Sunteți pe pagina 1din 367

C

T.

L. H

TU
TRATAT

A
COMPlET DE APJCULTURA
J:i

...

L
RfJmana

EvAzu

~I co M Pl!.ETAT

LU(;f'area

ffedalla

ae

Pr--emiafii de Ikrff;demta il ont)(ilrii eu

au!' ;;1 Dfplama de. on oare tn Franta.

-DJTIA

a ill-a.

... \ ~ i'\ I 1

~N \ I Nl~ r

...a

pl"rJUmQ ill tWflll1l mill ~I CQ .'U~lPtlirJ


1

11IIdiJ(J ....!IIIl·;,

~.iJ

I.J

!Jru. ~ ~

..

l~lCLl

Ll~LII'"

:'l~

ill

In nlr

., 1"11

Ir
~lJlt.c.II wia t ,utili. :<-'llIU~~ 'lim illllh~I'I~1~ il1 f HV'\I ~1' .r, ...... r ~1 n:jJJTl!J.; v,l ~ fIUlll""~ !lIhH1U" ulbill_ilo, din '.IIJ~jI 11111::' II~II'" 11,11''' UTI 'f~"U1' uLIIlirlf ~IJ '1~Hn'n:r d!..'ll~J"[,," durt: 1m l'1U::,""d.ll~11 'l/ij~t,' {~I'I'lIt.1
nil
~j
L

I!

t\

u 1 jir

II

(j

J\~ Un:

r' n
l-iJil

rl,o mmuhlJ.i "j ~lru IILH~II'IifiIi~:UI~ rl·UJh_,: f ~I ,il i'l ~I ; ... I -. ~ 1 1 ~" I· r.... ~ IJrm",Joiilll luLu I Soil se narur-. 1C;1 fiLl' pi-cr, .U-'I D· rruncl rueltul an,ii11l11:JI"HlJrlJJ' n 1[}a.~U ~IU" k.iI!lJ.1tJ:';iotlTlt1 ~l~lln'! 1\ 1 "m "illld>C I)l".nm ~pim iJiuzi.!Uii:l"e1 G'Jre lUll riin I I.H..~ .jf ·i.I~_ ""Jl::j~l. I...--! II! mmun
1I1I.liUllLt j
III _

:r,n'

udc c~
10

~rulll~d ', ~ _

n~~~~1 :P'FL~IL [

Uil~

I·,

tl~ I~~

• ,G '~I

~ 1If'C

II

~UIJ'I~IIII

p:;tO:il

on"

I~I

CrI .. t! Jk1l'rP.p.Ii<I-!l ~'r lbielI~II] fn G-elml~ni~, layens ill Irnntu, &L~ 'hc.tjklJ IWru"1ctJ 1n. C..J·hL-l4()H~ la, i\1~·hI"1[1~ llfl~MwJ t.~.lfl' iJ'(U'1 In iHLnd *i J unt in \ m:el'~("il ~l Ill.~~r~iii 81.1n~ au Lr.{;lIi l)U F'tllld- [d d ~ 1 t de ,t1lpi sistema: id feJ dc' fldl de m~l,i de- f.\ Gr~ ruierea rUi<J ~l n] y (r_flIml·~tc" CA .... ~rHh~lnl t;' :!jl 5'ir iL1gLJrli, -alii tip~l'il d.[~ 1!:',eara ~~LGPr'!e: j. L U1.d~IIlW_' ~ JbiJlit."lc In G~ d h~u1 fnil'll '-3 I!d L'lgt]""1 ,,II" iII ra me tln:l HiC uri ~ trapczujdar c rm ill: pe ':'IU.rc le Sf'O ti If '11 ml ":1" l, 'c L:;:f~nt- t !!! zi 'I" ol~kI f':!iI II!
trund jn

.sa dQl

hit. - uuul

In

'Iill

f'U

nr.:<:{'orci n;Jli irliddC~~lrciri~ impiuh d~ ",iutd

~nl'\ "hal s'nu rld.lrnl iulr\hL. (101, ttl h.HIilil

altul in

pifltlit!;,'rlil! l:olrl"

i!!

:!:o!,(ijrtllri

OI."llJ.~l.dil ~
nnuii.

~~-;mu'r[l,t~Il

tldIle ~rInlfll

"1

~~1!'

'Ij,

SoU. -~i. urntnze rn ur de rr. dJ J.HiLl ~ I ,ne .L 11Dd, u [lru~i:)lt ~llupcl.rliud iu :uLLinlul ~r IJj prln alte llin f..:I de UIHlc uuunL~ un stupar, cnre \1-U·1a:si'~ fi.H;::aJ. miurc tuului l.£i::1tJlllfl. 5.1 libfi Ill'.i..1 I in kJ n ~ ~l 10 uri hunc, diu care albin .... ~~I rr .. L, .J.~a n.cnfLnll, BCLIm1 in,cr1o

U~!:"ft~t:

m p dll n

~ciOln1:t!~ ~.i 31)01


e

:5i n~

i~ ~c:zi la

~QL'UI ~I II tmlL

lor! ~chjz i~tl ,l:Jfu_p-ui_ Lx:m_f1..i<ru

11J'i'-,II"~.J

f::U

un

IUU11HI" 1~1:P'dns

uuui
If'
t

In uuuunara fell, j~~a ~J il.mJez~ ,,' fit it Ia Ca.m:paBTIc"" ul:n if;;)! irt 11'1iUm;-trui .~ 10, \ l..!iSDJ1lnl L.J.\ c, HicnJl(1 o clpsr:i"'fi.!tc a unel stupiirii din Land'hlrantn, spunc en IH.:o~n in l:Ii[lil lnmi se produr zec! de '.clg,ILJ"m.e djili rrW."'N" In If)17 L1111'ii "'l!ULpl aUll dat p19n:"L III 25.~ ~ miar ...~ In lotlaJj1' an ~lkJlJ~"r·.:),
.U'I1HHlt=

d~:o insu Lir.

de

stlllpt)

Tnilji

iLJlT'{)

TI"ghlnL'!

IHUla.

PQlllt>

(~rnrH.I~ll
.sUpii
r ~l,lL~

l)iL"

,Ire
,I

cj

IMOU tT)Ii']'

I.. q ~~" :I.dn 1(".. t\: am crcde-o, d.al{'.~uno ]ul n otLF h M'rnrrLiLt Jt:: lllerul de 'LUIW 1'1.niMultl 'U\f0J sal:l:lnh..ill :Lj!lif'Uhni, i"'l'(!!]::mn~LJ.l m lltill~

)-~zaUPi'

'oluTlie"

uiL"ll: 0 .& cscrie, ~l df1!C (J m ,,('11t:!l ~'I..~ l!lO "-g.,,, j "I "C:!J it!.O H.• III l.LCDlte Y,L Intl"~LI ma ..ura m::JJ1 Idpm111; d-{~~"!On ]·ol, ~

(!~

~lc

JI1.l-.e~i."l!-H~

ui"m[e~

CJ..!

~It'"?ed Jd~

ill hlHfu hUM' t1tul]u.r.ctJ))ll:jl., I). '!!lL~UL'" ~-L II.~Ld~ au fO~L anl c.xli"f(':I-DJ~OIL.JJI~~ (l~Lf frzm!~. mtll{1 UlIlWl.L a ~ll..]ll,dur'N "I'll IliIoduqi , Clil J.-n·i bum, t.:.U d.[1I.1l r"aL e dt:' :b ~~. I ~ :;WW!l' in." III \m~iric;l1, t"~rit ~-!Jl rcgLlmi nr.:li f.;r:rrtt, f 11ftt!) .Mtiill_~L' ~~ ~ l~dlX'~ ubI inc: n l1teJie de 77 L~ (St.o\~'F) I. 1 Util1 1j_1l~ Hralm I 0 JilLllLJ-

dill' .:1,[lIr4 .. t: ta~ s.l, lie m:J~ rn J'C


~.jiiI;;:[

t..J.

1·'l.IH{1, i1
l

jjW p·;:"lnl , "'h1'l~~~"

euler! ~l IJ.lFr hhl~(}~[O\ ~nj]


-~ lll:lid)!I!'

buru -111 tnRfH",il4"~. re


~~t-'i

ih~

h~f.I.lrlllri

de et".It,]i.i

molo. ~ L,uIOId£-B. nu
l:t:irt.~ I

[1 ~J1lic .J.11oal, h~1.


'-in!h.lhi

Ilf~S:titll~ ;H n

lI~ ~ L""Ll'.{~ T.l.Lr~niil m.Ln~,1 J<l: ~1tW?~ ,L.a" .. nl~i~'ur miliofLn ~ dt".)luIi'L j ~m[.1.. 1urIJl 1 11 ·I.Jl(lr~ ELJJ tl~ur~l!.:: ~1 I ~a[~"I: n)llII~ d " i r"L ~ln~
l I ontrn
~1

1:H.l1.l

l·,1 pt"nl

UlIIIHIIJi, tUI

F;1('UM !!-I'm so .spUIl' IJomJlilJ~, lIf 1f1l,.chlf[ ~~

iI~.

~Il

re

"11,;11

drepl

II

~~lu.,n ill""
'f. U\

""1I.1.r:1~il.L.

atH~ 1L,u it

:1.

t1H'~1

1lIIi'Ll'Jil'i.

. . ,. ur III r '" UJl:i H~Llllllil:ul 11~1· ~Jl' ~'li:IIL1ilIilli!' llI·rflid wt::~H.:d bl!)vtm[Ch!! ~~ ~. ro m1" ..:I h.I.· . I td ""J .d tLLP. 11J'r Ij.IUflLI j't"l.ll lI:u)11J I' S ~L.o ~:h I... II till ~!D 1.1 L In 10.Jj; ~l IV! Ild lUi ~n i!H Ii !lU.... N!i 'Ll:o, i' I LJ llli~IM I. IW.f:.l. I~a. dr..l 3W 1!:J.f tk......... . hwJe jf.l'~. .rUHl iIJ ,'1U 1]]11LI :r f.jJ Lt ..Lh, lh~ .1~rt'15 [II..~~ t!~ t. lIi iLi pe .... lLl!JIU rll~,! n C'lI Jml,t't ~ I .Ilirif] lI1I1'lz'OIJ inti pcn tInI ." i! ~IJ<r, ~L

eu

L.

111

IP

III

I,.i I ru nul,
I ,I

• IJII

I~ r ill II

d.u rLlri

~ ray

l'"h.Ll

pc r ~gifle

<HI ~

d lin m~"!ut

II

in

jill tIn
4

:J "'-I

10
l.'l...~~Uf'lllt •• ~U~~;lll1l'11~1 J..,. It _ ,"Lth.·~~~
iul.,l] rj~Ir-~ ....I~ ['I'll · r,lIrl dl' I,. ~f~ d!! .. ~il i1ctt_ I'ar~ '~I~ .If' l1Iu~IIL ~~~~llIm~~~J IH!~'1ill.jl~·~ 'i !~if 1;"~lt,r (~UI'.11~n" -IWLtN~ fLUI U{:- :'Ji~ (~I)_flIF'I., .UD1~J m un l~ rl:..il u S ~ ~~1i11~~ ~. r . _1 • 'il 3 1"I J" FC~ In... 111[1 M~r' un L' ["'ILlf'I'I~~ kr:' ." '''~.ll • 'f.'~I"r• ~'!lI~·1 • HI ~w IgLhtiuIIJl!j1..u.
"'lllil'~ ~llwi

,..,

.d,~ ,

.,

I!UI'ill~ JI Irl . lolL I lll"l m~


lnj~1 ~

'

lurn
1]1

~h ~.. 13,111'11..%1 ~lIn"'\ l'1


I.~~'l~IH.:a~,a
... .. t , ~

u[u~ 0

pOf't'll'r r· ~ J ueru l m ,[Bill] !'jlll"i.ll it !.u ~ u'e 11r H1LL"l..... dau 0 furw[L nOun n ~r('"i "'i. dir~i: Ml impocun

J.LlI.:rcn7.l!

{nnLl

H1 ;;!t['iilm rC4Jl
IrIl

n.lh.cn~, (_um f' .. ,


lin

,,~

~i

iJ~1 'LJ 'I. tor


"i'C:

,II'. CL1~'en:t tarsu .... 1

d~1 t .UI ~ 'I....

111f1

un I

~1t'".1 "~l u
i'1ml
.f'l

I.

'p.• .".,
ssu

l':;i~

tt-r" L.

ul '\ ~",,; rK~


iiju
I

.....HJ ,,"

u[~~h.":".::J U'liL[]I LI1

lilli-diU I~ UirdJl"=

u... ·ul,
~lt
no

h f;U adev~r.I~ m Ir~ atllnd ~wuJ 'H~LlilL '.1~!ll t.:i ill Ln'e~L tV~lIJ..1t, LIn indr-.cpf111"~ CI bUit'ltl OiJIIU:f ... ~E j I,'.!JJ.""€ i-u dt"I.,i(,:hb ~lL"'i!Llll pe 'LFU .:.~ irR"IC~ r u LII.l ce..~ IHlli d "''T~~nt~ 3d! suil d.iC7.{' ~l ;';.1 hlb~~(:ii ,;a'Vl 1f'l,.."'SL('Ir lL"'Iiu'imfllbi:.: ; tt OC~'I iFl~ tiu ~jlhindc ~ bHH[!'1 ~ ~ Juhn.c rrtAm. bin.c ~ nti'lle...J rniQ~ rna: ·ri1ll,1:tt. \if"L1!ih~ Iuloase "LlUlsO 11U miim i1lCS!l- numn' ~ ctl ~tiJgul p r p ri [r ~i~ ee-l P uiem ;tl, IjU prtn rlesa [at crea pl'(Hlu~1QT' UJWI p rl1l;i, c:l ~'I IlH:'il1 l[mT"rui in.d.ireo 'pi."' llFe albjn -I .. sduc in ca])up!Jl plugnru lui. ~ ("'nmcltLt1j,'i. nr~1-i1 (.,tOO In. fTIrru.:L· t):r ~ [ecf~~IlrLJ]t mul Sig'L'L'Il' ~'i in u-"n i... it It!.:: m,li rJL.U'~, I.. \llH'l"h:a, (1 .. pih.-ti"! nrn 1]' l:rii ('uJt]ratori de TK)~!toc.li V!Au:L;C :oo.tup ..lr-~'O" sa yil'1~ r-u ~rup;ii.in TIedJ'lI§ioole 10l" 'p!n.:r'iJ~1:'ii1 pcnh'u. L ~iglli I Iloriltll· 0 ie.t·LJl1!lart:- ~i rodnlcle dL III rm i man~J, I[lJ U Ilimld. II rn p. s' I sb bl ~ t un prli:'f" izl u r1 ~ (".a [l:o~'r'caSOli ~ i ~i, pus;1 in p.rmajmn unci pl.'i!'ilid," lillnJuL1lle lllU1r mal rm.lllt dedit cea ~ ],B 0 ths~:an~ mar,uj pe rare a lbmele Lli~J' ~r£'iC~.?EL7.ii cp d~i nu aduc .. :m f c ~ I Lt"C%iI,\ denlIe!ilknl f.t..·t ·tmda Lor [H.'L01lrel Unf' l("d~ in patl e, 'ij1ra 1] U f.are ..Jj I· ~!::' sallit'l9.nta p-c t~)aLa 51iI,pro.fn~~. nf~ri i. ... 1\ \ L ~Ull1t de luat i11 ~I; nna lluii. indemnu rj le Il![~ I~ II: ~ cara o.ll~lode ni 1~ dau lJrij n fclul 'in wrc e1t! int1l.~h!G !'{i. jr~U8.'lf":~ \ ia1,..J. de munci"L tnIj'tJyil.Otva *i iJ I ina de d.L:·'Ci~l'll 'ni l.lCl1~TLJ ,,"'(~,er:thd1 !1~;'I! penrru f~~~ ~~p.thl t:.ClUl0ll In care .11U .dt!:~ll~ oehll, 8.11.] lublt-o, '1 datlit la 4."La, au ap;lI.G1f-O 1ii iuU ~a~,[=fl u:iI"mn"illlv JJ1ni inrlL ~i lQ:II"e, rnai plin~ ... ~.HUuJ' -ici dl.: ["Idlc dollhlu uen IT!! tm "HtU1' IJErpetu.H:.'I, nH e Dl:lr~ 1.' \.emplul ~. -I (f.UJ '" i1Ji '[}I:n~ U'l~ i DIll1 Ll~nll'11 ,m! ICt J"II tmi.ic (~ ~lr4..'~m.. \1.. [1'1.] unal su let-Ii _'P uten.\ mu nrn, !'! 2 ~ ..H1~ .~Iml" dat'ii n1.1 rotul. Cl.'l p'I.IFn t..... i"ki,n-·t,c! a~~ld. L..:-.c:i,l.l>, d"i [1lti, LI(~:,Jilt;'.... ' pC.nlru nUlln~1 c ... ~llUl, iX'lT1lkll nol e t.ru~ u1rci~~~-i ii,d.,tLDttlJ!Jj, - C',]. {l'U ~lU1ih Ilt.!' I. ._, p!JJ [u] Lu [ur. _. j;{ri id $i d r~~.u:J;' n (HIlS T~~ t u'l? d(~;. tf1nll1cu~lj_rl .t'fJ [\C o l ~ ... ~ em ~'Hi mal b-UB.~, ~[J! fii~lt...:l H lii.lttl·U t.i"ec~hl..1'["f"i.
uletl ~'EI

Ccn ii[_o~~i "Llr. il:~nlb"i.r.i l1I~ijsl!.ITu in caru nm .rLJU!.~U. LIlJ iL1Si.-. rni-urn uu: to~ su ftc-tEul ~i tlrn~uSjj,_~ CU am [,X'htru _ ~ihiilclc mci'""l l ~IJ." I :mnflHd~lH..'X'("i!:ta ~ r' :s:i 11i'1~Ctiio..; pc (lIT'C' ~ -am t.1 ~)j)t1 n (1] r l J.{] nn a1:1.

poezhl ru tchJ1itn,.

11ublh.tll

t\lul1um.ixen

("1:,:~hnl"

.m. ~ns111

P.

.......

'.0,

Lu i"m'i ,11,1(1...11..: :u" ~~'Ir1lL'1 r.nl>.EI. J(. con.trlh~nt:', in ~ !I.-a~ ~a~ pu~ ,,1 LL"Lt.n ug.1 !"J~I1IIIINc', --j;..,n!.::'l\!l~ ]1I1!.~L.I. ~n.H"it!!tf.~ ill. ~Iufbi!! un~W lU'I...l'q ut!L1.ul€ lX' ~-.U\' ~i .

k-.!l m
mu

&hin.c

_~ :l'iIIiUlUl

.\ m

do~)L!l dl~ d l~...~ 1..1

r1~ tI (':"':1"'l ~
11' 1,1

bJ Dfrllj

,lie In.~~re l8!, UiLlJ'e {'WL tUllL d!l",!IL!I~~{.o ( 1,lJli~)\L1r·1 h"ii\dmillU, ~,,!o.ilOl.ire ~i Illn • 1,,,,,fn1 """,~l>.11 ... Icrl,v; 10m
l

"Pj-l-l

f~l; ... 'pu C! II [(ThJ..fiWt] III

tn:

II'

•ttl -'l!·~I"1h! l-~ i


~.

du r.

~J

I~;J,LI' M"~

{]; ~U1iuUl ~'Mrnh'~l.'l"'~·_ ~u '\i~l

p;;~Id,nl til! {lo.pi Ll,:.!I 0ILJt"L~., ~r.~1I. _I,. (K">II ~["U~_('.tLlI"'-' rl ~ ~Ill, ,""' pm], I t '· ~ . -. ...I ~H '~r: w: mUI\, t "",10-; ,U .... "": ,.~ ·l
"I(~;' ~"1 ~,' "",~","'I.'
I'

.....

"I'

~101~1.L1'~lh~~":.r. ~

1 it~,

rm~.~~11.;;,;,0 r ,"CI' ~I
L Jt

~'~,~~P,,~~

Neuinul _.~~I~'i Im.:r~ ~I(\0 lltmJ. .. Sl

rc'SIl,

tuu,wr.w

-·loU'~:c ,"'or odi~","

CAPI'TOLUL

U J..

l UC

ARf,

II

II I

CAPITOLUL

II

o
toFit
arn lnceput

DrNUL H
ac:or:o.5 al

£ ·0

rs

LCl

Iae

s:a-i ela lui Ca~i c le d'ntai no riuni _ ~tii des:igur, C~li,~er - dor e nIBV'oe. sa- ~r reiln1ln c -, ca a binale parle din acen cia a rnere a in::.l:octaloJ'" qi .anU!mo..::. d n nc - r su] ardOn

-aarClr

In

pridvorul

,.

&1 hymeno~ le, e10r c::arader'iz~lte prjn iWl;:eea c au pal:ru ar~ Fae parte Ji f rnil~aI Apid lcr, 9 ul pis tar vlbina n

t:r~ doITtC'3tioa

membrane

eli"( Ie sunk b 1:13 sLlrale cu Furnici I. j~spiie ~i Ioale a bdel _ inguraJ ice XlklCOP~1 ca--si rae ~ uibul in Ie pane ~ Dasi '"". i Hallcto, Proso PanlUrge i1 MellPoni '. ce rep ~'!:inia 0 seara c::resc5ndi de poe fl2clionare in felL..!I lor de iraiu, p na la des.5'la r~iia r:'Io~.s.a-a Ibrni De~'gu'- c~ ~e-~.f 'Urrlrebai ~i tu, Cij~i~l~," rum poo)ri:e i re urnica Gab g1OflSh- drept 5CU~ blLlng ~u ~~bina ~i cum s'au fiku~apoi d~o~b'lrj il¥1 die m ti 1n~r.e. aceSTI3 insecte cup.rlrrs;fI rmr1uJl singUlr ordi ? Acest:e.a le v om
I J

in sp_eta ~

b} Hym nopleJel~ if:! ~n n1.U It-e SL: ptin numc re ~ fJ rasila iL .,UU~ i care oopU ~.n i1Urlla( mrll rntc cd mol mare - e oua. . • 't I I ,'" ..an.umue a ~l a una e spe'[u~ cum SlJl1t rLllolne: e doml9~ t;:;:ar r:o.["'!I-nele da un n n~ la ~ 500 d. pe zi, ;;l f'" I) ul d~n I nie iljunge sa fig p ea rnjc

ea

,si"Ud~a ceva ~lEli dep rtB_, ~eo..:~~d~ta ce Ie unesc mbre e~,e ildlC~ tr s-atunl

~~

'ledern care sunt caracleririit:e~e 9 uernle CQ' Ie ropie,

¥itlta de

lClerill,

Hyme.nopb r let dlpro.vp:e to.a~e tr~e.s~ rnu I t sau mai pu tjn bir:J It.Hagnizrate, imr1ur"J, de republici mid sau m~.ri ~~ OG!lundo sunt in14ur ls lementele i II" rol05 seu 'Ji caFor pr.I2!l.-.ent;;i nUl e 'UebL.llr"le~oa§~ dec.~~t \"rem Inic_ Acerla ra15ublici, dIJP'~ un g,~,d f'lll-al in~ pDia-t. s· I . if In" t d i'V.~· ollLer ~i- 09 ni;g t viu:~ in cor lL.llf , A tfe~ i(i~ .op le sing rcl:fii-cc, .' rn~~, 56.ad r," I aditiE:in8 If'!LJi s. iu de. Iiliac pan~ru a Ire ~D ne ILli I

ill

rB~

rn~i

IKI

Dosipod
.0

I , I: liclGilc, Colet
,jJF?fO
1(:

IBJ

P nu ae.l,
,

1l

mp r r, r

cemun
CiSIOr,
I

'L core"

A'J; f I Poilnurg
I

t, t}i dw:. u, . Lrw't ..


• docl
dl;fJ! Jl""i
LJ 'I'~ 1. ,

,I IU I

pe ecmun. "iin9~reo

o-si f~c
lIl'

le, -

CUI iii "SIll'

Per ~ I, r~Hl ce ll !!illiLJur : clar t~lIi'lt


10
iql

l'nUn.CCl

lll1eh

[icc3Ir
L~III

~I~ 9 Jl
I~ 'I;; 1.....

(:;1 I

de ~irl'
:1 •

rn Is ,.;
'1o!lt

-tl

nil

I "IiLl.

S I' f

nIT

IJ I.

II

C'a vioJa de ,i"re,iow.


_"_ ~)l ~~1. toate hyma~~ptereh~ ,i!lU 0 mlr1ll.mati or:gan~,2!:.:J~1€:a ~~ fI!iElC!'d~e f.~u"llnd 0 ,~nLlmlta IW:::r.!lore dupa varn..a ca-Q ore, frac~t ",s,lep:. f~ n ct ee ~I) f ~ ~ c:i te~ if neS II? S~nd eu c~ Ie iT'! i:I r s re lis pent~ ,caj ~pr.6" ba r :sa III!!! ,~.a~. r'J.a eele mar YfOurCi! II ClHla [e ecr s:FGrtJn n:!.:iIr wdu$BJ
u

ll1

cb:i

au

.Q

,~) A/;,~ de asemQneC'!


:

cJ 1~jZI

S~CI'~

st1!.J E. 'GY.no~,~ti p, d_e~ toll sfu.P!il~ ~.oo.t'a~ 101.1. c~ ... " ,11:'1tr~i in. I?cu~n ,~~I"'~ i'_n ~re a ~D ~~....:::a _,ga;!:~ t 1Il";Olir1~ ~ afariJ; 11"f i!l~ U,r.l 9 ~uI9 aU ~ e cea.r"5 ,e£! N~I IZ ol frnZ'~ -:0 m~p fed' de ru~ i nu rntI 9 U.J IU .!iub. Ciu:a .de :s..oomp-un.er~a nu ~ ma r ~!9 19 fmz:e~ ~I dec. poale fl stneat DBh) I d instup.
f1me. cea,

mund i !roPI; ~ !'~5pe ~~'~e 9 ,?f':rI ~ i V.:.J rste. tl~j,e din un 51m t i:iIl Cl J i"lj ian reI.!'" dus Is ex trDri1 la u. _ AtkJi! iI~~ Ii '~uj'~lh:ile :!:~ ~~ ~ ~;, ~,''ii2: Ie _r? e G ~te IEll, ! air ~ ibir:' £:!e nu i r 1J'l~~
LII~

<a

~a,

m!(;;}'1_ eeurs tWlle in r!I

Jlhrr-.

t~C1N,

1'.

I, IIHJt:-lI'I'

ni
10

1 I~~.
1

h.I'I'1 I

~~

Jt;.;!,1

Il.d~ur ,

f\c 5l U"I I' l f ~Ihj.r:;r C&~innl t tllrn !~e . d grij ~jl .'i de rn ~ill" ~ IUn i .. au un bocet em.Ii'd eristic, j lnle t I. IlIHgl de r o f'1 cnic rr'Ci.lJSCU delu ClJr(;)-ir asle p~ 111· _ luir ,

Furicl luplalDr,
sem
IltJIil

IJ'I lirnba] m i ±~l"zi·l.I_


a

vr ~

de toat.s zilele,

rn~1I1ilo~l ; d, oreln sulh, -='CI cB'" obs.erli.l obrlllua in mai le5 10 albin . E PB1::UllOSCU\ ·a:p,ol na'l~ ~ specille f~f3c5rei sibJatii in parte d das.pr-e eare-~I "I iu .... ~rb;

QJ

;}i bucurifl

g~"I"1I

LJ

hJi 1m,; 'lnbBllfjU9El1

in llr!lmt

orgi'flb:arie ill:limi iJJ Ll1ornit;.5~ IfI!i.Upr:.a rt;:.:IIlfei..J"lorn re.verri oCU m ._ ntJ.nre C1:::fVi:l t'II'1 i departa Hyl'nenoptere:l~ U de: il ernar ea tras~llJfI ce l~ apro p ~e ~r £ Cl.!.."l rt ~ rn ici d CJ:;J s'fl:b I d . .J) Astfel, arrnl;!le de iilIt..Y:: ii apawa.-e .!HJlnt i:ari ~~ aseu ~ll comp'u!.e. d~f1 Br fa leul € ~a rna j rnu I t sou m !l'j p u ji 1"1 P l1bar" ice i ,JU U n ~c ClJ ven'inj' ; ar ce le UpSJla de a'Cea~til au puIinlil doe .a i ni1pr."o~ Yra.!ma~!lJ1 0.1 un fel dE (;i1.[I:n/C1 seu cu ,clfaritcr lieh ide pu~erllic: mi ro~ib.oflre. u~t:h;!';ial"'!te ~! te~ pin8iUoare. b) B~r6aiji 3IJnt in:z;-eSilt~ ll~ I~ toale i11S~ iJr:s.iwl ordin, cu org,Jna seh~QT'iale mul] mai des.lioltate dec.at I f~lllaIBlcr~ peritru a pUte.il grui nepeda' pe acerlea La f eundare ~I. pell~lru iJ SiS pLD1:ea selec1tc "~lZIi bif1~. . c) T'oate rernelele ordinulu i i.~ h.:.a1~95C ,PLt..eh.d cu elon:_ent~ c:a y.n din af~rii:, ~ pclenJ apair neeler 1'tiIVU~S:pl ~I albine, - muSC.ul:te' ~I pUfll~1 produe.atol"i de Ii~hid dulce ~[ laptos~ JiB lu mlcr, Acaasba Ilr;i1na 0 c,ombln.a a.! :ia~lva pe eare #JrJumi le qlcnde esofilgieniE! 0 pr'pduc: ~i-ii nrin€sc .astfel p r¢'Jge n I lu r~ • . ." ,.
l

CAP~TOLUL

~II.

.a.-rna

rf'lt21'W

ra

ea na

b-ond.a~I~, unele \I~esp,m ~~'r pnns d12 01 CUt ,Ioz~tafe mereu ere sc.~n da, . E tocmai cede c~ v Clfam s~-1i explic ~i OCum s!l3 uee.ar'n Ja .~. nartumJ~ c'i"~rl~f d~fBre.rrVer:ii' !ji d,l2!sltoH.all"ii albiliPilr ckir tl"i deo~-!!bi Oi
r

-.

Dar CJm. ~~:au diferon;Ua~

incaf unele au dC'Jenii fumil:· H Ie Tn sfb.rt'~~f celelalter i:llbrne f m5 int.-eba/~b~~1


at:U~

Illirieresam
P:OVB!r[Q

men

d) Toale

sunl

inzes"~lI"ak:J CLJ Lin .s~5~em d,g_edl\,. ,alPI'IOp~~t uturor t


I;

spseu-

e) All LJ n ·s!II tem ne r 'iJ all ftJ.il rle I ve~te 'ii:Cinforma!tl;:1 c~t ~i gl.eutcriea

lor ordinliluir

c::~i

9L.l~ar slernec

desvc It.a l il un ereer Cil ~ ~ L ~ n if} lI'Elporl cu ccrpul lor, Il"It~

~I

tub

ch95':!ihv.

J'

n~

rtlr

po CBI .a I o!T~uILJi, , '" il f) Un mfllre !num~' de fu.r:nlei il VISSP'lr pre.cl~m ~i C13il salblllicar 5e reproduc prjn piiltthenD,gei1eza, ..roElpr! ducerii prin OUCi dah:! da Ci fc::!n'l:ela r1ek:'Cund 1a. L~ albin" insEt frin ale vii ce s~ nasc din ~curtc

l1~bina domestic

""-un!:5
....

fenorfllenui

;d I·. D Ja d ;I~ Ir n ~.. id:lr nu-I . oiil"eJ i at cr .. ~lO .:lo ""Ii.! '""ce~l sL.mi ~~r!'! I ; e se'x tnc~sCtHH"I. _, col ~re~ Co r .alunel r. 1[1 J LH~e(.ls1~ hp'!.eite ~I C!dblll~le l_l1J' P I U[lt i.l h, '!t • Ie n dln Ie .. v't] .lGinn. obi:r-nui La carer bri:iltllld~ Sp_ .I.(].'. Il<.lnl I ~ ~ d e Olh] d'rn C lro \10I , I IP=>Ji .. ~iI B !!ia depu 1,;:1 ii elf;. uri j 1'[T~tJr 1iin!e de :.a:.:: rn n~LuHr1, ~ ~i kU,wl1 g~ ~n sf r it. fL.l It ,Ii,.,I Ii r.,l::itJIluri CU!llmlO Ie Ordlll Lli .:JJ~rQfJr'l·, r: t~[l)jQI" ~ .• h )'mcr"fI ob! ig i :II I Bin 81obifj rni fLn, ~ C P I ! 11 rl r.31 1· l' h 1 ... I , Aa:o:si oar (.d~ina" ufll Sit ;;lett.; i ~j!..:i~r· 9 11 111· <pillI ur( mI.' W [ I III! • ·1 II""U'I;~I W Illi I CLtfl' d I lunqu I "rlj:Em JlIJ.;II, .ur ~jL1U di r sp II vedarn ~;:.L
I j l ~.

OWl

r d rle.eI;IUF1 ~.~. nlJm:"l! I ..

tica gen Li lui

~i

In ca re :5' CI pa'Sitn~t u rma u nu i d.Gi11 de fu III rei ctr la rv>Ei re~ plJ'::eta obi~nue'Sc a-iiu ~lfilflli pu ahJlj ---. ~I ~ dav~.,b~~,te C.j, eel pu ~In ~pr,!Bl d8r~H'li1 -aG€!Stef e.ret Hyn1enopferele 'm cH~renllara ~i se org.anizarQ cperla, ._ , ~e~"'J'e albin,;), cam di!', cal tlflllP ' \tam dO\l'ada ~1S"lsnlDi 5ir1~. S,a gil-,~t I, Aix-de-ProvenGs C!!'Ii Fr"tlrit_a~ PfiiIl Q p~a1:a g~piSQi]!;a t€r1~Hfar urm,a b.i.ne ~a ~trat~ i~~ Lrire de rosi I~, 061 ufII,e.i a Ibine. E~ c py-'~i atill ~ dQ vrem8 n ~~I dup ~ d£~ii:rlero.;:. ~IJ~ Fr, Rilly, ~e ,aseclnllc.lml bina cu CIUl oJ' fUlastro~ CU foa_:te ~.~id modi!i~~ ..i:.. 'rCulcrn~ run ~ ~p~oape I~LulI''ide; ~pul ~rhJr!ghi!.J'I~: .. k1sa Sii II 5!e \1'0da Ineil Lm Of: h ~uj ffitilf'U:J ~b~)d!'21 a IS ~u Fte, la r niene r 01' fill J form aJ ~ B ::.ecsC!!'"i I~Sia P cr~ nlJl"Fh'ilt~ lJ!1! ~ liB iIIlr~rc LJI~ti i. ~ M i~ roC.u I sub ~ratic e. un~ de .:.bdcmEm pr1~ &11''\0 9 :~i;uf~:ur." d~ ,~tJ~O?W_~ i I 9.oJb::na~ ~ripi,j dre.t:!p.l"· '!i'iideit~~ ia,F CQCI si.an~al Fo..,.,rtc b~ne. HlbPEJ! I~~~, arata 0 reiaa arler'~al:a ,aseman..mto ~,o cu Q ~Iblnal n~lI!otro~ I1Uflll;:J1 Q calul:Q, din -ace I

infreagat eopile, e5ci n'Q pularn nurni artfel. odaUi c.a nici·odclli1 .•• ca dil!:.iil Filar n~ nu '!!:~.:1Irpcve::s:I:~~; !Il~ ai P uiea-o fncs pe. In~ negura vren; U r~IDr sa p ierd orice ,!Jj rm e, DrieR (;;lUno~tin~Q rn ~GlyI ~uml s ~~ c.reot I.llb!neie" cum srau ,dif~rentjat, EUm ~ cipatat 0 fQrTJ'li ~r o~g'Un~ra 8! no~ ti. .SIn 9 u r~ Ie ee Fe :sir Q U rna L gam ~r rn e rg es I ifr1 ala d epali9 b pAna ill era fer'tiarar in s~ratlJl superior, uncle sa gase<sc fosihdc; dar eel se CIprB:SC Il.IIl:"mc ~e: ueGutu lu i. Era ne 'V(n~~~: da dH5r..9l1~ier'i hot5rim, de ol'"9£1nizaiii bin@ ii1I::he'gzytgI -: cum ~ de p~lda~ cea de~ceeperita de WeJel i~., fa~rni;ll unui conHer baltic

mull
j.

II'! sbJdtlwl

nCJ!Olru.

d:

uA

E _0

f.ost

pele ~i puricii da frun:re,r cu ca~

tJ r'n PI

too

Ie

1i' bn:.tul mad iC'~f'~r'! ~ioI~r!Fa,1 Ol~ rl.ore ~ m ed i ane. SO' cll~l!.lg . pAntece, cinei Inele we ~IJ D ,culoarc C!,~deniB inchis~J' CiIiJ urme de~I.u~iN

di$.jruti,

se. gjf.s~~e i5ub strgmaier

11f11flB

Galu~~ radrAI5r

c~c:te~l.j-

2
d

. I.

STU

Pi It

n _ 'I

11 I

_
l:

,!

I,'rl' _ r

It

~,

t sa .pu em
I"'rl
I

leTic drum

tJ~i dl~r !,,~jl Itl '\I deal C",~I!n'~ e~jl d l.yi ~il dL'lc~ ~Udm du '1 nu rn Ui i i:1 cea ria i . ij in ~ g~::iitT1
r~ ~, p

~II 1'1

_-, n I ~ i IT'! III to " ~ n

It

orqem z~t ~ -

tr: _

I w.. I

P,19lvpuneri

Iii,

rebu
rea

i inch'

vi

ia h
~

~~ r p~1

rnun

Inlre

c~ ns-

ill rJ!'I

p
II ~

:SiI1:s ,
j;1~e!j,

~iif!uent Unor saruri de magnez:iuJ un paduche de fn.:Jtilze: r-,apiHii a ri pi; de eserne neG1~ su bs-Lan te! e eh rm iee J ex lrase d In g! n da gen i"!:etla, regu-

se~~E! de exempl l!Jill ~Od,alG:l s~

C aline~ c::.a i~ lum-ea iln;, ,, rna I~ ~i vegle.tale. ceh.Jlele vii .au propr~ tate a de .211 se m-ocllilca sub in Nenja rnadiului li de a se reprD'dUCB cu ac..ed~ modificiri.ll trensrnl andlJ-~Et 1.,umaii!oF prln ere-a; ~i:e. Zilnie se vfidefl~ ecesl adevar. ChEmi,stul BQhn~ In sludlul s... "Chimia li Vi h{. u arat5 ca ioOrn1a ,1 Imi~ar~ ,swot r;ez Ha(.·ele unul chi J .. m ,nlern ~I da a

5. Alblu;J, J.l L'Ild.u. LU pd I rL. • 1 111u- 00 j1I ...It:iJI do ~Ip~ dh. i~rrL h~rtl r7'; (L'A.j 1 '1IlU:!11

nit.

shl.biiirea uriui a ei5V:ar. in [urul ittOa! ~ c . E' d ~ ur pfi s.u~ n ~.rI. I' ac.a i;l U 'Viii IU t c 2L tolu I s:e pjerde. ]1 .mle 1"1 ,12 rnai vor it de trecut 5 inters CU.! f~1a sP,":,: lun ~xisi.eJl[a~ ",iel cea a n06str~ ~I stud! nd anumiie ireple de e ' lu ~rEl in limp ~,i poe e:ci", au sf-bilm OJ! oar ca ....re pred:l'it.me~ cum a fQst od -,.. ~i

un

Toji ceroeiiilt'Ol!'ii ~U

0 metcd~

- el' -

i"',

O\IJ

..J

III

E b· ~_j - 'Ine d ov~il~ ..

t oj] •• "

:stfely

sub

foarte coOnvlng,a,ioare; ~ a, isbutit~ cu jutorul unei rartsfcrme Lin mOJ'lmoloc in'tr'o bro sea de5aV~(~;'ta;

S~

01

esenjlale, af:~, morloloqice edt ~i pslhic~ -i1le se1ulul; a~ putea dOl mloJIta ~ pllda cia Bcest r L Bouvier, in certea sa iI'~('q, unismul i1Jls.ecleloL"'li ~crie; "psnirrru ca me-diul ird.~rfl 5" stina lara ili1C.~ re ar!i~u ea rn di I~ui exte.l'nr al i~1 scoim6 - n Tm:el l co sti-tu H" sa f,ll ~O~ ch'm'ic C2£~ ~ da ~t 0 sol irnbere Ic{)~espunz9toai'l ~.arii Uz;oIogll:n~

eaza manifes.lerH

'Ilclh~~zilo r,.

De-df, C~I~ne.p dlntr'un ordln rrtare , - .::iSr z.i,em"~ ym.e.rLopier.clorT-s~a d::;.p r i ns, de -CiI ... !ungu 1 \l,re r'n'i; r SILl b .aq·iu n~~ [,~lur f w ro\ S I,em _en, e t ordir'lut s'.a ga:s.1t Irn siingeref In mediu i deoseJb~lc, 0 d,,ferenhe~ _re ~i] ~oturi rroui ... tot a i d~ csebi te 0 ,c I d VI,t=-].:.l 1 na s'.a if'; nsrnls astf,al. eu [orrno (;;i .. n?u:f • de n lor r ~Ii In r oal II C M dUe nhar I A ~b ludlVJ i It.. In c pr'opln] unri de all!~r ::.I,dJ unit, :.II 1,.1 lin t fl J~I ., I I'd urrnun ! I t I..:!! 'J r L C"I 1 V I tIP !!Ii i.I ere u, ~I s a rnmu tilt, ev 1"11 I care mcdiu I I I irnpuneu, ajungr. n r ~ ....It.1 II 0 r'Cl C ;:0;: r~ 'I I I fect-e. L!Sgtlh.ldl cernuua olf'di,nullJ~ 111~" s' ILl .p.5s~!;at ~ num 11 np r:~~I~ ri .."l_. '. 1_·, ~ 2i\j t e IJ ,rgun,.... E \J ~I aespnrt ... f • m I"u, id nl.U". ~L 5,10 !oei· 111 D' J;II; • n • . ripi ~~ urie] ~ m£lindi ule II .1 L _.': lc. ~ ~:3! ~p ('1m n.. I in o~
c:rOlt 0

u't

forr

de.

Ii

r!.,.c

,1',\}

I LlliO

u",

J:lr,

rni] ~oc ~

Lr 11.1 ~I

II HI:..;

r\

CA F.E WRIT

I~O'l.U

w.

STu"

. 1\ t

1" ~I 1.

i'LJ \ i.Jn.':'
"ttor aI

ntU'1f\

CA.P lQLUL
CiNE

OPUI.EAlA. :mJPUU

iT~'re }i
._ .... ..... ~.,.. f(:(A."C'1II _
_ I

Gi

rc

a.n

f'l!n,~n.du 1 ca • (-:Sf -.n j:i'U tea, alin91::! ~Dpu'l. M s~·.eo ~~ ~ ~rle .i~f ~ ri do :s;:gUyF ;t.;'j in ~rte! . cc ~~i'~<I:!«fIfkinl'lor. Gee.il ~ 1 nS-il m. nttl :s.a Ii'll rrctQrt,. :l:i':t:leJiiJf"..:I, In .!i~met'lM inen.rci~rir c..:rr-.lcl~~1 lor C I'J'KJlt :ibi~ ., roo It IMI r' -~. ~i~ior aaGi ap.:!lIcll'lltBle ~
MCJ~

eo mt.Ir~·.iI"

fi'!~

indcfeEnii;lter

clef

bQI!!Iilft 0: n piJrfe;a

ffi.ili multc. rase, o_ f rt greu $II O]T _ ~ C. I n.i;lj • 1111.11 ~

a-

r.r!~K.,
cdtl!Wi!J

d ~ -(II

ifIGn,I

'fiJfC

nt

rE."I'kI ~

im I

00('1. • dupir
p.K.'l\~'a.

aI

~i pildi

51abo

E!nA!f-a1ii.
O]!;,

I.
01

d(,

oUt
~.

lfI'IoL1i 111"Vi!!. ~i

Ill.
~I

1"E!-6'Lb, goll~
Gi)1'C

~or

tEa- In ilu]L.}"
oil '"'

CI~

~N

-,Ill

vazul. olI~

r"C.JUI nGSiI~.

Eli

IIJ b, l..! r:: ~~.fI -rufurQlf e.. ml~ :;.-mii _ l-a"lo. iI .


SingUF,)
eLI
1,1

lIN i~ ~!I. 1!)..~tCl ",bc.::i. f~'.[] h ~. C. J" K!lldmlior, I~ Pi' ~1BI.. ii'l prut ; j»¥c !)~ • L:rru\u I.. Irc:mul ~i ... t;.,~ ro!?9,I/Ttl!ll 'LIInul Hln,... i ;.pi'll! - ('&I'1d' .,lblne'IiJ. C.ilinc- .....\d ~ rcgiM I 'II pr~ b 1 Gn.§. 'I... rnr.I pc.!Iilc. ~Hg~-IIIII ~p4.!IllIIl '=:' pl;lflo\lll.::.!~ n 6c'*u I. tlMr13 pentru 'b1,lr.lIf r! al OC~I'II I" Olil d~ i!!llo 'fOIO~ ~ .1-lI::..ti 1:1."" 1.~J.oi.da ~p."!Ir\JI. - ce~~'IA:ool do:t,"enl iii ~ I'rlll~ ~n1:ru IJ) p:ropul.::rti-c PfOi) flliIMKJas1i. g' .~...... cr "'K~ e 1I'IoDI!J& l'C'5II"'~ h" accst !o(:op. ollj i 1i:-Clp~J.;I .Q;(:.] ... ii'l~ ,

'I.Imbr

,of· . I ~'1Ilf! ~

nVufI ro·

bo.J

pu

-n'.

rh'"

'I

I'

0;.;

AI~

'lin

Ioc po,rn.rt,

undo

i tu

~'. ~lH:~ intf!IJJl , SUI".... re-glni poliIt

".Iii. Albil'lol!l.i!o Si!!I dMe.:!u in I tvri I[f eab-:i ii, pe~!. «:Ie aro. din ~ I:;ig.;] r<I!I 00 .5Ci!I rlil.D" n,.. 0 oo!te-l'r.r a!.!

st!Jp

rna·

~i

!;I

!!:UmY"{i,.

-t.fe.oo.iI!

!l;1I.IpatJ de; ;J ocYnlJiJ; m~i ~~ ~ p.!Il.o1:l,Il 1!Ii1 de 0 a ~ &.pi;. J buo,. ria UDOi' J:jle I:i.uoo ~i a <IIoi ",,;ie li. - Dllpa aJm VoI!~i, a e ~I'I¢Q'J;.
aLeM,l de 1i1lnQ. :=Ui ~u in prcajml!i-i ec.:! 1:1\1 ~ 03Rli tre,~b~ i"tI !ftIJP d~.il (!U!; de lunie ~f d'fL ·00 inl ce mel p.u~,
~I

pc dN!!iUp.r ..... 9r-~1~& , ~

_OJ

(I<

:!:lI!oi'rit,:ltkl'

~,!It4

eI!

j~raf5

IiiIJ

n j¢;Jfli~.nt
Ir.'I

Jr~Qrte:

d lI\e~p.!d

_ ~~:::e
• . l . !!Ite.!!

f)(!o;

.i!i.

~:tt.o
Ii'~

m~J
~IILI

u·.a' i~~LJ"
o5J ~Ior

~ Il!Mfflo:"]roo P

i.n

'!.IW

'Mn

9' ~ .g

p::o '1.,1
Vf!l .!l"

rnsl wrand in pnmHoor casar ClIII'e ;f...il ~h' ma par'ca ;;;u drug 'iniun1ru. e, ll!:fa .Blbi -WVQ m i n'iI.r1, i voaniec.. mac CU UJII puf elst iu ili'l~hi i e."It.e

sfAl1il, .::! il"ilh-obt :;.' ~9jl1>lJ Il~rl. D:"i'I Jot' i'j!"eoo dle.we"iri Ji mi!li j:II:I~ a~Ar.j :se in.{biJpta buill(: JPro ib.tj!l

tI in

e, '-J IJnul d er, - d.!l,.:Ji QJM'II'.I!I ar pieri Il'it!;il\b f i ~s.u '0 olitaj ..... !.I :!:,I!!I poli t&i imp!! 1lI:d18"C! oailU fI, ~nd -c. '" 0 ~iQ,!fta face in siAl I'e s;i na!.C:i oua. kJ.
I,l~

Itt rb.iite1" , belb l' c:~~ nai Ii:! n· m:e deo~brt fi de fo1Q:S. EI, eLi ~ c· [rup ~ ~i i'Ir)U ~ Ibinfllo.r 1LK<1",j.

~op.

o!I

~ O£J , fn. JlG 9

dIoLi~~ to;.t

rurm8

:rla '!=Ill'

. I pop

,rucri·

,u,\ ...r- ~ u n t s

['I.

~ I • J" \ 1\ 1 T L

r,

11

hg~~.
"I'-

;n= e

pr·... ni)tt! gl.!mde


C'~Orll9'leltll".

!c, de .:l 0 ~•arn "'Qrbit ift lriJ,x,M is') ~ P g:;ll..l~" d{!l 6lblndL: ,tl\1;::r
I;.C-

!'vi 1

DiU di~ oul PIn j"tr'o Ib:;.!.::""!;um ' l C Ii .


"II r~

~~._ 11 ~
cQ.m~

iI'I!i~'1:! g o.bi!"

m'

C~I no,

Lrll:':'u~

l.~

i!

dirt

(;iCl..

r;mu

L" P' P

PO

9i1~~

lang ~ f...-,ngt!

1'i

I'IUIT'!.:'JI p;"~
~I

I.J 0 imI.Ijl'd.3 ... ~ ~'KI1':'9. rtwrmt.r:: 5'1 "I a1~11

An... 'i.{.j)I..i.,

.jJ':;eQ:i1:ii h.l,)n~

~'.l

dQoVoe.gh

ell oIIrc:

Ap1J A.fot Pm.aiM.

Su f

FO:S:il~i ••• 7.01 .ir wb.


IJ .,

iOfRl-il

iI"

I.

..."".•• de d~:tlrQiI:~ "mhiuottJ.2l""


cte-l.!lta

rt!-luri1c

t!~r.J:!it;

:ti

Ui'l~

,ria ~.

d....

"" Ib
Ur.Jfl

Il'Q~J

fl il'\de - prim~i\D

ei

fi.:I .... .a.f.I

II • , .. I 'I II I.

F orulilfar
I

.JdLfl '001'1 -

il"lC'!!:p!.~ (11'1 fIoOO

CI

1MIJ11oe

eii

III, -

sJ po...1.I.i

~r.Icgku-i

iIJ"!4

l.ror.bua
1I1bi

tI...

It

I~ •
'rl

diU

IIi1pfeLiMmili iO foil,?r: -n fI(.c..'Ulii ~fui!llta. ill . rbatul If'lll Ii rT'IDaI'Ji dup~ ~Ee.st Dei, pr~'b.nb,11 ,dg1(1iN!i une1 !in~, i.n.r .grg \0 $iJI.t!I find ~~ ou iI:otu1 1!'iIi oilhu Ii ~I ~1"ln .. de oC:43lki illD ~lID!:ii I;t'lI ~ ...,en!oucil ee II) !Will In ""~!,Iu~ ~ ~.iim&l IC9"~ dl!I i2!1e ilk! l"l:1Iinc:i ~i flL hl!lM !A ~~ lor. pm~ m~r1.o, :!iMFi"olI ,dip:; do il,rim.irre pi1iil'11lil~ 'lil nU~~, Nicl;.OOiJml,JI rp1"Q'I;IJiul !Ji! al M8::swi (1~t 'j I ..-ei i... 1tI n~ br!e oI:.!ftd iji vaiu ... rb' d IijIor· 'h·.6I'Ilm .. o Q~ fcrkHui lI1I1'r ~ ~~i i~ "'+c>[M .;u aoest ULJt ,.! 11r:1i ~l UIMI f~.r1C1i'l 00-0 Al~ ::;~url~, d'_ rlll:~ ~1. pM IITI ~ r ~. _ - lMoJ vitmLfi, ,..

. __$!

ell 1- .. sdhrmhlit
!!it h1.

1i.e~ne

de

ouli G vor ~I rod' lee:

J!I,O-=I\El.B~(Ul1'ii!!i lilt!' num 1nW~lrc I;U (~.-.e- :. ~i (Os.t n -

dasH ul Jll ... I ~


"!.lei'
"Ollte. ~.
II:

5;CIJt.o. -

l ill

in ..."-II1-5. i
QH

u-c\Im

-n.'jln!

i:l 4UI ~IO

dm ~

dci din
.II'
ptI.I

K
II

J5 I£!n~ ..!bil'K'r
Unii
'!p1ll11l

glJ~oil! n II1IClh.ln

de;do ~
9te.{t

~r

IJ!Il'I~! {I

I~ i ,'~1:iI dtIil curfa..atsc 1-1 9rl!-'ifI till.::! lndi:lpli'lft.. Intruell WOI\iI Fopr~C' prilrJll<O~dielt" dei ~'~r,f! IYlUlte IntiS.Jnt:! ~~ noP""8"~ G
flCi..'isir , IlIfIgori i C'I.l pMlrMlhI .......Iticoloro. mLo !] Ibil1 ler, " )flfe eu doo,:.n~ de
f!II U

po n~~pt

>:!

flO~"'''' do rn~ up.an",rtd 5~


1"8.:1

.!IIU

rMlI'IMi

:e.ipi. rIIIgina

im\ar"

&II..,.
• --~

po

re~liI\d

FrUI11I!!!1iIDI>a

nelrnp

belgrQ1' i

ii, r

n.1e

(;U

sbar de

1I........!Wa:!ll!

1 .... I ~

II n

I ..

1• \ P \ El. 1 T l t,

II

"~T
L• I" , II I I

.•

j)

lor' -

.;;:

'u;;

t- mel .d.¢PJi jnW-

.Ill.

1I

t I ~~ :..; T.

II h ] .:: r 1-:

~
~Q 0.1

rijli ~i I1ofIo. ~tcn ,I. ca ' ~I.m;;..j JI ... .. • a ,Ul"'" II 'I..IIUirn~I

SIP
fI~

A. R 1 i' \1 I.

do In~oCkp~, r ~L I. d "10 UR '00J~1J1' nu $iilI p r d d dikhnrlj mol ir<J'-4l~ IS, mci 0 mu~cl. '. ., m>go)l O::oHtltli,. ;;U m ra ec 0fTIK! dll limp ~i m.:r! , ~Ufi1)tJ10 III< idJ di'l -roll milr ; ~fQgro:;u ~l.upul\l, bun!] 51 03 o;..1Qn' I ~i hu:wftl! c:~ LU c~\ wrflP'j"rI!l,]. I"!l " !!.p~ be. .,.i,~,:1:'l i m::ll 1"I'l, mlC'}Qre.;uA on....mlifu' ou1i.lo, ad~ . m,'1 .blntJi %.","" :. MoIII •. e iGelt, P"Y' Uip':ul ell

oIILbinO~.co
~,

0;)

'9~s.c~ ovu In I~~'

flr.!mi)K fI\lI~ pu, . 5.pro l-Ulr~It\l~ lu~ Oclo.m:.rKJ. ILl I"lI IT.Y in ~n.gl,l~ dM.j~ -:WUm.l!l~ yl .:m.lat'I: II<:. CY r ' ill f(j, ~!.rn~ In pr •.tJd.i~ 'kltup, o!'I~ ~I d!!! dOfl~ ~ 00U4~\ ;.i HI PJ'I':ung,~z.iI
,.1~1II~ II

pli d.r!p.lin .,,gr-e.Q.n ~ ~

m..l! multi

nd

e .noe'lol!l, - p&flIti'IJ c.a ~b!r rt ~o~p"'rLia re'!l~I, - 4.tt1,Ji lil!ei:lroi ...okln-'r -n s.cnll:!! do!! .oo~, ,imp da Uil'! !kIj':!thn: l, Ul'I 'Slr<Ip '" ~~ ci.ldul '1'1 elllnti'!,,~c 1\'1' - de: '.OO-1SO '9~oI!I~. At:kJ:.c.fl ,lw' ~ ~ ~n~1e in.~ It!.peIUftl'""'" .::.th- :!:klrr I\OiHtror o!;i.I'I!I''II' ndi1:1:. ,D IM!!:!.e din be'':oY9 I\~ioo fi "'" d~ QUill IP' ll1iI,i C ". 0-..10 -(t F~I" t.i 11... E. ~~ c.~ ~ ::!:ieo In sruplir t hr';l'Iil"t! ~!J·W.lli' ((,..,)<\;,.$). ,om .!i. d:: S!"~ e..!!in!! iJi od:Ji i dcp~rtll_ De!, ':;1,1 IinOi!lpBl"c do!! li!l febru.:.ri~ ~i ~ -I noll . n c:lom\::tric , l1!I!!Ii":'I IlI'1C~U, in l"~pOl'I: Q"I 1.impu li t.rJl I'i W prim ~ . Unii -n 1l\J li.)U :.t.:.i it ea in eel 3-':' ill'll din ,..i.) ~,~FKlIn Pd ,;) 2:.00C!.1))I) OII..O,!!, 'fM.! d 1650 cd 9r~ tI! oJ e i ~i~.' cl-Jtont:. bpW_lu ~ !!t!I. L.a~li~ pul prime-ito !!;;I hr.3n.5 loA ,0 :I1Vb~ .~I;) 11 g.;:;.l dl \ de.a ~

~;;, ~i .b~-l6a ... II uLu oerm., OJ h:.nt, cr dr.":Jg ~ ,. eu l:j. ...~ );I-~ ill P - ml.l. r~ "'I L~f'(!', ti hI unl, Fri'!!l, v . , fl!!t.'1 ~I red, ~ ~J;!I len prOCl~ ~i !.i dl.rl! P OJ· I . 4;e inc.f, d!!: _ Ia in;;ep:.J .ul I,.. F m.n..HU' -~I 0 , ooil ~i.u:p.:5ri. C-!!I ~.';, lA$Ok:!. :;''bino!lLti ~ 31 ra

C.J 'nu

oi:I.'blne:l~

'i:~ pf~-!!

rf.rtJ~'!J;.

mul~

noSJ:: In la.arnn.j, "fln • ;ptal IptI!I • po. 00 0 d ....roi:t;!l din

'r&O

voro ...

'iRg.ri~~.

Cu ;;;Jt. !!orupul ... re iIJ Oo)f)jIoI:~t.iJ1:c rn.!Il ma;r~. (!u ill.il ..~ _"":l'. :n ~lupii ",it;;l, -liIlbint:la, din lif)!.a d.;t !~ 1111"E; a ~"I puM p~IL'1 .. irnpidiG& ~ rugi'l~ d ~ .:!i 0Ii100" r~w~n'Eldtdu-1(tLIlM "II ,.;1f'~ c~ opr;ndu-! ~ !otul. De 2i~~I!-,), din i3prul 01;~ ()""i)II;:5e. ~ ~ :!:1..iI~~ _ lI!. Ipn3i11 mari, I:!te se ~nelo' _se li ~,h!l din 1M in c.e m;:p 'Pu~. Eo d~, de r!.:t,OJ. ~ !~lJmDi :j:!tJ,p1 !'I'1l:1ri os..ri P!l!p\!~M f1ri~i' If'i. ' ~I ~I ~ oIK -1t w'ooiilo PQ~ fi I'1UI"T'If: NioB ~i rl!rgiMH: pfol,1 '_.. • .?"i..iI putcr~,;], _'Of do prU1ro::.a~ ..tAt ~ Eo'lontl:Ji ProroJ r1!"mI :.d~I, cld ~I pC tl'\.l ~ nup"rulul

.'

~r?~

..

o
1p1J

[fa!'1!

'e Ji l..,n!

r;tb'.
m,j or

e C:;'lm,

cltillUI '=' ndul o.ni1l Indemn ::d:,I-m,j .!:J~Mc~1.;1

JI ~
rillin

g ...),fu ;

11\iW

'

~~«

Lml

~g.."'.no r~prodld-';.j O2!IfO, _ A.r li rOSt bin !,;Q ~ljl moll lnwi ,Lim 0 ~O~ il'l kI,l.J' Q l'i)gi.ni. d!:lr p!I lIC(;.:U~" ti-o ... i u m.Kl'ieo,o~ o _ nfjt, o::.N')(;i I!:.lf'ld i~ ,toiu oi).r.:sti31QJtO e.. 0 .,lbin.jJ, lucr;)L rOi ~~ mill Q glnl w.\i ..'51; ~ num6.
r

14

~m Ai vaM, - Cllr in doul pvngi .......... :,"-' i&Mil!}l;)G'~ ~re ,


pungoi n~nmi1:c
~1f.lO ~
e!l1IJi

!ltrmhilih •.i,= W9.G~:.tl!il~j"~i. 'l'1Ii~."I, 101, ~UI ~~ < ol!l.ul,.e jiI' l.no;;hidl!i In mlJlocill II!'I nucol!! 1i.!1, Ci:' ~ r.h!lR ...e.al;ll. i P .aeI .ai tii'll,..a~1 ~~ lu lo ~i;Q,i!!I'l, dur m~1 .:.d.!.~~ 1'I·:.i ~1,I!ut 1l':U!HkNlloo. • If~k! ~~ nO'I1Lii'li. il1':~pe oomcrJolI,.lll 11'"~1 llirg ee 111 ~~ DlIfT1oCJ1oW QQ' ~i!lrilil~.G. 1JI.;I''OW"iLli l!n'lloJ C!ill,; $~ tc i.::l!!: liS j ruaurite,~ :s5 ~i Ie li!iJJ1I1Ui'i!H>!:,C\Di §.D! ~a"~~~ 101 ell!' poor-Lill Irrle~ t 11~ VoiJ.ll ~Jil,l~ ~i ~ ..ti ,:!IF'~! Slal",1 ~r~ I;;:m: t.' ¢Omp!J:sJi ~Jt6 D!Jdi garmi~i ... . Ilium U! all!!l.vcll.5,. :~ impr~ul'!ii ~I illungo i~s:ectil do~ sh~ l.irn!J.fjn~-I~ 1cl'lJdljti ~ee.lJj 1.atn,j .I;j ~i"Ihi!l.,oganIHe" Pili' ~ pln.'j ~ ~j.....mI de~11,1~.j~-o IlII.lIDiJl in po!Irta OG'ilgl•rr' (".00 itl'!lJ!o j;,Qle C1!I ... ~ , ~ vom d'i.!l:CUfil pe r,a."d: deoc.J"I\.il't~. p1!"1.1I'oUCd veebim de 0IlI ~ yom rnhg:ini DLJmil!i I", e !e,;, c~r:dI .1oIQIiI1 ,''Orb. dt." Lr.int'!lf. 11011. __ plfQ!2.rul 00 rCW,.,*,re i!il O!J~UI, l,Jr t,1nd .. om lrece b metitrm:n'''' fma i~ ",'Om ~ de:O'ir;:.lqol!rC{ll :son. O."CiIII!iIIJ ,oolLllli 9!I(mlno!'bi'l'd !I"'O un I"!:.!I:;IC"..!. fin IN'\! f ii ill'llu ,~ ai!8!d lI1w;ic:.! oJ1o.vk.i e Io!!rbl"idu-f. fotmilt d~ ,i~ '!JM!.:3 mar ,rnuttw" ~.Jd~l;:. ji)e' !l:dtr31 eamenll de 1-liin! .. loI!:-oir!lldelfll,lMit ~ '-. ~ _wm~tJ'd d
nuntitl
G!~ s.!iiJ

10

ba'z:a ...~fii

~.
~~

N'!!I

ma~ m~i ~fbe

In

Iilflla1iz:a u~tQr,.'i,

(..iel

di!oci!lrndt.ali

.FiU III

Do

~fi1. N m3n;J e-l~S!l)ri'11Ior; 1.n nucleul IIInLii goy, iC ~(:himba dc-loll' fifnlfi Ie. ""jo, OuJ, ,Ml,.II mam brne :!is, owM proi:i!usde- o"',:iii'E!JI.a .lJ"moici, cOil'~iil\e 1 eel ddpu~ da~re:gii'll€i, 16, ~~r' ~I ffii!li srm;Jlu C 1)1 tlMJi V~lJ lIWI'IR ~ G! are j'!iUfflel 2 Cj\O~I. .. RoJul pill JCafi!!l .. 1 j~~1 "oe:;:ti ~Jlornmomi ttn detvoILa!"e<9 nu,JCtIf;u~ woiU ~ aII..n:i dod" rnm vmbi do fmmalic oo'lur ~i matEllrnO~~Q~IQ IcItuIr "'oIJ p.rIcm Ft5~r mili dcpmtc", ,[ilIa :sr.-Ii .Ji~II,.rn ,~~ ,:Jce~ cr~Qmf1l'fi ~ d~ ()14I1. ~ fMlM~n:d imjj:lfO!!mbo !C'\i !!:lei a~ SFW~mfitO!oiduhJi !li~ lTIIi!WCU1ukili l!Ii\'II f!IUl:~ m~i Ii'I'IItI~'. - priln :l'rimul!irc, 3jYl"l91 ~~ me:ze,. dupj £I evok11i1!1 Tn t1mjt!l. 10 fiEr! t.A ~JlUlffl~ p'rinli~F din a!f\O I! ~I CIIOmOJOmilor ,din f~m ~!ti1,§ OOCi!l~. WiI!l5I:UI{IIr.m. nell'!o""',<"SIL f;6n n\N1 5dlU nm,U1 n~t6. MtG 09",1 ~ fIl.IMb.i'lIl • ncde.J1 (JIIIlijr !.!II caM SC' l:Icl~\ilg' eel IIi $~m'1ai:o.z I..J....... lor. dad. ","OM di~ ol'rie.!lRli d'll! celul.r. glsi cI oelula 113 fAo.,Ui din 24 ate

in

~1lI~

'-i:!mplItEl.l!iiil

no:!iI!ru, b;;:b.ic 'W! ~.~il~o~",~i,:.i .[JI1t.C~.j (fIi:'J'I'I'OO!:ilf ' i ,'g..r. C';1~ d~1 u'..ri'e, Ul'!tQ ds i~:f m!!l$(l!;fJ~n~~ il!~!1! de

.·I~~I L,I •
": ... 1' ....

IQ~P

...~"l'I'l~:

I~"

. .."I..

It

~t.

~JiflllllL!~' ($ =. ~ :j;V-' U ;C "'-I I , \'" ~.:i.~I'lIu': C &1J$diI!l, A 'IIIdaIII. .-1_ ..mil.. A~ ;m,d. 1;1"" ~ $!i L I'" n, ti. (11ml ,,'<¥Llb,: f' gcgJj (Ii

I' hlu 1.li:

OJ -

~auI_*t .•.

il~. ..... __
AsK...
vom

:tort 1n ~leul

ovukJlwl prCld..ls 0..

"T
gli,.:m:

'P\R1T'1.
Qct ~f ~",

a ro~
~I

dc.o~
.nJ!~ aolll&

*'

\'04.1111 In g.trlmd.

9.1andc

I;Ml,I~~

~ Jl;irod;.f-Ci

lUI

al I", fl"c.hr,j

.I,}Lorl,J' •. pri3Ju" ~tc ,1'1 io': 1i d ... 7... d'(!e.iL l"Wm.iti'i 'll'Stlill, 10 11lO'I, dll'l m I'l"Ibf

s.o

c'.

~DOO-r~

6
UI~

5~ :modic

,...·6 alt& ....

1'ta1!.....l.-. :'~o.i .'


pu,!J I'Ig


.... I~ ta r'iH'; i _~

~~-,1IJ~ c~

ion Irll'lpluL ;odukJi d

[MUpor~:,}'ft=l.

m,

'-'O""1'IW'I0MlI

1..-

OLi'
I;A~ okl.

Cl!\U'LiP.

~A.
11::. c::: CIIi

=--

I
: \'

= U\hf.:d:

I'I!~

'11; '"

I,'1;IJa.

·~.t

In-

"liB o vILliuPyi 11 .o~ sp¢rma~~¢ld,=,l:ui? CI(:> ~u ram.n:s. in eo:::h.!lI;!. nUlTl>Cli 16 cl'ontOSOO'Jir ~ V'.ei -.,.,e.deiJ a~~ ~lXru, Ciilir'ie, ~nd "IIi voiu "elm;, ce v ~ ifitfIl!li ~ .~r;!i!!. ~I'e ·grM;:]U(J' aa:s... l y~ o }i me tam 0 rfoUlI !1"Ii. Nc eprim dl3~ da.ii ·i::i w ,)ee<ric IlmllJriri ~i:s.5 tRJ:"i~ 1<1da~;rea ov.otelor unci ~9iJ1O. ibt
iN

;;elor

ii1I

;;eit!'~

d~~

~m~m~

nl!Ielo::: -

'-0 ..

(:.;II'B C0fI\ l,J n lea

I~ _c, pri'm}~o fo.~ ~~I un 0'.1. p..in (JlUr'i'!J'l) ID dlll~Ll1iII lui IIi .~_ 1.... g!l. de 01 [I dl!lpuo;In cu. 1 ~ro III c'.«:lki\iQ II"IQ-;'lril tk. ~n dll"J;J,l'1d Of'! tub ol.'llri " din C-C!ID dow;; 'O.,III"Q. P\lt~ ~ ri.,1,a t. til!! d~!.~·~U4flJ ~ oyula~ol ;;.Q ~ '!3.!i::.e!.e M-.fi-llJfI9lI' l\.Ii. AJ\!Cll dup.s fl.)ml~)GIrllQ!i. ~ I p.. rl· ~ ~J, .:'Y;.QloQ undl!! tubull!1'!!IW! !OJII ~tr.lng -m . ooc" vom y'si QU' in ~iao lui C~;J A\a.; p il'"l"li~.... '"Vi' CI.~m JKI~~' r!"" lOY do on •. fDI, ~d1C.1 I;U pr -(;)3 ~ tr.'u i g(!rm~n.elr..'!' .j nuele ~ ~~ e..5l~rl din ~i _l~ CTOmO:A"'l'li. ~ .WllIi i~1 ~Gm 9Mi GOCM'!;! ~11,J~:s.u-crm'!" q LI .. , [)lg.li.nl«!tl':l. In t:i:!t1.lIo. ~'''1.J II~ .. fJ ."lltdCl nu_biti",u" (i~<'Ir:{j. i QIfttI ~p.1III"L-a. ~~~ ;tr~~~ .oprO-fH-!i .e. Ci;.nd ~Iu' .fI <lJun~ la fT'I ri. t"', ,lV~nd tk,:!;\'Q L.)tl 1nc::k.:!lJu.n~ t;:oCl 16 i:oi!'QmO-:.:.oMI. cl... ]~ ~~II""K.rtu' ~ml ,)~.~ilil/.e. dB .• ~~3.Wn ~i i Jl iQI!Dl(5'Uu il~FClI aa!1 ...it.t>I",H ii'lWifhr. pc Cl)f g,n.lm I~ 0"1'1~ OU, de orx.e nah.! ,; nr 'i .a . ll'l "'~~rc,. ou, ~ Itnbri!cl. e-~ Q dtnA~ c:hiHn~. ~ll""Col ilIP~~ dOl .ap" • ..,,~'11 Ee.11J~i~!.or or. 9~n() prmtiro eam .hOOll fO~~~ i~'Z! Ilr!i lumin.;'i Ii ~ .. ~i 00 it:l. ...~il I;bo~ P.lrortc ~!:! lo~t In.~.mpai'll'· 1;.-=111 pjJt~ "';;:rn pit. ncMi;OOptdLe. Lr:~-.:;'~. Tn!.1!1 a'-o l~rlJnt.!' _d n ~potc~ ~ • 0 m~ *~jf. lIiu:i OOfll'lb.ll MllUCtrl, fl ~ trc.c,;;,l im:~i eum
II'riCiIu

In ~ita

CU

IoJl"h! lorul

h.II

=-criie d:: tyb.ulcte ~ com 180 I:. num~r - ::'Isc.u'U~ s;pro -te in 00 ma.i largi jpre p.lifel!l lor de [os, V.irllJ"rile wb\ir..-rlic.e ~k: .;::.~~lCr.:'rubu rr se ifi"!lalu ie~ uncI-.:: ~FiI altc!o: C<l tnt/un eec, AMli;;::Jrd !C0i"I,inurul\! i 1.ub~ vom wOO-a -cJ el e nriba,tut de Uri mar" nu~r do 10 '1lI'i(; in r;er rile s;tJr:i dedcs.,.o~. a"lol\llJe~ ;JQe<£t.e.il ~I'II soco:l;fe~ III I e .'t.rhc.JkI.~ ,111 Ltn numir da paw, un milion. FJ.GII;,]r~ O~f ~ tDI'ITl j"i LI"II P2lriC.ft LI"I; do jos, prin (:.dtc Uri tub IIl\Imf1 lIr(l~pJi ~u 1Il!....J'Dud. p1[ t.J reI ooale din CY;lfC coboar;i 'i n JDS ti omAn00:u1l o~~ 5(]: \!ne1(; lnl,'un fol ~ buOliunml'li!l~ tn\,1I1~tt urell'. . r:h.A n jl III ji}lIrlea de ~s i::! ... ~~nJk.ri. dcei lPu1in ffi.i:li j-o~ dcdt ~~I . ~' ~. u~~ ~ ;fe~ d.oo.l! o~dt.!do, ~ oiJ~ii (/I J'I"IJTIS!'IIIJ_ do eu l.g.,I!Ir~ ",,1bltsid - flO ~I,nl!ifa J~tmalici. 'Ul1It!& dG utcr p.rL(Jtr'un GrII'1I!J~ UTlgusit 1'1loflmlt c1~\ilJ IpGrmaU:, I!lUdr.a-£ N 0< ~rie ae I'II1'l.IIldliF ee iUCi:rc era -BJ.IfIClI'It'!i8t ~i ..,~cmiltl'l. aiM 'iii! '..-edc~ ~nd ill voiul vwbj de 'CCU.nd",fBlll o..ukJi. Aoa:..-JsI~ ~rmatJe.! iI!IIte ~ >Cilp.:x:iu.le 00 oMJ.sposl.e:#c 15 dB miJio!iOQ ~

,tsrl

ferm",t

m!n,s (U iI lirnt!!!; pe«:: et.J 'II~rfu' in SIJ'~ tn mJrim:::: (:.Om. de l--8 flMj'Wnclri. Dc If(i('I'i llI=c G IJlietUI" de-iJ-~l\g1J1 o'J.Jrulu~. &DI3st.~ se va prc~~

o...t!Tl!!le ~
din~io

ONi:eh!.

pi'iiMip;JeeAs

ong.(IRG

ate unci

m'egjl""J.'i,':!- Forma lor ~

l!I563-

?d

di!sproFiXUrtd.!l·~ oului p~,j 1I11.I,.&i ~.~ ISmuri mai tl" tom!. din ec sc .;:om~ otg..anuL ~ ~or OJITI :sc fa.rrnoZi;[.j ~i eurn p3'!rundc J:lerl"lOO"b.!' blrD.rh!lK in Of'S~' ~~~ ti iJlj'l1fol [I!! fOl;Vnd,:.re~ QY~IoT_ LME..."'ld dcci s~ oosllJ,im, C.;'i • pIJIfll m.!li <k-t:NI~ ~ ging.3}S. ~rtc .~ iclii ',,1i~ a T'G'g1n i nWi~n!J! :s4 t~ .... m.Ji ~ . ~ li ~ :.rud~rn "'IC>IiIo~ de tt.:d'Cl'1iQr a LI;l;1::'~ei I;Jnicl.: ij-f'l\e ~ anumo p;arlioJLilm~ L.e verbesc
i!)

s.)...~i

Sf Y;tlioJ. t'!!J1 gN Ii"! lII!(;I. Aei. CSI ne,

-s.jIj ill).!) ",nn 'IJ I din ;;c~ (!!CI;i& o·..'ido..K~.., no opr-~m oa oIl~'iC4ti.3 1i'IO.1Str~. dJc;i nu

:YI1e ru.cn~h!".
'Ie

sfud~

PArtoo! Itl!

.:!!w"'Id

d! t::!

10

are

'o'Ori'l

'\I'Qfbi

.Me-m,sn"l.oll
-MrI

nVti ~

1I;I,!.31 iMki Iv~.noare 6

~~

d"lfI

1J;..a.

A~'Q ,t:NUileu~arirj=i

di:Uinltfe' ar.c- j'(:-ginel.

ca_r~

ml~~ imprejll.HG·i, --- 11Im::.!.e1 pe CllI'C regina II SCQ ~tfol ~.:lt 3lhinc1o h.lcrSfooro, preaJm ii 1IlftII<!I:liil de IlitiJ~ e.lfa • un ~ <:U tc.!ul OOg:J.C~t ~ ~ fiQrfI'ii ~i c::a inir-ec.uin ~re, faLi de ~l ~ 1::4r .:!Jj.J;}1 iMk • 5borlolJ oi de oIHCm nea.. i!rJ!! un b.!i::!Ait ~.,..a !"miL lQng.r ~i mai gl"O!ll ~t .'JI !lrbioofcr. dar nu . )~ de pro d ~i gJAlig'C'S: ~a I ~~Qtitor. Pi'iIX!elIrul gbiyrui\ r;;J,J ~.~,~ ill -~Ior ti CM$ lS Wi'i~ leU lor • III

Ca pon leu lli ' i1..ll i d ifli i\dt::;. ~ UI!I s.l .vr'I U1:J..'l'1 ine.§ dlJl\!l.! IuI;l1.l ri, po .;)lbu'\eJe IlU Ie: ! 'cLuL !..:h..I d .f ar le\.il'rt.~~i Ji;e.n ~I~ !!.iii" poe: Qre ~'binc 1e: i!rat.i ~rin KIno-tete doo:z.~ti <!l Ie ~ in ,:,nu-

~I'lIWI"loNflJ.l~

C,}

oiIrW ~

"bi.o de

1I.It't

ImilJrnc\rui

",una

;1ll'olik.Jj1J

I'

r vnrrr

[_

l
1

t 0'1, ~T.

ucid1J. rcg_iIWI Doc ob· iu,' ~ ..... 1&1 I:l!i'& "" Ii<ll

SunL

~IILe.. C Jl I

• =u~-ele

CII,.

hofir-.E.o;c
"1"

cl.

~:"I

si-III
:;'_

f-ll-gLlru m6rgin1!l,,; ncI in'll i ~ L~ :\::J II ~t' P ·tnC1!o 'n ~., f· rt: hagKtt ;..0 rnOllirkt, Alreor~ du 11.1' nepn 'put umbl.iJ 1.0 un siup f ~I It. t:lbtdw-i mir!ll,lJJl Q~tf alcr ~Ioe. .a'tum:i .nU::.lnllw':' 1'1'0 10 pri ~ In imto .ili,.,.re.Iri :!l~if6l'1~~~!3 mukri ~i.-o 1oJ~ld C.1,i.fl~ plilm Y "'lI ~ inMrI"IF"Q ~" ele ~4-,.i ve.id. fOgi~, .;bq =o!: din g~.:!lLn ~tbl~';1I1,!l1 I, 011 '09 dit .a.uil'l"f'; mpu! -0 rre ~ !21 ~, or. eli f;i!'dltli!, DNK: lin du~ C!l.I !l.gGmM ~I IT'Iult !~m, iocM 0 'n~rOCo~ '!oi ..,lulTI(:i (l'.[j ~9.c .j, so Mt;:Im. ,111vrcyn 9D1~ Do ~u·. ~:j, ,.iii C6 ~'l'im.!t'i -Ii nu-i bi :k! um :i des. Lrt. I. rn.,i -n.)i to ;;~ all:t~!o sn I" d ~"',';cu't r:u ,atul qheinl' kt.r mIl'lii:,

nt'

(II 1:0 "~i.JII'C~5.!l: Co'

c:

':Id

lIo!1b.J1.1.b
Unt.l~1

p",.\ro.b:eit,

pr0.:3 !:.Mr:.nJ, ii' Ie~ 1~ pi! CII">o'\ br,,, 11 lICTlIJl 11 b'-= f

w.~

rUf~

(;orl!::I1~"ii .O!trc ~ d:cK'lJr.aJlI'!!I 'i" :;.e b.!.OJ II"i "'1;1' ~Z!rl,~i Cinfl ....(1; !jiu,; 6 .r.!>'Jfcl do -rilIJOJti;:!. cn,i.me. ~ Gau~1 -s.] ~i rni!.1Yn 1'1 1 51 r..Jbll. ~i .. r ~I Cldi putil!~ m-:;;- sil rna.i smulgi cf _ ;1'~ l'C fOOT' ;)CCj)~~a. 1Wl~I!ir .a d.1\eJ1 m~~([ ild~~ .xl opt'.aP.!odt.t. smpu!.ui ilTrL~. ck rl'liO'i din gh(i d.l-."ld pu~in QrI I' i - ,~~' d rl'W"Il il1!r'o fo,rdl!.l ri 0l.J oII;i1.i; .n")i~'(l, de ~rle.6 ii\lllOQll!J;, Ii ,.lrurr.u fl fu,. ,rnim.6nd in :!iF:!t'l!t pe <hoi!;' rto plnon- ri,. -0 ptJi rntr'~ ~~13 F 0 . ~Qt..;Jnjei intr'ul'b fe:1 pe eiJ~ vei ,3ila 1111 rmpt.!! poglmoill_ Si M,,;::::I m 080 rill'. Q'inl;. iiJ rreg,il1ii Acolo,. ;n ((!tatoo in eru.f!. 00 .J!"Ii in urma, %~i ' amll'1!!~i .1J chl!tl'iLll.t-o kt. !ll ",io,)~ ~-:-a .df. lung.), oil ~ tIa .x:\l\I';j ~i tl1.lcimcil. r.up'~t'~ rns i"I L:N:;I,J cu e d~~c ¥ fC~p _d fUi!I~.iI -!"I, 1!1111 r.!1e 1"1"10 , g i'nv ~luie~ 0 ;;:;u fi 0 due:.., ve~igiu ir i,,~ .:I' unai '!!I'tlIn1 ;)j;:!l de- rtr;;luei~ ~ od~lli E ml~;J!Qr ~a.h ~i f;1.1:l~1 .1 hi:-t~ I~, tip io.t:) ",,·dod.,-tii. nU-~1 uIDd I'Qgfll1.:.!l_ .. d D;e:-i ~rjljjrt,) ,i 'II1>I!3 S,) '0'1<:: in 5:tupu 104', o.ri dQ: 'C n.:! 4£ "~~ Iu.a Q QJ 'C it ~I i:: un rg!'!.I i rca ':i:'i ~ IIHoorw il'l ;h.ip:.al 1'NIITl~, undQ c:;.t'l]; dIJI;:t e SOrCI cb " ,;i ,dt.pan'1 ""I~. if) 1'C'9~;- I:)d~r::ln ~i dofronat.j, i~il!l;llfll~-a: ['i ....e nu 0 'l'QT tJ:::' a, in n ci !Il'I O-nII;Qnjotl.!lr.i eu J'tcnl.il! :!!i 0 trn~i~!; iIl-;.cl :o3.a, din ~F'. tru C!1 ;!t~~ I~r.itl-crol~ $5 nu-l mal dC'iII p .... :;i phl I'ld· il'l e "t.i:rtc, ~ • ,,- 'xH }i rcvQItSt. l.ztlii 0 1Xm't~p i 11OU.ij, t;! -:- ili::~li in 10.. ~i ~ !!:It) e ¥ III 01 r eyolu~ 1: e un id I d!!! !"fi!.~ I , S re e io1i iil1dem, .dar pc c..1m .re~;JI!~ ~, m.5rl..rm. I1'!l ;:..1. in n(! 'k! I=fli ,...,\1. noi oomenii, in~ r'lu 1 m ilti ~i 3~il S{j in~1 '. CJJlirw, l UI'Ie'l n=:a 00 ~i .;;y. co ~ p(t ..e~('.;l QII ' ~i.;,m ~pl.ll-Oj un ~{;llr;fOf 11 ffl.JLd TI :;1.03 .1 ~I .~, ,0 • 11: VOl' min M pe.... n:5 f. 11 ~t d J~ t&t:l. ~"UL/l. -il' 1X'~' ~ ~ ~'I.I Ill! II"III~du- c:b~;j i.rwll ~ Ii ec !!.Co O:..."'iIJp hi 1[]:1eJ.. U I'C ;J' dc:':j~'.5 ti.

A.po;;oi. :.t! j L.impl stupul. ~i;'!id.::!~ 11'1..,i

m;;tl

IA

dld .. cJt ~,.


!ItO;

p pr.xl

ro rcpeti.

~liind

'ho.' l-or
0

;t:~

1!(II-or.IC

'o,n ~ I ill

rum.

on

'"

~(!'

L.

~(J.

,. \ It , T

I[

I.

CAPnOLUl ALBiNii..~

VI.

OUA,OARE

f)Oi, 1.e m ree I J ~

UUI"Jc.\

CAP 110 l U LVII. 11"'NfORUL: ~05JUL ~I VlfAJA LUI.


~~p'Irl,t.ruc;j 1oI'ir!.)~~ ru~:noi n~a~ . I!J JE:~J b..tytui f051,j de> c.a.~ :.flo I/'i ,;;lr' f; 1111 ltOr-e ~ ...,
'Oup cuM
COl

:5h~Li ~'<JorboK. .3e;U'T', Cl!I;~

* do! ~ nll}to::
}I

:s1T<iI\S. ~

tll'oJatg.rii,

,;)1 ...iwt

¥1 ~Q
In

~lUl. Oi! I~m

11;)lI. .... <:I

bAnt.M.I~1 n~stn.J.

-CO,

~ G ~lt!l.

ir~
_

CflJI'11 !!lCi",i d~I!~I;. Irl'l:blr 'nJpy! Nor e m,JI~ m;li ffio1lr(l - ¢.!1m 0 d.a;kiJ l'i jLJmiute c;a <I' ilL..

r'l1l'.!r~i:f!irc. runt

3J.QlTlollf'ldklrl

a'bll'101ar

~IIU

In .OJre'~

de: Ilngi. ~. loN~']r WIlIt m\lhoc Iu-.

r'lw1D

:.;eg~, Iffcd 01 UIT oom;jr cia 1:3. wnr! inmstr .. l1!l w -0 pl• .rw-re ck mirm nerinehiptJit dot d~S'o'oUD"IIr. UI"l tr.a."ltm lPoab :;iri'l~ Q regln~ ~,;md i~ 1m fuC,I.Jn~;li d . ku !!Sl!ip';rliti ,de b unul 1IJ·.!rfti 10::1 do! kilomolti In Vl!dOft:-<J .a.«~li!i maro liI:0P (Ji! 0 focl;.1lll,CllillCil. n.:'l!:ura ;-iI dill o«(!<5.ro dOlI';; ~ ~~ - 'f&, [ .. ~ otgiU'IC; ...1 vin:fur t; ;l. mir¢~LlJui. p.entru 1;4. IIi!r :!:boilJ I or;Il2 i"IImf..i. ~. poaM 1'1,13 ~I:'!ril! trilntQri gt n'll'Iii nriJini .00 ru_io, W ~ini) Er;;:i~r,j ~i ...ift WI- 1"1"13. di! Oepoi'"b:, rnMtul'~ .....1! ~ ~ q , prii;l,!lilIIfI

nelo liIil~i Ivngi

l;rinBkl,; Ifllpl,Jl rol:vMl. odnii IlIPlIn }i bulbuoot1, -r'; .fcc:.;Jro ~ \ :5,000 de .aITrtQ.

'I!'!r~l!:

m;;::-jdili

elJrJo:iYrlg ...iniroiii,

O''!;Lll'Il.,rI 0'19!ln'tll

.e-mnQ,U(lr ,d 'r,jFl'tQrr.il:li. ~I rc•

S€JU I ~~i"Id-ll'tor dll5igur r:i ill: eu totul .lffi..,l dcQt 001 c~rnpu.s din douii gLt.noo :I1'l1n'1ll'Ci t ,HG.l1i, ck! Fom"Hl ISIll!1r de f.ilsclc ~i do 0 mirim' e m de 4-S n\ili !I"i C.J ~ 0" roll:: r OK '~'l.ifi runt ~ribiruii de n_fie tubulo~. uncle fOrft"lG ~ !oooh:il, Ina oVIJI .1 . Din M:'ndoi'_ st'o;'Jil r» ;:!r etc Ll1I'I c",~::rl ife"! CIJ i nt;;o.·oiturl (.,,'tre:. \I C eeva III I JO, lnb,'l,JI ~ o1l~L mtoi

g;l1(!i.

e;. o

gT~I.

dl!!'i:!~
mo c,

fn:]-

f'llJmi'

r:.IIJ::!J

cjoc:u'~lor, I)IIIruJ oi (IJr lei 'b- lOon.lll1i, E I l~r9

4I"fa!:!Jhrt=!t-r. x:. l'Mi 9,[\

51 t. l e oc.lJ le de lcr to r;'I,d cd rse ckM,..., Fl"Jri91 d m'll.:! ,""ell re mill.Jo. (I Ol!!J m.:r- In I pi: rri 0 ~Ulul gr.n l!al .,1 ~t, p"'1 I'gin'tkl-re in jg ~i 1.1 I rID unul ~ c:e-a
1111

Ic.eul

'U

de

II i i s

ri

\
1o1

It\"ITl

..

1111.1";;110:"\

~ r t:
Iwl
IJ~

I" ... n

• T u 1.

"shldu'ui

."Ip.a1'8

'lui
., :I.C(K

r\.ol

J=)r

~~:'.
. r_
..... I

J~ n . ~tllo"1. 1tonJn,.J.irll

bI.;5.-'t ;{

T
'j1 ft""lrtci ,,, hulli'll: I'.j;:' So \P
~ e:o.J ,o;1'lt:llOlo

qIind

,])!iInge,.

tT..... ~on.Il ~' p~d~

1;\.1

piC~~ilrt!J1e dl!

dinmif\1~

f'11:". ~ '. ~
1
t;; I:!;.

_~
_ •• ._..._.• at'O

~~

,:dl!! r SI no!!, l;.3r sb¢ar.oJ';u ala intu'l:se, 0 lIfti~ri!!' ~ un, 9 ~!'1I!i!!;tk; !il'e un tr-.;)~:l ~;, dll~i!!u-J.Q ,~ f.e. ~,~ Introt#yOO inl~ pl<;moJr;(!I(!I ~9iM~ .' rfuri.! olb,d.o~IOII' 5iI:! .:)H:I'Ig. .

1[;].,,~~1

'iJr;..ai\il:kl ~r.1 t.,p:ollIiI ..


't" :.oJ.l;I!lll!'.

iJt:tj'il!Il;il \'"o.LIf. 1 a' ~~I: oK I~) :r<;' lln~L: U.S ;J.

:t~(:.f..

P ,tI,t.

ItIIrIIL""n~

P;

(\,IoA!l.1u1

ofII-J.tlJ ~L1lr:

.~' 0 f,tO'ltr.. 1 ~D.\':L 'I !D. 1I,u.1Il1l11,: :II L:.'bd T •.r\c. .... !t'Ii~ ol!:I11al
'IDI~

P't'rl Ir ";.JI~bn~ hi- - tr.Jl~L~ tl,s

uh lDuL
lK'1'T!!~~leIio .n 1 ~

rr...... ..l"I.
~,

' ib-

lIl!g,nlJ'lJi
IJ"n\IJj

d,r t1Ii.." ~c.:'I$M

:s.prijinH li "il'lut b~Tl'P-de


in,br";~IFlre

'9!mdl,J.~:s.c W-iI'!;lT'I<:ldil:,

f.ob1a, ~tOor;;;bulbul pin

rcgirT!el!. ~~ in
tim.lpll

.,.;1111.11

'!m:P .... b-~~~~


1'1
,)1 V~~"

~J

de ~pcrn"li)tl;lt.{}1~ii. ~..lll;.i in, ~~l;;oi,1i ".l~~i!ii il ~pt:;n;n.at-o~~l'ci; !!-pCl'Il1Iiltl:nQh.i~, ded.:i ....)i'IdlJ.,,~o elY, eu~ Igr, t~ in .net" ~i d;e ;I.>I;.Om. pori:., ci:ln.J'L1ul ~ ::-rn\D-

ti~, .... junog Ell rpun'3u~

(:C

nl,J.mr::;-;~e

~rm.;ltiOO, D(!< ;x:um 100 iph! , C.,Li!"MJ. iopermartQ;ilioi2:;i i~1 II'i':CP 00010 0 "I·ootll apAl'tc. C.if'ld ... ...00 bi" ~ ~oo d ...oo-1liIlfi,n1
.1

,-zar

Iu-r

!p'~ ol"9Bnull.li :; ieo:un.d.'1t.or i1 \("ff1~1;; W cd ptrnd~ on(.:'I d


P 1

ll' in~Qrul

n:..l·1

J'I"I II

po lo re ra "

tio:;], ~i-Zlm:!ipU~d (l [l'nbr.5.e.'!lt" OJ Q rO~i:I fin~ !:;IJ u:rll)le de r ~s yillll d ,b, 50Jei tl,J.acr ~,)u plilm' fl" r-eg,inei. pHi.fl'lB!'IIi ia I~I e.g eel .,; u.'biJ'td ~ 'IT: ~. 'k!Il,llui • i d,,,prc ~.fllr(';~~i""Oi.tl I/oroi ot.'nd I~e v ¢I'I'L o(;uptQ & "'~lItQI1"JL:JI II· l:Jinr' i ~i "~i'lrol!llul ol r.e5Fl'ira~.;i-. Sp!:r~ m.l\.(t~aili·, illu:l iil'loLr\tf'l n n11' d' pi!!'dc ZrI Ilk:: mH'o , • d;:~i~ 1'"'::0 au 1OO~'(;Iifl ~l.1t de • r, ,';' l' d hrJof'l>li

roI!I~

re§.,:Fi-

TIP"

II

1.

I ~ ,. '\ I~ I

'r \

I.

'l;l "Ii'

(!' ,\

1T U

t,

!I

CAPHOLUl t8lNA CU'II'I ~


!.I
~,!

vm.
~ se d-es'i"ojln

i.IJCR.i,iI'OARE.
ouJ,

~!tUI'Iac_:z5
fR.lnIKl:!i

.~foJr.l, s.o.\,ro~ de dim;~I..1 :s.triluc(l.1l po.!'" M \!1!S:- 11:.] va I m'J1~ din. pl,n In!rC.:Jga il;; tc:n~m:ati'\.!1 Y- il dim· :..;!i 18 grode ~~t',a ~ol ureat 1~{-re1Ji _~~nfl ,:.a-II) ~i~ ~ de Ii 11"11pti5.ll:;i "JR!, ~ do I JJ(:";l n~~ro 11 ~ 'Cuna. mn duecz.n ... s:.i-I ec:r~e~c:. Ciil n m" ;n'",;"1'II'Ip·~ ,~u rug,U)wd 00 ~ I;IJ alol ~.ilr de$C'1 ...~~,} ~I obr=CIU'EI¢ lor. A1 ...~i s..:.! J~iu 0,;1111 :s.~ nJ~. ,;;urn 1! "'ic:s~ ~i ;e ·n:l¢.rf'f;:r or "'I~~. d !![,nd "'" 'I,'tl.,.. lumm.:J;;:; I 1 11 ~ ~(! d'illlm, ~~ pC .Q!c!... i 1'J1 i spu ~e ..., I. _ Sine, C,filirle. - ii r.1~plmS;::l I porni ~r(l! $~l,JpL,[' • 00 _ n.·,j'l~le. _ ,;~j CIJI '5.e ...~II'!. ~ (; 1-l in mij1.xu1 l, ~~;:jl II; IO.Jneta ~i per..::k!~ ~ le ~ " _, Vezi, Clilini3'~ :.~~~ stup ~ Ern" e ;i r orrn~t ntJ . Q~~ '00 SlngLlIJ ,.am~ ~i uta" 0 pOp1J I ! e In r.Jperl: cu ;Ifl lui;; tit c I rom ga:5 " b n~ d 1 1 e ',j '51(:lof de • ~(l4~p , pd.~a lib "IbrIltl H.ai bdtr.j!fld. k(.:~t ~ f&:u! G\J ~J'\C lId..: ~L~I;!;,. Cil ~" P ukn'! vc 00.0 Wi'll iii o!!1br~JJ! 1)I000nroj 6 FlUNI.1Ji m 00 r,!fJ'ii d fagure, peniru G:! ooloni.! d i1Jmrv. CU ~OiJtc.l t inek! sale 'N, )tJ ~. <i, m i pl)t~a iLlCO d 'c.iiJ ::;tu~1 Zlr .:l'J.'e~ i~ ,':.1 • alf' rum runt kJ.~i Cf!il!lJ!ti din p ri~.o(:.i. EI are P[J:s'!c geurfJUII.: c r.o :Y.: po rid ,; nd "101m :W pt., ..im ina n lru, -- ~I • '~ ..1 i trJLtlt fa j"luncrie - ~1 de n'al' Ii eOIi}~~ iK,",fX= i ·.tiel p~ dilfl ~'':Jntru OJ u i'l s.lr.at d pl.:Jpol;:t. IJI'I r i, W int~,iC/UI. 1,"11'p~ na~ n~J lip!.j de p tin\.; d,'.H datu, _, 1 LI 1 00 iJ c!l:,'OiJ 0 d ";c ldLJr,. El~ ~I'" de Ji ~I 'n ru::c In (!"Uon,d MIlI1 mu It r;.3ld ,i
r

_ l.att)" C,Min.c, cgi"" cap', d)u~, a;pJ Q,.Jm 'i~m ~:I.. i ~,.£ eeu i. !!iii Ig.;ui (:J ru~m" o;!l a !!",'I:.ii. ~..II dJ!'JptJflli. our.. mel! p.ulJ"'~; t::,,] QUOi! ~m In ~o!I~rt OJ rr~~im ~uJHJI_lJi.,,:_ ... n(l~I1J' rnie do a b 00 .e~ ~ coI,...,]lll ~~ cu .::hlbg,a~JI! pi'Q9oi!lrle jX:!rr.tn,JI mimI;(!! ~I. b tr b...i41 ~,II in l."!.!dIJ rc .;:" ~c!"tl~tl r(lmiJ mil;iSI e ~.1,lI'I !dull: ~1!lIn'LJ3\s::1: ~~ .",'bI,...~ Wi g,,'Iprt , in nUI'I1,jr nllf', tot (:.3 S; 9,,1~~tJ;;In eut<!l~I!D >Celfl ~I'I dll'l pri!Lb;.a J'lIC:hll!!r.ii: pu: t, mit!re - rurorvi), nec::tar Pr>Q..'11;Pdlt }i p(J'~DI'L ltebJinoios. ~fl.tru ~ iu.nd 1.-J,"",~lof. loLi',ii."Ir'i .aoc..:nffi :!irtgbil;) If.Jm;§ .j} .sWJlYh.ii "~rV,;J ~"i:lr ~~::'r se \,t!d ... Ii'O.lorv.... d~ mi<:re !!ilpi)citd; rn;:,i illU" m~ ~ p.!J~'tQ}1 o~:dllfl1.i1 GOo! aduJ:: "ilYleg,!J~oal"Ql d ~!llr6' k, m1JI~ 1111 EQI'm~ de OCrC. pc ~m:'n,rfQlJi lp.u.f~lc f.n9l.!!reh,.til '5C ..... c. fPI,;!!Q"M ~I pc ~ OQI;turik ;r:I~ j05 ii)t~ ~j [iXllcl'luL
>

.i~"

pu,~
reg~

mYl'fd.
,awrn -

ml'i gnJpul 00 an.in~ din. par'lCil P,.i ... . O"~k bi~lI!, ~Im'!:, in

nCl3St,.a_

111urmo budn'ioa ~i
lI:iJfQ

c.c

p,;n.toc'ilk. ~ S-pUne...rni J;oC ... &:zi r ~ Se '"~ ~ im; rdsptJndr; b~~u' b.!i:!.lon%_!G'I;i ~~'" iu picmro .. , ~ifJ iIIB Qi!.rC. ~la

(uOOJ' chi'~re:i
IJfTJ

din
tin. ~

q'

,i ~
'!;<.']

- ClJm ."tdi.::dJ - m,:; intrebii el "~\Jpi'.a rocund~~i. Ql.llui~ d..:.!.\,

coluli mi,;.J de! albin,[i lu~ri.rioarc. Cirad-ooi'f1


Co[J

D~t d(t~'9lJrr C.l!ifl'«. -

,i il"iCiii

ou'1

alb i~

YI'1

u u' f~~~

ru<tl:i e pus. tntr''O


r1!! 'IMlO

mli",il"file'oa

(;!I:"Iu~1

[n.:·
~p!.I:r.

nf

';;:'j],i

I>-",~

.1

.JPj'J.

d l o'jk:JJr..~
'to DGlIJlO'

""

~r';

_I s.Lid

e p rt

gC.fJrI\lJ

ril~f

r,f, $g ltrt. ~ ~i .....f:Jld s,h,lpl,llui c

dlt ~flz.alii pl~.¢, IM~ d!CrnuJ~ a rort 1dfTI1J.1l~ti;ll 4(~alba loo,rl(:; ~ biolOQlsWl I(uekoomai~rell' f'i e.a ~I J!! illUl~i parli~lIli, Oc}i p r(.'!re.J e in~~ oo:lb,,\ui.;1 de i:jutorii pioali.,;:rrn "ttaM l' ro~ Ill! ~.ol~1 aJf'Jvm~ore. UI"I"i. pc care C1J it'J~ 1IlU-. (red, ~PUi'l e:., si'lgJ"lr.i 'o'oinf,J rG9in'.:li ..; ~e;:!l w hO'(r,r~~, d,K~ cut4ra OIl RII fiJll!l IXIJpda't ~ nu !:!It,,,1 _ UMG-, pnn iK:li i\.e.,., ffi;J S b. n i 'pumrnit;.;, mu~i~ p,jntecC!"llll mupru o ..arelor ~i spann Iic.ei Eu Rl,J crod -(!II acc~tl iii .:.u drop~ teo ( ~~ od tLI eu a'Coo!<~ ~ ~t.li~ ircbYmd W .:JQrn i.!ffi ~I p. eron.t<J II,J i 'IImn~, - da~1 ..:i Uflld'l ,I;£-nIK!Jl t p~hlC }1 p. rn ,:J .il ""'" n. put n ~l Me (;on~ ~roILl'. susjln ~grii ~ou.skfl COl i I U pot :J·..u] '0 ldl ~igloJlrll do SP",IIl, AlJii pn:)1 inti e<ll~Oi.i.Lc U,] d ·PUj.flJ® rt'SLnii Wl1t fQJ;; Q ,~t\J ~I C;,' ","lbino1e 1J.1'fI~ 00 u e,j)1Fti d 'tcrmin I :r.(':o.... I~ 'I' .111111001· cJ r(af.:lt r..o' W~ • .&nlon on IbillC QIJ 100 • m", tltr:zlY. N cxd d . I ...(: .::ill.) lecIie.
i-.c!.r

;;:,j

Ol,ll\i IAUI Ctl

in~c'l".,) ~sl pliK:cr,c in

Iu;;;;n.l
O&~

,o~unei .;:.lnd ii~ Ie rnk;i. ~l'\K-i5.

mai

alti Q\!JI ;

,i'.

o.r.

".'01

0""; . I', I.
I

'L ,.

~ 'R

I T 11 l.

't l

r.Ij,

It , "'Ii

1_

r.!!r'htor c:at ;l «IQr de <lIb' ne li!ftIio1_~p~ IPAnteoclt.1I r g·f\l!"i liJ -l'IttodJ-

o.b~F~'i!l1,ie~. al-

b~rb· eeKii,

sa

in m'!'O'i"

vor ie~i "U,-ne

re de~

II Ii L

s I .,\
l' U' R l,. - 1_.

'"

e
II

~,

IV ED
"

,
~'-t

ct;;MtJl.!'r·u I.; ED

rn~~f lnu]

= ~llllilr...·.
[oC .. ,

d~ li'I-

~,~ dill

:;; ~

Fl).:"- l:1'l. - !-"'fII:'u [hll'" lJol:r1lY IfllOldw.

"'" 'l!.l , eio~bll' ,. L l 'lbudrl J wlt' !fL TII'C:J.iAlOI _ "!1 o!;~ut r~


"

n~.",Lul
;l!puI..

(1""11, .!I un~I'L'lo(i'G)~

5{:::.J

:O'L ... .:~I'III:a,..;:·Q

ilu;}[ ~u '-ee l.:iJar'"lol.r. 1 t.k~llr. l11Idhl!;1I' L, !:L<.J ... ~ ¢f'1i, Ittlr.Ll' (II 1lui1

I!lr'

conllr.<r

~~! n 11~1Lr I~ cron1"W('I]l F mtlLLIJ!'l' ....~ lop [l1)'u_j, n~ JYI,\nd Z~.jj: Ij,~ Ib; , lor," u ,I~
uti I;i, T, 11.

L'"
<:.1 I'IU

~1

'I1W11lljl' ~ '.!II

ue

'Mmll'

rn

oc!!:ul

a -or.: 1!,I~eor il; .. mnea:z.a drumuL str' j 4:3 ~ il rn I inmlj,J'\e:5G "I d;]f se ~i d fa J1 - z.]; ne ffIoII r9 ~rJl\ieZE:: och.dde c"i';r~'50y ~a .Jli::atuivsc irK-e:ru~ in!; bJl '5Cho1c'!. L . d-tilLJ1 - ill ~g.ani:5iTIuui, a tola :so tr:aJ'1~O ma '6 C;C ~ l'I'IU'5,(;ubrc ~annW ~isl:c.n'IIul lflJiuscuLor. .jJJ tela, i'n. celtJ'e ne n,ocjll~~ torm' cl ~is'; I ne-""'~, pt: dnd all.o:~c :s.e oo~~;:th i;1i1'Ulei fcpn:Jdydioore w 'ij'aci_i, ~; tat p.!i"'J~ O!J ln~g!JJ1 orgo!ln1:sfTI :sa lotma:.Ol!:~ in tcl ~imptJ' ~t \I' rn~ilOr l L~i ,t~ ~ io!l.Z'C'ie sale de 14ln.'.l ~i nimE~. ~ iesa in~d ~ ck""1"1,'n !ri;III'~'''lIo'lt ,lc:esii. LimP dou.a.:;cci ~,un dle :zllc pc bru un QI,J di rt z.a d!I ' sd ~ I!Ilbini h,lCra ,~re, de dml - :rod ~i 9iltru d l!:i pent lIrwl de 'f~h)r ~~ i

ste

de inJi'itJ1 ~Ir
eslule
S'

"if'i.
a

~IllOl'

$i d"'FI'

d'I!!I ~ruipr>o~
toilfe observoll'

zi

pc

J\J

l'iul

doll'll (oJ

reg
~

au

']'oosi:oo. (001;1"\0, hili ~Ml ,t Ir~ '~IC .aLe un i

i d.J~ ~.)m.1

a(i!~i bit.e

'lo.Jto oO(;ei1~ ti''lJmTl5loml- r~,

1I1l1'-;:T

"J.
'l

IJ' \

rt t

·1 • I.

"

rv.! in chlllo ra ei~ -

ma in

re

pl-e

",' '.ace

1n ,Jup.

0 ........ I

I' •

.. 1I11'n

• l'

Ir;1n It 1

(:0

T. 1_ IIIn I sTi:.\
4!1
~ I

ST1 ~hJpuh.J - FKIo lru d! .1 in pr.


iJ110iu:SO r;:; III

FAftlTUI.

(!

'tI'flP ,; :11 ~

~i 0

-:
n,llloe ii ell'(!
pe e
••

..x:-D~; • 0- perec~ In d..'l'1il. pc ,)1 ~reik·~ i"IQ~ :5AlIllt ~. p~1 role Q¢~e.ru,"!gi de diniJPQ~ ~; ~ ~OO!:l :. i'i~~ ~o .(Wpl. 1;t:-5 mull lITIIal mU<"i Coal ~rt
dlOOI

hd

rei

Incru'l ~
11'1_ i
I
l'

!!It

.P'~IOltrO. i!! I. :5<0.' v(!dc

rp

spc

prirul 0• I~~'b d& d& ari[J'J rIJ.tii

~ Dcci~ C,jline, afDilillili ,al'>IO'" dup.& wrn fi s~U's. .'. t pe.f'ed'ili d'e pj;fi'Oitffi ~i doui ~ de ;:hr~p.i.

Albi i~ noami ~ fram':'lIItu da ~or ~ din S Il! 10 dctli~rurtlt

e.

J ...... I "T' [1 P .\

I' L

PIll"
11.
t

.}I;i.

L2Ib:ll Ill! ~fI11Jj"1

...~1",,1 nlljl ....~

p(!zJ1.~ ] Wi
=> ..L

J1'O nlI;H1iI[].1'ili"LI~l I.~ l!-.t'


l2Ictl~:

'111 JI:u1l:!I...; M.

I 1I!tillo:!!

I.:11l1>uhli; fl· :.:011"""; a II· =

h'~!de Inld:ld

po:U11I ill

= ~I!lIitbr;.
p.(I

=\

{~lrtbD.'l.
-llmL Lo

'L!Iml!.lJ u..
~ ••-

(J '5UJif.llhti III 11I:'~e..

..

ii:,J p'tl'llw.! G ·00 riu I ~ ri'J.i!!lL'Ii!I. i~iill sOOruI S'prc sf.\.!p; dna ir1ltra" ~ d\llOEI _drJ>"'U--d'r~~1 1011I';]gi~~ ~i'lde ~j ~elNU ~I CY 0 S'for~re .1 pmlcnul-u I f!a la Jncl~rele n.11J1~IIJ ~t:!~ Li'I~ !Q8J in-c cilh.H· ~i pklru;.l din 1'100 in !;Jrnp eo :siI ad ~ 0- a It.::! .

b!l'"t.;.,
~.g~,

tibie ~i 1I1I1f:t&'l:arcs sa mlIi ve& .e.tJ .tt, ill - fl:uri. in 0010 dwi ~rtil!llJla;ii ieI dep1ft~d. ~~. iIIiCOJt e c.a 0 pEl1lIs.j QC ~rw ~ ~~b"iFte.i:sa lj:II"ind~ iI:!J Ill.!! selzi;o~ii do CCiI r.;t. ea is:5- int~ ineli!!e ilbdomli:ffilkl!~ .D.rn~i c.4nd i!!Ilbifl~ fa..
oJ

rnc;~i

Lu r~ iClintro

1l"1dr.:t.

!!.!J un ;;;~rI19; d ~ SoC C1!lflOpIO~ 01

Cood illbi.n..... eradc

C-e.!lra_

I m .. rl1.J

orl}

~i

nt;.:I

'9.H1I pl1n

I'"C

;:!II·

f8;piti.
6

I P \ R M 'r

L.

In culiuLa C;f",-IInWUI' 5C 1I~1<lcr i'.-ru' bini;:; o!!~~i d ~. ~- ;;."ptJ~i"EI.c- ~I GOof. ii:i(!1'lIboltili~~ ~11'I~,!I[lk: ,I inn:gl - ~~, ,D.I!I~{i ,:1m h~!i.1 _ g i!llbln• do unli d-n _.fint'!!i'II!Ile !!Ii •. fl' ::'r'I 00 r.,'l:j ""ri 'Un ", .f.IIlWf"ll~ 11'1 [ali.!' I!' de tl"~1,U, dnr tbr~ I. I,e....am _~~ poe .a.m~&, (j.;) P16~ i!U I~~I e.cn.I.'lb~' ~ ml!~ _ 1ft nett~r(J'o 1I(<::.afg ~ q~"1 r~~,r;
;:J

,I:-~t .O'...
gr

'n.~el,

hl'sl''']

de ~r~t1)~ o~~ ilJr,~nlJ!:L 0 ncuri"lli, ekl ~~ .Jr.!l~tJ. ~(t~o n'iIU de 'Fro-~,

1;1

.fI.ll1:nitaro

~I

~1"I1J1\.Di1 ~1~~f6

11.1 mli'J.!J

i"J!II!IJi irnfl"!~'
'~OO ~ ill '

l!!:J::onilo

pcrtI:ru

(j.!

_ In privin~ vorn-tu.lui I'IU '.!II p..i iii. rtil'bi'li P>3n:.a_ -teeD ee ;t! ~ti.ji\. €I c;.iIi au un IMInO!; de ;i!Qmt.Jn'K..aru i r pede. prin ni;;tc :;;un te CAl lin"1bl"13 E,d,J!I~e. ,; Go:ire $4! :sdn," rona !iioil ~r.ll~ ton ~i 'Mibl".f.II~i1"lr.i. EX?1'Itru INe~o!!rc SI 1!IIII,~io ilflJ ~rfu, ~~, _ n ~p.ill' lJlo"'~~ 0) put 1: d~Q:;;.cb1 hiM. Q qoiln'ii!l de ~1ne..!pf~~01!1 5I.!QiI".~ 00 ~.d f~ \1 0.. u

_ O;)r a\t.Jnd iJ!binl!'e ...orbes,c: "ntr~ ; C:~I i sb hl,QhRic',

oI!~

:ii

j)lJ

c:n:u.r

deea'L~'~ ~

,tQtl,.ll upllii.c lm.sk: do ",ltali!l. Fl"rtiru ,~ktJrit<: nevd ti imprwjL'.firi !:.ht fJladUr: ,JI;e~~JI ~1'I!ljc ¢U i3jl;J~ort.ll unOII' miJ;;i J:lJiFJcii :x:apcrf'~ m ;;j,~ a membr.(Ll'l!:l f>Q.ltrk Rni!J, oriltrll~ ~e se '3I!J~aSJ;; ;nl:re ·n~~!iJ1"!\l! Qe 3k..j1;u~;SI; p.j.n:.e:<:'!: ioI!I
i,_,lbincB'g e~2i11 Yl"Ie:i ~olQtflii orraoo i! ~J! ara",tI!bi ~ >[~·~r uri ineejlj~QE: ()~ e pr,clul 91 ~i plang ,tor, 'i.es.c-U;g roi~Llll;Ji rrI<J Hestat;, p:r':lI ..'an b.:!:t.iit .Mrulit, ii:.'I Q i"I"IY~; 1;£1

ill

nu i ~mJil .. j do lLir.~filg e r pede li rna ias i C ..... ' . oil bi \q; 'nhe r I l 90:" U ul bc-g~l hvo m ncr iatI 0 uillC" le.euin. pO'lr' • &:: ~e d e-oobc!-C de ee] !II ~ ur.loG' obi~i'I;e~ nlJl' 'Se ~ sJrig-.e ,r.!SbOrlille~ ~~ do r>eg,inek ~tj,1 ~ C<:I~, se U sC: 1-' Teale ~rl.e!:! dDV<!de!iJ;; IbiMfe ,iI~ un "Of;) 1;11 arin em":"C~i c(lo11l'luni~ii. in II€! eh,' ,1UiJumii.2 !iibJ~~ii *i ~, .... -Ole:" I_ MLl,_lN1in.cl'.. ,') f &!;;lJt 0 $E! rifo! d(; ir\.[.c~irl, pc.r1~ru a. \ J;!1J":l' ~ a b Jc !;Ofll)uniN in~1I'€1 o~: t::1 .a pu!Ol in c..m'!I::!f.i:J ~ elL!! I.... atJi, D ~.)~~ t\I!Ir~ o[1J I'f'1 ~, pe prit'IMI venita i!1 ifIJ~nllt-O e\J un. ~raf ro~IJ:. 00 .Q roc I. Jj;1,I'~ o,J ~0!1 IbinG' f'i£j ClII":' Le~D in n ~! I.., 1'" ,dJl In"~' ,. ul c:a tr~ to['~ .~: rid -" -_'LO.' _., n ~r ,.llIIC~ Me:. ....] c IO~1 nup, Qt@ 0 Oil 5f!J(1!! o.:w i'-" ....... f· bog Iii Il'C ¥optl!i C. ~:D~(! i'lBni 1. f,f\EInt;: I'il in m'f'I 1;!'J\U.:lii!:! I !iiI\! f tc dOVlJdI· lndoio ,ie",. pri ~ i i do in~ rc

oa

r.u

sr u r x

\'1."

Btl'

.pl~~ ~ ~gritm~~.11

~lJb,1 e}ll[i(l>Ellt dg olrml.ll i'.o


~iNJ

, ;(IQ3~ta

pC

dlfiJi

1(J;a."'ir rp""~"11

d"u i~ $,

'.'

'Itrrl.o" 'oLm~
Ile!r"

in trL~

~\i1"O.

'IIi apiIM .fJLr'J.. ~Ti\


l~ •

~1nu' ,

oIiJ •

IAIII Rl:ijJit..g~fIo.i"
0 ,!)I~If'i~.

oil iv",r;

r1J

~rc:'ul

rp _.e3n.t1, ~,;&:'l1t::!IIm
P
~ .::I.

di!!l r:;Iap ,r1.

hodi
Meu
_

vitro]

rno

4;.:tpU' n kJr\dt, _ •Do eo Qilr:e .a1b.i1'l.J. el)r


nLrc'blii b.jJ,~1Jt

I;<ic-

~o-n\o rKO$~e..' Lui C:l1i.f1!, d'il'i !JbQl" . o~~Uio p.t..:,emm'l ~ 1;;11:1\"" oli~!;"r;'\ !All)c ~Io:!i JII'G .lIo~re:ll 1U ~ e <i.Io~(),*;:]~ ~ 'IF\!I;;' !iUl'o)~Bl IidufTl.ll.llll I ~1'!!(IJ CD \ ni;:1 m.l OIlil"!.g pA3.lUr;, «l~;;:i 1 ~lj. ' 'P'Cfd , ~ -.:& ~ w.'lIob ... din vr4!UJl ~Lira.i d ~ 1 ~~~ pIC:. ~!:lf·,ow;; I

.n.

pek

"~

cc ~
-..'-.~-

I'IUI-ti

0 vt:lTln ;,OjI • .,.. fI!!.I So_ ~

de: l"1.lCi.
(II

,_Dill

Q.!In~· J1'IiII)t'Id t: I don"" ~~. h!i ,E! rnai ~riQ::;. _ Privo~ milL m ;)~~~l'i~ l<i.Jo 0\[11,
_ ();)r' d~'PA ,~~
:5-C

E. obe!li1ll ~ ~

t.o€br'le~'I;t!i

pu~i ~ it li'i,~ . c!;.C!L\ ~ 1~

Itu
'U!II-'

a, ~I w~ ";r(j~ rt!pcdc, dq~ GUm un,..' ~~ !Il&-il gg:t'i(l \are, i WI '1::.1:11....ii!'L'Ilr~I,..,'i:! :JD. p ~« ~, I C'lLhirw tgt tlf.O-i: CI ~ 0 lTIIii 'liIDw,'l!. Q..! l1J~, t 'r~i~1 ~j ~ rfioJ' flCp::df!' , ' _ OM Jlt ~ i!!:!!l :JI\G p'~mtsJr,L CiII ~iflllllH _ _ D.2I ~j,gIJT· Gil. ~ Ji C~ un ~at n~splr<l!·,or 1;; ,~arr'l ...orblt de Q~ odat" i tl"C>i)ll:a';._ P'I!i ~i'ld ill pO.. . v.e5 rn WM ~ {~ Et!C1JndiJt'eilJ re.g rK!_; GI.! i'I fr,jri~r ~ DoJ., i(1'll! ....-mi.nte~ 'JTIi-illi spw, e5, ~rC lrMkI; _ e:oo s.i ,,Jlbil1lfl, ~ :)W tal' ' d-oj :laCI p!i'lliN "e:'\iIl • ~tlk,Q;!. 1!lIC:' ~I't. alun ~j ,t:i:nd :5iC' u; pJr.r eu <I~. ,r:n • rcse \!'!!)IL:JmuJ ~'n:liE!de! :ji ~~fi"i "rOfE!l!Ii.d .'!llp:ut!~ el !~;::_

d!:!.:1 '!,) ;:i'etd.:.mcl'l~' r;;i

!.e

mi~~

roped!;;.

Co'"

i;i'

Itmc~. 6Snd,u-i_ l!il:J!del pulm!il .Ii ~ ill.:l.ree, ,.........ll"!.~~' C.illi'toj;;!l i 's.aO SJ.mt p[.Mp~ii li.~'bif'lel_ ';-' $!J gs:;eSG ~u in {or,xf!l -e.."Jo L.J l'Ioi ~Ii~, el Li'I ~an!K re eP, p.,(!rul in el m.l pJitl'lo.!1"ide. m La i'IQ. j:i n.
j

gurii. ~L ~rahce

:l:etl' de z ee ~c--chi d'~ giitiri m[d, n mi:e ~ ig~t&:oJ' I&a Ii!' Jtiln! ~~:ta~; 1 ~ ee F ~ii pl'imte~ "pc ~JTl(!rt ,JIreoiJbaotn~n!lrl1' II fu;rr.1tolr.t ~i re9'1'!;] LiJiimJi sLi ,bcfomcf'luJuf ,:r.r'I"e;E,aI" ra a B I de jrttcpsl} ~J
!oraf(!-. St,ign'!{iltt:'i!!!

de ij],jl,lI'lSe 11& p!1mDn~ -

dJ ~tr"f.I'

un. -Eel de '9lIp.:iP'D mi~o lobI QO iWJ Ri9 ,C1 ~'ri!iol1"i s~~ra'i_ ~_~ ?/.:!~i, 'P~r.t\ru I'I'-! I~ 7i in., _in (Kpi~ Q ~riJll\I!I ce :r""f "jil.!'j.! UTI .elc:r!!lL de r",spl.I',~. N-..! 10(.) po dephn ~'l!id,~ dM • •• PO"' CO 0<01. ,'., .110 ,. ";11<1 .... «10 .., .. p<4du<: "' ...... I~ !.I ". ~
iiiU

:!!lJ.nt IPrev~ru'bc

!tOll

.s\igm,lo.

umllo .. numUe fr frI~r Ql'C pi ;.,.,.Ic, _'bino 0 b."m aD

tdc~ .1,..d!O A 1lou;il.ie

03~O om'1,!lkJi.

1KIo.......

"n ",,' ,CI ru" 01<:. Au!or;; .1 1""' "igm.~Ie. ~ wl• I"", I" Y'" p",,",,,,,,i<>r

pit ... s I. _ii do .e<j>i,.1 pm 1 l c.-.h; , II, r 'P pri•. "'~ m"!!e}"bu I!' ~~. ~,C$tn.trC\' , masi iii ~':u', r . \oV14i "11'1~ ~

r.

"""1'9

do

""i<g!;

.... ~" .... Ui Ilu'_ ~.

.. 1,"1' . aI~! pro> ..

,..I ""',~ limP

:,:=
ci

....

t· d'gm.

t I.',

. nd .-~ 1 rlii

il10
f'

I~

tJ.
_1-

Il\i~
~

:lC(!jd

. en '
I

i1· (I.?ru~ IE;':

II! -

t •i
C I

I... hu1c'.

SillI d.lr .r..cid\.!

Ir~'!;fQ
~I

9' gf d

M!,III

~ r)C\ oe .J~ inc -I r. -f1d .. u! 1

I1ICl'lOC €!I oI;,,~d JW til :(;.it lnI.!~ie lL~1 . C ~i !OJ:! mll(:., aMi) lo 13 ~rL'\cl![1 , ~ (II f •...ee 11 ~5>-30 113M 1.t'!I C, Of'9:.mi ~ir~

0:»:11]
1 t1

.AltLJ
.

ar:::~1f'd CU p.ral.I.:lI; s ·ova .. I In \l1'L~.rlOI" '~'1:!i":ng<!':fl50 o Ina d e t 5.'..Ib:fi I\u~riiv ;1 ded IltJ ~nrt.lrlllla ~,j fiKlue !ii OJ:~g(lul i ~_I dlJea,I1l.iI • ii' p .. li le de'.;!! ~:de G .jJ 00 cOrpl,Jlyi. '1;:1.1 " 11111'1M11 IbinGi e draa r un 'G.J:TI2i! il'l(;""~ s:tr b.tI.t!l!i di , ab d :Jj'II1Cn 111 or,;Joo, .rr.iXii in '1,: li w~ge!c ~Citld.i foot. -Qtrg.:m~ki,~'i«r!£ji't~' du~'e eu. {:l'I.a;1'9K! nurII!!~i.... eo 00. ia p1lil1 ! : QeI'l!3' lUI 1'1'1111 ~iIleI'.1 slorn1:lc",11. 1:.1 ¢:r(y' ~\.i~u, ,!,Ii~il'dnd eeiaca-i ml:~~~itQ.- Prill nltlll ~Ib OO'I~ ea_ S\fn,t ~~ilIQI~ lUll Mi:!iiptghi
_ 19~n'ii
,:5Ci

_.

d.~t

,1,;1Cl!1 ~n r~OH

C ~ r 10.

n ~1 C d!.{Fi)1 . '!!Ii fq Ie,: 1.1 <teel'o fI. Ii'll ~i.


-II

::"Jr'l6:l,
00

I;;.,~

I[I!,;!, ~

cl'~d'.:'iJ
"

iI;;

~ _ lIi'i

:r:II1IQ~ CII"¢\II

r'i'

D~e' r~~IIO!'I~ .:Jlbll'le" Gi_ (lU t'?tira~,i~epc dell'ld' dG clreuID~~;ijI Wf1l9r"'ii'lal~o."1~i"ai'1;U ell!'~ se c.redea .wltid.. Uic..:!i"Id

Si r.t;v-enind acum, C~IiIlJ}, ~ ~iw:-rnu1 • ~:s.1i'it',a ~i~_ "I ;:lIbifllei, ia~ _roan"! d: ;]~~.
iIIbd~r..du~ SIe con.:(,jjIcl~ :s:iigm¥tell!! ~ 5enid ~i .aerru! :s.trica.t d in ..... 3 :5'i ~~~ ~s l'f~~ o$'\e .don lIfilr.o, Apei prin dil~~aH~i1 mu~ bdOf!'\ini!lli ~i9m.l e lc se dC'~Md ~i UI"I .. r' P/OL! -p a " piiru rtde i 115 ntrUl.~ 5'lJp.tL~~ ~ inchld :!j.i .;)erl,Jl - -trull1cle din IffIQ!4,I .H:UII e On to.ale tr~_h:?el r fOC.1 d --~i memu opera de

seen

;:;u

aer,

oo'b

;JetlY

nei;j

'I.lIlDF

mu~

o!i

00,
~

fi.

U\ frOg, mi$G41"8
ebll'ld supap

\If'E!mB,
~ol"

5 p,j

G ., 1 ~ mlnu' Imp in cah:; se pOd eo s..::.'Vili. Dupa B"1JI'!!o011. illbl'\ol " ~a1"~t f'C~P1t pri •. igm ·.Je ddn ~o,.a::;_ }i n I ro i ~~'D'i1d li'1 !l'ef"l e ~I v.,ea ~ ~f I sbo..-ul ~pil'.1 p,ii"l !tiigfll l Ie abdorn "nulu1. D~<, .alUm. II c . d '; ~ albine ~-e co ~ h -d Ii ~tc ileal" p_ !"C;t sO-;If'ti.l~t ~~ .r1 a.a r;;i-u r('!pe;oe p~ Leelr! .• ~i el • sc m Cd e.;a :esp'Ii"1ii ~ oI;oiI, (\I 11';-1 mi .J~,j) P nleo ..ll.Il ~ 1'1"1 I 1'lI}r>~d f..-leu C\.I ~. c l)la.i obosit~ " ~';:11 c~ -Lit:ll" 111'1,) i.e. ~i ~o~l(j t P~r"I apu ~ r:"'r. SL!I d,;j.IJ ilf ~1I.iir din m\~5'1 I mult mt.~ cat, ~zldtll,de ce OJ;.:J J ~Ilgr'\mad~tIr'I el. Dc ,(Ir:::~ i;l~b.1lJrlIJ
l

C.I a:er di"'l ~ii sii trhte.ni; dl? pilda, .t:1:md C3del il"l .ap~. oiirurrrra ,,::h,;~z(; de i ndati, pl"~n f plul c~ nr.ot f9ai a'."tiL 0-'X.ig~1.\I~ ~iai!J~ lot ~K:L. pc r:;:..ijIre ins.i iI 9 .5W~tB irll ~(;i i 'titaht:· i ~i re.l;irliliil ~~~1el.~l&

lIE! 10'G,

Ie

wr.ltire. Mi"ca ;a", .oeeast-a S2 f~ de: 20-50 S m.k:~.ct~ rmJ r dar I.e caM a foai'te
s,.1!!

i ~h[d~ ulbinrek: ~

pot rl_'I;lMellJb d'liiiv.il

gLa.t'i.C ar 'Ie r~CCp.

mew
~

il'l ;;;o::rrp

II;

~j

~ir!i!lI;;t: le 9

IIj;

It I r

t I,

~i()l.J

:ijd

te in

b,

~I

pu-

nu I1Tli-e i

pll!

rn l'Ii m.uftl,

Ln~t.:

~im~ri,

~. l f"l._ ~~'~""lor,trn~lt'.


IlA

• ~.

C!.!:m

!,clt!\,l

,~

•LI•

'.

u n I '1

-.iII. 1.

AP'I'I'\tIlul m,u.K",dIU.
5., ~
jl\LI

Die" ..e.I.;t;pUGoil_ -i:i~~.!~I'I1ici[.

otrCC.f'Lliu' I a pgn. I. $.IU 1i11.lInOI sub g ~Uon"CM'. I~ f"~ _ • -nk~9IJl OQI"p a[ ;]1 _inei e .i"lI1e$lir~ Oo! (10 I1lI,;IKU r~ ~ rtn pul rn;il:.a _In ~.t:IP'?I'I:. G\l_ m 1"1 .lJ! (!I. _Mup_li .1u~~ tIlolJi mul\ -Ud, stand I n m~te &.lIP de ~Mleru~ Ln.\rcguLu'i ~nlM'l'l OJ 1\ • FL.sC2ro._OOrgfift fIli ip~. !FE Q mljJku.'~~i'2. .).~~,-?I'C!~, ~ f rc ~~ wdll"l le, 's-p~ralc seu jI()~nl' Fibl\i3~o 1I'1.!1 00 1mffilill ~1 9.ro!~ or n'I~r.ii dc:l{!1 iii 9,-a p.&n.a l.r1! .;;!I 3~ IP:'rIi.e din'iiUTfl MILi1ft1l!bu, rt:: ,iI;.ri 1'0 de- -Iu.,_gu' e~ y n Oi!J'lIbLa~ ~11!11 d..amBtrn e dela a :5-.J, 'P~ .~ ,i::! 'O-.:i.
~4.

,r'I;(l., ca ~..._. d o~ 5.0 ~nc;oro~:


r ... _
r

I'BTll:xr:sub cQM"m..:ia

i ~fl.l: ~i.~1 n~ 'PO" sal 1'Y' ..... 1~€!

.a

a\~b)r
~~

~Ir!a.
,

e, i

to".

"~!:e..

~rindrid!
!Jl ~:

pilirte di.f'ltr\JI'II milimt::\ru. ~ di.Jp~ '!I 01um-wI in~ ac.esfletl au fil!..lmC!~ ee luJe N" c~F re ilbr5J ~1I!3 ."..ie_~ ei ap e, c.k~ QB~~L
~ro
$Ii!!

b.iL; e&w

pG
I

prim't

nl.fi.t.u - nd drn ea
/VI

din so;C!ii

g~~~

inW.u.de¥rJ!f ear :s;for\;J.rilo e~1e }'Ml L'!1;)n~ ~~t!.! 0:1 ~ p~eioorcJo.r pfei:;ljJJm ~i I n"!a:t:ikar-aloi", il~ 'lffiblll .,'Mlngclu~ ~, .!Ipilf{l~Iu, d~.e~1 ill, MUjC.hii .ahdQfll1cnuL'lJi, rta.re con'tr~~ ~I~ tr . rn~ t do!, ~
oi arLpClorl
elfS

'iz·

ifh'~g tr-Lihe;ani. In
0

d iltIiI~omic~ vorn

toxWiBke prO'!,i"enlie

elu'.

rete ... de
;x;B~<l>,

tubuh:\C'oa.rtc
{j~~e ee

. in ne l
_Q!1.

ij,asi

m sior\oW . c:~ rtei m.3i lJ1l.U:miQ. I1Vd

IJ :

.5I.i1"l~

men ~ntrl.l
1'1 ClI.!

~mulu"

dO'OsebU _ aero':

(Ie p\lt>en'lici,

r.d~ i~eore .celul


j nsemn.:it.;!.t-.;

<coci ci brebu.c, ~ ~ - pill'lJ.md__ 1J.1n;j i~ ;;e~b m31• de~~_'Lo


ebu.19 ~
<LlJ

Q.J 1"OC0lr'e<

n:lili
II'"

,'llb'l'I" I

re.Sl,P

!lC81 eu
••

... '5-'

sa ~

~ ~ ~1~.m .:.~
,,!iGriI. lar

nD

116

In,

nl9

.:J1?,nrlill!J~ S pRK:r.ator. $i c:.u ac ~ti 1\illl'l _


iC~lQrn

i"r...L..j I IIIii

C.~ ·1

i.crm-~

stud'

1~
~

~i in em 'riII~b·r.ci. " natural Din ot peti ~ c.~ .' mil'lu.oiP nil :scoate '" ill NUI1fWJ~ CrJ~ ki ~~.IltO pil,!r odat! cu {ioWa mlf;y8 • no

• lucn.J ri cun

CAPITO

1JL

I.

......

~ \\111'

M~i ~I~I

ifl\J.

~~Ibj.;

~ n.)~te.
lC"d.}~

b)

CCl"!

IIdf;!o.

~T

,."

R IT·

I.

h::Jicir~ pc Gtindl

1111 I. 1 I' ,

'S 'f'

R I T 'IJ

J~

he ... j cia f""' a"'.J, I i~i! 1.::1bguiI'i.


1:1

rur i ~r in ;it~rp in ~_ ul'f'l .;. re m.~fI..m~o1 .C.~I


~JI
~I OJ i.,

mij'o-;;ul
101

'1[_. ......... Cl'nm

,1C"r:.

~,

,[t.."-t1~i

sc rl:M'l

-~ur~J-,
l">e I

Jlingure
~~I
I!'.

j~

~I m.JIl

ale

cQronij,

8fV.J"

in Io!; (:.3 slra)e-rck

iii,

n~

til"

II ucid. ~I.I ~ ~I 11,11 un co¥=ltlg rrumo~ de. ~rJ ;3,. Q'tt.r1- n -maNI a~stor fh.rtu~' e_ pre_~ .rn~.rr;:: ~I ". br ela .run! ~
lor.

:so.u.rirli _~ ,est:e .1Pe.:;:eUudi


01'

~\lg Fi, I • "'1';]_1 ':lf1C ll'i o1j\l~.o1' I) ir:ih,.... 1 (:lJB So8 Impotrl~~~(I! eu _nd' .l.r i_r'(! ~nkl!,p:JiHi'tului ~;r" hoi se il'Ldi"AlnI~~~e. foh.I.1 ,m ~n:en;..J '.~ ~ pi.
,S

clblnclc

ah.mc,i

.!Is<.!i.!..'
I~I

\ ..

rc

I.!!\J~.

par. S-<:$:J ~
OJ€<:Ij)Hd e.i :run! ~

lil.ll'1~

.1;:1 ,

,C...al"~

d.:1.J ~iJm.,

1'"(3

:iI

p~ ...'r;;~,

01(;1

a;p.ilf"J~1r.,

yi§iiele

It'lil2i al, dadlnd

~~j~-l',

dar. elb ole i~ip.1'ZQ5e a.\1'UhJ I ce ~(I11 lor, a~ Prt:ClIm i nc .. p.;rilm oo.:l'ili '~i <J9QRr~ita nQ.Jdr'a! lmi ,SPU5i(l C-61in. ~ OIl ~i I'tI\!IH QlFaj ill'lG! ~r :s.auilk;u • .:;:-, Qrr-c-lJ' Ollblnii .dil'll ~ d e- -g.;:t.a ~~ 00a \'~~ p;cn'lru bintde C>DrfI':.H'I fi fJl"Q. o 5eI £j.a.ndi rei ~ p (i riKliIL 00 ~ >0 di,pil loll ind:';l·8!~ ~~ I in fig.] 1111 oll'ioo ~ ~ i!fmrettin~ :;lgUlal'lJo ~r ri!Jvuhd cetaiii.

~ AJa

~liJ

dew, !!!lIe ch IElma cl f?d r lc JI dl.relUl!!irC' niFa p'ilil~~ri d 11 ee..r.l ~ i p1"l:IfKll\ ~ lui de a mal palruncki inaun I'U. -am,)f1I zo1dZlmie~,
l:"o'J

0'.

sa· ~

mai ck:porlc_ ..

ij

II

-Waf6a1e

( .....

ItI

lI

1.

ml I~:r, r'~i"I- ale s.._Ii umble: ~i. ri!lgurele ,:,r.e ;oj i!1 21~ 11 mlhn'le!n jl)C!ntru iIJTI~t'!idQUa r.5.r'lo!iun do eelule, . dll1 nOY d n I~ Mx:r rnei i ra:rnir un

IJ

:ti

" .... r, ,,;:

•~I

, P~'
tl

c.ond
.ag<:

I. 11i'I~rc~
JUIJ
~

bl'iJJ1Io:.lorm

p'.

(oil
'1'fI

L!C

• bin

\ij

I'J'1oL! ~Clid

da illilu

00 CAlm

:s '[-

PAR

'T

!lJ 11.

In

II LL ~!"!
f ~l""'''' I

r 1-:'

~ ----------.,--------------------------II: ,. l 'I" \

...... _..--

u 1 T U I.

M R,.Jul r"l!!Iirilt1ijn

.cO:'l~

br.ur:f
1>1;:9,'

f~91.IIri1Dr. ~i ptof.!il;l; in k_L -"-- I'C~ 1:.C:rt:1. .."""......


~ml

~ bolJiJJtul. .=.~e!l.k! o FD1ul At1Jrll:;~


spl,li1t!. ."
IIne
i

1 ~1"Ilt"-f! ~'"(; m1i:il,i.r 1k.M nwlt ~t.a (,4iIII.J 1Uq1!! ~ 'I,c..i QJ IIfl ~. 11"'11)1 mar 1'IIJm1t ~ ~lI!Itul.e d_ III -Bt; ",,""illOllrt! E~Ii!;.!IILi~ ~'l,ui ~ ...Sl'" !! urmiL ~ and KI~ul iM(!tI(J ~-~i II; !ld~ 0 r:.aH f'!QI"I" r~1f'IiI t;.a. 6 ~, ~t~ 'PC I~.a 1i.KC".nt-oo~ ~I [e i mne :>.s Iy;;rue ~ ~ ~i mutt. E,., c i'li3 .. ittdato.are ~~i ~i e.1:loi! ga~ ~ ~ ~~ pOilItiI di!pul"ooe 11i1 cd\lK!! 0'Ui!l!!i. Vlaorul dt: 1'I'Ii!.D:: a C:)nd i,cgin,a <: t_~~lii. l'I:U~iiro~ de OIJ.§ ~_ .po,m~ I(J IDfi n=~ ~i.~ ifl~ _7111 ho)~'~I~ po:; ~,;;dlbo.!11ra, .:llja ~ Io! ~ l,ine. oI'd!ost.;, L dill ~ft, A'blrt~'kI. l",fkrr:'M\~_ ~ ~1(:J1~. rcSll'le!i, ~1Ii~eo e tlif.lOOfLc: .... ~~ d ~P, o;'1.l!dcSll: fl!!pc.;te ~I numal ,eePtrJc i"IUl;ii d~ fl~rr,r: lI~ri:~ft'. P;b~ !l1ll'un l.'nl"zlu, ,oondi ~n!5'CL-B eu didl~ nM.I't& t1d a; . i d~ ro!'Q ~ 1\1,1 'Ie eu ma.i p03te dOm!.dl e... Qitliltvl, c;le iC ,jj 55 llo:k~ O~ L.oI! ~ l t,

~'='r ~

." Illr.rtJlip.u~I_~- .
!;JJ

Irni

III;'m

r.flg '! _ p_ro f iOC ll

rdl'lfil.llo9!!

m;).l

peM'"
111,1

_. Oi)r d

rol"4!

aI.J

0 r:h'n dc-osc\nL, ec 1;1&d.;:~ c,J! OWl' eu

md ~1oJ~ d_ '1'::"'1,(;.

03 g' le '.: ~~' Qru d~ n"~ _ pl.Ii tlJl dm rarne - 'C ~5i9U'6'1:. ~ d iiI;! g~~ GiI,aj ~ (;Urn !!lie ~tiou eS in did t 1 (3 1!1gr InlI ; i.n~roll ~ m"~rie' ,i d ulll {"gU!"4!! .;u a~lfl!:l de cblLoo~ ~I ~~ pO'!: 'PC' ~I j)1;.K,~ d . dd.d t ~~el de ~loJ.1e De .(WlC!Ci), e ~~~ .,Qii!l d:~ 0 Itlgin.l )Ill'a". ~ I:!l. - 1"\.:1

to: :lUpr,,~egPea~~. ~ PemruOO .00 indi!t~ ee

ICk.~ o:;o~ rTIilP'C 1111 w!oo'al Ncrl:um a l'II_s1;rd-,...o ,ri:;:i 0 00 o~'.igiid it ~i D pr.l~~~ .;,:(~ i:!_"v.-bl.1 ~. ltd d _pl.m ill c;h -j.:o I _ QI,.I ~ lI':'Iia . Urm inc! e!:.t din Llrtnd O'C ~~ e~i!!~1 -

"l~ihll

l .... lc~o!Il"rnici~

din ~r

,.or ~101 oOI~

"".~

1:1

11\

II
j...nr

e I moi moM

r-p~1

i
Iff

pwi

Spt.1 ,

inc."
lpun~

~ Cum

RI

d.lide~f_e

r.rlll

bgJ.llnl! ~

._ .T;:!Jr~~ vre il'i2i~. ~'~d~ ... ~~ilJ cum 5. dad ~tG un b'!i;!,m~: n 'P,II'I ru I'OrhiI! (.:Ibn, i!Jj dou::. zr. - Chlolf ooccrnllJ ~ sa~li oI]r !;. .az', _ o!iu.a. <iOCm vie t;e atilmit. ipl'\insil de ~fQrul i~dI ~ ~I ;ma p ~ro. in ~p'lI iii n i~l13. Do ier'i de d li , lb' I!n!kl~ ;!'fJ~ ~I ~ tl p.n ~asta ~ipdl de ~ts ::;i ,Yl Ii" . •C ~"-i:ILI dirt md.o ~ rn de ~Dlmul ee-l pO-l Ir.:Jg din -,(lI!&.io:J noofl,,/ ~i. indop ... ·M'!.dV'-S6.'ru miere. .:!ipU~ de I ru . . kJ llJ . rum :r~ 2i~, .oill putoo sp!.!(fI1!!I i5 nu fu(; n~m[.c, ~ WolqI. e dln - l'\lJ. ~ 1t1!l3 m~1 9 I 1n!d id muftca: ('rid'eu. scC!l:Md I'!'IJjtl'~ pro .lIIr jgr €!r~.liJ'jr.HI"iJ. Elo:rliJu 1ei.;)95.nc. dll opbpr.o:::!Ol;O gJ'(! ~j .!ia.Im $ ti pul ru r.::

_~VI ~
dUi

,'.,11

1IIl1

'\

l~'"

L~

!t

,
v t~~ e:erc:.Q l:!;.e ~rf! !53 luo::rl!l~':' e ~~rmin ta, l.a~a nurnai loil c.!J[iv.jJ s~zi~ori dc, ;;:J:lllIri. -

C un

'Iu.:ru' ~ C<i!I
Qj

pl!ee.i!J~ .;;eurn de colo. de ",nile Ittrnei t\Ji'lt mule Lil ~-t1Jp. ~c:JJ ...om in:iaatll'll~ PII' 0 IP.!I l!! dupli Qi'"e ~.g ptJI:em deQoobi d !ltD c:eleRc !ej IJo ...... \ ~I.-:!p SAd c.lnd ic-, (:-"d C:O~I pC bgur le 1l'\¢epul. dii ' ~J ~l'idj'l!ptandlJ . ra='! d' Ji Oitifl"lad .imp! ceruJ'ef.e. Mc:i:!d d" ,11'Nrlleli! fi:l:llie 1,1;1,'", 11112412' rna; pulin I ~gu'ilie• .zj'_ "cAJuIe 1 !>.h' r~ind .utf"cl ,0 :.lujbi !fa ~i inginerii i"Io;;otl'i· d' ~,
i. tJ~ CiliRe, i!llb' " ee-a
N
N

1!im;

o
Nil....

1'1...:. ~1. -

rd
I rL'

1..
I

,I,;'-

(!Ir ..

Jb:

[llginer,
:iI C'1J i[ida,i'e'I(!"~ '5-~iy OI.IM trcb1.liE!' I il;uioJ k:(I'IGli", G'Clul;c.k;, E. ~oorW int i"'e!!=i!L:mi so] aU. c:i ;;:;idul des,.
1';1

, in'l~u

~Irn'"
Q!'I!!

dell,J~

plI~

ltd 00
1l'II!!~ \'"

A
~,~,

ri di,';! c~I'!.I~ ale .j:Ji;iclui~~.j g,lJI'e. (! ~I, ~ p.'.n· 1m ijk¥:, diJCQ~ <:101<:1 mij locul i~~ cl! IOi~d<l g Wi9~eLi edt! L.:l:or de: jO$ ~ l!i .ecn.

'(I

~ rn
fl"Wl'

::A! iprlJ!'Ii

i rn

Lro)i

(\j c

rogu
Q,I

hcti~Cir. ~ elm i mu1~

"1i

nwi

nill

II:

'9~U"

1Il1,.

1.

\1 ..... ~

r.

1_ II R I ~

E\

Lll.I

ST C

!" \.

1'. 1 T ~ L

c
I'I'1oilII

mal

pc:

Ap.:'\ aC:8iJJliJ ~::: enre Q udtJ;;;; ,j],'binc~, 111'0 p!.!-I'!i in Ifili:hl'J.c, ~ ~rn! CI.II ned:;:lJ r Il101Otj PQk:r.u.l flgrilDI", Co. I;) ~h i'l1ln"Jag,Mlnat.; in 9",~,,:,el-r::: lor. ~ Uf.do • !Io~ ~~i .'b;""I~",i, pe",," P'".;(''''' h,....i ""~, il><.!" ..... -0 .n .. 1.1a .ea s'ar .,.po • ,.1'""" ",b ~ •1 ,", ....
_ C-j)r"e C

:rlup;t.itui

.:=~i p s.ON e 1JrMz ~a per ~ ~Qlr:leoil 11:1. ..J¥lr fkle!l ele 0 "....J1l gu~l~"Le~L ntI 'l.m in ~ i Oe . • 101<01 < '" ,",yO'., '" p~'I ••• .i lor. ru vn .,a"lhru -. • I." 5lldl,.l~.a,ed1ilibt\J O}~ d lr b-u -m;iQ:!; ~1 .x:\~~ .!I pioIlI!2 'luI, IlI}Oll di! .ill ulI'I\C'to~l~ or "~ oa.J . r~ D.a. c ...m u r,.iUI15. -:.tup.ari.1 lO~!J' -.doH ;:,s.;:!i .J!'l(,.,_ri pc: Q~
~i-.Jr i'le
olI~~~

,i lri.g, 'Po ~lnd


$lLC

21-~ grodc-. -

;:.pOri-

KE~~

lilal1

J.·ZT

01;

pc

~re\13

b~~c

91\4!;: C

K _ta'<:tru1

W.Mr.!!!. 'Pare!.. oi:!

j.!c;vL un

pol! r 1"!fI1

'

~i

9 .. ~il)'!!p!.i

sa

c:ltiroJ•

nn rL: dt

:!::

'r u p

It iL l T U 1.

r\
~
t

4f!'1

\0

r~
~
j
'-!/

QJ

~ ~ ...

~;,

-sgr

1;'

II

TE '\

r u .' ,\ Po \ 'IIi

U !L.

\"

, tJ.1i de in

s"r . Vi "\\
UIEU TEA

i l' U

t.

m
PI!! • d Ii

cl:Jrjfti's:!ii.
!lpuflC"

IJ..!'"

Id'

.·'11

"'\1.1'1'11.]1.

urirl l,J.flarulu

fI'1

...•

,'

leu torr pi!i ~n-

urdini~ ~i-.o

U\ I

....... ,..

~i dB

O!!\ ...

II R I

T [~ 'j;

~(!¢I;.IIr1"iJ.

proo~&iI;:J~

.d

fp.:!i'(;l!I~i

NIt-.t;!<1~1 do

~pDr~r£!"t.~ miero

o dor1'f1:t\ in

Glu Q1 Can.lita1i I~ 100 p. rli d

Apa

rOiCi

ne

ar

p.~~.....:

7-6 9S

9,0 14, 17,Ob


1, 1.:"

&:I

&.00

2.00

as
62

1;00

o,4~
0.00

59

4.9'9

35.4$

FI' ~ ur. .

wdolJ re fina poe gl~dcle neclemti'e oil {llduf1.l din c.e in oe m<:J i rnuIte] ~0,'1 fJ.J1'1111CJl$ 0 p1..:::a1c ca ~i:s.e 3ot1.und in hJll1dul pciil"llllui Uorii n.~, raoc (:U 0 no rEI rt'Iemo~5. p,o.dl../.'C!ia r\2dllru!ui e til'tGfIi!U ~Vll'''''~10 .~tb QJ JI,,&.t rn:!Ji 1l1J'\J1t. eu C,&,t CoO :;e pro~I/,IIC(:l 'lin

oo-se

OC!

~E

L' , c' c.J~d pll:lnla e

ta til prod QBtIB d 1 sb d- :.L-iIrQa.


I

I dll

1'1

.111I L

In

.'

",Lufl~

{'u .... 'T

S 'ill 1" \ R tTL

u aw,l

;;::.:.h~roiue dii'lo frurt~. i,rIT ~!iiimJ loIJTig21 ;j] a\.ll ~i pcn/lr'\ll eri,5J, Ilia! :iJ! al't'!il~ pri~ 901il~ cbi~!'HJ-Id a rod", I11,1 i 'I'I<msir~!.i04J 0 f'(kllRl:! p -e d'! tlS'f.arli~ accS'!o-t Ifesruri, Dae5 cil'lreva af ~ !lUb. WI ~ ~

pni!'l i!lM'I: Ei

"'riilneSG wg.!Jrtd m~le"iiis


flat.!

Sll.1l'11jL unul

:rum

~ur9-e de $tiS ~ ~ impr~ie pe-~e l~ ILl(irU'rile dii'l )tH ~ , €I recoil t dB a Ib-it'loe , • I I~ dt: 1.3 .. he. as ccs nedar nu pO{If~ fi de .0 btma c.1lit~ ~i , "lb:1e1c l1u? I i"eot:Q"E f, _ d~ ~runr;:i e~"d c.aanp I'iU.! ~ gOI:;C' nimh: __ sunt ne, -I So se uLturrn::lilt!a cu ee9tl oCE giis:esc Di!Idi ef.e. I..,~ t:o '\.I:ni:i p-enh'u foJo:ru1 SruP'.llLii pas, in to-tjr'lfin~. rel£l r:: lui ~~ , !-'~r rc.imr U~t h:..J ~. rolof1 pemrtl irlram. de ij,71mii, p~ bo.!Ila J;ar~j :;;ub '(l-tmQ fo.or.t ... tele ~, pri~jdioo~ po-ntl"l! ...eatD oo~¥, i _ Dar QI')~r~le:I i'L.~~ru Il.lIi in lkiare e tmd \Ina ojJOOC',,~i~ ~ !!fIiiI ~ d reab~ bif.!J ul cu un ll"l1 ~ d n OI'! in c.e rn'II~i m<JJ'C _ \1 , C -I'lle. ~; AC{!a~ Ii; liii~le i'(I.i dr' muHe COfIicMii ~ ~ r' Ie • m.ai OJ ~am1i e _diul in ~re Ir.5.i~~'e 110 fO.,), P~od. i, 1"l'C ~ sd," ~'b. d 10 p'MH~ la P'olJ1tj ~; SI"ID irar':'urir:cl!l ~I~ { _ " A. (, p1(;' rnu I ~ li-i ,riu' " inti n tif'FllG, dar e b~ sa F cCC"/<) di II re_ 1.I11' \J nii ~a,e.Q , • rmodll!fid. pr curn ~ roP-l IT Q PI 11 'j(t.lIla,rilfi ri II~ ~OUU • ./e- Uorjj Gorcs.pOtl~t~. ear'(! fac: eo "~I'VI ~ v "rie c in ~'CI!1l ~

c.

I:-unze :5I.nt ::: peed'

li~li

pt.Ific:i. ar vedea

0iJ (10

plO!lio ri!~tl,lIrl

FI', , 1'.1'
t:t>1l1

1['1 ' "E" '. 13~

S,

oil"

TLlP
1-

H.lTUl.

r. 1 sr .

.......

:.

orA iI'i leiu.

Alhi.nck

.1'1 orind P~~.-:I j)~ s :l¢"i'~ii~ ,i!I l'I'Ii' acolo ill frisu~ io!ri'ili

.' , 1.:1 il'l.:":epu. echiu], .~ lbi

i I.Jr~IQr, pe ~~.ilI zid,iri~ r II J, mbaruhli ~


JICil~"

do·cli!.i
_L

0?1:s.

e. AI,
~I

~2: -

de r .j.i·l'dui~I;" a ~TupljJlui. illbll'1..il1 JrlOO~~ c;c eu i ~i l21mu C..'Iffl cum ;0 f.ooe ~ \--0 ~ Q~ i., ... boruri le de- I;I,.IJ.agotoor<:" cJi'Ilind o1pa. ara at il'!'!;eml\.i1iltc Euu or oo dar pr'OCl 5lIJ: i m.; ~J:',,*it, -;_. ve em eurn ~ for~J:.i in

mtIniUI

I,

in ~r·me

n.;.........I'n"'::It '.

i prcKhimb

apoi ]

mier.

e'll'e-S-

'i'mp-reIilB .....

.u rit' ~ p educe, :s:t • 56 beeem

la ce.3 'r~ tt;!t5

¥ do

CAif'HOlUl S,TUP~NA
C!.NU)fHlJle g!:!nDr.!lkl<,

l.

SAU

P~ISACl

,r
Ibin IQI'.

l' P IL 1\ , T I.:'

t.

~-

FlORA MfllPf ~~ ~I CElE LATf

OOND ITI U N I,

Ii,

Ili;!I 'o'!ti

og&1m:i

1....

II

R I :5 l' Ii"

IniJ'JiIJ

Ism

I'SeFUI rkYH
iWI'"a

'OrlJd rC PUJiull1 f/J-'


.L •

",..

m.!

orfr.;;·,

raJ.

€Tcu¥itJlJ!I djJjumJ
M.1D

i~ rf,::ur;I"ium .s;;.c,..od'II'r .. { FtJdJ..1\r.i Jug lul ii:iU :="1k'i :!i'

Jug

lui ~I

Fc ,,'1g
In!

(Gte""'cJT'i J-tcd' f"~"] I1.:.VUI ~DID'pfilillum 1"1:1-0·

1;.1. m ed/.m.J . iIiIUlu'


IIiI~r~Lr I'lII

[Jd' ) 'PinlJ'

hb.::J IJll'lJllJi {H

JIl{i".

PlopiJl rWgR.l fPOPL.IIU~ 1I11!il' ) Pemu:;o>llr~ {!Rot ~1 rlJ'hr>JfT1]


R~'L-tlff(1LII

rp~IH.I~J

L':'n;j-ritn

!'.au

t,-

r.u~tJIiH.J'

Lueema (;vl

Lilic«' l~bt: r.t I.iII'1'I L!.N:cmil (M dI,<tgo


~
SC

"v~

Joi'U

lirJ

mul ~Ibolt· I
Ii.

li£pJrcb.i!J!mI

h!rw~

1.1" }

ellJ

II; L f·

~l.

tLlI'l'l~

R~pil:o

~d-

~C 9"9

!..~.m'i.I'ii il op1ii rl!.nOh:r.) 1&-

~~~a/~J

. Ma~ ~j]po(",;:r; (E.rhor!rJ IJ .C'!rul Magh1ranul :s..JU se '""rf fo,r!Jil

M ;'n,:Il (Malus oomm{;ll'li!l;J _Mlrur lupu lui :k1\.1 Qmagul I~~.


nrll:.lffl l'I'fp~~1L15J IV! ;jt~iunCJ _rDIT~':Oe'Cp-F1BJul'1il~

Millil'II.11

R<tlell-lJ r~ur~rl'u..l1Will'] I•• ~ s} Ro-zl!l:W fR zed 1 R.o!.'O'a ~01lbef'1 II ~d! 1.,.01 I ituu! [K~l.;J .,eol~} 5.!Ik-.'Imu' (~.gbrill· FI'$ud c ell 5..:!k~ ~re..')~ IS Iii; (lI r } S,,,leiL'l n"Ioole (s..rJx ~r;l~f:li] SGI..,.iy b ofc!rm:;a {S hoi OlI!~~IJ

~~IVI
~ILl'

dr400lbJ i (Err,lu.M

[(01'"001

'f~~ii.ll e

""rn-

Ma~a~~ IP~~_ul'1'l nr.r um' M~~im:hciJ de Ii l'Gd.1 tL.a fh~lr.l!l M


ni~hea

IP"tSf.e.n.ris' ~jve:rh'~J

P'!,.!ilre] ~iu1 rTT1ltg.~T~~ iIi~.IILiumJ XQ~L 1.!ii!.l

s: lhalic:i I!.Bibh~~
~1i..I

doml:'.Jrr~J
~I

w~,

rOn ..p r-d'l!In


~So b~
U

IS mm.QU

ili)

Mcli_:;.ti lMeUna o flidniilJj!j:J

Me~l~ru tureasc

rcim~ir f16l1·

XI!.i!SH!lflpE!,,,,mrt'nsJ

M~s£oo~nul t.Be.~1a G"~j M .Gr~~ urwr.!.'r rf'lI~mGn~r;OI'


Mink!
¢u

foi I'clundc ~ erll

II

''f}h,r:u;If~ IiI) .1irooenia fH Molihul lPi eii M\J;efll iJi!utlid

M y}1 ru I s.ilbatic

rue icom},

ue'~'
s;

ma tJen.:lJjsJ

!1i:;J

MLIf.jtOillrvJ rB,loni-9 rd;~C:~1 ~ Ni!!~b.J do pSdul" (MI r"01 ~rr~CiJ;~ fM/r bm! Pa1limidl!l JC'rJ:ill P.iJl.idia iT r X ftl
NOIea

!leul P3~rcte eli , i'I':rilJ

P.).!!

PArt.J1 lP'jllul c;o:mmun

gens lC'Cmifl

rf

fFn

iC'

Eill

J:•tJy IJ . rdotmj:w;l if! •

rsJ

..
dOofi

. •- 'r ... it.

Ii T

- I.

r().oei\ in pr(!(!,fIfWII pri. Ii nu ..i dr t 6" fk.trt! care prlim.&t p'rill1'1w~ rp<!IllJl"". • r.:'b!.J' IIC,?- ;:6oCIih~~' ptIIl I;u'IU'I 'loll ~""':u11 lO~lI ~Ili:'i.~ iii .neCII4:I l.WP'lITIIJI. '0'1:11 ~ .... ~ '9 I~ ~ pill LB 'n~.\ 0111 101" 'l:.r.k {.F.fl.iJ .~~].~. ~B'C Ifjtocu1O~\ 1111~~ ~L';~. .-KLFt Filln.i. "";:, ~. 'P'u~ In .

ClJ'll

~fM.>CI;:!1ic. dtuprD

eEl

I~~.... evn.. .. .;:.r\H mo.1 oi;k.p<!l'l"'lCl


1fti4:~11

1;) p~nIli.l' prifllit!-jdr

;!Iiblf'l!!'lw .

•_

~bo

(La~ul-

~r".d. IJTlde el peate: -i-i i~r~l1I;d E.o.irte II,!Ine-ltcle :!j.i s;.j, f.fl<C:.lli lQltl;ll i~ oo~ li!:;JI;p1Mtlkii: ,;:!l;C>8I!i'I:.i c:~r.... PQut~ m,m'loijl~ -de ~ 1 ~i '.oiu de!OoUi-o Ii ,ull'ci c..iJnd ... om 'Irorb~ do C-:(j:)IOiJl4~ia. 's.i5.i.e-, ·
II I'I!!

I'

Pc ~ l!Qestea1 C I:ne,. bu ie s..5 [18. CUll o~ti f . fc:ro~ "~k tP " - ii ta ~ d loc\!!· P lUr"!cie iioesOO p18rlfe eresc p rt.:a mutt. :;.;au. d~ Iic:oeu'le r :elnic: ~i dMr e e su sin.gurul ncaju s, sa c:.aJ,J~.pnn 'loa.1!: rnij" mc.ele. si I!C disbugi

-,i

d)
J'

,Pa!llari jlil~c!J"vo.lI'e"
C.!II .$EIj

In ale-gc atoar:e.

to. ~

pr1$.iK;i i.n~t~gi d"S'truse de p \gorii. ;l\cola untk rea bun. Ie :rl 11 ~"prim ...ar..:!. t;and be pui: I, pta in C(;1nir.:ll 1001" e oa ..... g~ COCI 0. ibu ito '\.Im.dd nc Lfrl. desea p;;ina Il) un metru, ~1 OJ colib.J rio pen. ru '" AU put~ a . (;(l', Ia le ul nHlli bun mij ee e iniiOO:~re.. in ct!ib cu ~·.dj1.ni e ~r~; d ernul im.ircinat CUI aoe~ Hi oper~re ..... tilivO& 0 s.car.a pe care sc tm:i a " r:U1'bUI'I: aC'Qlo j ~i pl'~9Ji.te7l9 un g;he'ffi d", e" Iti da e.~pi j,aU Iflo 11,p:5'l S'lQi' p~' te iol osi ~i I,l!n ~lIImO~ de. p;l le, it tmbibli ~"s;ulfu QB 0 .:ir.~[ntr'un bid'!)", I" indcm - ~~ introdt..rce in 9;J1,m~~ !ti, pl.m- d .apci I t, ~lII bi5~r'id !'lim" tul dm ;!lrgi~ g u, rc _LtC heuUi pe I mi] leeel kmoi luniG $i eel i ~rziy 1 I -. te Lui (lJlie, cine! po i9flfiil(: d~i!:;" B at I fc~la_ r ,i."'I1 ' r. sti 9 {::I". va p - - s;i hx.i!!it~t fOolr1e cur dL i gil;. ~~cillcsr.: t~ 'f'i ~de t1cid ~i e le mull 1I1bine = sa uti pri rl capeLlI!"! sc3pG de pas ri ·0 i 0 ,Pe 18.ri9.1 &tJ i d a:s.t:fl'rlenea, n in ad J; -..111 P , n m- de cuiburl d r.6nd ele; G.:I ....nu .111,cal p"g ,d d~ mull, rO, ;:kln.elele far: totu~i mu1te idifrll:!' p;il"ltra m n(.llotlra
..

com

1 9~:s.elre ~i

S' i:RI

!Q;'L,dui_ Sol to fe re}ti d Ei u.~r'i"tenea, C line, do II'iI1p'rI!· rimI undc ()bi};'I!I,!Iin~!.s sia~i fa:a clJrb\ll p sa p~"gIlJIra: u;;ide ~mlc de- a bina inti··o s:ingur .z:i ~i In 'ales. at\.!

:!!teew

i~u

loc:ul

s..s~

p: ,

c:are

r~'

" 'f ~

A 1\ ILL

OJ

.'

..

,~

..

;n aer iib if. cam -!"e. In pfflil1~


-fljPf

n 'in~

ra

001

rn i u~orr I&cooo.mrC. IrlJmo'5 ~~rm:tj::

ev

,~ f ~ me! ·plj ...ita ~ I d j<t ",.ijo~ pllfrll ,.

jmtl-rc

ItOntr.e

",ilnt..ri'illm

i9Z:

m., Gl!i~J a¥l ~ Ibll"leli2i nu ~ ::J, . , " • ek I~' "'rdipil"esr; ii"l mintc- .-nai Ibirte b:u

u"IIol ~nd'i 1iun i;. .a'itr falf s!u Ii sli lie

.-. 00

b~n lie

d~

de pilofei-C,
II'

iJd- pMfuI

.':'I~

I..

•U

iUl'\c-III- 0 .. ndu'd\S'h:'!e
,a,
~I

YI'P~.

I~

, BrId ,l',a.I
~bLL

r.~

1'1' ,U "

nt

(I

....

sr

C A tp ITO Ii. U L

A. ~

STlJPI

R1Ml 11,110 ;1 s,cA' j)U

...

I~

.:1. . r~l....~ .

• [tlRI~ 1.

~i:.,"

~il-,Ll"tl •L",~ I ~I Lr r' JI'

poat:

puriu ~. ~:pc-..r~
Ii..!'
",,!b

l'.... :"Ii ~ 1

I' R !Ill-I" 'B ,..


DIi'.1

P'A'E

f:'

111

~~

.hL(

LLl'!)

!!I

II i· ...n

m "r

c.

STUPI PRIMm'.1l 0::' It..

1'li

D _ CONSWUIREA

M;O E "

G UG LOR DE pA1E:, PEN1f RU

STUP I PRLMrTlVt

CAPITOLUl

lilfm.b.

:!I b-t1I;Llt 1f'It! 'j mi

oSmn~ 1 pri~E..

.i1Kbr~:)
'l..!rn?~i;l

de .,-..m;
\o;);)l,j

'1,1

Vir. pat.;5
~'E!:~

ICr~

i.".:;_'~' ~~le
moll 'U112.m

:;.b

'l]fL~

Ma~

'"!"III ~ or-IJi' ~rD~


i

• ~1'

,I

""110

eorblJ

,I~

0[1

1 rt.
,-,"I(I!!LI

1"'r1:t11 1 1.i ..

,,'I. .


j!rCn~I"J

mclru, ~

,,.';a1t \ot1.\c progitin"Lc

st

~lrl; .JJ. bii;l.lului. .

'I. 4", ~

r
8. -

sn

y.\I.IIUb

CUM s.E CE: JiiRU.,."WJl ~ \E. JU..E:G S,lUPLl CE'lfEAIA

r. u :"'* "'; T,

11 I •.T r II

::II T II

r: ,

T l: 1,

,.

c~lne,
pr~
Q

IOCb

",Q4---.d'lJ-i r.:in.di ~ rJlld. $hIp c:u ffilp ;-; eer'«!t~ndv-,..i luru~ QCI! or c;ondif Uf'li dr: ilildelPlini~ .,,'oi lns1MI1M kal' J! 00 h.irii pe fioc-<111 Cd l2lracl;c;n:s1'Cli ~LI i, f.ac!r"ld UIII
'!;iC

rM

ilJ pI'!:

mullli

atcn~i~.

I. -

5lup ~b~_
po
Q ...iiiii

r 1m' i

mfl~
~ v

·::h

d_~,"U!

.:-~'1i

O'~

-e

pn
rL'lme~

I pi II

l1YP'JI1

I...

-s.'lI9

(ni.l:lm ~ b:!'Jk.a p~~[Jf[f; .s.MJ ibII:l.~€.a pe! eare IIW.3t.Jt i 0 ;f'IlJroo~ o o;;).fl e bwai] dL' le~, It.)~ C! \lrJA p.f~f I If C.J OJ:i~tf~ s.:- 94!11,Q 1-' in>d.:::¢.,§.
!loa'

g05_podii i.:l dlJrnilo!lk. .ndufllIUi do ~ril\

P~rli ~

1[1111.:-;1'

.....

1 -.

t,


C - TlANSPO: M STUPILOR nUMiilVI.

,,

~jU

S'-I

ST

I . ._ f,I-u~,

Ad' Vb Il;IlI"L1J. V i ...,~


::;J

~I tu,

C.ar

p
SJ,!J!l'l.

ptlIIlLi'U p~ IfII' '''I'I -I'I~

~ a_UfO'll in Illttr'D ee Me pc; Eundlul i co b~.. ~IJ poJ'bv, c fOlliie buni! P • iI.lI'lI Qfi.,,r.,ooll ~lJ'i- l.:!; 00 '!t.up--ni'l lI1'Io:JM, QEI- ~ fi i n!OGI..tltli 001 0 dBo1fii~ ,NIt'll ~mDoti QU gurd in jo~ if'ltr'O ~ ...!ii, ~~ . un LoIII.I", IPG lund.ul i;lru~ 0 ~,Uio dl!! po~a'M" ~!!io;)lJ ~ pC!! I!;...'lrO Ibinek ...in '$·0 sug · ;;u n"II.l~ - 'I,I}U rin~.l i i ~ie ~I" 'w ell illl loe pC~' p3 vil,!O.iio put mu~ -u dr.-

loll\o §!~I mod~1B

;os.

p.:.dlJr

i~tilLa

~i .a'biMi!e wI) ::Jp" dl Eire: lui cu multa pl.iGcro Ii)~ <:!~.:J, i;IfI ff:-llrlJ.:: ~i'I d~p1iotcr" 0:::: '001 F~L di::ltr'.[) pvtlf:~
mlIl'e
fCl(Ii,

,~

~~

~'{t

c.~

in.'br'ul"li ~t.Dot de p&rn~."t ~~z,:t,'t lIeQ'1)" C~~ ':01 L::O~ ~III loUp~bi j, IlJIr~c 1Pta.n~ aquml9E!. Apoi). d:'l 0ri~ r 'If"a~ i ~~.rO..,n , u So! stric: ili<;iQdal,:i, I':f ~ piJstru.:llZ -, • .Oeaunil p 5,~t~,· r •I ,() ~ liJ~, as zlrldu-5i!! i nze kJr; v ~!J~ ijl!)oW tr-e-buie I i\ ~ eer f'!il]Xl ·ill, u~ r ~ ., ~ or: i!l1L'li'l~1II . pier ~I am g dOf1i~j ()LI r(lhii'ilel. pkuf,a, mI!ll"C'l.l JPL'l pe 0 e nd ' !.8 tun in ~'g-:,o)9' h.:.i"l9' ~I d·s; Ie Gi po::l~1 er: bl ire ipl~ ~.!J,I P ¢':" ,plJ dhrl;lli. i

pI" nil

ru • .,p~,

{linch.tl

01;;.;]-

OOT1e

111:.11.

b,

'0
I

" I ~r

t,

(:1,11

fOl

~l'

i I '!i" U L

_'I

I'

IU1"'llL

NOT~AZ l OSS~RVAYULE_

F'"

[t

IT

I.

,g

I-

HJtA

IREA SruPILOR

Pr.!IMITIVI

S-ar putea să vă placă și