergiilor datorate antigenelor prin
reduceţi doza. inhibarea celulelor producătoare de histamină
4 Recuperarea (6 – 24 luni) • împiedică şi tratează cancerul şi inhibă metastaza celulară
Ganoderma va continua să repare părţile afectate ale • normalizează până la împiedicare degenerarea tisulară
organismului şi să fortifice sistemul imunitar pentru a face faţă • împiedică moartea subită a pacienţilor de cancer, datorată
bolilor.Ea va furniza elementele şi vitaminele esenţiale pentru o embolismului
recuperare rapidă • inhibă tromboza şi lisele trombocitare de pe pereţii care
5 Reîntinerirea (1 – 3 ani) înconjoară ţesuturile şi elimină blocajele datorate
Scopul fundamental pentru care-i utilizată Ganoderma medicaţiei anticanceroase, sporeşte efectul acestor
este menţinerea la nivel optim a funcţiilor corpului şi medicamente
reîntinerirea. • uşurează durerile provocate de cancer

25 26
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
2.De ce este eficientă atât în cazul tensiunii sistolice cât şi a
Întrebări şi răspunsuri celei diastolice?
Este adevărat că Ganoderma este vindecătorul bolilor Dr Shigeree Yuji de la Universitatea Kinki oferă şase explicaţii
moderne şi „medicamentul universal” pentru toate bolile? pentru care Ganoderma este eficientă în afecţiunile cardio-
Yukio Naoi, Institutul Stiinţific pentru produse alimentare din vasculare.
cadrul Universităţii Kyoto • Tratează hipertensiunea
Ganoderma este eficientă în toate bolile. Adecvarea • Creşte tensiunea arterială în cazul pacienţilor cu
Ganodermei la constituţia oricărui pacient poate fi considerată hipotensiune
asemenea eficienţei unui medicament cu licenţe. Ca argument • Previne arteroscleroza şi reduce nivelul colesterolului
este faptul că nu s-au înregistrat efecte negative sau rezultate • Previne formarea trombozelor şi dizolvă trombozele
ineficiente în cazul nici unui pacient care a utilizat Ganoderma. formate
Eficienţa acestui produs este ilustrată mai jos, prin analiza • Reduce efectele secundare ale medicamentelor anti-
rezultatelor remarcabile obţinute recent în urma utilizării hipertensive
Ganodermei. • Folosită împreună cu medicamente anti-hipertensive
1.Vindecarea completă a durerilor de cap şi a celor de la produce un efect hipotensiv
nivelul umerilor datorate hipertensiunii şi arterosclerozei şi
reducerea tensiunii sanguine. 3.Este eficientă şi în tratarea obstrucţiilor vasculare
Raport al dr. Isao Tani de la Institutul de cercetări medicale, cerebrale, infarctului cardiac, apoplexiei cerebrale şi
Universitatea Kinki anghinei pectorale
Subiecţii acestui experiment erau predominant hipertensivi. Raport al d-lui Uebara Kioshi de la Spitalul Kinki
Tensiunea lor a scăzut în mod semnificativ. Ganoderma poate reduce simptomele grave ale afecţiunilor
• Unul dintre pacienţi avea 180/96. După 3 luni de enumerate mai sus. Printre mai multe cazuri, am avut un pacient
tratament, tensiunea lui a scăzut la 126/94. La asemenea cu obstrucţie cerebrală arterială dreaptă la care cele mai bune
rezultate remarcabile se ajunge foarte greu fără rezultate s-au obţinut prin administrarea simultană a Ganodermei
medicamente anti-hipertensive. cu Urokinază. Un alt pacient care suferise un atac cerebral cu
• La o altă pacientă cu arteroscleroză, tensiunea a scăzut de obstrucţie vasculară în urma căruia rămăsese parţial paralizat, şi-
la 158/77mmHg la 128/67 mmHg în decurs de 3 a recăpătat mobilitatea după administrarea de Ganoderma.
luni.Colesterolul i-a scăzut de la 269 la242. Valorile grasimilor şi a B lipo-proteinelor au revenit la normal.
• Unui pacient cu hipertensiune, tensiunea i-a scăzut de la Ganoderma determină ameliorarea stării cardiacilor. Ganoderma
151/78 mmHg la 118/72 mmHg în decurs de o lună şi i- în asociere cu alte medicamente are un efect benefic asupra
au dispărut durerile de cap şi de la nivelul umerilor. organismului. Oricum, este mai bine să previi apariţia unor
Se poate trage concluzia că Ganoderma este utilă pacienţilor cu asemenea boli prin administrarea regulată de Ganoderma decât să
hipertensiune şi arteroscleroză. fii nevoit să te confrunţi cu dificultatea vindecării lor.

27 28
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
4.Este eficientă în tratamentul hepatitelor acute sau cronice şi Acest tratament este eficient şi în cazul pacienţilor cu
a disfuncţiilor hepatice ulcer gastric şi duodenal care se simt obosiţi şi slăbiţi.
Raportul Dr. Mitsui Hashimoto de la Spitalul Hashimoto Ganoderma ajută la atenuarea durerilor post operatorii în cazul
Ganoderma este foarte eficientă la pacienţii cu hepatită. După cancerului gastric. După administrarea acestui remediu, pacienţii
administrarea de Ganoderma timp de trei luni, valorile GOT şi au reuşit să se îngraşe iar aspectul lor s-a îmbunătăţit.
GPT au scăzut de la 200-300 la 100. In plus, unul dintre pacienţii
care a luat Ganoderma în asociere cu o altă plantă chineză a Mai multe detalii la:
înregistrat o scădere a GOT şi GPT. Au fost înregistrate rezultate www.ganoexcel.com
satisfăcătoare la pacienţii cu hepatită şi hipertensiune după www.ganoexcel.com.ro
administrarea de Ganoderma.

5.Concepţia că bolile de ficat sunt incurabile trebuie


abandonată
Ficatul este unul dintre cele mai importante organe cu rol în
menţinerea sănătăţii. Funcţiile ficatului sunt complexe. Prin
urmare, bolile ficatului sunt dificil de tratat şi singura metodă
de tratament adoptată de medicii occidentali este regimul
dietetic. Totuşi, Ganoderma are o acţiune benefică asupra
complicatelor funcţii ale ficatului determinând revenirea acestora
la normal. Pe baza investigaţiilor clinice se poate concluziona că
Ganoderma are un efect pozitiv semnificativ.

6. Durerile asociate gastritei, ulcerului duodenal, ulcerului etc


pot fi eliminate imediat?
Raportul Dr Taro Tamura de la Universitatea Kinki
Ganoderma se administrează pentru tratarea gastritei,
ulcerului gastric şi ulcerului duodenal. Este semnificativ cazul
unui bărbat care suferise de ulcer gastric în tinereţe şi afecţiunea
îi revenise într-o etapă târzie a vieţii.Medicamentele clasice nu
aveau nici un efect dar după administrarea de Ganoderma timp de
o săptămână durerile i s-au redus semnificativ. Pe măsură ce
dosajul i s-a redus el nu a mai avut dureri decât cel mult o dată pe
zi, ulterior dispărându-i cu totul

29 30
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel

Tablete de 20 - 60 mg la
Generalităţi ciocolată tableta de 200 g
Ciocolata conţine şi mult zahăr
Într-o ceaşcă obişnuită de cafea există între 60 - 350 mg de
cofeină iar în cea decofeinizată doar 30/40 mg. Medicamente
Unele medicamente (pentru
cu reţetă sau 20 - 100 mg per
tuse, dureri de cap, pentru
O diagramă a cofeinei cumpărate la doză
slăbit) conţin cofeină.
liber
Conţinutul de
Tipul cafelei Comentarii Pe piaţa de capital, cafeaua reprezintă o industrie de 90 de
cofeină
miliarde de dolari, fiind semnificativ faptul că doar în America
Cantitatea de cofeină depinde de de Nord mai mult de 85% din populaţia adultă consumă 3-5 căni
60-100 mg per
Cafea instant cât de multă cafea puneţi în de cafea pe zi. Un număr foarte mare de oameni este expus
ceaşcă
ceaşcă riscurilor în materie de sănătate corelate consumului de cafea.
Această industrie de cafea este uriaşă iar acum aveţi marea şansă
Cafea 80-350 mg per Cantitatea de cofeină depinde nu doar de a începe să beţi o cafea sănătoasă ci şi să vă
proaspătă ceaşcă de: îmbunătăţiţi semnificativ situaţia financiară.
Tipul boabelor de cafea
('Robusta' conţine mai multă Citiţi cele zece motive principale pentru care ar trebui să
cofeină decât 'Arabica') reflectaţi asupra trecerii pe “ o cafea sănătoasă”.
Felul în care este preparată
cafeaua Principalele 10 probleme de sănătate corelate consumului de
Cât de concentrată este infuzia cafea :
2 - 8 mg per Cantitatea de cofeină este
Cafea Gano 1. Probleme cardiovasculare
ceaşcă marcată de obicei pe pachet
Cofeina determină creşterea pulsului cardiac, a tensiunii sângelui
8 - 90 mg per Cantitatea de cofeină depinde de în vase şi poate contribui la apariţia unor boli cardiace. Atât
Ceai
ceaşcă cât de concentrată este infuzia cafeaua obişnuită cât şi cea decofeinizată determină creşterea
colesterolului şi homocisteinei, o substanţă bio-chimică pe care
Băuturi tip 35 mg la doza de Băuturile tip Cola conţin
ştiinţa o asociază riscului atacului de cord. Cofeina este totodată
Cola 250ml adeseori foarte mult zahăr
răspunzătoare de spasmele coronare, cauza a circa 20% din
Cantitatea de cofeină depinde atacurile de cord fatale care ucid persoane perfect sănătoase.
Cacao şi 10 - 70 mg per atât de concentraţia băuturii cât
ciocolată caldă ceaşcă şi de alte substanţe chimice din 2. Stress-ul
respectivele produse Cofeina stimulează excreţia hormonilor de stress care determină
apariţia unor înalte nivele de anxietate, iritabilitate, tensiuni şi
31 32
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
dureri musculare, indigestie, insomnie şi deteriorarea imunităţii. fiind consumul mare de cafea din America de Nord, nu este deloc
Nivelele crescute de stress cauzate de cofeină afectează reacţia la surprinzătoare vanzarea în mari cantităţi a medicamentelor
condiţiile curente de tensiune la care toţi oamenii sunt supuşi în cunoscute ca antiacide.
viaţă.
6. Deficienţe de nutriţie
3. Tulburări emoţionale Cofeina inhibă absorbţia unor substanţe nutritive şi produce
Anxietatea şi iritabilitatea sunt tulburări simptomatice asociate eliminarea prin urină a calciului, potasiului, magneziului, fierului
consumului de cofeină dar la fel de grave sunt şi depresiile şi şi altor minerale, toate esenţiale unei bune stări de sănătate.
tulburările de atenţie. Depresia poate aparea ca urmare a încetării
efectului stimulant al cofeinei, efect ce se pierde în timp. Ea mai 7. Probleme de sănatate specific masculine
poate aparea pe parcursul perioadei de recuperare după ce o Cafeaua este iritantă pentru tractul urinar şi pentru vezica urinară.
persoană a abandonat consumul de cofeină, datorită echilibrării Aceasta este un diuretic ce agravează problemele legate de
compoziţiei chimice din creier. În loc sa crească activitatea urinarea frecventă. Eliminarea cafelei şi a cofeinei conduce
mentală cofeina determină, de fapt, scăderea fluxului de sânge adesea la eliminarea simptomelor asociate urinării frecvente ca
către creier cu până la 30%, conducând la efecte negative asupra urmare a umflării glandei prostatei.
memoriei şi performanţelor intelectuale.
Dr. Milton Krisiloff, M.D., a descoperit că, în majoritatea
4. Variaţii ale nivelului de zahăr din sânge cazurilor, bărbaţii pot reduce semnificativ riscul problemelor
Cei care suferă de diabet şi hipoglicemie trebuie să evite cofeina urinare şi de prostată prin modificarea dietei , incluzând
deoarece aceasta stimulează temporar creşterea nivelului de zahăr eliminarea cafelei şi a cofeinei.
din sânge, ceea ce determină o producţie excesivă de insulină
urmată de o scădere dramatică, în decurs de doar câteva ore a 8. Probleme de sănatate specific feminine
nivelului de zahăr. Dacă doriţi să pierdeţi din greutatea corporală Chisturile fibromatoase de sân, PMS, osteoporoza, problemele de
acest fenomen va determina exact apariţia unui efect opus infertilitate, pierderile de sarcină, naşterile de copii sub-ponderali
deoarece mesajul insulinei către corp este de a depozita surplusul şi problemele de menopauză precum bufeurile de căldură sunt
de zahăr ca grăsimi. toate exacerbate de consumul de cofeină. Femeile care iau
anticoncepţionale sunt în mod special expuse riscului datorită
5. Probleme Gastrointestinale capacităţii lor reduse de detoxifiere faţă de cofeină.
Multe persoane simt arsuri la stomac dupa ce beau cafea
deoarece aceasta creşte secreţia de acid clorhidric ceea ce 9. Scăderea puternică a adrenalinei
sporeşte riscul de ulcer. Cafeaua, inclusiv cea decofeinizată, Consumul de cofeină duce, în cele din urmă, la scăderea
scade presiunea valvei dintre stomac şi esofag astfel încât puternică a adrenalinei, ceea ce determină expunerea persoanei la
conţinutul puternic de acid al stomacului trece în sus către esofag o mare diversitate de probleme de sănătate corelate afecţiunilor
determinând arsuri şi maladia refluxului gastro-esofageal. Dat inflamatorii, auto-imunitare şi care aduc senzaţia de fatigabilitate.

33 34
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
consecinţa este o scădere dramatică a nivelului de zahăr din
10. Imbătrânirea precoce sânge, care conduce la o stare de hipoglicemie (nivel scăzut al
Multe personae descoperă, în jurul vârstei de 40 de că nu mai zahărului din sânge). Acest proces se încheie de regulă cu nevoia
tolerează acelaşi nivel de cofeină ca atunci când aveau 20 sau 30 unei noi ceşti de cafea care, dacă este băută, reporneşte întregul
de ani. Producerea melatoninei DHEA şi a altor hormoni vitali ciclu.
începe să scadă iar cofeina accelerează acest declin. În plus, ea
deshidratează organismul şi contribuie la îmbătrânirea precoce a Tulburări de aciditate:
pielii şi rinichilor. S-a dovedit că procesul de reparare al ADN- Cei peste 208 acizi conţinuţi de cafea pot conduce la indigestie şi
ului este inhibat de cofeină, iar capacitatea de detoxifiere a la o mare diversitate de probleme începând de la hiper-aciditatea
ficatului este încetinită de aceasta. asociată inflamaţilor artritice, reumatice şi tegumentare. Multe
persoane acuză senzaţia de arsură în stomac după ce beau cafea
deoarece aceasta creşte secreţia de acid în stomac. Starea de
sănătate presupune un echilibru de ph alcalin în organism.
Istovirea glandelor suprarenale:
Pierderea mineralelor esenţiale:
Cofeina este un un stimulant al sistemului nervos central. Ea Cafeaua inhibă absorbţia unor substanţe nutritive şi cauzează
determină glandele suprarenale să secrete adrenalina – hormonul eliminarea prin urină a calciului, magneziului, potasiului, fierului
de care organismul are nevoie în momente extreme pentru şi altor minerale, toate fiind elemente esenţiale, necesare
creşterea pulsului cardiac, creşterea ritmului respirator şi sănătăţii. Femeile trebuie să se preocupe de osteoporoză la
tensiunii sanguine, în cazul unor reacţii specifice de spaimă sau momentul apariţiei semnelor menopauzei. Studiile arată că
luptă. Dacă stimulentele sunt folosite în exces, glandele femeile care beau cafea prezintă o mai mare incidenţă a
suprarenale obosesc. Dacă observaţi că reacţia la cofeină vi s-a osteoporozei decât cele care nu beau. Nici bărbaţii nu sunt
diminuat sau pretindeţi că puteţi bea trei cafele expresso după imunila osteoporoza.
care puteţi să vă culcaţi liniştit, ghiciţi ce s-a întâmplat de fapt?
Glandele suprarenale nu mai răspund, ceea ce înseamnă că aveţi Acestea sunt o serie de simptome faţă de care doctorii îşi
o mai slabă rezistenţă la stress, fiind astfel mai vulnerabili la sfătuiesc pacienţii să elimine cafeaua şi orice produs cu
agenţi patogeni şi la poluanţii din mediu. cofeină din dieta lor:

Variaţii grave ale nivelului de zahăr din sânge: - indigestie acidă


- anxietate, iritabilitate and nervozitate
Cofeina forţează ficatul să elibereze glycogen în sânge.
- candida sau probleme fungice
Pancreasul reacţionează la creşterea bruscă a nivelului de zahăr
din sânge secretând insulina, hormonal, care face ca excesul de - colită, diverticulitis, diaree şi alte simptome de iritare
carbohidraţi să fie depozitat ca grăsime. În decursul a 1-2 ore, a intestinelor

35 36
Prezentare Gano Excel Prezentare Gano Excel
- sindromul oboselii croice şi alte tulburări auto-imune -
diabet sau hipoglicemie Afacerea Gano Excel
- ameţeală, sindromul Meniere sau tinnitus (ţiuituri în
urechi) Planul de marketing este de tip plan MLM în trepte, pasiv, cu
- gută (nivel crescut de acid uric) puncte cumulate şi pozţii definitive.
- boli cardiace sau palpitaţii
- tensiune sanguină crescută Marca planului GANO EXCEL aplicat în România este de tip
- colesterol ridicat australian.
- insomnie, somn întrerupt sau de slabă calitate
Treptele calificate ale carierei Gano sunt păstrate pe toată durata
- boli ale ficatului, probleme biliare precum pietrele biliare activităţii.
• Comisioanele se plătesc prin diferenţă de treaptă.
- probleme renale şi ale vezicii urinare, incluzând pietrele la
• Punctele se cumulează permanent.
rinichi
• Rulaj minim lunar pentru încasarea comisionului din
- migrenele sau durerile de cap pe fond vascular
volumul de grup.
- osteoporoza • Calificare lider Gano prin dezvoltarea mai multor linii de
- iritări ale pielii, erupţii cutanate, uscarea pielii sponsorizare.
- ulcer, arsuri la stomac, probleme de stomac precum • Stimulente, bonusuri, premii de conducere de reţea.
hernia hiatala
- inflamaţii ale tractului urinar Pentru a înţelege funcţionarea planului de marketing vizionaţi în
prealabil Prezentarea GANO şi participaţi la o prezentare de
DACA TOT IMI PLACE CAFEAUA, EXISTA OARE O oportunitate, la recomandarea sponsorului.
CAFEA SANATOASA?!?

Produsele pe bază de cafea ale acestei companii au un conţinut


redus de cofeină de circa 7 sau 8 mg per ceaşcă şi oferă aceeaşi
dinamizare energetică fără riscuri la adresa sănătăţii.

37 38