Sunteți pe pagina 1din 1

Problema 1.

Pentru următoarea grupă de studenţi şi obiectele studiate arătate în continuare să se determine:


media aritmetică; media ponderată cu creditele; bursele; calitatea de „integralist” sau „restanţier”.

Obiectele studiate sunt următoarele: Nr.crt. Numele şi prenumele studenţilor


Nr.crt. Numele obiectului Nr.credite 1 Alupoae C. Daniel
1 Utilizarea calculatoarelor 3 2 Baba C. Cosmin-Vasilică
2 Algebră 2 3 Chihaia A. Vasilica
3 Beton armat 4 4 Davidel C.Gh. Bogdan-Ioan
4 Rezistenţa materialelor 5 5 Frăsineanu A. D. Alexandru
5 Statică 4 6 Gafiţa C. Ionuţ
6 Limba engleză 2 7 Horobeţ N. Iulian
Condiţiile de acordare a bursei, B, în funcţie de media 8 Ilie V. Andrei
ponderată, Mp: 9 Luca I. Cristinel
10 Mâţă F. Liviu-Florin
Bursa
Condiţia
(RON)
Mp<7 0
7≤Mp<8 300
8≤Mp<9 400
9≤Mp<9,5 450
9,5≤Mp 500

Notele obţinute de studenţi vor fi trecute la alegere astfel încât să acopere toate intervalele de burse şi
calităţile de „integralist” sau „restanţier” pentru studenţi.

Problema 2. Pentru următoarele puncte de lucru şi materiale de construcţii să se determine: costurile pe


puncte de lucru; consumuri pe materiale; costurile pe materiale. Să se verifice că totalul costurilor pe puncte
de lucru este egal cu totalul costurilor pe materiale consumate. Se vor realiza şi trei grafice de tipuri diferite
derivate din tabelul cu calcule.

Nr.crt. Numele punctului de lucru


1 Vilă P+1E Movileni
2 Bloc locuinţe, 2S+P+M+16E, Tătăraşi
3 Rezervor 10000 mc îngropat, Liveni
4 Drum C723, km 25-104, Tg. Frumos
5 Pod b.a. 25m la Adâncata
6 Bloc de birouri P+7E, Ciurea
7 Şopron multifuncţional, Ciurăşti
8 Atelier de producţie, structură metalică, Hălăuceşti
9 Pavilion expoziţie 300 mp, Podu de Fier
10 Grădiniţă cu orar normal P+E, Paşcani

Materiale şi costuri unitare:

Nr.crt. Numele materailului Unitatea de măsură Preţ unitar (RON)


1 Ciment tone 421
2 Agregate mc 145
3 Var kg 0,85
4 Cărămizi GO buc. 16
5 Oţel beton OB tone 235
6 Blocuri de BCA mc 79