Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

2 la
Ordinul IGP nr.407 din 18.09.2018

EXPLICAŢIE
localitatea or. Anenii Noi „25” martie 2020

NUMELE ________________________ PRENUMELE ________________________

PATRONIMICUL __________________ data, luna și anul naşterii ________________

Domiciliul ______________________________________________________________

Locul de muncă __________________________________________________________

Funcţia _______________________________ Gradul ___________________________

în OAI din ____________________, în funcția deținută din _______________________

Tel. serv _______________________ tel. mobil _______________________________

La întrebările adresate pot explica următoarele: Cu referire la nerespectare


prevederilor Indicației IGP nr. 34/8-82 din 21.01.2020, privind impulsionarea
măsurilor de prevenire generală, secundară și terțiară, orientate spre prevenirea
delicvenței juvenile și reducerea riscului de victimzare, măsură realizată în scopul
executării Dispoziției IGP nr. 506 din 04 octombrie 2019, cu privire la organizarea
și desfășurarea, în perioada octombrie 2019 - mai 2020, a activităților de informare
și sensibilizare a copiilor din cadrul instituțiilor preuniversitare, privind prevenirea
delecvenței juvenile și a victimizării, vă comunic că, în perioada vizată au fost
întreprinse următoarele acțiuni:
1. Conform graficului nr. 34/21-1342 din 29.01.2020, cu privire la participarea
conducerii Inspectoratului de poliție Anenii Noi la întrunirile cu elevii preconizate
pentru luna februarie, personal am interacționat cu elevii claselor a X-XII – a
instituțiilor de învățământ: IPLT „M. Eminescu” or. Anenii Noi, IÎLT „E. Nicula”
s. Mereni, IPLT „Olimp” s. Puhăceni, genericul activităților fiind „Oprește
violența”. Din motive întemeiate nu am participat la activitatea preconizată pentru
data de 06.02.2020, din cadrul IÎLT „I. Creangă”, însă angajații Secției securitate
publică au desfășurat activitatea.
2. Conform graficului nr. 34/21-2857 din 02.03.2020, cu privire la participarea
conducerii Inspectoratului de poliție Anenii Noi la întrunirile cu elevii preconizate
pentru luna martie, personal la 09.03.2020, începând cu orele 10.00 am
interacționat cu elevii claselor a X-XII – a IPLT „A. Straistă” or. Anenii Noi,
subiectul discuției fiind „Viciile”.
_____________________
semnătura
3. La data de 11 februarie 2020, în scopul mediatizării activităților desfășurate,
pe pagina oficială a Inspectoratului de poliție Anenii Noi, a fost plasată activitatea
ce a avut loc în cadrul IÎLT „E. Nicula” s. Mereni.

Totodată, vă comunic că, angajații implicați care au participat la


desfășurarea activităților de informare și sensibilizare a elevilor din cadrul
instituțiilor de învățământ preuniversitar, conform graficelor aprobate, au fost
instruiți privind modul de realizare al acestora (comunicare liberă și deschisă cu
elevii, utilizarea limbajului simplu, clar și accesibil, cu cunoașterea obligatorie a
subiectelor ce urmează a fi relatate.
La fel, vă informez că, toate activitățile organizate și desfășurate au fost
coordonate cu Direcția educație Anenii Noi și mănăgerii instituțiilor de învățământ
vizate.
Conform Hotărârei nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale
extraordinare de sănătate publică, procesul educational în cadrul instituțiilor de
învățământ general, professional și universitar începând cu 11 martie 2020, a fost
suspendat, din care motiv nu a fost posibil de efectuat toate activitățile preconizate
pentru luna martie.

S-ar putea să vă placă și