Sunteți pe pagina 1din 2

Tăierea înainte de termen se permite

;
Termenul de decojire sau de prelucrare chimică a lemnului
Metoda de curăţare a parchetelor___________________

Exploatarea parchetelor se efectuează în corespundere cu fişele tehnologice aprobate.


Condiţii speciale________________________________________________________

S V

Щ1.Ш ■.' ţ
1 ' i
•■'Si '3 ,
v Ţ
few
btrectorul întreprinderii Inginer
ttestatpentru silvicultură si!vic-şef

Inginer
fond forestier

Beneficiarul forestier este obligat să respecte Regulile de eliberare a lemnului pe picior şi Regulamentul
securităţii antiincendiare în pădurile Republicii Moldova. în caz de încălcare a regulamentelor menţionate,
precum şi în cazurile de eschivare a beneficiarului forestier de la curăţarea de resturile de exploatare,
organele silvice de stat au dreptul să interzică recoltarea masei lemnoase şi alte activităţi realizate de
beneficiar.
Am luat cunoştinţă de Regulile de eliberare a lemnului pe picior şi Regulamentul securităţH-antiincen-
diareîn păduri.
Beneficiar forestier

Notp despre prelungirea^ermenului de recoltare şi/sau transportare < fe P ik .s $ U .u u f£ £ / Z


$2 / 6 . 0O^f.o lOal(
4.&-Ь\,\л&*ил £ o k -/(jc ic l ■!p o С-e

Ş O , 0 <r. 2 0 2-, a ^ g / c e / e -^р г 5 Ъ ha -o i6 ^ v ^ \ j


У2

L аЦ щ 4V »
й mis»

S;
ti / .t r ф/t b I

Directorul întreprinderii de stat pentru silvicultură


^

лУу/

Măsuri pentru regenerarea pădurii în baza documentelor de atestare a locurilor de efectuare a tăierilor
silvice:
1

S-a păstrat seminţiş care asigură regenerarea pădurii pe_____________________________________ha


Este necesară: instalarea de noi culturi silvice pe__________________________________________ ha
ajutorarea regenerării naturale pe_ ha

Directorul întreprinderii de stat pentru silvicultură


MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
REGIONALE ŞI MEDIULUI РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ
AL REPUBLICII MOLDOVA СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENŢIA „MOLDSILVA” АГЕНСТВО „MOLDSILVA”

întreprinderea pentru silvicultură Chişinău” Î.S. Государственное предприятие по лесному хозяйству


Кишинэу
MD-2069, тип. Chişinău, str. Calea leşilor, 69.
tel./fax +(373) 22-74-69-29, MD-2069, мун. Кишинэу, ул. Каля Ешшор, 69
тел факс + (373) 22-74-69-29,
e-mail: chisinau@moldsilva. gov.md
e-mail: chisinau@moldsilva.gov.md

Agenţia „Moldsilva”

Notă Informativă

Prin prezenta, întreprinderea de Stat „întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău”


Vă aduce la cunoştinţă, că în contextul explicării videoului aparut pe reţelele de
socializare în o.s Criuleni tr. de pădure Slobozia-Duşca , vă prezentăm materialele ce
confirmă legalitatea efectuării lucrărilor în parchetul 53 A 1-0,8 ha cu volum brut de 236
m3; 53 A2-0,2 -46 m3parcurse cu tăieri de conservare -igienă rasă , parchetele 53 A3,
53 A4 vor fi transeferate pentru tr.4.
1.Actul de inspectare Inspecţia pentru protecţia mediului Criuleni
2. Autorizaţia de exploatare I.S Chişinău,
3. Actul fîtosanitar ICAS.

Ex. Ing.F.F.Dur
TeI-022-74-69-7