Sunteți pe pagina 1din 2

First in (eşti primul care acţionează) –

Dacă toată lumea înaintea ta a renunţat, atunci plusezi cu următoarele mâini:

UTG UTG1 UTG2 MP1 MP2 MP3 CO BU SB


Perechi 99 99 88 77 66 55 44 33 22

aceeaşi AJs ATs ATs A9s A8s A5s A2s A2s A2s
culoare
KQs KQs KJs KJs KTs K9s K8s K5s K2s

QJs QTs Q9s Q9s Q7s Q4s

JTs J9s J9s J8s J5s

T9s T9s T8s T6s

98s 98s 96s

87s 86s

76s

culori AQo AQo AJo AJo ATo A9o A7o A2o A2o
diferite
KQo KQo KJo KJo KTo K9o K6o

QJo QTo QTo Q8o

JTo JTo J8o

T8o

98o

Exemplu: Te afli în poziţia MP2 şi ai As şi Damă de aceeaşi culoare (AQs). Căsuţa (A8s) din coloana MP2 din tabel îţi indică faptul
că trebuie să plusezi cu mâini care conţin un As şi cel puţin un 8 ca şi kicker (la orice alte mâini mai slabe trebuie să renunţi). Prin
urmare, în acest exemplu plusezi.

3-Bet împotriva unei plusări din aceste poziţii Egalare/Plusare după ce s-a
(inclusiv apărare small blind) plusat şi egalat înaintea ta

UTG UTG1 UTG2 MP1 MP2 MP3 CO BU Jucători care au egalat


perechi JJ JJ TT 99 88 77 66 55 1 2 3+
perechi 55/TT 22/JJ 22/QQ
ACEEAŞI AKs AKs AQs AQs AJs ATs A5s A2s
CULOARE conectori de
KQs KQs KJs K9s T9s/- 87s/- 65s/-
culoare (32s-Jts)
QJs
ACEEAŞI CULOARE -/AJs ATs/AQs ATs/AQs

CULORI KQs/- KTs/- KTs/-


AKo AKo AKo AQo AQo AJo A9o A7o
DIFERITE QJs/- QTs/- QTs/-
KQo KJo
-/- J9s/- J8s/-
Exemplu: S-a plusat din poziţia MP2. Tu ai As şi Damă de aceeşi culoare (AQs). Căsuţa
(AJs) din coloana MP2 din tabel îţi indică faptul că trebuie să plusezi din nou cu o mână CULORI DIFERITE -/AQo -/AQo -/AQo
AJs sau mai mare. Prin urmare, în acest exemplu plusezi.

Exemplu: S-a făcut o plusare şi o egalare în faţa ta, nu


are importanţă în ce ordine. Tu ai JT. Având în vedere
că jucătorul care a plusat nu este luat în calcul, te uiţi în
coloana “1”. Căsuţa indică “T9s/-”. Prin urmare egalezi.
Împotriva unui 3-Bet se face ultima
plusare (cap) cu următoarele mâini:

4-Bet AA, KK, QQ, AKs, AKo

© Copyright 2008, PokerStrategy 10072009-PS-FL-B-CHART-RO-V1


03042008-PS-FL-B-CHART-RO-V1 1
Apărare Big Blind – Egalare/Plusare

S-a plusat Exemplu: Te afli în poziţia


UTG UTG1 UTG2 MP1 MP2 MP3 CO BU SB big blind cu Popă şi Damă
din poziţia
de culori diferite (KQo). Un
PERECHI 66/JJ 66/JJ 22/JJ 22/TT 22/TT 22/99 22/77 22/55 22/44 jucător plusează din poziţia
BU (dealer), toţi ceilalţi jucători
ATs/AKs ATs/AKs A8s/AQs A5s/AQs A5s/AJs A2s/ATs A2s/A9s A2s/A7s -/A2s au renunţat. Având în vedere
că s-a plusat din poziţia BU
ACEEAŞI KJs KJs KTs KTs KTs K7s K5s K4s/KJs K2s/K8s atunci trebuie să te uiţi în colo-
CULOARE ana corespunzătoare. Căsuţa
QJs QJs QJs QTs QTs Q9s Q6s Q5s Q4s/QJs
respectivă indică “K7o/KQo”,
JTs JTs JTs J9s J9s J9s J7s J6s J5s ceea ce înseamnă că trebu-
T9s T9s T9s T9s T8s T8s T8s T7s T5s ie să egalezi cu K7o sau mai
mare şi să plusezi cu KQo
98s 98s 97s 97s 97s 96s 95s sau mai mare. Prin urmare,
87s 87s 86s 86s 86s 86s plusezi.
76s 76s 75s 75s 75s
65s 65s 65s 64s
54s 54s

AJo/AKo AJo/AKo ATo/AKo ATo/AQo A9o/AQo A7o/AJo A5o/ATo A2o/A9o A2o/A5o


CULORI KQo KQo KJo KTo K9o K7o/KQo K4o/KTo
DIFERITE QJo QTo QTo Q9o Q6o
JTo JTo J9o J7o
T9o T8o T8o
98o 97o
86o
76o
65o

Egalare din poziţia small blind Acţiuni împotriva jucătorilor care


fară nici o plusare pre-flop egalează înaintea ta – Egalare/Plusare
Jucători care au egalat Jucători care au egalat
1 2 3 4+ 1 2 3+
PERECHI Toate perechile PERECHI -/66 55/99 22/JJ

Conectori de Toate mâinile de Toate Conectori de


54s JTs/- 98s/- 32s/-
culoare (32s-Jts) aceeasi culoare mâinile culoare (32s-Jts)

ACEEAŞI CULOARE A2s ACEEAŞI CULOARE -/A5s A5s/ATs A2s/ATs


K6s -/KTs KTs/KJs K2s/KQs
Toate mâinile de Toate
Q7s aceeasi culoare mâinile QTs/QJs QTs/- Q8s/-
J8s
Conectori culori
T8s - JTo/- T9o/-
diferite (32o-Jto)
conectori culori Toate
T9o 65o 32o -/A8o -/ATo -/ATo
diferite (32o-Jto) mâinile CULORI DIFERITE
-/KJo KTo/KQo KTo/KQo
CULORI DIFERITE A6o A2o A2o
- QTo/- QTo/-
K8o K6o K2o
Toate Exemplu: Ai în mână KJo după doi jucători care au egalat. În acest
Q9o Q7o Q2o caz trebuie să egalezi doar pentru că tabelul indică “KTo/KQo” în
mâinile
J8o J7o J2o căsuţa corespunzătoare. Asta înseamnă că trebuie să ai cel puţin
KQo sau mai mult pentru a plusa aici.
- T8o T7o
Exemplu: Eşti în poziţia small blind, ai 76s şi un jucător care a egalat înaintea Important: Mâinile cu care să se pluseze, în conformitate cu acest
ta. În acest caz trebuie să egalezi în conformitate cu tabelul de mai sus unde se tabel, trebuie să fie listate de asemenea şi în tabelul first-in, pentru a
specifică faptul ca ai nevoie de “54s” sau mai mult pentru a egala. plusa cu ele. În caz contrar, trebuie să renunţi.

© Copyright 2008, PokerStrategy 10072009-PS-FL-B-CHART-RO-V1 2