Sunteți pe pagina 1din 3
FISA DE LUCRU 4 JD. Salinger, De veghe in lanul de secara EXPLOREAZA/DISCUTA De fapt, motivul pentru care nu ma dusesem lz mec! sil urmaream de aici, de pe Thomsen Hill era c& ebia ma intorsasem de la New York cu echipa de scrim’. Cazuse beleaua pe mine s& fiu capitanul echipel. Passmite 0 treabé foarte importanta. Plecasem la New York de dimineata ca s& ne intalnim cu echipa scolii McBurney. Numai cd intalnirea n-a mai avut loc. Am ultat toate floretele, tot echipamentul sitoate alea in pacatosul de metrou. Dar n-a fost numai vina mea. Trebuise sa mé tot ridic de la locul meu, sé cercetez planul orasulul, ca s& stiu unde coboram. Deci ne-am intors la Pencey pe la doua sijumatate in lac sa ne intoarcem seara. Siin tren, la intoarcere, aioli nu mi-au adresat nici macar o vorba Intr-un fel, fost destul de nostim. ‘Aldoilea motlv pentru care nu ma dusesem la meci era cé voiam sé ma duc sé-mi au rémas-oun de la batranul Spencer, profesorul meu de istorie. Avea gripa $i asa mal departe si m-am gandit c& poate n-o sé mai am prilejul sé vad inainte de vacanta de Craciun, Imi trimisese, de altfel, si un bilefel, in care-mi scrisese c-ar vrea sé me ‘vada inainte de-a pleca eu acasa. Stia c& nu ma mal Intorc la Pencey. ‘Am uitat sa va spun, Ma dédusera afaré, Imi spuseserd sé nu ma mai intorc dupa vacant, fiinde& picasem le ppatru materi. Nu voiam deloc s@ invat si toate celelalte, Imi atraseseré de multe ori atentia 8 fu mal silitor ~ mat ales la sfarsit de trimestru, cand veneau parintiis& discute cu batranul Thurmer ~ dar fusese in zader. Asa c8 m-au dat afara. La Pencey nu e prea greu sa te dea afara. E 0 scoalé cu nivel foarte inalt. Zu cé dal ‘Asader, cum va spuneam, era decembrie si un ger de crapau pietrele, mai cu seama pe dealul acela afurisit. N-aveam pe mine decat impermeabilul, n-avem manusi, n-aveam nimic. Cu o s4ptémané inainte imi furase cineve din camera paltonul din par de camila cu manusile Imblanite in buzunar si tot restul, Scoala ere plina de hofi. Erau acolo multi béieti cu parinti bogali, totus scoala era plina de hoti. O scoala, cu cat e mai scumps, cu atét gasesti mal multi ho! in ea, zu, nu glumesc. Stateam, prin urmare, langé tunul éla nenorocit si urmaream meciul, ‘Aproape cé-ml inghetase fundul. $i nic! macar nu eram cine stie ce atent la meci, Stéteam acolo pentru cé, Intr-un fel, volam s& simt cé-mi iau ramas-bun. E drept c-am pérasit multe scoll si multe Locuri fara s8 simt cf le parasesc. Dar nu pot sa sufér asta, Nu-mi pasa daca despartirea e tristé sau neplacuta, der cénd paréseso un loc ‘vreau sa stiu c& plec. Altfel ma simt si mai rau. 1. Noteaza cate un sinonim contextual pentru urmatoarele cuvinte: + s6 cercetez_ + nostim + silitor é = 2. Noteaza explicatia personajului pentru faptul ca nu a mers la meci. 2. Precizeaza tipul de narator si perspectiva narativa din textul dat. 4 Noteaza cuvinte/ structurl care evidentiaza repere spatio-temporale. te ‘ fe ‘ k . ; ANALIZEAZA/INTERPRETEAZA ' I = =xpllea, in 6-7 randuri, rolul utlizarii structurilor: z4u C8 dal’, ,am ult. osta alee”, .avea gripa sl asa mal ceparte’, zu, nuglumesc* t ' : 12, Comenteaza, in 5-7 randurl, semnificatia secventel , £ drept o-am paresit multe scoll si multe locuri faré s4 si 8 le parésesc, Dar nu pot sa sufarasta. Nu-mi pasé daca despantirea e tristé sau neplécutd, dar cénd pardsesc uz loc vreau sé stiu ca plec. Altfel ma simt si mal rau.” REDACTEAZA, 13. Imagineaza-ti ca esti adolescentul din fragment, Redacteaza o scrisoare prin care sé le explici parinfilor tal situatia in care te afli, 14, Alcatuieste o lista cu activitati care sa il ajute pe adolescent s& descopere ceea ce si-ar dori sé faca in vii ARGUMENTEAZA 15. Exprima-ti opinia, intr-un text de 10-15 randuri, despre atitudinea rebela specifica oricarui adolescent, 16. Scrie un text, de 10-15 randu in care sé argumentezi caracterul subiectiv al fragmentului dat.