Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Profesor:
Școala: Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Focșani, Vrancea
Data:
Obiectul: Consiliere și dirigenție
Clasa: a IX-a A
Componenta: Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Subiectul: Încrederea în sine
Tipul lecţiei: mixtă
Competenţe, valori și atitudini:
- să înțeleagă importanța încrederii în sine
- să dezvolte o atitudine pozitivă față de sine
- să-și cunoască resursele

Resurse: fișe cu texte, capacităţile receptive normale ale elevilor, timp: 50 de minute

Strategia didactică:
Metode şi procedee: explicația, problematizarea, conversația, observația, demonstrația,
jocul didactic, exercițiul;

Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, în perechi;


Material didactic: material video TED, fișe de lucru
Mijloace de învăţământ: videoproiector, calculator

SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul Activitatea profesorului Activitatea Metode si Mijloace


didactic elevului procedee didactice

1. Moment Elevii sunt invitați să se Răspund. conversaţia Activitate


organizatoric pregătească pentru oră, spun frontală
1 min. absenții etc.
2. Activitatea 1 Au avut ca temă pentru acasă să- Prezintă. demonstrația Activitate
(exercițiu de și imagineze un obiect care îi , jocul individuală
dezgheț și de reprezintă și să argumenteze de
captare a ce.
atenției)
8 min.
3. Activitatea 2 Se propune elevilor să continue Elevii sunt explicaţia Activitate
10 min. rapid afirmația ”Am încredere în încurajați să se individuală
mine pentru că...” exprime.

4. Activitatea 3 Dintr-o ”cutie a încrederii în sine” Elevii discută problematiza Activitate în


10 min. se extrage un bilețel și se cere între ei, apoi rea perechi
elevilor să stabilească, în perechi, comunică
dacă enunțul are legătură cu întregii clase ce
încrederea în sine, în general, sau cred.
nu. (conform Anexei de mai jos)
5. Activitatea 4 Se vizionează filmulețul ”Cum să- Sunt atenți, apoi observația, Activitate
20 min. ți dezvolți încrederea în sine” cu o punctează conversația frontală
conferință de la TED (o serie de câteva idei-
conferințe globale susținute din cheie.
1984 de o asociație americană
nonprofit, Fundația Sapling,
organizate pentru a răspândi
"ideile care merită promovate") și
se cere elevilor să identifice
mijloacele prin care încrederea în
sine poate deveni o abilitate.

6. Concluzii Încrederea în sine se poate Procesează


1 min. dezvolta pe tot parcursul vieții, informația.
prin urmare, elevii sunt îndrumați
să conștientizeze acest fapt.

Anexă – ”Cutia încrederii în sine”

1. Scrierea succeselor din trecut într-un jurnal de succese aduce un salt imediat de
încredere și te impulsionează la acțiune.
2. Dacă ai o problemă, recunoaște-o și schimbă lucrurile.
3. Menține spatele drept, privește în față, capul sus. Corectează-te de fiecare dată când
te vezi gârbovit.
4. Ascultă muzică plăcută, citește cărți care să te inspire, vezi filme optimiste.
5. Îmbracă-te cu haine confortabile și în culori vesele.
6. Devino mai bun în ceea ce faci, învață.
7. Plânge-ți de milă.
8. Vorbește pozitiv despre tine.
9. Învață din propriile greșeli.
10. Știrile de la ora 5 sunt o sursă a încrederii în sine.