Sunteți pe pagina 1din 8

STRUCTURA HARDWARE A UNUI CALCULATOR PERSONAL

Calculatorul (computerul) este o maşină care, sub controlul unui program memorat, primeşte
şi prelucrează date şi furnizează rezultatele acestei prelucrări.
structura hardware structura software
• Hardware = Totalitatea componentelor fizice ale unui calculator.
• Software = un ansamblu de programe (de sistem, utilitare, aplicaţii) prin care se
asigură funcţionarea şi exploatarea sistemului de calcul.
Funcţiile unui sistem de calcul
• Funcţia de introducere a datelor şi programelor
• Funcţia de prelucrare
• Funcţia de memorare
• Funcţia de afişare a mesajelor şi rezultatelor
Arhitectura unui sistem de calcul
Arhitectura sistemului de calcul defineşte ansamblul integrat de unităţi funcţionale, conform
unor reguli standardizate, formând un tot unitar şi având ca scop realizarea funcţiilor
sistemului.
Componentele funcţionale ce formează arhitectura unui sistem de calcul:
• Unitatea Centrală de prelucrare (UCP)
- Unitatea de calcul aritmetic si logic (UAL)
- Unitatea de comandă şi control (UCC)
- Memoria internă (de tip RAM şi ROM)
• Unităţi de memorie externă:
– magnetice: Hard disc, Floppy disc;
– optice: CD-ROM, DVD-ROM;
• Unităţi de intrare
• Unităţi de ieşire
Arhitectura unui sistem de calcul

UCC UAL
Unităţi microprocesor
Unităţi
de de
intrare ieşire
MI
UCP

ME
UCP - unitatea centrală de prelucrare MI - memorie internă
UCC - unitate de comandă şi control ME - memorie externă
UAL - unitate aritmetică şi logică
Configuraţia unui sistem de calcul
Configuraţia S.C. – mulţimea tuturor componentelor concret asamblate şi conectate pentru a
realiza un sistem de calcul, privite din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi
funcţionale.
-configuraţia externă;
-configuraţia internă.
Configuraţia externă a unui sistem de calcul

Configuraţia internă a unui sistem de calcul


• Elemente principale:
– Placa de bază;
– Microprocesor;
– Memoria internă;
• Alte componente conectate la placa de bază prin adaptoare integrate sau plăci de
extensie. Performanţele sistemului de calcul sunt determinate de:
 Tipul şi performanţele plăcii de bază (cele mai cunoscute INTEL, AMI, ACER s.a.);
 Tipul şi performanţele microprocesorului
(cele mai cunoscute INTEL, AMD, CYRIX);
 Tipul şi dimensiunea memoriei interne.
Placa de bază
Caracteristicile plăcii de bază care determină performanţele sistemului
• tipul şi performanţele microprocesorului acceptat de placa de bază;
• mărimea şi tipul memoriei rapide (cache);
• mărimea şi tipul de memorie RAM admisă;
• tipul de magistrală utilizat;
• tipul BIOS-ului utilizat şi compatibilitatea cu memoria ROM;
• numărul de interfeţe incluse (controllere, conectori de magistrală, porturi seriale şi
paralele şi alte adaptoare standard;
• sistemul de gestionare a alimentării.
Microprocesorul - coordonatorul tuturor operaţiilor din PC
execută operaţii aritmetice si logice;
transmite semnale de control;
asigură transferul datelor de la şi spre memorie.
Microprocesorul-caracteristici
• Viteza de execuţie a instrucţiunilor:
– Lungimea cuvântului (8, 16, 32, 64 biţi)
– Viteza ceasului intern (GHz)
• Memoria internă pe care o poate adresa direct: – dependentă de lungimea
cuvântului şi corelată cu nr de linii al magistralei de date (32 linii de adresă pot accesa
232 adrese de memorie)
• Memoria cache integrată (de nivel 1) – memorie rapidă situată pe cipul
microprocesorului; optimizează transferul de date între memoria RAM şi
microprocesor.
Date de referinţă în istoria microprocesoarelor:
microprocesoarelor
Procesor Debut Frecvenţă Frecvenţa
magistralei
• 386 octombrie 1985 16 MHz 16 MHz
• 486 aprilie 1989 25 MHz 25 MHz
• Pentium martie 1993 60 MHz 60 MHz
• Pentium Pro noiembrie 1995 150 MHz 60 MHz
• Pentium MMX ianuarie 1997 166 MHz 66 MHz
• Pentium II mai 1997 233 MHz 66 MHz
• AMD K6 3D mai 1998 300 MHz 100 MHz
• Pentium III 2000 800 MHz 133 MHz
• Pentium IV2001 > 1400 MHz 400 MHz
• Intel Xeon (32 biţi, cache 512K) >1,66 GHz
• Itanium (64 biţi, cache 2-4 MB) > 2 GHz
Astazi: peste 3 GHZ
Memoria
Memoria calculatorului este componenta hardware care realizează înregistrarea, stocarea şi
redarea informaţiilor.
Tipuri principale:
• internă (de lucru): RAM şi ROM
• externă (permanentă): de tip magnetic, optic, magneto-optic
Memoria internă
RAM (Random Access Memory) - memorie cu acces aleator în care se poate scrie şi citi
informaţia.
- aici se încarcă programele şi datele în timpul prelucrării;
- la întreruperea alimentării, conţinutul acesteia se pierde (este volatilă);
- caracteristici: dimensiune, timp maxim de răspuns.

Din punct de vedere al principiului de stocare a datelor poate fi:


• DRAM (Dynamic RAM) – necesită refresh la intervale de timp prestabilite;
• SRAM (Static RAM) – nu necesită refresh;
• în viitor: MRAM (Magnetic RAM); FeRAM (Feroelectric RAM)
Memoria internă
Memoria cache – memorie RAM rapidă (SRAM):
- memorie de capacitate mică având un timp de acces apropiat de cel al
microprocesorului;
- memorie rapidă situată între microprocesor şi DRAM în care sunt păstrate
datele şi instrucţiunile pe care microprocesorul le va solicita în momentele imediat
următoare; efect: elimină timpul de aşteptatre a încărcării datelor din DRAM.

 ROM-BIOS (Read Only Memory - Basic Input Output System) - memoria internă
cu informaţii permanente (nevolatilă).
- este destinată numai citirii, nu poate fi modificată sau ştearsă de utilizator;
- rol: stochează programe de sistem care coordonează activitatea PC-ului, fiind
înscrise din construcţie în memoria ROM.
BIOS -ul sistemului (Basic Input Output System)
Set de programe care se găsesc pe placa de bază, în memoria ROM. Conţine:
• Rutine pentru autotestarea sistemului la punerea sub tensiune (se testează placa de
bază, memoria, tastatura, etc).
• Rutina pentru încărcarea în memorie a sistemului de operare (iniţiază căutarea
sistemului de operare pe Hard disc, îl încarcă în RAM, după care predă controlul
sistemului de operare).
• Programul principal pentru controlul operaţiilor de intrare/ieşire.
Memoria externă
• Are rolul de a păstra informaţiile (programe şi date) pe durată nedeterminată.
• Deosebiri faţă de memoria internă:
– Este nelimitată ca volum;
– Este nevolatilă (informaţiile rămân stocate pe durată nedeterminată).
• Unităţi de memorie externă: discul fix (HDD), discul flexibil (FDD), banda magnetică,
discuri magneto-optice (Zip drive), CD-ROM, DVD-ROM.
Discuri hard (HDD)
sunt fixate în carcasa UC;
au capacitate mare de stocare (uzual: 40 GB, 60 GB, 80 GB, 120 GB, etc.).
Reprezintă memorie externă în care se păstrează:
• sistemul de operare;
• programele;
• datele salvate ca fişiere.
Au viteza de scriere/citire foarte mare (de 10 ori mai mare decât a dischetei)
Viteza de rotaţie: 7200 rpm, 10000 rpm, etc
Discuri hard (HDD)

alcatuirea fizica a unui HD componentele unui HD


Floppy-discuri (FDD)
nu sunt fixe, pot fi scoase si mutate de la un calculator la altul;
au capacitate mică de stocare (uzual 1,44 Mb) şi dimensiunea de 3,5’’ (1 inch = 2,54 cm)
viteza de rotaţie: 360 rpm
rata de transfer: 500 KB/s
Nu se scot niciodată atunci când un transfer este în curs, deci led-ul este aprins!
Discuri magneto-optice (Zip drive)
Reprezintă un suport magneto-optic extern de memorare, cu capacitate mare, utilizat pentru:-
realizarea arhivelor de date sau copii ale datelor de pe HD;- transportul datelor fără a apela la
reţele (este o alternativă pentru dischetă). Caracteristici:- dimensiune 3,5 inch;- turaţie: 3600
rpm;- rata de transfer: 5 Mb/s Exemple: Iomega Zip, Maxtor (dischete zip de 100 şi 250
MB);
Discuri CD-ROM
Istoric: 1980 - Philips şi Sony introduc CD-ul în muzică; 1982: apare CD-ROM-ul
Citirea: cu raze laser foarte înguste şi precise
Avantaje faţă de mediile magnetice de stocare:
• format de date mult mai dens è capacitate mare (640 MB, 700MB)
• durata de viaţă a datelor mult mai mare (zeci de ani, faţă de efectul magnetic ce
scade în max. 5 ani)
Discuri CD-ROM
Caracteristici:
- capacitatea de stocare (640 MB, 700 MB);
- timpul de acces: 400-800 ms faţă de 20 ms la HDD;
- rata de transfer: între 150 KB/s si 7800 KB/s;
- viteza de rotaţie: 1x, 2x, …, 52x (1x - viteza standard corespunzătoare ratei de transfer
de 150 KB/s )
Discuri CD-ROM
Tipuri:
- CD-R - compact disk recordable - CD-RW - compact disk re-writable Obs: - unităţile
uzuale CD-ROM din PC sunt destinate exclusiv citirii;- pentru scrierea pe CD sunt necesare
unităţi (drive) speciale, numite CD writer.
DVD (Digital Versatile Disk)
Unităţi optice care tind să înlocuiască discurile CD-ROM. Ÿ Au apărut în 1995, ca rezultat a
două propuneri: Toshiba şi Sony-Philips. Ÿ Este alcătuit din două discuri lipite è capacitate
mai mare de stocare. Ÿ Se utilizează pentru aplicaţii multimedia. Ÿ Standardele cele mai
utilizate pentru imagine şi sunet:

Plăci de extensie: Placa video


-Rol: Primeşte date de la CPU pentru crearea imaginii ce va fi transmisă la monitor.
-Performanţe: memoria (uzual 128 MB, 256 MB)
Plăci de extensie: Placa de sunet (Sound Blaster)
-A apărut o dată cu dezvoltarea sistemelor multimedia-Rol: converteşte semnalul binar din
calculator în semnal analogic necesar boxelor pentru redarea sunetelor-Performanţe: numărul
de voci memorate pe placă (sunete care pot fi reproduse concomitent) Uzual: placa de sunet
integrată pe placa de bază
Plăci de extensie: Placa de reţea
-Rol: permite conectarea (permanentă) a calculatorului în reţea.-Performanţe: viteza de
transmitere a datelor, care depinde de tehnologie:
• Ethernet (reţele locale) - 10 Mbiţi de date pe secundă sau mai mult, până la 1 Gbit de
date pe secundă
• Token Ring (pentru sisteme conectate în stea sau inel) - 10 Mbs
Dispozitive periferice
Reprezintă totalitatea dispozitivelor de interfaţă cu utilizatorul:
• de intrare;
• de ieşire;
• de intrare-ieşire.
Dispozitive periferice de intrare
• tastatura
• mouse
• trackball
• scanner
• joystick
• creion optic
• microfon
Tastatura
Standarde: QWERTY, AZERTY
Grupe de taste:
• taste alfanumerice
• taste numerice
• taste functionale
• taste speciale
• taste de deplasare
Mouse
• Periferic de intrare specific interfeţei grafice a sistemului de calcul, care controlează
mişcarea cursorului (pointer) pe un ecran de afişare. Acţionează prin deplasarea pe o
suprafaţă plană şi rigidă.
• Tipuri:
– mecanic
– optic (fără fir)
Trackball
• Dispozitiv de intrare similar unui mouse aşezat invers, deplasarea cursorului fiind
realizată prin mişcarea bilei cu ajutorul degetelor.
• Nu necesită suprafaţă de lucru, fiind utilizat în construcţia laptop-urilor.
Scanner
• Dispozitiv care serveşte la transformarea imaginilor în format digital, recunoscut de
calculator. Imaginile scanate pot fi prelucrate cu programe specifice, stocate, tipărite.
• Imaginea este divizată într-o grilă de puncte citite prin capul de citire al scannerului şi
numite pixeli (picture element).
• Scanerul cu suport OCR (Optical Character Recognition) converteşte imaginea scanată
în şiruri de caractere ce pot fi prelucrate ulterior cu ajutorul editoarelor de text.
Performanţe:
• rezoluţia (nr. de pixeli pe unitatea de suprafaţă);
• suprafaţa de scanare (A4 sau A3);
• viteza de scanare.
Joystick
Dispozitiv de intrare asociat jocurilor pe calculator sau simulărilor. Este ergonomic, special
proiectat pentru a oferi comoditate în manevrare şi mişcări compuse.
Creion optic
Dispozitiv asemănător unui creion, având în vârf un senzor optic. Oferă posibilitarea
desenării şi scrierii direct pe ecranul unor monitoare speciale .
Microfon
• Dispozitiv conectat la placa de sunet, folosit pentru a înregistra sunete pe calculator.
• Utilizat în telefonia prin Internet, înregistrarea vocii, introducerea verbală a
comenzilor, etc.
Dispozitive periferice de ieşire
• monitor
• imprimantă
• boxe
• plotter
Monitor
• Tipuri: CRT (cu tub catodic); LCD (cu cristale lichide); nu emit radiaţii
electromagnetice)
• Dimensiuni: : între 15 şi 21 inch (uzual 17”, 19”)
• Tehnologie: digitale
• Rata de refresh: frecvenţa cu care se reîmprospătează imaginea pe ecran (de câte ori
pe secundă); (numai la CRT, la LCD este zero)
• Rezoluţia:: numărul de pixeli care se pot afişa pe ecran
t t t Recomandabil: rezoluţie min. 1024 x 768 pixeli la frecvenţa minimă de 100 Hz.
Imprimanta
Clasificare după modul de imprimare:
üCu ace: consumabil (ribbon) ieftin; imprimă mai multe copii pe hârtie sensibilă la impact;
zgomot mare; viteză mică de tipărire; rezoluţie redusă, poate fi utilizată doar pentru text;
üCu cerneală: imprimă prin pulverizarea picăturilor de cerneală prin duze foarte fine;
- tehnologii inkjet, bubblejet, cu sublimare;
- viteză mare de tipărire (8 pag./min.); rezoluţie bună; monocrom sau color;
-preţ moderat, dar cost mare la consumabil (cartuş).
üLaser:
- procedeu de tipărire: cerneala (toner) atrasă prin rază laser pe un tambur
care imprimă apoi totul pe foaie.
- viteză mare de tipărire, sunt utilizate ca imprimante de reţea;
- cost redus consumabil/pagină.
Boxe
• dispozitive de ieşire legate la placa de sunet;
• utilizate pentru studiul limbilor străine, programe de autoinstruire sau pentru a asculta
muzică.
Plotter
Dispozitiv asemănător cu imprimanta,dar de dimensiuni mult mai mari. Este folosit pentru
tipărirea graficelor şi a schiţelor din domenii cum ar fi ingineria, arhitectura, proiectarea etc.
Dispozitive periferice de intrare-ieşire
• Modem
• Touch screen
Modem (modulator-demodulator)
Permite comunicarea la distanţă între calculatoare prin linia telefonică.Modemurile sunt
concepute pentru comunicaţii în reţele analogice, cum este reţeaua fixă. - Rol: transformă
semnalul digital în semnal analogic şi îl transmite pe fir; la destinaţie recepţionează semnal
analogic, îl transformă în semnal digital pentru a fi interpretat de celălalt calculator.- Tipuri:
intern şi extern; - Performanţe: viteaza de transmitere a datelor (uzual 56 Kbps)
Touch screen
• Ecran de afişare tactil (display tactil) acoperit cu o folie transparentă sensibilă la
atingere;
• Punctarea elementelor pe ecran se realizează prin atingere cu degetele.